I.margeviča "Starpkultūru saskarsme"

3,752 views
3,431 views

Published on

I.margeviča "Starpkultūru saskarsme" Prezentācija no zin.prakt. etwinning konferences „Starptautiskā sadarbība un projektu metode mūsdienīgā mācību procesā" Liepājā 05.11.2011.

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

I.margeviča "Starpkultūru saskarsme"

 1. 1. Starpkultūru saskarsme Dr.paed., docente Ieva Margeviča Latvijas Universitāte E-pasts: ievam@lanet.lv eTwinning zinātniski praktiskā konference “Starptautiskā sadarbība un projektu metode mūsdienīgā mācību procesā” Liepāja, 05.11.2011
 2. 2. Izaicinājumi Eiropas valstuizglītības sistēmām Globalizācijas straujā attīstība; Starptautiskā konkurence; Tehnoloģiju progress; Iedzīvotāju novecošana; Mobilitāte; Multikulturālisms, multilingvisms.
 3. 3. Psihiatrs un psihologsRoberts Dž.Liftons (ASV) Jaunās paaudzes pārstāvji -mainīgie cilvēki. Viņi dzīvo septiņu sekunžu skaņas bitu pasaulē, ir pieraduši pie iespējas ātri iegūt un izgūt informāciju, viņi nespēj ilgi koncentrēties, viņus raksturo vairāk spontānums nekā apdomīgums. Viņu pasaulē ir maz robežu un tās ir nepastāvīgas. Viņi izaug kopā ar hipertekstu, tīmekļa vietņu saitēm un atgriezenisko saikni. R.J.Lifton (2002) The Protean Self: Human Resilience in an Age of Fragmentation.
 4. 4. Aktualitāte Saglabāt kultūras resursus, veicināt kultūras identitātes attīstību, respektēt daudzveidību un rosināt starpkultūru dialogu. (Eiropas Padome, 2005) Baltā grāmata par starpkultūru dialogu (Eiropas Padome, 2008)
 5. 5. eTwinning izmaiņas valodas apguvē: jaunu mediju un metožu izmantošana; autentiska valoda; valodas lietošanas prakse; motivācija apgūt valodu gan skolotājiem, gan skolēniem.
 6. 6. Eiropas Padomes valodaspolitikas mērķi un uzdevumi Valodu daudzveidību no saziņas barjeras pārveidot par savstarpējas bagātināšanās un sapratnes avotu; Labi protot Eiropas modernās valodas, var uzlabot dažādās valodās runājošo eiropiešu savstarpējo komunikāciju, veicināt viņu mobilitāti, savstarpējo sapratni un sadarbību, kā arī novērst aizspriedumus un diskrimināciju; Saglabāt un pilnveidot Eiropas kultūras dzīves bagātību un daudzveidību, savstarpēji palielinot zināšanas par nacionālajām un reģionālajām valodām, tai skaitā valodām, kuras netiek bieži mācītas.
 7. 7. eTwinning Tradīciju un vērtību (kultūras) apmaiņa: Kultūru atšķirību identificēšana; Jaunas informācijas un prasmju ieguve; Kultūratšķirību izpratne; Spēja darboties dažādās kultūrvidēs.
 8. 8. eTwinning e-Iekļaušanās veicināšana “E-iekļaušanai jābūt vispārējai pieejai, ar tās palīdzību garantējot ikviena iedzīvotāja emancipāciju neatkarīgi no viņa stāvokļa sabiedrībā.” (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, 2011) Sadarbība; Jauni draugi; Atbalsts.
 9. 9. Starpkultūru dialogs Vēlme uzzināt un izprast dažādus pasaules uzskatus, dzīvesveidus un vērtības; Dažādība kā mācību resurss; Dalīties savā pieredzē; Apmainīties idejām un skaidrot savu pasaules uztveri. Atvērta un savstarpēji bagātinoša komunikācija.
 10. 10. Starpkultūru dialogs Sniedz iespēju: labāk iepazīt sevi; padziļināt savu pašizziņu un pasaules uzskatu; apzināties robežas, kuras izmantojam sevis un citu definēšanai; pārvarēt un/vai apšaubīt šo robežu nepieciešamību.
 11. 11. Starpkultūru saskarsme Starpkultūru saskarsme ir cilvēku grupu sociālā mijiedarbība kopīgu mērķu risināšanā.
 12. 12. Starpkultūru komunikācija Divu dažādu kultūras pārstāvju komunikācija. Starpkultūru komunikācijai raksturīgs: - augstāka neskaidrības pakāpe; - zemāka uzticēšanās; - paaugstināta iztaujāšana; - paaugstināta neverbālā ekspresija; - paaugstināta pašizpausme.
 13. 13. Valoda Viens no svarīgākajiem kultūras elementiem. Kultūras izteikšanas, saglabāšanas un tālāknodošanas līdzeklis. Valoda nav tikai saziņas līdzeklis; tā sniedz ieskatu cilvēku domāšanas veidā, attieksmē pret dzīvi, uzvedībā. Daudzi kultūras priekšstati tiek izplatīti ar valodas starpniecību.
 14. 14. Verbālā saskarsme Daudzās kultūrās verbālās izteiksmes formu nosaka: dzimums, vecums, nodarbošanās, pazīšanās pakāpe, diennakts stunda, atrašanās vieta u.tml.
 15. 15. Piemēri amerikāņu angļu val. Quite nozīmē “ļoti”, britu angļu val. – “diezgan”; Pants - “bikses” (amerikāņiem), “apakšbikses” (angļiem); Table it!- britu izpratnē “iekļaut”, amerikāņu- “atlikt”. Watch out! Die Kotelette (vācu val.) – karbonāde
 16. 16. Ieteikumi ne-seksistu valodas izmantošanā(Non-Sexist language) Address Your ReaderNē. If he studies hard, a student can make the honor roll.Jā. If you study hard, you can make the honor roll. Use Plural Nouns and PronounsNē. Teach the child to walk by himself. He is expanding his operation. Everyone needs his own space.Jā. Teach children to walk by themselves. They are expanding their operation. All people need their own space.
 17. 17.  Use Both Pronouns and Vary Their OrderNē. A worker with minor children should make sure his will is up to date.Jā. A worker with minor children should make sure her or his will is up to date. Replace Language Stereotyping MenNē: Businessman/men, Cameraman, Chairman, Craftsmen, Headmaster, PolicemanJā: Business person/people, people in business, executive, merchant, entrepreneur, Craftsperson ,Camera operator, Chairperson, chair, moderator, group leader, department head, Principal, Police officer.
 18. 18.  Replace Titles Stereotyping WomenNē. Authoress, Housewife, WaitressJā. Author, House worker, housekeeper, Waitperson/waiter.
 19. 19. Aktivitāte “Mēbeles”
 20. 20. Skolotāja valoda (T.Woodward)Tev vajadzēja rakstīt..Tev nevajadzēja..Kāpēc Tu .. ? Tā bija viena iespēja, kāda ir otra iespēja? Kas Tev sagādāja galvenās grūtības? Kādi bija šķēršļi? Nākamreiz Tu varētu pamēģināt..?
 21. 21. Kas tas ir? @
 22. 22. @ Angļiem “at” Arābi “fi” Vācija, Holande “mērkaķa aste” Krievijā “suns” Dānijā, Zviedrijā “snuķis”
 23. 23. EUROPANTO (autors Diego Marani) "Que would happen if, wenn Du open your computero, finde eine message in esta lingua? No est Englando, no est Germano, no est Espano, no est Franzo, no est keine known lingua aber Du understande! Wat happen zo! Habe your computero eine virus catched? Habe Du sudden BSE gedeveloped? No, Du esse lezendo la neue europese lingua: de Europanto! Europanto ist uno melangio van de meer importantes Europese linguas mit also eine poquito van andere europese linguas, sommige Latinus, sommige old grec. "
 24. 24. Kāpēc ir nepieciešamaneverbālā komunikācija? Daudzos gadījumos neverbālā komunikācija ir daudz efektīvāka par verbālo, piem., norādot virzienu, attēlojot formu. Neverbālā komunikācija ir ietekmīga, tā norāda uz cilvēka iekšējām sajūtām. Neverbālā komunikācija ir ticama, jo tā grūtāk kontrolējama. Ar neverbālās komunikācijas palīdzību daudz tiešāk varam paust savu viedokli.Verbālā komunikācija 30%Neverbālā – 70%
 25. 25. Neverbālā komunikācija Papildina, pastiprina vārdisko informāciju. Atbalsta verbālo informāciju. Dublē informāciju. Uzsver. Pavājina. Ir pretrunā ar vārdisko informāciju. u.c.
 26. 26. Atklājumi Zinātnieki ir atklājuši 200.000 zīmes, kas stimulē nozīmju uztveri (daži zinātnieki min pat 700.000). Piemēram, ir zināmas 23 uzacu kustības, katra no tām stimulē kādas noteiktas nozīmes uztveri.
 27. 27. Starpkultūru komunikācijasneverbālie komponenti I Paralingvistika – smiekli, runas skaļums, intonācija, temps, klusums. Kinesika – žesti, ķermeņa kustības, sejas izteiksme. Okulezika - acu kontakts. Gastika –ēšanas un dzeršanas paradumiem kā komunikācijas forma.
 28. 28. Starpkultūru komunikācijasneverbālie komponenti II Olfaktika - komunikācija ar ožu, smaržu nozīme komunikācijā. Proksēmika – telpiskās vajadzības. Haptika – komunikācija ar pieskārieniem. Hronēmika – laika uztvere. Sistemoloģija – zināšanas par priekšmetiem, kas raksturo komunikācijas vidi un telpu, to semantisko nozīmi.
 29. 29. Kā jūs justos?
 30. 30. PersoniskāIntīmā telpatelpa Sociālā Publiskā telpa telpa45 1,2cm m 3,7m 7,6m
 31. 31. Proksēmika Tās ir telpiskās attiecības, savas personiskās telpas izmantošana komunikācijā. Telpas izmantošana ir atšķirīga dažādās kultūrās. Katram cilvēkam ir sava personīgā telpa, kuras robežas pārkāpjot cilvēki sajūt diskomfortu un reaģē negatīvi, īpaši, ja svešinieki ienāk intīmajā zonā (vidēji 14 – 46 cm)
 32. 32. Kinēsika Ķermeņa kustības, pozas, sejas izteiksme, žesti, apģērbs. Cilvēki no dažādām kultūrām var vienus un tos pašus žestus interpretēt atšķirīgi. Apģērbs, kas vienā kultūrā var likties skaists, gaumīgs un izsmalcināts, citā var likties pilnīgi nepieņemams.
 33. 33. G.Bush senior toured Australia in 1992 andflashed a “V” sign for victory. The correct way to give this sign (as popularised by Sir Winston Churchill) is with the palm of the hand facing outwards. (http://www.third-culture- intelligence.com/communication-skills/)
 34. 34. Paravaloda (paralingvistika) Vokālas bezvārdu skaņas radīšana vai klusēšana. Skaļums, temps, augsta un zema balss, šņuksti, elsas, dažādi “hm”, “ah”, “uh”, “mm”, “ā”, “ō”, “ū” u.c. Runāšana ātri vai lēni, skaļi vai klusu. Nozīme ir arī akcentam (piem., ASV akcents bieži vien norāda uz cilvēka izglītības līmeni).
 35. 35. Klusums Klusums sarunā var nozīmēt: piekrišanu, apātiju, bijību, neskaidrību, pārdomas, samulsumu, nožēlu, naidīgumu, cieņu, skumjas. Austrumu kultūrās klusums tiek izmantots biežāk nekā rietumu.
 36. 36. Piemēri Amerikā klusums vairāk tiek uzskatīts par neieinteresētības paušanu, par uzmanības trūkumu; Ķīnā to uzskata par piekrišanas un atzīšanas zīmi, cilvēkam ir jārunā tikai tad, kad viņam ir ko teikt, ir jādod iespēju citiem runāt pirmajiem.
 37. 37. Okulezika (acu kontakts) Ir atšķirības, cik daudz un kā cilvēki skatās acīs, kādos gadījumos. Atsevišķās kultūrās (austrumos) ciešs acu skatiens nozīmē nepieklājību; Rietumos acu kontakta trūkums var liecināt par vienaldzību.
 38. 38. Olfaktika (komunikācija ar ožu) Oža tiek uzskatīta par vismazāk apzināto sajūtu cilvēkā. Sievietes visās kultūrās smaržas var uztvert mazākā koncentrācijā, kā arī ilgāk nekā vīrieši. Daudzās kultūrās smaržas tiek izmantotas gan rituālos, gan dažādās orģijās, piem., lai pievilinātu pretējo dzimumu, kā arī higiēnai.
 39. 39. Hronēmika (Laika izmantošana) Monohroniska laika uztvere (laiks ir ierobežots, to taupa; sagaida, lai uz tikšanos ierastos laikā, visi pasākumi sākas plānotajā laikā, cilvēku vajadzības ir pakārtotas izpildes termiņiem). Polihroniskā laika uztvere (laika ir diezgan, cilvēki nesteidzas, laiks tiek piemērots cilvēku vajadzībām, nokavēties ir pieļaujami, pasākumi var sākties ar pusstundas vai pat lielāku nokavēšanos.)
 40. 40. Haptika (pieskārieni) Arābu kultūrās aizliegts pieskarties sievietei, bet arābu vīrieši bieži pieskaras viens otram. Taizemē un Laosā svešinieks nedrīkst pieskarties bērna galvas virsai, jo tā ir vieta, kur mājo gars jeb dvēsele. Valda uzskats, ka bērna dvēsele vēl nav pietiekami stipra un spēcīga, lai tai pieskartos un tā var saslimt, ja tai pieskaras.
 41. 41. Haptika
 42. 42. 12 pieskāršanās nozīmes komunikācijas aktā(Jones & Yarbrough, 1985) Pieķeršanās Reakcijas izrādīšana Novērtēšana Uzmanības pierādīšana Pakļaušanās Apsveikums Rotaļīga pieķeršanās Rotaļīga agresija Seksuāla interese Atvirzīšanās Atbalsts Piekāpšanās
 43. 43. Starpkultūru kompetences recepte(Fikret Çerçi)Rp.3 ēdamkarotes empātijas2 glāzes svaiga līdzpārdzīvojuma70 g atpazīt komunikācijas barjeras5-7 naža galiņu pieredzes5 paciņas izpratnes4 gabali konservēta prāta asuma
 44. 44. 1 šķipsna draudzīgas ziņkārības (var pievienot arī vairāk)1 porcija dzīves gudrībasPamatīga deva iecietības Pārāk nesterilizēt! Dozēt pēc vajadzības! Nepievienot stereotipus!
 45. 45. Lietošanas instrukcija: izmantojot svešzemju aromātiskās garšvielas, tas visam piešķirs īpašu garšu garšu koriģējiet, balstoties uz savu kultūrmantojumu (piem., omas pavārmākslas noslēpumus)Lietot: izjusti,izgaršojot katru garšas niansi!!
 46. 46. Aktīva klausīšanās 1) Noskaidrošana –nepieciešams uzdot jautājumus, lai precizētu un noskaidrotu komplicētus, divdomīgus vai neprecīzus apgalvojumus. Piemēram: Jūs varētu, lūdzu, atkārtot? Ko jūs ar to domājat? Vai Jūs varētu paskaidrot..? 2) Pārfrāzēšana – runātāja domas būtības izteikšana klausītāja vārdiem. Piemēram: Cik es saprotu... Pēc Jūsu domām... Labojiet, ja es kļūdos, bet... Citiem vārdiem... 3) Apkopošana – galvenās domas (idejas) un sajūtu kopsavilkums klausītāja vārdiem. Piemēram: Jūsu galvenie ieteikumi, ir... Kopumā... Līdz šim mēs esam vienojušies par šīm iespējām...
 47. 47. Jautājumi?
 48. 48. Paldies par uzmanību!

×