Cooling Down Magazine EAM2012

692 views

Published on

Het magazine van Enterprise Architectuur Management Congres 2012.

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • EAM2014 gaat donderdag 22 mei plaats vinden in Hotel Houten.
  Schrijf u nu in via www.eam-congres.nl.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cooling Down Magazine EAM2012

 1. 1. Jaargang 2012, editie 8Delivering Business Value Cooling Down Magazine 2012
 2. 2. Inhoudsopgave EAM2012: Delivering Business Value!Voorwoord.............................................................................................2Key-note speaker De begrippen “Enterprise Architectuur” en “Meerwaarde voor de busi-Lourens Visser: CIO of Port of Rotterdam........................................ 3 ness” hebben in veel organisaties een moeizame relatie met elkaar. Ze hebben elkaar nodig, maar van een goed huwelijk is niet altijd sprake.Het opstellen van een informatie-architectuur bij Vandaar dat “Enterprise Architectuur: Delivering Business Value” alsde Haagse Hogeschool thema voor EAM2012 gekozen was. Doelstelling was ervaringen uit teDanny Greefhorst & Henk Schouten (Haagse Hogeschool)...... 4 wisselen en elkaar te helpen en te inspireren op welke manier EA een be-Verbinding met TOGAF drage kan leveren aan de business. De ruim 170 bezoekers en sprekersBas van Gils - (BiZZdesign)................................................................. 5 op EAM2012 hebben ervaren dat deze doelstelling gehaald is. De ruimInvoering SEPA bij VGZ 20 presentaties hebben een keur van voorbeelden en ervaringen latenGuus Fisscher (VGZ)............................................................................ 6 zien, waarin de meerwaarde van EA duidelijk naar voren kwam. Inspire- rend en motiverend voor alle aanwezigen, zo bleek uit de bijzonder hogeCostmanagement met ArchiMate: evaluaties van de deelnemers. Zowel de organisatie als de inhoud vanMeer grip op IT kosten het congres is met hoge cijfers beoordeeld. Hartelijk dank aan iedereenJan van Gijsen - (SNS Reaal)............................................................... 7 die hieraan bijgedragen heeft!Portfoliomanagement met ArchitectuurWouter Bronsgeest (Universiteit Twente) & En ook dit jaar lag het aantal bezoekers weer aanzienlijk hoger dan hetPiet Boekhoudt (Novay) ..................................................................... 8 vorige jaar. Het afwisselende, boeiende en praktische programma zalEerder aan tafel… hieraan zeker hebben bijgedragen. Met keynote voordrachten vanuitBob Zondervan (SNS Reaal)............................................................. 10. de haven van Rotterdam en vanuit Audionova, en een breed scala aan presentaties vanuit zeer verschillende organisaties. Met veel aandachtVerbinden met het Business Model Canvas voor de praktische toepassing van open standaarden als TOGAF en Ar-Remco Blom (BiZZdesign)................................................................... 11. chiMate, het gebruik van tools, en de communicatie over architectuurTools voor vernieuwing met diverse groepen in organisaties. Als bonus kregen alle deelnemersWil Janssen (INZYCHT)...................................................................... 12. een praktisch handboek, Delivering Enterprise Architecture with TOGAFDe Yin en Yang tussen productmanagement en and ArchiMate, geschreven vanuit de Universiteit Twente en BiZZdesign.architectuur En op de informatiemarkt kon met verschillende dienstverleners en leve-Gerard Janssen.................................................................................... 13. ranciers kennis gemaakt worden. Ook de sponsoren hartelijk dank voor hun bijdragen!Social media en Enterprise ArchitectureMartijn Sasse (Via Nova Architectura).......................................... 14. Kortom, een zeer waardevolle en inspirerende dag, waarbij je in één dagConcrete voordelen en minimale inspanningen weer bijgepraat werd over enterprise architectuur en de meerwaardeWilko Visser & Tom de Ridder (Value Blue)................................... 15. voor de business. In 2013 hopen we opnieuw het EAM-congres te orga-CORA 3.0: Hoe referentiearchitectuur niseren, met een programma dat minstens zo goed is, en met nog veelde woningcoöperaties verder helpt! meer bezoekers. Graag zien we u op EAM2013!Arjan van Dijk (Ymere)...................................................................... 16Toepassing van functioneelkwalitatieve modellen Harmen van den Berg, voorzitter programmacommissie EAM2012als ‘archimedisch punt’ voor infrastructuurregieDaniël Jumelet (Sogeti)............................................................... 17Werken onder referentie-architectuur GEMMAAd Gerrits ....................................................................................... 18 2
 3. 3. Lourens Visser: CIO of Port of RotterdamDe eerste key-note speaker van het EAM-congres 2012 is Lourens Visser erkent de rol van de architect. De architect moet richting (dur-Visser. Hij is CIO bij het Havenbedrijf Rotterdam; een bedrijf met tal ven) te geven en dus een strategische positie durven te kiezen: “Eenvan maatschappelijke uitdagingen. De realisatie van Maasvlakte 2, architect moet op basis van kennis en technisch geweten het lef heb-bereikbaarheid, kennis en innovatie en luchtkwaliteit en veiligheid zijn ben om een richting te durven kiezen. Hij is een adviseur openkele voorbeelden hiervan. Het aangaan van deze uitdagingen – sa-men met de kernactiviteiten van het Havenbedrijf Rotterdam – vormt strategisch niveau die gevraagd en ongevraagd advies geeft .” Hierbijde havenstrategie van het bedrijf. In zijn presentatie vertelt Visser benadrukt Visser het belang van de ‘soft skills’ van de architect: “Bin-over de rol van architectuur bij het vertalen van de havenstrategie nen een politieke organisatie als het Havenbedrijf Rotterdam is hetnaar een IT-strategie. van belang dat een architect zijn ‘soft skills’ heeft ontwikkeld. Ik zie dat de inhoudelijke en technische skills ruim aanwezig zijn, maar deDe afdeling Informatie Voorziening stelt het Havenbedrijf Rotterdam in ‘soft skills’ nog extra aandacht verdienen.” Voorbeelden van deze ‘softstaat om haar strategische doelen te realiseren door middel van het skills’ van een architect zijn beïnvloeden, overtuigen en organisatie-in partnership ontwikkelen, realiseren en aanbieden van best-in-class sensitiviteit. Visser daagt ze hierin uit. Samen met het verder ontwik-informatievoorziening. Visser geeft aan dat de snelle en diverse ont- kelen van de architectuurproducten staat de ontwikkeling van dezewikkelingen binnen de IT hierbij een grote rol spelen. De belangrijk- ‘soft skills’ op de agenda voor de komende anderhalf jaar. Op dezeste trends voor het Havenbedrijf Rotterdam zijn Het Nieuwe Werken, manier zal de IT-strategie van optimale waarde zijn voor het realiserenCloud Computing en Business Intelligence. van de bedrijfsdoelen van het Havenbedrijf Rotterdam.Hij ziet de kunst dan ook in het vinden van een taal waarin IT enbusiness met elkaar kunnen communiceren om vanuit InformatieVoorziening de business strategie te kunnen ondersteunen. Hierin iseen belangrijke rol voor architectuur weggelegd. In een doelarchitec-tuur wordt de strategische richting bepaald. De referentiearchitectuurgeeft inzicht in de risico’s en kansen. Tenslotte draagt de solutions-architectuur bij aan de transitie van de ‘as-is’ IT-strategie naar een Lourens Visser‘to-be’ IT-strategie. Visser benadrukt dat continue aandacht voor dealignment met de business-doelen hierbij cruciaal is. Om deze alig-nment te bewerkstelligen is het van belang dat architecten bij zowelkorte als lange termijn projecten in een zo vroeg mogelijk stadiumbetrokken worden. 3
 4. 4. Danny Greefhorst & Henk Schouten – Hetopstellen van een informatie-architectuur bijde Haagse HogeschoolDe Haagse Hogeschool is met 20.000 studenten, 1800 medewerkers en daardoor minder weerstand oproept binnen de organisatie. Deen zijn vele academies en diensten een complexe organisatie waarin referentie-architectuur is vervolgens getoetst aan de inrichting van deinformatievoorziening expliciete aandacht vereist. Dit heeft geleid tot informatievoorziening van de Haagse Hogeschool waardoor inzicht ishet opzetten van een afdeling informatiemanagement in 2011. Tijdens ontstaan in verbetermogelijkheden.hun presentatie vertellen Danny Greefhorst en Henk Schouten over deopzet van deze afdeling en de architectuurfunctie binnen de Haagse De grootste les – en tevens de grootste uitdaging – tijdens hetHogeschool. Het is niet in de eerste plaats een succesverhaal, maar proces is het zorgen voor een goede borging en besturing van devooral een weergave van de ervaringen en opgedane inzichten van architectuurfunctie binnen de Haagse Hogeschool. Het definiërenhet afgelopen jaar. Een verhaal dat zij graag willen delen met mensen van duidelijke taken en verantwoordelijkheden en het borgen vanuit het vakgebied. opdrachtgeverschap zijn essentiële elementen hierin: “Borging op bestuurlijk niveau is een absolute randvoorwaarde om informatie-Henk Schouten is sinds 2007 werkzaam bij de Haagse Hogeschool architectuur goed te laten slagen”. In hun presentatie zijn Greefhorstwaar hij verantwoordelijk is geweest voor de inrichting van en Schouten vooral ingegaan op de inhoudelijke producten diediverse ICT-voorzieningen. Samen met Danny Greefhorst is hij belangrijk zijn en waarvan anderen kunnen leren bij het opstellen vanbetrokken geweest bij het opzetten van architectuur bij de afdeling hun eigen architectuur.informatiemanagement binnen de Haagse Hogeschool. DannyGreefhorst is directeur en consultant bij ArchiXL en heeft veel ervaring Op de vraag vanuit het publiek of zij tevreden zijn met het resultaatop het gebied van enterprise-architectuur. antwoordt Greefhorst: “Wij hebben de noodzakelijke inhoudelijke basis gelegd op basis waarvan architectuur kan plaatsvinden. Er isGreefhorst en Schouten hebben tijdens hun presentatie laten zien hoe echter nog veel te doen en een flinke uitdaging te gaan!”verschillende architectuurproducten ondersteunen bij het opzetten vaneen architectuurfunctie. Allereerst is begonnen met het opstellen vanIT-architectuurkaders met daarin de eisen, principes en standaardenvoor de informatietechnologie. Daarmee is een noodzakelijk kaderontstaan waar ontwikkelingen aan getoetst kunnen worden. Op ditmoment wordt een informatie-architectuur ontwikkeld, die tevens eenreferentie-architectuur is doordat het voor een belangrijk deel nietspecifiek is voor de Haagse Hogeschool en gebaseerd op ervaringenvan anderen. Greefhorst en Schouten geven dan ook aan gebruik tehebben gemaakt van bestaande referentie-architecturen binnen hetonderwijsdomein als ROSA en Triple A. Ze stellen dat het algemenekarakter van een referentie-architectuur helpt om discussies tevermijden doordat het nog niet direct gaat over de eigen keuzes Henk Schouten Danny Greefhorst4
 5. 5. Bas van Gils - Verbinding met TOGAFBas van Gils is consultant en trainer bij BiZZdesign en heeft ervaring in combinatie met de beschrijvingstaal Archimate zorgt ervooropgedaan op het gebied van strategie, (enterprise)architectuur en dat de diverse belanghebbenden verbonden zijn tijdens het geheleprocesmanagement bij verschillende organisaties in binnen- en ontwikkelproces van een enterprise architectuur. Op deze manierbuitenland. Het bouwen van bruggen tussen diverse disciplines zorgen TOGAF en Archimate voor verbinding tussen architecten,vormen hierbij de rode draad. Verbinding is dan ook dat wat centraal proceseigenaren , medewerkers, opdrachtgevers, directie en anderenstaat in zijn presentatie over TOGAF (The Open Group Architecture belanghebbenden binnen de organisatie en dus voor verbindingFramework). TOGAF is een open standaard van The Open Group tussen de IT-strategie en de bedrijfsstrategie van een organisatie.welke een methodologische aanpak beschrijft voor de ontwikkelingen implementatie van enterprise architectuur. Van Gils neemt het Verbinding is volgens Van Gils dat wat bepaalt of architectuur waardepubliek in vogelvlucht mee door de verschillende fasen van het TOGAF creëert: “Architectuurproducten vormen een middel, geen doel.raamwerk. Daarin is duidelijk één terugkerend thema te herkennen: Zonder verbinding met de primaire business is een goede architectuurverbinding. Dat dit een breed begrip is blijkt uit de annecdotes die niet meer dan een mooie droom die nooit werkelijkheid zal worden.”in het verhaal aan de orde komen: verbinding tussen architectuuren haar omgeving, tussen TOGAF en andere raamwerken en tussenstrategie/ architectuur/ procesmanagement en uitvoering.Tijdens zijn presentatie deelt Van Gils enkele geleerde lessen in zijncarrière als consultant. Ten eerste is ‘de eerste klap een daalderwaard’. Bij het neerzetten van een architectuur is het afstemmenvan de architectuurfunctie op de wensen vanuit het primaire procesessentieel. Hij benadrukt dat het puur volgen van regels absoluutgeen garantie voor succes is: “Een goede architect volgt niet puur deregels, maar verbindt zich met het primaire proces.” Tenslotte gaathet om pragmatisch te werk gaan. Hoewel een raamwerk als TOGAFeen mooie manier is om houvast te creëren bij het van start te gaan Bas van Gilsmet enterprise architectuur, is het uiteindelijk ‘slechts’ een raamwerk;om resultaten te boeken zal er pragmatisch te werk moeten wordengegaan.Van Gils benadrukt de waarde die TOGAF biedt bij het maken vanverbinding tussen verschillende aspecten en belanghebbenden in eenorganisatie. Niet alleen biedt TOGAF een gestructureerde aanpak omte verbinden tussen bedrijfsprocessen, applicaties en technologieën; 5
 6. 6. Guus Fisscher - Invoering SEPA bij VGZGuus Fisscher, één van de sprekers op het EAM Congres, is Enter- Guus Fisscher vond het een geslaagd congres. “Ik vond dat erprise Architect bij VGZ en specialist als het gaat om service georiën- een hele leuke sfeer hing op het congres. De informatiemarktteerde architecturen binnen grote administratieve organisaties. Hij was interessant, met de standjes waar men hun diensten kenbaarheeft een aansprekend verhaal verteld over de invoering van SEPA maakt. Daarnaast heb ik veel mensen getroffen waar ik mee(Single European Payments Area) bij VGZ. Uiterlijk 1 februari 2014 kon bijpraten. Ik heb bijvoorbeeld een aantal oude bekenden gezien waarmoet de migratie naar SEPA ingevoerd zijn. Specifiek heeft deze ik mee heb samengewerkt bij de Belastingdienst, dus dat was een leukinvoering invloed op de volgende aspecten: wederzien en een goede gelegenheid om bij te praten.” Ook heeft hij• Het maken van betaalafspraken met klanten en leveranciers zelf een aantal sprekers bezocht. “De eerste keynote spreker, Lourens• De financiële afhandeling (zowel qua output als bankverkeer) Visser, vond ik interessant. Wel ging het erg veel over de Rotterdamse haven en kwam hij minder toe aan de essentie omtrent architectuur.De uitdaging voor VGZ is om SEPA compliant te worden, met Ik vond de boodschap echter interessant: een Architect moet besluitenzo min mogelijk aanpassingen in processen en systemen. Een durven nemen, actiever optreden, en verantwoordelijkheid nemen metbankrekeningnummer zit in bijna elke applicatie en interface, zodat een betrekking tot het resultaat.” De interactie met het publiek tijdens zijnvolledig inzicht in de hele IT keten noodzakelijk is. Bij veranderingen eigen presentatie heeft hij positief ervaren. “Tijdens de presentatiedie de hele keten raken, zoals bij SEPA, is architectuur cruciaal. was er weinig reactie, maar aan het einde werden er concrete enNiet alleen om impact, inrichtingskeuzes en oplossing te bepalen, interessante vragen gesteld. Dit geeft aan dat men aandachtig heeftmaar ook om de werkpakketten voor business en IT in kaart te geluisterd.”brengen. Daarmee zijn kosten en planning ook al vrij nauwkeurig tebepalen. Guus Fisscher6
 7. 7. Jan van Gijsen -Costmanagement met ArchiMate:Meer grip op IT kostenJan van Gijsen is senior IT Architect bij SNS Reaal. Hij heeft op het krijg je een diversiteit aan informatie voorgeschoteld. Dit is de idealeEAM Congres een interessant verhaal verteld over hoe ArchiMate een manier om de nieuwste informatie uit het vakgebied te delen.ondersteunende factor kan spelen bij costmanagement. BusinessCases en begrotingen blijken vaak niet te kloppen en kunnen het Het is goed om een bevestiging te krijgen dat je met de goede dingentempo van veranderen niet volgen. Hoe krijg je meer grip op je IT bezig bent en veel onderwerpen inspireren om nieuwe zaken op tekosten? pakken. Daarnaast is het leuk dat je elk jaar weer oude bekenden tegen komt om te sparren over de onderwerpen waar je mee bezigDe kunst is om van een adhoc bepaling naar een gestructureerde en bent. Het was een erg geslaagde dag! ” Ook de reacties uit hetherhaalbare bepaling van je kosten te gaan. Het IT landschap, de IT publiek waren positief. “Ik kreeg voornamelijk vragen over hoe menkosten en de veranderingen moeten daarvoor in lijn met elkaar worden deze methodiek kan inzetten in de eigen organisatie. Ik heb enkelegebracht. ArchiMate kan hierbij een belangrijke rol spelen. Bij SNS vervolgafspraken gemaakt om hier nadere toelichting over te geven.”Reaal is in de loop der jaren een goed gevulde Architectuur repositoryopgebouwd, maar er bleek te weinig aansluiting bij de inrichting Er waren interessante sprekers op het congres, aldus Jan van Gijsen.van het huidige landschap en de impact van veranderingen waren “Bij de eerste keynote spreker, Lourens Visser, was het interessantonvoldoende concreet gemaakt. Om deze redenen is er aansluiting om meer te horen over de Rotterdamse haven en zijn Architectuur.gezocht bij de processen die delen van het applicatielandschap Daarnaast had Sander Dortland van GasTerra een duidelijk ‘beidebeheren of informatie daarover nodig hebben. Vervolgens is de benen op de grond’ verhaal. Hij vertelde over zijn worstelingen omArchitectuur repository ingezet als centrale administratie van alle Enterprise Architectuur op de kaart te krijgen binnen zijn organisatie.applicaties. Zijn verhaal was praktisch ingestoken wat het herkenbaar maakte. Als je vervolgens hoort wat ze inmiddels bereikt hebben op het gebiedHet totale applicatielandschap van SNS Reaal is beschikbaar gesteld van Architectuur, dan is dat erg positief!”in de Architectuur repository. Hierdoor is er een belangrijke basisgelegd voor het modelleren van veranderingen: de Roadmaps. Binnendit applicatielandschap kunnen transities worden weergegeven.Door hier de kosten aan te koppelen kan de kostenontwikkelingvisueel worden weergegeven. Om meer inzicht te creëren kan dekostenrange of de onderliggende infrastructuur weergeven wordendoor het inkleuren van de views. Door het koppelen van kosten aande architectuurmodellen wordt Architectuur beter aangehaakt instrategische verandertrajecten.Jan van Gijsen komt graag op het congres. “Ik kom al meerdere jarenop het EAM Congres en het blijft leuk omdat het kleinschalig is en toch Jan van Gijsen 7
 8. 8. Wouter Bronsgeest & Piet Boekhoudt -Portfoliomanagement met ArchitectuurWouter Bronsgeest en Piet Boekhoudt hebben, naar aanleiding van De organisatie en governance structuur moet een efficiëntehun samenwerking bij de Belastingdienst, samen een presentatie communicatie tussen stakeholders ondersteunen. In het bijzondergehouden op het EAM Congres over Portfoliomanagement met de rol van ‘regie architect’ met de juiste verantwoordelijkhedenArchitectuur. Wouter Bronsgeest is promovendus bij de Universiteit en bevoegdheden kan cruciaal zijn in het samenbrengen van deTwente, bestuurslid van het NGI en manager van een test, invoerings- disciplines.en kwaliteitsteam bij de informatiemanagement afdeling van deBelastingdienst. Piet Boekhoudt is senior adviseur bij Novay. Wouter Bronsgeest is enthousiast over het EAM Congres. “Ik vond het een goed georganiseerd congres! Er liepen continu mensen vanDe belangrijkste boodschap die zij wilden overbrengen op deze de congresorganisatie rond om je te helpen als dat nodig was. Erdag is dat wanneer Portfoliomanagement en Architectuur actief werd een gevarieerd programma gepresenteerd. Er kwamen thema’smet elkaar verbonden zijn, dit van toegevoegde waarde is voor de voorbij die belangrijk zijn: hoe zorg je ervoor dat organisaties goedbusiness. Het is belangrijk dat deze verbinding ontstaat. In de case omgaan met hun Architectuur? Dit is een interessant onderwerp waardie zij presenteerden toonden zij aan dat die verbinding ook gemaakt organisaties mee bezig zijn en mee bezig zouden moeten zijn.” Ookkan worden. De uitbreidingen op de ArchiMate standaard leveren een Piet Boekhoudt is erg te spreken over het event. “Ik vond het een goedgoede bijdrage aan deze verbinding. Hiermee gaat je architectuur georganiseerd congres! Zowel vooraf als tijdens congres was allesverder dan de ‘hoe’ en ‘wat’, door ook aandacht te geven aan ‘waarom’ erg verzorgd. De gasten werden goed ontvangen, de presentatiesbepaalde keuzes zijn gemaakt. van de sprekers waren netjes voorbereid en alles werkte goed. Dit maakte een erg professionele indruk op mij. Ik vond het ook erg leukNog te vaak wordt IT benaderd als kostenpost en niet als investering. om samen met Wouter Bronsgeest deze presentatie te geven. DeIT is een middel dat kan worden ingezet om de bedrijfsstrategie te combinatie werkte goed doordat onze achtergrond en kennis elkaarondersteunen, nieuwe kansen te ontwikkelen of producten/service aanvullen!”te leveren aan de externe markt. Het is echter niet zo dat iedereorganisatie zomaar een Architectuur ondersteunde portfolio analyse Piet Boekhoudt heeft zelf ook diverse sprekers bezocht. “Ik benkan uitvoeren. De volgende voorwaarden zijn belangrijk: bijvoorbeeld bij de presentatie geweest van Jan van Gijsen. Ik vond het een heel interessant verhaal wat hij vertelde. Een mooie• Een samenhangend geheel van visie, strategie, beleid en behandeling van nuttige kennis.” Wouter Bronsgeest is ook positief Enterprise Architectuur documenten. over de sprekers van het congres. “De eerste keynote spreker, Lourens• Een samenhangend geheel van motivatie concepten en een Visser, was erg interessant, omdat het iemand was die niet binnen het eenduidig gebruik van deze concepten. huidige standaard netwerk valt. Dit vond ik erg verfrissend! Daarnaast• De ‘as-is’ en ‘to-be’ Enterprise Architectuur is gemodelleerd met had Remco Blom een heldere en verzorgde presentatie. Zijn verhaal een geschikte EA taal zoals ArchiMate. werd extra krachtig door de duidelijke reader en de Quick Reference• Aanwezigheid van transitie plannen. die werden uitgedeeld. Tenslotte was het verhaal van Guus Fisscher• Aanwezigheid van project portfolio documenten.8
 9. 9. over de invoering van SEPA erg aansprekend omdat het een specifiekonderwerp is. Het is een heel praktisch verhaal, waardoor het mijnaandacht trekt.”De interactie met het publiek was goed, aldus Wouter Bronsgeest.“We kregen prima vragen vanuit het publiek die goed aanslotenop ons verhaal.” Hij heeft ook na zijn presentatie met enkelecongresbezoekers gesproken en leuke contacten opgedaan.“Ik heb mijn netwerk uitgebreid met interessante mensen waarik inhoudelijk mee kan discussiëren.” Ook Piet Boekhoudt heeftinteressante mensen ontmoet. “Ik heb nieuwe mensen kunnenontmoeten, wat een positieve invloed heeft op mijn netwerk. Ik hebbijvoorbeeld gesproken met iemand van de Gemeente Nijmegen diemet gemeentelijke architectuur bezig is, zonder meer interessant.”Ook kwam hij een aantal bekenden tegen. “Een aantal dagen voorhet congres heeft een collega van Novay met een klant gesprokenover Portfoliomanagement met Architectuur, maar deze was nogniet voldoende te enthousiasmeren. Na afloop van de presentatieleek ons idee wel voet aan de grond te krijgen!” Piet Boekhoudt Wouter Bronsgeest 9
 10. 10. Bob Zondervan - Eerder aan tafel…Bob Zondervan is Senior Business Architect bij SNS REAAL. Tijdens Uit de presentatie van Bob blijkt hoe essentieel het is om eerder aanhet EAM congres presenteerde Bob over hoe Enterprise Architectuur tafel te komen. Een idee begint namelijk klein, maar wordt steedsgebruikt wordt bij SNS REAAL. Bob heeft als architect ervaren dat groter en daarmee ook moeilijker om te sturen. Door als architecthet Business Model Canvas voornamelijk een middel is om snel aan betrokken te zijn als het idee of de opdracht nog klein is, blijft hettafel te komen. Hoe heeft dit bij SNS REAAL gewerkt en kon men daar stuurbaar en wordt de afstand tussen business en IT beperkt. Omuiteindelijk ook aan tafel blijven? eerder aan tafel te komen is het belangrijk om als architect niet met complexe IT modellen aan te komen zetten bij de business ofDoormiddel van het canvas is het mogelijk om een complex business om te starten met tooling. Juist door co-creatie met de businessmodel overzichtelijk te presenteren en daardoor bespreekbaar te wordt men als volwaardig gesprekspartner gezien. Dit vraagt eenmaken. “Als architect is het mogelijk aan tafel te komen en te blijven proactieve houding van de architect zodat hij waarde kan toevoe-door de taal van de business te spreken, een canvas helpt hierbij. Het gen vanaf het 0-punt. “Het draait allemaal om communicatie, co-geeft stof om over te praten en helpt jezelf ook in de communicatie bij municatie, communicatie.”het overbrengen van een model en de impact op high level. Ook kunje aanpassingen laten zien en inzichtelijk maken waar deze invloed p Wat Bob erg aansprak tijdens en na zijn presentatie waren de reac-hebben.” Hiermee maak je als architect relevante managementvragen ties vanuit het publiek. “Het publiek was interactief, daar kon ik watbespreekbaar als: “Wat zijn de consequenties en waar moeten we wat mee. Erg positief!” Mensen waren erg nieuwsgierig naar de aanpakmee?” binnen SNS REAAL, vooral over hoe men dit kan vertalen naar hun eigen organisatie. “Mensen waren erg enthousiast over het feit dat architectuur ook in de praktijk kan werken! Daarbij is het erg fijn om bevestiging te krijgen dat je op de goede weg zit.” Bob was zelf ook vooral enthousiast over de verschillende praktijkverhalen. “De keynote presentatie over de Rotterdamse haven vond ik een erg interessant en leuk verhaal waarbij de nadruk van mij nog meer op architectuur had mogen liggen.” Bob Zondervan10
 11. 11. Remco Blom -Verbinden met het Business Model Canvas“Architecten brengen perspectieven bij elkaar en structureren verschillende scenario’s en zorg dat je in contact komt met je klantencomplexe vraagstukken. Daar past het denken in business modellen om je hypotheses te toetsen. Het in stappen verbeterde business mo-heel goed bij!” aldus Remco Blom. Vanuit zijn rol als Senior Consultant del vormt dan de basis voor het architectuurwerk.” Bij het uitwerkenbij BiZZdesign heeft Remco veel ervaring opgedaan in het vakgebied van een canvas is het belangrijk dat de input wordt geleverd vanuitvan Enterprise Architectuur bij profit en non-profit organisaties. de diverse betrokken stakeholders. “Eigenlijk is het Business Model“Succes betekent in alle organisatie een combinatie van: De goede Canvas verbinden in het kwadraat. Je verbindt mensen, perspectievendingen doen en de dingen goed doen! Architecten worden steeds en de strategie met de implementatie.”vaker betrokken bij het eerste, ze mogen meedenken over strategischevraagstukken.” Tijdens het EAM congres heeft Remco het Business Remco is zeer te spreken over het feit dat er een track op EAM2012Model Canvas uitgelegd. Hierbij laat hij zien hoe het canvas in de specifiek was gericht op Business Models & Innovatie. Gezien de hogepraktijk toe te passen is en legt hij de relatie naar architectuur. bezoekersaantallen in deze track is hij niet de enige. Waarom is de relatie van business modellen met architectuur eigenlijk zo in trek?We zien een indrukwekkende afbeelding van een mammoet. Hiermee “Er is veel behoefte aan het leggen van concrete verbanden tussenillustreert Remco dat succes niet afhangt van formaat of kracht, maar architectuur en de behoeften in de organisatie. Het Business Modelvooral van het vermogen om als organisatie adequaat om te gaan met Canvas is makkelijk te hanteren en helpt echt om een gezamenlijkverandering. Hierbij benadrukt hij nog maar eens het belang om je ten beeld van de visie te krijgen. De methodiek slaat aan door eenvoud,aller tijden te realiseren wie je klanten zijn: “Het begint met het kiezen kracht en vorm. Met de verbindingen die we nu kunnen leggen tussenvan je klantsegmenten, daarmee kies je ook gelijk je concurrenten. het canvas en de standaarden TOGAF® en ArchiMate® wordt ditHet vormgeven van een business model gaat over keuzes maken, je steeds bruikbaarder voor architecten”, aldus Remco.kunt immers niet alles doen.” Wat Remco veelvuldig hoorde op het congres is dat men de voorbeeldenHet Business Model Canvas is een gestructureerde aanpak voor het die hij presenteerde waardeerde, net als de praktijktoepassing van hetbeschrijven, analyseren en communiceren van business modellen. canvas in relatie tot architectuur van SNS-Reaal. “De track BusinessRemco legt uit hoe het canvas gebruikt kan worden op het niveau Models & Innovatie speelde goed in op een zichtbare trend en legdevan de organisatie, een dienst, de afdeling, het project of zelfs op een het verband tussen theorie, ondersteuning en praktijk. Als het aanpersoon! Verschillende toepassingen passeren de revue. Het werkt mij ligt zien we volgend jaar nog meer toepassingen van de relatiesals verbinding van markt-, organisatie- en financiële perspectieven. tussen business modellen en architectuur.”Daarnaast is het een communicatiemiddel waarbij het helpt om ar-chitecturen in een relevante business context te presenteren. Zo helpthet ook om de afstand tussen business en ICT te verkleinen. Een veelgebruikte toepassing van het canvas is in het kader van innovatie. In-spiratie uit andere branches leidt dan tot nieuwe inzichten. Een tip vanRemco: “Blijf niet steken op je eerste idee en werk vooral meerderealternatieven uit. Beredeneer hoe je alternatieven zullen presteren in Remco Blom 11
 12. 12. Wil Janssen - Tools voor vernieuwingWil Janssen is oprichter en eigenaar van INZYCHT. Wil richt zich met Net als de overige sprekers in de module “Business models &INZYCHT op het adviseren van organisaties omtrent ICT-gedreven innovatie” is ook Wil erg te spreken over de aansluiting van de diverseinnovatie. Ook vorig jaar was Wil aanwezig op het EAM congres, presentaties. “De presentaties van Remco en mij waren meer gerichttoentertijd in Nieuwegein. Met zijn presentatie focust Wil zich dan ook op business modellen. Door de praktijkvoorbeelden van Bob en Janop hulpmiddelen die bijdragen aan het creëren van vernieuwing. Zo werd de link met architectuur erg duidelijk.” Ook de inrichting van deis het Business Model Canvas een uitstekende tool om een business stands was goed bevallen. “De markt was netjes verzorgd, mensenmodel uit te werken, maar ontbreekt het vaak aan handvatten om waren makkelijk te vinden, het was overzichtelijk en niet te groot.”daarna tot een goede implementatie te komen. In de presentatie van Wil merkte dat er veel reacties kwamen naar aanleiding van zijnWil staan daarom twee vragen centraal: presentatie. “Wat mensen erg aansprak was het beter communiceren • Hoe robuust is mijn business model? van de architectuur. Hier kwamen ook wat vervolgafspraken uit.” Bij • Hoe maak ik mijn organisatie wendbaar genoeg om dat te de stand van Wil ontstond hier en daar wat discussie. Vooral de turbo bereiken? stress test bleek een uitdaging te zijn. Als tip zou Wil graag een laatste tip meegeven: “Durf uit je comfortzone te gaan en durf ook eens eenSamen met het vermogen om financiële ruimte te creëren voor samenvatting te geven zoals op een Business Model Canvas. Je kanvernieuwing door slimmer portfoliomanagement levert dit Agile het niet simpel genoeg maken!” Zelf had wil ook nog een eyeopenerBusiness Value. tijdens het EAM congres. “Bij de stands zag ik een paar bedrijven die ik nog niet goed kende, zoals IT-eye en Value Blue. Zij hadden beideVoor een robuust business model dient de strategie in lijn te zijn met een specifieke insteek van architectuur, dat vond ik interessant. Goedde enterprise architectuur. Om de organisatie de juiste strategische om te zien dat er bij dergelijke organisaties ook zo’n specialistischewendbaarheid te geven is het volgens Wil van cruciaal belang om kennis is en dat er niet alleen generiek met architectuur gewerktbij het maken van je business model te anticiperen op verschillende wordt.”scenario’s. Doormiddel van bijvoorbeeld de ‘business model stresstest’ creëert men meer inzicht in de robuustheid van het model enkan men een weloverwogen beslissing nemen. Het gaat volgens Wilniet zo zeer om de tool die je gebruikt, maar des te meer dat je kiestvoor een systematische aanpak. “Een ingevuld canvas is leuk, maardat is pas het beginpunt. Daarna ga je verder met architectuur en daarpak je hem op door.” Wil geeft hierbij aan dat tools zoals het BusinessModel Canvas ook kunnen werken op hogere managementniveaus alsje deze op de juiste manier inzet. Wil Janssen12
 13. 13. Gerard Janssen - De Yin en Yangtussen productmanagement enarchitectuurVanuit zijn rol als business development manager en architect,maakt Gerard Janssen een verbinding tussen project/productmanagement en architectuur. Na zijn loopbaan als zzp-eris Gerard onderdeel van de vernieuwende organisatie IT-eye. Zijnervaringen hebben geleid tot een Lean Architectuur methode, diehij presenteerde op het EAM congres.In zijn presentatie ‘Effectief opdrachtgeverschap door bedienendearchitectuur’ betoogt Gerard dat een breed gedragen ‘minimalsustainable architecture’ zorgt voor een optimale balans tussenproductmanagement aan de ene en architectuur aan de anderekant. Bij deze architectuur ‘’wordt er geredeneerd vanuit derealiteit, waarbij er snel op de dynamiek van de praktijk kanworden ingespeeld.’’ Vooral de praktische toepassing in de presentaties over het Business Model Canvas op het congres spraken Gerard erg aan enDeze bedienende architectuur stuurt vanuit opties en schept een waren herkenbaar.kader voor het oplossingsgebied. ‘’We kunnen niet voorspellenwaar we naar toe gaan, wat we tegenkomen en hoe we ons daar De reacties op zijn eigen presentatie vanuit het publiek kwamen vooralhet best op kunnen voorbereiden.’’ Door binnen de kaders te naar voren bij de stand van IT-eye in de algemene hal. ‘’Er kwamennavigeren naar het oplossingsgebied, met zo min mogelijk ballast, hier prikkelende vragen en ik heb wat concrete afspraken weten tebiedt IT-Eye een oplossing voor dit informatieprobleem. maken.’’ Het congres was dus zowel inhoudelijk als commercieel een succes.‘’Wij stellen ons als organisatie de vraag: hoe zou het er over 10jaar uitzien? Hoe pas je je rol als architect aan als de gemiddeldelevensduur van een applicatie 6 tot 18 maanden is? Het antwoordligt in betrokkenheid en regievoering.’’ Hierbij is de essentie ‘’dat jeals architect de partner bent van de productmanager.’’In zijn presentatie heeft Gerard ook het Business Model Canvasbesproken. Hij was benieuwd naar hoe anderen dit haddenuitgewerkt en toegepast in de praktijk. ‘’Hoe zorg je er nouvoor dat je de taal van business blijft spreken als architect.‘’ Gerard Janssen 13
 14. 14. Martijn Sasse - Social media en EnterpriseArchitectureMartijn Sasse is oorspronkelijk Bouwkundig architect, maar sinds Vanuit zijn ervaringen met deze overgang betoogt Martijn dat er ‘’in1986 werkzaam in de IT. ‘’Vanuit een andere discipline heb ik mijn de huidige architectuur weinig aandacht wordt gegeven aan socialekans in de IT gepakt.’’ In zijn huidige functie als manager architectuur netwerken.’’ Echter, betoogt Martijn, ‘’is er wel een noodzaak om hierbij spir-it, het ICT-bedrijf van de Rechtspraak, werkt Martijn op het een visie op te hebben.’’ In zijn presentatie biedt Martijn een start-raakvlak van business en IT. De ideeën zoals Martijn die presenteerde referentiearchitectuur, waarin een voorbeeld wordt gegeven van deop het congres zijn ontstaan tijdens de ontwikkeling van Via Nova plaats die social media kan hebben in de enterprise architectuur.Architectura (VNA) tot sociaal netwerk. Waar VNA begon als internet Hierbij put hij uit de sociale wetenschappen die een ‘’basis biedenmagazine, is het nu een volwaardig sociaal netwerk geworden. voor de functionaliteit. Dit laat je nadenken hoe je als kenniswerker bezig bent en waarop je je handelen baseert.’’Deze overgang is niet vanzelf gegaan. ‘’De focus moest worden verlegdvan het managen van de techniek en redactie naar het modereren van Over andere presentaties is Martijn te spreken met name die van decontent en groepen.’’ Uiteindelijk streven was hierbij het bieden van heer Jumelet over ‘’een referentiemodel in functionele termen’’ bijeen kennisplatform en ontmoetingsplaats voor IT architecten. Dit ligt Sogeti, vond Martijn heel nuttig om opnieuw te horen. ‘’Het is eenin lijn met het doel van de stichting: het bevorderen van het werken benadering die erg aanspreekt en bruikbaar is in mijn eigen werk.’’onder architectuur en het bevorderen van de professionaliteit vanarchitecten. Martijn vond het congres ‘’echt voor architecten’’, wat tot uiting kwam in de onderwerpen en discussies. ‘’Met name de technische kant van architectuur is belicht.’’ In zijn presentatie hoopt hij mensen aan het denken te hebben gezet door zaken in een ander licht te plaatsen. Hiernaast hoopte hij mensen alert te maken op het bestaan van Via Nova Architectura. Dit heeft gewerkt, want hij heeft ‘’al heel wat aanmeldingen mogen ontvangen.’’ Heb je je nog niet aangemeld? Ga dan naar www.vianovaarchitectura.nl en praat mee! Martijn Sasse14
 15. 15. Wilko Visser & Tom de Ridder - Concretevoordelen en minimale inspanningenWilko Visser is samen met Tom de Ridder oprichter van ValueBlue, werd ook de stand goed bezocht en bleken praktische voorbeeldeneen organisatie die hoogwaardige diensten verleent en producten het beste te werken. Ook de demo werd positief ontvangen en dezeontwikkelt op het gebied van architectuur. Eén van deze producten mondde uit in een vruchtbare discussie.is BlueDolphin, waar Wilko en Tom aansluitend op de presentatie eendemo over hebben gegeven. Over de keynotespreaker Jan Rubingh van Audionova was Wilko enthousiast. ‘’Hij kwam op mij over als een man die met twee benenIn deze presentatie stond de vraag ‘Hoe verdien je met architectuur’ op de grond staat en pas wat invoert of verandert als dit echt watcentraal. Wilko en Tom betogen dat het van belang is om draagvlak oplevert en zich bewezen heeft. Ook hij kijkt kritisch wat architectuurte creëren voor IT architectuur, door middel van concrete resultaten hem concreet en meetbaar oplevert. En dat sluit aan op onze insteek.’’in termen van kostenbesparingen en snelle service. Dit gebeurt op Kortom, ‘’precies wat je verwacht van een Rotterdammer.’’strategisch, tactisch en operationeel niveau. ‘’Iedereen ziet hetvoordeel, maar de korte termijn nadelen van extra kosten en inzetwegen vaak zwaarder.’’ Naast de concreet op te leveren resultatenis het dus ook van belang om ‘’de benodigde inspanningen van debetrokkenen minimaal te houden.’’Om de benodigde inspanningen en kosten te beperken, heeftValueBlue het product BlueDolphin ontwikkeld. Hiermee kan het ITlandschap automatisch in kaart worden gebracht en vertaald naareen architectuurmodel. Hierdoor kan direct geld worden verdiend methet inzicht dat wordt verkregen in het huidige architectuurlandschap.Want, verteld Wilko, ‘’om naar de toekomst te gaan, moet je wetenwaar je vandaag staat.’’ Dit gebeurt in de eigen taal en omgeving Tom de Ridder Wilko Visservan de beheerders die voor hun eigen domein de wijzigingen kunnenvastleggen. BlueDolphin vertaalt deze informatie automatisch naarArchiMate. ‘’Door taken dicht bij de medewerkers te houden wordt hetmakkelijker om de architectuurmodellen actueel te houden, waardoorstructureel inzicht wordt gecreëerd en zo de mogelijkheden voorverbeteringen en optimalisatie zichtbaar worden.’’De reacties vanuit het publiek waren positief. “We hebben veel leukereacties op het nieuwe product gekregen, waaruit bleek dat demensen de toegevoegde waarde van Bluedolphin zagen.’’ Hiernaast 15
 16. 16. Arjan van Dijk - CORA 3.0: Hoe referentie-architectuur de woningcoöperaties verderhelpt!Arjan van Dijk is Manager Informatisering bij Ymere en is Projectleider Een ander voorbeeld is de Basisregistratie Onroerende Zakenvan het project ‘Woningcorporatie werkt met de WOZ’. Naast de ruim (BOZ) met daarin de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) waarde.dertig jaar ervaring in de ICT, is hij ook actief als consultant. Vanuit In samenwerking met gemeente Amsterdam is er gekekendeze ervaring is hij bij Ymere gaan kijken hoe het beter en sneller naar de vastlegging van de WOZ-waarde. De gemeente heft dezou kunnen. Zo zijn ze van 400 naar 100 systemen gegaan waarvan onroerendzaakbelasting op basis van deze waarde, maar deer 40 bedrijf kritisch zijn. Daarnaast heeft de corporatie complexe corporatie legt ze vast. Nu leggen de gemeenten de waarde vast inbedrijfsprocessen, waardoor er ook veel informatiestromen zijn. een basisregistratie die is gekoppeld aan de Basisregistratie AdressenDoor het op elkaar afstemmen van deze stromen met behulp van en Gebouwen (BAG).referentiearchitectuur CORA 3.0, is ervoor gezorgd dat alles nu veelefficiënter verloopt. Dit geldt ook voor de gegevensuitwisseling met De ICT is onder controle, maar Ymere wil in de toekomst viatoezichthouders en ketenpartners. outsourcing naar ‘de core’ gaan door bijvoorbeeld cloud computing. Verder vindt van Dijk dat het belangrijk is referentie architecturen aanTijdens zijn presentatie vertelt van Dijk over hoe referentiearchitectuur elkaar te koppelen voor het volwassen maken van architectuur in zijnCORA 3.0 de sleutel tot succes kan zijn. Door de veranderende geheel: “Het loont om gebruik te maken van wat al bedacht is en nietbehoefte aan dienstverlening van de klant, moeten woningcorporaties opnieuw het wiel uit te vinden”. Daarvoor moeten de corporaties toeflexibeler zijn in hun organisatie, processen en informatievoorziening. naar ‘Best-of-breed’ oplossingen. Het is namelijk gebruikelijk binnenHiervoor ontbraken eenduidige begrippen en definities over gegevens de corporaties in monolitische oplossingen te denken.en was er onvoldoende flexibiliteit in de huidige systemen. Het initiatiefkwam vanuit een aantal grote corporaties en was nog niet bekend bij Volgens van Dijk is het congres ervaren als nuttig met goede plenaireiedereen: “Zo voldeden we aan een behoefte, waarvan niemand wist sessies. De interesses naar het brede aspect van architectuur warendat het een behoefte was”. erg hoog. Ook in sectoren waarvan je het niet verwacht wordt architectuur gebruikt, zoals bij keynote speaker Lourens Visser vanUniforme en eenduidige informatievoorziening ligt ook binnen de de Port of Rotterdam: “Ik had niet verwacht dat daar ook zoveel ICTdoelstelling van CORA 3.0. Ymere loopt hierop voor. Een voorbeeld bij kwam kijken”.hiervan is de Basisregistratie Inkomen (BI). Dit is een centraal systeemwaarmee ook de Belastingdienst, gemeenten en UWV mee werken.Bij de corporaties moet voor de sociale huur voortaan elk jaar getoetstworden of het inkomen boven €43.000 per jaar ligt, anders heeft mengeen recht op sociale huur. De woningcorporaties willen alleen wetenóf het erboven óf eronder ligt: “We willen niet weten wat iemandverdient, maar of die voldoet”. Arjan van Dijk16
 17. 17. Daniël Jumelet - Toepassing van functioneel-kwalitatieve modellen als ‘archimedisch punt’voor infrastructuurregieEen bekende naam op het gebied van infrastructuurarchitectuur: inhoudelijke brug kunnen bouwen tussen verschillende disciplines enDaniël Jumelet van Sogeti. Hij is grondlegger van de stakeholders”. Volgens Jumelet moet er meer worden nagedacht overDYA|Infrastructuurmethode, auteur van het boek “DYA|Infrastructuur, welke rol de architect heeft ten opzichte van de andere spelers in hetarchitectuur voor de fundering van de IT” en schrijver van diverse voortbrengingsproces, van gebruiker tot leverancier.publicaties hierover en leider van de DYA| Infrastructuurcommunity.Daarnaast is Jumelet voorzitter van de NAF-werkgroep Het valt Jumelet op dat Architecten steeds meer moeite nemen ominfrastructuurarchitectuur. op een transparante en gestructureerde manier problemen aan te pakken: “Daarbij neemt gelukkig de ‘conceptuele hygiëne’ toe. DeIn zijn presentatie vertelt Jumelet over het ‘Archimedisch punt’ in tijd is voorbij, dat ze hun hoofd leeg kunnen schudden op een stukde planning en ontwikkeling van het infrastructuurlandschap. Dit ruitjes papier en dan zeggen: kijk hier is ons raamwerk!”. Juist hetmetaforisch punt is in zijn ogen de functionele view op infrastructuur. ondersteunen, innoveren en communiceren staat centraal in de rol“Bedrijven willen veranderen, maar ze weten niet welke impact van de architect. Architectuur moet meer en meer als vak wordendat heeft op de infrastructuur. Zonder een goede basis zijn deze beleefd: “Voor het vak is het belangrijk vooruitstrevend en innovatiefveranderingen veel moeizamer door te voeren dan gedacht en door te blijven, want we zijn er nog lang niet!”.ad-hoc aanpassingen ontstaat een feitelijk minder goed beheerbareen duurdere IT-exploitatie.” Jumelet kijkt tevreden terug op een ‘down-to-earth’ congres met een goede en gemixte community van de Nederlandse architectuurwereld.Gebruikers en beslissers weten vaak niet welke infrastructuur ze Het innovatieve aspect is belangrijk geweest in de keuze vannodig hebben, terwijl techneuten vooral bezig zijn met de constructie; de presentaties. Zo vond hij de presentatie van Jan Gijsen overde techniek. Zo staan beslissers twee keer op achterstand: de ‘Costmanagement met Archimate’ vernieuwend. Daarnaast gaf deinfrastructuur is voor hen een onbekend terrein, terwijl hun gids, de keynote speaker Lourens Visser van de Port of Rotterdam volgenstechneut, een taal spreekt die ze absoluut niet kunnen volgen. Er zijn Jumelet een interessante inkijk in zijn wereld, maar hij had wel ietsmodellen nodig voor het overbruggen van de kloof tussen de view meer over de rol van architectuur bij dit prachtige havenbedrijf mogenvan techneuten en de bedrijfsvoering in termen van functionaliteit, onthullen. Tot zijn genoegen ziet Jumelet dat architecten steeds meerwant functies zijn generiek, voorspelbaar en vormen een brug voor spreken over ‘modelleren’ om het ontwerp- en bouwproces richting tecommunicatie. De DYA|Infrastructure Repository levert hiervoor veel geven: “Eindelijk wordt de essentie van het vak blootgelegd”.basismateriaal, die organisatie- en technologieneutraal is. Deze on-line repository is een vrij toegankelijke kennisbibliotheek van decommunity.Modellen die infrastructuurfunctionaliteit uitdrukken, werken nietvanzelf. De architect moet techneuten laten aanhaken door ze tehelpen de modellen en definities begrijpend te leren lezen en deze tegebruiken voor de vertaling naar passende technische oplossingen.“Als architecten leveren we pas toegevoegde waarde als we de Daniël Jumelet 17
 18. 18. Ad Gerrits - Werken onderreferentie-architectuur GEMMAAd Gerrits is actief binnen de gemeente Nijmegen als informatiearchi- De grootste uitdaging binnen de gemeente is het samenwerken entect. Naast dat hij gespecialiseerd is in architectuur en meegeschre- verbinden van gemeenschappelijke partijen én leren samenwerkenven heeft aan de GEMeentelijk Model Architectuur (GEMMA), heeft hij op alle niveaus: “Je kunt mensen niet forceren, maar ze moeten ereen praktische instelling. Gerrits heeft bestuurlijke informatiekunde voor kiezen om samen te werken”. Dit is moeilijk, omdat de overheiden pedagogiek gestudeerd. Beide reflecteren zijn technische en soci- traditioneel bestaat uit versnipperde eigen koninkrijkjes, waarbij deale achtergrond. Naast zijn functie binnen de gemeente is Gerrits ook structuurlagen verschillende verantwoordelijkheden hebben. Het be-actief als gecertificeerd KING e-adviseur, waarbij hij gemeenten advi- vorderen van deze samenwerking is de sleutel.seert hoe ICT een innovatieve bijdrage kan leveren. Verder ontwikkelthij software en is hij geïnteresseerd in het verbinden van mensen via Er had op het congres volgens Gerrits meer aandacht worden besteedondersteuning van ICT: “Ik ben eigenlijk een beetje allround”. aan architectuur & Social Media. Daarnaast heeft hij in sommige pre- sentaties de verbinding met de praktijk gemist. Deze praktijkvoor-Op het EAM congres vertelt Gerrits over het werken met referentie- beelden heeft hij wel teruggezien in de presentatie van Bas van Gilsarchitectuur GEMMA. In zijn presentatie wordt belicht wat GEMMA is ‘verbinding met TOGAF’. Verder heeft de presentatie van Arjan vanen waarop het is gebaseerd. Daarnaast benadrukt hij hoe er praktisch Dijk ‘CORA 3.0: Hoe referentiearchitectuur de woningcorporaties ver-mee omgegaan moet worden: “want uiteindelijk moet ook GEMMA der helpt!’ ook een goed voorbeeld gegeven van een andere sectorhaar waarde in praktijk bewijzen.” Gemeenten staan voor de uitda- waarin referentiearchitectuur leeft.ging de elektronische dienstverlening te verbeteren met een kleinbudget wegens bezuinigingen middels ICT. Het mes snijdt aan tweekanten, want ICT is complex en duur. GEMMA bevat concepten, be-grippen, architectuurprincipes, modellen, standaarden en handleidin-gen die richting geven en de complexiteit verlagen. Op deze manierkunnen de bedrijfsvoering en de informatievoorziening toch slimmerworden ingericht.Binnen de gemeenten zijn de modellen en tools met betrekking tot ar-chitectuur niet ontwikkeld. Volgens Gerrits is architectuur goed bruik-baar binnen de gemeente, maar het heeft een kanttekening: “hetmoet vooral uitlegbaar en eenvoudig vertaalbaar zijn, wil het waarde-vol zijn”. Architecten onder elkaar begrijpen elkaar, maar zij zijn niet Ad Gerritsdegene die ermee moeten werken: “zij veranderen de wereld niet”.Uiteindelijk gaat het om de mensen die ermee moeten werken en omde behoefte uit de praktijk te vertalen naar meerwaarde. Hier ligt ookde kracht van GEMMA. Het is begrijpelijk, verandert de mindset en sti-muleert inrichten van architectuur op een gestandaardiseerde manier.18
 19. 19. Contactgegevens EAM-Congresorganisatie Stationsstraat 79F 3811 MH AMERSFOORT 033 7600283 / 06-46001553 info@eam-congres.nl www.eam-congres.nl EAM2012 kreeg van u een 8! Nationaal Jaarcongres EAM2012 was een succes! Delivering Business Value! Voor meer informatie ga naar: www.eam-congres.nl 19
 20. 20. Tot ziens op BPM2012 sines s Value!” “Delivering Bu res BPM2012 op aal Najaarcong Met korting n aar het Nation otel Houten! vrijda g 5 oktober in H a egangsbewijs vi korting op uw to Ontvang t/m 1 augustus € 100,- IRD2012. de code EARLYB siness Process praktische ke nnis over Bu siness Rules, Op zoek naar e Stream Management, Bu Management, Valu ent en andere gility Managem Management, A Adaptive Case kelingen? relevante ontwik vering Business s BPM2012: Dele voor het congre vinden in Hotel Meld u dan aan 2012 zal plaats ijdag 5 oktober Value! dat op vr -congres.nl. en ka n via www.bpm Houten. Inschrijv siness Value!” “Delivering Bu20

×