"Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas

1,190 views
1,069 views

Published on

Materiāli no radošās darbnīcas "Programmas „Jaunatne darbībā” iespējas" eTwinning Nacionālās konferences ietvaros (15.10.2011. Āgenskalna Valsts ģimnāzija) Autors: Marita Kroiča

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/why_study_in_europe_opportunity_en.html http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/students/International_Internship.html http://ec.europa.eu/education/languages/pub/pdf/learn_en.pdf http://www.visiteurope.com/Plan/Practical-Information/Traveller-needs/Backpackers
 • "Jaunatnes starptautiskā programmu aģentūra" iespējas

  1. 1. Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris – 2013.gada 31.decembris
  2. 2. ES programma “Jaunatne darbībā” <ul><li>IKVIENAM jaunietim no 13 līdz 30 gadiem ir iespēja: </li></ul><ul><li>iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi </li></ul><ul><li>veidot un īstenot projektus </li></ul><ul><li>līdzdarboties sabiedrībā notiekošajā </li></ul><ul><li>iepazīt citu valstu kultūru </li></ul>
  3. 3. ES programma “Jaunatne darbībā” <ul><li>Neformālā izglītība: </li></ul><ul><li>mācīšanās darot </li></ul><ul><li>mācīšanās būt kopā ar citiem </li></ul><ul><li>mācīšanās mācīties </li></ul>
  4. 4. Neformālās izglītības sastāvdaļas <ul><li>plānots process un norise </li></ul><ul><li>brīvprātīga līdzdalība </li></ul><ul><li>nav formāla novērtējuma </li></ul><ul><li>mācīšanās no pieredzes </li></ul><ul><li>balstīta uz dalībnieku vajadzībām un interesēm </li></ul><ul><li>dalībnieku un līderu vai apmācītāju vidū nav izteiktas hierarhijas </li></ul><ul><li>spēja pielāgoties </li></ul><ul><li>nav vienas pareizas atbildes </li></ul><ul><li>aktīva līdzdalība </li></ul>
  5. 5. Dalībvalstis <ul><li>27 ES dalībvalstis, </li></ul><ul><li>EBTA ( Īslande , Lihtenšteina un Norvēģija, Šveice ) </li></ul><ul><li>kandidātvalstis ( Turcija, Horvātija ) </li></ul><ul><li>Kopā: 33 valstis </li></ul>
  6. 6. Partnervalstis <ul><li>Dienvidaustrumeiropa (Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, Melnkalne, Serbija ) </li></ul><ul><li>Austrumeiropa un Kaukāza valstis (Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Krievijas Federācija, Moldova, Ukraina) </li></ul><ul><li>Vidusjūras partnervalstis (Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jord ānas Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pašpārvalde, Jordānija, Libāna, Maroka, Sīrija, Tunisija) </li></ul><ul><li>Citas valstis , kuras ir parakstījušas līgumu ar Eiropas Komisiju par sadarbību jaunatnes jomā </li></ul>
  7. 7. Pastāvīgās prioritātes <ul><li>Eiropas pilsonība </li></ul><ul><li>Jauniešu līdzdalība </li></ul><ul><li>Kultūru daudzveidība </li></ul><ul><li>Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana </li></ul>
  8. 8. Pastāvīgās prioritātes <ul><li>Eiropas pilsonība - Eiropai svarīgi jautājumi; jauniešu loma Eiropas tagadnes un nākotnes veidošanā; jauniešu aktīvā loma vietējā sabiedrībā </li></ul><ul><li>Jauniešu līdzdalība - jaunieši kā aktīvi pilsoņi; konsultēšanās ar jauniešiem; jauniešu dalība lēmumu pieņemšanā - projekta sagatavošanā un īstenošanā </li></ul>
  9. 9. Pastāvīgās prioritātes <ul><li>Kultūru daudzveidība - cieņa pret kultūru daudzveidību, rasisma un ksenofobijas izskaušana; sapratne un diskusijas par vērtību atšķirībām </li></ul><ul><li>Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana - pieejamība visiem jauniešiem; jaunieši, kas atrodas neizdevīgākā situācijā , salīdzinot ar saviem vienaudžiem (sociālie, ekonomiskie apstākļi, invaliditāte u.c.) </li></ul>
  10. 10. ES programmas “Jaunatne darbībā” 2011.gada prioritātes <ul><li>Eiropas brīvprātīgā darba gads </li></ul><ul><li>Jauniešu bezdarbs </li></ul><ul><li>Iekļaujoša izaugsme </li></ul><ul><li>Globālie jautājumi (piemēram, ilgtspējīga attīstība, migrācija un Tūkstošgades attīstības mērķi) </li></ul><ul><li>Radošums un uzņēmīgums </li></ul><ul><li>ES-Ķīnas Jaunatnes gads (tikai A2 un A3.2) </li></ul>
  11. 11. Latvijas Nacionālās aģentūras prioritātes 2011.gadā <ul><li>Jaunieši no speciālajām izglītības iestādēm, vakarskolām, bērnu namiem </li></ul><ul><li>Krievvalodīgie jaunieši </li></ul><ul><li>Sadarbība ar partneriem no Vidusjūras reģiona valstīm </li></ul>
  12. 12. Jaunumi 2011.gadā <ul><li>Papildinātas programmas vadlīnijas </li></ul><ul><li>Vairāk uzsvērta mācīšanās un mācīšanās rezultāti </li></ul><ul><li>Jaunas projektu iesniegumu veidlapas </li></ul><ul><li>Partneru vienošanās atkārtoti iesniegtiem projektiem (Part III) </li></ul><ul><li>Gala atskaite jāiesniedz arī elektroniski </li></ul><ul><li>Partneru meklēšanas rīks Internetā OTLAS - www.salto-youth.net/otlas </li></ul>
  13. 13. Kādi ir iespējamie projektu veidi? <ul><li>Jauniešu apmaiņas (13-30 gadi) </li></ul><ul><li>Jauniešu iniciatīvas (15-30 gadi) </li></ul><ul><li>Jauniešu demokrātijas projekti (13-30 gadi) </li></ul><ul><li>Eiropas Brīvprātīgais darbs (18 - 30 gadi) </li></ul><ul><li>Apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projekti </li></ul><ul><li>Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās (15 - 30 gadi) </li></ul>
  14. 14. Kāds ir maksimālais finansējums vienam projektam? <ul><li>Nav viena noteikta maksimālā finansējuma! </li></ul><ul><li>Piešķiramais finansējums ir atkarīgs no: </li></ul><ul><li>projekta veida </li></ul><ul><li>norises ilguma </li></ul><ul><li>dalībnieku skaita u.c. </li></ul><ul><li>Visiem projektiem ir nepieciešams līdzfinansējums! </li></ul>
  15. 15. Kas var iesniegt projektu? <ul><li>Nevalstiskās organizācijas </li></ul><ul><li>Neformālas jauniešu grupas (vismaz 4 jaunieši, bet obligāti jābūt likumiskajam pārstāvim – organizācija, biedrība vai cits) (IZŅEMOT EIROPAS BRĪVPRĀTĪGO DARBU) </li></ul><ul><li>Valsts/ pašvaldību iestādes, pašvaldības (izņemot iniciatīvu projektus, kuros šīs iestādes var būt likumīgais pārstāvis, nevis iesniedzējs) </li></ul>
  16. 16. Projektu iesniegšanas termiņi <ul><li>1.februāris (Projekta uzsākšana: no 1.maija līdz 30.septembrim) </li></ul><ul><li>1.aprīlis (Projekta uzsākšana: no 1.jūlija līdz 30.novembrim) </li></ul><ul><li>1.jūnijs (Projekta uzsākšana: no 1.septembra līdz 31.janvārim) </li></ul><ul><li>1.septembris (Projekta uzsākšana: no 1.decembra līdz 30.aprīlim) </li></ul><ul><li>1.novembris (Projekta uzsākšana: no 1.februāra līdz 31.jūlijam) </li></ul><ul><li>Projektu var uzsākt īstenot ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc iesniegšanas termiņa! </li></ul><ul><li>Sekojiet www.jaunatne.gov.lv aktuālajai informācijai par projektu iesniegšanas termiņiem! </li></ul>
  17. 17. YOUTHPASS (Jaunatnes pase) <ul><li>Youthpass - apraksta un apstiprina iegūto neformālās izglītības pieredzi </li></ul><ul><li>Youthpass apliecina jauniešu dalību projekta sagatavošanā, realizācijā un novērtēšanā, kā arī personīgo ieguldījumu projektā </li></ul><ul><li>www.youthpass.eu </li></ul><ul><li>Var saņemt jauniešu apmaiņu, brīvprātīgā darba un apmācību kursu dalībnieki </li></ul>
  18. 18. ES programma JAUNATNE DARBĪBĀ <ul><li>JAUNIEŠU APMAIŅAS 1.1. un 3.1.apakšprogrammas 2007.gada 01.janvāris – 2013.gada 31.decembris </li></ul>
  19. 19. Jauniešu apmaiņa <ul><li>Jauniešu apmaiņas ietvaros jauniešu grupai ir iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai doties uz kādu citu valsti , lai kopā ar citu/ām jauniešu grupu/ām piedalītos kopīgi veidotā projektā </li></ul>
  20. 20. Jauniešu ieguvumi <ul><li>Zināšanas, pieredze un prasmes par konkrētā apmaiņas projekta tēmu </li></ul><ul><li>Pieredze starptautiska projekta plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā </li></ul><ul><li>Komunikācijas prasmes un svešvalodu uzlabošana, darbojoties starptautiskā vidē </li></ul>
  21. 21. Jauniešu ieguvumi <ul><li>Citu kultūru iepazīšana </li></ul><ul><li>Mācīšanās pieņemt atšķirīgo, pārvarēt stereotipus un aizspriedumus </li></ul>
  22. 22. Jauniešu apmaiņas projektu veidi <ul><li>Divpusējas apmaiņas – 2 valstis </li></ul><ul><li>(1 uzņēmējvalsts un 1 nosūtītājvalsts) </li></ul><ul><li>Trīspusējas apmaiņas – 3 valstis </li></ul><ul><li>(1 uzņēmējvalsts un 2 nosūtītājvalstis) </li></ul><ul><li>Daudzpusējas apmaiņas – 4 un vairāk valstis </li></ul><ul><li>(1 uzņēmējvalsts un vismaz 3 nosūtītājvalstis) </li></ul>
  23. 23. Jauniešu apmaiņas projektu atbilstības kritēriji <ul><li>Projektu iesniedz ēji </li></ul><ul><li>nevalstiskas organizācijas </li></ul><ul><li>pašvaldības/ pašvaldību iestādes </li></ul><ul><li>neformālas jauniešu grupas </li></ul><ul><li>(SIA projektus iesniegt nedrīkst ) </li></ul><ul><li>Dalībnieki </li></ul><ul><li>Jaunieši ( 13 līdz 30 gadi) </li></ul><ul><li>(Katrai grupai – vismaz 1 jauniešu līderis (vismaz 18 gadus vecs)) </li></ul><ul><li>Projektā iesaistīto jauniešu skaits (neskaitot grupu līderus): 16 – 60 dalībnieki </li></ul>
  24. 24. Daži jauniešu apmaiņas projektu kvalitātes kritēriji <ul><li>Neformālās izglītības metožu pielietojums (darba grupas, lomu spēles, āra aktivitātes, „ledlauži”, apaļā galda diskusijas utt.) </li></ul><ul><li>Partnerība visos projekta posmos (raita un efektīva partneru sadarbība) </li></ul><ul><li>Sagatavošanas un izvērtēšanas posma kvalitāte </li></ul>
  25. 25. Daži jauniešu apmaiņas projektu kvalitātes kritēriji <ul><li>Pasākuma programmas kvalitāte (detalizēti aprakstīta, reāla, sabalansēta, saistīta ar apmaiņas un programmas „Jaunatne darbībā” mērķiem un uzdevumiem, tai jāparedz mācīšanās iespējas iesaistītajiem, jāizmanto daudzveidīgas darba metodes) </li></ul><ul><li>Pasākuma programmas kvalitāte </li></ul><ul><li>Atbilstība programmas mērķiem un prioritātēm </li></ul>
  26. 26. Projekta cikls Projektu konkurss Projekta laiks / ilgums (līdz 15 mēnešiem) Apmaiņa (6-21 diena) 3 mēneši Projekts sākas IPV Apmaiņa beidzas Projekta beigas 2 mēneši Gala atskaite Līguma ilgums Rezultātu izmantošana un izplatīšana Apmaiņa sākas
  27. 27. Kas NAV jauniešu apmaiņas <ul><li>Brīvdienu ceļojumi </li></ul><ul><li>Organizāciju regulāras sanāksmes </li></ul><ul><li>Valodu kursi </li></ul><ul><li>Skolu klašu apmaiņas </li></ul><ul><li>Akadēmiski studiju braucieni </li></ul><ul><li>Koncerttūres, izrādes, sporta sacensības </li></ul><ul><li>Peļņas pasākumi </li></ul><ul><li>Darba nometnes </li></ul><ul><li>Festivāli </li></ul>
  28. 28. Apmaiņas projekta piemērs <ul><li>Projekta dalībnieku skaits: 26 jaunieši + 1 līderis no katras valsts </li></ul><ul><li>Iesaistītās valstis: Latvija (uzņēmējvalsts), Rumānija, Ungārija, Turcija un Slovākija </li></ul><ul><li>Projekta mērķis: Popularizēt laikmetīgās mākslas nozīmi jauniešu personības attīstībā un starpkultūru dialoga veicināšanā, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par laikmetīgo mākslu </li></ul>
  29. 29. Apmaiņas projekta piemērs <ul><li>Izmantotās neformālās izglītības metodes : grupu darbs, prāta vētra, intervija, diskusijas, radošās darbnīcas, prezentācijas, simulāciju spēles, novērošana, āra nodarbības, projektu metode, vizualizēšana </li></ul><ul><li>Aktivitātes : multimediju performance, teatrāla performance, instalācija, starpkultūru vakars, tērpu modeļu radīšana, video projekciju veidošana </li></ul>
  30. 30. Vairāk informācijas par jauniešu apmaiņām <ul><li>JSPA mājas lapa: www.jaunatne.gov.lv </li></ul><ul><li>Programmas “Jaunatne darbībā” vadlīnijas </li></ul><ul><li>Rokasgrāmata “Maināmies!?” </li></ul><ul><li>Partneru meklēšanas iespējas </li></ul><ul><ul><li>http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/raksti-projektu/atrodi-partnerus </li></ul></ul><ul><ul><li>www.salto-youth.net/otlas </li></ul></ul>
  31. 31. ES programma JAUNATNE DARBĪBĀ <ul><li>JAUNIEŠU INICIATĪVAS 1.2. apakšprogramma 2007.gada 01.janvāris – 2013.gada 31.decembris </li></ul>
  32. 32. Kas ir jauniešu iniciatīvas? <ul><li>Jauniešu iniciatīva ir radošs vietēja vai starptautiska mēroga projekts , ko veido un organizē paši jaunieši un kas sniedz ieguldījumu vietējā sabiedrībā </li></ul>
  33. 33. Iniciatīvas projekta piemērs <ul><li>Projekts, lai veicinātu izpratni un iecietību pret bēgļiem Latvijā, kā arī izglītotu jauniešus par šo cilvēku grupu </li></ul><ul><li>Aktivitātes: filmas uzņemšana, konkurss, simulācijas spēle, filmas demonstrācija un nodošana skolām </li></ul><ul><li>Neformālās izglītības metodes: apmācības, ideju vētras, lomu spēles, diskusijas </li></ul>
  34. 34. Iniciatīvas projekta piemērs <ul><li>Ieguvumi </li></ul><ul><li>kompromisa, vidusceļa atrašanas prasmes </li></ul><ul><li>prasme pieņemt lēmumus saspringtās situācijās </li></ul><ul><li>savu spēju apzināšanās </li></ul><ul><li>komunikācijas spēju uzlabošana </li></ul><ul><li>pieredze intervēšanā, tulkošanā </li></ul><ul><li>montēšanas prasmes </li></ul><ul><li>darījumu kontaktu meklēšana </li></ul><ul><li>saziņas, koordinēšanas prasmes </li></ul>
  35. 35. Kas NAV Jauniešu iniciatīva? Jauniešu apmaiņas Jauniešu semināri Darba nometnes Konkursi Tūrisms
  36. 36. Jauniešu iniciatīvu projektu pamatkritēriji <ul><li>Dalībnieki: jaunieši (15 līdz 30 gadi) </li></ul><ul><li>Jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem var piedalīties, ja projektam ir piesaistīta atbalsta persona </li></ul><ul><li>Arī pilngadīgajiem var būt atbalsta persona </li></ul><ul><li>Vismaz 4 dalībnieki </li></ul><ul><li>Projekta ilgums: 3 līdz 18 mēneši </li></ul>
  37. 37. Jauniešu iniciatīvu projekti <ul><li>Projektu vada un īsteno jaunieši </li></ul><ul><li>Ieguldījums vietējā sabiedrībā </li></ul><ul><li>Eiropas apzināšanās </li></ul><ul><li>Neformālās izglītības metodes </li></ul>
  38. 38. Eiropas apzināšanās <ul><li>Jauniešu loma Eiropas tagadnes un nākotnes veidošanā </li></ul><ul><li>Projekts apskata Eiropas sabiedrībā būtiskus jautājumus , piemēram, rasismu </li></ul><ul><li>Projekta tēmas saistība ar ES jautājumiem , piemēram, ES rīcības, kas ietekmē jauniešus </li></ul><ul><li>Projektā tiek diskutēts par ES pamatvērtībām , piemēram, cieņu pret cilvēktiesībām </li></ul>
  39. 39. Finansējums <ul><li>Maksimālā summa pasākumu izmaksām: </li></ul><ul><ul><li>Nacionālai jauniešu iniciatīvai 4600 € </li></ul></ul><ul><ul><li>Starptautiskai jauniešu iniciatīvai 6800 € </li></ul></ul><ul><li>Ja projektā iesaistīti 15 -17 gadus veci jaunieši vai jaunieši ar ierobežotām iespējām, atbalsta persona 850 € </li></ul><ul><li>Projekta papildus rezultātu izplatīšanas un izmantošanas izmaksas līdz 1000 € </li></ul>
  40. 40. ES programma JAUNATNE DARBĪBĀ <ul><li> EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 2. apakšprogramma 2007.gada 01.janvāris – 2013.gada 31.decembris </li></ul>
  41. 41. Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs? <ul><li>IESPĒJA: </li></ul><ul><li>jauniešiem vecumā no 18 – 30 gadiem uz laiku no 2 – 12 mēnešiem (grupu projektā vai i esaistot jaunie šus ar ierobežotām iespējām – no 2 nedēļām) </li></ul><ul><li>jebkurā Eiropas vai kādā citā valstī </li></ul><ul><li>individuāla mācīšanās pieredze </li></ul>
  42. 42. Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs? <ul><li>Atrast nosūtītājorganizāciju un uzņēmējorganizāciju Eiropas EBD akreditēto organizāciju datu bāzē </li></ul>
  43. 43. Kas NAV Eiropas Brīvprātīgais darbs? <ul><li>° </li></ul>
  44. 44. Kādēļ vērts kļūt par Eiropas brīvprātīgo? Prieks, palīdzot citiem Dzīvošana citā valstī Svešvaloda Kultūras iepazīšana Jauni draugi Darba pieredze Patstāvība Pašpārliecinātība Savu ideju un sapņu īstenošana Skaidrība par nākotni Sadarbība Darbs komandā Prasmes, iemaņas, zināšanas Paplašināts redzesloks
  45. 45. Eiropas Brīvprātīgā darba tēmas Sociālā integrācija Veselība Vide , daba Mediji un komunikācijas Migranti Jaunatne un bērni Brīvais laiks/sports Darbs ar veciem cilvēkiem Darbs ar invalīdiem Kultūra
  46. 46. Finansējums <ul><li>Ceļa izmaksas 90% </li></ul><ul><li>Uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas </li></ul><ul><li>Valodas apmācība </li></ul><ul><li>Apdrošināšana </li></ul><ul><li>Kabatas nauda </li></ul><ul><li>Vīzas un vakcinācijas izmaksas </li></ul><ul><li>Papildus finansējums projektos jauniešiem ar ierobežotām iespējām </li></ul>
  47. 47. <ul><li>www.jaunatne.gov.lv </li></ul><ul><li>sadaļā Eiropas Brīvprātīgais darbs Pieredzes stāsti : </li></ul><ul><li>http://jaunatne.gov.lv/index.php/raksti-projektu/eiropas-brivpratigais-darbs/pieredze-ebd </li></ul>
  48. 48. Brīvprātīgo pieredze <ul><li>Tik grūti tomēr to visu tā skaisti uzlikt uz papīra, un tā vien šķiet, ka mani ir pārņēmis tāds grieķu haotiskums, jo sižeti lec cits citam priekšā un pārklājas. Sejas, vietas, emocijas…Un vienā vārdā tas viss ir brīvprātīgais darbs . Tu nepelni naudu, bet iegūsti daudz ko vairāk – jaunas sajūtas, kuras nepazūd tai mirklī, kad iesēdies lidmašīnā, lai dotos mājās. Vārdu salikums brīvprātīgais darbs manī turpmāk vienmēr izraisīs tauriņu lidojumu vēderā, jo es zināšu, ka esmu viena no viņiem. Un mūs visus kaut kas vieno – krāsaina pieredze un ideja par labāku pasauli . </li></ul><ul><li>/ Māra Šteinberga, brīvprātīgā Grieķijā/ </li></ul>
  49. 49. Brīvprātīgo pieredze <ul><li>Tagad ir palikuši pieci mēneši līdz mana brīvprātīgā darba beigām. Mani nākotnes plāni ir izveidot Jauniešu centru savā pilsētā un iestāties sev tīkamā universitātē . Pie Jauniešu centra es jau sāku strādāt būdams Holandē. Rakstu projektu un plānoju, kā viss notiks, jo šeit man ir liels atbalsts un iedvesma to darīt. Noslēgumā ieteikšu tiem, kam ir griba un izdevība, negaidīt un doties brīvprātīgajā darbā. Kopā esmu saticis ap 30 brīvprātīgos no dažādām valstīm, un visi, lai arī caur grūtībām un cīņām, tomēr ieguva pieredzi, ko atcerēsies vienmēr . </li></ul><ul><li>/ Raivis Turkupols , brīvprātīgais Nīderlandē/ </li></ul>
  50. 50. ES programma JAUNATNE DARBĪBĀ <ul><li>CITI PROJEKTU VEIDI 2007.gada 01.janvāris – 2013.gada 31.decembris </li></ul>
  51. 51. Citi projektu veidi <ul><li>Jauniešu demokrātijas projekti (1.3.) </li></ul><ul><li>S tarptautiski projekt i , kas veicina jauniešu līdzdalību </li></ul><ul><li>Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti (5.1.) </li></ul><ul><li>Iespēja organizēt starptautiskus vai nacionālus seminārus jauniešiem un par jaunatnes politiku atbildīgām personām </li></ul><ul><li>Sadarbība ar ES kaimiņos esošajām Partnervalstīm (3.1.) </li></ul><ul><li>Iespēja veidot jauniešu apmaiņas, kā arī apmācības un sadarbības veidošanas projektus ar Partnervalstīm </li></ul><ul><li>Apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projekti (4.3.) </li></ul><ul><li>Darba ēnošana, izpētes vizītes, studiju vizītes, semināri, apmācību kursi u.c. Šiem projektiem NAV vecuma ierobežojuma! </li></ul>
  52. 52. euro desk <ul><li>Tīkls 33 Eiropas valstīs </li></ul><ul><li>Datubāze www.eurodesk.eu </li></ul><ul><li>Atbildes uz jautājumiem par mobilitāti Eiropā </li></ul><ul><li>Jaunumi un ziņas par konkursiem, konferencēm, nometnēm u.c. lietām </li></ul><ul><li>Eiropas Jaunatnes portāls </li></ul>
  53. 53. Eiropas Jaunatnes portāls http://www.europa.eu/youth
  54. 54. Eiropas Jaunatnes portāls <ul><li>7 galvenie temati – darbs, izglītība, brīvprātība, tiesības, informācija par Eiropu, līdzdalība, ceļošana </li></ul><ul><li>Eiropas jaunatnes jomas ziņas </li></ul><ul><li>Iespējas uzdot jautājumus, piedalīties diskusijās, iesūtīt pieredzes stāstus </li></ul><ul><li>Eiropas lapas latviešu valodā </li></ul>
  55. 55. Kā uzdot jautājumus? <ul><li>Sūti savu jautājumu uz [email_address] </li></ul><ul><li>www.jaunatne.gov.lv </li></ul>
  56. 56. Citas JSPA administrētās programmas <ul><li>Eiropas Dienasgrāmatas </li></ul><ul><li>Annas Lindes Fonds </li></ul><ul><li>Latvijas-Šveices sadarbības programma </li></ul><ul><li>eTwinning </li></ul>
  57. 57. Apmācības <ul><li>Starptautiskās apmācības </li></ul><ul><li>Nacionālās apmācības </li></ul><ul><li>Projektu veidlapu aizpildīšanas semināri (5 x gadā) </li></ul><ul><li>Apmācības potenciālajiem Jauniešu apmaiņu projektu veidotājiem </li></ul><ul><li>Apmācības potenciālajiem Jauniešu iniciatīvu projektu veidotājiem </li></ul><ul><li>Apmācības skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem par neformālās izglītības izmantošanu darbā ar jauniešiem </li></ul>
  58. 58. Apmācības <ul><li>Nacionālās apmācības </li></ul><ul><li>Apmācības cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām “Programma “Jaunatne darbībā” kā sociālās iekļaušanas instruments” </li></ul><ul><li>Apstiprināto Jauniešu apmaiņu projektu koordinatoru apmācības </li></ul><ul><li>Apmācības brīvprātīgajiem (iebraukšanas, vidustermiņa un izvērtēšanas seminārs) </li></ul>
  59. 59. Plānotas jaunas apmācības (2011.-2012.gads) <ul><li>Radošas metodes jauniešu projektos </li></ul><ul><li>Jauniešu iniciatīvas projektu pilnveide un attīstība </li></ul><ul><li>Jauniešu projekti jauniešu nodarbinātības veicināšanai </li></ul><ul><li>Sociālās iekļaušanas projektu kvalitātes uzlabošana </li></ul><ul><li>Apmācība bērnu namu un internātskolu pārstāvjiem </li></ul><ul><li>Seminārs par Youthpass </li></ul><ul><li>Seminārs par Eiropas jaunatnes stratēģiju </li></ul>
  60. 60. Atbalsts un informācija <ul><li>Mājas lapa: www.jaunatne.gov.lv </li></ul><ul><li>Informatīvie materiāli (bukleti par projektu veidiem, neformālo izglītību, sociālo iekļaušanu, žurnāls “Jaunatne”) </li></ul><ul><li>Konsultācijas aģentūrā </li></ul><ul><li>Apmācības </li></ul><ul><li>Reģionālo koordinatoru tīkls </li></ul>
  61. 61. JSPA reģionālie koordinatori <ul><li>23 reģionālie koordinatori visā Latvijā – organizācijas darbojas Eurodesk tīklā, izplata informāciju par programmu “Jaunatne darbībā” </li></ul><ul><li>Rīko apmācības, informatīvos pasākumus, sniedz konsultācijas </li></ul><ul><li>Aktīvi darbojas jaunatnes jomā, īsteno projektus reģionos </li></ul>
  62. 62. www.jaunatne.gov.lv <ul><li>V/A “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Teātra iela 3, Rīga, LV-1050 </li></ul><ul><li>Tālrunis: 67358065 </li></ul><ul><li>E-pasts: info@jaunatne.gov.lv </li></ul><ul><li>Twitter: @JaunatneDarbiba </li></ul>

  ×