Valorisatie van organische nevenstromen : lopende CINBIOS projecten in

922 views
764 views

Published on

Valorisatie van organische nevenstromen : lopende CINBIOS projecten in Vlaanderen. Presentatie door Willem Dhooghe (FlandersBio) tijdens IFEST 2012, op donderdag 16 februari 2012 in Flanders Expo.
www.ifest.be

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Valorisatie van organische nevenstromen : lopende CINBIOS projecten in

 1. 1. CINBIOSEen zicht op de Vlaamse biogebaseerdeeconomie vandaag en morgen VITO Workshop, 24 november, Brussel
 2. 2. CINBIOS – industriële biotechnologieclusterEen gezamenlijk initiatief van:Financieel ondersteund door IWTCINBIOS is een essentiële schakel tussen ondernemingen uit diverseindustriële sectoren, en tussen deze bedrijven en de kenniscentra(universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten) op het vlak vanindustriële biotechnologie.Page 2
 3. 3. CINBIOS – doelstellingenHet doel is om het innovatieproces te ondersteunen via: Het centraliseren en ontsluiten van nationaal en internationaal beschikbare wetenschappelijke informatie en technologische kennis Het opstarten van vraaggedreven onderzoeksprojecten binnen de CINBIOS werkgroepen. Het breed valoriseren van de beschikbare academische en industriële kennis en expertise in industriële biotechnologieCINBIOS wil Vlaanderen als industriële biotechnologieregio internationaal verder op de kaart zetten. Website (www.cinbios.be)Page 3
 4. 4. CINBIOS – Dienstverlening en bereik CINBIOS leden (71: 56 bedrijven) Dienstverlening Partner matches Innovatie gerelateerde adviezen bedrijfsbezoeken Innovatie audits Steunaanvragen IWT/EU acties in samenwerking met andere intermediairen Communicatie Workshops en seminaries Website (www.cinbios.be), folders, Life Sciences guide, ...Page 4
 5. 5. CINBIOS –Seminaries/workshops/Forum (2010-2011) Workshop “Fermentatie en Biokatalyse” Knowledge for Growth/Ind Biotech track (>1000) Workshop “Valorisatie van Nevenstromen” KBBE preconference site visit Gent Forum for Industrial Biotechnology & Biorefineries Seminarie Tweede generatie biobrandstoffenPage 5
 6. 6. CINBIOS – in samenwerking (2010-2011) VITO: I-SUP congres “Sustainable Chemistry” symposium EWI: The Knowledge Based BioEconomy 2020 Conference VCM: Een nieuwe markt voor mest FMMC: Microtechnology to facilitate chemical synthesis OVAM: Workshop Biobased economy IWT: Partnering event Waste & side stream valorisationBuitenland Rewin, Bicore en BOM: Biobased Innovations Business Development Bedrijfsbezoek Japanse delegatie, i.s.m. FITPage 6
 7. 7. CINBIOS Projecten TWOL studie: ecoclusters: VITO & UGent VIS traject Valorisatie van organisatie nevenstromen ARBOR Interreg project Biomassa voor Bio-Energie Strategisch Initiatief, 13 partners, 6 regio’s Samenwerkingen: IPBO, FMMC, FIT, POM O&W-Vl, .. FISCH, TETRA
 8. 8. ARBOR
 9. 9. Projectfiche ARBOR: Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic  Organic Raw Material  ARBOR = Strategisch Initiatief, dwz gestuurd door INTERREG/Europa INTERREG IVB, NWE MISSIE: stimuleren van innovatieve en duurzame aanpak voor productie van  energie uit biomassa
 10. 10. Missie en doel DOELSTELLINGEN Het wegwerken van technologische en logistieke barrières bij de uitbouw van een  efficiënte en performante waardeketen voor de conversie van biomassastromen naar  energie en de valorisatie van reststromen uit de conversieprocessen, Het evalueren van de duurzaamheids‐ en economische aspecten van de  verschillende energie‐conversietechnologieën, Benchmarken van de stimulerende en belemmerende elementen in het regulatoire en  beleidskader aanwezig in de verschillende NWE regio’s, Het ontwikkelen van regionale strategieën voor een meer geïntegreerde, ecologische en  economisch zinvolle valorisatie van biomassastromen voor elektriciteitsopwekking, warmte  en koeling. Op Vlaams niveau: vormen van integrerend platform tussen de diverse beleidsdomeinen en stakeholders, met links naar vele andere projectmatige initiatieven via de leden van de stuurgroep
 11. 11. Partners Partners Vlaanderen Co-partners Vlaanderen Stuurgroep Vlaanderen Admins. (VEA, AO)
 12. 12. WP 1‐2‐3 WP1 • Stimulating sustainable production, collection and preparation of biomass WP2 • Conversion and utilisation of biomass to energy WP3 • Sustainability assessment and strategy development
 13. 13. WP1‐2‐3WP 1 : Stimulating sustainable production, collection and preparation of biomassAction 1 : Establishment of the transnational task force on biomassAction 2 : Benchmark report on biomass in NWEAction 3 : Development of agro‐side streams for bio‐energyAction 4 : Development of closed loop systems of biomass valorisation by local authoritiesAction 5 : Development of synergy parksAction 6 : Development of low‐impact energy cropsWP2 : Conversion and utilisation of biomass to energyAction 7 : Inventory of existing methods of gas, liquid and solid biomass conversion in partner countriesAction 8 : Evaluate energy content and emission properties of different biomass sourcesAction 9 : Create an Inventory and evaluation of methods for the valorisation of end products of biomass  conversionAction 10 : Innovation and technology watch ‐ identify the current state‐of‐the‐art and ongoing progressWP 3 : Sustainability assessment and strategy developmentAction 11 : Policy assessmentAction 12 : Environmental assessmentAction 13 : Economic assessmentAction 14 : Strategy DevelopmentCommunication & Dissemination
 14. 14. Acties in Vlaanderen Action 1: Establishment of the necessary platforms  Nationale Taskforce (NTF) Per regio op te richten Waarborgt kennisuitwisseling binnen de regio’s Laat cofinanciers en lokale stakeholders toe om project op te volgen Begeleidt de lokale acties/pilots Samenstelling Projectpartners Cofinanciers Lokale stakeholdersPage 14
 15. 15. Acties in Vlaanderen Action 2: Benchmarking Report "biomass for bio‐energy within the NWE region" Uitgebreid rapport over gebruik van biomassa voor energie Gegevens per projectregio (incl. Vlaanderen) + vergelijkingen tussen de regio’s Draft inhoud rapport: Biomassa in de nBAP, NREAP en andere plannen Statistieken biomassa (beschikbaarheid en benutting voor energie) Scenario’s en doelstellingen biomassa Steunmechanismen voor elektriciteit en warmte uit biomassa Per regio enkele best practices Overzicht van andere biomassaprojecten Minimaal: uitwisseling informatie Maximaal: samenwerking Vb: Graskracht, verKOH, Energieconversieparken,… Up date rapport aan einde van het project (appendix)Page 15
 16. 16. Acties in Vlaanderen Action 3 : Development of agro‐side streams for bio‐energy Actie door Inagro en UGent In Vlaanderen jaarlijks > 400 000 ton DS korrelmaïsstro, 6500 ton DS spruitstokken,  10800 ton DS prei‐afval, 16500 ton DS bloemkoolbladeren, ….  => Kunnen deze stromen gevaloriseerd worden voor energie?  Technische en logistieke uitdagingen, invloed op nutriënten‐ en koolstofbalans, … 3 stappen:  Beperkte algemene analyse Focus op de piloten maïsstro, prei‐afval en stengels van spruitstokken: regionale verzameling,   eventuele voorbehandeling van deze biomassa en afvoer naar pilootvergister Inagro Proefladingen naar de commerciële installaties van Eneco Link met gelijklopend initiatief binnen PCG (Kruishoutem) en WUR (Nl)Page 16
 17. 17. Acties in (Vlaanderen) Action 4 : Development of closed loop systems of biomass valorisation by local  authorities Actie door Stoke‐on‐Trent City Council, Province of Utrecht, IZES Valorisatie van biomassa van de gemeenschap door de gemeenschap regionaal, provinciaal, gemeentelijk niveau 3 concrete piloten:  Valorisatie van houtig afval uit landschap en groen‐onderhoud door Stoke‐on‐Trent via pirolyse Valorisatie van landschapsgras door Provincie Utrecht via droge vergisting en biogasinjectie Valorisatie van GFT en slibs uit waterzuivering in Saarland Valorisatie van biomassa uit landschap in Bliesgau In Vlaanderen duidelijke link met GrasKracht en inzet op mogelijkheden van sociale tewerkstelling bij verzamelen en voorbereiden van deze biomassa‐stromen (trekker  Ugent) Page 17
 18. 18. Acties in Vlaanderen Action 5 : Development of Synergy Parks Ervaren projectpartner Wageningen Optimalisatie benutting biomassa op bedrijventerrein + agrarisch ommeland 2 stappen: Inventarisatiefase vraag en aanbod via gerichte bevraging Ontwikkeling van synergieën Sterke nadruk op samenwerking met alle stakeholders (bedrijven, landbouwers,  terreinbeheerder,…) vanuit ervaring bedrijventerreinmanagement Maken van keuzes op basis van resultaten uit andere acties Exacte locatie: Roeselaere, Leuven, NL, SaarlandPage 18
 19. 19. Acties in Vlaanderen Action 6 : Development of low‐impact energy crops Actie door Inagro, POM West‐Vl, DLV plant en UGent Focus op productie van biomassa op zo duurzaam mogelijke wijze Opzet van piloten in Vlaanderen rond volgende concepten:  3 types van multifunctioneel KorteOmloopHout: 1) combinatie met natuur/biodiversiteit, 2)  agroforestry, 3) als buffer op industrieterreinen Productie van biomassa in treatment wetlands (afvalwaterzuivering / mestverwerking) Productie van BCL‐biomassa voor energie Biomassa‐productie voor energie via tussenteelten (bv. rogge) (Biomassa‐productie op bufferstroken) Page 19
 20. 20. Acties in Vlaanderen Action 9 : Create an Inventory and evaluation of methods for the valorisation of end products of biomass conversion →Focus op nutriëntrecuperatie uit digestaat Inventarisatie en evaluatie (LCA en economisch) van technieken voor  nutriëntrecuperatie uit digestaat Veldproeven met digestaatderivaten als kunstmeststof voor openluchtteelten Nutriënthergebruik in horticultuur Onderzoek vermarkting van gerecupereerde nutriëntstromen en regelgevende  aspecten Demonstraties nutriëntverwerking (op basis van hernieuwbare energie) en  nutriëntrecuperatie Homologatie digestaatafzet in (Noord‐)FrankrijkPage 20
 21. 21. Acties in Vlaanderen Action 14: Strategy development for pilot regions and transfer Expertise projectpartners IZES en CRTE Strategie op basis van: Analyses beleid Analyses milieu‐impact (LCA) Analyses economische aspecten Specifiek voor Vlaanderen: Regionale biomassastrategie voor de aanwending van  organisch afval, energiegewassen en mest als inputstromen voor anaerobe vergisting Regio West‐Vlaanderen als test case Belangrijke input voor verdere uitstippeling Vlaams beleid Aandacht voor transfereerbaarheid naar andere NWE‐regio’s; o.m. via Transnational Advisory Board (TAB)Page 21
 22. 22. VIS-traject: Valorisatie van Organische Nevenstromen Ingediend bij IWT Aanvragers: Partners Bio Base Europe Pilot Plant Hogeschool Gent Universiteit Antwerpen VITO Boerenbond Universiteit GentPage 22
 23. 23. VIS-traject: Valorisatie van Organische Nevenstromen Projectduur: 4 jaar Startdatum: 1 september 2011 3 luiken: ontwikkeling databank van organische nevenstromen en expertises in Vlaanderen Ontwikkeling 2de generatie technologie voor afvaloliën en –vetten en lignocellulose-rijke nevenstromen disseminatie en implementatie in Vlaanderen > 60 Intentie en Interesseverklaringen gebruikersgroepPage 23
 24. 24. VIS-traject: Valorisatie van Organische Nevenstromen
 25. 25. VIS-traject: Valorisatie van Organische NevenstromenPlanningWP’s Y1 Y2 Y3 Y4WP1 - Inventarisatie en karakterisatieWP2 - Lignocellulose nevenstromenWP3 - Olie- en vetrijke nevenstromenWP4 - Implementatie 2de generatie technologieWP5 - Netwerking en dienstverleningWP6 - Coördinatie WP 1-4: gedetailleerd werkplan WP 1: enquête voor invullen databank
 26. 26. VIS-traject: Valorisatie van Organische Nevenstromen Werkpakketleiders WP1 Kathy Elst VITO WP2&3 Wim Soetaert BBEPP WP4 Thierry Vanelslander Universiteit Antwerpen WP5 Willem Dhooge FlandersBio WP6 Sofie Dobbelaere Universiteit Gent Projectverantwoordelijken HoGent Ingeborg Stals VITO Karolien Vanbroekhoven Boerenbond Ilse Geyskens BBEPP Jan Voets Universiteit Antwerpen Tom Pauwels essenscia Tine Schaerlaekens Universiteit Gent Sofie Dobbelaere FlandersBio Willem Dhooge
 27. 27. CINBIOS – contactgegevens Voor bijkomende informatie, bezoek www.cinbios.be of contacteer de CINBIOS-experten: Willem Dhooge, PhD Projectmanager Industriële Biotechnologie, FlandersBio Email: Willem.Dhooge@FlandersBio.be Tel: +32 (0)9 241 80 46 Sofie Dobbelaere, PhD Technologisch Adviseur Industriële Biotechnologie, Universiteit Gent Email: Sofie.Dobbelaere@UGent.be Tel: +32 (0)9 264 59 05Page 27

×