Agencija za zaštitu životne sredine<br />
Osnivanje Agencije<br />Vlada Crne Gore je u novembru 2008.godine osnovala Agenciju za zaštitu životne sredine. <br />Agen...
Uloga Agencije<br />Postizanje principa zdravog upravljanja životnom sredinom u Crnoj Gori <br />
Ciljevi Agencije<br /><ul><li>Zaštita i unapređenje prirodne sredine u Crnoj Gori za sadašnje i  buduće generacije kao o...
 Vršenje transparentne i odgovorne implementacije zakona, propisa i politika u oblasti životne sredine
Pružanje pouzdanih i pravovremenih informacija javnosti, nacionalnim i međunarodnim organima o stanju životne sredine u Cr...
Organizaciona šemaAgencijezazaštituživotnesredine<br />Izvršnidirektor<br />Pomoćnik direktora za Sektorza monitoring, ana...
Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje<br />
Sektor za monitoring, analizu i <br />izvještavanje<br /><ul><li>Priprema program monitoringa životne sredine
 Obavlja aktivnosti vezane za sistemsko mjerenje,ispitivanje i ocjenjivanje indikatora stanja i zagađenja životne sredine
 Vrši analizu informacija dobijenih na osnovu monitoringaživotne sredine
 Izrađuje izvještaje o stanju životne sredine
 Priprema planove i programe zaštite životne sredine</li></li></ul><li>Sektorza monitoring analizuiizvještavanje     ...
Milena Bataković<br />dipl. biolog<br />    Marija Pulević<br />  dipl. ing. zaštite životne sr.<br />    Jelena P...
Sektor za izdavanje dozvola<br />
Sektor za izdavanje dozvola <br /><ul><li>Izdaje saglasnost na EIA (procjena uticaja projekata na životnu sredinu)
 Izdaje saglasnost na izvještaj SEA (strateška procjena uticaja planova i programa na životnu sredinu)
 Izdaje dozvole za uvoz, tranzit neopasnog otpada i izvoz opasnog otpada
 Izdaje dozvole za uvoz, tranzit i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač, kao i proizvoda koji sadrže iste
 Izdaje IPPC dozvola (integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja)
 Izdaje CITES dozvole(promet zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta)
 Izdaje dozvole za promet izvora jonizujućih zračenja
 Izdaje dozvole za promet hemikalija
 Izdaje dozvole za sakupljanje, korišćenje,uzgoj,držanje i promet divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva</li></li></ul>...
Sektor za izdavanje dozvola   -zaposleni-<br />  Miloš Kovačević<br />sss.ekon. tehničar<br />JelenaLeković<br />dipl. ...
Brojizdatihdozvola od pocetkaradaAgencije1 mart2009 do01 jun2011<br />89 Ekoloskesaglasnostina elaborate o procjeniuticaja...
ZABRANJENO ODLAGANJE MATERIJALA<br />Odjeljenje za inspekcijske poslove<br />
Odjeljenje za inspekcijski nadzor<br /><ul><li>Obezbjeđuje sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti životne s...
 Vrši neposredan inspekcijski nadzor
 Vodi zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru
 Priprema redovne izvještaje, informacije i analize o radu ekološke inspekcije
 Uspostavlja saradnju sa opštinama i drugim relevantnim tijelima kao što su: policija, ministarstva, carine, itd. u cilju ...
Ranka Zarubica<br />dipl. biolog<br />Nela Vukčević<br />    dipl. pravnik<br />Zoran Ivanović<br />dipl. fizičar<br /...
RadOdjeljenjaza inspekcijske posloveodpočetka rada Agencije, 1.marta 2009.godne do 1. juna2011. <br />
Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema<br />
Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema<br /><ul><li>Uspostavlja i održava kontakte sa medijima i promoviše...
Osmišljava i realizuje kampanje o zastupljenosti pitanja životne sredine u javnosti kao i podrške i poštovanja standarda i...
Izrađuje i realizuje edukativne programe u svrhu podizanja svijesti o očuvanju životne sredine
Neposredna i stalna komunikacija sa međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, posebno Evropskom k...
Kreira sadržaj Web sajta Agencije
Vrši aktivnosti vezane za održavanje softvera i hardvera
Izdrada i održavanje baza podataka informacionog sistema
Uspostavljanje i vođenje informacionog sistema zaštite životne sredine
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agencija prezentacija epa

5,257 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,591
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agencija prezentacija epa

 1. 1. Agencija za zaštitu životne sredine<br />
 2. 2.
 3. 3. Osnivanje Agencije<br />Vlada Crne Gore je u novembru 2008.godine osnovala Agenciju za zaštitu životne sredine. <br />Agencija je organ Ministarstva za zaštitu životne sredine i uređenje prostora.<br />Uredba o osnivanju Agencije je objavljena u Službenom listu (Sl. List, br. 68/08 ).<br />OsnivanjemAgencijezazaštitu životne sredine stvorili su se uslovi za implementaciju ciljeva i standarda EU u pogledu zaštite životne sredine <br />
 4. 4. Uloga Agencije<br />Postizanje principa zdravog upravljanja životnom sredinom u Crnoj Gori <br />
 5. 5. Ciljevi Agencije<br /><ul><li>Zaštita i unapređenje prirodne sredine u Crnoj Gori za sadašnje i buduće generacije kao osnovni princip održivog razvoja
 6. 6. Vršenje transparentne i odgovorne implementacije zakona, propisa i politika u oblasti životne sredine
 7. 7. Pružanje pouzdanih i pravovremenih informacija javnosti, nacionalnim i međunarodnim organima o stanju životne sredine u Crnoj Gori</li></li></ul><li>Članovi Savjeta Agencije<br />
 8. 8. Organizaciona šemaAgencijezazaštituživotnesredine<br />Izvršnidirektor<br />Pomoćnik direktora za Sektorza monitoring, analizuiizvještavanje<br />Pomoćnik direktora za Sektor za izdavanje dozvola<br />Glavni ekološki inspektor<br />Pomoćnik direktora <br />za Sektorzakomunikacijuivođenje informacionog sistema<br />Samostalni namještenik I<br />Šef službe<br />Sektorza monitoring, analizuiizvještavanje<br />Sektor za izdavanje dozvola<br />Sektorzakomunikacijuivođenje informacionog sistema<br />Odeljenje za inspekcijske poslove<br />Služba za pravne i finansijske poslove<br />
 9. 9. Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje<br />
 10. 10. Sektor za monitoring, analizu i <br />izvještavanje<br /><ul><li>Priprema program monitoringa životne sredine
 11. 11. Obavlja aktivnosti vezane za sistemsko mjerenje,ispitivanje i ocjenjivanje indikatora stanja i zagađenja životne sredine
 12. 12. Vrši analizu informacija dobijenih na osnovu monitoringaživotne sredine
 13. 13. Izrađuje izvještaje o stanju životne sredine
 14. 14. Priprema planove i programe zaštite životne sredine</li></li></ul><li>Sektorza monitoring analizuiizvještavanje -zaposleni- <br />LidijaŠćepanović<br /> dipl.ing.tehnol.<br />koordinator sektora<br />MrGordana Đukanović<br />dipl. ing.neorg. tehnol.<br />sci med.nuk.fiz.Nataša Bjelica<br /> dipl.fizičar<br />Irena Tadić<br />dipl. ing. neorg. tehnol.<br />PhD.Sanja Damjanović<br />dipl. fizičar<br />sci krim. hem.Tatjana Đoković<br />dipl. hemičar<br /> Ivana Bulatović<br />dipl. biolog<br />Mr Aleksandar Božović<br /> dipling. pomorstva<br /> Milica Vukčević<br />dipl. biolog<br />VesnaNovaković<br />dipl. biolog<br />Bosiljka MiIošević<br />dipl. Ing. mašinstva<br />
 15. 15. Milena Bataković<br />dipl. biolog<br /> Marija Pulević<br /> dipl. ing. zaštite životne sr.<br /> Jelena Pejović<br /> dipl. biolog<br /> Vesna Vlahović<br />bioh. inženjer<br />
 16. 16. Sektor za izdavanje dozvola<br />
 17. 17. Sektor za izdavanje dozvola <br /><ul><li>Izdaje saglasnost na EIA (procjena uticaja projekata na životnu sredinu)
 18. 18. Izdaje saglasnost na izvještaj SEA (strateška procjena uticaja planova i programa na životnu sredinu)
 19. 19. Izdaje dozvole za uvoz, tranzit neopasnog otpada i izvoz opasnog otpada
 20. 20. Izdaje dozvole za uvoz, tranzit i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač, kao i proizvoda koji sadrže iste
 21. 21. Izdaje IPPC dozvola (integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja)
 22. 22. Izdaje CITES dozvole(promet zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta)
 23. 23. Izdaje dozvole za promet izvora jonizujućih zračenja
 24. 24. Izdaje dozvole za promet hemikalija
 25. 25. Izdaje dozvole za sakupljanje, korišćenje,uzgoj,držanje i promet divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva</li></li></ul><li>Sektor za izdavanje dozvola -zaposleni-<br />Dragan Asanović<br />dipl. ing.metalurgije<br />rukovodilac sektora<br /> Ilija Radović<br /> dipl. ing. tehnol.<br />Radoman Vukić<br />dipl. ing. poljoprivrede<br />Sava Vuletić<br />dipl. ing. poljoprivrede<br />Tamara Brajović<br />dipl. biolog.<br />Tatjana Boljević<br />dipl. biolog<br /> Iva Kolinović<br /> dipl. ing. hem. tehnol.<br />Vladimir Pavićević<br />dipl. biolog<br />Tatjana Mujičić<br />dipl. ing. tehnol.<br />Tamara Mišurović<br /> dipl. biolog<br />Mr Dragana Žugić<br />dipl. ing. metalurg.<br />Vladan Dragutinović<br />dipl. biolog<br />Ivana Đuretić<br />dipl. biolog<br />
 26. 26. Sektor za izdavanje dozvola -zaposleni-<br /> Miloš Kovačević<br />sss.ekon. tehničar<br />JelenaLeković<br />dipl. biolog<br />Ana Lekić<br />dipl. biolog<br />Jasmina Janković<br />dipl. biolog<br />Jovana Žarić<br />dipl. biolog<br />Milica Milanović<br />ing. zaštite živ. sredine<br />Boris Nišavić<br />dipl. mašinski ing.<br />Milena Savović<br /> dipl. ing. hortikulture<br />Slavko Radonjić<br />dipl. fizičar<br />Stanislava Lazarević<br />dipl. biolog<br />Danilo Kujović<br />bachelor. zaštite živ.sredine<br />Vesna Mugoša<br />dipl. Ing. metalurgije<br />
 27. 27. Brojizdatihdozvola od pocetkaradaAgencije1 mart2009 do01 jun2011<br />89 Ekoloskesaglasnostina elaborate o procjeniuticajanazivotnusredinu<br />209Dozvolezaprometizvorajonizujucegzracenja<br />613Dozvolezatranzitotpada<br />219 Dozvolezauvozneopasnogotpada<br />846 dozvolezaprometotpada<br />14 Dozvolezaizvozopasnogotpada<br />3 dozvole za sakupljanje,transport i skladistenje opasnog otpada<br />1 dozvola za obradu opasnog otpada<br />49Dozvolezaprometrobakojesadrzesupstancekojeostecujuozonskiomotac<br />19 CITESDozvola<br />46 Dozvolezasakupljanje, otkup I prometbiljaka I zivotinja<br />5 dozvola obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač<br />7uvozhemikalija<br />
 28. 28. ZABRANJENO ODLAGANJE MATERIJALA<br />Odjeljenje za inspekcijske poslove<br />
 29. 29. Odjeljenje za inspekcijski nadzor<br /><ul><li>Obezbjeđuje sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti životne sredine
 30. 30. Vrši neposredan inspekcijski nadzor
 31. 31. Vodi zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru
 32. 32. Priprema redovne izvještaje, informacije i analize o radu ekološke inspekcije
 33. 33. Uspostavlja saradnju sa opštinama i drugim relevantnim tijelima kao što su: policija, ministarstva, carine, itd. u cilju efikasnijeg sprovođenja zakona</li></li></ul><li>Odjeljenje za inspekcijski nadzor -zaposleni-<br />Veselinka Zarubica<br />dipl. ing. metalurgije<br />glavni ekol.inspektor<br />Sejdo Đukić<br />dipl. ing. tehnologije<br />Olivera Radinović<br />dipl. ing. metalurgije<br />Dragan Raičevič<br />dipl. ing. organiz. nauka<br />Dejan Filipović<br />dipl. biolog<br />Vesna Vučinić<br /> dipl. ing. metalurgije<br />Jelena Nikčević<br />dipl. biolog<br />Đorđije Grdinić<br /> dipl. menadžer pomor.<br />Vesna Bigović<br />dipl. fizičar<br />Bosiljka Vojičić<br />dipl. biolog<br /> Ilija Gojović<br />bachelor hem. tehnol.<br />Mladen Bešlić<br />dipl. ing. metalur.<br />Marija Petričević <br /> sss tur. tehničar<br />
 34. 34. Ranka Zarubica<br />dipl. biolog<br />Nela Vukčević<br /> dipl. pravnik<br />Zoran Ivanović<br />dipl. fizičar<br />Ivan Stanišić<br />dipl. pravnik <br />Milutin Vukadinović<br />spec.poslovno-civilne bezbj.<br />
 35. 35. RadOdjeljenjaza inspekcijske posloveodpočetka rada Agencije, 1.marta 2009.godne do 1. juna2011. <br />
 36. 36. Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema<br />
 37. 37. Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema<br /><ul><li>Uspostavlja i održava kontakte sa medijima i promoviše rad Agencije u javnosti
 38. 38. Osmišljava i realizuje kampanje o zastupljenosti pitanja životne sredine u javnosti kao i podrške i poštovanja standarda i propisa
 39. 39. Izrađuje i realizuje edukativne programe u svrhu podizanja svijesti o očuvanju životne sredine
 40. 40. Neposredna i stalna komunikacija sa međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, posebno Evropskom komisijom za životnu sredinu
 41. 41. Kreira sadržaj Web sajta Agencije
 42. 42. Vrši aktivnosti vezane za održavanje softvera i hardvera
 43. 43. Izdrada i održavanje baza podataka informacionog sistema
 44. 44. Uspostavljanje i vođenje informacionog sistema zaštite životne sredine
 45. 45. Kontroliše sve postupke vezane za sigurnost, zaštitu i tajnost podataka </li></li></ul><li>Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema -zaposleni-<br />LidijaŠćepanović<br /> dipl. ing. tehnol.<br /> v.d. rukovodioca sektora<br /> Valentina Aranđelović<br />dipl. ing. pomor.<br /> Jovana Mrvaljević<br />spec.app engl. jezik<br />Helena Đurović<br />dipl. matematičar<br />Mr Svetlana Mišković<br />dipl. politikolog<br />Radomir Simović<br />bachelor prim. računar.<br />Ivan Popović<br />dipl.ecc menadžer turizma<br />MrBojan Bašanović<br />dipl. sociolog<br />Adnan Đečević<br />spec. prim. računar.<br />Mirjana Roganović<br />turizmolog<br />
 46. 46. Služba za pravne i finasijskeposlove<br />
 47. 47. Služba za pravne i finansijskeposlove<br />Analizira primjenu propisa iz oblasti životne sredine<br />Sarađuje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Agencije<br />Priprema nacrte akata, objašnjenja i uputstava koje donosi direktor<br />Prati implementacije propisa i direktiva Evropske unije<br />Vodi Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i namještenicima<br />Vrši poslove koji se odnose na postupanje po zakonu o slobodnom pristupu informacijama<br />Vrši druge organizacione, pravne, materijalno-finansijske poslove<br />
 48. 48. Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-<br />Zoran Mitrović<br />dipl. ekonomista<br />rukovodilac službe<br />Nataša Milić<br /> sss<br />Svetlana Živković<br /> vš<br />Milan Luković<br />Bachelor fin.menadž.<br />Dejan Gazivoda<br /> sss<br /> Mladen Đuranović<br /> sss<br />Snežana Kepić<br /> sss<br />Milan Jovanović<br />sss<br /> Hristina Ivanović<br /> SSS<br />Nikola Božović<br />sss<br /> Boban Šćepanović<br /> bachelor menadž.<br />Vladimir Radunović<br /> sss<br />Hamid Šabović<br />Dipl. ecc<br />
 49. 49. Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-<br />Sandra Kojadinović<br />dipl. ecc<br />Milena Adžić<br />sss<br /> Nebojša Vasiljević<br />sss<br />Nada Jovanović<br />dipl. pravnik<br />Amela Haverić<br />Bachelor menadž.za fin. i račun.<br />Dražen Škatarić<br />sss<br />Marina Damjanović<br />sss<br />Zoran Amidžić <br /> dipl. industr. menadž.<br />Željka Jovović<br />dipl. ecc.<br />Sonja Vešović<br />sss<br />Filip Popović<br /> sss<br />Siniša Novaković<br /> dipl.ecc.<br />
 50. 50. Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-<br />Ivanović Radomir<br />Bach. zaštita ž. sredine<br /> Borko Marković<br /> sss<br />Vladimir Madžarović<br />sss ptt saobraćaj<br /> Borko Marković<br /> sss<br />
 51. 51. Arhus centar<br />
 52. 52. Arhus centar<br /><ul><li>Arhus centar Podgorica otvoren 15.04.2011.godine.
 53. 53. Arhus centar Podgorica je centar na nacionalnom nivou;
 54. 54. Arhus centarPodgorica – unutrašnja organizaciona jedinica Agencije za zaštitu životne sredine;
 55. 55. Cilj osnivanja Centra je da se uspostavisaradnja izmeđudonosioca odluka (Vlade i lokalnesamouprave) i civilnog društva;
 56. 56. CiljnegrupeArhus centrasu:građani, predstavnicilokalnihsamouprava, predstavnicimedija i pravnici.</li></li></ul><li>Arhus centar<br /> <br /><ul><li>Misija
 57. 57. Arhuscentarimamisiju da osiguraimplementacijuArhusKonvencije.
 58. 58. Arhus centar ispunjava svoju misiju:
 59. 59. Pomaganjem vlastima u ispunjavanju njihovih obaveza i dužnosti koje proizilaze iz Arhus Konvencije;
 60. 60. Promovisanjem odgovarajućeg zakonodavstva i praksa u vidu pristupa informacijama, učestvovanje javnosti i pristup pravdi u polju životne sredine;
 61. 61. Uspostavljanjem veza između Vlade, civilnog drustva, biznisa i javnosti;
 62. 62. Kataliziranjem aplikacije Konvencije podizanjem svjesti građana;</li></li></ul><li>Arhus centar -zaposleni-<br />Nikola Golubović<br /> -koordinator-<br />dipl. pravnik<br />Marko Radović<br />spec. app engl. jezik<br />Jelena Asanović<br />vš. ing. računar.<br /> Ivana Popović<br />dipl. menadžer finansija<br />MilicaRacković<br />ing. zaštite ž. sredine<br />Mr Nikola Ražnatovićdipl. ekonom. u turizmu <br />Jelena Stojanović<br /> dipl. ekonomista<br />DijanaRadulović<br /> dipl. pravnik<br />MarijaAsanović<br />dipl. pravnik<br />
 63. 63. Međunarodnasaradnja<br />- saradnja sa WWF-om (Word Wild Fund) i OEBS-om se odvija u dijelu implementacije Arhuske konvencije;<br />- sa WWF-om se razvija i saradnja zbog “NATURE 2000”<br /> <br />- saradnja se odvija u vidu izrade inventara gasova po LRTAP Konvenciji (Konvencija o prekogranicnom zagađenju;<br /> - obukaslužbenikaAgencijenakorišćenjusoftverazaobradupodatakaizsvihsegmenataizoblastiživotnesredine. <br />- saradnja sa UNDP-om (United Nations Development Programme) i Ujedinjenim nacijama se odnosi na obuku za korišćenje GIS-a (Geografic information sistem);<br />- na projektu razvoja indikatora i razmjeni podataka ( program Milenijumskih razvojnih ciljeva, u organizaciji UNDP-a i Ministarstva inostranih poslova)<br /> <br />WWF i OEBS<br />Italijansko ministarstvo zaštite životne sredine, kopna i mora<br />UNDP I Ujedinjene nacije<br />
 64. 64. Međunarodna saradnja<br /> - IAEA (Medjunarodna agencija za atomsku energiju) je odgovorna za razvoj medjunarodnih standarda za sigurnost i zaštitu zdravlja, životne sredine i imovine od jonizujućeg zračenja i obezbjedjivanje pomoći državama u izgradnji odgovarajućih mehanizama- procjena i obuka.<br />- EK (Evropska Komisija) - Višekorisniči IPA 2007 projektu – Procjena regulatorne infrastrukture na polju nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja u Albaniji, BiH, Makedoniji, Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori. <br />- EEA - (Europian Environmental Agency) -organizacija EU čija je uloga da obezbijedi pouzdane i nezavisne informacije o životnoj sredini.<br />- Saradnja sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine se ostvaruje velikim dijelom preko Evropske mreže za informisanje i osmatranje životne sredine (Eionet).  <br /> <br /> - CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) odnosno, Evropska organizacija za nuklearno istrazivanje, sa sjedistem u okolini Zeneve<br />IAEA i EK<br />EEA<br />CERN<br />
 65. 65. MisijaAgencije<br />AktivnounaprijeđenjeekološkogstatusaCrne Gore naprofesionalan način, služeći tako prirodi, zdravlju i ekonomskim interesima sadašnjih i budućih generacija, sa vizijom da će Crna Gora biti zemlja u kojoj će se živjeti u harmoniji sa prirodom<br />
 66. 66. Svako ima pravo na zdravu <br />životnu sredinu<br />

×