Agencija prezentacija epa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Agencija prezentacija epa

on

 • 5,294 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,294
Views on SlideShare
1,701
Embed Views
3,593

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

5 Embeds 3,593

http://www.epa.org.me 3504
http://epa.org.me 82
http://translate.googleusercontent.com 4
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://www.google.com 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Agencija prezentacija epa Agencija prezentacija epa Presentation Transcript

 • Agencija za zaštitu životne sredine
 • Osnivanje Agencije
  Vlada Crne Gore je u novembru 2008.godine osnovala Agenciju za zaštitu životne sredine.
  Agencija je organ Ministarstva za zaštitu životne sredine i uređenje prostora.
  Uredba o osnivanju Agencije je objavljena u Službenom listu (Sl. List, br. 68/08 ).
  OsnivanjemAgencijezazaštitu životne sredine stvorili su se uslovi za implementaciju ciljeva i standarda EU u pogledu zaštite životne sredine
 • Uloga Agencije
  Postizanje principa zdravog upravljanja životnom sredinom u Crnoj Gori
 • Ciljevi Agencije
  • Zaštita i unapređenje prirodne sredine u Crnoj Gori za sadašnje i buduće generacije kao osnovni princip održivog razvoja
  • Vršenje transparentne i odgovorne implementacije zakona, propisa i politika u oblasti životne sredine
  • Pružanje pouzdanih i pravovremenih informacija javnosti, nacionalnim i međunarodnim organima o stanju životne sredine u Crnoj Gori
 • Članovi Savjeta Agencije
 • Organizaciona šemaAgencijezazaštituživotnesredine
  Izvršnidirektor
  Pomoćnik direktora za Sektorza monitoring, analizuiizvještavanje
  Pomoćnik direktora za Sektor za izdavanje dozvola
  Glavni ekološki inspektor
  Pomoćnik direktora
  za Sektorzakomunikacijuivođenje informacionog sistema
  Samostalni namještenik I
  Šef službe
  Sektorza monitoring, analizuiizvještavanje
  Sektor za izdavanje dozvola
  Sektorzakomunikacijuivođenje informacionog sistema
  Odeljenje za inspekcijske poslove
  Služba za pravne i finansijske poslove
 • Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje
 • Sektor za monitoring, analizu i
  izvještavanje
  • Priprema program monitoringa životne sredine
  • Obavlja aktivnosti vezane za sistemsko mjerenje,ispitivanje i ocjenjivanje indikatora stanja i zagađenja životne sredine
  • Vrši analizu informacija dobijenih na osnovu monitoringaživotne sredine
  • Izrađuje izvještaje o stanju životne sredine
  • Priprema planove i programe zaštite životne sredine
 • Sektorza monitoring analizuiizvještavanje -zaposleni-
  LidijaŠćepanović
  dipl.ing.tehnol.
  koordinator sektora
  MrGordana Đukanović
  dipl. ing.neorg. tehnol.
  sci med.nuk.fiz.Nataša Bjelica
  dipl.fizičar
  Irena Tadić
  dipl. ing. neorg. tehnol.
  PhD.Sanja Damjanović
  dipl. fizičar
  sci krim. hem.Tatjana Đoković
  dipl. hemičar
  Ivana Bulatović
  dipl. biolog
  Mr Aleksandar Božović
  dipling. pomorstva
  Milica Vukčević
  dipl. biolog
  VesnaNovaković
  dipl. biolog
  Bosiljka MiIošević
  dipl. Ing. mašinstva
 • Milena Bataković
  dipl. biolog
  Marija Pulević
  dipl. ing. zaštite životne sr.
  Jelena Pejović
  dipl. biolog
  Vesna Vlahović
  bioh. inženjer
 • Sektor za izdavanje dozvola
 • Sektor za izdavanje dozvola
  • Izdaje saglasnost na EIA (procjena uticaja projekata na životnu sredinu)
  • Izdaje saglasnost na izvještaj SEA (strateška procjena uticaja planova i programa na životnu sredinu)
  • Izdaje dozvole za uvoz, tranzit neopasnog otpada i izvoz opasnog otpada
  • Izdaje dozvole za uvoz, tranzit i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač, kao i proizvoda koji sadrže iste
  • Izdaje IPPC dozvola (integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja)
  • Izdaje CITES dozvole(promet zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta)
  • Izdaje dozvole za promet izvora jonizujućih zračenja
  • Izdaje dozvole za promet hemikalija
  • Izdaje dozvole za sakupljanje, korišćenje,uzgoj,držanje i promet divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva
 • Sektor za izdavanje dozvola -zaposleni-
  Dragan Asanović
  dipl. ing.metalurgije
  rukovodilac sektora
  Ilija Radović
  dipl. ing. tehnol.
  Radoman Vukić
  dipl. ing. poljoprivrede
  Sava Vuletić
  dipl. ing. poljoprivrede
  Tamara Brajović
  dipl. biolog.
  Tatjana Boljević
  dipl. biolog
  Iva Kolinović
  dipl. ing. hem. tehnol.
  Vladimir Pavićević
  dipl. biolog
  Tatjana Mujičić
  dipl. ing. tehnol.
  Tamara Mišurović
  dipl. biolog
  Mr Dragana Žugić
  dipl. ing. metalurg.
  Vladan Dragutinović
  dipl. biolog
  Ivana Đuretić
  dipl. biolog
 • Sektor za izdavanje dozvola -zaposleni-
  Miloš Kovačević
  sss.ekon. tehničar
  JelenaLeković
  dipl. biolog
  Ana Lekić
  dipl. biolog
  Jasmina Janković
  dipl. biolog
  Jovana Žarić
  dipl. biolog
  Milica Milanović
  ing. zaštite živ. sredine
  Boris Nišavić
  dipl. mašinski ing.
  Milena Savović
  dipl. ing. hortikulture
  Slavko Radonjić
  dipl. fizičar
  Stanislava Lazarević
  dipl. biolog
  Danilo Kujović
  bachelor. zaštite živ.sredine
  Vesna Mugoša
  dipl. Ing. metalurgije
 • Brojizdatihdozvola od pocetkaradaAgencije1 mart2009 do01 jun2011
  89 Ekoloskesaglasnostina elaborate o procjeniuticajanazivotnusredinu
  209Dozvolezaprometizvorajonizujucegzracenja
  613Dozvolezatranzitotpada
  219 Dozvolezauvozneopasnogotpada
  846 dozvolezaprometotpada
  14 Dozvolezaizvozopasnogotpada
  3 dozvole za sakupljanje,transport i skladistenje opasnog otpada
  1 dozvola za obradu opasnog otpada
  49Dozvolezaprometrobakojesadrzesupstancekojeostecujuozonskiomotac
  19 CITESDozvola
  46 Dozvolezasakupljanje, otkup I prometbiljaka I zivotinja
  5 dozvola obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač
  7uvozhemikalija
 • ZABRANJENO ODLAGANJE MATERIJALA
  Odjeljenje za inspekcijske poslove
 • Odjeljenje za inspekcijski nadzor
  • Obezbjeđuje sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti životne sredine
  • Vrši neposredan inspekcijski nadzor
  • Vodi zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru
  • Priprema redovne izvještaje, informacije i analize o radu ekološke inspekcije
  • Uspostavlja saradnju sa opštinama i drugim relevantnim tijelima kao što su: policija, ministarstva, carine, itd. u cilju efikasnijeg sprovođenja zakona
 • Odjeljenje za inspekcijski nadzor -zaposleni-
  Veselinka Zarubica
  dipl. ing. metalurgije
  glavni ekol.inspektor
  Sejdo Đukić
  dipl. ing. tehnologije
  Olivera Radinović
  dipl. ing. metalurgije
  Dragan Raičevič
  dipl. ing. organiz. nauka
  Dejan Filipović
  dipl. biolog
  Vesna Vučinić
  dipl. ing. metalurgije
  Jelena Nikčević
  dipl. biolog
  Đorđije Grdinić
  dipl. menadžer pomor.
  Vesna Bigović
  dipl. fizičar
  Bosiljka Vojičić
  dipl. biolog
  Ilija Gojović
  bachelor hem. tehnol.
  Mladen Bešlić
  dipl. ing. metalur.
  Marija Petričević
  sss tur. tehničar
 • Ranka Zarubica
  dipl. biolog
  Nela Vukčević
  dipl. pravnik
  Zoran Ivanović
  dipl. fizičar
  Ivan Stanišić
  dipl. pravnik
  Milutin Vukadinović
  spec.poslovno-civilne bezbj.
 • RadOdjeljenjaza inspekcijske posloveodpočetka rada Agencije, 1.marta 2009.godne do 1. juna2011.
 • Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema
 • Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema
  • Uspostavlja i održava kontakte sa medijima i promoviše rad Agencije u javnosti
  • Osmišljava i realizuje kampanje o zastupljenosti pitanja životne sredine u javnosti kao i podrške i poštovanja standarda i propisa
  • Izrađuje i realizuje edukativne programe u svrhu podizanja svijesti o očuvanju životne sredine
  • Neposredna i stalna komunikacija sa međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, posebno Evropskom komisijom za životnu sredinu
  • Kreira sadržaj Web sajta Agencije
  • Vrši aktivnosti vezane za održavanje softvera i hardvera
  • Izdrada i održavanje baza podataka informacionog sistema
  • Uspostavljanje i vođenje informacionog sistema zaštite životne sredine
  • Kontroliše sve postupke vezane za sigurnost, zaštitu i tajnost podataka
 • Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema -zaposleni-
  LidijaŠćepanović
  dipl. ing. tehnol.
  v.d. rukovodioca sektora
  Valentina Aranđelović
  dipl. ing. pomor.
  Jovana Mrvaljević
  spec.app engl. jezik
  Helena Đurović
  dipl. matematičar
  Mr Svetlana Mišković
  dipl. politikolog
  Radomir Simović
  bachelor prim. računar.
  Ivan Popović
  dipl.ecc menadžer turizma
  MrBojan Bašanović
  dipl. sociolog
  Adnan Đečević
  spec. prim. računar.
  Mirjana Roganović
  turizmolog
 • Služba za pravne i finasijskeposlove
 • Služba za pravne i finansijskeposlove
  Analizira primjenu propisa iz oblasti životne sredine
  Sarađuje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Agencije
  Priprema nacrte akata, objašnjenja i uputstava koje donosi direktor
  Prati implementacije propisa i direktiva Evropske unije
  Vodi Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i namještenicima
  Vrši poslove koji se odnose na postupanje po zakonu o slobodnom pristupu informacijama
  Vrši druge organizacione, pravne, materijalno-finansijske poslove
 • Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-
  Zoran Mitrović
  dipl. ekonomista
  rukovodilac službe
  Nataša Milić
  sss
  Svetlana Živković

  Milan Luković
  Bachelor fin.menadž.
  Dejan Gazivoda
  sss
  Mladen Đuranović
  sss
  Snežana Kepić
  sss
  Milan Jovanović
  sss
  Hristina Ivanović
  SSS
  Nikola Božović
  sss
  Boban Šćepanović
  bachelor menadž.
  Vladimir Radunović
  sss
  Hamid Šabović
  Dipl. ecc
 • Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-
  Sandra Kojadinović
  dipl. ecc
  Milena Adžić
  sss
  Nebojša Vasiljević
  sss
  Nada Jovanović
  dipl. pravnik
  Amela Haverić
  Bachelor menadž.za fin. i račun.
  Dražen Škatarić
  sss
  Marina Damjanović
  sss
  Zoran Amidžić
  dipl. industr. menadž.
  Željka Jovović
  dipl. ecc.
  Sonja Vešović
  sss
  Filip Popović
  sss
  Siniša Novaković
  dipl.ecc.
 • Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-
  Ivanović Radomir
  Bach. zaštita ž. sredine
  Borko Marković
  sss
  Vladimir Madžarović
  sss ptt saobraćaj
  Borko Marković
  sss
 • Arhus centar
 • Arhus centar
  • Arhus centar Podgorica otvoren 15.04.2011.godine.
  • Arhus centar Podgorica je centar na nacionalnom nivou;
  • Arhus centarPodgorica – unutrašnja organizaciona jedinica Agencije za zaštitu životne sredine;
  • Cilj osnivanja Centra je da se uspostavisaradnja izmeđudonosioca odluka (Vlade i lokalnesamouprave) i civilnog društva;
  • CiljnegrupeArhus centrasu:građani, predstavnicilokalnihsamouprava, predstavnicimedija i pravnici.
 • Arhus centar
   
  • Misija
  • Arhuscentarimamisiju da osiguraimplementacijuArhusKonvencije.
  • Arhus centar ispunjava svoju misiju:
  • Pomaganjem vlastima u ispunjavanju njihovih obaveza i dužnosti koje proizilaze iz Arhus Konvencije;
  • Promovisanjem odgovarajućeg zakonodavstva i praksa u vidu pristupa informacijama, učestvovanje javnosti i pristup pravdi u polju životne sredine;
  • Uspostavljanjem veza između Vlade, civilnog drustva, biznisa i javnosti;
  • Kataliziranjem aplikacije Konvencije podizanjem svjesti građana;
 • Arhus centar -zaposleni-
  Nikola Golubović
  -koordinator-
  dipl. pravnik
  Marko Radović
  spec. app engl. jezik
  Jelena Asanović
  vš. ing. računar.
  Ivana Popović
  dipl. menadžer finansija
  MilicaRacković
  ing. zaštite ž. sredine
  Mr Nikola Ražnatovićdipl. ekonom. u turizmu
  Jelena Stojanović
  dipl. ekonomista
  DijanaRadulović
  dipl. pravnik
  MarijaAsanović
  dipl. pravnik
 • Međunarodnasaradnja
  - saradnja sa WWF-om (Word Wild Fund) i OEBS-om se odvija u dijelu implementacije Arhuske konvencije;
  - sa WWF-om se razvija i saradnja zbog “NATURE 2000”
   
  - saradnja se odvija u vidu izrade inventara gasova po LRTAP Konvenciji (Konvencija o prekogranicnom zagađenju;
  - obukaslužbenikaAgencijenakorišćenjusoftverazaobradupodatakaizsvihsegmenataizoblastiživotnesredine.
  - saradnja sa UNDP-om (United Nations Development Programme) i Ujedinjenim nacijama se odnosi na obuku za korišćenje GIS-a (Geografic information sistem);
  - na projektu razvoja indikatora i razmjeni podataka ( program Milenijumskih razvojnih ciljeva, u organizaciji UNDP-a i Ministarstva inostranih poslova)
   
  WWF i OEBS
  Italijansko ministarstvo zaštite životne sredine, kopna i mora
  UNDP I Ujedinjene nacije
 • Međunarodna saradnja
  - IAEA (Medjunarodna agencija za atomsku energiju) je odgovorna za razvoj medjunarodnih standarda za sigurnost i zaštitu zdravlja, životne sredine i imovine od jonizujućeg zračenja i obezbjedjivanje pomoći državama u izgradnji odgovarajućih mehanizama- procjena i obuka.
  - EK (Evropska Komisija) - Višekorisniči IPA 2007 projektu – Procjena regulatorne infrastrukture na polju nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja u Albaniji, BiH, Makedoniji, Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori.
  - EEA - (Europian Environmental Agency) -organizacija EU čija je uloga da obezbijedi pouzdane i nezavisne informacije o životnoj sredini.
  - Saradnja sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine se ostvaruje velikim dijelom preko Evropske mreže za informisanje i osmatranje životne sredine (Eionet).  
   
  - CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) odnosno, Evropska organizacija za nuklearno istrazivanje, sa sjedistem u okolini Zeneve
  IAEA i EK
  EEA
  CERN
 • MisijaAgencije
  AktivnounaprijeđenjeekološkogstatusaCrne Gore naprofesionalan način, služeći tako prirodi, zdravlju i ekonomskim interesima sadašnjih i budućih generacija, sa vizijom da će Crna Gora biti zemlja u kojoj će se živjeti u harmoniji sa prirodom
 • Svako ima pravo na zdravu
  životnu sredinu