• Save
PTTCirculation Service for KKU Freshy Student 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,126
On Slideshare
897
From Embeds
229
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 229

http://www.library.kku.ac.th 227
https://vpn.kku.ac.th 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. โดย นางสงวน พงศ์กิจวิทูร 19 พฤษภาคม 2554 บริการยืม - คืนอย่างไรให้ถูกใจนักศึกษา กรณีเปิดภาคในปีการศึกษาใหม่ 2554
 • 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการบริการ
 • 3. การให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2554 1. กิจกรรมสำหรับนักศึกษา 1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ( รหัสขึ้นต้นด้วย 54) เข้าหอพัก เสาร์ - อาทิตย์ 21 - 22 พฤษภาคม 2554 รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2554 รับการปฐมนิเทศจากคณะ ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2554 1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย จันทร์ 23 พฤษภาคม 2554 * วันเปิดภาค จันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554 ( หอสมุดกลางเริ่มเปิดให้บริการนอกเวลา ถึง 19.30 น .)
 • 4. การให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2554 2. การเข้าใช้บริการ การเข้าใช้บริการจะต้องใช้บัตรนักศึกษารูดผ่าน Access Control 2.1 กรณีที่ยังไม่ได้บัตรนักศึกษา ให้เจ้าหน้าที่เปิดระบบให้ 2.2 ถ้าบัตรนักศึกษามีปัญหาไม่สามารถรูดได้ ให้เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน แก้ไขให้ * หมายเหตุ ดูรายละเอียดและขั้นตอนในเอกสาร KM เรื่องเล่าเช้าวันพุธ ของกลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 5. การให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2554 3. การให้บริการยืม - คืน 3.1 นักศึกษาใหม่ 1) ได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกห้องสมุดทันทีหลังจากชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาของภาคการศึกษาแรก 2) สิทธิการยืม ต้องแสดงบัตรนักศึกษาเท่านั้น 3) ข้อมูลในฐานยืม - คืน จะ Load รายชื่อจากสำนักทะเบียน และประมวลผล ( คาดว่าจะไม่มีข้อมูล e-mail address ) ประเด็นหารือ ???
 • 6. การให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2554 3. การให้บริการยืม - คืน ( ต่อ ) 3.2 นักศึกษาเก่า 1) บัตรที่ยังไม่หมดอายุ สามารถยืมได้เรื่อยๆ 2) นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย - ป . ตรีที่ลง Summer บัตรหมดอายุตั้งแต่ 07/05/2011 - บัณฑิตศึกษา ที่บัตรหมดอายุ 31 พ . ค . 54 จะยืมได้ถึง 31/05/2011 * หมายเหตุ หากยังไม่จบต้องไปลงทะเบียนเทอมต้น 2554 และทำบัตรนักศึกษาใหม่ ห้องสมุดจะขยายวันหมดอายุในฐานข้อมูลการยืม – คืน ตามวันที่ที่ระบุในบัตรนักศึกษา
 • 7. การให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2554 4. วันปิดภาคต้น เปิดภาคปลาย ปิดภาคต้น วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เปิดภาคปลาย วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554( นศ . ป . ตรี ) วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2554( บัณฑิตศึกษา ) * กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ขอนแก่นเกมส์ 24 พ . ย . - 8 ธ . ค . 2554 มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในระดับบัณฑิตศึกษามีการเรียนการสอนตามปกติ
 • 8. การให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2554 5. การล็อคและปลดล็อคหนี้สินนักศึกษา หนี้สินนักศึกษา - ค้างตัวเล่ม - ค้างชำระค่าปรับ
 • 9. การให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2554 6. สาระน่ารู้ที่จะช่วยให้การบริการประทับใจ 6.1 การตรวจสอบจำนวนเงินค่าปรับ ( จากรายการที่ยังไม่ส่งคืน ) 6.2 การตรวจสอบรายการค้างส่ง ( กรณี Replacement/ overdue )
 • 10. การให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2554 7. อื่นๆ 7.1 สมาชิกบุคคลภายนอกต้องการขอคืนเงินค่าประกันสมาชิก แต่ทำใบเสร็จรับเงินหาย 1) ผู้ใช้บริการต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าทำใบเสร็จหาย 2) ผู้ใช้บริการติดต่อยื่นเรื่องขอคืนเงินที่เคาน์เตอร์ยืม - คืน โดยนำใบแจ้งความที่ได้จากสถานีตำรวจมายื่นเป็นหลักฐาน เพื่อขอใช้สำเนาใบเสร็จในการขอคืนเงิน 3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนี้สินในฐานหากมีรายการค้างส่งหรือค้างชำระ ต้องแจ้งให้ผู้ใช้เคลียร์รายการต่างๆก่อนจึงจะขอคืนเงินค่าประกันได้
 • 11. การให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2554 7. อื่นๆ ( ต่อ ) 7.1 สมาชิกบุคคลภายนอกต้องการขอคืนเงินค่าประกันสมาชิก แต่ทำใบเสร็จรับเงินหาย 4) ค้นหาสำเนาใบเสร็จ ( สีเหลือง ) จากต้นขั้วในเล่ม 5) หากพบงานการเงินจะดำเนินการขออนุมัติใช้สำเนาใบเสร็จ เพื่อขอเงินคืนให้แก่สมาชิก 6) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้สำเนา การเงินจึงจะดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และนัดรับเงินต่อไป
 • 12. ประเด็นหารือ ( จาก ข้อ 5.1) 1. สืบเนื่องจากปัญหาการค้นหาเลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าประกันสมาชิกบุคคลภายนอก ข้อเสนอแนวทาง ให้ระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงินค่าประกันสมาชิกไว้ในระเบียนของสมาชิก โดยใส่ในเขตข้อมูล note ( ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ............./ เลขที่ ...............)
 • 13. การให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2554 7. อื่นๆ ( ต่อ ) 7.2 ? 7.3 ?
 • 14. ขอบคุณค่ะ