• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Thought4food: nadeken over efficiënte voedsel- en landschapsproductie
 

Thought4food: nadeken over efficiënte voedsel- en landschapsproductie

on

 • 462 views

Thought4food: nadeken over efficiënte voedsel- en landschapsproductie. Presentatie door Frans Pauwels (Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen) tijdens IFEST 2012, op woensdag 15 februari 2012 in ...

Thought4food: nadeken over efficiënte voedsel- en landschapsproductie. Presentatie door Frans Pauwels (Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen) tijdens IFEST 2012, op woensdag 15 februari 2012 in Flanders Expo.
www.ifest.be

Statistics

Views

Total Views
462
Views on SlideShare
462
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Thought4food: nadeken over efficiënte voedsel- en landschapsproductie Thought4food: nadeken over efficiënte voedsel- en landschapsproductie Presentation Transcript

  • Thought 4 Food: nadenken over efficiëntevoedsel- en landschapsproductie IFEST – 15 februari 2012 Frans Pauwels met steun van
  • Thought 4 Food - WAT ?EFRO-regionale economische ontwikkeling “Regional Branding”.Op initiatief van de provincie.“Gestalte geven aan het imago van de streek Midden West-Vlaanderendie over een van de sterkste agrocomplexen van Europa beschikt dooreen bundeling van krachten, het stimuleren van innovatie en een ruimemaatschappelijke inbedding.”Tot eind mei 2012. 2
  • PARTNERSProject van Provincie West-Vlaanderen, VLM en KATHOPartners: stad Roeselare en Poperinge, RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen en WesthoekMet Europese subsidies 3
  • Deelprojecten T4Fwww.agrovoedingsplatform.be Innovatie stimuleren van cleantech in de landbouw : workshop op 1 maart te Poperinge spin-off kennis- en expertisecluster Arbeidsmarkt en opleiding Vlaams Huis van de Voeding te Roeselare : opening in 2012 Geïntegreerde landschapsvisie voor de West-Vlaamse groentestreek 4
  • T4F – deelproject landschapsvisieHoe in de West-Vlaamse groentestreek voedsel- en landschapsproductie met elkaar verzoenen ?
  • T4F – deelproject landschapsvisieOpmaak geïntegreerde visies: rekening houden met allelandschapsfuncties in het Roeselaarse / PoperingeUitgaande van bestaande beleidskadersOntwikkelingsgericht, toekomst bieden aan landbouw enagrovoedingsindustrie – middellange termijnLandschapsvisie-S: alternatievenResultaat = studie/proces, geen (beleids-)status
  • Stappenplan – opmaak landschapsvisies1. Desktopanalyse - gebiedsverkenning (algemene communicatie: seminarie, website, roadshow, SLS- tijdschrift, beurs,…)2. 50 diepte-in terviews (ism ILVO, 20x3 “gebruikers”groepen)3. 3 enquêtes (350-tal resondentenism ILVO, SLS ‘t West-Vlaamse hart, breed publiek, internet, beurs, fotozoektocht fietstocht)4. 7 bewoners-workshops 3 “type”-cases (ism gemeenten, KULEUVEN- asro+experts, breed publiek)5. Landschapsvisies 2 modellen (overleg prov, gemeenten, SLS, werkgroep)6. Aanbevelingen en mogelijke acties op landschaps- en bouwsteenniveau 7
  • Thought 4 Food : stap 11. Desktopanalyse en gebiedsverkenning Beleidskaders : sluiten ruimtelijk niet altijd aan … (subs.) Ruimtelijk afwegingskader macrozone glastuinbouw W-VL Bestaande studies, zoals: glastuinbouwstudie VLM: geschiktheid voor glastuinbouw Bijzondere aandacht aan het (gebruik van het) fysisch systeem, water, landbouw, bodemgeschiktheid terreinverkenningen Groot gebied 10-tal gemeenten : hoe belevingswaarde landschap snel in kaart brengen ? Indelen in landschapskamers.
  • Thought 4 Food : stappen 2 en 32 en 3. Interviews en enquêtes: wat vinden en willen de gebruikers-bewoners zelf ? value too …
  • Thought 4 Food : stappen 2 en 32 en 3. Interviews en enquêtes: wat vinden en willen de gebruikers-bewoners zelf ? Verkennende enquêtes en testen belevingskaart in het landschap Diepte-interviews : 3 groepen (landbouwers, bewoners, bedrijfsleiders agro-industrie ) Erkenning als land- en tuinbouwstreek “Dubbel gevoel” : verrommeling en kwaliteit Streekafhankelijke waardering: hier landschap vnl. als productieruimte ifv streekontwikkeling Testen/bevragen ruimer publiek : internet-enquête
  • Thought 4 Food : stap 44. Landschapsontwerpen in 3 type cases 3 proefgebieden: Randstedelijk landbouwgebied “Hoog-dynamisch” landbouwgebied inclusief intensieve teelten + agrovoedingsindustrie Een “klassiek” landbouwgebied Per proefgebied 2 gebruikers-workshops Alle bewoners, landbouwers-gebruikers, gemeentelijke adviesraden,… Workshop 1: kwaliteiten, knelpunten en wensen bevragen - SWOT, (on-)gewenste ontwikkelingen – => Opmaak 2 landschapsontwerpen Workshop 2: toetsen beide landschapsontwerpen: voor- en nadelen van elk ontwerp => Bijsturen beide ontwerpen 11
  • Thought 4 Food : stappen 5 en 6Hier staan we nu. Stappen 1 t/m 4 zijn doorlopen.Volgt: Opmaak globale landschapsvisies 2 modellen, 2 gebieden (Roeselaarse en Zuidwest-Poperinge) Oplijsten aanbevelingen en mogelijke acties op landschaps- en bouwsteenniveauAfwerken eindrapport => eindcommunicatie in mei 2012
  • Thought 4 Food - landschapsvisieTussentijdse bedenkingen (1)Landbouw-productieruimte = “te” duur:=> elders weinig ruimte voor landschapsproductie=> productie-landschap zelf aantrekkelijk maken doch groenten en opgaand groen gaan niet samen …=> mag gezien worden
  • Thought 4 Food - landschapsvisieTussentijdse bedenkingen (2)Beperkte “andere ruimte” :maximaal inzetten op multifunctionaliteit, gebruikswaarden,kwaliteit en duurzaamheid.Zuinig ruimtegebruik. “Is er wel nood aan ?”“Wie gaat dat beheren ?”
  • Thought 4 Food - landschapsvisieTussentijdse bedenkingen (3)Agro-industrie verspreid in het landschap=> Problemen, bv. mobiliteit, maar ook kansen.
  • Thought 4 Food - landschapsvisieTussentijdse bedenkingen (4)Waterproblematiek agro-industrie en intensieve teeltenin M-W-Vlaanderen biedt kansen voor landschapsproductie.=> Ruimte voor water C2C agro-industrie – irrigatie Bufferbekkens
  • Thought 4 Food - landschapsvisieTussentijdse bedenkingen (5)Landbouwproductie is gebaat bij gebruiksruil enherverkaveling=> Kansen voor “Nieuwe landschapsproductie” in M-W-Vlaanderen
  • Thought 4 Food - landschapsvisieTussentijdse bedenkingen (6)Bedrijfsinkomen minder ruimte-afhankelijk maken:meer inkomen op minder ruimte. Productieruimte efficiënter maken. Duurzaam bodemgebruik … ? Kansen alternatieve inkomens, bv. nabijheid stad, grote bedrijven.
  • Thought 4 Food - landschapsvisieTwee landschapsmodellen:1. Evolutie-accentueren. Verderzetten en voortbouwen op… “Veel” en verspreide locaties landschapselementen. Landschapsproductie gebonden aan bedrijfslocaties en bestaande publieke ruimtes,… => Intensiveren gebruik bestaande instrumenten, overheid ondersteunend.
  • Scenario 2 Voorbeeld accentueren
  • Thought 4 Food - landschapsvisieTwee landschapsmodellen:2. Robuuste ontwikkeling - recompositie. Naar een nieuw landschap … Landschapsproductie deels loskoppelen van individuele bedrijven naar enkele robuuste landschapsstructuren op strategische locaties, collectief ruimtebeslag, …. => Grondmobiliteit, landschapsfonds, rol overheid in regie en visie.
  • Scenario 2 Robuust: voorbeeld 1
  • Robuust: voorbeeld 2 - uitgangssituatie 23
  • Robuust: voorbeeld 2 – 4 strategische ontwikkelingslocaties Thought 4 Food - landschapsvisie
  • Voorbeeld 2 : strategische locatie 3 : multifunctionele waterruimte
  • Thought 4 Food : landschapsvisieTot slot: Verken gebiedsgericht de landschapswaarden en – behoeften van de gebruikers. Intensieve productielandschappen bieden mogelijkheden tot kwaliteit, maar keuzes, o.a. in de rol van particulieren en overheid, en alternatieve instrumenten zijn noodzakelijk. Einde project : mei 2012
  • Thought 4 FoodDank voor uw aandacht ! EINDE