1Đồ án tốt nghiệp
2

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Quản lý...
6Đồ án tốt nghiệp
7

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Th.S:Nguyễn Thanh Hương
30
31

NH...
11Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
12
60.....................................................................
16Đồ án tốt nghiệp
17
92

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

93
94

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT

95

96Họ và tên sinh viên ...
21Đồ án tốt nghiệp
22
132

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

133
1342./ Hình thức của đồ án :
135.............................
26Đồ án tốt nghiệp
27
171

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

172
Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh t...
31Đồ án tốt nghiệp
32
204 PHẦN I :CƠ
205

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
TRONG DOANH N...
36Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
37
231
Theo nghĩa rộng hay theo nghĩa hẹp thì hoạt động bán hàng chỉ di...
41Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
42
2501.1.2.Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
251Khi sản...
46Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
47
276
- Cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên
277

Đối với nhà ...
51Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
52
300
tiềm năng của thị trường để định hướng quyết định lựa chọn thị t...
56Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
57
322
- Xác định số lượng mặt hàng cần sản xuất sau khi cân đối với số...
61Đồ án tốt nghiệp
62
348

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

349
NGƯỜI BÁN LẺ

350

NGƯỜI

DOANH

351

NGƯỜI BÁN LẺ

NGHIỆP...
66Đồ án tốt nghiệp
67
374

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

375
376
377Ưu điểm: Thông qua hệ thống cửa hàng phong phú sản ...
71Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
72
400Nhược điểm: Chi phí trung gian cao, khó kiểm soát được khâu trung...
76Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
77
436 Lựa chọn sản phẩm quảng cáo. Nó đặc biệt có ích đối với doanh n...
81Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
82
477* Tổ chức giao dịch đàm phán và ký kết hợp động tiêu thụ:
478
479...
86Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
87
524quả tiêu thụ bằng cách thông qua việc so sánh số liệu tiêu thụ th...
91Đồ án tốt nghiệp
92
5681.3.2 Tình hình tiêu thu theo mặt hàng

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

569
570
Đánh giá tiến độ...
96Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
97
616* Tỷ lệ % t/h KH TT mặt hàng
= ----------------------------------...
101Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
102
661
Chỉ số này cho biết cứ một đồng doanh thu thuần đem lại mấy đồ...
106Đồ án tốt nghiệp
107
7071.3.4 Thị phần doanh nghiệp

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

708
709Thể hiện sức mạnh tương đố...
111Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
112
753
Khả năng sử dụng và quản lý vốn một cách có hiệu quả cho phép ...
116Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
117
801thông số chất lượng như thời hạn sử dụng, mầu sắc, bao bì, nhãn...
121Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
122
848Bất kỳ một sự thay đổi nào từ phía nhà cung cấp sớm hay muộn, t...
126Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
127
8901.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm
8911.5.1...
131Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
132
926Chính sách giá trong tiêu thụ cũng là con dao hai lưỡi nên việc...
136Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
137
960
• Giai đoạn giới thiệu: doanh số bán thấp và tăng chậm do sản ...
141Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
142
998lý, hoặc các đại lý hoạt động kém hiệu quả sẽ làm giảm sụt doan...
146Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
147
1041
Lãi suất cho vay của ngân hàng: Nếu lãi suất cho vay cao dẫn ...
151Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
152
1084vụ phục vụ khách hàng, đánh đúng tâm lý tiêu dùng là biện pháp...
156Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
157
11211.6 Phương hướng để hoàn thiện công tác tiêu thụ của công ty
1...
161Đồ án tốt nghiệp
162
1153 1.6.4 Hoàn thiện công tác phân phối

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

1154
Khi doanh nghiệp c...
166Đồ án tốt nghiệp
167
1185

Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192

PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH...
171Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
172
1226
• Tháng 08 năm 2003: Nhận chứng chỉ JIS
1227
• Tháng 05 năm 2...
176Đồ án tốt nghiệp
Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
177
1267
Thực hiện chế độ Báo cáo kế toán thống kê, báo cáo định kỳ, c...
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam

1,198 views

Published on

Làm báo cáo thực tập kế toán chi phí bán hàng, tiền lương nguyên liệu
Sđt; 0973.887.643
Yahoo: Hoa_linh_lan_tim_90
Mail: duonghakt68@gmail.com
website: http://baocaothuctapketoan.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/dvbaocaothuctapketoan?ref=hl.

Published in: Economy & Finance
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam

 1. 1. 1Đồ án tốt nghiệp 2 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoa Quản lý và Kinh tế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2 3 4Họ và tên giáo viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN THANH HƯƠNG 5Họ và tên sinh viên: LÊ HUY HOÀN 6Lớp: QUẢN TRỊ DOANH NGHỊÊP – K10- MAY 10 71./ Tên đề tài 8 PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT 1 SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ TIÊU THỤ 9 SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY SỨ INAX VIỆT NAM 102./ Các số liệu ban đầu: 11 12 THU THẬP SỐ LIỆU TẠI CÔNG TY SỨ INAX VIỆT NAM 133./ Nội dung các phần và tính toán: Gồm 3 phần 14PHẦN 1: Cơ sở lý luận về tiêu thu sản phẩm của Doanh nghiệp sản xuất. 15PHẦN 2: Phân tích thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty sứ Inax Việt Nam. 16PHẦN3: Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty sứ Inax Việt 17Nam 184./ Số lượng và tên các bảng biểu, bảng vẽ: 19...................................................................................................................................................................... 20...................................................................................................................................................................... 21...................................................................................................................................................................... 22.............................................................................................................................................................. ....... 23...................................................................................................................................................................... 24...................................................................................................................................................................... 25...................................................................................................................................................................... 26....................................................................................................................................................... 275./ Ngày giao nhiệm vụ thiết kế: ................................................ 286./ Ngày hoàn thành nhiêm vụ : ................................................ 29 3 4GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 5 Ngày tháng năm 201 1 SVTH:Lê Huy Hoàn
 2. 2. 6Đồ án tốt nghiệp 7 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S:Nguyễn Thanh Hương 30 31 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 32 33 34Họ và tên sinh viên:LÊ HUY HOÀN 35Lớp : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – K10 – MAY 10 36Tên đề tài: 37 PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THU SẢN PHẨM 38 CÔNG TY TNHH INAX VIỆT NAM 39Tính chất đề 40tài: .......................................................................................................................................................... 41NỘI DUNG NHẬN XÉT 421./ Tiến trình thực hiện đồ 43án: .................................................................................................................................... 44...................................................................................................................................................................... 45............... 462./ Nội dung của đồ 47án: .............................................................................................................................................. 48...................................................................................................................................................................... 49............... 50- Cơ sở lý 51thuyết: ...................................................................................................................................................... 52...................................................................................................................................................................... 53............... 54- Các số liệu thực 55tế: .................................................................................................................................................. 56...................................................................................................................................................................... 57.............. 58- Phương pháp và mức độ giải quyết các vấn 59đề : .................................................................................................... 8 9GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 10 2 SVTH:Lê Huy Hoàn
 3. 3. 11Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 12 60...................................................................................................................................................................... 61............... 623./ Hình thức và kết cấu của đồ 63án : ........................................................................................................................... 64...................................................................................................................................................................... 65............................................................................................................................................. .. ..................... 66.............................- Hình thức trình 67bầy : .............................................................................................................................. 68...................................................................................................................................................................... 69............... 70- Kết cấu đồ 71án: .................................................................................................................................................... 72...................................................................................................................................................................... 73............... 744./ Những nhận xét 75khác : ..................................................................................................................................... 76ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM: 77 78 79 • • Tiến trình làm đồ án : .................................../.......... Nội dung làm đồ án : ................................../............ 80 • Hình thức làm đồ án : ................................../........... 81 Tổng cộng : ................................./........... ( Điểm ...................................) 82 83 Ngày tháng năm 20 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 84 85 86 87 88 89 90 91 13 14GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 15 3 SVTH:Lê Huy Hoàn
 4. 4. 16Đồ án tốt nghiệp 17 92 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 93 94 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT 95 96Họ và tên sinh viên : LÊ HUY HOÀN 97Lớp : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – K10 – MAY 10 98Tên đề tài: 99 PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA 100 CÔNG TY TNHH INAX VIỆT NAM 101Tính chất của đề 102tài : .................................................................................................................................................. 103 104NỘI DUNG VÀ NHẬN XÉT: 105 1061./Nội dung của đồ án : 107...................................................................................................................................................................... 108...................................................................................................................................................................... 109...................................................................................................................................................................... 110...................................................................................................................................................................... 111...................................................................................................................................................................... 112...................................................................................................................................................................... 113...................................................................................................................................................................... 114...................................................................................................................................................................... 115...................................................................................................................................................................... 116...................................................................................................................................................................... 117...................................................................................................................................................................... 118...................................................................................................................................................................... 119...................................................................................................................................................................... 120...................................................................................................................................................................... 121...................................................................................................................................................................... 122...................................................................................................................................................................... 123........................................................... 124...................................................................................................................................................................... 125...................................................................................................................................................................... 126...................................................................................................................................................................... 127...................................................................................................................................................................... 128...................................................................................................................................................................... 129...................................................................................................................................................................... 130...................................................................................................................................................................... 131......................................................................................................... 18 19GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 20 4 SVTH:Lê Huy Hoàn
 5. 5. 21Đồ án tốt nghiệp 22 132 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 133 1342./ Hình thức của đồ án : 135...................................................................................................................................................................... 136...................................................................................................................................................................... 137...................................................................................................................................................................... 138...................................................................................................................................................................... 139...................................................................................................................................................................... 140...................................................................................................................................................................... 141...................................................................................................................................................................... 142...................................................................................................................................................................... 143...................................................................................................................................................................... 144...................................................................................................................................................................... 145...................................................................................................................................................................... 146...................................................................................................................................................................... 147.................................................................................................... 1483./ Những nhận xét khác : 149...................................................................................................................................................................... 150...................................................................................................................................................................... 151...................................................................................................................................................................... 152...................................................................................................................................................................... 153...................................................................................................................................................................... 154.......................................................................................................................................................... 155...................................................................................................................................................................... 156...................................................................................................................................................................... 157...................................................................................................................................................................... 158...................................................................................................................................................................... 159...................................................................................................................................................................... 160.......................................................................................................................................................... 161II./ ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM 162- Nội dung đồ án : ........................../................ 163- Hình thức đồ án: ........................../................ 164Tổng cộng : ............/................ ( Điểm: .................................) 165 166 Ngày 167 tháng Năm 201 GIÁO VIÊN DUYỆT 168 169 170 23 24GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 25 5 SVTH:Lê Huy Hoàn
 6. 6. 26Đồ án tốt nghiệp 27 171 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU 172 Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp 173không những có nhiệm vụ sản xuất ra sản phẩm mà còn có nhiệm vụ tổ chức tiêu thụ 174các sản phẩm đó. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh 175doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 176Nhận thức được vai trò lớn của tiêu thụ sản phẩm và tầm quan trọng của việc thúc đẩy 177quá trình tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty sứ Inax 178Việt Nam nói riêng. Em đã chọn để tài: “ Phân tích và đề xuất một số biện pháp 179nhằm nâng cao kết quả hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam” làm đề tài 180cho đồ án tốt nghiệp của mình. 181 Qua đồ án, em mong muốn vận dụng vốn kiến thức của mình vào việc phân tích, 182đánh giá nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để từ đó có 183phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm – 184một trong những yêu cầu hàng đầu của quản lý doanh nghiệp. 185 Kết cấu của đồ án gồm có ba phần: 186Phần 1: Cơ sở lý thuyết về tiêu thụ sản phẩm. 187Phần 2: Phân tích hoạt động tiêu thụ tại Công ty sứ Inax Việt Nam. 188Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả tiêu thụ Công ty sứ Inax Việt Nam 189Đồ án được thực hiện với sự hưỡng dẫn tận tình chu đáo của cô giáo Nguyễn Thanh 190Hương và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cô chú, anh chị em trong Công ty sứ Inax 191Việt Nam là địa chỉ thực tập của em. 192 Do vốn kiến thức và thời gian có hạn nên đồ án không tránh khỏi khiếm khuyết, 193em mong nhận được sự chỉ bảo hưỡng dẫn của các thầy cô để rút ra những bài học, 194kinh nghiệm để nâng cao và hoàn thiện kiến thức của bản thân. 195 Em xin chân thành cảm ơn! 196 Hà Nội, ngày tháng năm 2014 197 Sinh viên thực hiện 198 199 200 201 202 203 28 29GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 30 6 SVTH:Lê Huy Hoàn
 7. 7. 31Đồ án tốt nghiệp 32 204 PHẦN I :CƠ 205 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 2061.1 Các khái niệm cơ bản: 2071.1.1.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm: 208 Tiêu thụ sản phẩm là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên 209 cứu các thị trường, xác định nhu cầu của khách hàng, đặt hàng và tổ chức sản 210 xuất, thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm và thực hiện các chính sách 211 Marketing nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất. 212 Tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển giao quyền sở hữu đối với Marketing một 213 sản phẩm hữu hình hay quyền sử dụng đối với dịch vụ cho người mua, 214 Marketing nhằm mục đích thu tiền về cho doanh nghiệp. 215 Thước đo hiệu quả của hoạt động tiêu thụ được tính bằng các chỉ tiêu như: 216 doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận của hoạt động tiêu thụ... Thúc đẩy tiêu thụ cũng 217 đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ, tăng cường hiệu 218 quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong một môi trường kinh doanh đầy 219 biến động, để nâng cao hiệu quả hoạt động sản suất kinh doanh, mỗi doanh 220 nghiệp phải không ngừng hoàn thiện và phát triển công tác tiêu thụ của mình. 221 Như trên đã khẳng định bản chất của hoạt động tiêu thụ chính là hoạt động bán 222 hàng.Vậy theo nghĩa hẹp “ Bán hàng là quá trình chuyển giao hàng hoá cho 223 khách hàng và nhận tiền từ họ”. Theo nghĩa này thì người có cung hàng hoá gặp 224 người có cầu hàng hoá, hai bên trao đổi thoả thuận về nội dung, điều kiện mua 225 bán. Khi đạt được sự thống nhất quá trình trao đổi tiền hàng sẽ diễn ra và quá 226 trình bán hàng kết thúc ở đây. 227 Theo nghĩa rộng “ Bán hàng, đó là một quá trình từ tìm hiểu nhu cầu của khách 228 hàng trên thị trường, tổ chức mạng lưới bán hàng, xúc tiến bán hàng với một loạt 229 các hoạt động hỗ trợ tới thực hiện những dịch vụ sau bán”. 230 33 34GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 35 7 SVTH:Lê Huy Hoàn
 8. 8. 36Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 37 231 Theo nghĩa rộng hay theo nghĩa hẹp thì hoạt động bán hàng chỉ diễn ra khi 232 người mua và bán có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau thoả mãn các điều kiện 233 sau: Người mua Người bán - Có cung hàng hóa - Có cầu hàng hóa tương ứng - Có cầu tương ứng để thoả mãn nhu cầu - Có khả năng thanh toán khác - Sẵn sàng bán với những điều kiện nhất định - Sẵn sàng mua với những điều kiện nhất định 234 Hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải đảm bảo 235 được các yêu cầu sau: 236 -Tăng thị phần của doanh nghiệp, tạo cho phạm vi và quy mô của thị trường 237 không ngừng được mở rộng. 238 -Tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là mục tiêu về mặt kinh tế, 239 là sự biểu hiện về mặt lượng của hoạt động tiêu thụ. 240 -Tăng tài sản vô hình của doanh nghiệp, đó chính là việc tăng uy tín của doanh 241 nghiệp nhờ tăng niềm tin đích thực của người tiêu dùng vào sản phẩm do doanh 242 ngiệp sản xuất. 243 - Phục vụ khách hàng ghóp phần thoả mãn nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. đây 244 chính là yêu cầu thể hiện một khía cạnh chức năng kinh tế xã hội (KT-XH), 245 khẳng định vị trí của doanh nghiệp nghiệp như một tế bào của hệ thống kinh tế 246 quốc dân. 247 Các yêu cầu trên có quan hệ ràng buộc lẫn nhau, tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh tế 248 xã hội từng doanh nghiệp mà tập trung vào một hay một số yêu cầu trọng tâm. 249 38 39GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 40 8 SVTH:Lê Huy Hoàn
 9. 9. 41Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 42 2501.1.2.Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 251Khi sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ có nghĩa là nó đã được người tiêu dùng 252chấp nhận để thỏa mãn nhu cầu nào đó, sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể 253hiện mức bán ra, uy tín của doanh nghiệp chất lượng của sản phẩm, sự thích ứng nhu 254cầu của người tiêu dùng và sự hoàn thiện cấc hoạt động dịch vụ. 255 Công tác tiêu thụ sản phẩm gắn với nhà sản xuất và người tiêu dùng, nó giúp 256 cho nhà sản xuất hiểurõ về kết quả sản xuất kinh doanh của mình, hoạt động tiêu 257 thụ sản phẩm được doanh nghiệp tiến hành tốt thì khả năng khai thác nguồn lực 258 tốt hơn, khả năng cạnh tranh. 259 của doanh nghiệp cũng như sản phẩm của doanh nghiệp cao hơn so với đối thủ 260 cạnh tranh. 261 Tiêu thụ sản phẩm và củng cố mối quan hệ mật thiết hơn, ổn định giữa nhà sản 262 xuất với người tiêu dùng thông qua tiêu thụ sản phẩm. Dựa trên mối quan hệ đó, 263 doanh nghiệp thường xuyên nhận được các thông tin phản hồi từ phía khách 264 hàng để nắm bắt được các nhu cầu mong muốn của họ. 265 Qua tiêu thụ hàng hóa được chuyển từ hình thái vật sang hình thái giá trị và 266 đồng thời vòng chu chuyển vốn kinh doanh được hoàn thành tiêu thụ sản phẩm 267 giúp cho quá trình tái sản xuất được giữ vững có điều kiện phát triển. 268 Đối với doanh nghiệp 269 - Nâng cao hệ số đảm nhận của vốn lưu động, tăng vòng quay của vốn lưu động, 270 rút ngắn chu kỳ SX-KD từ đó nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh. 271 Đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, người lao động quyết định sự tồn tại 272 và phát triển của doanh nghiệp 273 - Tăng uy tín, vị thế của doanh nghiệp trên thương trường từ đó tăng khả năng 274 cạnh tranh 275 - Gián tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố SX-KD 43 44GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 45 9 SVTH:Lê Huy Hoàn
 10. 10. 46Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 47 276 - Cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên 277 Đối với nhà nước 278 - Tăng nguồn thu ngân sách từ thuế 279 - Kích thích các hoạt động khác trong nền kinh tế quốc dân 280 -Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. hoạt động tiêu thụ giúp cân bằng 281 giữa cung và cầu trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, góp phần bình ổn xã hội 282 đồng thời có vốn để tích luỹ, tái sản xuất mở rộng. 2831.1.4. Nhiệm vụ của phân tích tình hình tiêu thụ 284 Tiêu thụ có nhiệm vụ chủ động từ việc nghiên cứu thị trường đối thủ cạnh tranh, 285 kiểm soát chất lượng mẫu mã, chủng loại sản phẩm, có chính sách giá linh hoạt, 286 tổ chức kênh phân phối và hoạt động xúc tiến bán hàng. 287 Phân tích tình hình tiêu thụ là xem xét đánh giá, tình hình tiêu thụ về mặt khối 288 lượng sản phẩm ở toàn doanh nghiệp và từng loại sản phẩm, đồng thời xem xét 289 mối mối quan hệ cân đối dự trữ, sản xuất, tiêu thụ và tìm nguyên nhân tác động 290 tình hình tiêu thụ. Như vậy nhiệm vụ của phân tích bao gồm: 291 - Đánh giá tình hình tiêu thụ của từng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp. 292 - Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến tiêu thụ. 293 - Đề ra các biện pháp nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm. 2941.2. Nội dung của tiêu thụ sản phẩm 2951.2.1 Nghiên cứu thị trường 296 “ Thị trường là tập hợp các cá nhân và tổ chức đang có nhu cầu mua và có nhu 297 cầu được thỏa mãn” 298 Để thành công trên thị trường, doanh nghiệp cần phải thực hiện các công tác 299 nghiên cứu thị trường nhằm mục đích nhận biết đánh giá khả năng xâm nhập và 48 49GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 50 10 SVTH:Lê Huy Hoàn
 11. 11. 51Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 52 300 tiềm năng của thị trường để định hướng quyết định lựa chọn thị trường tiềm 301 năng và chiến lược tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp mình. 302 Nghiên cứu thị trường là sự nhận thức một cách khoa học và có hệ thống, trước 303 khi đưa ra bất kỳ quyết định nào mà doanh nghiệp cần lường được các nhân tố 304 tác động của thị trường và điều chỉnh các mối quan hệ của doanh nghiệp với thị 305 trường. 3061.2.2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 307 - Danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ sản xuất và tiêu thụ trong năm kế hoạch 308 - Từng tên mặt hàng ( dịch vụ), chất lượng quy cách và số lượng sẽ tiêu thụ 309 trong năm kế hoạch. 310 - Tổng doanh thu từ tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ trong năm kế hoạch. 311 - Căn cứ để lập kế hoạch và tiêu thụ sản phẩm. 312 - Chiếm lĩnh kinh doanh trong năm kế hoạch và kế hoạch dài hạn. 313 - Phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng, dịch vụ năm trước, kỳ trước. 314 - Đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đã ký. 315 - Dự đoán sự thay đổi của thị hiếu người tiêu dùng. 316 - Cân đối quan hệ cung cầu. 317 - Năng lực sản xuất của doanh nghiệp. 318 - Chính sách Marketing của doanh nghiệp. 3191.2.2.1 Nội dung công tác kế hoạch 320 - Xác định danh mục mặt hàng sản xuất kinh doanh trong năm kế hoạch. 321 - Xác định từng số lượng mặt hàng đã tiêu thụ. 53 54GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 55 11 SVTH:Lê Huy Hoàn
 12. 12. 56Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 57 322 - Xác định số lượng mặt hàng cần sản xuất sau khi cân đối với số sẽ tiêu thụ và 323 lượng tồn kho. 324 - Phân phối kế hoạch sản xuất cho các phân xưởng. 325 - Phân bổ kế hoạch sản xuất theo tháng, quý, năm. 3261.2.2.2 Trình tự xây dựng kế hoạch 327 Giai đoạn 1: Phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh, xác định nguồn lực 328 hiện tại về vật tư, kỹ thuật, lao động, vốn . . . . điều tra nghiên cứu thị trường, 329 khả năng tiêu thụ sản phẩm và tím kiếm hợp đồng. 330 Giai đoạn 2: Căn cứ vào thông tin có được trong thị trường tiến hành xây dựng 331 kế hoạch cho sản phẩm. 332 Giai đoạn 3: Khi kế hoạch hình thành tiến hành phân bổ kế hoạch cho từng 333 tháng, từng quý . . . . phố biến toàn bộ cho công nhân viên. 3341.2.3 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 3351.2.3.1 Thiết kế kênh phân phối 336 * Khái niêm: Phân phối là toàn bộ các bộ các công việc để đưa một sản phẩm từ 337 nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, đảm bảo về chất lượng, số lượng và chủng loại, 338 thời gian, kiểu dáng, mầu sắc nag người tiêu dùng mong muốn. 339 * Vai trò của kênh phân phối hàng hóa: Một hệ thống phân phối hàng hóa hợp 340 lý sẽ làm cho tốc độ tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn làm cho chi phí lưu thông bảo 341 quản giảm xuống, tốc độ tiêu thụ sẽ quyết định nhịp độ sản xuất. Các nhà sản 342 suất cung cấp hàng hóa của mình ra thị trường bằng các kênh phân phối, chiều 343 dài của kênh thể hiện số lượng tổ chức trung gian ( nhà bán buôn, đại lý, bán lẻ, 344 người môi giới, cho thuê kho bãi). 345 Tham gia vào quá trình đưa hành hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Xét 346 theo chiều dài của kênh, có 3 loại kênh phân phối thể hiện qua sơ đồ sau đây. 347 Hình 1: Kênh phân phối hàng hóa tiêu dùng 58 59GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 60 12 SVTH:Lê Huy Hoàn
 13. 13. 61Đồ án tốt nghiệp 62 348 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 349 NGƯỜI BÁN LẺ 350 NGƯỜI DOANH 351 NGƯỜI BÁN LẺ NGHIỆP DÙNG SẢN352 NGƯỜI BÁN LẺ XUẤT 353 354 TIÊU ĐẠI LÝ NGƯỜI BÁN BUÔN NGƯỜI BÁN LẺ 355 356+ Kênh trực tiếp ( Kênh không cấp): người tiêu dùng mua hàng trực tiếp qua kênh 357người sản xuất, giữa sản xuất và tiêu dùng không có trung gian nào. 358+ Kênh ngắn ( Kênh một cấp): Hàng hóa từ nhà sản xuất chuyển cho nhà bán lẻ hoặc 359đại lý, rồi mới tới người tiêu dùng. 360+ Kênh dài ( kênh nhiều cấp): Giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng có nhiều khâu 361trung gian. 362* Kênh tiêu thụ trực tiếp: 363Người tiêu dùng mua hàng trực tiếp của nhà sản xuất, giữa sản xuất và tiêu dùng không 364có không gian nào. Nghĩa là doanh nghiệp thiết lập mối quan hệ trực tiếp với khách 365hàng thông qua lượng bán hàng. 366 367 368 369 370 Hình 2: Mô hình kênh tiêu thị trực tiếp DOANH NGHIỆP 371 372 373 ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP 63 13 64GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương NGƯỜI TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG 65 SVTH:Lê Huy Hoàn
 14. 14. 66Đồ án tốt nghiệp 67 374 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 375 376 377Ưu điểm: Thông qua hệ thống cửa hàng phong phú sản xuất sẽ tiện lợi và đến tay 378người tiêu dùng nhanh hơn, giảm chi phí trung gian, điều chỉnh kịp thời theo diễn biến 379của thị trường, điều chỉnh kiểm soát được quá trình bán hàng và phát huy được các 380công cụ Marketing. Thông tin thu được nguyên thuỷ, đẩy nhanh được tốc độ lưu thông 381nâng cao quyền chủ động sản xuất, mua tận gốc bán tận ngọn đem lại lợi nhuận cao cho 382doanh nghiệp 383Nhược điểm: Đòi hỏi doanh nghiệp phải có đội ngũ bán hàng hùng hậu, chi phí cao, 384không chuyên môn hóa, tăng đầu mối giao dịch, hàng hóa tiêu thụ chậm làm số vòng 385quay kho nhỏ, thời gian quay vốn dài. Tổ chức quản lý phức tạp chu chuyển vốn chậm 386phù hợp với doanh nghiệp nhỏ hoạt động thị trường hẹp 387* Kênh tiêu thụ gián tiếp: 388Sản phẩm của doanh nghiệp được đưa đến tay người tiêu dùng thông qua các trung 389gian như đại lý, bán buôn, bán lẻ. . . Hình 3: Mô hình tiêu thụ gián tiếp 390 391 392 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẠI LÝ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ SẢN PHẨM NGƯỜI TIÊU THỤ CUỐI CÙNG 393Ưu điểm: Kênh phân phối gián tiếp giúp cho doanh nghiệp vươn tới khách hàng xa 394hơn, tiêu thụ sản phẩm mạnh, thu hồi vốn nhanh, giảm được cầu nối giao dịch và tiết 395kiệm chi phí bảo quản. Hàng hoá được tiêu thụ rộng rãi trên nhiều vùng thị trường khác 396nhau. Do tính chuyên môn hoá trong sản xuất và hoạt động thương nghiệp kênh này 397cho phép nhà sản xuất chuyên tâm vào công việc, phát huy được lợi thế của các phần tử 398trung gian từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và san xẻ được các rủi ro trong 399kinh doanh buôn bán 68 69GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 70 14 SVTH:Lê Huy Hoàn
 15. 15. 71Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 72 400Nhược điểm: Chi phí trung gian cao, khó kiểm soát được khâu trung gian, không xử lý 401được với diễn biến thị trường, vì vậy công cụ Marketing không phát huy hết.Hàng hoá 402phải vận động qua nhiều khâu trung gian sẽ kéo thêm khoảng cách giữa nhà sản xuất và 403người tiêu dùng điều đó làm cho khả năng đáp ứng nhu cầu bị chậm lại. Đồng thời sử 404dụng kênh phân phối gián tiếp cũng làm tăng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 405nhất là các khâu trung gian bất hợp lý. Và một hệ quả tất yếu đối với các doanh 406nghiệp đó là sự phân chia lợi nhuận theo quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân 4071.2.3.2 Xây dựng các chính sách hỗ trợ phân phối sản phẩm 408* Chính sách xúc tiến bán hàng 409 410 Khái niêm: Theo hiệp hội Marketing Hoa kỳ: “ Xúc tiến bán hàng là những 411hoạt động nhằm kích thích việc mua sắm của người tiêu dùng và các nhà phân phối” 412 Chính sách xúc tiến bán hàng:là một trong bốn công cụ của Marketing – Mix, 413bản chất của hoạt động xúc tiến bán hàng chính là truyền tin về sản phẩm và doanh 414nghiệp với khách hàng để thuyết phục họ đến quyết định mua, hoạt động xúc tến bán 415hàng gồm 5 công cụ chủ yếu. 416 417 Quảng cáo: Là toàn bộ các hình thức giới thiệu gián tiếp và khuyếch trương các 418ý tưởng,hàng hoá hay dịch vụ bảo trợ thực hiện mà phải trả tiền. Quảng cao là đầu tư 419nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, các phương tiện quảng cáo được sử dụng phổ biến 420gồm có: Báo, tạp chí, truyền hình, đài phát thanh, panô, áp phích . . . . . 421 Để xác định được nội dung và hình thức quảng cáo doanh nghiệp cần chú ý: 422 Bảo đảm được lượng thông tin cao trong sự giới hạn về không gian thời gian kinh 423phí 424 Bảo đảm được tính hợp lý của quảng cáo (nội dung của quảng cáo phải phù hợp với 425mục tiêu, không gian, thời gian, phạm vi, phương tiện quảng cáo) 426 Bảo đảm tính pháp lý của quảng cáo (giữa người thực hiện quảng cáo và người 427quảng cáo phải liên đới chịu trách nhiệm, không trực tiếp nói xấu đối thủ cạnh tranh...) 428 Bảo đảm tính nghệ thuật ( hấp dẫn, mang tính nhân bản...) 429 Bảo đảm tính đồng bộ (quảng cáo sản phẩm và quảng cáo doanh nghiệp ) 430 Bảo đảm tính đa dạng của quảng cáo 431 Để thành công trong quảng cáo cần phải thực hiện theo một số nguyên tắc sau: 432 Thiết kế mẫu biểu trưng cho doanh nghiệp. Có thể in ngay trên bao bì của sản phẩm 433để làm nổi bật hình ảnh của doanh nghiệp. Biểu tượng cần đảm bảo các yêu cầu như 434tính biểu trưng cao hơn tính cụ thể, mang tính nghệ thuật, thể hiện được các đặc trưng 435kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp...) 73 74GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 75 15 SVTH:Lê Huy Hoàn
 16. 16. 76Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 77 436 Lựa chọn sản phẩm quảng cáo. Nó đặc biệt có ích đối với doanh nghiệp sản xuất 437nhiều sản phẩm nhằm đạt được hiệu quả cao trong quảng cáo 438 Lời lẽ, hình ảnh quảng cáo ngắn gọn rõ ràng thể hiện đầy đủ đặc trưng sản phẩm và 439đặc biệt là phải gây ấn tượng 440 Lựa chọn phương thức quảng cáo thường xuyên hay định kỳ, quảng cáo thành chiến 441dịch hay đột xuất ...) 442 Lựa chọn phương tiện quảng cáo, phương tiện truyền tải thông tin, điều này phụ 443thuộc vào khách hàng mục tiêu, sản phẩm, kinh phí... 444 Xác định kinh phí cho hoạt động quảng cáo 445Sau khi quảng cáo doanh nghiệp cần phải xác định được hiệu quả của quảng cáo thông 446qua số lượng người biết và nhớ đến các chương trình quảng cáo của doanh nghịêp, tiến 447hành kiểm tra đánh giá thái độ và phản ứng của khách hàng về chương trình quảng cáo, 448doanh số hàng bán được sau mỗi đợt quảng cáo... 449 450 Marketing trực tiếp: Qua Marketing trực tiếp người sử dụng thư, điện thoại và 451những công cụ gián tiếp khác để thông tin cho khách hàng hoặc yêu cầu họ phản ứng 452đáp lại bất kỳ thời điểm nào. 453Những công cụ chủ yếu của Marketing trực tiếp: Marketing qua điện thoại, thương mại 454điện tử, Marketing trực tiếp tổng hợp. 455 456 Khuyến mãi: Bao gồm nhiều công cụ khác nhau, thường là ngắn hạn và có tính 457tạm thời nhằm kích thích người tiêu dùng hoặc các nhà phân phối mua các sản phẩm 458ngay lập tức. 459Các hình thức khuyến mãi: Khuyến mãi cơ bản là phân phát hàng mẫu, phiếu mua hàng 460ưu đãi, chiết khấu, thêm hàng hoá, quà tặng, bảo hành sản phẩm . .. . . 461 462 Quan hệ với công chúng: Công chúng là nhóm người có quan tâm ảnh hưởng 463đến thực tế hay tiềm ẩn đến khả năng Công ty đạt được những mục tiêu của mình. Mở 464rộng quan hệ với công chúng bằng các hoạt động: 465 466 + Quan hệ với báo chí, phát thanh, truyền hình 467 468 + Vận động hành lang làm việc với các quan chức nghành, địa phương tham gia 469các hội trợ triển lãm thương mại 470 471 + Tổ chức các hội thảo về sản phẩm, hoạt động công ích, tài trợ cho thể thao. 472 473 Bán hàng trực tiếp: Đây là một trong những giai đoạn hiệu quả nhất trong việc 474hình thành sự ưa thích và niềm tin của người mua sản phẩm đồng thời đây cũng là giai 475đoạn quyết định đến thương hiệu sản phẩm cũng như đua ra các quyết định khác. 476 78 79GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 80 16 SVTH:Lê Huy Hoàn
 17. 17. 81Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 82 477* Tổ chức giao dịch đàm phán và ký kết hợp động tiêu thụ: 478 479Bao gồm lựa chọn nhân sự cho việc đàm phán, thực hiện mở thầu đàm phán, truyền đạt 480thông tin, phân tích các tình huống, kết thúc đàm phán nhằm thoả thuận các điều sau: 481 482- Tên sản phẩm: Quan trọng nhất là do tính chất xác lập chính sác của đối tượng mua 483bán. 484 485- Chất lượng sản phẩm: Nêu rõ phẩm chất và tiêu chuẩn mà sản phẩm cần đạt được. 486 487- Nêu số lượng hoặc khối lượng, đơn vị tính, phương pháp xác định. 488 489- Giá cả: Nêu mức giá đồng tiền thanh toán, xác định mức giá, giá cơ sở và việc giảm 490giá. 491 492Thời hạn, địa điểm, phương thức giao nhận 493 494Đồng tiền, thời hạn và phương thức thanh toán 495 496Kết quả của việc giao dịch đàm phán là hợp đồng được ký, là căn cứ để xác định quyền 497lợi và nghĩa vụ các bên tham gia cũng như để giải quyết, xử lý các tran chấp vi phạm 498hợp đồng. Hợp đồng thường thấy là hợp đồng mua bán, hợp đồng đại lý, đơn đặt hang . 499. . có thể ký trực tiếp hay gián tiếp. 500 501* Chuẩn bị hàng để xuất bán: 502 503 Dựa vào kế hoạch sản xuất cũng như tiêu thụ, các hợp đồng tiêu thụ đã được ký 504với khách hàng, doanh nghiệp phải tiến hành tổ chức sản xuất và chuẩn bị các điều kiện 505cần thiết để đưa sản phẩm ra thị trường. chuẩn bị hang hoá để xuất bán là hoạt động 506trong khâu lưu thông cũng là cuối cùng quyết định sản phẩm đó có được đem bán ra thị 507trường hay không. Nếu thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến niềm tin, uy tín và xác 508lập lại nhu cầu của khách hàng 509 Để việc tiêu thụ sản phẩm diễn ra liên tục, bên cạnh việc doanh nghiệp phải 510cung ứng các yếu tố cần thiết cho khâu sản xuất như nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, 511lao động còn phải chú ý đến tiếp nhận, bảo quản kho.. . . 512 513* Tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm: 514 515 Với hình thức bán buôn theo hợp đồng căn cứ theo số lượng mua bán, phương 516thức giao nhận và phương thức thanh toán mà doanh nghiệp phân công số công nhân 517phù hợp để đáp ứng yêu cầu giao dịch của khách hàng, quầy giới thiệu sản phẩm căn cứ 518theo lượng hàng hoá, trang thiết phương tiện và nhân viên bán hàng. 519 520*Đánh giá tiêu thụ sản phẩm 521 522 Cho doanh nghiệp biết có hoàn thành kế hoạch tiêu thụ ở mức độ nào, kết quả 523thực hiện của đội ngũ bán hàng và hiệu quả các chương trình quảng cáo. Đánh giá kết 83 84GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 85 17 SVTH:Lê Huy Hoàn
 18. 18. 86Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 87 524quả tiêu thụ bằng cách thông qua việc so sánh số liệu tiêu thụ thực tế với số liệu đề ra 525và xác định phân tích sự khác biệt. 526 5271.3 Các chỉ tiêu đánh giá tiêu thụ sản phẩm 528 5291.3.1 Doanh thu tiêu thụ: 530 531 Sau mỗi kỳ kinh doanh, doanh nghiệp bao giờ cũng có những đánh giá về toàn 532bộ sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, xem xét kết quả đạt được và 533tồn đọng, kịp thời có biện pháp hợp lý nhằm thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm 534 535 Đánh giá việc tiêu thụ sản phẩm có thể dựa trên các chỉ tiêu sau: 536 537* Doanh thu tiêu thụ: 538 Sản lượng thực tế x giá KH 539Tỷ lê % hoàn thành KH tiêu thụ = x 100% 540 Sản lượng KH x giá bán KH 541 542 Khi phân tích doanh thu, có thể xem xét ở nhiều góc độ khác nhau: Doanh thu 543theo từng nhóm mặt hàng, mặt hàng chủ yếu, doanh thu theo đơn vị bộ phận trực thuộc. 544doanh thu theo khu vực thị trường . . . . . thường thì so với doanh thu kỳ trước để tìm 545hiểu nguyên nhân. 546 547* Khối lượng hàng hoá tiêu thụ thực tế: 548 549Về mặt giá trị: 550 Tổng ( Q1 x Q2 ) 551Tỷ lệ % hoàn thành KH tiêu thụ = x 100 552 Tổng ( Q0 x P0 ) 553 554 555Trong đó: Q1: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ thực tế. 556 557 Q0: Khối lượng sản phẩm tiêu thụ trên kênh. 558 559 P0: Giá bán kế hoạch ( giá cố định ). 560 561Về mặt hiện vật: 562 Khối lượng sản phẩm tiêu thụ 563 564% hoàn thành KH tiêu thụ = ------------------------------------ x 100 565 566 Khối lượng sản phẩm tiêu thụ kế hoạch 567 88 89GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 90 18 SVTH:Lê Huy Hoàn
 19. 19. 91Đồ án tốt nghiệp 92 5681.3.2 Tình hình tiêu thu theo mặt hàng Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 569 570 Đánh giá tiến độ tiêu thụ sản phẩm so với sản xuất người ta thường dùng chỉ tiêu 571như lợi nhuận trên doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hệ số tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận trên 572chi phí tiêu thụ. 573 574 Qtt 575* Hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất = x 100 576 Qsx 577 578 Trong đó: Qtt: Sản lượng tiêu thụ trong kỳ 579 580 Qsx: Sản lượng xuất trong kỳ 581 582 Doanh thu bán hàng 583* Hệ số tiêu thu hàng hoá = x 100 584 Tổng chi phí bán hàng 585 586 587 Chỉ tiêu phản ánh sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp sản xuất ra trong kỳ đã 588tiêu thụ được với tỉ số bao nhiêu, ngoài ra có thể sử dụng một số biện pháp khác như tỷ 589suất lợi nhuận. 590 591 Lợi nhuận từ HĐKD 592* Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí = x 100 593 Tổng chi phí bán hàng 594 595 596 Chỉ tiêu phản ánh cứ 100 đồng chi phí SXKD ở trong kỳ thì thu được bao nhiêu 597đồng lợi nhuận. 598 599 600 601 Lợi nhuận từ HĐKD 602*Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu = x 100 603 DT bán hàng 604 605Đây là một số chỉ tiêu cho biết có 100 đồng doanh thu từ tiêu thụ sản phẩm thì doanh 606nghiệp có bao đồng lợi nhuận trong kỳ. 607 608 Giúp cho doanh nghiệp nhận biết được hàng nào bán được, thị trường đang ưa 609chuộng mặt hàng đó với mức độ bao nhiêu. Doanh nghiệp sẽ định hướng kinh doanh 610hiệu quả. 611 612 Để phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng, tính ra tỷ lệ thực hiện kế hoạch tiêu thụ 613mặt hàng, dựa vào đó đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch và tìm ra nguyên nhân. 614 Giá trị sản lượng hàng hoá trong 615 giới hạn KH tiêu thụ 93 94GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 95 19 SVTH:Lê Huy Hoàn
 20. 20. 96Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 97 616* Tỷ lệ % t/h KH TT mặt hàng = ----------------------------------- x 100 617 Giá trị sản lượng KH tiêu thụ 618 619 * Khối lượng sản lượng bán ra: 620 621 Xác định khối lượng sản phẩm bán ra trong kỳ cần phải căn cứ vào lượng tồn 622kho đầu kỳ, hợp đồng đã ký với khách hàng, lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ khả 623năng đổi mới phương thức tiêu thụ sản phẩm kỳ trước. 624 625 Thông thường sản phẩm được bán trong kỳ được xác định theo công thức sau: 626 627 * Doanh số bán hàng: 628 629 Doanh số bán hàng thực tế của doanh nghiệp phản ánh kết quả hoạt động tiêu thụ của 630doanh nghiệp, đồng thời nó phản ánh quy mô của quá trình tiêu thụ sản phẩm của 631doanh nghiệp, chỉ tiêu doanh thu bán hàng có thể xác định như sau: 632 n 633 TR = ∑ Pi xQi 634 1 635Trong đó: Tr: Doanh thu bán hàng 636 637 Pi: giá bán một đơn vị mặt hàng i 638 Qi: Số lượng mặt hàng i tiêu thụ 639 640 n: Số lượng mặt hàng sản xuất kinh doanh. 641 6421.3.3 Chỉ tiêu lợi nhuận 643 644 Lợi nhuận là lượng dôi ra giữa tổng doanh thu so với tổng chi phí. Lợi nhuận 645của doanh nghiệp xác định theo công thức sau: 646 647 B = TR – TC 648 649Trong đó: B: Lợi nhuận 650 651 TR: Tổng doanh thu bán hàng 652 653 Tc: Tổng chi phí 654 655*Chỉ số doanh lợi tiêu thụ: 656 657 Lợi nhuận ròng 658 Hệ số doanh lợi tiêu thụ = 659 Doanh thu thuần 660 98 99GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 100 20 SVTH:Lê Huy Hoàn
 21. 21. 101Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 102 661 Chỉ số này cho biết cứ một đồng doanh thu thuần đem lại mấy đồng lãi ròng, Số 662lãi đem lại cho một đồng doanh thu thuần càng lớn thì tính hiệu quả trong hoạt động 663kinh doanh càng cao. 664 665 Kỳ hạn tiêu thụ sản phẩm: Nhằm đánh giá nhịp nhàng giữa sản xuất và tiêu thụ, 666không để tồn kho nhiều vấn đề đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng. 667 668 Sản lượng tiêu thụ thực tế 669 Năng suất tiêu thụ = 670 Sản lượng tiêu thụ kỳ kế hoạch 671 672 * Hiệu quả tiêu thụ sản phẩm: 673 674 Để đánh gía hiệu quả của đội ngũ bán hàng và một đồng doanh thu chịu bao nhiêu 675 đồng chi phí. 676 Sản lượng tiêu thụ 677 Năng suất tiêu thụ = 678 Số nhân viên bán hàng 679 680 DT 681 Năng suất tiêu thụ = 682 Chi phí bán hàng 683 684 685 * Để đánh giá tình hình tiêu thụ vốn ta có công thức sau: 686 687 DT thuần 688 Hệ số quay vòng toàn bộ vốn = 689 Vốn kinh doanh bình quân 690 691 Vốn kinh doanh bình quân được tính bằng công thức sau: 692 693 V1 Vn 694 V + V2 + . . . 2n 695 Vốn kinh doanh = 696 n-1 697 698 Trong đó: V1 . . . . . Vn là vốn SXKD tại thời điểm kiểm kê 699 700 n: số thời điểm kiểm kê 701 702 Nhân tố phản ánh sức sản xuất kinh doanh của toàn bộ vốn trong kỳ kinh 703doanh, một đồng vốn đem lại bao nhiêu đồng doanh thu thuần, chỉ số này càng cao thì 704hiệu quả sử dụng vốn càng tốt. 705 706 103 104GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 105 21 SVTH:Lê Huy Hoàn
 22. 22. 106Đồ án tốt nghiệp 107 7071.3.4 Thị phần doanh nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 708 709Thể hiện sức mạnh tương đối của doanh nghiệp trên thị trường 710 711 Doanh thu của DN trên thị trường mục tiêu 712Thị phần tuyệt đối phục vụ = 713 Tổng doanh thu của nghành trên thị trường mục tiêu 714 715 Doanh thu của doanh nghiệp 716Thị phần tuyệt đối chung = 717 Tổng doanh thu của nghành 718 719 Doanh thu của doanh nghiệp 720Thị phần tương đối = 721 Tổng doanh thu của các đối thủ cạnh tranh 722 723 Từ đó khái niệm Marketing xuất hiện với mọi cố gắng của doanh nghiệp hướng 724tớ mục đích là tiêu thụ sản phẩm. 725 726 Từ việc phân tích cơ sở lý luận Marketing và tiêu thụ sản phẩm trong doanh 727nghiệp, cho thấy việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm 728gồm các nhân tố khách quan và các nhân tố chủ quan của hoạt động Marketing có ýa 729nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó cho ta biết thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh 730nghiệp đang là điểm mạnh, điểm yếu như thế nào so với đối thủ cạnh tranh, các cơ hội 731cũng như thách thức từ phái môi trường tác động đến tiêu thụ sản phẩm của doanh 732nghiệp. 7331.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 7341.4.1 Nhân tố chủ quan 735 736 Đó là những nhân tố thuộc về tiềm lực bên trong của mỗi doanh nghiệp. Nó 737phản ánh tính chủ quan và dường như có thể kiểm soát được ở mức độ nào đó mà 738doanh nghiệp có thể sử dụng khai thác cơ hội kinh doanh và lợi nhuận. các nhân tố chủ 739quan cơ bản sau: 740 741 Trình độ tổi chức quản lý sử dụng lao động: Khả năng tổ chức quản lý doanh 742nghiệp dựa trên quan điểm tổng hợp các mối quan hệ tương tác của tất cả các bộ phận 743tạo thành tổng thể, tạo lên sức mạnh cho doanh nghiệp. 744 745 Con người là yếu tố quan trọng nhất thể hiện sức mạnh của doanh nghiệp, 746chính con người với năng lực thật họ mới lựa chuọn đúng đắn cơ hội, sử dụng cấc 747nguồn lực khác: Vốn, tài sản, công nghệ . . . . một cách có hiệu quả. Chính vì vậy mà 748các doanh nghiệp phải có chiến lược về con người và phát triển nguồn nhân lực. 749 750 Tiềm lực tài chính: Đây là một yếu tố tổng hợp phản ánh sức mạnh của doanh 751nghiệp thong qua số lượng vốn mà doanh nghiệp có thể huy động vào kinh doanh. 752 108 109GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 110 22 SVTH:Lê Huy Hoàn
 23. 23. 111Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 112 753 Khả năng sử dụng và quản lý vốn một cách có hiệu quả cho phép thực hiện 754chiến lựoc tiêu thụ sản phẩm của mình. 755 756 Trình độ tiên tiến của trang thiết bị, bí quyết công nghệ của Công ty, vị trí địa 757lý, cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp 758 759* Số lượng mua hàng hoá sản phẩm 760 761 Doanh nghiệp muốn đạt được khối lượng tiêu thụ cao trước hết phải có đủ sản 762phẩm, hàng hoá để cung cấp cho tiêu thụ. Thể hiện qua công thức sau 763 764 765 766 767 768 Khối lượng Số sp mua hoặc Số lượng sản phẩm Số xuất và tồn 769 sản phẩm = tồn kho đầu kỳ + sx xuất trong kỳ - kho cuối kỳ 770 + 771 772 Để phân tích nguyên nhân, xem xét số tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ so với lượng dự trữ 773cần thiết thường xuyên. Dự trữ thời vụ, dự trữ bảo hiểm. Có thể tính số quay kho hàng 774 775 Giá vốn hàng hoá tiêu thụ 776Hệ số quay kho = 777 Trị giá hàng tồn kho 778 779 780Thời gian một vòng quay kho được tính theo 781 782 Thời gian tính theo năm ( 365 ngày) 783 784Thời gian một vòng quay = 785 Hệ số quay kho 786 787 788 Hệ số quay kho càng cao chính tỏ hoạt động doanh nghiệp càng mạnh, làm ăn phát đạt 789và ngược lại. 790 791Lượng hàng hoá tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ càng phản ánh tình hình tiêu thụ, nó cho 792biết khả năng và xu thế tiêu thụ mỗi loại hàng hoá, mức độ tiếp nhận của thị trường về 793các loại sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp. Từ đó quyết định lượng mua vào đối với 794doanh nghiệp kinh doanh hoặc mức sản xuất đối với doanh nghiệp kinh doanh hoặc 795mức sản xuất đối với doanh nghiệp sản xuất. 796 797* Chất lượng hàng hoá sản phẩm 798Là tổng hợp các tính chất của hàng hoá sản phẩm nà do đó hàng hoá sản phẩm có công 799dụng tiêu dùng nhất định. Doanh nghiệp phải tìm mọi cách để nâng cao chất lượng sản 800phẩm đảm bảo sự tồn tại và vươn lên. Khi xem xét chất lượng sản phẩm cần xem xét 113 114GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 115 23 SVTH:Lê Huy Hoàn
 24. 24. 116Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 117 801thông số chất lượng như thời hạn sử dụng, mầu sắc, bao bì, nhãn hiệu., giá cả . . . . 802đồng thời kết hợp với kết quả điều tra nghiên cứu thị trường với mức độ tiếp nhận để 803đánh giá. Phân tích chất lượng phải đặt mối quan hệ với chi phí bỏ them, với nhu cầu 804đa dạng hoá sản phẩm, giá bán . . . . . 805 806* Tổ chức tiêu thụ: 807 808 Bao gồm nhiều việc khác nhau từ quảng cáo, chào hàng, giaới thiệu đến tổ chức mạng 809lưới tiêu thụ, ký kết hợp đồng tiêu thụ, vận chuyển, điều tra nghiên cứu nhu cầu khách 810hàng. Cuối cùng là nhanh chóng thu hồi tiền vốn 8111.4.2 Nhân tố khách quan từ bên ngoài doanh nghiệp 812 813* Nhu cầu về tiêu thụ sản phẩm 814Môi trường nhân khẩu là mối quan tâm lớn nhất của các nhà hoạt động thị trường. bởi 815nó bao hàm việc tạo ra các loại thị trường cho doanh nghiệp. 816 817Thu nhập thực tế bình quân đầu người ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong nước và quốc 818tế. 819 820Phân hoá thu nhập sẽ chỉ cho các nhà hoạt động thị trường những đoạn thị trường khác 821nhau rõ rệt bởi mức độ chi tiêu. 822 823Các khía cạnh thuốc về môi trường văn hoá, các tầng lớp xã hội khác nhau có những sở 824thích khác nhau về hành vi mua sắm, các yếu tố môi trường chính trị, môi trường với 825các đối thủ cạnh tranh quyết định tính chất, mức độ văn hoá cũng tác động đến doanh 826nghiệp. 827 828* Các đối thủ cạnh tranh: 829 Và chiến thuật dành thắng lợi trong nghành, tốc độ tăng trưởng của nghành, cơ cấu chi 830phí cố định và mức độ đa dạng sản phẩm, ngoài ra các đối thủ mới, các giải pháp công 831nghệ mới cũng ảnh hưởng mạnh đến hoạt động tiêu thuản phẩm của doanh nghiệp, nếu 832có những tiến bộ công nghệ hay sự gia tăng đối với các sản phẩm thay thế, giá và lợi 833nhuận doanh nghiệp trong khúc thị trường sẽ giảm sút. 834 835*Khách hàng: Khách hàng là đối tượng phục vụ và là yếu tố quyết định sự thành bại 836của doanh nghiệp, quy mô khách hàng tạo nên quy mô thị trường và quyết định tới nhu 837cầu hàng hóa dịch vụ. 838 839Bản thân nhu cầu của khách hàng lại không giống nhau và thường xuyên thay đổi ảnh 840hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Nhu cầu và sự biến đổi nhu 841cầu lại chịu chi phối của nhiều yếu tố vì vậy doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi 842khách hàng và lường trước những thay đổi của họ. 843 844* Người cung cấp: Người cung cấp là cá nhân đảm bảo cung ứng các yếu tố cần thiết 845cho doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh để có thể sản xuất ra hàng hóa phục vụ: 846Người bán vật tư thiết bị ngân hàng . . . . . 847 118 119GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 120 24 SVTH:Lê Huy Hoàn
 25. 25. 121Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 122 848Bất kỳ một sự thay đổi nào từ phía nhà cung cấp sớm hay muộn, trực tiếp hay gián tiếp 849sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 850 851Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Đối thủ hội nhập vào nghành vừa chịu ảnh hưởng, đồng 852thời cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, do đó để bảo vệ vị 853thế cạnh tranh của mình, cấc doanh nghiệp cần duy trì một hàng rào hợp pháp như sản 854xuất với quy mô lớn, đa dạng hóa sản phẩm, ưu thế chất lượng mà đối thủ không tạo ra 855được. 856 8571.4.3 Nhân tố thuộc về nhà nước: 858 859Các yếu tố thuộc về chính trị chi phối mạnh mẽ đến khả năng hình thành cơ hội và khả 860năng thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. 861 862Tính ổn định và hoàn thiện hệ thống pháp luật là điều kiện đầu tiên và quan trọng cho 863các doanh nghiệp hoạt động. 864 865Chính sách thuế, tiêu thụ, chính sách bảo hộ, trợ giá . . . của nhà nước đối với một số 866sản phẩm là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tác động đến sản xuất và tiêu 867thụ. 868 8691.5 Nội dung cơ bản của phân tích tiêu thụ sản phẩm 8701.5.1 Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ 871Dựa vào các công thức đã nêu ở trên, tính toán cấc chỉ tiêu đánh giá kết quả tiêu thụ . . . 872các chỉ tiêu này được so sánh với mục tiêu của doanh nghiệp và doanh số của nghành. 873Kết quả thu được sau khi phân tích sẽ cho ta biết tình hình tiêu thụ của từng loại sản 874phẩm, từng khúc thị trường, từ đó tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách để cải thiện tình 875hình. 8761.5.2 Phân tích các chi tiêu tổng quát về tiêu thụ sản phẩm 877Kết quả tiêu thụ sản phẩm được đánh giá thông qua lượng bán, doanh thu, thị phần của 878doanh nghiệp trên thị trường. Các chỉ tiêu thường dùng 879 880* Lượng bán: Lượng bán thực hiện/ lượng sản xuất thực hiện; Lượng bán thực hiện/ 881lượng bán KH năm trước; Lượng bán thực hiện / lượng bán của đối thủ gần nhất. 882 883* Doanh thu: Doanh thu thực hiện / doanh thu KH ( thực hiện năm trước); Doanh thu 884thực hiện / doanh thu thực hiện của đối thủ gần nhất; Chỉ số vòng quay hàng tồn kho = 885doanh thu thực hiện / giá trị hàng hóa - thành phẩm hàng tồn kho bình quân. 886 887* Thị phần: Thị phần thực hiện / thị phần KH năm trước; Thị phần thực hiện / thị phần 888thực hiện của đối thủ gần nhất ( hoặc nhiều đối thủ ) 889 123 124GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 125 25 SVTH:Lê Huy Hoàn
 26. 26. 126Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 127 8901.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm 8911.5.1 Các yêu tố bên trong ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm 8921.5.1.1 Sự nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu 893 a) Nghiên cứu thị trường 894 Nghiên cứu thị trường có thể hiểu một cách đơn giản là công việc thu thập, tổng 895hợp và phân tích các thông tin về doanh nghiệp hoặc sản phẩm mà doanh nghiệp đó 896cung cấp. Các thông tin bao gồm: Giá cả, dịch vụ khách hàng, hoạt động giao nhận 897hàng, sản phẩm mới của công ty, động thái của khách hàng, thói quen mua sắm của 898người tiêu dùng. 899 Các phương pháp nghiên cứu thị trường: Điều tra, khảo sát, các nhóm trọng điểm, 900phỏng vấn cá nhân, quan sát, thử nghiệm. Hoạt động nghiên cứu thị trường bao gồm: 901Đo lường thị trường và dự báo nhu cầu thị trường. 902 Mục đích của nghiên cứu thị trường là thu thập cơ sở dữ liệu để giúp doanh 903nghiệp có những thông tin để ra các quyết định về marketing như: Chính sách sản 904phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, chính sách xúc tiến bán. Chỉ khi có những 905thông tin đầy đủ và chính xác thì ban lãnh đạo doanh nghiệp mới ra được những quyết 906định đúng đắn, chính xác nhờ đó mới nâng cao được kết quả tiêu thụ. 907 b) Lựa chọn thị trường mục tiêu 908 Marketing đại trà là quyết định sản xuất đại trà cũng như phân phối đại trà một 909sản phẩm với mong muốn thu hút tất cả người mua. Marketing sản phẩm đa dạng nhằm 910cung ứng đủ loại sản phẩm cho cơ sở khách hàng rộng lớn. Xác định thị trường mục 911tiêu là quyết định phân biệt các nhóm khác nhau tạo nên thị trường và phát triển những 912sản phẩm và marketing mix tương ứng cho từng thị trường mục tiêu. Công ty có thể 913điều chỉnh giá, kênh phân phối và các nỗ lực marketing để tập trung vào những người 914mua mà học có khả năng thỏa mãn được khách hàng nhiều nhất thay vì dàn trải các 915hoạt động. 916 Các tiêu chí để lựa chọn thị trường mục tiêu: 917 • Quy mô và sự phát triển của khúc thị trường. 918 • Mức độ hấp dẫn về mặt cơ cấu thị trường. 919 • Tính phù hợp của khúc thị trường với nguồn lực và mục tiêu của doanh nghiệp 920 Nếu doanh nghiệp lưa chọn được thị trường mục tiêu phù hợp sẽ là tăng doanh 921thu, nâng cao được khả năng cạnh tranh, và tăng khả năng sinh lời. 9221.5.1.2 Chính sách giá bán 923 Giá cả đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Giá luôn luôn là 924vũ khí cạnh tranh sắc bén nhất, đặc biệt là ở những nước có nền kinh tế thị trường chưa 925phát triển như ở Việt Nam thì chính sách trong sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. 128 129GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 130 26 SVTH:Lê Huy Hoàn
 27. 27. 131Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 132 926Chính sách giá trong tiêu thụ cũng là con dao hai lưỡi nên việc sử dụng không thể tùy 927tiện mà cần có cơ sở. Trong nhiều trường hợp hàng chất lượng tốt bán rẻ mà tốc độ tiêu 928thụ chậm vì khi bán giá quá thấp thị người tiêu dùng lại hoài nghi về chất lượng với 929quan niệm: “tiền nào của ấy”. Doanh nghiệp cũng không thể tự đặt giá cao dẫn đến việc 930khách hàng mua hàng của đối thủ cạnh tranh hoặc tìm đến sản phẩm thay thế. 931 Như vậy, chính sách giá là một trong những nhân tố góp phần thắng lợi trong kinh 932doanh của các doanh nghiệp.Xây dựng chiến lược giá đúng đắn sẽ làm cho doanh 933nghiệp gia tăng lợi nhuận, gia tăng khả năng cạnh tranh, tạo thế vững chắc trên thị 934trường. 935 Cơ sở của việc định giá: 936 • Mức giá cơ sở. 937 • Chính sách chiết khấu. 938 • Điều kiện thanh toán và giao hàng 939 941 Các chỉ tiêu đánh giá công cụ giá: • Tính rõ ràng, cụ thể của mục tiêu định giá: hưởng lợi nhuận (đạt lợi nhuận tối đa, đạt lợi nhuận mục tiêu), mục tiêu khác. 942 • Sự phù hợp của giá với mục tiêu định giá. 943 • Những cân nhắc trong định giá có được tính đến không? (nhu cầu của khách hàng, chi phí sản xuất và yếu tố cạnh tranh) 940 944 945 946 947 948 949 • Mối liên hệ giá – chất lượng đối với sản phẩm của doanh nghiệp và các sản phẩm cạnh tranh. • Chính sách chiết khấu và các điều khoản tín dụng (phương thức thanh toán, số tiền thanh toán ngay trên tổng giá trị mua sắm, thời hạn thanh toán hết, chi phí phải chịu nếu không thanh toán sớm) 9501.5.1.3 Chính sách sản phẩm 951 a) Chiến lược sản phẩm 952 Sản phẩm là thứ chúng ta cung cấp cho khách hàng nhằm thỏa mãn một nhu cầu, 953mong muốn nào đó. Sản phẩm có ý nghĩa là tập hợp các thuộc tính hữu hình và vô hình 954như chất lượng bên trong, têm nhãn mẫu bên ngoài, màu sắc, thương hiệu… 955 Để xác định được một chính sách sản phẩm đúng đắn, kết quả từ nghiên cứu thị 956trường của doangh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp quyết định dùng sản phẩm, thương 957hiệu sản phẩm, bao bì, nhãn mác và các dịch vụ hỗ trợ. Chính sách sản phẩm là nền 958móng cho quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.Một chính sách sản phẩm hợp lý cần 959chú ý đến chu kỳ sống của sản phẩm. Chu kỳ sống của sản phẩm bao gồm 4 giai đoạn: 133 134GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 135 27 SVTH:Lê Huy Hoàn
 28. 28. 136Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 137 960 • Giai đoạn giới thiệu: doanh số bán thấp và tăng chậm do sản phẩm mới xuất 961 962 hiện trên thị trường, chi phí cho sản phẩm thời kỳ này là cao. Do đó sản phẩm giai đoạn này là không có lãi. 963 • Giai đoạn trăng trưởng: là giai đoạn sản phẩm đã được thị trường chấp nhận nên doanh số bán và lợi nhuận tăng nhanh. 964 965 966 967 968 969 • Giai đoạn bão hòa: doanh số tăng chậm, ổn định lợi nhuận ở giai đoạn này cũng ổn định và bắt đầu có dấu hiệu giảm do sự cạnh trạnh quyết liệt giữa các nhà sản xuất. • Giai đoạn suy thoái: doanh số bán và lợi nhuận giảm nhanh do thị hiếu của người tiêu dùng đã thay đổi, do xuất hiện các sản phẩm thay thế, công nghệ mới. 970 Vì vậy, xác định rõ chu kỳ sống của sản phẩm giúp doanh nghiệp có định hướng 971trong quá trình kinh doanh. Từ đó, đưa ra được những cải tiến hoặc những hướng phát 972triển cho sản phẩm mới. 973 b) Chất lượng sản phẩm 974 Chất lượng sản phẩm là một yếu tố quan trọng thúc đẩy hoặc kìm hãm hoạt động 975tiêu thụ sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường chất lượng sản phẩm là vũ khí cạnh 976tranh sắc bén có thể dễ dàng đè bẹp các đối thủ cạnh tranh cùng ngành. 977 Chất lượng sản phẩm tốt không chỉ thu hút được khách hàng, làm tăng khối lượng 978sản phẩm tiêu thụ mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao uy tín cho doanh 979nghiệp, đồng thời có thể nâng cao giá bán một cách hợp lý mà vẫn thu hút được khách 980hàng. Ngược lại, chất lượng sản phẩm thì việc tiêu thụ sẽ gặp khó khăn, nếu chất lượng 981quá thấp thì ngay cả khi bán giá rẻ vẫn không được người tiêu dùng chấp nhận. Đặc 982biệt trong ngành công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp thì chất lượng có ảnh hưởng rất 983lớn đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ. 984 Việc đảm bảo chất lượng còn có ý nghĩa là lòng tin của khách hàng đối với doanh 985nghiệp là uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng. Chất lượng sản phẩm tốt sẽ như 986sợi dây vô hình thắt chặt khách hàng với doanh nghiệp, tạo đà cho hoạt động tiêu thụ 987diễn ra thuận lợi. 9881.5.1.4 Trình độ tổ chức quản lý 989 Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp là nhân tố quan trọng thúc đẩy kết 990quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cao hay thấp. Công tác tổ chức bán hàng 991gồm nhiều mặt: 992 Hình thức bán hàng: Một doanh nghiệp nếu kết hợp tổng các hình thức: Bán 993buôn, bán lẻ tại kho, tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm, thông qua các đại lý… sẽ tiêu 994thụ được nhiều sản phẩm hơn doanh nghiệp chỉ áp dụng đơn thuần một hình thức bán 995hàng nào đó. Để mở rộng và chiếm lĩnh thị trường các doanh nghiệp còn tổ chức mạng 996lưới các đại lý phân phối sản phẩm. Nếu các đại lý này được mở rộng và hoạt động có 997hiệu quả sẽ nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp, nếu thu hẹp hoặc thiếu vắng các đại 138 28 139GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương SVTH:Lê Huy Hoàn 140
 29. 29. 141Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 142 998lý, hoặc các đại lý hoạt động kém hiệu quả sẽ làm giảm sụt doanh thu tiêu thụ sản 999phẩm. 1000 Tổ chức thanh toán: Để thu hút đông đảo khách hàng đến với doanh nghiệp thì 1001doanh nghiệp nên áp dụng nhiều hình thức thanh toán khác nhau như: Thanh toán bằng 1002tiền mặt, thanh toán chậm, thanh toán ngay… đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, 1003làm đòn bẩy để kích thích tiêu thụ sản phẩm. 1004 Dich vụ kèm theo sau khi bán: Để tăng thêm sức cạnh tranh trên thị trường, 1005trong công tác tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp còn tổ chức các dịch vụ kèm theo 1006khi bán như: Dịch vụ vận chuyển, bảo quản, lắp ráp, hiệu chỉnh sản phẩm và có bảo 1007hành, sửa chữa. Nếu doanh nghiệp làm tốt công tác này sẽ làm cho khách hàng cảm 1008thấy thuận lợi, yên tâm, thoải mái hơn khi sử dụng sản phẩm có uy tín của doanh 1009nghiệp. Nhờ đó mà khối lượng sản phẩm tiêu thụ sẽ tăng lên. 10101.5.1.5 Một số nhân tố khác 1011 Mục tiêu và chiến lược phát triển của doanh nghiêp: có ảnh hưởng trực tiếp đến 1012hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong từng thời kỳ. Nếu doanh nghiệp xác định đúng đắn 1013mục tiêu đề ra chiến lược kinh doanh đúng đắn với thực tế thị trường thì khối lượng 1014tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tăng lên, tránh tình trạng tồn, ứ đọng sản phẩm 1015hay thiếu hàng hóa cung cấp cho khách hàng trên thị trường. 1016 Nguồn lực và tài lực của doanh nghiệp: Thành hay bại của hoạt động tiêu thụ 1017sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người và tài chính vật chất của doanh 1018nghiệp. Nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề, tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên 1019trong doanh nghiệp có tốt thì doanh nghiệp mới bền vững, đủ sức cạnh tranh. Bên cạnh 1020đó, nguồn vốn đầu tư, trang thiết bị máy móc, nhà xưởng của doanh nghiệp tạo đà cho 1021doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ sản phẩm, phô trương thanh thế và nâng cao 1022uy tín cho doanh nghiệp. 10231.5.2 Các yêu tố bên ngoài ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm 10241.5.2.1 Các yếu tố bên ngoài thuộc môi trường vĩ mô 1025 a) Các yếu tố về mặt kinh tế 1026 Các nhân tố về mặt kinh tế có vai trò rất quan trọng, quyết định đến việc hình 1027thành và hoàn thiện môi trường kinh doanh, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng cạnh 1028tranh của doanh nghiệp. Các nhân tố kinh tế gồm có: 1029 Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Nền kinh tế tăng trưởng cao và ổn định sẽ làm cho 1030thu nhập của tầng lớp dân cư tăng, dẫn đến sức mua hàng hóa và dịch vụ tăng lên. Đây 1031là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, tạo nên sự 1032thành công trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. 1033 Tỷ giá hối đoái: Đây là nhân tố tác động nhanh chóng và sâu sắc với từng quốc 1034gia và từng doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, khi đồng nội tệ 1035lên giá sẽ khuyến khích nhập khẩu và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong 1036nước sẽ giảm trên thị trường nội địa. Các doanh nghiệp trong nước mất dần cơ hội mở 1037rộng thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh. Ngược lại, khi đồng nội tệ giảm giá dẫn 1038đến xuất khẩu tăng, cơ hội sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước tăng, 1039khả năng cạnh tranh cao hơn ở thị trường trong nước và quốc tế bởi khi đó giá bán 1040hàng hóa trong nước giảm hơn so với đối thủ cạnh tranh nước ngoài. 143 144GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 145 29 SVTH:Lê Huy Hoàn
 30. 30. 146Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 147 1041 Lãi suất cho vay của ngân hàng: Nếu lãi suất cho vay cao dẫn đến chi phí kinh 1042doanh của doanh nghiệp cap, điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 1043nhất là khi so với doanh nghiệp có tiềm lực vốn sở hữu mạnh. 1044 Lạm phát: Lạm phát cao các doanh nghiệp không đầu tư vào sản xuất kinh doanh, 1045đặc biệt là đầu tư tái sản xuất mở rộng và đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất của doanh 1046nghiệp vì các doanh nghiệp sợ không đảm bảo về mặt hiện vật các tài sản, không có 1047khả năng thu hồi vốn sản xuất. Hơn nữa rủi ro kinh doanh khi xảy ra lạm phát rất lớn. 1048 Các chính sách kinh tế của nhà nước: Các chính sách phát triển kinh tế của nhà 1049nước có tác dụng cản trở hoặc ủng hộ lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 1050nghiệp. Có khi một chính sách kinh tế của nhà nước tạo cơ hội đối với doanh nghiệp 1051này nhưng làm mất cơ hội cho doanh nghiệp khác. 1052 b) Các yếu tố về chính trị pháp luật 1053 Một thể chế chính trị, một hệ thống pháp luật chặt chẽ, rõ ràng, mở rộng và ổn 1054định sẽ làm cơ sở cho sự bảo đảm điều kiện thuận lợi và bình đẳng cho các doanh 1055nghiệp tham gia cạnh tranh lành mạnh, đạt hiệu quả cao cho doanh nghiệp và xã hội. 1056Các chính sách bảo hộ mậu dịch tự do, các chính sách tài chính, những quan điểm trong 1057lĩnh vực nhập khẩu, các chương trình quốc gia… ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến 1058hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 1059 c) Các yếu tố về khoa học công nghệ 1060 Nhóm nhân tố khoa học công nghệ tác động một cách quyết định đến 2 yếu tố cơ 1061bản nhất tạo nên khả năng cạnh tranh trên thị trường hay khả năng tiêu thụ sản phẩm 1062của doanh nghiệp, đó là 2 yếu tố: Chất lượng và giá bán. Khoa học công nghệ hiện đại 1063áp dụng trong sản xuất kinh doanh góp phần làm tăng chất lượng hàng hóa và dich vụ, 1064giảm tối đa chi phí sản xuất (tăng hiệu suất) dẫn tới giá thành sản phẩm giảm. 1065 d) Các yếu tố về văn hóa – xã hội 1066 Phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng… có ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu 1067thụ sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. Những khu vực khác nhau có văn hóa xã hội 1068khác nhau, do vậy khả năng tiêu thụ hàng hóa cũng khác nhau, đòi hỏi doanh nghiệp 1069phải nghiên cứu rõ những yếu tố thuộc về văn hóa xã hội ở khu vực đó để có những 1070chiến lược sản phẩm phù hợp với từng khu vực khác nhau. 1071 1072 e) Các yếu tố tự nhiên 1073 Tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý thuận lợi…tạo điều kiện khuếch trương sản 1074phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, giảm thiểu các chi phí phục vụ bán hàng, giới thiệu 1075sản phẩm, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình kinh doanh, đáp ứng kịp 1076thời nhu cầu thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh 1077doanh. 10781.5.2.2 Các yếu tố bên ngoài thuộc môi trường vi mô 1079 a) Khách hàng 1080 Là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Những biến 1081động tâm lý thể hiện qua thị hiếu, thói quen làm cho sản phẩm tiêu thụ tăng lên hay 1082giảm đi. Việc định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh hướng vào nhu cầu của khách 1083hàng sẽ đem lại kết quả khả quan cho doanh nghiệp, tạo thói quen và tổ chức các dịch 148 30 149GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương SVTH:Lê Huy Hoàn 150
 31. 31. 151Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 152 1084vụ phục vụ khách hàng, đánh đúng tâm lý tiêu dùng là biện pháp hữu hiệu nâng cao 1085hiệu quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Một yếu tố đặc biệt quan trọng là mức thu 1086nhập và khả năng thanh toán có tính quyết định đến lượng hàng hóa tiêu thụ của doanh 1087nghiệp. Do vậy doanh nghiệp cần có những chính sách giá, chính sách sản phẩm hợp 1088lý. 1089 b) Đối thủ cạnh tranh 1090 Các đối thủ cạnh tranh bao gồm các doanh nghiệp đang có mặt trong ngành và 1091các đối thủ tiềm ẩn có khả năng tham gia ngành trong tương lai. Đối thủ cạnh tranh là 1092người chiếm giữ một thị phần sản phẩm mà doanh nghiệp đang kinh doanh và luôn có 1093ý định mở rộng thị trường. Đối thủ cạnh tranh luôn là mối quan tâm lo lắng của doanh 1094nghiệp, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh có quy mô lớn. Doanh nghiệp cần tìm mọi cách 1095để nắm bắt và phân tích các yếu tố cơ bản về những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với 1096mình. Nắm được điểm mạnh, điểm yếu của họ giúp cho doanh nghiệp lựa chọn được 1097các đối sách đúng đắn trong tiêu thụ như: chính sách, chính sách sản phẩm, chiến lược 1098quảng cáo và xúc tiến bán hàng. 1099 Chúng ta có thể phân biệt thành bốn mức độ cạnh tranh căn cứ vào mức độ thay 1100thế của sản phẩm: 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 • Cạnh tranh nhãn hiệu: Công ty có thể xem xét những công ty có sản phẩm và dịch vụ tương tự cho cùng một số khách hàng với giá tương tự là các đối thủ cạnh tranh của mình. • Cạnh tranh ngành: Công ty có thể xem xét một cách rộng hơn tất cả những công ty sản xuất cùng một loại sản phẩm hay một lớp sản phẩm đều là đối thủ cạnh tranh của mình. • Cạnh tranh công dụng: Công ty còn có thể xem xét một cách rộng hơn nữa là tất cả những công ty sản xuất ra những sản phẩm thực hiện cùng một dịch vụ là đối thủ cạnh tranh của mình. • Cạnh tranh chung: Công ty có thể xét theo nghĩa rộng hơn nữa là tất cả những công ty đang kiếm tiền của cùng một người tiêu dùng đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Cụ thể hơn ta có thể phát hiện các đối thủ cạnh tranh của một công ty theo quan điểm ngành và quan điểm thị trường. c) Nhà cung cấp 1115 Các nhà cung cấp cấp có thể gây khó khăn làm cho khả năng của doanh nghiệp bị 1116giảm trong trường hợp nguồn cung cấp mà doanh nghiệp cần chỉ có một hoặc một vài 1117công ty có khả năng cung cấp. Loại vật tư mà nhà cung cấp bán cho doanh nghiệp là 1118đầu vào quan trọng của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp cần tăng cường mối 1119quan hệ tốt với nhà cung ứng, tìm và lựa chọn nguồn cung ứng chính, có uy tín cao, 1120đồng thời nghiên cứu để tìm ra nguồn nguyên vật liệu thay thế. 153 154GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 155 31 SVTH:Lê Huy Hoàn
 32. 32. 156Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 157 11211.6 Phương hướng để hoàn thiện công tác tiêu thụ của công ty 11221.6.1 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục 1123 tiêu 1124 a) Nâng cao chất lượng công tác thông tin và nghiên cứu thị trường 1125 Công tác thông tin và nghiên cứu thị trường đóng vai trò quan trọng trong chiến 1126lược phát triển thị trường của mỗi doanh nghiệp, bởi nhờ có thông tin chính các mà 1127doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến bán cho phù 1128hợp với thị trường. Do đó để thành công trong việc phát triển thị trường, doanh nghiệp 1129cần xây dựng cho mình một bộ phận chuyên trách làm công tác thu thập và xử lý thông 1130tin. 1131 b) Thay đổi hoặc lựa chọn lại thị trường mục tiêu 1132 Nếu thị trường hiện tại không phù hợp với điểm mạnh của doanh nghiệp và quy 1133mô kém hấp dẫn, số đối thủ cạnh tranh lại nhiều và mạnh thì doanh nghiệp cần lựa 1134chọn những khu vực địa lý mới, những nhóm khách hàng mới phù hợp hơn. 11351.6.2 Hoàn thiện nhóm sản phẩm và dịch vụ 1136 Sản phẩm là giá trị cốt lõi mà khách hàng mua hàng của doanh nghiệp, vì vậy 1137doanh nghiệp luôn phải hoàn thiện các thành tố của sản phẩm như: Nâng cao chất 1138lượng, đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện về bao bì và kiểu dáng… 1139 Để hoàn thiện cho sản phẩm và kích thích tiêu thụ, doanh nghiệp cần phải chào 1140hàng thêm những dịch vụ và lợi ích bổ trợ như: Điều kiện giao hàng và thanh toán, bảo 1141hành, lắp đặt, đào tạo sử dụng… 11421.6.3 Hoàn thiện công tác định giá 1143 Giá là một yếu tố nhạy cảm, các quyết định về giá phụ thuộc vào nhiều nhân tố: 1144Mục tiêu marketing, chi phí, cạnh tranh…Doanh nghiệp có thể giảm giá bán để nâng 1145cao sức cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao kết quả tiêu thụ, nhưng việc giảm giá này 1146có thể làm giảm lợi nhuận và khi đối thủ bắt chước theo thì có thể dẫn đến cuộc chiến 1147về giá. 1148 Doanh nghiệp cũng có thể giữ nguyên giá nhưng nâng cao chất lượng sản phẩm 1149hoặc tăng cường các hoạt động xúc tiến bán. Khi đó doanh nghiệp sẽ chiếm ưu thế vượt 1150trội trong tâm trí của khách hàng. 1151 Ngoài việc định giá, doanh nghiệp cũng cần xác định mức chiết khấu và điều kiện 1152thanh toán đối với từng nhóm khách hàng và từng sản phẩm cho phù hợp. 158 159GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 160 32 SVTH:Lê Huy Hoàn
 33. 33. 161Đồ án tốt nghiệp 162 1153 1.6.4 Hoàn thiện công tác phân phối Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 1154 Khi doanh nghiệp có kênh phân phối tốt sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng 1155về sự tiện lợi và đem lại lợi thế cạnh tranh. Để có hệ thống phân phối tốt, doanh nghiệp 1156cần phải: 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 • Thiết kế kênh phân phối: Lựa chọn thành viên kênh có năng lực và am hiểu về thị trường doanh nghiệp. • Mở rộng cường độ kênh phân phối: Để đảm bảo sản phẩm của doanh nghiệp được khách hàng tìm kiếm và tiếp cận dễ dàng. • Quản trị kênh phân phối: Doanh nghiệp có thể nâng cao sự nhiệt tình của thành viên trong kênh bằng việc nâng mức hoa hồng, đào tạo các thành viên kênh về cách bán hàng và kiến thức về sản phẩm. 11641.6.5 Hoàn thiện công tác xúc tiến bán 1165 Mục đích của công tác xúc tiến bán là chào hàng, giới thiệu về sản phẩm hình ảnh 1166của doanh nghiệp và xác lập mối quan hệ với khách hàng. Một số biện pháp của công 1167tác xúc tiến bán có thể giúp nâng cao kết quả tiêu thụ: 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 • Quảng cáo: Tăng cường thời lượng, kênh truyền tải, thay đổi thông điệp cho phù hợp hơn. • Khuyến mại: Tăng số lần và thời gian khuyến mại, lựa chọ những hình thức khuyến mại được khách hàng ưa thích hơn: Giảm giá, quà tặng, phiếu thưởng… Có thể kết hợp quảng cáo và khuyến mại để nâng cao hiệu quả tiêu thụ. • Quan hệ công chúng: Tăng cường hoạt động quảng cáo gián tiếp nhằm nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp. Sử dụng những phương tiện thông tin đại chúng để đưa tin thuận lợi về doanh nghiệp. • Bán hàng trực tiếp: Tăng số lượng nhân viên bán hàng, đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng và trình độ chuyên môn, hiểu biết về sản phẩm. • Marketing trực tiếp: Tăng số lượng thư trực tiếp hoặc catalogue gửi tới khách hàng, tăng thời lượng gọi điện thoại chào hàng. 1180 1181 1182 1183 1184 163 164GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 165 33 SVTH:Lê Huy Hoàn
 34. 34. 166Đồ án tốt nghiệp 167 1185 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH SỨ INAX VIỆT NAM 11932.1 Công ty TNHH Sứ Inax Việt Nam 1194Giới thiệu chung 1195*Tên địa chỉ công ty 1196CÔNG TY TNHH LIXIL INAX VIỆT NAM ( Tên viết tắt: LIXILVIET NAM) 1197Địa điểm: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội. 1198Điện Thoại:(84)4-3876 6152/53/54, Fax: (84)4-3876 5957 1199Website: www.inax.com.vn 1200*Ngày thành lập 1201Ngày thành lập: 09/05/1996 1202Chứng nhận đầu tư: 011043001029 1203Chủ đầu tư: Tập đoàn LIXIL_ Nhật Bản 1204Tổng giám đốc: SHINJI ITO (Mr.) 1205 1206 • Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 1207 • Tháng 05 năm 1996: Nhận giấy phép đầu tư, thành lập Công ty. 1208 • Tháng 09 năm 1996: Khởi công xây dựng nhà máy. 1209 • Tháng 11 năm 1997: Hoàn thành việc xây dựng nhà máy, chuẩn bị đưa vào sản 1210 xuất. 1211 • Tháng 01 năm 1998: Bắt đầu hoạt động sản xuất. 1212 • Tháng 04 năm 1998: Bắt đầu xuất khẩu sản phẩm sang Nhật. 1213 • Tháng 09 năm 1999: Bắt đầu sản xuất nắp xí bệt tại Việt Nam. 1214 • Tháng 01 năm 2000: Nhận bằng khen “Công ty hoạt động hiệu quả năm 1999” 1215 từ Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. 1216 • Tháng 12 năm 2000: Tham gia dự án sân bay Nội Bài, Hà Nội. 1217 • Tháng 02 năm 2001: Nhận chứng chỉ ISO 9002. 1218 • Tháng 09 năm 2001: Khánh thành đầu tư tăng sản xuất (tăng thêm lò nung lại), 1219 bắt đầu đưa vào sản xuất. 1220 • Tháng 04 năm 2002: Quyết định xây dựng nhà máy số 2, bắt đầu các công tác 1221 chuẩn bị. 1222 • Tháng 08 năm 2002: Lễ khởi công xây dựng nhà máy số 2 và tiến hành công 1223 việc xây dựng. 1224 • Tháng 11 năm 2002: Nhận chứng chỉ ISO 14001. 1225 • Tháng 07 năm 2003: Khánh thành nhà máy số 2. 168 34 169GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương SVTH:Lê Huy Hoàn 170
 35. 35. 171Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 172 1226 • Tháng 08 năm 2003: Nhận chứng chỉ JIS 1227 • Tháng 05 năm 2004: Quyết định xây dựng nhà máy số 3, bắt đầu các công tác 1228 chuẩn bị 1229 • Tháng 12 năm 2004: Lễ khởi công xây dựng nhà máy số 3 và tiến hành công 1230 việc xây dựng 1231 • Tháng 02 năm 2006: Khánh thành nhà máy số 3 1232 • Tháng 02 năm 2006: Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty tại Việt Nam. 1233 • Tháng 06 năm 2007: Lễ khởi công xây dựng nhà máy số 4 và tiến hành công 1234 việc xây dựng 1235 • Tháng 09 năm 2008: Khánh thành nhà máy số 4 1236 • Tháng 02 năm 2009: Lễ khởi công xây dựng nhà máy Sen vòi Đà Nẵng 1237 • Tháng 09 năm 2009: Lễ khởi công xây dựng nhà máy số 5 và tiến hành công 1238 việc xây dựng 1239 • Tháng 02 năm 2010: Khánh thành nhà máy sen vòi tại Đà Nẵng 1240 • Tháng 09 năm 2010: Khánh thành nhà máy số 5 1241 • Tháng 09 năm 2010: Lễ khởi công xây dựng nhà máy số 6, 7 và tiến hành công 1242 việc xây dựng 1243 • Tháng 07 năm 2012: Khánh thành nhà máy Bình nước nóng tại Khu CN Phố 1244 Nối A. 1245 • Tháng 7 năm 2013: Khánh thành xưởng sản xuất cửa nhôm định hình 1246 1247* Quy mô hiện tại của doanh nghiệp 1248CÔNG TY LIXILVIET NAM là doanh nghiệp vừa: 1249Vốn điều lệ: 38.100.000 USD 1250Tổng vốn đầu tư: 132.961.045 USD 1251Thời hạn:45 năm 1252Diện tích tổng đầu tư: 222.967m2 12532.2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp: 12542.2.1 Chức năng 1255Kinh doanh sứ vệ sinh, bồn tắm và các loại phụ kiện phòng tắm khác. 1256Nhập khẩu và kinh doanh các phụ kiện kèm theo như vòi, sen tắm 12572.2.2 Nhiệm vụ của doanh nghiệp 1258 Công ty được thành lập dựa trên luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có 1259quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh 1260doanh của mình trong số vốn do công ty quản lý, có con dấu riêng, có tài sản và các 1261quỹ tập trung, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của nhà nước. 1262 Đăng kí kinh doanh và kinh doanh đúng danh mục ngành nghề mà doanh nghiệp 1263đã đăng ký, chịu trách nhiệm đóng góp các loại thuế, phí, lệ phí(nếu có) theo quy định 1264của pháp luật. 1265 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi đối với người lao động theo quy định của 1266pháp luật về luật lao động. 173 174GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 175 35 SVTH:Lê Huy Hoàn
 36. 36. 176Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Bách Khoa Hà Nội 177 1267 Thực hiện chế độ Báo cáo kế toán thống kê, báo cáo định kỳ, chế độ kế toán theo 1268đúng quy định của nhà nước. Chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo. 1269 Nghiên cứu tổng hợp và thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng với khách hàng để 1270mở rộng thị trường. 1271 Từ khi được phép hoạt động kinh doanh cho tới nay Công ty đã trải qua khoảng 1272thời gian hoạt động nhất định cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế nhà nước, 1273chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của cơ chế thị trường. Mỗi năm Công ty đều có những đặc 1274trưng riêng biệt của mình, nhưng nhìn chung Công ty có xu hướng phát triển đi lên. 12752.3 Các loại hàng hoá chủ yếu mà doanh nghiệp đang sản xuất 1276 Công ty TNHH Sứ Inax Việt Nam chuyên sản suất các sản phẩm như. 1277 - Bàn Cầu Cảm Ứng 1278 -Bàn Cầu 1279 -Chậu Rửa 1280 -Bồn Tiểu 1281 -Van Xả Bồn Tiểu 1282 -Bồn Tắm 1283 -Gương & Phụ kiện 1284 -Vòi Chậu & Sen Tắm 12852.4 Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá dịch vụ chủ yếu 12862.4.1 Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá dịch vụ chủ yếu 1287Công nghệ sản xuất sứ vệ sinh 178 179GVHD: Th.s Nguyễn Thanh Hương 180 36 SVTH:Lê Huy Hoàn

×