Bahasa Melayu 11

 • 8,475 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
8,475
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
458
Comments
0
Likes
6

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BAHASA MELAYU 11 KEMAHIRAN BERBAHASA KESUSASTERAAN MELAYU
 • 2. MASA INTERAKSI
  • 15 MINGGU = 75 JAM
  • 5 JAM SEMINGGU
   • KEMAHIRAN BERBAHASA - 3 JAM
   • KESUSASTERAAN MELAYU – 2 JAM
 • 3. KEMAHIRAN BERBAHASA
  • KEMAHIRAN LISAN
  • KEMAHIRAN MEMBACA
  • KEMAHIRAN MENULIS
 • 4. BAHAN-BAHAN BACAAN DICADANGKAN
  • Azman Wan Chik 1987. Isu – isu Semasa Dalam Pengukuran dan
  • Penilaian Bahasa Malaysia . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
  • dan Pustaka.
  • Atan Long 1984. Pendidik dan Pendidikan . Petaling Jaya: Fajar
  • Bakti Sdn Bhd.
  • Koh Boh Boon (Ed.) 1989. Perspektif Pengajaran Bahasa Malaysia.
  • Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
  • Kamarudin Hj. Husin1988. Pedagogi Bahasa . Petaling Jaya:
  • Longman Malaysia Sdn Bhad.
  • Kamarudin Hj. Husin, Siti Hajar Abdul Aziz 1997. Penguasaan
  • Kemahiran Menulis.Subang Jaya:Kumpulan Budiman Sdn.
  • Bhd.
  • Yahya Othman 2004. Mengajar Membaca Teori dan Aplikasi.
  • Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.
 • 5. LISAN
  • Aspek kemahiran bahasa yang penting
  • Kemahiran asas bagi bahasa pertama yang dikuasai oleh seseorang kanak – kanak.
  • Kanak – kanak menguasai bahasa daripada apa yang didengar dan dialaminya dan cuba meniru dan menuturkannya berulangkali daripada orang – orang yang berada disekelilingnya.
 • 6. KEPENTINGAN AKTIVITI LISAN
  • Mencipta lambang lambang pertuturan sebelum mencipta lambang- lambang tulisan.
  • Proses penguasaan bahasa perlu diutamakan dalam pengajaran bahasa
  • Kemahiran lisan mempercepatkan penguasaan perbendaharaan kata
  • Kebiasaan menggunakan bahasa mengukuhkan pembinaan bahasa yang baik
  • Kebiasaan menggunakan tatabahasa yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.
 • 7. KEMAHIRAN MENDENGAR
  • Sesuatu komunikasi lisan melibatkan dua proses iaitu proses penghasilan dan penerimaan mesej. Proses pertama terlaksana melalui pertuturan sementara proses yang kedua berlaku melalui pendengaran.
  • Rivers (1983)
 • 8. KEMAHIRAN MENDENGAR
  • Menguasai kemahiran mendengar dengan baik biasanya harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta membuat tafsiran daripada apa yang didengar.
 • 9. Konsep – konsep penting tentang pendengaran
  • Gabungan daripada segala didengar difahami dan diingat.
  • Berlaku melalui latihan – latihan khas yang dilakukan secara berperingkat – peringkat
  • Individu banyak belajar mendengar melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya
  • Aspek fizikal ,psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran
  • Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik dan berkesan
  • Pendengaran harus berlaku melalui fikiran bukan perasaan
  • Pendengaran mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama, hujah dan bukti- bukti.
  • Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindak balas positif muzik, kesusasteraan dan lain – lain aspek seni dan estetika.
  • Pendengaran untuk apresiasi memerlukan analisis krtis terhadap bentuk dan isi.
 • 10. PROSES MENDENGAR
  • Mendengar deretan bunyi – bunyi bahasa
  • Memahami bunyi – bunyi tersebut
  • Menilai bunyi – bunyi yang diperdengarkan
  • Bertindak terhadap bunyi – bunyi tadi
 • 11. FAKTOR – YANG MEMPENGARUHI KEMAHIRAN MENDENGAR
  • FIZIKAL
   • Kanak – kanak normal mempunyai deria pendengaran semula jadi sejak lahir
   • Kemahiran mendengar setiap individu berbeza (tajam dan cacat)
  • Jantina
   • Kanak – kanak lelaki dan berusia 7 – 9 tahun berbeza dengan pelajar perempuan.
 • 12.
  • Status sosial
   • Latarbelakang keluarga dan masyarakat mempengaruhi kebolehan mendengar kanak – kanak
   • Emosi kanak – kanak yang terganggu tidak dapat memberi tumpuan kepada apa yang didengar
 • 13. 4. Gangguan bunyi
   • Bunyi bising atau bunyi yang kuat akan mempengaruhi kebolehan mendengar.
  • Mental
   • Berkait rapat dengan daya pemikiran
   • Sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan memalui proses mental
   • Tahap pemikiran akan mempengaruhi kecekapan mendengar
 • 14. MASALAH DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MENDENGAR
  • Kekeliruan dalam membezakan bunyi
   • Kemahiran dalam menentukan persamaan dan perbezaan bunyi yang didengar
   • Tidak dapat membezakan bunyi yang didengar
   • Tidak memahami makna sebenar apa yang terkandung dalam perkataan atau ayat.
 • 15.
  • Kelemahan dalam memahami Apa yang didengar
  • Setiap pertuturan seharusnya menggunakan dan ayat yang sesuai
  • Pendengar yang cekap berjaya mengaitkan apa yang didengar semasa dan selepas pertuturan
  • Pendengar yang cepat memahami akan cepat bertindak balas terhadap pertuturan tersebut
 • 16.
  • Kelajuan dalam pertuturan
  • Pertuturan yang laju boleh menimbulkan masalah kepada pendengar
  • Tidak dapat membezakan perkataan dan bunyi bahasa
  • Sukar memahami apa yang diperkatakan
 • 17. Peringkat – peringkat kemahiran mendengar
  • Peringkat awal
   • Mengecam , mengajuk dan memilih bunyi
   • Mendengar dan mengecam makna makna perkataan, rangkai kata dan ayat- ayat
   • Melakukan sesuatu yang disuruh
   • Menjalankan perintah dan permintaan
   • Bertindak terhadap soalan – soalan mudah
   • Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat – ayat mudah secara tepat.
 • 18. Peringkat pertengahan
  • Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci
  • Mengenal informasi – informasi spesifik
  • Mengesan urutan
  • Mengenal sebab dan akibat
  • Mengenal perhubungan orang – orang berinteraksi
  • Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap
 • 19. Peringkat maju
  • Mengenal isi – isi penting
  • Mengenal peranan dan perhubungan orang bercakap
  • Mentafsirkan maksud orang yang bercakap
  • Memberitahu fungsi tekanan intonasi
  • Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar
  • Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan
  • Mentafsirkan tujuam penutur menggunakan berbagai – bagai bentuk struktur nahu
 • 20. Latihan Kemahiran Mendengar
  • Mengenal pasti bunyi , nada, intonasi dan gaya pengucapan.
   • Mengecam jenis bunyi atau punca bunyi atau alam sekitar yang menghasilkan bunyi.
   • Mengecam sebutan baku dan tidak baku
   • Mengecam pelbagai jenis nada, intonasi, gaya pengucapan penutur dalam perbualan.
   • Membuat rencana atau imlak.
 • 21.
  • Mengenal erti kata – kata
   • Memadankan kata – kata yang sesuai berdasarkan sebutan, tafsiran dan penerangan yang diberi atau diperdengarkan
   • Meneka erti kata- katayang bunyinya kurang jelas atau saalah sebut atau tertinggal berdasarkan hubungan idea yang terkandung dalam ayat – ayat.
 • 22.
  • Mengenal pasti idea
   • Jawab soalan berdasarkan cerita
   • Lakar atau lukis gambar selepas dengar arahan
   • Susun atau atur gambar ikut panduan
   • Catat butiran penting daripada rakaman
   • Dengar perbincagandan kemudia asingkan fakta
   • Nilai keindahan bahasa dalam bentuk puisi
 • 23. P&P KEMAHIRAN MENDENGAR
  • Peringkat pramendengar
   • Beri tugasan sebelum mula mendengar
   • Beri gambaran menyeluruh tentang apa yang hendak didengar
   • Beri arahan yang jelas
   • Pastikan pelajar dalam keadaan bersedia
 • 24. Semasa mendengar
  • Pastikan pelajar beri tumpuan sepenuh perhatian terhadap bahan rangsangan
  • Atasi gangguan yang mungkin timbul semasa aktiviti mendengar dijalankan
 • 25. Sesudah mendengar
  • Huraikan apa yang ditimbulkan oleh pelajar dalam bahan rakaman yang mungkin menyulitkan mereka
  • Beri penekanan kepada aspek – aspek penting dalam bahan itu
  • Pastikan pelajar sempurnakan tugasan dan buat pengukuhan
  • Jalankan aktiviti tindak susulan
 • 26. ABM DALAM LATIHAN MENDENGAR
  • Pita rakaman
  • Rakaman video
  • Gambar
  • Kad imbasan
  • Bahan authentic