Interne Mediation

1,084 views
1,002 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,084
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Waar mensen met elkaar samenwerken zijn conflicten. Dat hoort er nu eenmaal bij. Belangentegenstellingen en meningsverschillen zijn aan de orde van de dag. Zij kunnen leiden tot gezonde spanning, creativiteit en dynamiek in iedere organisatie. Algemeen is aanvaard dat conflicten ook kansen kunnen bieden, en dat we er dus niet al te bang voor moeten zijn. Dat is natuurlijk allemaal waar, maar iedere organisatie waar conflicten spelen, zal erkennen dat conflicten heel vervelend zijn, tijd, en vooral ook veel geld kosten. Bovendien is het managen van conflicten weliswaar een primaire management aangelegenheid, maar in het algemeen geen favoriete bezigheid van het management. Vaak ook is het directe management partij in het conflict, of heeft het geen belang bij het oplossen ervan. Daarbij vraagt een adequaat conflictmanagement om specifieke deskundigheid en vaardigheden. Hoe dan ook, het is in het belang van elke organisatie dat conflicten tijdig worden aangepakt en niet escaleren, of als een veenbrand, voort smeulen. En bij voorkeur intern, zodat de reputatie van de organisatie niet geschaad wordt.
 • Het belang van het tijdig en goed aanpakken van conflicten blijkt uit de volgende punten:
 • Grof gezegd kenmerken organisaties zich door twee soorten van conflictmanagement:
 • Organisaties met conflictmijdend management krijgen, meer dan organisaties die verstandig met conflicten omgaan, te maken met:
 • Kortom , de slagvaardigheid van de organisatie neemt af als gevolg van: Het snel en voortvarend oppakken van conflicten is dus verreweg de meest effectieve aanpak van conflictmanagement (in 80% van de gevallen is bemiddeling door een neutrale, onpartijdige mediator effectief) Dit is maatwerk en vergt specifieke deskundigheid en vaardigheden op gebied van mediation
 • Cruciale randvoorwaarden voor interne Mediation zijn de aanwezigheid van een:
 • Een recente oriëntatie langs grote bedrijven en ministeries ten aanzien van interne mediation leidde tot de volgende inzichten:
 • Het snel en voortvarend oppakken van conflicten is dus verreweg de meest effectieve aanpak van conflictmanagement (in 80% van de gevallen is bemiddeling door een neutrale, onpartijdige mediator effectief) Dit is maatwerk en vergt specifieke deskundigheid en vaardigheden op gebied van mediation.
 • Cruciale randvoorwaarden voor interne Mediation zijn de aanwezigheid van een: Met het tot stand komen van een Mediationbeleid en Statuut worden de noodzakelijke voorwaarden gecreëerd om conflictmanagement verder vorm en inhoud te geven. In de gemaakte afspraken liggen namelijk ook de cruciale commitments besloten van de top van de onderneming om Interne Mediation daadwerkelijk te gaan implementeren.
 • In het Mediationbeleid van een organisatie zijn zaken omschreven als: Deze beleidsintenties worden vervolgens aansluitend vertaald in concrete waarborgen in het statuut
 • Het statuut heeft vooral tot doel de integriteit van de interne Mediation te waarborgen. De verantwoordelijkheden tussen de organisatie en de interne mediator worden hierin nader uitgewerkt. In het statuut worden harde afspraken gemaakt over onder meer de volgende onderwerpen:
 • Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de positionering van de interne mediation. Wanneer (arbeids)conflicten en geschillen langs de reguliere weg tussen direct betrokkenen, eventueel met inzet van het lijnmanagement, niet oplosbaar blijken te zijn, kan de eerstelijns support worden ingeschakeld zoals personeelszaken, bedrijfsmaatschappelijk werk of arboarts. Pas daarná kan het zinvol zijn het instrument mediation in te zetten. Op deze manier wordt dan een ‘extra schakel’ ingebouwd in conflicthantering om meningsverschillen en conflicten intern op te lossen. Hierdoor kan verdere escalatie naar klachtencommissies en externe partijen (vakbonden, advocaten) worden voorkomen.
 • Wil interne mediation echt een kans van slagen hebben dan:
 • Hierbij wil ik het voor vandaag laten. Heeft er iemand nog vragen???
 • Interne Mediation

  1. 1. INTERNE MEDIATION “ Wie vandaag zijn kop in het zand steekt , zal morgen met zijn tanden knarsen” Presentatie 11 maart 2010, Ton Hesel Post HBO opleiding Mediation
  2. 2. Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel Ruzies slokken veel tijd op van het management Uit Arbodienst cijfers blijkt dat Jaarlijks tussen de 80.000 tot 100.000 werknemers zich ziek melden wegens een arbeidsconflict 3 á 4 procent daarvan wordt uiteindelijk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt Bij onvrijwillig vertrek, dat niet samenhangt met reorganisaties, spelen conflicten in maar liefst negentig procent van de gevallen een rol Uit berekeningen is gebleken dat juridische bijstand en afvloeiingsregelingen, in verband met conflicten, bedrijven jaarlijks zo’n 15 procent van hun bruto loonsom kost Liefst 43% van de niet-managers denkt dat hun baas de conflicten niet goed oppakt en managet (slechts 23% van de managers is het daarmee eens). Waarom adeqaat aanpakken?
  3. 3. Hoe managen we conflicten? <ul><ul><li>Het snel en voortvarend oppakken van conflicten </li></ul></ul>1 2 Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel In dit soort organisaties behoort peoplemanagement, en dus ook het managen van conflicten, tot de kernactiviteiten van managers Het mijden of ‘onder de mat vegen’ van conflicten In dit soort organisaties hebben managers weinig tot geen oog voor spanningen binnen de afdeling en tussen afdelingen onderling Is de tijd die managers besteden aan conflictmanagement bedroevend laag
  4. 4. Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel Wat kunnen de gevolgen voor een organisatie met conflictmijdend management zijn? Verzuim ten gevolge van: <ul><li>Wantrouwen </li></ul><ul><li>Gespannen werksfeer </li></ul><ul><li>Negatieve sfeer </li></ul><ul><li>Slechte samenwerking </li></ul><ul><li>Slechte nachtrust </li></ul>Productievermindering kwalitatief en kwantitatief door: <ul><li>Ineffectieve tijdsbesteding </li></ul><ul><li>Inwerkeffecten bij overplaatsings- en wervingstrajecten </li></ul>
  5. 5. Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel De slagvaardigheid neemt af door: <ul><li>Grote materiële en financiële consequenties - ziekengeld (salarisdoorbetalingen bij arbeidsongeschiktheid) - overplaatsings-, wervings-, en selectie-trajecten. - desinvestering in opleidingen en verlies ervaring vertrokken medewerkers. </li></ul><ul><li>Imagoschade </li></ul><ul><li>Kwaliteitsverlies </li></ul><ul><li>Klantrelaties die onder druk komen staan </li></ul>
  6. 6. Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel <ul><ul><li>serieus conflictmanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Een organisatie neemt conflictmanagement pas echt serieus als zij in geval van interne conflicten, mediation inzet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediation, en dan in het bijzonder interne mediation, kan zo een belangrijke bijdrage leveren om conflictmanagement beter ‘op de kaart te zetten’ als belangrijk management issue </li></ul></ul>
  7. 7. Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel <ul><ul><li>Wat is de huidige praktijk? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onduidelijkheid in de afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de interne mediator </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen heldere verankering van de interne mediator oftewel toegang tot hoogste ‘lijn” </li></ul></ul><ul><ul><li>Interne mediation wordt in een aantal ondernemingen als ‘verplichte’ schakel in conflicthantering voorgeschreven: men wordt simpelweg verwezen naar de mediator. Deze handelwijze kan bewerkstelligen dat conflictmanagement verder af komt te staan van het management </li></ul></ul>
  8. 8. Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel Wat zijn de voordelen van Interne Mediation? <ul><li>Het conflict blijft binnenshuis; geen risico imago schade. </li></ul><ul><li>Een interne mediator is eerder en gemakkelijker in te schakelen waardoor interne mediation effectiever is; de ervaring leert namelijk dat de oplosbaarheid van arbeidsconflicten groter is naarmate ze eerder worden aangepakt. </li></ul><ul><li>Een interne mediator doorgrondt het conflict beter en sneller door bekendheid met de organisatie, de verscheidenheid aan culturen, de managementstijlen, de machtsverhoudingen. </li></ul><ul><li>Een interne mediator weet hoe de organisatie in elkaar steekt, begrijpt de context, hoeft niet te worden ingepraat en kent de juiste kanalen om die zo nodig in te schakelen. </li></ul><ul><li>Omgekeerd kent de organisatie de interne mediator; dit biedt vertrouwen en verlaagt de drempel. </li></ul><ul><li>De organisatie behoudt de ervaring van het oplossen van de conflicten. </li></ul><ul><li>De organisatie heeft de wetenschap dat zij op eigen kracht in staat is conflicten te managen. </li></ul><ul><li>Van interne mediation gaat een preventieve- en signaalwerking uit. Alleen al het enkele feit dat de mogelijkheid er is en de laagdrempeligheid, maakt dat mensen zich extra inspannen alsnog hun conflict zelf op te lossen. </li></ul><ul><li>Interne mediaton is (kosten) efficiënter en effectiever dan externe mediaton. </li></ul>
  9. 9. Welke voorwaarden horen bij Interne Mediation? Een duidelijk vastgesteld mediationbeleid 1 2 Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel Een Statuut 3 Commitment in de top van de onderneming
  10. 10. Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel W elke zaken staan omschreven in het Mediationbeleid van een organisatie? <ul><li>Indicaties en contra-indicaties voor (interne) Mediation. </li></ul><ul><li>Duidelijke omschrijving wanneer Interne Mediation kan worden ingezet. </li></ul><ul><li>De positionering van Interne Mediation. </li></ul><ul><li>De rapportageverantwoordelijkheid van de Interne Mediator. </li></ul><ul><li>De organisatieaspecten van Interne Mediation. </li></ul>
  11. 11. Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel Wat zijn de essenties van het statuut? <ul><li>Het respecteren van de reglementen en voorwaarden van bijvoorbeeld het NMI en de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. </li></ul><ul><li>Waarborgen voor de autonomie van de interne mediator in de uitvoering van zijn/haar functie. </li></ul><ul><li>Waarborgen voor de vertrouwelijkheid van de mediation rapportages. </li></ul><ul><li>Garanties dat de interne mediator voor de inhoud en het resultaat van de mediations geen verantwoording aan de organisatie verschuldigd is. </li></ul><ul><li>Waarborgen voor het vertrouwelijke en besloten en karakter van mediation en de neutraliteit en de onafhankelijke opstelling van de interne mediator. </li></ul><ul><li>Eigendom van mediation dossiers. </li></ul><ul><li>Waarborgen voor de kwaliteit van de interne mediator </li></ul>
  12. 12. Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel De juiste positionering van de Interne Mediator is cruciaal
  13. 13. Presentatie Interne Mediation 11 maart 2010 Ton Hesel <ul><ul><li>CONCLUSIE: </li></ul></ul><ul><li>Moet een interne mediator duidelijk verankerd zijn in de organisatie, en rapporteren aan het topmanagement. </li></ul><ul><li>Moet er sprake zijn van gewaarborgde onafhankelijkheid en neutraliteit van de interne mediator. </li></ul>
  14. 14. Interne mediation Een effectieve en veilige oplossing van conflicten binnen een organisatie? Presentatie 11 maart 2010, Ton Hesel Post HBO opleiding Mediation

  ×