Zagadjenje vode2 jevremović, cvijić i jorganović

3,217 views
2,916 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,217
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
159
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zagadjenje vode2 jevremović, cvijić i jorganović

 1. 1. ZAGADJENJE VODE
 2. 2. IZVORI ZAGADJENJA VODE <ul><li>Izvori zagađenja voda svrstavaju se u dve kategorije: </li></ul><ul><li>Tackasti(rasuti), </li></ul><ul><li>Netackasti(difuzni) </li></ul>
 3. 3. Tačkasti izvori zagadjenja <ul><li>Ovi izori zagađenja se javljaju kada se zagađujuće materije direktno ispuštaju kroz cevi ili kanale u recipijente, odnosno reke i jezera. Primer ovakvog zagađenja je ispuštanje otrovnih hemikalija direktno u vodotok putem cevovoda.  </li></ul>
 4. 5. Netačkasti izvori zagadjenja <ul><li>Oni se javljaju kada se zagađujuće materije ispiraju u vodotoke, na primer kada đubriva sa polja odlaze u vodotok spiranjem poljoprivredne površine. Dok se prva kategorija izvora može lako pratiti i kontrolisati, druga predstavlja rasuti izvor zagađenja, koji je teže otkriti i sa njim se boriti. </li></ul>
 5. 6. Otpadne vode <ul><li>Otpadne vode po svom poreklu delimo na četiri kategorije: </li></ul><ul><li>sanitarne (fekalne), </li></ul><ul><li>industrijske, </li></ul><ul><li>Atmosferske, </li></ul><ul><li>infiltracione. </li></ul>
 6. 7. Sanitarne fekalne vode <ul><li>Fekalne otpadne vode nastaju na sanitarnim čvorovima stambenih, javnih, industrijskih i drugih objekata gde žive i rade ljudi, koji u fiziološkom procesu produkuju zagađenja u tečnom i čvrstom obliku. Slično je i sa domaćim životinjama koje se uzgajaju na farmama i drugim pojedinačnim mestima. U ove vode ubrajamo i otpadne vode od čišćenja prostorija, spremanja hrane, pranja sudova i veša, održavanja lične higijene i slično. Količina sanitarnih otpadnih voda zavisi od specifične potrošnje vode. </li></ul>
 7. 8. Industrijske <ul><li>Industrijske otpadne vode nastaju u fabrikama i industrijskim pogonima nakon upotrebe vode u procesu proizvodnje, kao i prilikom pranja aparata i uređaja. Danas postoji veliki broj po karakteru različitih industrijski otpadnih voda, koje se dele na niz podtipova u zavisnosti od tehnologije proizvodnje. Ove vode mogu biti i uslovno čiste, kada se upuštaju direktno u recipijent ili atmosfersku kanalizaciju. </li></ul>
 8. 9. Atmosferske <ul><li>Ove vode se formiraju kao površinski oticaj od padavina i otopljenog snega sa urbanog područja. U ove vode se ubrajaju i otpadne vode od pranja uličnih površina, trotoara i slično. Količina i kvalitet ovih voda zavisi od intenziteta i učestalosti padavina, od načina održavanja javne higijene, od broja i intenziteta motornog saobraćaja, vrste površinske obrade terena i saobraćajnih površina, zagađenja atmosfere ili od klimatskih uticaja. </li></ul>
 9. 10. Infiltracione <ul><li>Infiltracione vode su podzemne vode koje dotiču u kanalizacionu mrežu preko cevnih spojeva ili drenažnih sistema. Po svom kvalitetu su najčistije, međutim, u većim količinama, kad razblaže sanitarne vode, mogu da poremete biološko prečišćavanje na postrojenjima. </li></ul><ul><li>Radili:Svetislav Jevremović,Marina Cvijić i Jelena Jorganović </li></ul>

×