Marketing 3.0 การตลาด อัมพวา

3,431 views
3,269 views

Published on

Marketing 3.0 การตลาด อัมพวา

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
574
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing 3.0 การตลาด อัมพวา

 1. 1. Amphawa Sustainable City
 2. 2. แนวทางการพลิกฟื้นตลาดน้ำอัมพวา แบบแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน
 3. 3. เมืองยั่งยืน (Sustainable City) เป็นเมืองที่ให้ความสำคัญในการรักษาระบบนิเวศ พัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต / ชุมชน พัฒนาการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ
 4. 4. เป้าหมายของการพัฒนา มุ่งไปสู่ความมั่นคงมากกว่าความมั่งคั่ง มั่นคงในทางเศรษฐกิจ มั่นคงทางด้านจิตใจ ด้านวัฒนธรรม การเมือง และด้านนิเวศ
 5. 5. ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน สร้างอาชีพ รายได้ เศรษฐกิจและสังคม สร้างจุดขายที่โดดเด่น แตกต่าง มีอัตลักษณ์ อย่างยั่งยืนและพอเพียง
 6. 6. <ul><li>ปัญหาของชุมชนอัมพวาก่อนการพัฒนา </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจถดถอย ขาดแหล่งงาน ประชาชนไม่มีรายได้ </li></ul><ul><li>ผู้คนย้ายออกไปหางานทำที่อื่น  ครอบครัวกระจัดกระจาย </li></ul><ul><li>วิถีชีวิต / ประเพณี / วัฒนธรรมท้องถิ่นสูญหาย / ถูกละทิ้ง </li></ul><ul><li>ประชาชนมีทัศนคติไม่ดีต่ออาคารเก่า คิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยากจน อยากรื้อทิ้ง </li></ul><ul><li>ประกาศขายบ้าน / สวน </li></ul>
 7. 7. โมเดลของการทำตลาดน้ำอัมพวา
 8. 8. <ul><li>หลักการพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ </li></ul><ul><li>ภูมิสังคม </li></ul><ul><li>เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา </li></ul><ul><li>หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน </li></ul><ul><li>หลักเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul><ul><li>ค้นหาคุณค่าของชุมชนอัมพวา </li></ul><ul><li>ด้านประวัติศาสตร์ </li></ul><ul><li>ด้านศิลปวัฒนธรรม </li></ul><ul><li>ด้านสิ่งแวดล้อม </li></ul>
 9. 9. การพัฒนา 4 มิติ 1.People ( ด้านชุมชน ) พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างความเข็มแข็ง / ยั่งยืน 2.Product ( ด้านผลิตภัณฑ์ ) พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้มีความโดดเด่น 3.Place ( ด้านการท่องเที่ยว ) พัฒนาศักยภาพ / สร้าง แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยว 4.Preserve ( ด้านอนุรักษ์ ) สร้าง / รักษา อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลาดน้ำอัมพวา ชุมชนอัมพวา กรุงเทพมหานคร อ่าวไทย 72 ก . ม .
 10. 10. ล่องเรือชมหิ่งห้อย / ชุมชนริมน้ำ ที่พัก / โฮมสเตย์ อาหาร / ขนม / ผลไม้ ของที่ระลึก / ของฝาก
 11. 11. หัวใจของความสำเร็จ ของการทำตลาดน้ำอัมพวา
 12. 12. <ul><li>อนุรักษ์และฟื้นฟู วิถีชีวิต ขนมธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>สร้างเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้ เพิ่ม / สร้าง การผลิต การค้า การบริการ การท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน เยาวชน ถ่ายทอดภูมิปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ </li></ul>คุณค่า มาก่อน มูลค่า
 13. 13. ข้าวแต๋นราดน้ำตาลมะพร้าว น้ำดอกไม้ ( บัว กุหลาบ ดาหลา อัญชัน เข็ม ) เสื้ออัมพวา / หิ่งห้อย
 14. 14. ไอศกรีมผลไม้ไทย ( มะยมคลุกพริกเกลือ ฝรั่ง / มะขามคลุกบ๊วย มะม่วงน้ำปลาหวาน ฯลฯ ) ซอสผลไม้ไทย ( พริกบางช้าง ส้มโอ ลิ้นจี่ มะม่วง ฝรั่ง มะนาว ส้มแก้ว ชมพู่ สับปะรด ฯลฯ )
 15. 15. วิธีการสร้างความร่วมมือ จากชุมชนและนักท่องเที่ยว
 16. 16. ปลุกจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วม ความรักต่อชุมชนและท้องถิ่น สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
 17. 19. โครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา ( ปี 2553-2554)
 18. 20. คำแนะนำสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ต้องการสร้างรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน
 19. 21. ค้นหาคุณค่าของชุมชน นำเสนอจุดขายที่แตกต่าง โดดเด่น สร้างอัตลักษณ์ของชุมชน สินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของท้องถิ่น
 20. 22. ทำอย่างไรที่จะรักษาและสร้างสรรค์ คุณค่าของชุมชนผ่านคนในรุ่นต่อไป โดยได้รับมูลค่าของคุณค่าเหล่านั้น .

×