• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Nota Kerohanian Bab Beriman Dengan Hari Kiamat.
 

Nota Kerohanian Bab Beriman Dengan Hari Kiamat.

on

 • 1,580 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,580
Views on SlideShare
1,580
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
79
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Nota Kerohanian Bab Beriman Dengan Hari Kiamat. Nota Kerohanian Bab Beriman Dengan Hari Kiamat. Presentation Transcript

  • BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT
  • ERTI BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT
   Percayadenganapa yang dikhabarkanoleh Allah melalui al Quran danHadismengenaiapa yang berlakuselepasmanusiadibangkitkandaripadakubur (al ba` ath) sehinggaberakhirkehidupanmanusiadisyurgadanneraka.
  • Kewajipanberimandenganhariakhirattelahsabitmelaluidalil-dalil al qurandanhadithantaranyafirman Allah dalamsurah al Nisaayat 136
   ومن يكفر بالله وملأكته وكتبه ورسله
   الأجرفقد ضل ضللا بعيد
   Sesiapa yang mengkufuriallahdanhariakhirat , sesungguhnyadiatelahjauhsesat
  • Padang mahsyardankiraanamalan
   ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب بأيتنا فهم يوزعون
   Dan diharikamihimpunkanseluruhumatsekumpulanbesardaripadamereka yang mendustakanayat-ayatkami, makamerekadikumpulkan.
  • Rasullulahmenjelaskantentangimandengansabdanya:-
   ان تؤمن بالله وملاءكة وكتبه ورسله واليوم اللآخر
   BAHAWA BERIMAN ITU IALAH BERIMAN KEPADA ALLAH DAN BERIMAN DENGAN HARI KEMUDIAN
  • TANDA-TANDA HARI KIAMAT
   FIRMAN ALLAH DALAM SURAH AL ZUMAR AYAT 67-68
   وما قدروأ الله حق قدره والأرض جميعا قبضته , يوم القيمة والسموت مطويت بيمينه. سبحنه وتعلى عما يشركون . * ونفخ في الصور فصعق من فى السموت ومن فى الأرض الا من شاء الله
  • MAKSUDNYA:
   Dan bumidalamgengamannyapadaharikiamatdanlangit-langitdilipatdengantangankanannya. Mahasuci Allah danmahatinggidaripadaapa-apa yang merekapersekutukan. Dan ditiupserunailalupengsan (mati) orang-orangdilangitdanorang –orangdibumikecualiorang-orangdikehendaki Allah.
  • Tandakiamatterbahagi 2
   1. tandabesar (kubro)
   2. tandakecil (sughra)
  • Tandakecil (sughra)
   Ilmu agama diangkat , beertikurangdiberiperhatiankaummusliminhinggaakhirnyalenyap.
   Kebodohandalamhal-hal agama yang terangdannyata, berertibanyak yang tidakdifahamiolehkebanyakanmanusia.
   Penzinaanberleluasamalahtidakakanmenjadisuatukesalahandalammasyarakat. Makalahirlahanak-anak yang tidakdiketahuinasabdanketurunannya.
   Arakdiminumsecaraterang-terangansehinggaseolahbukanlarangan Allah
  • Sambungantandakecilkiamat
   Kaumperempuanlebihramaidarikaumlelaki.
   Seoranghambamelahirkantuannya.
   Orang yang takberkasutdantidakberpakaiankeranamiskin, tiba-tibamenjadikayaraya.
   Gembalakambing yang (orang yang asalnyamiskin) berlumba-lumbamembinagedungbesarkeranakekayaannya.
  • Tanda-tandainidigambarkandalamhadithrasullulah saw dalambeberapariwayat:
   ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت
   .الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا
   SESUNGGUHNYA DIANTARA TANDA-TANDA KIAMAT ADALAH DIHILANGKAN ILMU DAN MENJADI JAHIL, RAMAINYA PEMINUM ARAK SERA BERLELUASA ZINA
  • HADITH RIWAYAT MUSLIM
   من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراة القيم الواحد
   Di antaratanda-tandakiamatadalahdikurangkanilmu, berleluasakejahilan, berleluasazina, ramainyawanita, sedikitlelakisehinggaterjadilahbilangan lima puluhorangperempuanbersamaandenganseoranglelaki.
  • Tanda-tandabesar(kubra)
   Keluardajal yang melakukanperkaraluarbiasabertujuanmerosakkanumatmanusia.
   Turunnabiisamenghapuskandajal
   Munculsatupuak yang digelaryakjujdanmakjuj yang membuathuruharabesardanmembuatkerosakkandiduniadanmenyelewengkanumatmanusiadarikalanganorangmukmin
   Munculnya imam mahdi
   Dan terbitmataharidaritampatterbenamnya.
  • Kebangkitandarikubur.
   Seluruhmanusiaakandibangkitkanddarikubur, dikumpulkanuntukdihisab, ditimbangdandiberiganjaranbagisegalaamalan.
   وان الساعت ءاتيت لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور
   Sesungguhnya Allah akanmembangkitkanorang yang didalamkubur.