tipologia de discapacitats

1,222 views

Published on

Persones amb discapacitat per tipologia. Comarques. Juny 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
634
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

tipologia de discapacitats

  1. 1. Persones amb discapacitat per tipologia. Comarques. Xifres absolutes. Juny 2011 Físics Físics Total Malalts TotalComarca motòrics no motòrics físics Visuals Auditius Psíquics mentals No consta discapacitatsAlt Camp 988 579 1.567 175 97 346 475 6 2.666Alt Empordà 2.196 1.006 3.202 309 208 904 764 10 5.397Alt Penedès 2.104 1.162 3.266 389 275 617 1.046 10 5.603Alt Urgell 364 226 590 58 41 103 215 <4 1.010Alta Ribagorça 70 49 119 11 13 19 34 0 196Anoia 2.345 1.710 4.055 473 316 694 1.351 17 6.906Bages 4.778 2.842 7.620 914 659 1.112 2.708 12 13.025Baix Camp 3.565 2.147 5.712 752 572 2.120 2.293 31 11.480Baix Ebre 1.434 1.035 2.469 302 179 529 1.369 6 4.854Baix Empordà 2.409 1.069 3.478 266 257 865 805 9 5.680Baix Llobregat 18.036 13.599 31.635 3.375 2.740 4.218 9.919 36 51.923Baix Penedès 2.070 1.234 3.304 277 282 527 1.022 9 5.421Barcelonès 57.506 44.098 101.604 13.446 9.190 13.096 32.704 247 170.287Berguedà 1.976 1.265 3.241 426 290 230 937 0 5.124Cerdanya 198 106 304 37 21 101 66 0 529Conca de Barberà 411 230 641 79 42 165 213 <4 1.143Garraf 2.490 1.592 4.082 518 322 618 1.191 7 6.738Garrigues 436 292 728 98 62 128 187 <4 1.205Garrotxa 977 383 1.360 153 94 476 344 <4 2.429Gironès 4.000 1.718 5.718 555 410 1.502 1.707 12 9.904Maresme 6.525 4.807 11.332 1.261 1.120 2.000 3.379 33 19.125Montsià 1.170 762 1.932 182 156 461 1.041 7 3.779Noguera 813 484 1.297 146 154 284 372 7 2.260Osona 2.656 1.732 4.388 590 404 918 1.730 6 8.036Pallars Jussà 349 201 550 78 57 82 173 <4 942Pallars Sobirà 114 67 181 20 18 32 49 <4 302Pla dUrgell 724 447 1.171 128 104 275 333 5 2.016Pla de lEstany 562 208 770 66 51 240 222 <4 1.350Priorat 194 87 281 25 31 78 82 <4 500Ribera dEbre 370 229 599 82 55 143 246 <4 1.128Ripollès 571 262 833 98 88 226 250 6 1.501Segarra 387 209 596 80 43 120 209 0 1.048Segrià 5.255 3.616 8.871 1.036 885 1.748 2.758 28 15.326Selva 3.350 1.451 4.801 458 386 1.006 1.056 15 7.722Solsonès 269 135 404 46 45 105 138 <4 739Tarragonès 5.078 3.098 8.176 1.031 687 1.958 2.700 32 14.584Terra Alta 203 130 333 34 18 77 141 <4 604Urgell 727 394 1.121 161 96 255 354 4 1.991Val dAran 114 57 171 20 12 50 41 0 294Vallès Occidental 14.697 9.871 24.568 3.188 2.904 5.338 9.397 133 45.528Vallès Oriental 8.245 4.829 13.074 1.298 1.145 2.034 3.746 30 21.327No consta comarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0Catalunya 160.726 109.418 270.144 32.641 24.529 45.800 87.767 718 461.622Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Elaboració a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat. 3
  2. 2. Persones amb discapacitat per tipologia i sexe. Comarques. Xifres absolutes. Juny 2011Comarca Físics motòrics Físics no motòrics Total físics Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones TotalAlt Camp 472 516 988 330 249 579 802 765 1.567Alt Empordà 1.108 1.088 2.196 569 437 1.006 1.677 1.525 3.202Alt Penedès 943 1.161 2.104 645 517 1.162 1.588 1.678 3.266Alt Urgell 177 187 364 121 105 226 298 292 590Alta Ribagorça 32 38 70 35 14 49 67 52 119Anoia 1.112 1.233 2.345 921 789 1.710 2.033 2.022 4.055Bages 2.226 2.552 4.778 1.630 1.212 2.842 3.856 3.764 7.620Baix Camp 1.663 1.902 3.565 1.180 967 2.147 2.843 2.869 5.712Baix Ebre 724 710 1.434 613 422 1.035 1.337 1.132 2.469Baix Empordà 1.154 1.255 2.409 596 473 1.069 1.750 1.728 3.478Baix Llobregat 8.244 9.792 18.036 7.948 5.651 13.599 16.192 15.443 31.635Baix Penedès 979 1.091 2.070 736 498 1.234 1.715 1.589 3.304Barcelonès 23.690 33.816 57.506 24.850 19.248 44.098 48.540 53.064 101.604Berguedà 934 1.042 1.976 785 480 1.265 1.719 1.522 3.241Cerdanya 102 96 198 47 59 106 149 155 304Conca de Barberà 187 224 411 112 118 230 299 342 641Garraf 1.075 1.415 2.490 871 721 1.592 1.946 2.136 4.082Garrigues 184 252 436 139 153 292 323 405 728Garrotxa 495 482 977 216 167 383 711 649 1.360Gironès 1.928 2.072 4.000 972 746 1.718 2.900 2.818 5.718Maresme 2.948 3.577 6.525 2.639 2.168 4.807 5.587 5.745 11.332Montsià 546 624 1.170 365 397 762 911 1.021 1.932Noguera 397 416 813 263 221 484 660 637 1.297Osona 1.306 1.350 2.656 921 811 1.732 2.227 2.161 4.388Pallars Jussà 155 194 349 105 96 201 260 290 550Pallars Sobirà 49 65 114 33 34 67 82 99 181Pla dUrgell 296 428 724 221 226 447 517 654 1.171Pla de lEstany 281 281 562 119 89 208 400 370 770Priorat 97 97 194 42 45 87 139 142 281Ribera dEbre 171 199 370 116 113 229 287 312 599Ripollès 256 315 571 149 113 262 405 428 833Segarra 186 201 387 105 104 209 291 305 596Segrià 2.349 2.906 5.255 1.936 1.680 3.616 4.285 4.586 8.871Selva 1.667 1.683 3.350 803 648 1.451 2.470 2.331 4.801Solsonès 113 156 269 75 60 135 188 216 404Tarragonès 2.286 2.792 5.078 1.733 1.365 3.098 4.019 4.157 8.176Terra Alta 97 106 203 67 63 130 164 169 333Urgell 341 386 727 206 188 394 547 574 1.121Val dAran 68 46 114 37 20 57 105 66 171Vallès Occidental 6.724 7.973 14.697 5.548 4.323 9.871 12.272 12.296 24.568Vallès Oriental 3.694 4.551 8.245 2.764 2.065 4.829 6.458 6.616 13.074No consta comarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0Catalunya 71.456 89.270 160.726 61.563 47.855 109.418 133.019 137.125 270.144Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Elaboració a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat. (Segueix) 4
  3. 3. (Continuació)Persones amb discapacitat per tipologia i sexe. Comarques. Xifres absolutes. Juny 2011Comarca Visuals Auditius Psíquics Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones TotalAlt Camp 70 105 175 41 56 97 213 133 346Alt Empordà 153 156 309 111 97 208 572 332 904Alt Penedès 168 221 389 133 142 275 386 231 617Alt Urgell 25 33 58 18 23 41 64 39 103Alta Ribagorça 6 5 11 6 7 13 12 7 19Anoia 201 272 473 152 164 316 409 285 694Bages 374 540 914 346 313 659 668 444 1.112Baix Camp 354 398 752 277 295 572 1.294 826 2.120Baix Ebre 147 155 302 81 98 179 310 219 529Baix Empordà 119 147 266 139 118 257 509 356 865Baix Llobregat 1.505 1.870 3.375 1.375 1.365 2.740 2.456 1.762 4.218Baix Penedès 122 155 277 138 144 282 320 207 527Barcelonès 5.902 7.544 13.446 4.315 4.875 9.190 7.616 5.480 13.096Berguedà 188 238 426 156 134 290 122 108 230Cerdanya 19 18 37 14 7 21 65 36 101Conca de Barberà 30 49 79 18 24 42 93 72 165Garraf 227 291 518 150 172 322 375 243 618Garrigues 49 49 98 25 37 62 80 48 128Garrotxa 78 75 153 52 42 94 287 189 476Gironès 275 280 555 210 200 410 901 601 1.502Maresme 567 694 1.261 544 576 1.120 1.178 822 2.000Montsià 88 94 182 80 76 156 271 190 461Noguera 57 89 146 68 86 154 166 118 284Osona 271 319 590 193 211 404 527 391 918Pallars Jussà 37 41 78 25 32 57 46 36 82Pallars Sobirà 9 11 20 10 8 18 23 9 32Pla dUrgell 64 64 128 50 54 104 163 112 275Pla de lEstany 30 36 66 23 28 51 143 97 240Priorat 12 13 25 15 16 31 43 35 78Ribera dEbre 34 48 82 27 28 55 87 56 143Ripollès 41 57 98 47 41 88 134 92 226Segarra 39 41 80 17 26 43 56 64 120Segrià 492 544 1.036 423 462 885 1.040 708 1.748Selva 197 261 458 193 193 386 563 443 1.006Solsonès 20 26 46 26 19 45 61 44 105Tarragonès 489 542 1.031 331 356 687 1.195 763 1.958Terra Alta 11 23 34 6 12 18 41 36 77Urgell 67 94 161 47 49 96 148 107 255Val dAran 9 11 20 7 5 12 28 22 50Vallès Occidental 1.377 1.811 3.188 1.428 1.476 2.904 3.145 2.193 5.338Vallès Oriental 589 709 1.298 569 576 1.145 1.157 877 2.034No consta comarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0Catalunya 14.512 18.129 32.641 11.886 12.643 24.529 26.967 18.833 45.800Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Elaboració a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat. (Segueix) 5
  4. 4. (Continuació)Persones amb discapacitat per tipologia i sexe. Comarques. Xifres absolutes. Juny 2011Comarca Malalts mentals No consta Total discapacitats Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones TotalAlt Camp 217 258 475 <4 <4 <4 1.346 1.320 2.666Alt Empordà 379 385 764 6 4 10 2.898 2.499 5.397Alt Penedès 460 586 1.046 5 5 10 2.740 2.863 5.603Alt Urgell 82 133 215 <4 <4 <4 489 521 1.010Alta Ribagorça 12 22 34 0 0 0 103 93 196Anoia 564 787 1.351 10 7 17 3.369 3.537 6.906Bages 1.060 1.648 2.708 4 8 12 6.308 6.717 13.025Baix Camp 1.148 1.145 2.293 23 8 31 5.939 5.541 11.480Baix Ebre 589 780 1.369 <4 <4 <4 2.467 2.387 4.854Baix Empordà 390 415 805 <4 6 < 10 2.910 2.770 5.680Baix Llobregat 4.340 5.579 9.919 11 25 36 25.879 26.044 51.923Baix Penedès 435 587 1.022 6 <4 < 10 2.736 2.685 5.421Barcelonès 14.542 18.162 32.704 136 111 247 81.051 89.236 170.287Berguedà 366 571 937 0 0 0 2.551 2.573 5.124Cerdanya 24 42 66 0 0 0 271 258 529Conca de Barberà 89 124 213 <4 0 <4 532 611 1.143Garraf 525 666 1.191 <4 6 < 10 3.224 3.514 6.738Garrigues 74 113 187 <4 <4 <4 552 653 1.205Garrotxa 183 161 344 <4 <4 <4 1.312 1.117 2.429Gironès 805 902 1.707 6 6 12 5.097 4.807 9.904Maresme 1.513 1.866 3.379 17 16 33 9.406 9.719 19.125Montsià 386 655 1.041 <4 6 < 10 1.737 2.042 3.779Noguera 150 222 372 <4 5 <9 1.103 1.157 2.260Osona 809 921 1.730 4 <4 <8 4.031 4.005 8.036Pallars Jussà 58 115 173 <4 0 <4 428 514 942Pallars Sobirà 26 23 49 0 <4 <4 150 152 302Pla dUrgell 125 208 333 <4 <4 <4 921 1.095 2.016Pla de lEstany 111 111 222 0 <4 <4 707 643 1.350Priorat 35 47 82 <4 <4 <4 245 255 500Ribera dEbre 97 149 246 <4 <4 <4 534 594 1.128Ripollès 132 118 250 <4 4 <8 761 740 1.501Segarra 88 121 209 0 0 0 491 557 1.048Segrià 1.227 1.531 2.758 14 14 28 7.481 7.845 15.326Selva 490 566 1.056 8 7 15 3.921 3.801 7.722Solsonès 60 78 138 <4 0 <4 356 383 739Tarragonès 1.283 1.417 2.700 21 11 32 7.338 7.246 14.584Terra Alta 57 84 141 0 <4 <4 279 325 604Urgell 149 205 354 <4 <4 <4 960 1.031 1.991Val dAran 15 26 41 0 0 0 164 130 294Vallès Occidental 4.134 5.263 9.397 52 81 133 22.408 23.120 45.528Vallès Oriental 1.636 2.110 3.746 13 17 30 10.422 10.905 21.327No consta comarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0Catalunya 38.865 48.902 87.767 336 347 646 225.617 236.005 461.622Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Elaboració a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat. 6
  5. 5. Persones amb discapacitat per tipologia. Municipis de més de 20.000 habitants. Xifres absolutes. Juny 2011 Físics Físics Total Malalts TotalMunicipi motòrics no motòrics físics Visuals Auditius Psíquics mentals No consta discapacitatsAmposta 464 282 746 68 66 158 368 <4 1.409Badalona 5.132 4.770 9.902 1.101 1.027 1.509 2.890 40 16.469Barberà del Vallès 472 285 757 115 77 125 299 0 1.373Barcelona 41.526 29.708 71.234 10.062 6.287 8.883 23.927 133 120.526Blanes 933 491 1.424 135 142 290 322 <4 2.316Calafell 422 283 705 65 67 93 226 <4 1.158Cambrils 524 309 833 90 82 193 268 <4 1.468Castellar del Vallès 350 189 539 59 49 98 200 <4 947Castelldefels 886 698 1.584 165 119 193 459 0 2.520Cerdanyola del Vallès 1.069 647 1.716 223 254 550 567 11 3.321Cornellà de Llobregat 2.539 2.108 4.647 489 401 487 1.319 7 7.350Esparreguera 642 366 1.008 99 78 126 348 0 1.659Esplugues de Llobregat 1.159 941 2.100 236 164 241 647 <4 3.391Figueres 843 410 1.253 140 88 374 326 7 2.188Gavà 973 811 1.784 178 150 214 480 4 2.810Girona 2.288 1.051 3.339 347 254 825 1.034 7 5.806Granollers 1.238 753 1.991 236 201 313 598 <4 3.342Hospitalet de Llobregat, l 6.825 5.774 12.599 1.377 1.087 1.517 3.567 23 20.170Igualada 755 594 1.349 168 113 273 445 8 2.356Lleida 3.783 2.629 6.412 774 650 1.181 2.070 19 11.106Lloret de Mar 474 251 725 69 77 112 169 <4 1.153Manlleu 345 241 586 89 68 145 289 <4 1.179Manresa 2.057 1.275 3.332 420 299 521 1.237 <4 5.812Martorell 565 378 943 102 80 166 402 0 1.693Masnou, el 386 271 657 85 71 80 179 <4 1.075Mataró 2.069 1.556 3.625 437 391 685 1.185 14 6.337Molins de Rei 481 282 763 88 82 126 255 <4 1.315Mollet del Vallès 1.243 767 2.010 224 208 312 594 12 3.360Montcada i Reixac 569 417 986 133 116 227 397 5 1.864Olesa de Montserrat 533 325 858 112 75 133 308 <4 1.487Olot 600 237 837 98 69 321 221 <4 1.547Palafrugell 426 198 624 48 41 181 147 <4 1.043Pineda de Mar 396 315 711 90 72 114 221 0 1.208Prat de Llobregat, el 1.680 1.447 3.127 331 334 372 914 5 5.083Premià de Mar 476 369 845 79 66 126 236 <4 1.355Reus 2.371 1.418 3.789 531 404 1.596 1.695 24 8.039Ripollet 624 421 1.045 160 138 216 341 5 1.905Roses 263 141 404 34 27 123 81 0 669Rubí 1.088 714 1.802 226 202 422 696 10 3.358Sabadell 4.088 2.788 6.876 870 824 1.329 2.643 47 12.589Salou 39 22 61 8 <4 15 15 0 102Salt 646 299 945 91 69 279 301 <4 1.687St. Adrià de Besòs 858 834 1.692 187 202 247 647 8 2.983St. Andreu de la Barca 531 352 883 116 86 115 295 0 1.495St. Boi de Llobregat 2.145 1.727 3.872 401 357 660 1.348 5 6.643St. Cugat del Vallès 791 430 1.221 171 142 289 499 <4 2.324St. Feliu de Guíxols 407 193 600 56 42 165 159 <4 1.025St. Feliu de Llobregat 846 682 1.528 204 122 231 486 7 2.578St. Joan Despí 722 633 1.355 139 96 174 365 0 2.129St. Pere de Ribes 500 314 814 88 58 122 223 <4 1.306St. Vicenç dels Horts 617 419 1.036 88 83 170 299 0 1.676Sta. Coloma de Gramenet 3.165 3.012 6.177 719 587 940 1.673 43 10.139Sta. Perpètua de Mogoda 434 270 704 81 56 154 262 0 1.257Sitges 338 211 549 61 45 73 194 0 922Tarragona 3.204 2.009 5.213 726 430 1.330 1.725 22 9.446Terrassa 3.649 2.680 6.329 810 747 1.378 2.535 33 11.832Tortosa 691 534 1.225 165 83 267 657 5 2.402Valls 604 374 978 106 53 219 298 6 1.660Vendrell, el 795 471 1.266 93 93 219 408 4 2.083Vic 670 486 1.156 187 99 266 477 0 2.185Viladecans 1.491 1.172 2.663 262 238 363 826 <4 4.353Vilafranca del Penedès 790 448 1.238 148 93 220 397 5 2.101Vilanova i la Geltrú 1.320 856 2.176 326 177 345 625 6 3.655Vila-seca 694 435 1.129 120 90 230 363 6 1.938Total 119.504 85.773 205.277 25.706 19.048 33.421 67.647 531 351.677Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Elaboració a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat. 7
  6. 6. Persones amb discapacitat per tipologia i sexe. Municipis de més de 20.000 habitants. Xifres absolutes. Juny 2011 Físics motòrics Físics no motòrics Total físicsMunicipi Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones TotalAmposta 225 239 464 140 142 282 365 381 746Badalona 2.130 3.002 5.132 2.650 2.120 4.770 4.780 5.122 9.902Barberà del Vallès 248 224 472 180 105 285 428 329 757Barcelona 16.782 24.744 41.526 16.434 13.274 29.708 33.216 38.018 71.234Blanes 436 497 933 256 235 491 692 732 1.424Calafell 183 239 422 163 120 283 346 359 705Cambrils 253 271 524 166 143 309 419 414 833Castellar del Vallès 165 185 350 95 94 189 260 279 539Castelldefels 443 443 886 398 300 698 841 743 1.584Cerdanyola del Vallès 458 611 1.069 372 275 647 830 886 1.716Cornellà de Llobregat 1.089 1.450 2.539 1.186 922 2.108 2.275 2.372 4.647Esparreguera 290 352 642 204 162 366 494 514 1.008Esplugues de Llobregat 533 626 1.159 561 380 941 1.094 1.006 2.100Figueres 421 422 843 237 173 410 658 595 1.253Gavà 444 529 973 453 358 811 897 887 1.784Girona 1.067 1.221 2.288 591 460 1.051 1.658 1.681 3.339Granollers 524 714 1.238 427 326 753 951 1.040 1.991Hospitalet de Llobregat, l 2.976 3.849 6.825 3.497 2.277 5.774 6.473 6.126 12.599Igualada 353 402 755 336 258 594 689 660 1.349Lleida 1.681 2.102 3.783 1.426 1.203 2.629 3.107 3.305 6.412Lloret de Mar 243 231 474 144 107 251 387 338 725Manlleu 178 167 345 118 123 241 296 290 586Manresa 900 1.157 2.057 725 550 1.275 1.625 1.707 3.332Martorell 273 292 565 241 137 378 514 429 943Masnou, el 158 228 386 137 134 271 295 362 657Mataró 944 1.125 2.069 815 741 1.556 1.759 1.866 3.625Molins de Rei 217 264 481 150 132 282 367 396 763Mollet del Vallès 558 685 1.243 440 327 767 998 1.012 2.010Montcada i Reixac 299 270 569 265 152 417 564 422 986Olesa de Montserrat 227 306 533 168 157 325 395 463 858Olot 299 301 600 137 100 237 436 401 837Palafrugell 194 232 426 109 89 198 303 321 624Pineda de Mar 177 219 396 187 128 315 364 347 711Prat de Llobregat, el 750 930 1.680 853 594 1.447 1.603 1.524 3.127Premià de Mar 202 274 476 216 153 369 418 427 845Reus 1.070 1.301 2.371 770 648 1.418 1.840 1.949 3.789Ripollet 273 351 624 228 193 421 501 544 1.045Roses 135 128 263 76 65 141 211 193 404Rubí 508 580 1.088 379 335 714 887 915 1.802Sabadell 1.844 2.244 4.088 1.535 1.253 2.788 3.379 3.497 6.876Salou 30 9 39 14 8 22 44 17 61Salt 335 311 646 171 128 299 506 439 945St. Adrià de Besòs 384 474 858 477 357 834 861 831 1.692St. Andreu de la Barca 267 264 531 220 132 352 487 396 883St. Boi de Llobregat 1.000 1.145 2.145 1.036 691 1.727 2.036 1.836 3.872St. Cugat del Vallès 326 465 791 240 190 430 566 655 1.221St. Feliu de Guíxols 193 214 407 100 93 193 293 307 600St. Feliu de Llobregat 386 460 846 420 262 682 806 722 1.528St. Joan Despí 323 399 722 371 262 633 694 661 1.355St. Pere de Ribes 232 268 500 171 143 314 403 411 814St. Vicenç dels Horts 310 307 617 247 172 419 557 479 1.036Sta. Coloma de Gramenet 1.418 1.747 3.165 1.792 1.220 3.012 3.210 2.967 6.177Sta. Perpètua de Mogoda 182 252 434 163 107 270 345 359 704Sitges 153 185 338 108 103 211 261 288 549Tarragona 1.400 1.804 3.204 1.108 901 2.009 2.508 2.705 5.213Terrassa 1.710 1.939 3.649 1.498 1.182 2.680 3.208 3.121 6.329Tortosa 354 337 691 322 212 534 676 549 1.225Valls 277 327 604 219 155 374 496 482 978Vendrell, el 397 398 795 274 197 471 671 595 1.266Vic 319 351 670 266 220 486 585 571 1.156Viladecans 688 803 1.491 690 482 1.172 1.378 1.285 2.663Vilafranca del Penedès 332 458 790 243 205 448 575 663 1.238Vilanova i la Geltrú 523 797 1.320 480 376 856 1.003 1.173 2.176Vila-seca 297 397 694 258 177 435 555 574 1.129Total 51.986 67.518 119.504 48.353 37.420 85.773 100.339 104.938 205.277Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Elaboració a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat. (Segueix) 8
  7. 7. (Continuació)Persones amb discapacitat per tipologia i sexe. Municipis de més de 20.000 habitants. Xifres absolutes. Juny 2011 Visuals Auditius PsíquicsMunicipi Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones TotalAmposta 32 36 68 35 31 66 88 70 158Badalona 479 622 1.101 465 562 1.027 845 664 1.509Barberà del Vallès 55 60 115 38 39 77 81 44 125Barcelona 4.424 5.638 10.062 2.979 3.308 6.287 5.203 3.680 8.883Blanes 53 82 135 67 75 142 150 140 290Calafell 22 43 65 40 27 67 57 36 93Cambrils 40 50 90 42 40 82 113 80 193Castellar del Vallès 28 31 59 30 19 49 59 39 98Castelldefels 75 90 165 60 59 119 116 77 193Cerdanyola del Vallès 94 129 223 145 109 254 334 216 550Cornellà de Llobregat 203 286 489 211 190 401 271 216 487Esparreguera 35 64 99 45 33 78 66 60 126Esplugues de Llobregat 121 115 236 78 86 164 145 96 241Figueres 68 72 140 49 39 88 239 135 374Gavà 88 90 178 70 80 150 122 92 214Girona 175 172 347 126 128 254 498 327 825Granollers 108 128 236 92 109 201 173 140 313Hospitalet de Llobregat, l 606 771 1.377 516 571 1.087 868 649 1.517Igualada 77 91 168 49 64 113 160 113 273Lleida 361 413 774 308 342 650 686 495 1.181Lloret de Mar 23 46 69 39 38 77 62 50 112Manlleu 47 42 89 31 37 68 86 59 145Manresa 180 240 420 151 148 299 319 202 521Martorell 51 51 102 50 30 80 87 79 166Masnou, el 29 56 85 32 39 71 39 41 80Mataró 199 238 437 188 203 391 406 279 685Molins de Rei 43 45 88 38 44 82 76 50 126Mollet del Vallès 96 128 224 109 99 208 168 144 312Montcada i Reixac 53 80 133 56 60 116 134 93 227Olesa de Montserrat 44 68 112 34 41 75 78 55 133Olot 52 46 98 36 33 69 194 127 321Palafrugell 17 31 48 23 18 41 94 87 181Pineda de Mar 39 51 90 29 43 72 67 47 114Prat de Llobregat, el 138 193 331 164 170 334 210 162 372Premià de Mar 32 47 79 30 36 66 61 65 126Reus 260 271 531 191 213 404 989 607 1.596Ripollet 59 101 160 57 81 138 130 86 216Roses 19 15 34 14 13 27 75 48 123Rubí 99 127 226 90 112 202 240 182 422Sabadell 367 503 870 422 402 824 779 550 1.329Salou <4 5 <9 <4 <4 <4 7 8 15Salt 45 46 91 33 36 69 177 102 279St. Adrià de Besòs 86 101 187 79 123 202 160 87 247St. Andreu de la Barca 57 59 116 45 41 86 60 55 115St. Boi de Llobregat 186 215 401 178 179 357 397 263 660St. Cugat del Vallès 82 89 171 67 75 142 172 117 289St. Feliu de Guíxols 33 23 56 19 23 42 102 63 165St. Feliu de Llobregat 76 128 204 55 67 122 144 87 231St. Joan Despí 64 75 139 49 47 96 96 78 174St. Pere de Ribes 43 45 88 32 26 58 80 42 122St. Vicenç dels Horts 33 55 88 49 34 83 99 71 170Sta. Coloma de Gramenet 307 412 719 276 311 587 540 400 940Sta. Perpètua de Mogoda 37 44 81 27 29 56 91 63 154Sitges 26 35 61 19 26 45 43 30 73Tarragona 347 379 726 194 236 430 809 521 1.330Terrassa 361 449 810 345 402 747 808 570 1.378Tortosa 79 86 165 30 53 83 158 109 267Valls 37 69 106 27 26 53 133 86 219Vendrell, el 39 54 93 42 51 93 139 80 219Vic 79 108 187 50 49 99 159 107 266Viladecans 126 136 262 108 130 238 228 135 363Vilafranca del Penedès 58 90 148 46 47 93 149 71 220Vilanova i la Geltrú 139 187 326 75 102 177 205 140 345Vila-seca 59 61 120 49 41 90 131 99 230Total 11.390 14.313 25.698 9.123 9.925 19.048 19.655 13.766 33.421Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Elaboració a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat. (Segueix) 9
  8. 8. (Continuació)Persones amb discapacitat per tipologia i sexe. Municipis de més de 20.000 habitants. Xifres absolutes. Juny 2011 Malalts mentals No consta Total discapacitatsMunicipi Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones TotalAmposta 135 233 368 <4 <4 <4 656 753 1.409Badalona 1.239 1.651 2.890 20 20 40 7.828 8.641 16.469Barberà del Vallès 146 153 299 0 0 0 748 625 1.373Barcelona 10.604 13.323 23.927 71 62 133 56.497 64.029 120.526Blanes 141 181 322 <4 <4 <4 1.105 1.211 2.316Calafell 96 130 226 <4 0 <4 563 595 1.158Cambrils 121 147 268 <4 <4 <4 736 732 1.468Castellar del Vallès 81 119 200 <4 <4 <4 459 488 947Castelldefels 196 263 459 0 0 0 1.288 1.232 2.520Cerdanyola del Vallès 248 319 567 5 6 11 1.656 1.665 3.321Cornellà de Llobregat 515 804 1.319 <4 4 <8 3.478 3.872 7.350Esparreguera 129 219 348 0 0 0 769 890 1.659Esplugues de Llobregat 272 375 647 0 <4 <4 1.710 1.681 3.391Figueres 159 167 326 4 <4 <8 1.177 1.011 2.188Gavà 224 256 480 <4 <4 <4 1.403 1.407 2.810Girona 492 542 1.034 4 <4 <8 2.953 2.853 5.806Granollers 277 321 598 0 <4 <4 1.601 1.741 3.342Hospitalet de Llobregat, l 1.585 1.982 3.567 14 9 23 10.062 10.108 20.170Igualada 182 263 445 <4 5 <9 1.160 1.196 2.356Lleida 953 1.117 2.070 10 9 19 5.425 5.681 11.106Lloret de Mar 88 81 169 0 <4 <4 599 554 1.153Manlleu 125 164 289 <4 <4 <4 586 593 1.179Manresa 511 726 1.237 <4 <4 <4 2.787 3.025 5.812Martorell 170 232 402 0 0 0 872 821 1.693Masnou, el 69 110 179 <4 <4 <4 465 610 1.075Mataró 502 683 1.185 9 5 14 3.063 3.274 6.337Molins de Rei 114 141 255 <4 0 <4 639 676 1.315Mollet del Vallès 246 348 594 4 8 12 1.621 1.739 3.360Montcada i Reixac 163 234 397 <4 <4 <4 972 892 1.864Olesa de Montserrat 123 185 308 0 <4 <4 674 813 1.487Olot 122 99 221 <4 0 <4 841 706 1.547Palafrugell 71 76 147 0 <4 <4 508 535 1.043Pineda de Mar 101 120 221 0 0 0 600 608 1.208Prat de Llobregat, el 414 500 914 0 5 <9 2.529 2.554 5.083Premià de Mar 110 126 236 <4 0 <4 654 701 1.355Reus 857 838 1.695 20 4 24 4.157 3.882 8.039Ripollet 161 180 341 <4 <4 <4 911 994 1.905Roses 39 42 81 0 0 0 358 311 669Rubí 302 394 696 4 6 10 1.622 1.736 3.358Sabadell 1.156 1.487 2.643 16 31 47 6.119 6.470 12.589Salou 5 10 15 0 0 0 60 42 102Salt 155 146 301 <4 0 <4 918 769 1.687St. Adrià de Besòs 296 351 647 <4 6 < 10 1.484 1.499 2.983St. Andreu de la Barca 136 159 295 0 0 0 785 710 1.495St. Boi de Llobregat 627 721 1.348 <4 4 <8 3.425 3.218 6.643St. Cugat del Vallès 219 280 499 0 <4 <4 1.106 1.218 2.324St. Feliu de Guíxols 84 75 159 <4 <4 <4 532 493 1.025St. Feliu de Llobregat 211 275 486 <4 4 <8 1.295 1.283 2.578St. Joan Despí 146 219 365 0 0 0 1.049 1.080 2.129St. Pere de Ribes 107 116 223 <4 0 <4 666 640 1.306St. Vicenç dels Horts 150 149 299 0 0 0 888 788 1.676Sta. Coloma de Gramenet 818 855 1.673 29 14 43 5.180 4.959 10.139Sta. Perpètua de Mogoda 119 143 262 0 0 0 619 638 1.257Sitges 93 101 194 0 0 0 442 480 922Tarragona 827 898 1.725 15 7 22 4.700 4.746 9.446Terrassa 1.123 1.412 2.535 13 20 33 5.858 5.974 11.832Tortosa 292 365 657 <4 <4 <4 1.238 1.164 2.402Valls 138 160 298 <4 <4 <4 834 826 1.660Vendrell, el 169 239 408 <4 <4 <4 1.062 1.021 2.083Vic 232 245 477 0 0 0 1.105 1.080 2.185Viladecans 345 481 826 0 <4 <4 2.185 2.168 4.353Vilafranca del Penedès 175 222 397 <4 <4 <4 1.005 1.096 2.101Vilanova i la Geltrú 257 368 625 0 6 < 10 1.679 1.976 3.655Vila-seca 173 190 363 5 <4 <9 972 966 1.938Total 30.136 37.511 67.647 243 235 431 170.938 180.739 351.677Font: Departament de Benestar Social i Família. Secretaria General. Elaboració a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat. 10

×