Inuaki
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Inuaki

on

 • 1,459 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,459
Views on SlideShare
1,459
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
17
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Inuaki Inuaki Document Transcript

 • nalazimo genetsku liniju i to najslabiju kariku - to sveIspovijest jednog vanzemaljskog bića činimo sa namerom, da sakrijemo od sebe sopstveni neuspeh, da se ne sukobimo sa nečim neprijatnim,ARYANA HAVAH da prevarimo sami sebe. Meñutim, uvek je u dubini duše prikriven lažni indentitet, onaj koji je sa svimInuaki, reptil koji živi u meni upoznat, koji se nikada ne otkriva, ne pokazuje se pred svetom, krivac, koji čak ne isplivava ni na nivoPotresna ispovijest o prošlosti, sadašnjosti i svesnosti.budućnosti Zemlje Sa ovim se borimo svakodnevno. Ima kada uspemo da pobedimo, ima kada gubimo, ili se ne dešava ništa, ali ono što sigurno mogu da kažem je činjenica, da posle terapijskog razgovora izmeñu dece i roditelja dolazi do jedne tanke veze, jedne svetle niti koja ih povezuje, koja od svake lepe reči, od svake pročitane bajke ili od večernjeg poljupca ili zagrljaja postaje sve deblja i stalno raste. Da se vratimo našem dogañaju. Sećam se da je biloOriginalni naslov: Inuaki, reptilianul din mine oblačno letnje jutro. Bila je jaka zapara, da sede Havah, Aryana ugušiš. Odlučila sam da otvorim prozor sa nameromOrfeu 2000, Bukarest, 2009 da svež vazduh potisne onaj tihi, neprijatan i potmuli osećaj. Nisam se osećala dobro u sopstvenoj koži.Prevod Seleši Laslo maš. ing. Osećala sam pritisak oko solarnog pleksusa (4 prsta ispod pupka prim. prev.) Znala sam da je ovajPredgovor spisateljice pritisak moj unutrašnji signal za opasnost, znak kojiPre svega želela bih da Vam kažem nekoliko reči o mi javlja da će se desiti nešto što mi baš neće prijati.sebi. Nisam laka osoba, naprotiv, jedna sam od onih Iz sveg srca sam se nadala da je ova uzbuna lažna,ljudi, koji istražuju, kritikuju i svoju logiku ne jer sam znala da će jedan novi dečak doći nazasnivaju uvek na naučnim činjenicama, već više na terapiju.svojim doživljajima i sopstvenim iskustvima. Ne U zakazano vreme stiže u ordinaciju sa svojommogu za sebe da kažem da sam početnik u majkom.paranormalnim pojavama, jer još kao dete primam Potomak, jedno čarobno biće, sa nebeskoplavimkomunikacije i poruke, ali isključivo zbog struke, prvo očima, sa kuštravom kosom boje kestena, u neposmatram nedostatke sagovornika i tek onda potpuno novim farmerkama i u jednoj žutoj majici sanjegove sposobnosti. natpisom: Love me. (voli me prim.prev.)Moram da Vam kažem da sam psiholog i uglavnom Pomislim, kako bi bilo dobro, kada bi na odećiradim sa decom. Deca svih doba kao i socijalnog svakog deteta pisalo, voli me. Na taj način se valjdaporekla dolaze kod mene. Imam takvu decu, čije to ne bi zaboravilo. Dugo me je posmatrao, dok seroditelje bi trebalo obučavati i takvu decu koja imaju odlučno nije smestio u fotelju. Znala sam, jer samozbiljne probleme socijalizacije. Neka od njih pročitala u bolesničkom kartonu, da se zove Davidpovlače se u sebe (introvertna) dok druga pokazuju (što nije njegovo stvarno ime) i da ima 7 godina.veoma bogato iskustvo, ali sva su ona duhovna bića Obično posle odreñenog vremenskog periodakoja se trude da udovolje ljudskim zahtevima i prilagoñavanja, kada osetim da mogu dapokušavaju da se usaglase sa frekvencijom planete, komuniciram sa detetom, zamolim roditelje dada se usaglase sa društvom i da postanu članovi tog sačekaju u čekaonici, ali na moje iznenañenje Daviddruštva. zamoli Majku da napusti ordinaciju.Uvek tvrdim, da je potrebna jedna škola za odrasle, Postala sam nervozna od reakcije, jer nisamkoja bi bila obavezna da izazove duh da se pojavi u pomenula ništa slično i pokušavam da otkrijemovom svetu. Nepotrebno je decu stalno obasipati uzrok. Saznala sam od njega, da ga je majka dovelapoklonima i raznim materijalnim dobrima, jer ona jer stalno čuje neki glas: "kao da mu se neko obraćaimaju potrebe za ljubavlju, brigom i pažnjom. telefonom", koji govori, hteo ili ne, stalno odgovaraMeñutim, mi zbog nedostatka vremena ili zato što na pitanja, koji mu pomaže kako da prevaziñe raznesmo suviše stresni, umorni smo, odbacujemo ih od nivoe, u kojima uvek dobija ispravan predlog.sebe, šaljemo ih u njihove sobe da se igraju, ili što je Zamolila sam ga da kaže kako se zove taj glas. Najoš gore: poveravamo ih drugima, da se oni bave to je odgovorio Aghton, i kaže da je iz jedne drugenjima, njihovim potrebama, brigom, učenjem i konstelacije ( zvezdani sistem prim prev.) odakle je ikasnije se pitamo, na koga liči ovo dete, što je tako on sam stigao kroz reinkarnaciju. Ostaće u vezi sanasilno ili plašljivo, od koga je nasledilo ovu njim sve vreme dok je tu na zemlji. Upitala samnemilosrdnost ili ovaj način razgovora? Unutar koliko dugo će ostati sa nama, odgovorio je: " akoporodice stalno istražujemo neku sličnost - i uvek računamo u sadašnjem vremenu, otprilike 200 1
 • godina, ali ubrzo ćemo drugačije računati vreme A: Na početku si rekao da dolaziš sa druge planete,kaže mi i zato ne zna dokle će ostati." preko reinkarnacije. Da li znaš kako se zoveSkoro dva sata smo razgovarali i iznenadila sam se planeta?koliko su mu odgovori zreli i temeljni. Kroz razgovor D: Zove se Inuak i blizu je Oriona.sam ustanovila, da neke odgovore daje "telefon u A: I stanovnici se isto zovu, Inuak?njegovoj glavi". D: Ne, zovu se Inuaki.Pre nego što je napustio prostoriju, okrenuo se A: Dakle ti si Inuaki?prema meni i rekao:"da juče kada je saznao od D: Bio sam Inuaki , sada sam Zemljanin.majke da treba da doñe ovde, Aghton je rekao A: Kakva ti je bivša planeta?njemu, da preda poruku psihologu, da je zamoli, da D: Lepša je od Zemlje.o svemu što budu razgovarali, napiše knjigu, bez A: Jel isto tako izgleda?obzira da li će joj se svideti ili ne to što kaže. D: Skoro. Ima vode na njoj, planine, ravnice, ali jeIstovremeno, neka poveruje da je sve stvarno i da rastinje drugačije. Drveće ima uglavnom isti oblikne žali za vazom koju je jutros razbila dok je otvarala ,sličnu boju kao srebro na zemlji, samo je maloprozor". svetlije.Možete zamisliti kakva panika me je u tom trenutku A:Imate li godišnja doba?uhvatila, jer sam bila sama i jedino sam ja znala za D: Da, ali nisu takva kao na zemlji. Tamo nikada nijetaj dogañaj! zima, ne postoji sneg. Samo kiša. Lišće ne opada saToga trenutka sam dobila povratnu informaciju da je drveća. Nema ni vrućine, kao što je tu leti.sve stvarnost što sam doživela. Osećala sam se kao A: Imate li mora i okeane?da se jedan ogroman talas izdigao ispred mojih D: Da, mora nazivamo avata, dok okeane surim.očiju. Tada se realizovalo u meni, da moje zamisli, Imamo i ribe, samo im je boja drugačija. U stvari sveod kojih sam pošla, mada su bile potkrepljene je drugačije boje.iskustvom iz moje struke, su jedan skizofreničan A:Kakva im je boja?ezoteričan doživljaj, ili su rezultat takve vrste D: Drugačija, ne znam kako da kažem, boje su istihkomunikacije, koja izvire iz drugih lica koja smatramo nijansi, samo su malo svetlije. Crvena nije tako jarkavišim od sebe, da smo drugačiji od okoline, da je ta kao ovde, kao da je crveno-bela.misao, da je to sve bez osnove. A:Ružičasta?Tako sam stigla do uloge spisateljke. Pokušavam D:Ne, manje je crvena, kao da je dodato malo belenaravno na osnovu njegovih uputstava, da sakupim boje.sve važne poruke. Vratiću vam isto tako, kako su A: Kakvi su Inuaki , jesu li ljudskog oblika?one dospele do mene, bez da pokušam nešto da D: Ne, Inuaki su jako slični gušterima ali i ljudskimdoteram, ispravim, želela sam da održim izvornu bićima.čistotu i istinitost. A: Dakle gmizavci su?Unapred sam zahvalna, što ste posvetili vreme za D: Ne, nisu gmizavci, oni su Inuaki.čitanje ove knjige. Neki od vas će misliti da su to A: Možeš li da opišeš kako izgleda jedan?gluposti, dok će drugi to razumeti. Od prvih tražim D: Visoki su kao tvoja polica za knjige (oko 2m) stojeoproštaj, dok drugima želim da pronañu sopstveni na dve noge, imaju dve ruke, kao i mi samo sa triput i neka postanu svesni zašto su tu. prsta. Slično hodaju, razlika je samo u tome što imaju debeo i moćan rep. Koža im je bela dok su imI. oči ljubičasto zlatne. Govore kao mi.Već kod drugog susreta smo se ovo dete i ja malo A: Šta podrazumevaš pod tim: kao mi?zbližili. Činilo mi se, kao da se već dugo poznajemo. D: Telepatski, kažu nešto u mislima i ostali toŠta više stvorio se jedan odnos koji je bio veoma razumeju.blizak i tesan, što osećaju samo stari drugari. A: To je poruka, kao što i ti dobijaš?Upitala sam ga, kako bi mu više odgovaralo, da mu D: Da, naravno.postavljam pitanja ili da mu dozvolim da on priča. A: Imaju li zube?Posle malo razmišljanja odgovorio mi je. Da bi voleo D: Dada ga ja pitam. A: Čime se hrane ovi Inuaki? D: Jedu kao i mi, ali ne i meso. Hrane se kaoAryana: Kako se zoveš ovde na zemlji? vegetarijanci kod nas, zelenišem i voćem, kao iDavid: David semenkama.A: Imaš i drugo ime? A: Ove biljke se gaje na sličan način kao kod nas?D:Sada nemam. Imao sam bezbroj imena, ali sada D: Slično, ali ne traje tako dugo.imam samo ovo. A: Kako to misliš?A: Kako bi voleo da te zovem? D: Kada zasadiš seme u zemlju, dodaš malo vode iD: David. pomisliš koliko brzo treba da da rezultate i desiće seA: Zašto? kada si ti odredio.D: Jer je to moje trenutno ime. 2
 • A: Ako želim da imam jabuku sutra, mogu da je koje su magneti raznog polariteta, koji stvaraju jednouberem sa drveta? energetsko polje, koje se na zemlji naziva Merkaba.D: Ne baš tako brzo. Najkraće vreme je : dva okreta. Snagom misli aktiviraju se dva tetraedra, na čijojA: Kakva okreta? sredini su magneti. Polja magneta primaju tetraedri,D: Okret planete koji je jednak sa vaših 5 dana. koji zatim počinju da se okreću, stvaraju takvo poljeD: Da, ako nisi razmišljao na vreme, tada možeš da snage, koje omogućava da se prevozno sredstvozatražiš od bilo koga da ti da hranu. Svako je kreće. Promenom polariteta vozilo se može podizati iraspoložen da ti pomogne, ali to se ne dešava baš spuštati, dok se sa promenom ugla menja kretanječesto. levo ili desno. To se postiže nekim šlemom koji seA: I kako se dešava ovo čudo? Kako uspevaju Inuaki stavlja na glavu i u neposrednoj vezi je sa srcemda dobiju sve što požele? Jeli planeta odgovorna za prevoznog sredstva.to? A: Na neki način, upravlja se i kreće snagom misli?D: U nekom smislu da. Tamo je tlo malo drugačije D: Da pomoću misli, ali bez magneta to ne binego što je tu. U svakom slučaju jako je čisto. Ali funkcionisalo.nemoj misliti da je to dovoljno. Namera je važna. A: Od čega su izgrañeni brodovi?Zamoliš Matrix i stvar se ostvaruje, ako imaš potrebe D: Od neke vrste metala, koji postoji i tu na zemlji.za tim. Oni samo to mole za čim imaju potrebe. Ništa To je u stvari legura pet metala. Ovu mešavinuviše od toga. Sve je sveže, nema smisla da hranu prave nekim svetlosnim zracima. Ovi zraci sedržiš u zamrzivaču, kada možeš bilo kada da je stvaraju pomoću velikih kristala.ubereš. Nema smisla ni to, da tražiš više nego što ti A: Ima li svako takav brod?je potrebno, jer i to znači gubitak i to se Matrixu ne D: Samo tada kada ima potrebe za tim.sviña. A: Kada uzmeš brod, jel on onda tvoje vlasništvo?A: Kakav je postupak? Zakopaš seme i zamoliš da D: Ne, brodovi su svačiji. Kada više nemaš potrebeiznikne? za njim vratiš ga na mesto odakle si uzeo. NemaD: Nekako tako. Zakopaš seme u zemlju, poliješ ga nikakvog smisla zadržavati ga, jer svako može da gavodom, ozračiš svetlošću i ljubavlju, i pomisliš, da se uzme kad god mu zatreba.poveže sa uopštenim Matrixom od kojeg dobije A: Da li se za to plaća, postoji li uopšte novac kaopotrebne informacije za razvoj za toliko dana koliko platežno sredstvo?si ti odredio. Tada se unutrašnjost ispuni svetlošću iz D: Ne, tamo nema novca, jer nemaš šta da radiš sakoje iznikne jedna tanka nit, koja se povezuje sa njim. Svako radi onda kada treba, kada pomažeMatrixom i tako započinje proces. nekome. Jer kada zamole imaju sve što im jeA: Kada oberete voće i povrće, šta se dešava sa potrebno.ostalim delovima biljke? A: Imate li voñe?D: Ona dalje živi, ali sledeći plodovi voća i zeleniša D: Da, postoje u nekom obliku. Posle svake 260-tesluže samo kao seme ili je jednostavno puste da se rotacije planete menja se voña i dvanaest članovaosuši i zatim je zamole da se brzo raspadne na one veća. To liči na vaše izbore ovde, ali niko ne možeelemente iz koje je i stvorena, kako bi na planeti biti izabran nikada više, sve dok svaki stanovnik neostala ravnoteža. bude voña. Koga smo jednom izabrali taj nikad višeA: Kako da razumem da kod vas nema ñubreta? ne može biti biran. Nikako ne možeš ponovo daD: Ne baš. Oni nemaju ñubreta, jer nemaju materijal postaneš voña dok nemaš bar 5200 rotacija planete.za pakovanje i druga pomoćna sredstva. Ako treba A: Mislim da je to dobra stvar!nešto da bace, odnesu to na odreñeno mesto, gde D: Da, jer svako je optimista i spreman na žrtvovanjeInuaki pomažu da se rastvori na elementarne i kada želiš da sve bude dobro, naravno to se idelove.Zato kod nas nema ñubreta na gomili ili ostvaruje.razbacanih stvari. A: Imate li vi dece?A: Dobro, ali ako neko ne odnese na odreñeno D: Da, ali sistem je sasvim drugačiji. Kada se utvrdimesto to što želi da baci, ako ga jednostavno izbaci da ima potrebe za novim naraštajem, traže se takvi,na put? koji žele da imaju dece i oni će zatim začetiD: Što bi učinio tako nešto? Ja još nisam čuo da je naslednika, koji odrasta na specijalnom mestu, kojeto neko učinio. To je nelogično. je optimalno zamišljeno, da bi razvoj deteta bioA: Imate li vi automobile i druga prevozna sredstva? savršen. To je kao jedan dečiji dom, sa tomD: Da, ali su jedne vrste. Van planeta saobraćamo razlikom, što im je tu sve obezbeñeno. Nauče istorijuletećim tanjirima, kako ih čovečanstvo naziva. Na planete, ponašanje, meditaciju, telepatiju, gajenjeInuaki koristimo iste tipove vozila, samo su mnogo biljaka, tehniku i mnogo toga. Profesori su uvekmanja. najiskusniji, najstariji Inuaki. Deca mogu da se nañuA: Kakvo gorivo se upotrebljava? sa roditeljima kada god požele kao i obratno. Jer suD: Nema goriva. To su kao stalno pokretna vozila. stalno u telepatskoj vezi, tako da odvojenost neFunkcionišu do beskraja, bez pogonskog goriva. stvara probleme. Tamo razdaljine ne predstavljajuSadrže neke ploče smeštene jedna iznad druge, problem. 3
 • A: Naslednici se rañaju živi ili se izlegu iz jaja? D: Ne znam tačno kako, jer nikada nisam to radio.D: Živi, ali u stvarnosti se ne rañaju, jer se kao Tako sam razumeo, da se javljaju neke slike, koje tiembrioni začinju i razvijaju na specijalnom mestu. pokazuju šta treba da radiš.Roditelji odlaze na to mesto i ostavljaju svoj materijal A: I pridržavaju se toga?za oplodnju, koji se zatim razvija pod nadzorom. D: Naravno!Zato se oni nikada ne razbole, ne postoji nikakav A: Dobro, ali ako neko kaže, da on ne želi to, on bigenetski poremećaj. nešto drugo da uradi jer nije zadovoljan odgovorom!A: Da li potomci nasledjuju kuće, vrednosti, da li D: Ne može. Kako da ne uradi to što je video?stvari mogu da se naslede? Svako se pridržava pravila.D: Ako želiš, ali to nema smisla, svako ko je postao A: Dobro, ali predpostavimo da neće, jer je onodraslo biće, dobija pomoć da stvori sve što mu je odlučio da ubije taj entitet, koji mu je pričinio štetu.potrebno. Nema potrebe da dobiješ nešto od D: Smeje se naglas. To je nemoguće. Ubiti nekoga,nekoga, ako ti možeš da dobiješ sve što poželiš. to je kao da ubiješ sebe. Jer ubistvo stvaraA: Dobro, ali ako imaš porodični nakit? Postoji li pretumbacije u Matrixu, okreće se i vraća tebi. Takouopšte tako nešto? nešto se nije desilo još od pamtiveka. Možda je uD: Ne, to je nepotrebno. Imamo i mi zlato, ali se to dalekoj prošlosti postojalo tako nešto, ali sada jekoristi za izgradnju brodova i za pravljenje raznih nemoguće, oni su to davno prevazišli. Ne znam kakolegura. Nema nikakvog smisla da stavljaš zlato ili da ti objasnim, ali oni ne znaju da učine zlo. Neneki drugi metal na sebe, jer to izaziva poremećaj poznaju te stvari. Jednostavno ne postoji tako nešto.energetskog polja. Sećam se, kada sam saznao, da postoje takve misli,A: Kod nas se to visoko ceni. to mi se učinilo kao aberacija. (zabluda prim. prev.)D: Da, jer je to kod vas statusno pitanje, neka vrsta A: Ali su postojale?društvenog položaja, dok kod nas ne možeš biti D: Da, ali jako davno. Učili smo o tim stvarima, ali tonešto drugo nego što si, jer svi znaju ko stoji danas ne postoji.nasuprot tebe, šta znaš da radiš i za šta si A: Možeš to da mi prevedeš na zemaljske godine?sposoban. D: (Posle malog razmišljanja) Možda oko 500.000A: Jesam li dobro razumela, svi ste na istom nivou? godina.D: Ne, jer su iskustva različita, i tamo postoje Inuaki A: Dakle vi već 500.000 godina živite u savršenojkoji raspolažu različitim sposobnostima, simbiozi? (zajednički život prim.prev.)nadarenošću. Neki se razumeju u grañevinarstvo, D: Ne, manje, ali u početku je bilo teško, dok sedrugi u biljke, dok su neki učitelji. To ne znači da nismo rastali.ostali ne poznaju ove poslove. Tamo se sve mora A: Od čega ste se rastali?naučiti i kada si dobio sve informacije tada se D: Da nastavimo razgovor sledećom prilikom.odlučuješ za šta si zainteresovan i sposoban. A: Dobro.A: Da li se život odvija u parovima? Bračni drugovi? Oprostila sam se od Davida i pokušavam daRazličiti polovi? razumem to što mi je rekao. Vraćajući se, shvatam,D: Da, postoje različiti polovi, koji mogu da žive u da sam trebala da mu postavljam druga pitanja. Saparovima ali ne tako kao ovde. Tamo te ništa ne mnogo više informacija, tačnije sročena, meñutimobavezuje da ostaneš, ako ne želiš. Bilo kada da nove informacije su me toliko zbunile, da samostaneš sam, možeš da tražiš sebi partnera. Deca izgubila pažnju. Tako sam odlučila da spremimmogu da ostanu zajedno sa roditeljima, ako tako beleške sebi o nekim detaljima o kojima sam mislilažele kada odrastu, ali se to ne dešava. Dozvoljeno da treba da ga pitam.je, ali se to ne dešava, jer niko ne oseća potrebu zatim. Tamo su svi drugovi. II.A: Organizuju li proslave i zabave kao kod nas? A: Na to sam mislila, da još jednom ispričaš kakav jeD: Mogu da se nañu bilo kad, kad god požele, ali život na Inuaki. Žive u zajedničkoj prostoriji ili imajunisam video slične stvari kao ovde. svoje kuće?A: Ali ako se neko posvaña sa komšijom? D: Ne, svako ima svoju kuću. U suštini ne postojeD: Tako nešto ne postoji. Nikada nisam čuo da se kuće, kao ovde na zemlji, ne postoje panelnetako nešto desilo. Ako i postoji neko razmimoilaženje zgrade.tada se sazove savet i upita se Knjiga Zakona, ali se A: Kakve su kuće?već jako davno to nije desilo. D: Grañene su u zemlji. Nadošli su na to da nemaA: Šta je Knjiga Zakona? smisla da grade na površini zemlje, jer tako gubeD: Jedan ogroman kristal, u koji su naši preci plodnu zemlju i zato grade ispod zemlje. Iznad kućeuklesali pravila. U suštini to su opšta pravila se gaje biljke i tako je sve optimalno iskorišćeno.ponašanja. Kada imaš neki problem, položiš ruku na A: Od čega su grañene kuće?kristal i on pošalje odgovor u tvoju glavu dajući ti D: Zidovi su od neke vrste peska, koji je pomešan satako rešenje u skladu sa zakonima. raznim kristalnim zrncima. Smeša se pomoću talasaA: Kako to pošalje u tvoju glavu? rastapa, isto kao i kod brodova i od nje se izlivaju 4
 • veliki blokovi, od kojih zatim svako seče komade D: Ne, neće se to desiti preko noći, jer će se joškakvi im trebaju. Oni se ugrañuju u zemlju i zatim se mnoge stvari desiti na Zemlji. To će biti raznirastapanjem spoje u savršene kocke. predznaci. Sve ove promene će se desiti u triA: Imate li nameštaj? meseca. U ta tri meseca ćemo razumeti, šta je uD: Da, ali je drugačiji nego što je tu na zemlji. Sve se stvari četvrta dimenzija.izrañuje od prirodnih materijala. Nešto što je veoma A: Na kakve predznake misliš?slično bambusu, kao i drvetu. Ne nose odelo. D: Pre svega 2009-ta godina će biti sudbonosna.UA: Dakle kreću se goli? drugom delu će zemlju zahvatiti razne katastrofe,D:Da to je sasvim prirodno. Bilo bi neobično da se koje će možda biti praćene i gubitkom zemljišta.neko obuče. Aktiviraće se i vulkani. Što će dovesti do toga daA: I nije im zima? prorade oni koje smo već davno smatrali mrtvima.D: Ne, jer ako im je zima, obraćaju se Matrixu za Pojačaće se i seizmičke aktivnosti. U 2011toplotu. čovečanstvo će se suočiti sa jednim jakim solarnimA: Kako? vetrom, koji će onemogućiti upotrebu električneD: Ako mi je hladno tada se usaglasim sa Opštim energije. Elektromagnetni vetrovi onemogućiće iMatrixom i zatražim toplotu. U tom trenutku se moje komunikacione kao i informacione veze, koje setelo odmah ugreje i osećaj hladnoće nestaje. To je neće moći koristiti.kao kad bi mi moj organizam pomagao da se A: Možeš li mi reći, kada će krenuti novi svemirskiugrejem. brod na Inuak.A: Znaš to da uradiš i ovde? D: Nažalost za Inuak nema broda!D: Ali ne traje dugo, jer postoji jako mnogo A: Iz izrečenoga sam došla do zaključka da nasinterferencije. čeka jedan taman period.A: Kako dobijate svetlost? D: To je kao i svaki drugi period. Zemlja pokrećeD: Isto tako. Zatražim svetlost od Opšteg Matrixa i proces čišćenja i mi svi zajedno sa njom moramodobijem je. proći taj period. Biće težak period, ali vredi to proći.A: Odnosno, kada bih ja sada zatražila svetlost, Čeka nas jedan sasvim drugi svet. Ne mogu da tipriključim se na Matrix, tada bi se soba ispunila objasnim, da razumeš. Ove stvari treba doživeti-svetlošću? videti. Inače ih ne možeš uporediti ni sa čim.D: Prirodno ne. Ovde to još nije moguće, ali A: Možda jedan utopistički svet! Bila bi lepa priča,vremenom će biti. Trenutno su velike turbolencije i ni kada bi se probudili u jednom savršenom svetu.ti nisi sposobna da to uradiš. Posebno ne na duže D: Kao što sam rekao, biće tako, ali ne odjednom.staze. Možda će ti uspeti koncentracijom, na Biće nekoliko potpuno zbrkanih godina, u kojima ćetrenutak, jer morfogenetičko polje Zemlje to još ne se sve promeniti. O svemu se mora nanovodozvoljava. razmisliti. Tu mislim na religiju i nauku.A: Kažeš da još ne, ali će biti? A: Kako misliš, dokle će trajati ovaj periodD: Da još brže nego što veruješ. sreñivanja?A: Kada? D: Izmeñu tri do pet godina.D: Uskoro. Sve što mogu da kažem je da ćeš videti. A: Posle 2012-te ili pre?A: Valjda u jednom drugom životu? D: Posle. Pre toga moramo da razumemo da nismoD: Ne, naravno još u ovom. sami u univerzumu.A: Objasni malo šire? A: Kako ja znam 2012. Zemlja dolazi u jednu ravanD: Uskoro će planeta promeniti svoju vibraciju. sa centrom Galaksije, koja je crna rupa. Da li miA: Dakle ona čuvena 2012-ta! možeš objasniti šta je crna rupa?D: Da. Zemlja će ući u petu dimenziju i tada... D: Crna rupa je mesto gde ne postoji dimenzija.A: Kako može ući u petu dimenziju, kada smo mi u Potpuno je prazna. To je neka nulta tačkatrećoj? Preskočićemo četvrtu? Univerzuma, gde prestaje da postoji stvaranje.D: Mi smo već u četvrtoj dimenziji! A: Dakle ne postoji ništa, za šta je to dobro?A: Ne, mi smo u trećoj dimenziji, to svako zna. D: To je mesto gde se svaka materija raspadne naD: Svako ko neće da prihvati da je i vreme samo svoje sastojke zahvaljujući jednoj ogromnojjedna dimenzija. svetlosnoj snazi. Tu upadaju ohlañene planete,A: Vreme je samo jedna mera? asteroidi, komete, oblaci prašine, sve je tu upijeno.D: Isto kao dužina, širina ili visina, apsolutno sve što Ako hoćeš možeš da je uporediš sa jednomje merljivo na Zemlji. Sve su to ljudi izmislili. ogromnom mešalicom, gde se sve što dospeA: Dakle stupamo ravno u petu dimenziju? raspadne na subatomske delove, da bi se pretvoriloD: Da, nešto slično tome, ali pre toga moramo da u energiju, jer ništa ne može da se izgubi.shvatimo neke poglede i postanemo svesniji drugih A: Kažu da su to ulazi u druge svetove?dimenzija. D: Ne, to je što sam rekao. Veze izmeñu univerzumaA: Hoćeš reći, da legnemo i sutradan se probudimo su vortexi (vrtlozi prim.prev.) kojima se stvaraju oveu petoj dimenziji? 5
 • veze i oni su uvek postojali od početka sveta. 1cm. Kako čovek stari, tako se deblja, dok se premaNaravno ovakve vrtloge možemo izazvati i veštački. smrti tanji, potpomažući da se lakše odvoji.A: Kako? A: Dobro, ali ako je osoba mlada i doživi saobraćajniD: Snagom misli uz pomoć ogromnih kristala. udes?Emisijom misli u jedan ogroman kristal stvaraju se D: To se ne računa, jer mera uvek odgovaramisaoni oblici, koji pojačanjem izazivaju smetnje u godinama. U slučaju smrti usled udesa dolazi doMatrixu, koje fizički, odnosno u univerzumu stvaraju kidanja niti i zato je smrt bolna, jer je prisilnojedan kanal, podzemni tunel i to su povezne tačke razdvajanje bolno.univerzuma. A: I to je sve?A: Dakle, treba da shvatimo da postoji više D: Ne, naravno. To je veoma uprošćen način da tiuniverzuma? ispričam ovaj aspekt.Mi smo povezani sa ovimD: Da, ima ih deset. balonom, ali na mestu povezivanja sa telom postojiA: I svaki univerzum je kao naš? bezbroj niti, koje se mogu naći čak duboko u telu. ToD: Ne, on je jedinstven. Samo u stvaranju su slični i su ti kao neki koreni. Različite su boje i debljine. Naimaju odgovarajući deo u Matrixu. Što samo po sebi primer na nivou prstiju su tanki i plavi.upućuje da su jedinstveni u kosmosu i da imaju svoj A: Šta se dešava tada, kada čovek izgubi jednusistem. ruku? Jel se tada povlače niti?A: I sa svim tim upravlja Bog. D: Ne, ostaju na mestu, kao da ruka postoji i dalje.D: Zavisi na kog Boga misliš? A: Šta se dešava u trenutku smrti?A: Kojem se molimo. D: Pre nego što se nit prekine, počinje da se povlači.D: Da, svi se mi molimo istom Bogu, kojeg smo Prvo u rukama i nogama, zatim iz ramena, krsta,nasledili, ali on nije Stvoritelj. Svaki univerzum ima zatim stomaka i glave, a kao zadnje povlači se izsvog Stvoritelja i sopstvene entitete kao voñe. srca.Meñutim iznad svega toga postoji nešto ogromno, A: Gde se povlače?beskrajno, jedan energetski oblik, što mi smatramo D: Sve se prvo povlači u neki kanal, koji je uvrhovnim Bogom, Izvorom, Beskrajnim. Sadrži sve kičmenom stubu. Čak i onaj u srcu. Tu ostaje trišto je stvoreno. Sve Univerzume, svetove, ostale dana i samo posle toga dolazi do kidanja i može daBogove i entitete. On sve sadrži u sebi. ode balon.A: Postoji li još neko osim njega? A: Jel istina da ljudi nose sa sobom svoja dela?D: Interesantna misao, ali Inuaki imaju sve napisano D: Dela ne, ali osobenosti, sposobnosti, greške, tou Knjizi Zakona, nisam čuo niti video ništa da.slično.Možda postoji, ali još niko nije došao do A: A gde dela ostaju?svesnog nivoa, da bi dokazao tu činjenicu. D: Ona ostaju u Matrixu. Tamo idu, tamo su seA: Bilo kako da je, nije bitno. To već prevazilazi naše desila i ostaju tamo.pojmove shvatanja. A: Jel to ono što mi nazivamo Hronika Akaše?D: Da, jer mi sve vrednujemo na osnovu zemaljske D: To je Opšti Matrix Stvaranja.nauke i saznanja, ali to su samo prepreke kreirane A: To je kao neka banka podataka, jedan ogromanpreko nas i naših poznanika. Stvaranje je nešto kompjuter?potpuno drugo. Nema nikakve veze sa tim što mi D: Da možemo i tako reći, ali kompjuter je nekoznamo ili shvatamo. Čovek nije samo jedan stvorio, dok je Matrix uvek postojao. On nijemehanizam, već je nešto mnogo dublje. stvoren. On je stvorio nas.A: To mi svi znamo! U nama je zatvorena jedna A: Ti Matrixom nazivaš Boga?besmrtna duša. D: Ne , Bog upravlja Matrixom. Matrix stalno postojiD: Nije zatvorena! kao jedan energetski oblik.A:Nego? A: Ne razumem, možeš li objasniti šire?D:Duša, kako ti kažeš, se ne nalazi unutar tela, D: Ne znam kako.odnosno ne u potpunosti. A: Jel su Bog i Matrix dva različita pojma?A:Nego, gde se nalazi? D: Ne, ali nije ista stvar. Bog i Matrix su uvekD: Tamo gore iznad svih entiteta. postojali. Ista im je energetska izgrañenost, ali nisuA:I kako je tamo? ista stvar. Bog može raditi sa Matrixom, dok MatrixD: Da ti objasnim. Iznad svakog čoveka postoji nešto ne može ništa sa Bogom. Poreklo stvaranja je izkao vazdušni balon. To je neka providna tvorevina, Matrixa.beličasta, u kojoj je sadržan duplikat fizičke forme. A: Opiši Matrix.Zamisli to kao da imaš jedan mali duplikat sebe. D: Matrix je prvobitna forma energije. Tu se nalaziBalon je jednom uvijenom debelom niti vezan za svaki oblik misli, pojmovi, otisci i energija koja jetelo, koje polazi iz te stvari i priključuje se na telo oko stvorena ili će postojati. Iz svih Univerzuma.glave. Nit je oko 25-30 cm, odnosno tolika je u A: To je kao neki Sveti Duh, kojeg je Bog udahnuo uodraslo doba. Pri rañanju je veoma tanka, svega ljude, čime ih je stvorio? 6
 • D: Nešto kao to. Ljudi i sve što postoji stvoreno je iz čovek da se razvija da izmišlja stvari. Ovaj aspektenergije Matrixa, ali Duh je poreklom od Boga. znači razvoj, osnovu napretka.Samo je duh deo Boga. A: To znači, da smo u stanju da radimo saA: Mi znamo da smo stvoreni po liku Božjem. Matrixom?D: Sve je stvorio Bog, biljke, životinje, čak i kamenje. D: Da, mi svakako radimo sa Matrixom, čak i tadaOblici, karakteristike, osobenosti to je Matrixovo, jer kada ne izmišljamo ništa, jer naš svaki doživljaj ise odvojilo iz njegove energije. Pojam je dakle iskustvo ide ka Matrixu.duplikat , emisija Stvaralačkog Ja. A: Zašto?A: I biljke imaju taj balon? D: Jer su to energetske forme i Matrix je istoD: Da, sve ima. Biljke , životinje, stene, sve ima. Čak energetska forma koja uskladištuje energije.i oni entiteti koje ne vidimo, kada smo inkarnirani. A: A karma, sudbina isto odatle dolazi?A: Dobro, ali... D: Ne dolazi jer se tamo nalazi. Uradiš neko delo,D: Voleo bih da stanem. Osećam se umorno. recimo pomažeš nekome da ozdravi. U Matrix ulaziPosle njegovog odlaska sedim u fotelji gde je pre energetska forma, dobra misao, namera datoga on sedeo. Pokušavam da osetim njegovu pomogneš drugom i ostavlja tamo trag. To seprisutnost, da se poistovetim sa njim. Mislim na to, konzervira tamo i onog trenutka kada imaš potrebekakva zrelost i mudrost je u njemu, u ovom sitnom za tim, vraća se.dečaku. Pokušavam da preuzmem njegove A: Šta se dešava sa lošim delima?doživljaje, misli. Jedna gomila misli se formira u D: Loša dela, ako ih možemo tako nazvati, su umojoj glavi. Volela bih kada bi mi odgovorio, da me suštini oblici misli sa negativnom energijom. Nepokrene, ali znam zasigurno, da bi bilo nepravilno dešava se ništa u Matrixu sa njima. Ličnost koja ih jeprekoračiti granicu. izmislila mora da pati zbog toga. Kada za to postoji potreba isto se vraća osobi. Znaš, uvek mora daIII. postoji ravnoteža. Što imaš više negativnih oblikaA: Molim te, nastavimo tamo gde smo stali kod misli ili oblika negativnih delovanja, to lakšepredhodnog razgovora. postaješ njihov cilj. To su nesreće.D: Kod biljaka i životinja smo stali. A: Da, ali zar dobar čovek ne bi trebalo da naginjeA: O onim balonima smo razgovarali. dobrim delima, dobrobiti i harmoniji?D: Da ,to postoji kod svega. Sve što je stvoreno time D: Da, jer je Matrix u prvobitnom obliku harmonija,raspolaže. Znaš kada čovek gradi kuću sebi, nešto ljubav, savršenstvo. Zato svaka stvar, koja nese pojavi prvo u obliku tog balona. Lebdi u okolini odgovara svom polaritetu, mora da se isčupa i uništi.onoga koji je to zamislio. Kako čovek dolazi do Kako to može da se uradi? Potrebno je osobu vratitizavršetka misli, tako se sve jasnije ocrtava slika i u onome ko je stvorio, jer samo stvoritelj može datom trenutku može da počne gradnja. Balon se razgradi na elemente i sastavne energije.pojavi i poveže sa kućom koja je u gradnji i ostaje tu A: Dobro, ali postoje li anñeli dobre karme?sve dok postoji kuća. D: Da, tu su tako poznati, ali to su entiteti kojiA: Ako kupuješ nov stan ili kuću? Mislim na to kada upravljaju Matrixom. Oni su u savršenoj harmoniji sane gradiš sam kuću, već je kupuješ gotovu. njim, žive u njemu i odgovorni su za održavanjeD: Tada kuću kupuješ sa balonom zajedno. Jer to ravnoteže. Oni nadziru kada se uzima telo da sepripada kući, a ne ličnosti. Loša strana toga je, jer pridržavaju Zakona. Čovek uzima nazad to što jekupuješ kuću sa uspomenama bivšeg vlasnika. Sa dao.Izvorno Matrix je čoveku dao zdravlje, mir,njegovim doživljajima. Sa tugom, srećom i sa inteligenciju, dok je on sam prikupio mržnju,zahvalnošću. neprijateljstvo i strast, zato on ove vibracije dobijaA: I to ima uticaja na nas? nazad.D: Da. A: U sledećem životu?A: Postoje ličnosti koje mogu da očiste kuće. D: Da, ali ne bezuslovno. Najbolje bi bilo, ako bi jošEnergetski i na nivou vibracija. Oni mogu da u ovom životu dobio nazad. Tada bi bilo mnogopročitaju odreñene stvari, dogañaje i mogu da očiste lakše.energije, vibracije i sadržaje, ali ne mogu da izbrišu A: Mi smo svi bili ravnopravni jednom? Zar ne?staro i da stvore jedno novo. D: Mi smo i sada svi ravnopravni. Sve što postoji uD: Ne, jer je kuća nečija. Ona je stvorena samom Univerzumu i u Matrixu je ravnopravno. Svi smo, tuizgradnjom i postoji sve dotle dok odreñena stvar ne na zemlji, povezani. Pripadamo istom segmentunestane. To je zakon. Matrixa. Inuaki pripadaju jednom drugom segmentu,A: Dakle, Bog nas je stvorio i mi isto imamo jedan bez obzira mi smo povezani na nivou Matrixa.takav balon. Mi možemo da stvaramo i to što smo Posebni smo,ali ipak pripadamo negde istom mestu.izmislili, to dobija balon? A: To znači da su nam Inuaki braća i sestre?D: Ne potpuno isti, samo sličan. Da tako je, mi D: Da. Istoj energiji, misli, planu, stvaranjumožemo da stvaramo, jer smo deo Boga. Zato može pripadamo. U Matrixu imamo jedan odreñeni segment, iz čega smo stvoreni. Meñutim ta energija 7
 • odgovara i našoj energiji i to utiče na nas. A: Dobro pokušajmo. Svake nedelje u 22:30.ŠtaPodsvesno smo povezani. Ali to što se dešava sa treba da radimo?nekim, to se dešava i sa ostalima. Šta više, zemlja i D: 5 minuta da ponavljamo mladi smo,zreli smo,sunčani sistem tesno su povezani sa ljudima. Dela zdravi smo, životno sposobni, dobri smo, voljeni smojednog čoveka imaju uticaja na svakog čoveka. i da ne postoji smrt. Živećemo večito.A: Dobro, što bih ja bila odgovorna za to, ako neko A: Možemo pokušati, što da ne, ali ako svako misliželi da baci atomsku bombu? drugačije ili ako još doda nešto?D: Jer si ti ćutke pristala. Kad bi oni, koji se ne slažu D: Svaka reč oslobaña neku energiju ili neki nivo.sa ovim, bili udruženi... ili si samo ti mislila da to Misao-energija-forma koja je iz Matrixa i ona kojunije dobro? Loše treba nekako zaustaviti, ako to smo mi formirali, biće dostupna onima, koji šaljuželiš iz čistog srca, da se to ne desi, tada je tvoj slične vibracije. Ništa ne može da je ometa, jer to jemisaoni-oblik stigao do Matrixa, to bi se pretvorilo u odreñena talasna dužina i frekvencija na kojoj jeenergetske talase i tada bi drugi ljudi mogli da ih stvorena.uhvate. Danas na žalost čovečanstvo živi u teškoj A: Dobro, postupićemo tako.ravnodušnosti. Ljude čak ni mir ne interesuje. Mislim D:Vredeće!na stvarne želje, koje izviru iz duše, nisu samo za to A: Rekao si, da sve što čovek radi je jedna forma,ispoljene da čine dobro. na početku u vidu balona,a zatim se javlja i naA: Ja ne verujem u to da moja želja za mir ,sama po materijalnom nivou. Šta je sa onim stvarima koje susebi, može dovesti do mira. drugi napravili, a mi ih kupili?D: Da, ti ne veruješ, a drugi ni toliko. Radije se D: I one imaju svoj balon. Na primer ako kupišnemojmo time baviti i dozvolimo da se stvari kompjuter, kao osnova tome postojala je zamisao,dešavaju svojim tokom. Zasnovano na tome, da će koja je stvorila misaono-energetsku-formu, zatim sedrugi, sposobniji, uraditi umesto nas. Zašto da radiš, materijalizovala. Početni objekat ima svoju formu zaako možeš da se opustiš? koju se vezuju ostali baloni.A: To nije sasvim tačno, mi ne poznajemo ove stvari. A: Dakle, ako kupiš neku odeću, ona nema svojNešto sam načula, ali niko ne veruje u to, jer se ne balon?može dokazati. D:Ne, jer je ona skopčana sa originalom.D: Može se dokazati, ali to kod svakoga mora da A: Dobro, ali ako znamo da postoje prokletiizvire iznutra a ne drugi da kažu. Zemljani su dijamanti, koji stvaraju problema svojim vlasnicima,naučeni da sprovode tuñe zamisli, predrasude, ili da šta stim?reaguju na osnovu tuñih informacija. Rekli su nam D: Ja sam govorio o stvarima koje je čovek stvorio.da smo roñeni, živimo i zatim umiremo. Zašto? Ko je Sve u prirodi ima svoj balon ako je poreklom iztako odlučio? Matrixa. Odnosno sve što je stvorio Bog imaA: Bog. sopstveni, jedinstveni balon, koji je povezan saD: Ne. Mi smo tako odlučili. Mi smo stvorili jednu jednim većim. Ono što je stvorio čovek imamisaono-energetsku-formu u Matrixu, na koju se sopstveni, ali oni su zajednički, bez obzira koliki brojnaravno svi priključujemo, čak i našu decu komada je napravljen, svi imaju jedan, jer imajupriključujemo, naučno im objašnjavamo ove stvari. drugačiju energiju nego oni iz Matrixa.Mi sami programiramo ove stvari. Ti bi trebala da A: Ali ako moj komšija ode kod istog graditelja ikažeš, da ne želiš da se pridružiš, da ne prihvataš izgradi sličnu kuću?to, da ne pripadaš grupi, da bi volela nešto drugo! D: Nije bitno, može biti potpuno ista, imaćeA: I to bi uspelo? sopstveni balon, jer se menja stvaraoc.D: Naravno, čak šta više treba da stvoriš jedan novi A: I kako to da odeća zadržava otisak vlasnika kojioblik misaono-energetske-forme iza koje će stati svi je nosio. To znači da energija dospeva u jedinstvenioni koji bi voleli da upoznaju ovo ili razumeju. balon? Odatle može bilo ko da je uzme?A: Kako to da uradim da bi razumeli? D: Ne, preostala energija je neki vid otiskaD: Ja preporučujem svima, koji su pročitali ovu predmeta. Na primer ako naslediš krevet, imaćeš uknjigu, da se svake nedelje priključe u 22:30 na ovu tome udela onih koji su ga ranije koristili. Ako ganovu misaono-energetsku-formu. Mi smo sada očistiš, promeniš presvlaku, obojiš ga, energijastvorili misaono-energetsku formu, koja kaže, da je nestaje, postaje nova. Ako bi otisak ostavili u balonu,čovek besmrtan. Rodi se, odraste i ostaje takav. tada se to ne bi moglo promeniti.Snažan je, zdrav i životno sposoban. A: A životinje?A: Dobro, ali zar neće doći do prenaseljenosti, ako D: One imaju sopstveni balon, ali je manji i na svojse rodi beskrajan broj ljudi. način je povezan sa jednim većim, koji je vezan zaD: Nemoj se nervirati, sve je regulisano. Broj karakteristiku soja.To se dešava i sa biljkama kao istanovnika samo Matrix može da odredi. Drugačije sa kamenjem.ne ide. A: Razumela sam. Kada jedan čovek umre, gde ideA: Ako niko ne umre , možda bi neko voleo da ode? njegov balon?D: To se samo reguliše. D: U Matrix, u segment kojem pripada. 8
 • A: Postoji li pakao? Mislim na pakao kako ga sporazum sa Bogom? Ne, oni su sami sebi dali touopšteno zamišljamo? pravo. Uzeli su ono što nije njihovo, što je još goreD: Ne znam, šta podrazumevamo pod paklom? uzeli su od svakoga.Meñutim, balon stiže na svoje mesto koje odgovara A: Dobro, ali ako se ne bi pridržavali prava nasadržaju. Segment Matrixa sastoji se iz više nivoa. svojinu, nastao bi haos!Baloni ostaju na odgovarajućem nivo vibracije. D: Ne ne bi, jer tada bi ljudi razumeli da je sveA: Postoje, ali šta rade? Jednostavno su samo njihovo i uzeli bi samo ono što im je potrebno, jertamo? uvek mogu to da učine. Uzeti više nego što jeD: Ne, stupaju u vezu sa onima koji su tamo, na potrebno, postalo bi besmisleno. Ako se ne biodgovarajući način. utrkivali sa komšijama, ako se ne bi divili nekimA: Zar to nije gubljenje vremena? kućama, automobilima, šta bi se desilo? Znaj da i tiD: Isto to ti kažem i ja. Mi hoćemo to, da što pre možeš da imaš bilo šta, ako to želiš i hoćeš.odrastemo i ujedno da što pre umremo, da se što A: Bilo bi lepo.pre vratimo u Matrix, Zašto?To još nisam uspeo da D: Ja ti samo toliko kažem, da to tako treba da buderazumem. Naše mesto je na toj planeti čiji smo i sigurno je da će tako i biti. Jer ljudi i planetasastavni deo. Treba što više da pomažemo, da se zaslužuju to. Stigli smo do te tačke da čovečanstvousavršavamo, moramo da stignemo do istine i do mora da uzme svoju sudbinu u svoje ruke. Da samospoznaje stvaranja, ali dolazimo tu i žurimo se da odlučuje. Da samo gazduje i osmišljava šta hoće. Daodemo. stvori sopstvene Zakone i da sam bira svoje voñe.A: Razumeš li šta bi se desilo ako bi Hitler i drugi Da više ne dozvoljava da istina i život budu oduzetidiktatori živeli beskonačno? od njega.D: To više ne bi bilo moguće. Ako bi se čovečanstvo A: Kako možemo to da uradimo?vezalo za mir,celovitost i beskonačnost, tada ne bi D: Prvenstveno, verujte u to, da je sve mogućeviše mogli da dodju ovde dok ne bi postali takvi kao promeniti. Drugo, zatražite od Matrixa da seostali. Bili bi isključeni iz reinkarnacije od strane oslobodite ropstva i pravo na upravljanje.Matrixa (mislim na ovdašnju reinkarnaciju). Ne bi im A: Ali mi smo ti koji smo izabrali voñe!više dozvolio, jer zbog svoje frekvencije bi bili D: Ne nikako. Oni su izabrali sami sebe. U stvari, oniisključeni iz zemljinog segmenta u Matrixu. Otišli bi koji vode planetu su uvek jedni te isti. Jeste da sena takvo mesto, koje odgovara njihovoj frekvenciji. menjaju fizički, imaju drugo ime, menjaju mesto,aliMoraš da razumeš da većina definiše pravac. oni već hiljadama godina vladaju. Menjaju jedniA: Bilo bi dobro, kada bi jedan deo voña odstranili i druge, kreću se tamo-amo, ali u suštini kaoodneli odavde! misaono-energetske-forme su uvek isti.D: Hoćete li? Svake nedelje uveče to želite zajedno, A: Ti misliš na razne okultne organizacije, za koje seda oni koji ne odgovaraju istini Matrixa budu tvrdi da vode svet?odvojeni, odstranjeni, poslati u jedan drugi segment! D: Da, ali sa tom korekcijom, da oni stvarno vode.A: Ja mislim, da je to stvar karme. Zato smo to Sve: izbori, demokratija, sloboda, zakoni, sve je tozaslužili. samo jedna uloga, jedna varka. Razmisli, ako morašD: Gluposti! Ako to kažeš, znači da se slažeš sa da biraš od dva predsednička kandidata, od kojih jenjima. Jer oni samo uz našu pomoć ostaju ovde. Mi jedan nasilan, a drugi ubica. Nemaš drugog izbora,nemamo nikakvu karmu. Jer čovek je u stvari na toj kojeg ćeš odabrati?tački da završi sa zakonom karme. A: Nijednog, neću otići da glasam.Mi ne dugujemo nikome ništa, tako da ne moramo D: Naravno, jedan od njih će svakako pobediti.da spuštamo glavu. Moramo da kažemo, svako Zašto? Jer neki misle, da imaju razloga da glasajupojedinačno, komšiji, roñaku. Kraj! Dosta nam je! za jednog ili drugog!Dosta je bilo do sada!Stanite! Od sada smo A: Dobro, ali ako odem i glasam za jednoga, logikaslobodni! Molimo Matrix da odnese svakoga koji kaže da će jedan pobediti od njih dvojice.krši pravila igre, ko je protiv istine, ko nas na neki D: Ispravno. Ali postoji mogućnost da bojkotuješnačin tlači i pokorava. Zemaljska blaga kao što su izbore. Da otvoriš usta i progovoriš. Ako niko ne bivoda, vazduh, hrana, pogonsko gorivo, bogatstvo otišao da glasa, ako bi prisutnost bila nedovoljna,planete pripada svakome. Glupo je verovati da je tada nijedan ne bi pobedio. To bi bio prvi korak.Bog deo stvorenog dao u ruke jedinke, jedne A: Da, otišli bi neki ljudi, prijatelji, rodbina...porodice. Zašto? D: Možemo dugo da razglabamo, jer su nam oniTražite svoja prava! Zbog sebe samih, zbog svojih prikazali život da to izgleda logično. Da se nanaslednika! intuiciju i na osećaje ne sme osloniti! Prvo pokušajA: Kako to lepo i jednostavno zvuči! Razumeš li da nešto da uradiš i posle toga kaži može ili ne!je to jedna utopija? Oni koji su vlasnici planete već A: Možda ćete pokušati vi novo pridošli, jer mi smostolećima, generacijama raspolažu ovim pravima. već umorni!D: A ko im je dao prvobitno pravo? Da li je Bog tako D: Da, lakše je optužiti nasledstvo...mnogo jeodlučio? Imaju li neki dokument o tome? Neki jednostavnije, nego nagovoriti sebe da rešiš ... 9
 • A: Vi današnja kristalna i indigo deca... apropo jel ti A: Već si izgubio! Neću da ti se suprotstavljam.pripadaš njima? Hoćeš li mi govoriti o indigo deci koja su došla daD: Ne, oni su drugačiji. pomognu planeti? Odakle oni dolaze?A: Čula sam da su oni posebna vrsta... D: Oni dolaze iz odgovarajućeg segmenta zemlje iliD: Da, ali ne svi. Nisu svi koji u svojoj strukturi imaju iz nekog drugog segmenta. Oni koji dolaze iz istogindigo boju došli da pomažu planeti. Neki su zato mesta, segmenta Matrixa, to su uzvišeni entiteti kojiposlati da je destabilizuju , baš sada u ovom otvaraju nove pravce. Oni koji dolaze iz drugihtrenutku. Inače Aghton ti poručuje da nije svako dete segmenata oni su viši entiteti, oni dolaze iz drugihhiperaktivno i ne treba sa svakim loše vaspitanim segmenata Matrixa i njihova je uloga da pomažudetetom biti popustljiv. Dobar osećaj nema nikakve planeti. Obe kategorije imaju svoje sposobnosti, daveze sa poljima boja. Raditelji su ti koji iz nekog se svesno priključe na memoriju Matrixa i da koristerazloga smatraju da imaju previše, samo da bi pokrili njegovo znanje. Oni se prilagoñavaju najbrže isvoje neuspehe u vaspitanju. Pokušavaju da najlakše promenama frekvencije. Oni su ti koji ćeprenesu svoj neuspeh na nešto pročitano. Isto tako uspeti ponovo da prisvoje planetu i da rukuju njome.je i sa autizmom, koji jako malo veze ima sa A: Šta će se desiti sa nama ostalima, koji se nećemoneuklapanjem u ovaj svet. usaglasiti sa novim parametrima?A: Da, kažu da je autista dete sa manama čije D: Oni će biti odvedeni u jedan drugi segmentfrekvencije ne odgovaraju planeti... Matrixa. To se može desiti bilo kada. U odreñenoD: Nemoguće da ne odgovaraju, jer oni dolaze iz vreme segmenti se očiste. Skupe se oni kojiistog segmenta Matrixa. Oni im još od početka odgovaraju jednom nivou energije i frekvencije. Onizemlje odgovaraju ,čak šta više i zavise od nje. stvaraju jedan novi segment Matrixa.A: Šta je onda sa njima? A: Kao jedna nova zajednica?D: Ne mislim na svakoga, ali većina njih su grešili D: Da, tačno tako.Oni će biti stavljeni na isto mesto iprema planeti ili čovečanstvu. Tu mislim na velike, tu će i ostati dogod ne krene jedan novi procesogromne greške. Oni su svojom smrću ostavili teret čišćenja.u Matrixu, koji je na neki način i u sledećem životu u A: Jel se sada nalazimo u toj situaciji?vezi sa njima i šalje im letargiju (ravnodušnost D: Razmisli, ovde smo došli sa istim vibracijama. Zaprim.prev.) da ne bi bili sposobni da istu stvar učine, sto hiljada godina smo se udaljili jedni od drugih iali istovremeno da im vrati što su radili. Zato ih ljudi sada je došlo vreme poravnanja.odbijaju, isključuju ih. Naša je odgovornost da im A: Jel to prvo izjednačavanje.pomažemo, jer oni pripadaju nama, nama samima. D: Ne to je treće.Na nekom nivou smo povezani. A: Jel bi mi govorio o drugim?A: Ostali koji ne pripadaju ovoj kategoriji? D:Ne, jer ih ne poznajem.D: Oni su plemenite duše, preosetljivi, specifični, ali A: Da razumem to tako,da sa vremena na vremekoji su na nekoj tački postojanja poremetili polje Univerzum razdvaja entitete? Dobri ostaju zajedno,Matrixa. Njih ima jako malo. Prepoznaješ ih tako što dok loši odlaze?nisu agresivni i pored svojih problema ipak emituju D: Ne možemo odvojiti dobro od lošeg. Matrixljubav, tihi su, pristojni, osećaju ko želi da im se odlučuje ko ostaje, a ko odlazi.To je stvarpribližiti. Imaju potrebe za održavanje veza, one koji frekvencije.su sa njima prihvataju kao drugove. Oni su ti koji su A: I ovo se uvek dešava? Svi entiteti segmenta idudošli sa jednim odgovarajućim ciljem. Većina njih su na isto mesto?bili pioniri, pronalazači ili revolucionari.Ostavili su D: Moraju da se poklapaju na nivou frekvencija tadanešto čovečanstvu, možda su to pogrešno koristili i kada se donosi odluka da se jedan novi segmentrazumeli i sada su zato došli da to promene . Možda stvori.su bili revolucionari na nekim poljima. Njihov A: Zar se ne razlikuju univerzumi, planete i rase?problem je što žive u dva sveta, ako mogu tako da D: Kao što sam već rekao, povezani smo nase izrazim. Vide što mi ne. Ljudi još nemaju tu odreñenom nivou. Zamešeni smo od istog testa.sposobnost da im pomažu. Kljukaju ih lekovima i A: Da, ali podležemo različitim zakonima.Ako bipodvrgavaju ih raznim programima socijalizacije. sastavili Zemljane i Inuake, šta bi se desilo?A: Tu ti protivrečim! To im je na pomoć! To je nemoguće, jer oni po frekvencijama neD: Nije istina. Pomažu im u tome da postanu isti kao odgovaraju jedni drugima. Inuaki su bili to što smosvi, ali oni su posebni. Trebalo bi ih ostaviti na miru, mi sada. Ne postoji više na Inuaki takav kojidozvoliti im da ispolje svoje sposobnosti. Oni su ti odgovara najrazvijenijem ovde na zemlji.koji treba da nam pokažu da postoji nešto i iznad A: Dakle oni su bolji, mirniji, više vole?materije. Da dokažu da je talas misli najača D: Oni više ne smetaju Matrixu. Ničim. Nasuprot,frekvencija i da je moguće ovladati vremenom i pomažu da se podesi. Da se pozitivno napuni.prostorom. A:Kako to čine? D: Svojim delima, mislima i doživljajima. Znaju da se moraju uvek tome prilagoñavati i povezani su i žive u 10
 • harmoniji sa Matrixom.Nema nikakvog smisla D: Njihovo dete David, rodio se i došao na svet, daporemetiti ravnotežu. umre. To je bio njegov program. On je posle 6A: Vidim da si počeo da se vrpoljiš, želiš li da meseci trebalo da umre. Tada su u Matrixu odlučilistanemo? da ja preuzmem njegovo mesto.D: Prvo bi bilo dobro da razumeš, da sve ima svoju A: Da, ali kako? Zar roditelji nisu primetili da imajulogiku. Ništa ne postoji slučajno i samo od sebe. Iza drugo dete?svake stvari, bića postoji jedna misao, jedna misao- D: Ne, jer sam ja bio tamo umesto njega.energija-forma. A: Odlučili, ne razumem?A: Da, ali neke su ljudi napravili. Dakle i čovek zna D: Dete se rodilo kao preosetljivo. Stalno je biloda materijalizuje stvari? bolešljivo, prehladjeno. U šestom mesecu majka gaD: Da, ali nažalost ne samo ispravne i dobre stvari. je našla u krevetu u komi. Otrčala je sa njim kodA: Da li životinje mogu da poremete Matrix ? lekara gde su pokušali da ga ožive, ali on je umro.D: Ne, jer su one u nečemu sasvim drugačije. Slične Za nekoliko trenutaka stalo mu je srce. Tada sesu Bogu i sposobne da stvaraju jednim oblikom duša odvojila od tela i ja sam preuzeo telo. Lekari sumisao-forme. mislili da su oni oživeli dete, ali nije bilo tako, on jeA:Ovo je samo jedna ideja, zar otkrića nisu postojala otišao.još ranije u Matrixu i sada može da ih izvadi ko A: I nisu primetili?hoće? D: Nemoguće je, jer je bilo isto telo.D: Da, možemo reći. Neke ideje su još ranije bile A: Ti si svesno ušao u telo, sa znanjem da si taj kootkrivene. Uzmimo na primer jedan avion. Izmislio ga si?je čovek pre nekoliko hiljada godina koji je postavio D: Kada sam stupio u telo znao sam ko sam.pitanje kako bi se moglo leteti slično pticama? Svako Pokušao sam svesno da ga oživim, ali biološki sat iko je na ovu temu razmišljao, dodao je svoju funkcije tela su dozvolile da telo oživi kao beba.energiju, sve dok jednog lepog dana neko nije otkrio Zatim je svesno u potpunosti nestalo. Sve samavion, došao na istu frekvenciju, razvio ideju i zaboravio i morao sam da prodjem sve stanicepresadio je u materiju. učenja, kao bilo koje dete.A: Zar ne postoje misli stvorene od Boga? A: Zašto?D: Ne. U segmentu zemlje sve misli su stvorili ljudi. D: Da bi naučio da se prilagodim zemaljskom životu iPostoje i drugi oblici misli koje su stvorili drugi frekvencijama. Da razumem mentalitet i način života.entiteti. A: Mnogo vremena si izgubio!A: Ne razumem? D: Ne, nikako, jer sam dobio Božić sa svimD: Predpostavimo, da Inuaki daju saglasnost za radostima i svetlošću, što je meni omiljeni praznik.korišćenje svetlosti kristala za preradu ili korišćenje Majka je rekla da će doći anñeo. Toliko sam biometala. Postoje dva rešenja. Ili se reinkarnira jedno uzbuñen, da nisam mogao da spavam. Tada sambiće koje je sačuvalo izvornu frekvenciju znanja počeo da razmišljam i u mislima da pričam, pitajućiMatrixa, ili se pošalje jedna misaono-energetska- sebe odreñene stvari i neko je počeo da miforma u segment zemlje u Matrixu. Ovo drugo se odgovara. Bilo je potrebno dosta vremena da ja točešće koristi. razumem. Najgore je bilo to, što sam ostao sam, jerA: To znači, da ti imaš pristup znanju Inuaki i da si ti niti majka niti otac nisu hteli da me poslušaju, čakzato došao da nam predaš jedno posebno znanje? šta više zabranili su mi da drugima govorim o tome.D: Da, ali o tome bih rado pričao sledećom prilikom. Čak i moj drug Vladut je rekao da sam neobičan i ako ne završim sa tim glupostima, neće se više igratiIV. samnom.A: Govorimo danas o tome kako si ti dospeo ovde A: Tako si uspostavio vezu sa Aghtonom?na zemlju i zašto? Jesi li ti odabrao mesto i roditelje? D: U stvari on je uspostavio vezu samnom. On mi jeD: Ne u potpunosti. Oni su se javili jednom rekao da su me sve vreme posmatrali i tek tada sudostupnom kanalu u datom trenutku. stupili u vezu samnom, kada se moja veza saA: A ti si došao, otelotvorio si se i rodio kao dete? Zemljom potpuno stabilizovala.D:Nisam se rodio. A: Zašto?A: Da, ja mislim da si se rodio. Šta si drugo mogao D: Jer je postojala opasnost, da podsećajući me,da uradiš? zaželim da napustim zemlju.D: Ovo je malo komplikovano. Oni su imali jedno A: Jel bilo teško?dete, koje se normalno rodilo, posle devet meseci D: Da, jer sam došao sa odreñenim zadatkom i totrudnoće, kao svako zemaljsko biće. Nažalost, bilo moram da obavim.je bolešljivo i prema programu trebalo je da napusti A: Aghton ti je govorio o Inuaki?planetu. Tada sam došao ja i preuzeo njegovo D: Ne nije govorio. Bilo je kao da sam posmatraomesto. neki film. Gledao sam unutrašnjim vidom (umno),A: Možeš li biti malo precizniji? Ne razumem baš kao da sam posmatrao jedan TV u glavi. Sve odsve. roñenja na Inuaki do odlaska. Video sam istorijat 11
 • planete, ponovo sam preživljavao sve moje živote, D: To je suprotno od toga što nazivamo smrću. Jerpovratio sam moje znanje. Sa čim nisam bio načisto, balon se oslobaña kada se telo odvoji od niti i tadapitao sam i on je odgovarao u vidu slika, glasova i jedan drugi preuzima njegovo mesto. To počinje dapokazujući mi frekvencije. se razgranava, preko temena sve do kičme, da biA: Jesi ti umro na Inuaki, da bi mogao da doñeš? zatim dospeo do srca, odatle u želudac u glavu i naD: Ne nisam umro, već sam prešao na drugi nivo, kraju u udove. Zatim telo dobija jednu količinusvesno razgrañujući svoje telo i čekajući svetlosti koja dolazi iz polja Matrixa. To je jedanodgovarajući trenutak da mogu da dodjem ovde. kratak ali jako intenzivan bljesak. Posle toga teloA: Dakle roditelji su na neki način odabrani! osećaš kao svoje. Osećaš bol, glad, ubode, i možešD: Ne, to je bila odluka u zadnjem trenutku. Oni su da upravljaš njime po svojoj želji i da ga usmeravaš.bili jedan mlad par, koji su išli nekim ezoteričnim Meñutim, kao što sam rekao, imao samputem, koji je bio u stvari nastavak jedne jake ograničavajuće mogućnosti kretanja, jer je glavamistične škole. Devojka je trebala da zatrudni i da sadržavala znanje samo jednog 6-to mesečnogrodi mene, ali se predomislila i prekinula trudnoću. dečaka.A: Ali ako si ti poseban entitet, što joj nisu rekli to, da A: A ako entitet preuzme telo odraslog čoveka? Jelti imaš podršku? to moguće?D: Rečeno joj je, ali ona je mislila da je premlada. D: Da, ali tada raspolaže prednostima odraslogSlate su joj i poruke u snu, meñutim zbog straha nije čoveka i mnogo više stvari može da uradi.razumela. U stvari strah i mržnja su jedini zemaljski A: To znači da sam aktivira znanje?osećaji koji sprečavaju razvoj i znanje. D: Ne, i on mora da se prilagodi telu, vibracijamaA: Nisi mogao više da čekaš? mesta, pulsiranju Zemlje.D: Ne mogu dugo da ostanem u Matrixu. Da sam se A: Dobro, ali to znači da ima veliku prazninu,duže zadržao trebalo bi da se pomešam ili da se amneziju. Ne seća se ničega, ne bi prepoznaorodim kao Inuaki. Zato sam odlučio da preuzmem rodbinu, drugove?Davidovo mesto. D:Ne, ne bi imao amneziju. Jer sa preuzimanjemA: U Matrixu ti samo odreñeno vreme stoji na tela preuzima i informacije. Uspomene trenutnograspolaganju? života su uskladištene u telu i u Matrixu. U stvari uD: Da, jer samo pre otelotorenja tvoje osobine i Matrix dospeva oblik misli-energija-forma. U telumemorija ostaju u Matrixu, jer energija koja je u ostaju uskladištene uspomene kao i iskustva iMatrixu može da poremeti jedinstvo entiteta, kada osećaji.proñe odreñeno vreme. A: Oni nemaju uticaja na Matrix?A: Šta se desilo sa Davidovim entitetom? D: Da , jer oni stvaraju poremećaj u Matrixu, aliD: On se vratio u Matrix i sada čeka neku drugu drugačijeg tipa, i to isključivo u ličnom segmentupriliku. Matrixa. Zemaljska iskustva i osećaji obezbeñujuA: Jel to ispravno prema njemu? normalno funkcionisanje tela. To je jedno zemaljskoD: Dospeo je na jedno više mesto nego odakle je saobraćajno sredstvo koje je hranjeno energijomdošao. hrane ili iskustva.A: Zašto? A:Kada entitet sazna da telo nije bilo njegovo odD: Jer program sa kojim je došao ostao je telu koje početka?sam ja preuzeo. D: To zavisi od njegove sposobnosti prilagoñavanja.A: Dakle preuzeo si njegovu karmu? Nije zakonitost, ali saznaje kada se telo prilagodiD: Ne baš sasvim, jer vi karmu razumete drugačije. frekvenciji Zemlje.Ja sam preuzeo veliki deo poremećaja koje je u A: Mnogo osoba je tako prisutno?prošlosti ostavio u Matrixu, ali samo one, koje je D: Ne znam, znam samo toliko da nas je sa Inuakasada doneo da ih rešava. Ostalo je ostalo u sistemu desetoro.Matrixa, gde je i sada. Doneće ga sa sobom kada A:Sa tobom istovremeno?tako odluči. D: Ne u različitim vremenima. Ja sam treći.A: To znači, da ti moraš da se sada suočavaš sa A: Ostali to znaju, jesu li oni svesni toga?njegovim problemima? D: Aghton kaže da osim samnom, sa jošD: Da. sedmoricom može da komunicira.A: Ako ima ozbiljne zdravstvene probleme? Mislim A:Šta se desilo sa onom dvojicom?na budućnost. D: Preuzimanje tela nije uspelo. Postoje nekeD: Znam kako da ih prevaziñem, jer to je jedna opasnosti.smeša, što je on ostavio i što sam ja doneo. Osim A:Nema načina da se to sredi?toga, sve je rešivo, ako znaš kako se to radi. D:Nema.A: Da, naravno ako znaš. A:Dokle ostaju takvi?D: Mi znamo, problem je u tome, da vi zemaljci ne D: Tek sa smrću tela može doći do toga, program seželite to da osvestite. mora završiti.A: Opisao bi mi kako ide preuzimanje tela? A: I ne može ništa da se uradi? 12
 • D: Ne, jer se mora pridržavati Zakona. Sve ima svoju D: Uglavnom u sredini sadašnje Rumunije, nalogiku. jednom mestu u planini je ogromno skladišteA: Zašto se dešaja ovi nesrećni slučajevi? informacija.D: Kako ja razumem, kod jednog je preuzimanje A: Zašto o ovome niko nije znao?predugo trajalo. Telo nije bilo dovoljno snabdeveno D: Aghton kaže, da mnogi to znaju, ali neće da kažu.kiseonikom i došlo je do oštećenja mozga. Drugi je Postoje ličnosti, koje su već stupile tamo.doživeo udes kod preuzimanja tela. Entitet koji je bio A: Ovo je za Rumuniju karakteristično. Ako čuješu telu, predomislio se kada se nova nit učvrstila i nešto što ne bi trebalo da znaš, kažu ti da sitako u telu žive dve duše. To stvara veliku zbrku u neupućen, da si pogrešno razumeo, ili nisi jošsistemu, jer se njome ne može upravljati. dostigao nivo kada ti se može otkriti tajna.A: Ove stvari se nisu znale unapred? D: Svako će saznati kada tome doñe vreme.D: Ne, kako možeš znati. Sve je započeto, A: Šta možeš da kažeš o našoj državi?komunikacija i sve je u redu. Jedan je i od mene D: Jedina je država koja ima sedam aktivnih čakri.razvijeniji, jer ga oba roditelja podržavaju. A: Druge nemaju?A: Čime se bave roditelji? D: Nemaju. Zemlja kao takva isto ima sedamD: Istraživači su, ali pripadaju Redu Ružinih krstaša, energetskih tačaka, razasutih po celoj planeti, ali nitako da imaju uvida u više ezoteričnih učenja. jedna država nema sedam energetskih tačaka. To jeA: Ali ne pripadaju nekoj sotonističkoj organizaciji? razlog zašto su odreñena društva sa negativnimD: Ne, to je nešto potpuno drugo. Istina je da postoje tokovima energija hteli da stave ruku na Rumuniju.i takvi pravci, koji svoju dobrobit stavljaju na prvo A: Možeš da mi kažeš gde su čakre planete.mesto u odnosu na razvoj i nepristrasnost, ali oni o D Čakre zemlje su u Kaliforniji, Južnoj Americi,kojima govorim sigurno nisu negativni. Australiji, Engleskoj, Egiptu, Iraku i na Tibetu.A: Jesu li u Rumuniji? A: A u Rumuniji?D: Ne, samo sam ja tu. Od onih kojima je uspelo da D:Jedna je u Felsosombatfalva (okrug Braša), drugapreuzmu telo, troje su u Americi, jedan u Francuskoj, je u Radnaihavas, treća Silañšomljo, četvrtajedan u Kini i jedan u Nemačkoj. Capidavan, peta Sarmisegetuza, šesta planinaA: Zajedno sa tobom, sedmorica, gde je još jedan? Paring, a sedma je u Geta Subkarpatima. Ne uD: Na jednom specijalnom mestu. Što Aghton ne ovom poretku kako sam rekao, ne mogu ih otkriti, jermože da mi kaže. još nisu stoposto aktivne.A: Aghton je sa tobom govorio? A: Možeš nam nešto reći o planinama Bucega?D: Uglavnom. D: U Bucegu kao i u Ceahlau postoji jednoA: Zašto je odabrao ovo rasulo. informativno blago o kojem sam govorio. Kada biD: Smešteni smo prema važnosti redosleda ljudi pogledali možda bi i videli. Na tim mestimadogañanja, koji će se desiti. pojavile su se neke energetske tvorevine, kao nekeA: Ja iz toga zaključujem, da mi sa Francuzima i četvorougaone piramide. Sada se vide kao nekiKinezima nećemo učestvovati u nekom značajnom hologrami, ali kako se približavamo odreñenimdogañanju. dogañanjima, biće sve izraženije.D: Naprotiv, ali tu nema toliko posla. Sve će se A: Kakvu ulogu imaju ove piramide?dešavati lagano. D: One brane državu od raznih energetskih napada iA: Zašto? od nekih oblika i one emituju odreñene misaono-D: Jer su na ovom području bića veoma razvijena, energetske-forme, koje pružaju odbranu i spiritualnisledećim generacijama su ostavila neku energetsku razvoj . Pokušavaju nekako da u čitavoj Rumunijiburu, koja sadrži veoma značajne informacije. To će podignu nivo frekvencije, kako samog mesta tako ise otkriti u jednom trenutku. Istovremeno, kako ljudi.postanu dostupne ove informacije, dobijamo A: Liče li ovi energetski centri na ljudske?odgovore na sva ona pitanja koja su iskrsnula u toku D: Da, podudarni su sa njima. Imaju istu boju i ulogu.evolucije. Pitanja o kojima su ispravni odgovori A: Koji im je cilj?uglavnom sakriveni, zaboravljeni i ubogaljeni. D: Oni podešavaju, nadziru i optimizirajuA: Jedan primer? funkcionisanje planete. Kao i čakre kod živih bićaD: Ne, jer to nije moj zadatak. koje nadziru funkcionisanje čitavog sistema. LjudiA: Jel daleko momenat kada ćemo moći da imaju iste centre, jer žive i mora da im se nivokoristimo ovu riznicu znanja? frekvencija podudara sa Zemljom.D: Ne, nema još mnogo i neki već to koriste, čak šta A: A čakre Rumunije?više i prosleñuju ove informacije. D: One su aktivirane tek 1986 godine, svojA: A mi što ne znamo o tome? maksimum će postići 2011.D: Čujemo, ali ne marimo. Većina vas to smatra A: Šta im je uloga?bajkom. D: Ne mogu više da kažem, jer zemlja ove državeA: Jesu li u celoj Rumuniji živela ova bića? postoji od samog nastanka zemlje. Tu su stvorena i prva bića, koja su zatim otišla da nasele čitavu 13
 • planetu. Ova država će imati važnu ulogu u D: Ne. Jer treba da činiš i kažeš to što smatraš da jesledećim godinama. Kolektivna svest koju su ostavili ispravno i dobro. Da daješ primer sopstvenimpreci, će eksplodirati, ispunjavajući srca onih kojima ponašanjem, svojom vibracijom i načinimaće biti dato preživljavanje. doživljavanja, jer ti kao zemaljsko biće treba daA: Da prežive? posvedočiš, to je tvoj zadatak. Zašto bi trebalo daD: Da, biće izvesnih problema. druge ubediš da rade takve stvari u koje ne veruju?A: Kakve brige. A: Jer postoje odreñeni oblici ponašanja i odreñeniD: Nešto povezano sa vodom, ali nemam više prava moralni principi.da znam. D: Ispravno, ali to mogu da šire samo oni koji verujuA: Rumuniju će prekriti voda? u to i žive u skladu sa tim.D: Ne, biće samo ekonomskih problema. U stvari A: U redu vratimo se nazad na čakre. Volela bih damoguće je da će biti velika ekonomska kriza. Možda te pitam, da li Inuaki imaju isto sedam čakri?čak i jedan veliki zemljotres. D: Ne, imaju deset. Imaju sedam takvih kaoA: Možeš li jasnije da kažeš. Zemljani i tri koje su paralelni prstenovi, koji suD: Ne, voleo bih da stanem. smešteni iznad glave.Zamolila sam Davida, da pre nego što ode, dozvoli A: Treba to tako da razumem da su ostale tri nada razgovaram sa njegovom majkom. Mogu da energetskom nivou iste?saznam od nje, da li se dete stvarno rodilo sa D: Ne, nikako.posebno osetljivim telom i da li je prvih šest meseci A: U čemu se razlikuju?bilo stalno bolesno? Šta više u tom periodu je imao i D: Mi tu na zemlji imamo sedam čakri, ali i okojednu tešku upalu pluća, zbog koje je jedva ostao našeg tela isto ima sedam energetskih polja koje suživ. Što je otežavala intolerancija prema iste boje kao čakre. U suštini podudarna su saantibioticima i da su lekari dva puta pokušavali da ga bojom čakri. Smeštena su jedno u drugo, sličnoožive. Saznala sam od nje i to, da je sve bilo kao koncentričnim krugovima.čudo, jer posle tog dogañaja David je postao toliko A: Ovo mi nazivamo bioenergetskim poljima.zdrav, da nikada više nije imao nikakve probleme. D: Dobro, ali ova bio-polja su karakteristična samoOtpratila sam je do vrata i pozdravile smo se. Pre za Zemlju. Kod Inuaka to nije prisutno. Postojali sunego što je otišla okrenula se prema meni i šapnula nekada davno, ali kada je planeta izvela skok oni sumi je: se pretvorili u savšene energetske lopte. One su- Znate interesantan je osećaj, ne bih volela da me zlatne boje.smatrate ludom, ali tada kada je otvorio oči, imala A: Koja je svrha ovih balona?sam osećaj, da to nije on! Dogovarala sam se oko D: Oni pomažu u podešavanju i održavanjuove stvari i sa popom, i držali smo jednu ritualnu ravnoteže organizma. Pomoću njih se možeproceduru čišćenja, ali... da li je moguće da je komunicirati, jer kada bi to voleo da uradiš, oniopsednut? porastu i dospeju do one ličnosti sa kojom bi voleoOtvorila sam usta da odgovorim, ali me je da razgovaraš. Pomoću ove lopte aktivira se ipreduhitrila i rekla: - Molim vas nemojte mi Merkaba. U stvari uz pomoć ove lopte dešava seodgovoriti, nisam spremna na to. Ne bih volela da sve.sa nama živi u istoj sobi jedno strašilo. A: I mi ćemo ih imati posle skoka?Kada su otišli, utonula sam u svoje misli. Razmišljala D: Da, ali sada pokušavaju da sprovedu jedan novsam, da bi bilo dobro, kada bi majka preslušala traku eksperiment.našeg razgovora. Odlučila sam, da to ipak ne A: A to je?uradim, pre nego što se oko toga usaglasimo. D: Pokušavaju da izvedu skok i zadrže trenutno telo. A: Zar Inuaki nisu zadržali svoje telo?V. D: Samo formu. Njihovo telo je postalo lakše,A: Želiš li nešto posebno da mi saopštiš? energičnije, u suštini cela planeta se promenila kakoD: Ne, samo me pitaj. Aghton je samo toliko rekao, strukturalno tako i energetski. Sada pokušavaju dada ti spomenem da su ukupno šest ritualnih zadrže telo ali da promene energiju. Odnosno daprocedura održali samnom radi čišćenja od ñavola, zadrže molekularnu izgrañenost. Samo će se DNKna raznim mestima. Majka je htela da neke stvari promeniti. Kod ljudi je trenutno samo jedna četvrtinakažem njoj, posebno zbog toga jer neki od popova i kodova aktivna. Ostali ne funkcionišu.nisu bili to, kako su izgledali, ali se predomislila, jer A: Šta znači njihovo aktiviranje?bi to dovelo do poremećaja odnosa unutar porodice. D: Sa aktiviranjem svih kodova DNK čovek će biti uA: Kako to misliš da nisu bili to, kako su izgledali? stanju da zadrži svetlost Matrixa u telu, frekvenciju,Nisu bili popovi? glas i informacije. To znači da je u potpunostiD: Da, bili su, ali su delovali van svojih ubeñenja. priključen na pulsaciju Univerzuma i na njegovoA: Ali poznaješ valjda izreku: uradi to što ti pop kaže, disanje.i ne to što on čini. 14
 • Živeće u harmoniji sa njim. Trebalo bi da vidiš DNK dovesti na nivo svesti i zatim sve to preobraziti ukako funkcioniše kao posrednik u emisiji glasa, ljubav i svetlost. To moraš prvo da uradiš da bisvetlosti i informacije. primio novu energiju.A: Kako to misliš na pulsaciju Univerzuma? A: Jel to neka nova specijalna energija?D: Univerzum ima isto svoju pulsaciju i vibraciju. To D: Ne, to je ženska energija.se emituje galaxijama, zatim preuzima sunčev A: Ali to već postoji?sistem pa zemlja. Odatle preuzima glava, koja zatim D:Da, ali nije bila dominantna energija. Svo vremeto prosleñuje u srce da bi ono razaslalo svuda po dominirala je muška energija. To se sada menja,telu. Trenutno se tako dešava, ali pošto su kodovi u energije treba da se uravnoteže na nivou Zemlje,DNK delimično blokirani, čovek prima samo četvrtinu kako po intenzitetu tako i po vibraciji. Nastaće nekavibracija. vrsta uravnoteženja snaga.A: I ti imaš samo četiri aktivna koda? A: Činjenica je da ako su sile ravnopravne, tada seD: Ne, ja imam skoro 70% aktivnu DNK. U stvari one poništavaju.nisam jedini. Ima nas već mnogo. D: Što je dobro, jer ravnoteža znači savršenstvo.A: Zašto se ne aktivira kod svakoga? A: Ali i žene su imale vodeću ulogu u datomD: Jer ne učini svako taj skok . Oni koji ne idu sa trenutku?nama dalje, za njih nema smisla da se aktivira. Ako D:Da, ali posle su došli muškarci, zatim ponovo ženebi aktivirani otišli u Matrix, to bi stvorilo veliku zbrku, i ponovo muškarci. Bilo je četiri slična ciklusa, i sadakako u segmentu Matrixa kome pripadaju, tako i stupamo u peti. U stvari to odgovara odreñenimentitetima. Oni moraju ostati u Matrixu, dok se na dogañajima.jednoj drugoj planeti ne desi takav skok, ali to bi A:Kakvim dogañajima?imalo posledice po njih, jer bi za vreme jednog života D: Prvo je bio ciklus vatre, zatim zemlje, pa jemorali da reše svaku misaono-energetsku-formu usledio ciklus vazduha i na kraju vode.koja bi imala negativan uticaj , što bi slali u sopstveni A: I šta je još ostalo?segment Matrixa. D: Ostao je ciklus etera. Sada stupamo u njega.A: A oni koji ostaju tu, kada će se njihov kod u Mislim na etar kao na stanje Matrixa i kako je upotpunosti aktivirati? Matrixu sve u ravnoteži, tako i tu mora biti uD: Čim se desi skok. Kodovi počinju da se aktiviraju, ravnoteži.ali će tek kasnije postići svoj maksimum. A: Kaži jesu li ovi ciklusi bili planirani?A: Zašto? D: Sve je isplanirano.U Univerzumu sve funkcionišeD: Jer će planeta Zemlja tek posle skoka biti u redu. prema nekoj logici. Ništa se ne dešava slučajno.Trenutno Zemlja pati, jer je prepuna suprotnih A: Kakva logika?energija. D: To su Univerzalni zakoni. Univerzum funkcionišeA: Odnosno? prema njima, ali sve se sastoji iz ljubavi.D: Ti znaš da su pojedinačne vibracije koje su bitne, A:Kada govoriš o ljubavi, tada misliš na zemaljskumržnja i ljubav. Ostale su samo posledice ove dve. ljubav?A: Ali čovek za vreme svoga života proñe kroz sva D: Ljubav koju tu možemo iskusiti je samo jedanosećanja. sitan deo ljubavi koji je u Matrixu u obliku misao-D: Da, ali je došlo vreme da se odlučimo, na kojoj energija-forma. Tu ne može u potpunosti da sestrani bi želeli da budemo. Došlo je vreme kada osvesti u tebi.doživljavamo to što emitujemo iz sebe, jer Zemlja A: Navedi neki primer.više ne preuzima ništa od nas. Čak šta više vraća D: Ljubav Univerzuma je harmonija na Zemlji, mir,nam ono što smo celoga života doživljavali. Isto se zadovoljstvo, poštovanje, razumevanje, pomirenjedešava i sa Matrixom. Jedan potpuni proces sa samim sobom, to je mešavina svega ovoga.čišćenja je u toku. Nešto što je nalik koncentričnim loptama.A: Jel to razlog i za mnoge bolesti? A: Treba još dugo da čekamo?D: I to može biti jedno od objašnjenja. D:Ne, naprotiv nema više da se čeka.A: Kako da se oslobodimo mnogih negativnih A: Ti misliš da će se ljudi tako brzo odreći starihemocija? navika?D: Da bi se oslobodili negativnih osećanja treba da D: Da, jer oni koji ostaju, raspolagaće novimnaučimo da ih predamo, da se suočimo sa njima i da osobinama. Imaće sasvim drugačije poglede. Oni ćeih preobrazimo. se automatski povezati sa novom energijom iA: Da, dobro, ali ako se bojiš pasa? Nema šta da informacijama. Zbog toga njihovo „ja“počinje da seradiš? menja, da se oblikuje. Sve to dolazi iznutra.D: Ima. Treba da ih voliš. Razgovaraj svako veče sa A: I kako će to izgledati energetski?njihovim balonom koji upravlja njima. Šalji misli D: Otvoriće se čakre koje će funkcionisati saopraštanja, ljubavi, i pomozi im, sve to šalji Matrixu, maximalnim parametrima i to optimalno. U tomza njihovu rasu. To možeš da uradiš i sa potpunim trenutku kada najviša srednja čakra dostigne svojstrahom kao i sa mržnjom. Sve treba potražiti, maximum, tada počinju da se aktiviraju gornje tri. 15
 • One se neće pokrenuti sledeći jedna drugu, već A;A na ostalim planetama koje su obavile skok,kada prvi prsten postigne polovinu svoga maximuma desilo se isto?tada se aktivira druga i kada ona dostigne polovinu, D: Ne. Mene su poslali, kao i ostale Inuake, da vamaaktivira se i treća. Znači kod završetka drugog objasnimo neke stvari, kako bi većini na planetiprstena, treći je dostigao tek polovinu kapaciteta. uspelo. Pokušavamo da masovno podignemo svest iA: A treća? to se može obaviti samo preko prenosa poruka.D: Ona se automatski aktivira i završava. Nema A: Misliš na činjenice koje će tek doći?pravila, neki završavaju ranije neki kasnije, sve D: Ne, mislim na to, da zemaljci moraju da saznajuzavisi od individue. Tek kada su sve tri aktivirane ko su u stvarnosti, odakle su došli, ko ih vodi i gdetada se aktivira i zlatna lopta, kojom raspolažu im je mesto u Univerzumu.Inuaki. A: Ko smo mi?A: Ali neće biti razlike meñu ljudima? D: Promenjenim glasom. Ja sam Aghton i došaoD: Ne, jer će se aktiviranje balona odvijati odjednom. sam da vam kažem da ste svetlosna bića. Da steBilo kako, zavisi od frekvencije Zemlje. Znak deca Matrixa, možda i najsavršenija,sadržite u sebiaktivacije iz Matrixa će se pojaviti, tek kada ljudi i sve elemente Matrixa, kako na nivo frekvencija tako iZemlja budu na istoj frekvenciji. energetski. Vaše više biće, savršenstvo, predstavljaA: Ali ako bude još ljudi koji se nisu aktivirali? beskraj, i zato se morate tako manifestovati. Vi steD: To je nemoguće. Moraš da shvatiš da je reč samo stvoreni iz pulsacije Univerzuma, iz daha Stvoritelja io energiji. Meñutim prijem energije se menja od iz Božanske volje (namere).čoveka do čoveka. Vi ste njegova deca, raspolažete njegovimA: Može li to da potraje stotinama godina? sposobnostima, potencijalom, i mogućnostimaD: Ne, nikako. delovanja. Imate sada mogućnost da postaneteA: Šta misliš koliko dugo će trajati asimilacija? Mislim aktivni, da bi svesno učestvovali u sustvaranju.do maximuma. Probudite se!D: Oko tri godine, ako merimo u sadašnjem A: Slušajući ove reči primećujem da je David pao navremenu. ležaljku. Prišla sam, ali ga ne pomeram, jerA: Uvek naglašavaš sadašnje, trenutno vreme.. otvarajući oči mi kaže: - Oprosti mi, ali osetio samTada će se drugačije meriti vreme? jedno jako strujanje, koje je prošlo kroz moje telo iD: Tada neće više biti vremena. pozlilo mi je.A: Znači nećemo imati više vreme kao jedinicu? Pružila sam mu čašu vode, izbegavajući daD: Ne, jer neće više postojati vreme. spomenem, da je poslednje reči i rečenice rekaoA: Dobro, ako više neće postojati godine, kako jednim sasvim drugim glasom.možeš da znaš koliko imaš godina? Pogledala sam u njegove plave oči, u oči jednogD: Više nećeš imati starosno doba. Moraš razumeti sedmogodišnjaka i pomislila, koliko tajni Univerzumada je vreme trenutno samo jedna linija. Kreneš od je skriveno iza njegovih plavih očiju.jedne tačke do druge. U Univerzumu si jednostavno, - Predlažem da stanemo danas tu! – rekla samistovremeno svuda, ne treba da poñeš odnekud da završavajući razgovor.bi stigao negde.A: Da, ali prema nečemu moraš da se ravnaš. VI.D: Da, ravnaćemo se prema otkucajima srca A: Kod predhodnog razgovora prekinuli smo tamo,Univerzuma. kada si sa jednom porukom došao do nas. Da li biA: Ti si mi rekao da vi brojite obrtaje planeta. Znači, nam ispričao o čemu je reč?ipak mora postojati neka vremenska jedinica! D: Da, ali pre nego što to detaljnije ispričam, moramD: Tako je, ali rotacijama planete upravlja puls da vam kažem neke stvari i o Inuaki.Univerzuma. Inuaka je takva, kao da je jedno srce A: Izvini.Matrixa. Kako naše srce kuca, tako se Inuaka D: Dosta davno, možda pre nekih osamstohiljadaokreće oko svoje ose u ritmu Matrixa. godina - ako računamo u sadašnjim godinama -A: Jel Inuaka srce Matrixa? Inuaka je bila planeta slična Zemlji. Planeta je bila D: Jedno od srca. Tako kažem da bi razumela. naseljena primitivnim bićima, koja su samo maloSvaka planeta, koja je obavila skok, postaje neka ličila na današnje Inuake. Nisu bili inteligentni i nisuvrsta srca. Tačnije priključuje se na puls Univerzuma raspolagali današnjim sposobnostima Inuaka. To štoi u savršenoj harmoniji je sa njim. je bilo vredno pažnje, to je bio sastav tla, jer je bioA: Rekao si, da pokušamo da u telu obavimo skok. bogat mineralima i kristalima. Posebno silicijumom,Zašto? vodom i vazduhom koji su bili čisti, zbog čega suD: Zato što to još niko dosada nije obavio. Pošto je u postali cilj Galaktičkih osvajača. Na jednomUniverzumu sve pokušaj, eksperiment, došlo je odreñenom mestu u datom trenutku došao jevreme da se to obavi. svemirski brod. To je bio jedan mali izviñačkiA: I tako je odreñeno da se to desi naZemlji? svemirski brod sličan onome koji mi danas koristimoD: Može se reći. u lične potrebe, kojim su došla dva bića veoma 16
 • agresivna ali razvijena. Ova bića su proučila tlo uzeli D: Poglavar je uvek bio najstarija ličnost. Kada je onsu uzorke i otišli. Poveli su sa sobom i dva dečaka umro, preuzeo je voñstvo sledeći najstariji.sa Inuake. Deo stanovništva, sa kojima su A: Jesu li živeli u stabilnim parovima?uspostavili vezu, mislili su, da su ih posetila D:Ne, svako je bio sa onim sa kim je želeo, ali samonadprirodna bića. unutar grupe.To su mislili zbog svemirskog broda i predmeta koje A: Razumem!su ostavili na tlu Inuake. Kada bi sada pogledali te D: Kao što sam i spomenuo, dve generacije sustvari, one liče na parabolnu antenu. Meñutim kako prošle posle posete onih bića...je stanovništvo bilo sa zaostalim znanjem, počeli su A: Imam još jedno pitanje.Kako su izgledala ona bićaih poštovati. Prošlo je mnogo vremena od susreta, koja su došla iz Vasione?otprilike oko dve generacije...Nešto nije bilo jasno i D: Ličili su na današnje Inuake, ali im je koža bilačisto? tamno smeña, a oči su im bile sive kao pepeo. KadaA: Koliko su Inuake u to vreme dugo živeli? kažem da su ličili, mislim na to da su prema oblikuD: Najstariji na planeti je bio oko 45 - 50 zemaljskih bili slični, ali na leñima duž kičme su imaligodina. braonkasto sive bodlje, koža im je bila gruba i imaliA: Jel Inuaka isto izgledala kao i danas? Mislim tu na su poseban miris...planine, klimu,... A: Kakav miris?D: Inuaka je tada bila izložena vremenskim D: Interesantan, kao kada bi pomešali miris miša inepogodama. Duvali su jaki vetrovi, ali su veoma sumpora.kratko trajali. Kako sam ja razumeo, postojala je A: A jesu li bili dobri?zima i bila je veoma hladna. Postojale su planine, D: U početku su bili veoma dobri. Želeli su da steknubrda, doline i pašnjaci, ali oni nisu bili tamo gde su poverenje ljudi, jer su stigli u društvo sličnih bića.trenutno sada. Inauki nisu primetili, da su to naslednici onihA: Da li je stanovništvo bilo izloženo opasnostima? Inuakija, koje su odneli sa sobom. Zahvaljujući tome,Kao npr. mesožderima? susret dve rase je prošao bez problema. Ovi noviD: Da, najveća opasnost je bila u vodama. Tamo su stanovnici doprineli su razvoju planete kao iživela gigantska bića slična krokodilima, koji su stanovništva. Doneli su jednostavne, ali i veomapovremeno napuštali vodu i desetkovali složene mašine. Naučili su ih kako da se služestanovništvo. Zato su ljudi navikli da žive i spavaju vatrom i donetim mašinama. Odabrali su njihna visokim stenama ili na drveću. Gradili su neku nekolicinu, koje su vaspitali za voñe, i naučili su ihvrstu kuća od lijana, od debelih izraslina. Tamo su kako treba da upravljaju narodom. Stavljali su imnoćivali. tanke prstenove na čelo, govoreći da su to nekeA: Imali su i domaće životinje? antene. Poklali su vodene nemani, da bi omogućiliD: Da. naseljavanje i pored vode. Ono što Inuake nisuA: Jesu li ih jeli? primetili, da su naslednici koji su roñeni posleD: Da. kolonizacije bili drugačiji. Bili su jako sličniA: Jesu li kuvali jela, poznavali su vatru? prastanovnicima, ali su bili mnogo veštiji i raspolagaliD: Ali ne tako kao sada. Nisu znali da zapale vatru su sa više sposobnosti.upaljačem ili šibicama. Postojala su mesta u tlu gde A: Zašto?su to dobijali. To je bilo prirodno. D: Jer su se pomešale rase. Sopstvene gene suA: Šta su još jeli? pomešali sa Inuakima i to su ugrañivali u noveD: Biljke, ali ih nisu pripremali. Ubrali su ih generacije koje su osvajale sve više prostora.jednostavno i pojeli. Bilo kako da je bilo, ali nisu imali A: Zašto su to radili?sudove za kuvanje. Oružje je uglavnom bilo od D: Imali su potrebe za sposobnim radnicima koji bikamena i drveta povezano lijanama. rukovali donetim mašinama.A: Šta su pili? A: Šta su oni u suštini tražili?D: Vodu. D: Zlato, kristale, i druge vrste minerala.A: Morsku? A: Šta su radili sa tim?D: Ne iz izvora. Nisu smeli da pridju moru jer su se D: Većinu materijala su odnosili i uglavnom gabojali, a i sama voda nije bila pitka. koristili za izgradnju brodova, ali bilo je potrebe i zaA: Zašto su živeli tako malo? održavanje vrste.D: Jer su najčešće bili ubijeni ili su doživeli nezgodu. A: Ko su oni bili?Tome su doprinele i bolesti kao i borbe meñu D: Anunakima su se zvali i došli su iz zvezdanogplemenima. sistema Drakule.A: Zašto su se borili? A: Jel bilo korisno ovo genetsko mešanje?D: Jer su živeli u zatvorenim grupama, u nekoj vrsti D: Na neki način veoma, jer su se Inuake veomaklanova i kada su se sreli uvek se završavalo tučom razvile. Počeli su da razumeju odreñene stvari, daili čak borbom. sude i razvijaju se. Gradili su kuće nadzemno iA: Jesu li imali voñe? organizovali su se u neke vrste gradova. 17
 • A: Jel su se svi promenili? A: Kako to misliš u trenutku smrti?D: Ostali su neki usamljeni klanovi, ali sa njima su se D: Energija koja se emituje u trenutku smrti je veomaAnunake obračunale, jer su im izgledali veoma jaka. Isto je toliko jaka kao u toku roñenja. Tuagresivno. energiju skupe i po potrebi je koriste.A: Jel se životni vek produžio genetskom A: Dobro, ali za šta je dobra ta energija?manipulacijom? D: Uz pomoć te energije oni žive. Shvati već jednom:Životni ciklus Inuake postao je duži, posebno zato oni ne raspolažu ni sa kakvim pozitivnim doživljajem.što su nestale opasnosti. Nisu više postojali ratovi, Ne poznaju šta je ljubav. Ne znaju da se ispolje, čakprisilna ubistva. Hrana je postala raznovrsnija, jer su šta više drže to daleko od sebe.ih novo pridošli naučili da obrañuju zemlju. Ostale su Oni su najtamnija bića Univerzuma. Nemaju grižuneke povrede na radu, ali one su bile retke. Jedini savesti i ne osećaju krivicu. Nemaju osećaj za zlo,problem je bio u tome, što je ponekad neki Inuak jedini im je cilj da vrsta preživi.nestao. A Anunaki su rekli da su ih odneli na jedan A: Da li žive i danas na Inuaki?viši nivo, to je bilo neobično. Ulili su u njih misao o D: Ne, već davno su napustili planetu. Ukupno su tuvišem bogu i višim voñama. živeli oko dvestohiljada godina.A: Kao neka vrsta vere? A: Kao da si rekao trideset hiljada.D: Ali, to je bila jedna neiskrena vera. Jer Inuaki su D: Trideset hiljada godina su držali planetu unasledili verovanje od predaka da su Anunaki doneli ropstvu, da tako kažem. Mnogo je tačnije da su seneke odbrambene sisteme. Inuaki pobunili posle trideset hiljada godina. Bili suA: Dokle je trajala kolonizacija? to grubi susreti sa velikim gubicima na obe strane.D: Otprilike oko 30 hiljada godina. Dotle se na Situacija je izgledala nerešivo i Anunaki su posleplaneti živelo u krizi. izvesnog vremena odlučili da odu. To je u stvari bilaA: Šta se desilo posle? jedna prevara, jer su oni samo odigrali ulogu daD: Jednom prilikom jedan Inuak je skinuo prsten sa odlaze. Uz pomoć nekoliko vernih Inuaka, izgradiliglave. U početku je skidao prsten samo kada ga su podzemne baze, gde su se povukli. Gde su živeliAnunaki nisu videli.Činivši to češće, spoznao je skoro dvestotine hiljada godina. Odatle su upravljaliosobine sojih vladara. Čak šta više počeo je da planetom, nastavljajući sa istim delatnostima.oseća njihov miris i frekvencije. Jednom je primetio A: I to Inuaki nisu primetili?kako su pojeli jednog Inuakija. D: Ne. Čak šta više za voñe planete postavljeni suA: Kako su ga pojeli? oni Inuaki koji su bili njima verni.Oni su igraliD: Jednostavno. To je bio ritual. dvostruku igru, služeći Anunakima.A: Kakav ritual? A: Dobro, ali na jednoj odreñenoj tački su izumrli...D: Dve niti su vezali za prsten koji je bio na neki D: Da, ali su moć vladanja ostavili svojimnačin povezan sa jednim velikim kristalom. Bio je naslednicima, koji su bili specijalno obučeni za to.okrenut glavom nadole i jednostavno su mu prerezali A: Jel to znači, da su na Inuaki bile palate sličnevrat. Krv koja je iscurila prikupljena je u jedan sud i kraljevskim zemaljskim palatama?svako od prisutnih je pio. Žrtvu su zatim rasparčali i D: Naravno, jer je to jedan od vodećih oblika umeso podelili meñusobno. Ostatak su bacili u more Matrixu.A: Znači da su u suštini bili zli? A: I kako smo mi svi to mogli da izaberemo?D: Jako. Danas znamo mnogo više o njima. Bili su D: U odreñenom trenutku to je jedinstvenonegativna bića. Ličili su na skakavce koji preplave prihvaćeno! Ako prihvataš jednu stvar, i tome serastinje i za njima ne ostaje ništa. Došli su, priključuju i druge ličnosti , tada se povezuješ sakolonizirali, klali, pokrali rude i minerale, zaprljali segmentom Matrixa koji je stvoren i koji omogućavaplanetu i zatim je napustili tražeći neku drugu. da se ta misao ostvari.A: Zašto su to činili? A: Kako ste uradili to da odu?D: Jer je njihova planeta bila već iscrpljena i trenutno D: To se desilo tek posle toga kada su bezbrojnenaseljena. Oni su težili da obezbede održavanje generacija stavili u poziciju sluga. U datom trenutkusvoje rase ali za to su im bili potrebni kristali. Jer istorije kod Inuakija se promenila frekvencija. Novibrodovi su im bili od legura zlata i silicijuma. Nisu nivo energije nije dozvolio Anunakima, da žive namogli poklati jedni druge i zato su morali da tragaju svojim područjima. Jednostavno nisu mogli više daza drugim planetama. opstanu i tako su sami napustili planetu.A: Zar su se samo mesom hranili? A: Gde su otišli?D: Samo su meso jeli, ali svoj život su dopunjavali D: Prema drugim planetama. Tražili su takve planetedoživljajima. koje odgovaraju uslovima života, kao što je vazduh,A: Kako to misliš doživljajima? minerali itd...D: Tako što su ih skupljali od žrtve u kristalima o A: Ali Inuakima su ostale njihove mašine?kojima sam govorio...jer u trenutku smrti osećaj D: U izgradnji trenutno učestvuje njihov DNK. Poslestraha je veoma jak... i u toku smrti ga dodiruju da bi skoka bilo je potrebno još hiljadu godina da sepreuzeli vibracije. oslobodimo negativnih uticaja. Mislim na sve. 18
 • A: Ali kako sam razumela, oni se već davno A:To znači da ne možeš izaći iz segmenta Matrixaispoljavaju pozitivno. kojem pripadaš bez obzira koliko si razvijen?D: Da to znači, da se bilo ko može promeniti. Samo D: Tako je. Svi zajedno ili niko.treba hteti. A: Ali naši sveci, za koje kažu da su otišli Bogu?A: Ali Inuaki su još pre skoka nadošli na to, ko su oni D: Otišli su Matrixu segment planete Zemlje, odakleu stvari? se reinkarniraju ako je tako dato ili ostaju tamo kaoD: Samo po neki. Jer je sve bilo organizovano da bi vodiči. To se naročito dešava sa onima koji sustvarnost ostala nevidljiva. Inuaki su vodili njihove naučili sve svoje lekcije i svojim delima su to isluge. Oni koji su smeli da iskažu svoje sumnje su potvrdili.umrli ili su podvrgnuti specijalnom tretmanu. A: Tako da razumem, bez obzira koliko si razvijen,Gde im je slomljena volja i svaki otpor. Struktura samo zajedno sa drugima možeš preći u jedan drugidruštva je tako zamišljena da niko ništa ne može da segment?učini. D: Da. Jer mi smo svi zajedno. Mi i naša planeta.A: Ali današnji Inuaki su se kao vrsta razvili Samo zajedno možemo da se razvijamo.zahvaljujući genetskoj manipulaciji Anunakia i njima A: Šta ako se većina razija, a neki ne. Šta se dešavamogu da zahvale što su tu gde su. sa njima?D: Da, oni kao vrsta su se razvili zahvaljujući D: Ako uzmemo konkretno Zemlju, koja je spremnagenetskom uticaju Anunakia. za velike promene, tada situacija može da budeA: Znači li to, da su Anunaki kao vrsta razvijeniji? malo drugačija. Ne dešava se često da jednaD: Da u mnogo čemu su bili razvijeniji. Pre svega bili planeta učini skok, potrebno je nekoliko hiljadasu na višem nivou inteligencije, zatim su znali da godina pripreme. Zo to dugo vreme, ljudi dolaze ikomuniciraju telepatski, razumeli su se i u daljinske reinkarniraju se, primaju različite vibracije prelazećikomunikacije, u promenu misli i ne kao zadnje, celokupnu planetu i njena osećajna stanja svakako.raspolagali su sa veoma razvijenom tehnologijom. Sada predpostavimo da smo mi na nivou MatrixaA: Može se reći da su bili, što bi smo danas rekli spremni. Oni koji ne odgovaraju, njih vraćaju u"paranormalni"? Matrix, gde ostaju sve dotle, dok se skok ne ostvari iD:Da. bude stabilan. Tada će se odlučiti, ko će dobiti šansuA: Ali ukrštanjem nisu prenete sve osobine na da se vrati na zemlju. Ostali će biti odstranjeni izInuake? segmenta i otići će u specijalno za njih stvorenD: Ne, jer su bili trovani odgovarajućim materijama segment. Tu će biti duše iz različitih segmenata, alikoje su stavljali u vodu, u zemljište i u vazduh. su one kompatibilne. One će se sjediniti i stvorićeA: Kakve materije? jednu novu jedinicu Matrixa.D: Takve materije kojima su sprečavali pristup ovim A: Odnosno oni počinju ispočetka?informacijama. Ovi kvaliteti su samo posle skoka D: Na nekoj novoj planetu počinju ispočetka.mogli da se ispolje. A: Kao na ovoj, zaboravljajući da su bili živi?A: Razumem, ali istina je da su Inuaki postali toliko D: Naravno. Kao što sam rekao to je Zakon.razvijeni, zahvaljujući Anunakima. A: Znači oni koji se ne podrede većini, napustićeD: Da. nas!A: Da nije bilo njih, Inuaki ne bi bili to što su. D: Mogu biti i takvi, koji se ne podreñuju manjini.D: Naravno. A: Odnosno?A: Jel to znači da je kolonizacija nekako bila unapred D: Planeta sačini jedan skok. Ljudi to isto moraju daisplanirana, da bi se planeta razvila? urade. Ova stvar će se sigurno desiti. Budite sigurniD: Da. I oni moraju biti korisni za nešto, jer u da će biti tako. Oni koji nisu spremni, automatski ćeUniverzumu ne postoji ništa što je beskorisno. biti stavljeni van segmenta.A: Da li ovi Anunaki predstavljaju neku staru vrstu? A: Ali ti si rekao da većina odlučuje!D: Oni pripadaju jednom od prvih entiteta. D: Ali sada smo suočeni sa jednim specijalnimA: Oni su došli isto iz Matrixa? slučajem, koji se retko dešava. Zato je cela planetaD: Sve je nastalo iz Matrixa i sve se tamo vraća. praćena pažnjom, jer prvi put u istoriji UniverzumaA:Ali oni imaju svoje mesto, jedan odgovarajući pokušavaju da se sačuva fizičko telo.segment Matrixa? Ako su oni genetski modifikovali A: Zar Inuaki nisu zadržali svoje telo?stanovništvo Inuake, tada se vraćaju u segment D: Da, ali samo kao oblik, ali nisu zadržali strukturu,Matrixa Anunakia? gustinu, sama glava se modifikovala.D: Ne, oni ostaju u segmentu Matrixa koji pripada Sada su drugačiji nego što su bili na početku, bezInuakima. obzira što su zadržali svoj izgled.A: A oni Inuaki koji su ubijeni pre potpune genetske A: Mi ćemo ostati isti?manipulacije. D: Da, to žele.D: I oni su stigli u segment Matrixa Inuaka, odakle su A: Ako ne uspe?se reinkarnirali i preuzeli DNK Anunakia. D: To niko ne zna osim Boga. Ako ne uspe, to znači da je tako trebalo da bude. 19
 • A: Ako ne uspe šta će se desiti sa Zemljom? D: Da. Jer pre otprilike 40.000 godina Anunaki suD: Neće više postojati. Isto kao i Sunčani sistem, ali dodali sopstveni genetski kod na DNK.ne verujem da neće uspeti. Jer su se i planete A: Ali zašto?počele prilagoñavati našem Sunčanom sistemu. D: Jer su došli do tog momenta, kada su ljudi počeliPlanete i Sunce se isto pripremaju. Bilo bi da shvataju, ko su oni u stvarnosti. Pomislili su da,nepotrebno gubljenje energije, što Matrix sigurno ne ako se ljudi približe svojom grañom Anunakima dabi dozvolio. Razmisli samo, planeta je imala potrebe će ih tada lakše prihvatiti.milionima godina da se pripremi. Zašto bi se toliko A: Dakle, mi smo mešavina Inuaka, Anunakia ienergije utrošilo uzalud, da sve propadne? U primitivnih ljudskih bića? Njihova kombinacija DNK?univerzumu sve ima svoju logiku, ništa se ne može D: Da.izgubiti. A: Ako dobro razumem više smo Anunaki, negoA: Da, ali postoji mala šansa da ispadne neželjeno. nešto drugo.D: Uvek postoji mogućnost za to, ali ja mislim, da će D: Ne, jer druga modifikacija nije uspela sase sve desiti kako treba. celokupnim stanovništvom i zato je došlo do jedneA: Nadajmo se. mešavine sa onima koji su neposredno dobili DNKD: Voleo bih da stanemo. Sledećom prilikom hoću od Anunakia i ostalih koji su raspolagali samo sada govorim o Zemlji. DNK Inuaka. Postoje čiste krvne linije, koje su sačuvale čistu krvnu liniju AnunakiaVII. A: Do sada smo valjda podjednaki, zar ne?A: Rekao si da danas hoćeš da govoriš o Zemlji. D: Ne. Jer i dan danas se primenjuju ista pravila. JošD: Da. Voleo bih da kažem, da sve što se desilo na uvek postoje čiste krvne linije.Inuaki, mislim na kolonizaciju, to se desilo i sa A: Hoćeš reći da postoje takve porodice koje poštujuZemljom. svoje poreklo i ne prihvataju mešanje krvi?A: Ko nas je kolonizovao? D: Da.D: Isto Anunaki. Pre otprilike petstohiljada A: Šta se desilo sa Anunakima kada su otišli?zemaljskih godina, spustio se jedan brod koji je uzeo D: Oni nisu otišli , samo su se povukli, tu su meñuuzorke vode i minerala i otišao, da bi se kasnije nama.vratio u društvu drugih brodova i naselio ovde. Cilj je A: Čula sam o ovoj teoriji, ali ne znam u šta dabio isti kao na Inuaki. Eksploatacija mineralnih verujem?bogatstava. Sa povratkom su doneli Inuake sa D: Ja ne želim nikoga da ubeñujem. Samo toliko bihplanete Inuak. Jel bi im bilo suviše naporno da želeo da kažem, da su oni ti koji nas vode. Istina jenauče stanovništvo da rade razvijenim mašinama. da upravljaju iz senke, ali oni su gospodari sveta.Postavili su Inuake da rade, ali se utvrdilo da im A: Kaži mi, jel ovi Anunaki liče na guštere samo štosnaga nije dovoljna, čak šta više, izazvali su i jednu idu na dve noge?pobunu. To je podstaklo Inuake da nateraju ljude na D: Da.rad. Meñutim utvrdilo se da oni nisu dovoljno A:Postoje i takve priče, prema kojima oni nisurazvijeni da drže korak u radu sa Inuakima. Samo ih toplokrvna bića?je to bunilo. Tako je došlo do genetske manipulacije D: Nazovi kako želiš, ali ovi Anunaki su direktniljudima, samo što gene DNK nisu uzeli neposredno potomci.od sebe već od Inuaka. A: Poznajem teoriju, ali meni je potpunoA: Hoćeš reći da smo mi rod? neprihvatljivo. Niko to nije video i ne može toD:Da. dokazati. Tačno...A: Odnosno da mi raspolažemo sa vašim DNK? D: Da potpuno tačno znamo, poznajemo ih, čak iD: Da, zahvaljujući nama postojite, kao rasa. vlade rade za njih. Mi smo samo mali deo njih.Genetsko stanje tadašnje Zemlje pomešano je sa A: Prema tome, samo mali deo nas je od njih.našim genetskim stanjem i tako je stvorena D: Ne postoji u glavi nešto što je odgovorno zadanašnja ljudska rasa. negativne misli kao i za agresivnost.Zašto ne ličimo na vas? A: Jel bi nam rekao, kako ti vidiš njihovo voñstvo?D: Anunaki uvek zadržavaju spoljašnu formu, jer se D: Otprilike pre 6500 godina zbog masovnih pobunaona prilagoñava poreklu okoline. Fizički izgled u Anunaki su odlučili da se povuku, ali ne u bukvalnompotpunosti odgovara planeti. smislu, već samo da upravljaju iz senke. Zato su oniA: Postoji jedna naučna teorija, prema kojoj je u stvorili nekoliko tajnih društava i u glavnim crtama sujednom vremenskom periodu došlo do naglog definisali trenutne vere. Obučili su popove i postavilipreobražaja u ljudskoj DNK. Možda i na planetarnom ih da im služe. Postavili su nekoliko dogmi inivou imamo zajedničkog pretka, koji je pre 180 - poluistina, zbog kojih su bili dosta uspešni, jer su300.000 godina živeo u Africi. ljudske mase počele da ih poštuju i da ih slušaju.D: Tako je, prva genetska manipulacija se tada A: U prošlosti su stvarno postojale ljudske žrtve. Alidesila. ritualna ubistva su radili u čast Bogova.A: Prva? 20
 • D: Da. To su bili isti Bogovi. Ova ritualna ubistva se D: Ne. Mi moramo da slušamo sopstvenu dušu.još i dan danas praktikuju. Mora da razumeš, da oni Prvenstveno to. Niko ne stoji iznad stvaranja, sviod ovih stvari zavise, jer to znači hranu za njih. smo mi podjednaki i isti, tako da niko nema prava daJedna od tajnih organizacija ima za zadatak da ova nam kaže kako da razmišljamo, u šta da verujemo iučenja širi. Ove okultne organizacije se danas mogu šta da učimo.naći na svim nivoima. Društva i oni su tu aktivni. A: Ali ipak nauka je korisna! Preko nje smo naučiliA: Kako to rade? neke stvari i preko nje smo se razvijali.D: Oni su u strukturama vlasti, u strukturama D: Nauka je takodje pod njihovom kontrolom. Uadministracije, upravi preduzeća u bankarskom novije vreme preuzela je ulogu vere. Današnjasistemu, vojsci, miliciji, u zakonodavstvu, u školama, nauka nema šta da traži u Matrixu. To je jednamedijima. Oni su prisutni svugde, zahvaljujući onim indukovana nauka, jedna takva nauka, koja je zatoljudima koji im služe, koje su obučili, koji zatim dalje stvorena, da nas zbunjuje, što nema nikakve vezeobučavaju druge itd... Oni su ti koji trenutno sada sa stvarnošću. Na jednoj tački razvoja čovečanstvavode svet. pojavile su se sumnje u veru, u njihove dogme. TadaA: Dobro, ali kako im je to uspelo? su Anunaki morali da nañu načina kako da reše ovajD: Oni predstavljaju jednu staru rasu. Njihovo znanje problem, kako da nastave da vladaju, kako daje veoma razvijeno i iskonsko je. Mrze materiju, nastave sa ugradnjom učenja, zaglupljivanjem, i takopoznaju sve zakone univerzuma i sve aspekte. Dobri se pojavila nauka.su astrolozi. Mogu da utiču na ljudski um, na A: Ali čega su se bojali?vremenske prilike, na energiju, duševni mir, jednom D: Toga da se čovek probudi i razume da postoji irečju bilo kada i bilo šta mogu da urade. Iskoristili su iznad tela, da je deo Jedinstvenog Postojanja, da jeveru da je interpretiraju za sopstvene interese. slobodan i beskrajan isto kao i samo stvaranje.Ugradili su pogrešna, neprirodna učenja u ljude. A: Ali kada to shvate šta će se desiti? Ništa.Uverili su ljude da je astrologija praktično znanje D: Čovečanstvo će ih poraziti i proterati. Njihovsotonino. Stvorili su utisak u ljudima da su snovi problem je u tome, da nema više gde da idu. Njihovaporeklom od ñavola. Meñutim ñavo, onako kako smo planeta je mrtva, dok su druge planete za njihga mi zamislili, kao takav uopšte i ne postoji. Snovi nedostupne. Došli su do one tačke u Matrixu, gde ihsu u stvari kapije izmeñu Univerzuma i Matrixa. Na ona menja kao rasu, prvo ih ukine i zatim ihsvim značajnim mestima širom planete, koje zrače preobrazi. Oni to ne žele, jer se boje toga.potencijalnu energiju, izgradili su razne spomenike ili A: Ja još uvek ne razumem kako mogu da rade biloneke objekte, da bi eliminisali pozitivna zračenja. Ni šta! Kako ne mogu da ih otkriju?na koji način nisu želeli da se poremeti zaglupljivanje D: Jer oni upravljaju svime, ko ih tada može otkriti.čovečanstva. Bilo ko da ih otkrije i pokuša nešto da kaže odmahA: Ali ipak, kako su oni postali voñe? ga proglase za šarlatana, budalu ili ludaka, da želiD: Pomoću vere, koja je jednom elastičnom dogmom zlo i tako ga odmah obeleže. Voñe iz senke sui programima imala za cilj prekid intuicije. Uz pomoć ugradile u nas savršene programe za manipulaciju ipolitike, a posebno preko bankarskog sistema. Oni za upravljanje osećajima. Kažu nam kako treba dasu u stvari naš novac. Oni nam daju da jedemo, daju razmišljamo, u šta da verujemo, kako da reagujemo,nam toplotu, stanove, škole, slobodu, zdravstveno šta da jedemo, pijemo, šta da slušamo. Bez izuzetkaosiguranje i apsolutno sve oni obezbeñuju. sve je uprogramirano. Sve je sračunato iKraljevske porodice su njihovi direktni krvni sprovedeno. Ništa nisu zaboravili. Razmisli samo,naslednici. U krvi naših predsednika teče njihova kada naučnik otkrije nešto što im ne odgovara,krv. Svako ko je na poziciji je u nekakvoj vezi sa odmah njih stotinu skoče da to opovrgnu, ali ako senjima i sa ovim tajnim organizacijama. otkrije nešto što im odgovara tada se odmah nañeA: Jesu li toga svesne ove kraljevske porodice i razni na stotine "naučnika" da ga podrže. U stvari još uvekPredsednici? postoje takvi ljudi, koji se ne mogu uveriti u to, kojiD:Da. Oni poznaju svoje poreklo, poštuju to i još veruju u dobro i smeju to da iskažu. Ove ljude ilisaglasni su sa odlukama organizacije. Oni su ti koji izoluju ili ih ismevaju, obeleže ih ili odstranjujumanipulišu sa nama, upravljaju i usmeravaju nas, nesrećnim slučajem, iznenadnom smrću ili ih sklonenaš život, jer se mi u suštini rañamo, živimo i "samoubistvom". Sve su sračunali do najsitnijihumiremo za njih. detalja i nadziru da se ne desi ništa nepredviñeno.A: Ali postoje i neki spiritualni pokreti koji već znaju A: Dobro, ali ako bi postojao jedan veći broj ljudi, kojiza to i govore nam o tome. slično razmišljaju, tada ne bi mogli da urade što žele.D: Da, tako je, ali mnoge meñu njima baš oni Ne mogu ubiti celo čovečanstvo! Valjda postojepodržavaju specijalno u interesu da nam budu takve ličnosti koje poznaju sistem i smeju slobodnopristupačne informacije, ali koje su iskrivljene. da iskažu istinu.A: To znači da je ovo jedan ñavolji krug? Bilo šta da D: Oni koji su u sistemu, oni poznaju istinu doradimo, ostajemo robovi? tančina i koji bi hteli da je iznesu, njih sklanjaju. Znači ne predstvaljaju opasnost, a što se tiče mase 21
 • ... Stvari stoje drugačije. Mi smo kontrolisani D: Oni imaju ogromne podzemne baze, takorećihemijskim sredstvima i na mentalnom nivou i tako gradove. Oni žive tamo, ali se zadržavaju i namogu da upravljaju nama. površini zemlje. Žive meñu nama i srećemo se saA: Hemijskim sredstvima? njima, ali ih ne prepoznajemo.D: Da. Sve što kupujete, hrana ili piće, lekovi, voda A: Odnosno ne vidimo ih?kojom se umivamo, apsolutno sve je programirano. D: Ne nisu nevidljivi, ali imaju energetsko polje okoA: Hoćeš li detaljnije objasniti? sebe, uz čiju pomoć imaju izgled kakav god požele.D: Svako hemijsko sredstvo koje se dodaje hrani ili To je razlog što su za nas neprepoznatljivi.vodi, sredstva za konzervisanje, razni dodaci, lekovi, A: Kako se brane?specijalno su razvijeni da bi ljudi reagovali na D: Umom.odreñene stimulacije ili ne, zavisno od toga šta A: Ne koriste mašine, jer mentalna snaga im jetreba. mnogo viša od čovečije, njima je to neka vrsta igre.A: Ali lekovi spašavaju tolike živote! Oni nam prikazuju jednu sliku, neku vrstu projekcije,D: Da, poneki. Dok su drugi isključivo zato razvijeni, bez naprezanja.da se ljudi udalje od Prvobitnog Izvora. A: I tako saobraćaju slobodno meñu nama?A: Valjda, ali jako je teško povući granicu, šta da D:Ne samo što saobraćaju, već nas i vode, čak štaradimo sa antibioticima, biti bez vakcina... više možda i žive sa nama u istom domaćinstvu.D: Vakcina je najveća prevara. Ona napada imuni Nekada su nam šefovi ili čak i životni partneri,sistem. Ja sam se jako loše osećao posle poslednje drugari...vakcine, na koju sam prisiljen. Jasno sam video A: Dakle možeš da se oženiš sa jednim Anunakijem,kako su u moj organizam uneli mikrobe i kako su oni a da to ne znaš?napali moje čakre, destabilizujući ih, da bi zatim celo D: Moguće je, ali je to obično isključeno, jer se nemoje telo reagovalo, drhtalo, negativno utičući na mešaju van svoje rase.sistem sa unutrašnjim lučenjem i na sve žlezde. A: Čak ni sa nosiocima njihovog DNK?A: Da, ali lekovi deluju i povoljno! D: Samo u odreñenim slučajevima. Kada odluče daD: Da, ali možemo živeti i bez njih. Lekovi u stvari je potrebno da se krvna linija osveži, tada prihvatajuviše štete nego što pomažu. Bolest je samo jedan ličnosti van njihove rase, ali veoma su obazrivi, tekznak, jedna opomena, da nešto loše radimo. Možda posle temeljnih ispitivanja.tamo gde si ne valja vazduh, zagañen je, hrana ti ne A: Kakvih ispitivanja?odgovara, ili su ti možda loše misli i pogrešna D: Genealoško, lično, astrološka obeležja i mnogeosećanja. Umesto da uzimaš pilule, morao bi da druge...razmotriš ove činjenice. Pilule ti, kako ih ja vidim, ne A: Astrološka obeležja?čine ništa drugo, samo prigušuju simptome, ali ne D: Da i to prvenstveno. Znaju da uticaj planeta imaprodiru do suštine, do uzročnika. U onom trenutku, veoma važnu ulogu u ličnosti osobe. Inače jekada progutaš jednu tabletu, ona se raspadne u astrologija najstarija nauka. U njoj je skriveno iorganizmu, i pretvara se u energiju. Ova energija se skupljeno svo znanje Univerzuma.razlikuje od prirodne i zavisi od sastavnih delova A: Nisam znala da je tako važna.tablete. Čim dospe u organizam, podešava D: Ni ne smemo da znamo.Rekli su da su astroloziizlučevine u organizmu, povećava ih ili smanjuje. čarobnjaci, da su poreklom od ñavola. Meñutim,Organizam bi to mnogo tačnije znao da reguliše, ako kako nas ova etiketiranja više ne dotiču, onda subi se odstranili uzroci bolesti. rekli da je to samo gubljenje vremena.A: Valjda, ali otkriće protivotrova bilo je fantastično. A: Zašto?D: Da, ali u stvari na taj način se upravlja D: Jer pomoću astrologije možeš da se usaglasiš saorganizmom. Što više antibiotika popijemo, Univerzumom. Biti u saglasju sa nebeskim telimaorganizam se više brani, podešava sebe, dostižući znači da si u saglasnosti sa stvaranjem. Natu tačku kada više ne odgovara. Bakterije i virusi su podsvesnom nivou, na sve nas utiče sunce, mesec ideo našeg života, isto kao i same planete. Jer od sve planete. Zemlja je jedan ogroman magnet, kojisamog početka mi smo bili zajedno sa njima. obrćući se oko svoje ose stvara jedno magnetnoMoramo ih prihvatiti. U stvari naš organizam to polje. Ovo magnetno polje ima važnu ulogu i uticajpoznaje. Zna da je sve izračunato. na život na zemlji. Postoje kosmički ciklusi,A:Gde su sada Anunaki, za koje tvrdiš da upravljaju pulsiranje sunca, elektromagnetne pojave, magnetninama? vetrovi.D:Oni žive zajedno sa nama. Skriveni su od našeg Ljudi bi trebali da obrate pažnju na takve stvari.pogleda isto kao i od povremenih osećanja. Možemo Postoje razni ciklusi: za žetvu žita, berbu grožña, zareći, da oni žive u jednoj drugoj dimenziji, ali sada su odreñene radove u odreñeno vreme, za rañanjetu meñu nama. Oni su aktivni učesnici našeg života. dece i suprotno svemu tome. Postoje kobni ciklusi,Meñu nama su i svakodnevno se srećemo sa njima, sve ima svog smisla. Ništa se ne dešava slučajno.ali mi ne učestvujemo u njihovom životu. A: Ali ne razumem. Zašto bi skrivali to i njima bi biloA: Ali konkretno gde su oni. korisno. 22
 • D: Ne, ne bi bilo korisno, jer bi tada i ljudi shvatali A: Odnosno?smisao života. Ako bi živeli svesno, tada bi i ljudima D: Odnosno, mi ubijamo planetu, praznimo njenebile dostupne neiscrpne rezerve Matrixa. Izlečili bi se rezerve i još smo zadovoljni.koristeći kosmičke energije. Obrañivali bi zemljište u A: Dobro onda ćemo stati.najoptimalnije vreme i to bi dovelo do obilnog roda, Posle Davidovog odlaska sam nekoliko minuta samodo bogatstva. Ne bi se koristili pesticidi, jer bi bilo sedela i razmišljala, pokušavala sam da razumemlakše uništavati štetočine nekim biljkama ubranim u informacije. Sećam se da sam čitala u knjizi Davidaskladu sa ciklusima meseca. Ako bi pratili nebeska Icaka: U Višoj Tajni, o prevoñenju glinenih pločatela, deca bi bila zdravija, sposobnija za život, bila bi Sumera, koje su otkrivene 1850-te oko 400 kmbolja. Na svet bi došla sa različitim zadacima ali i sa daleko od Bagdada. Tekst je preveo Zaharije Štićin,sličnijim i zdravijim telima. jedan poznati istraživač, istoričar, lingvista i pisac.A: Kako se mogu oterati štetočine raznim biljkama? On tvrdi da ploče sadrže podatke o jednoj višoj vrsti,D: Da, moguće je. Na taj način što odreñene vrste prema ploči nazvani AN:UNNAK:KI koji su dospeli usadiš izmeñu korisnih biljaka, kao što su zeleniši i Sumeriju a došli su sa jedne planete nazvanu Nibiru.žitarice ili ih zalivaš rastvorom odreñenih biljaka. Štićin tvrdi o ovoj planeti, da ima period obrtanja odBliže je stvarnosti da zasadiš biljku nego da ih 3600 godina, što počinje izmeñu Jupitera i Marsa iuništavaš. proteže se dalje od Plutona, daleko u svemir. PločeA: Daj jedan primer za takvu biljku. sa neverovatnom tačnošću prikazuju naš sunčaniD: Neven ili kadifica. Štiti leje sa zelenišem, čak šta sistem sa planetama, dajući tačne podatke o veličiniviše i maline kao i jagode od štetočina. Rekao sam i kao i o njihovoj putanji.svojoj baki koja u početku nije htela da veruje, ali Štićin kaže, da su ovi Anunaki stigli pre 450.000kasnije se uverila da sam bio u pravu. Nisu imali više godina na zemlju, tražeći zlato. Sleteli su negde naproblema sa jagodama. teritoriju današnje Afrike, da bi eksploatisaliA: Ali šta to radi kadifica? Kako utiče na štetočine? podzemna bogatstva. U početku su u rudnicimaD: Izdvaja takvu supstancu, koja otera štetočine, kao radili samo Anunaki, ali su se pobunili i tada je elitai jednu specijalnu energiju koja štiti biljke stupajući u donela odluku da će stvoriti jednu hibridnu rasu,vezu sa energetskim poljem štetočine i primora je da koja je sposobna za rad. Pokušavali su na višenapusti to mesto. U stvari kadifica samu sebe štiti na načina, ali na kraju su ostali kod današnjeg oblikataj način, ali korisna je i okolnim biljkama. čoveka. Ploče opisuju, da su stvorene i takveA: Postoje li mnoge vrste takvih biljaka i cveća? genealoške linije, koje su u njihovo ime upravljale,D: Da, u suštini sve biljke su korisne za nešto. Ništa čak je ispričao i to kako su stvorena kraljevstva.nije suvišno. Čak šta više i ljudi mogu sami sebe da Vredno je pomena, da razvoj ljudske rase potvrñuje,leče. Meñutim potrebno je uzeti u obzir dva činioca: da je naša rasa pre 200.000 godina prošla krozastralni period kada se bere biljka i ličnost koja bere jednu formu usavršavanja. Homo erectus odjednomtu biljku. je postao homo sapiens da bi posle 350.000 godinaA: I to ima uticaja? dobio jedan novi impuls. Možda treba malo razmislitiD: Da, jer u odreñenim vremenskim periodima imaju o izjavi princeze Dajane, koja je prema Davidu Icakumaksimalnu uticajnu vrednost i veoma je bitno rekla jednoj svojoj drugarici, da engleska kraljevskaduševno stanje onoga ko bere biljke. Jer je on taj porodica potiče od stranaca koji su kao gmizavci ikoji prvi stavlja svoje ruke na biljku i preuzima ili čak šta više imaju i svoj svemirski brod. Jednamenja energetsko stanje. interesantna stvar: Pogledajmo samo crte licaA: Nisam znala! trenutnog predsednika EU. Izgleda kao jedan odD: Ličnost, koja bere mora biti zdrava, mirna i Bogova sa glinenih ploča! Na ovu listu mogli biuravnotežena. To je veoma bitno. staviti još mnogo njih. prim. prev.A: Tako je, ali ove stvari su nepoznate. Da se pretvore u homo sapiens, u današnjegD: Biljke su isto živa bića, čarobne su, dobre. One su čoveka. Koji su bili razlozi ovih razvojnih perioda, tozato tu, da su nam na ispomoći i da nam pomažu. ne zna niko i nemoguće je objasniti kako se desilo.Nažalost mi ih sečemo, uništavamo, ubijamo. Šta više, naučna istraživanja potvrñuju, da svida bi ih zatim bacili, isto kao i jelke. Kada bi čula imamo poreklo od jedne pramajke koja je živela ukako drveće vrišti kada ga seku! Džabe! Niko ih ne Africi pre 140 - 300.000 godina.čuje!A: Ali rekao si da ti se sviña Božić! VIII.D: Da, jako mi se sviña, ali kao doživljaj, osećaj, A: Prekinuli smo kod uništavanja planete. Šta si hteofrekvencija. Moja je sreća, da je moja majka još da nam kažeš?ranije kupila jednu veštačku jelku. Jako je lepa, D: Razmisli samo o tome šta bi se desilo, kada bisvakako je bitna misao. Ne verujem da bih mogao mikrobi, koji žive u našem telu, uzeli kap naše krvi iopstati kod kuće sa jednim mrtvim drvetom i još da koristili je u svojim automobilima. Kada bi uzeli parčese radujem tome! Inače ljudi imaju sposobnost da kosti da sa ponosom stave na svoju ruku ili namunište planetu i još da se raduju tome! odsekli malo kose da je poklone kada idu kod 23
 • nekoga u posetu, da bi je zatim bacili. To mi otprilike A: Koga?radimo sada sa zemljom. Mučimo je, osakaćujemo, D: Anunake.seckamo, gnjavimo, i sve to u ime nauke, razvoja, A: Ali kako, kada ih ne vidimo?dobrobiti. To smo mi preuzeli od Anunakia, da D: Poželite da ih vidite i videćete ih! U stvari postojeupropastimo i uništimo zemlju u interesu mineralnih već ljudi, koji ih vide kao ja. Oni su meñu nama,bogatstava. To smo jako dobro naučili. pripadaju našim životima. Ja sam suviše mali, da meA: Ali ako ih ne bi iskoristili, šta bi radili, čime bi uzmu ozbiljno. Oni odrasli koji to vide, ne govore jerobavljali transport, čime bi se grejali, šta bi jeli? se boje drugih.D: To sve može da se učini svojim umom, A: I šta sada treba da činimo?jednostavno našom voljom. D: Oni koji vide neka progovore. Neka pokažuA: U redu, ali nas niko nije učio tome. Zašto to ne prstom na njih. Viñenje je poklon Stvoritelja. Treba touče u školama? koristiti.D: Jer su i škole pod istom kontrolom. Okultne A: Zašto neki vide sebe, a drugi ne?organizacije su imale za cilj da destabilizuju školski D: Oni koji vide, mogu to da učine, jer imaju jačusistem, što su uspešno i učinile. Učenje je vezu sa Matrixom. Ovo se ostvaruje vezom višeg ja izasnovano na racionalnom i logičnom umu i tela i osvešćavanjem te veze. Kada informacijarazmišljanju. Podaci su tako rasporeñeni, da unište može slobodno da struji izmeñu dve strukture, gdesvaki trag intuiciji ili pristup Matrixu. Učitelji, svojim nas tok može svesno odvesti, tada energija na svimuputstvima pretvaraju decu u robote, kojima je nivoima postaje vidljiva i ništa ne ostaje skriveno.zabranjeno ispoljavanje slobodne volje. Čak i roditelji A: A oni koji ne raspolažu ovom sposobnošću?učestvuju u tome. Koliko puta si čula od D: Oni je mogu aktivirati, mogu vežbati komunikacijuodraslih...moraš da učiš, moraš da paziš na i tada se ovaj poklon pojavi i postaješ svestan.nastavnika, ako to kaže i knjiga onda je to tačno...ja A: Kako?nikada nisam umirao od dosade u školi!... D: Kao što sam rekao, sve zavisi od volje, govora,Zahvaljujući učenju sam postao to što sam... To su misli ili od jedne vibracije. Kad na nešto pomisliš,slogani, kojima vi odrasli napadate nas decu. Šta tada se to preobraća u misaono-energetsku-formu imisliš zašto se današnja deca ne ineresuju, stupa u vezu sa jednim segmentom Matrixa, kojidosañuju se do smrti u zabavištu i zašto neće tamo dozvoljava da se ta želja pretvori u stvarnost. To jeda idu. Zašto moraju da uče to što znaju da nije kao kada zasadiš jedno seme i čekaš da izraste, daistina? uzbereš plod. U stvari, čovečanstvo sada imaA: Dobro, ali ne možemo da ostanemo kod kuće, jer mnogo veću stvaralačku moć nego što je imalotada bi bili nepismeni! ikada.D: Ne treba da ostanemo kod kuće, samo A: Dobro, ali konkretno, kako možemo ovo višejednostavno, vi odrasli bi trebali da promenite viñenje da razvijemo? Mislim da misliš na treće oko.sistem. Treba hteti da se to desi, tada će sigurno i D: Možemo to nazvati i trećim okom, ali to je prvo abiti dostupno. ne treće, jer informacije koje dolaze od njega trebaA: Nemoj reći da nema korisnih predmeta...kao što da nam budu osnova. To što vidimo našim fizičkimje istorija, biologija. očima to je refleksija naše stvarnosti. To što AnunakiD: Bili bi korisni, kada bi informacije bile istinite. Šta reflektuju i sa tim upravljaju.sam naučio u školi? Njihovu istinu! Šta ste učili vi? A: Konkretno, postoji li neka tehnika ili nekiNjihovu istinu! Šta radite sada vi? postupak, postoje li neki koraci koje treba da sledimoRadite za njih! Šta ćemo postati i mi ako se stvari ne D: Naravno. Prvo ljudi moraju da ponovo uspostavepromene? vezu izmeñu uma i višeg Ja. Radićemo za njih. To je jedan čarobni krug, iz kojeg A: Šta ti nazivaš višem Ja?mi deca ne možemo da izadjemo. Džabe mi To je istina. Savršena potpuna spoznaja, koja jeosećamo da to nije dobro, ali zbog vas ne možemo duboko u nama skrivena. To je direktna veza sada istupimo. Vi ste ti koji to prihvatate, gutate priče, Matrixom, kojom svako ljudsko biće raspolaže. Kojazbog lenjosti, komocije. je jako zamagljena zbog postojeće interferencije.Zbog straha ili jednostavno zbog toga što ste A: Kakve interferencije?zadovoljni svojim životom. Ako imaš sve, zašto bi D: Anunaki ne žele da čovečanstvo spozna istinu.trebalo da želiš više? Zato pored pogrešnih informacija ljude truju iA: To nije baš tako. Mi smo preuzeli sistem i nosimo hemijskim sredstvima, čiji je cilj da postanemoga dalje... ravnodušni. Ova hemijska sredstva napadajuD: Vi ste preuzeli jedan takav sistem, koji nikada nije hipotalamus, njega napadaju i blokiraju. Hipotalamusbio odgovarajući, a ipak silite to i dalje. Vi ste krivi za je veoma važan deo ljudskog organizma. Na primer,to! timus je žlezda koju ako svesno aktiviramo,A: Ali šta možemo da učinimo? produžavamo naš život. Inače svaka žlezda imaD: Da želite promene. Da aktivno učestvujete u drugi zadatak, ali svaka se može podešavati ako bitome. Da ih otkrijete i celom svetu pokažete. 24
 • čovek dobio direktne informacije iz Matrixa, a ne iz dodirneš vodu i osetiš je. Imenuješ to mesto za tvojedonjeg polja Zemlje. Tajno Mesto. Na taj način tu niko ne može da udje.A: Šta je u donjem polju Zemlje? Biće sveto. Zatim pokušaš da osvestiš svoje višeD: Mi odatle dobijamo informacije, zahvaljujući ovim biće, svoje više Ja. Na početku ćeš osetiti ogromnuveštačkim blokadama. U donjem polju Zemlje mogu ljubav, toliku, da ćeš osećati da ne može da stane use naći svi oblici niske energetske forme misli. tebe, u tvoje telo, zatim jedno olakšanje, osetićešAnunaki su tu smestili sve što se odnosi na loše, mir. Kada si dostigla ova stanja, pokušaćeš dastrah, mržnju, paniku, fobije, smrt i još mnogo što kažeš Matrixu. Reci mu šta bi volela. Moraš da znaššta. Mi se hranimo svim tim, jer nam je samo to da će se ostvariti samo želje vezane za tebe. Nedostupno. možeš tražiti od tvog višeg Ja da izleči tvoju babu.A: Ali mi imamo i lepe misli... Možeš da ga upitaš zašto je bolesna. Možeš daD: Da, ali one dolaze iz polja Matrixa. ostvariš samo takve programe koji se odnose naA: Gde se mogu naći ova donja polja? tebe. Ništa drugo.D: Oko zemlje. Cela zemlja je obuhvaćena time. Sve A: Konkretno, recimo, volela bih da vidim svojušto dolazi kao informacija dolazi odatle, samo malo istinu. Šta treba da pitam?informacija dolazi iz Matrixa. D: Volela bih da saznam istinu, samo toliko, ništaA: Kako možemo doći do Matrixa? više. Tvoje Ja će znati šta treba da uradi. Meñutim,D: Ostvarite vezu izmeñu višega Ja i uma. ono će ti davati istinu samo u detaljima, jer ljudskiA: Kako? um ne bi mogao da podnese toliko informacijaD: Reći ću ti jedan primer. Kada želim da dobijem odjednom.odgovor na neko pitanje i ako mi Aghton ne A: Ako želim da sam dobro, zdrava?odgovara, zatvorim svoje oči stojeći i pomislim, da D: Želela bih da ozdravim. Vezano za bolest, tvojese povežem sa Matrixom, da bi saznao istinu. To više ja će ti pokazati zašto si bolesna. Samo tadaradim i kažem, ako je odgovor da, neka se tada možeš ozdraviti ako shvatiš i otkloniš uzrok bolesti.moje telo nagne napred, a ako je ne, neka se moje A: Kako mi to pokazuje?telo nagne nazad. Veoma jednostavno. D: Možda odjednom, kao neki film u tvojoj glavi, ili ćeA: I odgovor je uvek istina? ti poslati poruku u tvoj um, ili ćeš imati snove. MorašD: Uvek. Pokušaj i ti. Možeš početi sa onim znati, ako ne ostaneš dosledna onom što ti kaže,pitanjima, na koje znaš odgovor. Meñutim moraš tada nećeš imati šanse da ozdraviš.paziti da odgovore ne daš ti i to svesno. Moraš da se A: Ali ako je to jedna karmička bolest?iznenadiš odgovoru. Postavi pitanje kao da ništa ne D: Tada će ti pokazati na taj način da razumeš.znaš. Sada živimo u takvom vremenu kada možemoA: Predpostavljam da ću ovaj zadatak prevazići, šta otkloniti probleme iz prošlosti. Suština je, da treba dajoš treba da uradim? želiš.D: Aghton kaže, da ti pokažem jedan postupak. A: A ako želim da vidim Anunakije?Smestiš se na jedno mesto gde te niko ne D: Kažeš da bi volela da vidiš Anunakije. Kao štouznemirava, gde ti niko neće smetati, može to biti i sam ti već rekao, prvo moraš da se očistiš odkrevet pre spavanja. Na početku treba da kažeš telu, hemikalija, koje sprečavaju tvoj hipotalamus dada na prirodan način, bez muke, odstrani sve funkcioniše kako treba.otrovne materije, koje su skupljene u njemu. U stvari A: Koji su to toksini?to bi trebalo da činiš svaki dan. Jako je korisno. D: Ima ih bezbroj. Vidim ih u osvežavajućim pićima,Zatim počni da moliš svoje više Ja, da stupi u vezu u hrani... ali najotrovniji su u pasti za zube. Pametnosa tobom. je postavljeno, jer vi terate decu da operu zube preJedno lično mišljenje: još jako davno, još pre doba leganja u krevet. To ostaje u telu i celu noć imainterneta sam čuo da su timus nekada davno stranci svoje dejstvo.smanjili zato da bi ograničili razvoj telepatskih i A: Na koju hemikaliju misliš?drugih osobina. To su sprovele one snage koje su D: Na fluor.čovečanstvo želele da dovedu u ropstvo. A: Ali to je zdravo za zube!A: I kako se ispoljava ova veza. D: Nema nikakvog uticaja na zube. To daju da biD: Kada razgovaram sa mojim višem Ja, snagom sprečili funkciju hipotalamusa. To znam sasvimmisli odem na jedno specijalno mesto. Pomislim da sigurno. Ali bio sam primoran da ga koristim.sam na Inuaki. Imam jedno omiljeno mesto pored A: I misliš da je otrovan?drveta. Odatle mogu da vidim more. Ti tamo možeš D: Sto posto.da odeš u mislima ili bilo gde, gde bi volela da A: Ali šta je cilj tom masovnom trovanju?budeš. Gde ti se sviña. D: Prvenstveno se odnosi na roñene posle 1960., jerA: Predpostavimo da mi se sviña pored jednog tada je čakra same Zemlje počela da se čisti. Tadavodopada. su počela da se inkarniraju razvijenija bića. PostojalaD: Odeš tamo. Prvo pogledaš u vodu i na sve što je su i dotle, ali tada masovno, izmeñu 1960 i 1996-te.oko nje. Pokušaš da osetiš miris mesta, zatim Novo pridošli su sposobni za neke paranormalne 25
 • stvari i da ih razvijaju. Neka ostane meñu nama, ne D: Jako mnogo. Ne mogu da ih prebrojim, ali ihznam zašto to zovete tako, jer to su sasvim vidim na ulici. Prepoznajem ih kao moje roñake,normalne stvari. Ovo predstavlja veliku opasnost za braću i sestre. Rumunija je jako čista sa ovogAnunakije, jer se od njih ne mogu sakriti. Zato su aspekta. Tu ima jako malo Anunaki krvi. Ima je, alipočeli da eksperimentišu i došli su do saznanja, da jako malo.je najbolji način da se spreče ovi dogañaji, delovanje A: Kako ih prepoznaješ?putem hemijskih sredstava. Kako nisu uspeli da D: One koje volim prepoznajem po njihovimubede celokupno stanovništvo da uzimaju lekove, vibracijama. Pogledam ih i znam. To možeš i ti damorali su da izmisle nešto novo, trovanje hranom. uradiš.Jako je jednostavno. Zar ne primećuješ kako A: A negativni?koncentracija ovih materija sve više raste iz godine u D: Pokušajmo sledeće! Pogledaj u oči osobe sagodinu? kojom razgovaraš. Samo u oči. Nemoj gledati osmehA: Ne. ili gestove. Gledaj i upitaj, da li je Inuaki ili Anunaki.D: Jer si već navikla i to ti ne smeta. Njihova Tvoje više Ja će ti odgovoriti.nesreća, ali ujedno i naša je da neće imati šta da A: Ako sam saznala da je Anunaki, šta tada darade sa ovim hemikalijama i zato su izmislili druge radim?instrumente. Mnogo jače, kojima stvaraju D: Zamoli svoje Ja, da ti prikaže njegovu prirodu iinterferenciju izmeñu nas i Matrixa. tada ćeš znati, šta treba da radiš da bi izbegla daA: Kakve instrumente? slušaš njihove savete i uputstva.D: Releje, mobilne telefone, energetske bombe, i A: Oni znaju da su Anunaki?gama zrake. D: Poneki da, ali većina njih ne. Znaju samo oni kojiA: Ne verujem. su gore. Njima su objasnili i oni su prihvatili njihoveD: Zašto? uslove, čak šta više svesno su učestvovali uA: Ako umremo, šta će oni raditi? pokoravanju planete.D: Mi nećemo umreti. Sve više umiru, ali nikada A: Da li možemo pomoći onima koji ne znaju?neće svo stanovništvo. Oni koji ostanu, biće njihovi D: Ne. Jer su oni skloni ka lošem. Sve to dolazirobovi. Kao žive lutke. To je to što bi oni voleli, ali odnekud iznutra. Šta misliš zašto postoje oneznam zasigurno, da se neće tako desiti. okultne finansijske zajednice, zašto se samo nekiA: Šta će se desiti? upisuju u ta društva. Zašto samo neki hoće daD:Biće dobro i lepo. Jer trenutno baš Matrix radi na masovno nanesu štetu ljudima?tome da se Zemlja podesi. Imaćemo probleme, kako A: Šta će se desiti sa ovim ljudima?na površini tako i u vazduhu, ili zbog vremenskih D: Oni će ići sopstvenim putem. Ne možemo seprilika ili ekonomskih. mešati u planove MatrixaA: Znam već si mi rekao. Da nabavimo A: Ali ako ipak postoje ličnosti koje bi voleli da sepoljoprivredna sredstva, semena...kuće sa promene? Zašto da se njima ne pomogne daokućnicom... ostanu?D: Da, to bi bilo dobro. D: Ne, jer nova energija ne dozvoljava i oni ne moguA: Možemo staviti novac u rezervu i po potrebi ga da odgovore ovim zahtevima. Jer su drugačijeuzeti. grañe. Idu svojim putem.D: Ubrzo će bankarski sistem pasti. Svuda. Novac A: Ja ipak ne mogu da poverujem, da svako ko imaviše neće imati vrednost. krv Anunakija pripada jednoj grupi. Mora da postojeA: Kako to misliš ubrzo? takvi ljudi koji ne pripadaju ni jednoj grupi.D: Negde 2009-te ili početkom 2010-te. D: Veruj mi, da ne postoje. To je nešto što se neA: Tako brzo? može objasniti. Oni su prepoznatljivi po svojojD: Da. Što pre to bolje, jer Zemlja mora da se očisti frekvenciji iako nisu svesni zašto to rade, oni seod ovih frekvencija i od svega što se može nazvati grupišu u organizacije.ekonomskom manipulacijom. Suviše dugo smo bili A: Svako iz tih organizacija raspolaže Anunaki DNKpod stegom Anunakia. ?A: Šta ćemo jesti? D: Ne. Prišli su i oni koji nemaju taj DNK. Njima ćeD: To što imamo, što sami proizvedemo. Moramo se pružiti mogućnost da se promene.imati male rezerve hrane, dobro je to znati. A: Ali zašto misliš da su se priključili ovim grupamaA: Ne zvuči baš nešto dobro! ako njihovo Ja to ne oseća?D: Jako je dobro. Ja lično jedva čekam da proñe D: Možda iz radoznalosti, straha, ili iz želje da se2012-ta. U stvari posle februara 2013-te sve će se popnu na društvenoj lestvici, jer trenutno je tostabilizovati i započeti jedno novo doba. Doba najbolje. Možda su neki nasledili od roditelja, kojimaZemlje i njenih stanovnika. Biće to doba mira. Treba su prikazali nestvarnu stvarnost. Ima bezbrojda znaš, da su Zemljani dobri. Svako ko nosi DNK razloga.Inuakija je nešto posebno. Skoro svako će ići dalje. A: I šta treba da učine da se prilagode novimA: Ali koliko ih je? frekvencijama? 26
 • D: Ništa. To će odlučiti Matrix. Ako smetnje koje to sa interneta, da hipotalamus pomaže živimnose sa sobom nisu tako opasne, tada će im se organizmima u prilagoñavanju na nove frekvencijedozvoliti da istupe iz segmenta Matrixa Anunakija. Zemlje. Nadolazim da je sve to nama dostupno. ToAko su njihove frekvencije neregularne i opasne, može bilo ko da pronañe, da pročita, da razume itada je to... to je bila njihova odluka i sa tim će ići ako je potrebno neko ko će im skrenuti pažnju, nekodalje... nažalost! ko će ih protresti, ali zašto...A: Ali ja sam mislila, da će možda dobiti još jednušansu. Ne znaju! IX.D: Mi im ne možemo pomoći. Samo oni mogu to da A: Možemo li danas da razgovaramo o nekimurade. Mogu da pitaju Matrix, ako su povezani sa metodama lečenja ili terapijama?više Ja. Samo tako mogu da dobiju odgovor. Ako D: Da.nemaju pristup tada je to veliki problem. Ja ne znam A: Možeš li reći nešto o lečenju raka?šta bih još mogao da uradim. D: Rak se stvara kada se ličnost suprotstavljaA: Reci mi samo, oni koji imaju veze sa ovim Matrixu. Ako neko odbije zadatak sa kojim je poslat,organizacijama, a nemaju veze sa Anunakima... jel ako napusti karmički trag, tada organizam reaguje injih ima mnogo? razvija rak. Može biti i donet, odnosno duša stiže saD: Da.Ima ih više nego što bi trebalo. tim problemom, ali uvek postoji mogućnost izlečenja.A: I kod nas? Treba da znaš da to nije kazna, baš nasuprot. To jeD: Da. Stvarno ima ih jako mnogo. Nažalost, ovde velika pomoć. Oni koji su dobili mogućnost da seće se desiti nešto neobično. očiste od ove bolesti su jako dragi Stvoritelju.A: Da, rekao si. A: Ovo je za mene već previše!A: Stanimo. Posle Davidovog odlaska uključila sam D: Ali zašto?kompjuter i ukucala fluor i vezu sa hipotalamusom i Zar ne bi volela da upozoriš svoje dete pre nego štoiznenadila se količinom informacija. Najviše napravi nepopravljivu grešku, da bi zatim nekolikopodataka našla sam na sajtu www.fluoridealert.org. stotina godina muke čekalo? To radi i Matrix. Šalje tiSaznala sam da do 1990. nisu vršena nikakva jednu poruku. Ako bi čovek uzeo u obzir poruku,istraživanja kako fluor utiče na hipotalamus. Treba ispravio bi, očistio bi sebe od misli koje su suprotneda znamo da je hipotalamus jedna mala žlezda, koja životu, od oblika ponašanja, energija i tada bise nalazi izmeñu leve i desne moždane hemisfere. ozdravio. Nažalost ovo nije poznato svima.Uloga mu je da proizvodi melatonin, koji kontroliše A: Dobro, ali daj jedan primer, kako treba postupiti.rast. D: Daj jedan konkretan problem, na koji misliš?Materija proizvedena od strane hipotalamusa je A: Imam jednog bolesnika, koji ima tumor uizlučevina kojoj istraživači u zadnje vreme pridaju stomaku. Šta treba da uradi.sve veći značaj, posebno u sprečavanju smetnji sa D: Prvenstveno treba da zna, da je i tumor jedan živispavanjem. Ova materija je odgovorna za entitet i ima specifičan način ispoljavanja. On jeodržavanje perioda sna u toku dana i za održavanje dospeo u organizam preko programa koji je stvorioprirodnog ciklusa.Verovatno vrši uticaj na bolesnik. Prvo što treba da uradi je da počne dasprečavanje raznih obolenja od raka. komunicira sa njim. Da počne da govori sa njim bezPomaže u periodu puberteta i istovremeno štiti osećaja besa, da se zahvali za dolazak, što jeorganizam od slobodnih radikala, od njihovih štetnih razboleo njegovo telo, da je razumeo upozorenje iuticaja na ćelije. Prvi od istraživača koji je započeo znak opasnosti. Zatim iz temelja mora da promeniproučavanje bio dr.Jenifer Luke, sa engleskog način života i način razmišljanja. Neka odbijekoledža Surrey, koji je dokazao da kao prvobitan cilj, negativne misli i druženje sa pesimistima, slušanjefluor ima napad na hipotalamus. Ukoliko se u tužnih priča, neka ne gleda takve emisije i filmoveorganizmu nalazi veća količina fluora, izaziva teške koji raspolažu negativnim nabojem. Neka se hraniporemećaje u funkcijama, u ranom detinjstvu dovodi svesno.do simptoma puberteta i smanjuje u organizmu A: Kako svesno?odbrambenu moć protiv slobodnih radikala. Na istom D: Da se pridržava dijete. Neka ne jede mastweb sajtu možemo saznati da kod ploda dovodi do životinjskog porekla ili hranu tretiranu hemikalijama.genetske mutacije i uticajan je faktor za stvaranje Neka bude sve prirodno. Neka se umiva samoraka. Čitav niz proučavanja dokazuju da je fluor prirodnim sapunima i neka izbegava hlor i fluor.odgovoran za rak kostiju. Naravno ova istraživanja A: I koliko dugo to treba da radi?su još na početku, još su u stadijumu laboratorijskih D: Sve dok tumor ne nestane.istraživanja. Šteta je što na ova istraživanja niko ne A: To je sve?obraća pažnju, kao i sve što im ne odgovara. D: Ne. Kao što sam rekao tumor je jedan živi entitet.Pomislite samo na to šta bi značilo za industriju, Orzirom da je pozdravljen kod dolaska treba zamolitikada bi se dokazalo da je fluor otrovan! Za svaki da ode i oprostiti se od njega. Da je razumeo porukuslučaj preporučujem Vam, da pročitate ove stranice. i da će promeniti način života. Jako je bitno da seIma veoma interesantnih detalja. Saznala sam još i promeni u stvarnosti. Jer drugačije neće imati šanse 27
 • da se oporavi. Neka stavi ruku tamo gde je tumor, vrate na zemlju da bi umrli i tako spasili tu osobu oddok razgovara sa njim. Neka zamisli da iz desne patnje. Ove veze su jako retke. Jer to je u stvariruke emituje ljubav, mir, tišinu i prihvatanje. povraćaj nekih dugova. Neki čovek umre dok drugiParalelno sa tim neka zatraži oproštaj od Matrixa, i na taj način dobije mogućnost da živi. Dakle onaj koneka zamoli za otklanjanje bilo kakve zbrke koju je žrtvuje sebe, brisao je svoj račun i može sada daučinio. Najčešće Matrix odgovara na to. Poslaće gleda svoj život u sledećoj reinkarnaciji.ideje, poslaće možda ljude i slike o nekim A: Ima i takvih ljudi, koji su prošli kroz presañivanjedogañajima. Najčešće to znači da je problem tamo. organa i kažu da imaju neke navike koje ranije nisuSve što treba da radi je da promeni polaritet imali. Dok drugi osećaju prisustvo nekog drugog,delovanja i misli. prisustvo lica koje je dalo organ.Kako toA: Možeš li mi objasniti detaljnije? objašnjavaš?D: Kada se povežem sa Matrixom i pojavi se u mojoj D: Svaki predmet, stvar ili u našem slučaju organglavi komšija, sa kim sam se posvañao, tada ću zadržava osobenosti lica koje je dalo organ. To jeznati da treba sa njim da se pomirim. Treba da zbog memorije ćelija, ćelija od kojih je organpokušam da povratim harmoniju. Prvo zatražim izgrañen. Treba da znaš da su ćelije isto živa bićaoproštaj od Matrixa i zamolim, da mi dozvoli da koja ne zavise jedni od drugih. One su memorisaleizbrišem ovu zbrku. Zatim pokušam da stupim u odreñene osobenosti ili želje lica koje je dalo organ.kontakt sa odgovarajućom ličnošću i da se pomirim Kada doñu u novo telo, tada ne rade ništa drugo većsa njom. ono na šta su naučene. Tako može da se objasni štoA: Dobro, ali ako ta osoba više ne živi tu, odselio se osoba počinje da radi odreñene stvari koje ranijenegde i ne znam gde je? nije. Ovome se dodaje još i to, da donor na nekiD: Tada govorim sa Matrixom i svu moju ljubav, način ostaje i dalje u vezi sa onim kome je daoharmoniju šaljem u mislima i zamolim ga da preda organ. To nije veza za ceo život, ali traje dotle, doktoj ličnosti, bilo gde da je. To je kao kada se moliš za biće koje je otišlo to smatra dobrim, sve dok sesvoje grehe, koji su stvarno smetnja. Matrix zna koji organ nije u potpunosti integrisao u telo i um čovekasu i odmah preduzima korake brišući iste. koji ga je primio. To je neka vrsta pomoći.A: Ako se ja obratim Matrixu za oproštaj, jer sam A: Ali zašto samo neki to osećaju?ubila nekoga, Matrix će mi oprostiti? D: Svako mora da oseti, jer je biće donator stalnoD: Da. prisutno, ali razlike se javljaju u svesnosti i uA: I mogu ponovo to da učinim? prihvatanju. Postoje ličnosti, koje traže, koje istražujuD: Mislio sam na oproštaj koji dolazi iz srca. Ponoviti da bi saznale istinu, dok drugi to negiraju, da na togrešku i zatim moliti za oproštaj nije ništa drugo, misle. Odavde su poreklom neke prepreke, kojenego licemerstvo. Misliš li da Matrix ne pamti? To je sprečavaju bilo kakvu komunikaciju i vezu. Sveisto kao kada sebe pokušaš da prevariš. zavisi od uma i od želje za Istinom.A: Ali ubistvo je ubistvo. Zar Matrix oprašta to? A: Postoje meñutim lica, koja odbacuju ugrañeneD: Ponekad smrt nekoga nije ista ubistvu. Može to organe.biti i poravnanje jedne postojeće zbrke. Tada čovek D: Da. Njima su presadili takve organe, koji im nisuveć plaća gubljenjem svoje slobode na Zemlji, ali u namenjeni ili nisu uspeli da dodju u vezu i ostvareMatrixu to je brisanje jednog dela. energetsku i vibracionu vezu i tada telo ne prihvataA: Ali predpostavimo, da smo ubili nekoga, što nije organ, kao da se nameće.karmičkog porekla, šta se dešava tada ako zatražim A: Šta možemo da učinimo da organizam prihvatioproštaj? organ?D: Ako molba dolazi stvarno iz srca, ako si se D: Treba da razgovaraju sa njim. Neka ga pozdravepokajala tada Matrix to zabeleži za sebe. Stvorenu u novom telu, i neka mu se zahvale za pomoć. Nekazbrku možeš izbrisati samo jednim suprotnim delom. ga zamole da optimalno radi i da doñu u potpunuTo znači da će onaj koga si ubio u jednom drugom harmoniju sa novim organom. Neka se zahvaleživotu ubiti tebe. Kada si dostigla tačku, gde treba da donoru za donetu žrtvu, neka zamole Matrix, daplaćaš svojim životom, tada Matrix uzima u obzir da otkloni smetnje zbog kojih pate. Toliko bi trebaloli si se stvarno pokajala. Kada treba da plaćaš učiniti... Znaš li šta ja ne razumem?smrću, tada to obično pretvara u lakšu nesreću, ili Zašto uopšte treba doći u tu situaciju? Zašto jećeš imati neki problem, ali ostaješ u životu. potrebno presañivanje organa? Čovek može daA: Dakle ako izgubim ruku ili nogu, to znači da sam ozdravi pre nego što doñe u tu situaciju.to zaslužila? A: Ali ti si rekao, da su neki problemi karmičkogD: Naravno. porekla...A: Oni kojima se presadi organ? D: Da, ali i oni se mogu rešiti na drugačiji način, bezD: Njihov život spasava dužnik iz jednog drugog bola, takvim suprotnostima koje poništavaju oneživota ili više života. Neke plemenite duše znaju, da misaono-energetske forme koje su osnove bolesti.mora neko drag da se reinkarnira, da bi se mučio i A: Odnosno?zlopatio zbog nečega. Tada traže svoje pravo, da se 28
 • D: Ako znaš, da si nekome u nekom drugom životu prilikama dobro treba da doñe posle februara 2013,naneo neko zlo i zbog toga moraš da patiš, zašto ne da bi se do kraja godine sve stabilizovalo.bi pokušao da mu nešto dobro uradiš u ovom životu. A: Znači da će posle 2012 godine, još jednu godinuDa uravnotežiš naboj. trajati stabilizacija ljudi i Zemlje?A: To bi bilo čarobno, ali ne znamo kome smo naneli D: Tako nekako...ali zavisi...zlo. A: Odnosno?D: Da, možemo to da saznamo. Bitno je da želiš i D: Planeta Zemlja će na kraju 2012-te učiniti skok.tada će te život dovesti u situaciju kada možeš da Oni koji ostaju, moraće da se preobraze kako uvratiš svoje dugove. Posebno sada u ovom periodu, mislima tako i delima. Ako neće biti spremni, tadaljudi imaju tu šansu, da poprave sve. Svaka smetnja im neće uspeti, jer će polje Matrixa poslati jedanse može otkloniti, ako to želiš iz čistog srca. impuls za čišćenje. To znači, da će se opet desitiNajvažnije je meñutim, da svesno živimo. Da nešto, što će odabrati stanovništvo. Posle toga ćepokušamo da više ne generalizujemo takve stvari. biti potpuni mir i tišina. Meñutim ako ljudi razumeju,Da ne stvaramo više takve misaono-energetske- tada će se Matrix smiriti i sve će poteći u miru.forme koje čine osnovu svemu. Da ne činimo više A: Kako će se odabrati stanovništvo?zlo, da shvatimo da smo svi povezani, da sve što D: Raznim kataklizmama i bolestima, konfliktima...nas okružuje, pripada nama. Da moramo da postoje mnoge metode za to. Bilo kako bilo nijepomažemo i aktivno učestvujemo u tome da sve bitno.Bilo bi šteta da se nešto desi.doñe u ravnotežu, tada bi sve bilo savršeno. A: Dakle, sigurno je da će biti mir nezavisno od togaA: Da, ali nekada i nenamerno činimo zlo... šta ljudi misle ili rade posle 2013-te.D: Ne postoji tako nešto. Kako možeš nesvesno da D: Kako ja vidim... da.uradiš zlo kada imaš mogućnost da vagaš... A: Hoćemo se mi još videti?sposobnost da razmišljaš. Bilo šta možeš da uradiš, D: Ja sam dobio zadatak da se u ovoj godini desetali možeš i da odbiješ. Postoji mogućnost da odlučiš puta sretnem sa tobom. Toliko je uprogramirano.na osnovu tvoje procene. Svako delo, akcija ili misao Sigurno da ćemo se sresti i posle 2012-te.koja šteti nekome, tu mislim na ljude, biljke, životinje, A: Jel bi mi rekao zašto si mene odabrao?čak i na Zemlju, ili bilo šta što je uništavanje, je delo D: Nisam te ja odabrao, poslat sam. U mom zadatkuprotiv Matrixa i stvara negativnu misaono- je odreñeno da treba da se nañemo, da bi se moglaenergetsku formu, koja odlazi i stvara zbrku i ostvariti ova akcija.uglavnom ti se vraća. A: Zašto baš ja?A: Oni ne ostaju u Matrixu? D: Jer ti imaš potpuno čist DNK Inuakija. Imaš vezuD: U početku ostaju u Matrixu i to posle dobijaš sa oba segmenta Matrixa, kako sa Inuak tako i sanazad još u istom životu ili delimično kroz više Zemljom. Ti si tačno takva kao ja.života, zavisno od veličine negativnog dela. Pošto A: Valjda, ali ja nisam svesna ovih stvari.Zemlja podrazumeva D: Nije ni potrebno. Programirano je bilo da se desisegmente Matrixa koji moraju biti što čistiji, zato se vremenski, i desilo se. To je trebalo tako da se desi.stvorene energije vraćaju. To znači da se ljudi Od sada ćeš iz sopstvenih snaga dolaziti domoraju suočiti sa stvorenom energijom. Jer Matrix ih informacija. Treba da ih primeniš.ne prima. Zato se u životu javljaju razne prepreke, A: Primeniću ih...nezgode ili nesreće. Time plaćamo. Dobijamo D: Videćeš, da će ti koristiti ove informacije,nazad sve što smo uradili, jer to zaslužujemo. Rumunija je jedno posebno mesto, ima svoju ulogu.A: I to je dobro? A: To si već rekao jednom davno. Kakvu misiju?D: Naravno. To je jedna dodatna šansa za D: Odavde će krenuti spoznaja novih stvari. I odavdenapredovanje, inače bi morali čekati na jedan nov će krenuti jedan takav čovek , koji će objasniti iživot, da bi ostvarili harmoniju, a za to već nema pomoći ljudima da postanu svesni svog poslanstva.mogućnosti Njegov dolazak će biti najavljen.A: To znači, da živimo našu poslednju inkarnaciju? A: Ko će ga najaviti?D: Ne. Ne živimo poslednju inkarnaciju, već D: Jedan muškarac.inkarnaciju u kojoj možemo promeniti karmu. I posle A: Postoji taj muškarac.skoka će duše dolaziti na Zemlju, ali će to biti samo D: Već odavno postoji. Ustvari sada je već starone, koje nisu pravile veliku zbrku u Matrixu. Zar ne čovek, ali tek nedavno je razumeo zašto je poslat.razumeš da Zemlja ide ka jednom novom On je već počeo da objavljuje ko će doći...dobu...dobroj...spiritualnosti...prema dobu mira. A: Kao Jovan Krstitelj?A: Kaži mi samo...koliko će vremena proći, da bude D: Da jedna takva duša, koja nosi osobenostisve kao na Inuaki? Jovana, i isto se tako i sada zove.D: Ne znam da procenim. Zavisi od razvoja A: Jel ga svet poznaje, jesu li čuli o njemu?shvatanja ljudi. Zemlja će stvarno učiniti skok, to će D: Samo njih nekolicina, meñutim nije još došlose desiti posle 2012-te...ali koliko će vremena proći vreme da mu čuju glas, da još nema mnogo...dok se ostvari harmonija, ne znam. U normalnim A: On donosi vest o dolasku novog Mesija? 29
 • D: Da. osećaju to i počeli su da rade na sebi, dok drugi jošA: Odnosno o Isusu? nisu razumeli zašto se osećaju drugačije, ali bezD: Koji dolazi kao biće koje će mnogo šta osvetliti, obzira na to svako je izložen ovome dahu ijer raspolaže takvim osobinama kao Isus, ali da bombardovanju energija visoke frekvencije. Čak su ibudem iskren, on je pokraden, prevaren. Meñutim, Anunaki u istoj situaciji, sa tom razlikom, da toon nosi i druge osobine u sebi,osobine bića koja su doživljavaju kao veliku opasnost i zato se trude datu živela. preduzmu odgovarajuće korake. Cilj svih ovihA: Misliš na one, koji su uvek širili veru? promena je, da nas pripremi za prihvatanje višegD:Da, koji su otkrili istinu. Sve te osobine ima onaj energetskog naboja. Ova viša energija će bitikoji dolazi. predata u celini i zato naš organizam mora da budeA: Ali on nije meñu njima? Još nije roñen? u potpunosti usaglašen sa tim i spreman za prijem.D: On se neće roditi. Telo koje će preuzeti već U tom trenutku, kada dobijemo tu energiju,postoji, ali on još nije u njemu. saznaćemo o čemu je reč i kakav smo čarobanA: To znači da će stupiti u jedno telo koje već poklon dobili. To je tako, kao da je neko upalio svetlopostoji tu na Zemlji? u našem umu, počinjemo drugačije da razumemoD: Da. stvari i najzad ćemo shvatiti Istinu.A: I to telo je u Rumuniji? A: Svako će podjednako dobiti tu energiju koja dolaziD: Da. iz Matrixa?A: Da li bi mi rekao gde je? D: Da, ali će je svako primiti na različitom nivou. NekiD: Ne, jer ne znam ko je on. Samo Matrix sadrži tu uopšte neće biti sposobni za to.informaciju i naravno Stvoritelj. A: Zašto?Ja samo to znam, šta će se desiti. Rumunija je D: Jer su oni ti koji idu ka drugim nivoima. Matrix znaodabrana za ovu ulogu. Zato će naša država biti u za to i zato je sprečio da njima bude dostupna. Jervelikoj meri zaštićena od dogañanja koja dolaze. bi im bilo štetno da se napune tom energijom. OniRumuni će biti važni sa aspekta ispomoći u hrani. stoje na drugom nivou razvoja i moraju proćiImaće i druge obaveze u novom svetu, ali ovo ne drugačiji put. To bi značilo da ne bi odgovaralimogu sada da kažem. novom segmentu Matrixa i bili bi odstranjeni i odatle,Bilo kako bilo mi živimo na jednom svetom mestu. čime bi bili blokirani u procesu reinkarnacije i trebaliTo čak i biljke znaju, pogledaj samo koliko lekovitih bi da čekaju na jedan nov proces da im energijebiljaka imamo, koliko su raznovrsne. U stvari, postanu kompatibilne.stvarno bi to trebali da cenimo. Čovek jednostavno A: I to je loše?mora biti sposoban da se harmonizuje sa prirodom, D: Da, jer bi time usporili mogućnost bržeg razvoja.ali on to još nije razumeo. U svakom slučaju Oni bi morali da ostanu na jednom mestu načinjenica je da sada, tu, živimo ta vremena i trebalo neodreñeno vreme. Ako idu sa grupom tada mogubi da razmislimo o tome. Trebalo bi da shvatimo, da da uspeju da se istaknu i tako završe proces svojihje mogućnost razvoja naša šansa. Istovremeno se programa. Mogli bi da učine stvari koje bi im podiglemože reći, da kada on dodje, da će stupiti u telo koje nivo frekvencija.mu je namenjeno, u svako naše telo. A: Hvala, da stanemo tu.A: Da li bi to objasnio?D: U tom trenutku kada fizički bude tu na Zemlji, X.njegova energija će prodreti u sve Vas, postajući Ovo je naš poslednji susret. Znaj da ćeš mikompatibilna sa Vama. To je slično tome kao kada nedostajati.nam neko daje plus energiju, svetlost ili neku D: I ti meni, ali nemoj da zaboraviš da na mentalnominformaciju, da bi postali sposobni da se prilagodimo nivou možemo da komuniciramo bilo kada tonovim koordinatama . Prodire u nas njegov dah i poželimo.postajemo na neki način drugačiji: postajemo bolji, A: Možda ti da, ali ja to još moram da učim.razvijeniji, razumniji. Shvatićemo da smo svi braća i D: Naravno da možemo, videćeš.sestre i to ćemo i ispoljiti. Otprilike toliko. Voleo bih A: O čemu bi voleo danas da govoriš?da stanem. D: Voleo bih da govorim još o Anunakima.A: Pre nego što završimo današnji razgovor volela A: Izvoli.bih da te upitam još nešto? D: Oni doživljavaju najteži period svoga postojanja.D: Izvoli. A: Zašto?A:Hoćemo li znati da smo drugačiji? D: Jer znaju da će uskoro biti razotkriveni. NjihovoHoćemo li biti svesni toga? vreme se približava kraju i učiniće sve samo da toD: Da. Matrix je već počeo da radi na tome. Već spreče. Znaju da ljudski um emituje takve frekvencijeneko vreme dobijamo više misaono-energetske - koje menjaju prostor i vreme i utiču na vreme i takoforme.Ova poruka je predata sa ciljem da nam utiču i na Matrix. Zato će oni iskoristiti sve da bipodigne nivo frekvencija i energije. Da postanemo uticali na stanovništvo i stvorili takve misaono-sposobni da primimo ovaj nebeski dah. Neki već 30
 • energetske -forme koje će bar za jedno vreme moći Kao što sam ti već rekao, nemoj zaboraviti dada spreče promene. odlučuje glas većine.A: Zar oni sami od sebe ne mogu da stvore te A: Još uvek ne razumem, zašto nas Anunaki neblokirajuće energije? ostave na miru. Možda ćemo i njih prihvatiti?D: Ne, jer to je poklon samo ljudskoj rasi. Mi smo D: Ne možemo ih prihvatiti, jer da smo ih stvarnodeca Matrixa i mi u potpunosti odgovaramo našem poznavali već bi ih davno oterali. Ako ih i prihvatimo,segmentu. Oni su neka vrsta parazita. Samo mi ni tada ne mogu ostati, jer ne odgovaraju novimmožemo da nadjemo i preobrazimo ili sprečimo. Oni frekvencijama na Zemlji. Sa druge strane ljudi ćeimaju samo tu mogućnost da nam šalju takve najzad shvatiti da su sopstveni gospodari. Da suenergije koje nas čine obamrlim, tupim prema sposobni sami da upravljaju, da su dosada bili roboviinformacijama koje dolaze iz Matrixa. Imaju svojih vlada, odreñenih porodica, da ne zavise odmogućnost da utiču na naše razmišljanje, da ga nikoga i ničega. Sada je vreme da se probudimo i damenjaju, ali vezano za sudbinu Zemlje ne mogu počnemo da osećamo da je potrebno da u svojeništa da učine. ruke uzmemo svoje živote. Ne moramo više daA: Kako hoće da utiču na nas? gutamo dnevne doze otrova, došlo je naše vreme.D: Sa strahom. Oni su veliki majstori stvaranja To Anunaki ne mogu da prihvate.panike, straha, mržnje, i sve to u materijalnom svetu. A: Šta treba da uradimo?To utiče na tok naših misli i svi počinjemo da D: Moramo da razumemo, da smo svi jednaki, da supostavljamo pitanja. nam misli čarobne i to što želimo, to će se i desiti.Počinjemo da istražujemo, da bi našli Istinu. Postoje Svako treba da želi promene, treba da se mentalnoljudi koji su već razumeli, šta se to dešava, ko smo, približimo onoj tački gde će Zemlja učiniti skok.odakle smo došli i kuda idemo. Njihovi glasovi Treba da pomognemo da se razume svet, dapočinju da se čuju. Sve više se govori o 2012-toj, o pozitivno razmišljamo, da aktivno učestvujemo upromeni polova, o raznim ekonomskim krizama o ovom programu i u širenju tog programa.globalnom otopljenju. Oni koji to čine iznose veoma A: Da, ali kako?ozbiljne potvrde, ali uvek postoje i oni koji negiraju D: Da razgovaramo sa ljudima, sa onima kojetakve informacije. Onosno počinju da manipulišu volimo, sa drugarima o promenama koje se bliže. Dapojmovima kataklizme, uništavanja i smrti. Sve što im objasnimo šta znači promena i zašto je potrebna.bih želeo da kažem je da to sve tako treba da se Moramo da im pokažemo da ne postoji nikakvadesi. Jer da bi se oslobodili, da bi išli dalje, moramo opasnost, da se odvija nešto sasvim prirodno, jer upromeniti stare navike. Moramo se osloboditi prirodi sve ima svoju logiku. Da mi svi učestvujemo uspoznatih ograda i iz sveg srca moramo prihvatiti to tome, u ovom nebeskom planu. Da ih podržimo ušto će doći; svet mora da pati, ali to će biti patnja tome da urade minimalne sigurnosne poteze, da sekratkog daha. Inuaki je trebalo 100 godina da se što lakše prebrodi ovaj period promena. Otprilikeprilagodi novim frekvencijama. Nama će trebati toliko treba da radimo.samo nekoliko godina prilagoñavanja. To je poklon A: Na kakve sigurnosne mere misliš?Matrixa. D: U prvom redu, da se stvore odreñene, minimalneA:Šta mi treba da radimo? rezervne količine hrane. Mislim na semena, alatke iD: Da želimo promene. Treba da šaljemo prema na sve što znači hranu i sigurnost. U drugom redu,Matrixu one misaono-energetske-forme u kojima moramo da se pripremimo mentalno. Mnogo je lakšemolimo da se ovo desi. Što više ljudi se sjedini u proći jedan period nestašice, kada znaš da je tomislima, prolazno i da te na kraju čeka nešto dobro. UA: Matrix neće uraditi ove promene ako mi aktivno suprotnom, ako na nešto mislimo sa strahom, tadane učestvujemo u tome? će misaono-energetske-forme, koje mi stvaramo,D: Da, ali promene će biti bolnije i teže, jer Matrix privući iste takve frekvencije i to će dovesti do togamora da odstrani sve neprijateljske energije da bi se da ćemo biti izloženi svesno ili podsvesno, ogromnojmogla uspostaviti ravnoteža. Samo posle toga, kada količini negativnih informacija, koje će pokrenutisu smetnje odstranjene iz polja segmenta Matrixa za procese uništavanja organizovanog života ili će duhZemlju može doći do harmonije. Meñutim, ako celo napustiti segment Matrixa za Zemlju. Nijedno niječovečanstvo sarañuje, tada misaono-energetske- dobra mogućnost. Zašto bi trebalo jednu ovakvuforme koje dospevaju u Matrix pomažu i Matrix to na mogućnost da propustimo? Svaka duša je radilasvoj način uzima u obzir, kao da ne postoje milionima godina da bi dostigla ovo, bila bi ogromnaneprijateljski činioci i odgovara smanjujući gubitke. greška da se sada spotaknemo. Naš zadatak je daA: Shvataš li da je nemoguće celo čovečanstvo probudimo čovečanstvo, da im kažemo, danavesti na to da podjednako razmišljaju? pokušamo da im objasnimo, da bar istražuju šireD: Nije nemoguće. Svako ljudsko biće koje se informacije o ovome. Moramo shvatiti da je stvarnostpodredi novom vetru Matrixa, pomaže da snaga to što danas doživljavamo, da je to stvoreno sa našeraste, što eksponencijalno povećava broj aktivnih. strane, našim mislima. Meñutim, to je skriveno od nas, osakaćeno je. Istina je da smo mi ti koji smo to 31
 • učinili, jer su uticali na nas, ucenjivali nas, nasedali A: Koliko to traje?smo na to, ali to ne smanjuje našu krivicu. Mi smo za D: Oko pola sata.to jedini odgovorni. Došlo je vreme kada nam niko A: To se dešava globalno?neće oprostiti. Sve moramo da kažemo, šta mislimo, D: Da. Kako ja vidim, svakome šalju u to vremeu šta verujemo. Ovo saopštavamo svima meñu odreñene informacije. Hoću da vam kažem, kada jenama. Nema više vremena za to da se skrivamo, da kod nas ponoć i podne.mislimo na to šta će reći komšija, ako sazna u šta mi A: Kako čine to bombardovanje?verujemo. Treba da razmišljamo o tome šta će reći D: Pomoću odreñenih ureñaja, koji liče na obeliske.komšija, ako smo mi znali šta će se desiti, a njemu Oni su od granita, ali unutrašnjost im je prazna. Unismo kazali... unutrašnjost stižu preko raznih podzemnih prolaza.A: Ali ljudi će nas smatrati potpuno ludima... Tu smeštaju ogromne kristale, koji sadrže odreñeneD: I tada? Neka neki misle da smo ludi, drugi će se programe. U odreñenim vremenskim periodimapridružiti nama u ovoj zamisli, dok će treći tražiti Anunaki ulaze da bi proverili funkcionisanje,sopstvena rešenja... na to treba misliti, kolikom broju menjajući programe i jačinu emitovanja.ljudi češ pomoći, koliko ćeš ih spasiti, koliko njih će A: Gde su ti obelisci? U unutrašnjosti zemlje?promeniti mišljenje. Šta je bitnije, koliko njih te je D: Napolju su. Svi ih vidimo. U Englskoj, Americi,osudilo ili oni kojima si pomogao? Egiptu, Francuskoj, svuda ih ima. Ukupno ih imaA: Logično oni kojima si pomogao. Ali šta možemo sedamkonkretno da uradimo? A: Ne možemo ništa da učinimo da sprečimoD: Prvenstveno, svakog dana treba da poželimo da emisiju?smo bolji i sve razmniji. Drugo, svakog dana posle D: Mi ne možemo to da sprečimo, samo možemo dabuñenja uradimo jednu kratku meditaciju kojom se branimo.pokušamo da udjemo u frekvencije ljubavi. To će A: Kako?nam omogućiti da istupimo iz frekvencije Matrixa D: Najbolju odbranu daje mesing.mržnje. Svako veče, pre nego što zaspimo, A: Kako se to upotrebljava?zamolimo Matrix da u toku spavanja stupimo u Nosimo stalno jednu mesinganu narukvicu. Bitno jeneposrednu vezu sa njim. Tako ćemo da bude okrugla ili ovalna, nikako ne četvorougaona.sami sebe spojiti, jedinstveno ćemo vibrirati sa A: Kakav je problem sa četvorougaonom?njegovim pulsom, da bi se menjali. Naše telo i um D: Ne odgovara energetskom polju čoveka. Kod nasproći će kroz radikalne promene, ali postepeno, što je sve nekako okruglo. Razmisli samo, ako pravišće nas pripremiti na svim nivoima za predstojeće presek trupa, ruke, glave, prsta, čakre... sve jepromene. U trenutku kada planeta izvede skok, okruglo. Znak beskonačnosti. Moja majka ima prstenbićemo tamo zajedno sa njim i probudićemo se u obliku kvadrata koji nekada nosi pored burme. Japrojektovani u jedan sasvim drugi svet, gde više vidim kako utiče na njene čakre. Vidim jasno kakoneće postojati strah, mržnja i materijalizam. Neće biti počinju da se smanjuju i kako menjaju brzinuni Anunakija, jer oni ne mogu ići sa nama u ove više obrtanja.frekvencije. Oni privremeno ostaju u jednom sasvim A: Zar je dosta da nosimo nešto od mesinga?drugom polju, u društvu onih koji liče na njih. Oni već D: Da. Jako mnogo pomaše. Idealno bi bilo, kada bivide ovo i zato se boje. odbranili i sobu gde spavamo.To ih prisiljava da povećaju svoje energije i A: Kako?informacije kojima nas napadaju. D:Obuhvatimo sobu jednom mesinganom žicom iliA: Kako se ispoljavaju ovi napadi? barem krevet. Krajevi moraju da se dodiruju. TakoD:Na fizičkom polju. Prvenstveno nas bombarduju ćemo biti zaštićeni. Ništa ne može da poremeti ovomanipulisanom hranom. Najviše korišćena hrana na polje, posebno ako u tom trenutku, kada sastavimozemlji je hleb, a u brašno je najlakše ubaciti neke krajeve, pošaljemo u Matrix misao odbrane. Mesing"upotrebljive" stvari. Zatim vode veoma interesantne je nešto sveto.ratove za vakcinisanje. Protiv takozvanih bolesti. A: Zašto?One koji otvoreno govore o ovome, ismevaju, D: Jer je energetski, svojom frekvencijom jako blizukažnjavaju ih, ograñuju se od njih. Imaju bezbroj frekvenciji polja ljubavi.načina. Izdaju knjige, imaju svoje emisije na TV sa A: Valjda je odatle poreklo verovanja izmeñu planeteciljem da dokažu da odreñene teorije koje bi trebale Venere i mesinga?da su javne, proglašavaju lažnim. Na energetskom D: Mesing utiče na razvoj biljaka, ima terapeutskinivou, svakog dana smo izloženi bombardovanju uticaj na pluća i uskoro će otkriti da pozitivno utiče itakvim energijama koje blokiraju naše čakre, na DNK čoveka. Nošenje ovog metala omogućujeposebno osećaj ljubavi. To nam onemogućava da da celo telo doñe u vibraciju čiji je cilj otvaranjeprihvatamo korisne energije poslate od Matrixa. čakre ljubavi. Istovremeno sa otvaranjem ove čakre,A: Kako nas bombarduju? Neprekidno? telo može da počne odbranu od bilo kakvogD: Ja osećam napad dva puta dnevno. Jednom oko energetskog napada.ponoći i jednom oko podneva. A: Zašto? 32
 • D: Jer duh na ovom nivou ima istu pulsaciju sa A: Hvala.Matrixom. Vibrira istim glasom, zato ima učešće u D:Nema na čemu. Da se nañemo svi u sledećihodbrani i podršci. To znači da je čovek na putu hiljadu godina mira i ljubavi!uzdizanja i Istine i da se ova veza ni na koji način ne A:Gledajući unazad na naše susrete, nadolazim damože prekinuti. Moraš da razumeš, da je razlog, bih imala još bezbroj pitanja, na koje bi volela dazašto smo na zemlji, da doprinesemo usponu i dobijem odgovore. Možda je samo toliko bilo menipromenama i na neki način ćemo biti nagrañeni kao namenjeno. Možda je Matrix u njegovoj velikojstanovnici za to jednim novim svetom. Biće sjajno. mudrosti meni saopštio samo one informacije kojeBiće sasvim drugačije nego što je sada. Tome sam bila u stanju da prihvatim. Ne mogu da kažemmožemo da doprinesemo ako pozitivno da nisam uznemirena, ozlojeñena, iznenañena i darazmišljamo, želeći da se ovaj stari sistem završi, da nisam frustrirana zbog toga što sam čula. Nekebi mogli da udjemo u jedno novo doba. Ne smemo stvari sam već poznavala, dok su me druge bocnuleda obraćamo pažnju na tuña objašnjenja, da utiču tamo gde sam mislila da me ništa ne možena nas preko svojih strahova, treba da slušamo iznenaditi i promeniti, primoravajući me da shvatimsvoje srce. Ako bi voleli da se nešto promeni, tada iz stvarno ko sam ja u suštini, koja ne zna ništa.celog bića i srca treba to da želimo. Svakoga Bez obzira što me moja racionalnost navodi natrenutka treba da mislimo na slobodu, na promene, žestoka odbijanja nekih misli, u dubini duše ipak mina ljubav. Mentalno treba da stvorimo jedan idealan nešto šapuće, da je sve to istina. Nisam još u tomsvet, treba da živimo u njemu i da ga hranimo stanju, da nešto objektivno proanaliziram. Jedinanadom i verovanjem. Sada je došao trenutak da stvar koja me je naterala da napišem ovu knjigu jeniko nema prava da nam zakida od života, da moj susret sa ovom neobičnom dušom i moja vera uodlučuje o našoj sudbini. Zato vas molim, priključite njegovu iskrenost i poštenje. Mudrost i teret tajnenam se, onima koji smo zato došli, da vam ove koju su skrivali odrazi njegovih nekada sjajnih aliinformacije predamo. Molimo vas da nam pomažete umornih plavih očiju.kako bi i mi mogli da pomognemo vama. Zato Vam predlažem, da nekoliko nedelja pokušamoA: Pokušaćemo, ali ne znam da li će uspeti? da napustimo našu ulogu odraslog, pokušajmo daD: Samo treba hteti. Nije teško. Potrebno je samo da sagledamo svet očima jednog gladnogpošalješ misao, želju za promenom do Matrixa. On sedmogodišnjaka. Zaboravimo na stare zamisli ipreuzima ovu misaono-energetsku-formu, pojačava navike, zaboravimo to što su nas drugi učili, na štaje da bi se ispoljila. To je sve. Sve će doći samo od su nas primoravali. Doñite, da sada, od ovogsebe. trenutka poželimo da saznamo istinu. Povežimo seA: Obećavam da ću to učiniti. svi sa Matrixom i dobijmo neposredno od njegaD: Nemojte zaboraviti nedeljom na mentalni susret. informaciju. Recimo, od današnjeg dana, šta je toA: U 22:30. što nas interesuje, ne šta misle komšije, drugari,D: Da. roditelji. Mi smo mi sami. Zajedno smo; posebniA: Mislim da je došlo vreme, da malo stanemo. entiteti, ali na nivou Matrixa pripadamo jednojVolela bi da kažeš još nešto? organskoj celini. Tako kako je Bog govorio prekoD: Ne. Volim svakoga i samu Zemlju. Nadam se da usta ovog dečaka. Doživljavamo neobična vremena,sam vam bio od pomoći. vreme u kojem Zemlja mora da se promeni, da seA: Naravno. sinhronizuje sa novom frekvencijom. Možda smo seD: Želim, da se u jednom novom svetu sretnemo. borili za ove mogućnosti kroz bezbroj godina. ValjdaA: Nadam se i ja, da ćemo se još videti. Već mi smo molili nebo i žudili za ovim dogañajima, zanedostaješ. ovom pomoći. Svakim rañanjem i umiranjem bili smoD: Kao što sam rekao, još ćemo se sresti. Bilo kada, sve bliže Matrixu i bili smo bliže ovom uzvišenomkad poželiš. trenutku. Naše je zadovoljstvo i zasluga što smoA: Daj mi vremena, da prvo pokušam sa mentalnim stigli dovde. Naša je šansa. Hajde da sjedinimo našesusretima... mogućnosti, snage, da probijemo zidove neznanja iD: Rekao sam već, samo treba da želiš... nenaučnosti, irealizma, ograde materijalizma, daA: Da ali teško mi je... zajedno odemo PREKO: Gde nas očekuje jednoD: Lako je. Mi svi možemo da budemo zajedno, mirnije, bolje i razumnije sutra, jedan lepši svet.samo kad poželimo. Sve vas volim i želim vam, da vam Istina ispuni srce.A: Da, ali život nas stavlja u teške situacije, kada Zato nikada nemojte zaboraviti ove moje reči: Janemamo vremena ni za sebe, za meditaciju. sam Put, Istina i Život!D:To su njihovi uticaji. Anunakija. Kad god osetiš, date nešto zadržava, blokira, pomisli samo na mene,na one koji smo došli sa Inunake i o onima koji suostali tamo. Mi ćemo vam pomoći, isto tako kao štoćemo pomoći i ostalima, ko bude tražio našu pomoć.Jer mi smo jedno sa vama. 33