Nota Kerohanian Bab Beriman Dengan Hari Kiamat.

1,535 views
1,402 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,535
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota Kerohanian Bab Beriman Dengan Hari Kiamat.

 1. 1. BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT<br />
 2. 2. ERTI BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT<br />Percayadenganapa yang dikhabarkanoleh Allah melalui al Quran danHadismengenaiapa yang berlakuselepasmanusiadibangkitkandaripadakubur (al ba` ath) sehinggaberakhirkehidupanmanusiadisyurgadanneraka.<br />
 3. 3. Kewajipanberimandenganhariakhirattelahsabitmelaluidalil-dalil al qurandanhadithantaranyafirman Allah dalamsurah al Nisaayat 136<br />ومن يكفر بالله وملأكته وكتبه ورسله <br />الأجرفقد ضل ضللا بعيد<br />Sesiapa yang mengkufuriallahdanhariakhirat , sesungguhnyadiatelahjauhsesat<br />
 4. 4. Padang mahsyardankiraanamalan<br />ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب بأيتنا فهم يوزعون<br />Dan diharikamihimpunkanseluruhumatsekumpulanbesardaripadamereka yang mendustakanayat-ayatkami, makamerekadikumpulkan.<br />
 5. 5. Rasullulahmenjelaskantentangimandengansabdanya:-<br />ان تؤمن بالله وملاءكة وكتبه ورسله واليوم اللآخر<br /> BAHAWA BERIMAN ITU IALAH BERIMAN KEPADA ALLAH DAN BERIMAN DENGAN HARI KEMUDIAN<br />
 6. 6. TANDA-TANDA HARI KIAMAT<br />FIRMAN ALLAH DALAM SURAH AL ZUMAR AYAT 67-68<br />وما قدروأ الله حق قدره والأرض جميعا قبضته , يوم القيمة والسموت مطويت بيمينه. سبحنه وتعلى عما يشركون . * ونفخ في الصور فصعق من فى السموت ومن فى الأرض الا من شاء الله<br />
 7. 7. MAKSUDNYA:<br />Dan bumidalamgengamannyapadaharikiamatdanlangit-langitdilipatdengantangankanannya. Mahasuci Allah danmahatinggidaripadaapa-apa yang merekapersekutukan. Dan ditiupserunailalupengsan (mati) orang-orangdilangitdanorang –orangdibumikecualiorang-orangdikehendaki Allah.<br />
 8. 8. Tandakiamatterbahagi 2<br />1. tandabesar (kubro)<br />2. tandakecil (sughra)<br />
 9. 9. Tandakecil (sughra)<br />Ilmu agama diangkat , beertikurangdiberiperhatiankaummusliminhinggaakhirnyalenyap.<br />Kebodohandalamhal-hal agama yang terangdannyata, berertibanyak yang tidakdifahamiolehkebanyakanmanusia.<br />Penzinaanberleluasamalahtidakakanmenjadisuatukesalahandalammasyarakat. Makalahirlahanak-anak yang tidakdiketahuinasabdanketurunannya.<br />Arakdiminumsecaraterang-terangansehinggaseolahbukanlarangan Allah<br />
 10. 10. Sambungantandakecilkiamat<br />Kaumperempuanlebihramaidarikaumlelaki.<br />Seoranghambamelahirkantuannya.<br />Orang yang takberkasutdantidakberpakaiankeranamiskin, tiba-tibamenjadikayaraya.<br />Gembalakambing yang (orang yang asalnyamiskin) berlumba-lumbamembinagedungbesarkeranakekayaannya.<br />
 11. 11. Tanda-tandainidigambarkandalamhadithrasullulah saw dalambeberapariwayat:<br />ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت <br />.الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا<br />SESUNGGUHNYA DIANTARA TANDA-TANDA KIAMAT ADALAH DIHILANGKAN ILMU DAN MENJADI JAHIL, RAMAINYA PEMINUM ARAK SERA BERLELUASA ZINA<br />
 12. 12. HADITH RIWAYAT MUSLIM<br />من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراة القيم الواحد<br />Di antaratanda-tandakiamatadalahdikurangkanilmu, berleluasakejahilan, berleluasazina, ramainyawanita, sedikitlelakisehinggaterjadilahbilangan lima puluhorangperempuanbersamaandenganseoranglelaki.<br />
 13. 13. Tanda-tandabesar(kubra)<br />Keluardajal yang melakukanperkaraluarbiasabertujuanmerosakkanumatmanusia.<br />Turunnabiisamenghapuskandajal<br />Munculsatupuak yang digelaryakjujdanmakjuj yang membuathuruharabesardanmembuatkerosakkandiduniadanmenyelewengkanumatmanusiadarikalanganorangmukmin<br />Munculnya imam mahdi<br />Dan terbitmataharidaritampatterbenamnya.<br />
 14. 14. Kebangkitandarikubur.<br />Seluruhmanusiaakandibangkitkanddarikubur, dikumpulkanuntukdihisab, ditimbangdandiberiganjaranbagisegalaamalan.<br />وان الساعت ءاتيت لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور<br />Sesungguhnya Allah akanmembangkitkanorang yang didalamkubur.<br />

×