חג המולד דפי צביעה - http://coloring.gifmania.co.il/

 • 58 views
Uploaded on

אוסף להוריד , להדפיס ולתתלילדים. אוסף של תמונות של ציוריםבשחור לבן, עם תמונות חג המולד טיפוסיותלצביעה. סצנות הקשורים לזה חגים שניתן להדפיסבמדפסת הביתיתלילדים וצבעלצבעים. הציורים מוכנים לשלוחלהדפסה …

אוסף להוריד , להדפיס ולתתלילדים. אוסף של תמונות של ציוריםבשחור לבן, עם תמונות חג המולד טיפוסיותלצביעה. סצנות הקשורים לזה חגים שניתן להדפיסבמדפסת הביתיתלילדים וצבעלצבעים. הציורים מוכנים לשלוחלהדפסה וצבע. שימושי עבור אמהות לילדיהם או מורים לילדיםבבית הספר.

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
58
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫גח‬ ‫דלומה‬ ‫יפד‬ ‫העיבצ‬ ‫ףסוא‬ ‫לש‬ ‫םירויצ‬ ‫רוחשב‬ ‫העיבצלןבל‬ ‫םע‬ ‫תונומת‬ ‫לש‬ ‫גח‬ ‫.דלומה‬ ‫תונצס‬ ‫תורושקה‬ ‫הזל‬ ‫םיגח‬ ‫ןתינש‬ ‫סיפדהל‬ ‫.עבצלםידלילתספדמב‬ ‫םירויצה‬ ‫םינכומ‬ ‫חולשל‬ ‫תורישי‬ ‫הספדהל‬ ‫העיבצו‬ ‫.דיב‬ ‫ונא‬ ‫םיצילממ‬ ‫תוליעפךל‬ ‫םידליל‬ ‫ךלש‬ ‫ידכ‬ ‫ויהיש‬ ‫רדבלוףיכ‬ ‫םע‬ ‫םירויצה‬ ‫.הלאה‬ ‫תוליעפ‬ ‫תרזועש‬ ‫חתפל‬ ‫םירושיכ‬ ‫םיירוטומה‬ ‫לש‬ ‫םידלי‬ ‫.היצנידרואוקו‬ ‫הז‬ ‫והשמ‬ ‫אוהש‬ ‫יכוניח‬ ‫ותואבעשעשמו‬ ‫.ןמז‬ ‫ןתינ‬ ‫סיפדהל‬ ‫תא‬ ‫לכ‬ ‫תונומתה‬ ‫תספדמב‬ ‫הרוחש‬ ‫ןבלו‬ ‫העיבצל‬ ‫לע‬ ‫.ריינ‬ ‫רתא‬ ‫תונומתהלש‬ : http://coloring.gifmania.co.il/Coloring-Pages-Christmas/ ‫ירויצ‬ ‫םידלי‬ ‫גחל‬ ‫דלומה‬ ‫דוביעםה‬ ‫ירפסלש‬ ‫העיבצ‬ ‫םייסאלקה‬ ‫רבכש‬ ‫רוחשבהיצטיגיד‬ ‫םיעצומוןבלו‬ ‫רייצל‬ ‫םיעבצב‬ ‫תשרב‬ ‫טנרטניאה‬ ‫וא‬ ‫סיפדהל‬ ‫תיבב‬ ‫העיבצו‬ ‫.דיב‬ ‫תושדח‬ ‫תובוט‬ ‫איה‬ ‫התאש‬ ‫לוכי‬ ‫סיפדהל‬ ‫םימעפ‬ ‫תובר‬ ‫לככ‬ ‫.הצרתש‬ ‫ינא‬ ‫הווקמ‬ ‫םיפדהש‬ ‫העיבצ‬ ‫הלא‬ ‫לש‬ ‫גח‬ ‫דלומה‬ ‫ורזעי‬ ‫םידליל‬ ‫ךלש‬ ‫שי‬ ‫ןמז‬ ‫ףיכ‬ . ‫רחאל‬ ‫ןכמ‬ ‫לכות‬ ‫שמתשהל‬ ‫םיפדב‬ ‫שמתשהלוםיינועבצה‬ ‫םב‬ ‫טושיקכ‬ ‫רדחבריק‬ ‫םיקחשמה‬ ‫םידליל‬ ‫ךלש‬ ‫ןונגסתתל‬ ‫שדח‬ ‫לכב‬ ‫.הנש‬ ‫םירומל‬ ‫םיכנחמלו‬ ‫תונומת‬ ‫הלא‬ ‫תויושע‬ ‫תויהל‬ ‫תוישומיש‬ ‫רובע‬ ‫םידדצ‬ ‫תושעל‬ ‫תא‬ ‫םיליגרתה‬ ‫.םהלש‬ ‫ךמסמה‬ ‫ןכומ‬ ‫הספדהל‬ ‫.הרישי‬ ‫תקיחמ‬ ‫דומעה‬ ‫ןושארה‬ ‫,הזה‬ ‫התאו‬ ‫לוכי‬ ‫תתל‬ ‫תא‬ ‫םידלילםירויצה‬ ‫.ךלש‬ ‫ינא‬ ‫רבכ‬ ‫יתיסינ‬ ‫דחא‬ ‫לכמ‬ ‫דחא‬ ‫יאשונמ‬ ‫גח‬ ‫דלומה‬ ‫םייסופיטה‬ ‫רתויב‬ ‫ומכ‬ ‫הטנס‬ ‫,סואלק‬ ‫יצע‬ ‫גח‬ ‫דלומה‬ , ‫םירבדוםיטושיק‬ ‫.םימוד‬ ‫ירתאב‬ ‫תוסחייתה‬ ‫לכות‬ ‫אוצמל‬ ‫רתוי‬ ‫.ןכות‬
 • 2. ‫שיא‬ ‫גלש‬
 • 3. ‫םיכאלמ‬
 • 4. ‫ברג‬ ‫הנתמ‬ ‫םיקתממו‬ ‫היילתל‬ ‫לע‬ ‫חאה‬
 • 5. ‫גח‬ ‫דלומה‬ ‫רודכ‬
 • 6. ‫ןומעפ‬ ‫גח‬ ‫דלומה‬
 • 7. ‫ץע‬ ‫גח‬ ‫דלומה‬
 • 8. ‫לקמ‬ ‫תוירכוס‬
 • 9. ‫ליא‬
 • 10. ‫יקימ‬ ‫סואמ‬
 • 11. ‫שיא‬ ‫גלש‬
 • 12. ‫הטנס‬ ‫סואלק‬
 • 13. ‫רז‬ ‫גח‬ ‫דלומה‬
 • 14. ‫תליבח‬ ‫יש‬ ‫בכוכ‬ ‫גח‬ ‫דלומה‬
 • 15. ‫ץע‬ ‫גח‬ ‫דלומה‬
 • 16. ‫הטנס‬ ‫סואלק‬
 • 17. ‫הטנס‬ ‫סואלק‬
 • 18. ‫ךאלמ‬