Gastro i ntestinal is Stromal is Tumor ok Dr.Dubecz Attila SE Sebészeti Tanszék – Fővárosi Önkormányzat Szent István Kór...
<ul><li>A GI  traktus leggyakoribb non-epithelialis ( mesench y mal is/ s tromal is )  tumor ai </li></ul><ul><li>GIST ...
GIST: Terminológia GIST – korábban: Egy retrospektív svéd vizsgálat a a most GIST-nek nevezett tumorok 72%- át korábba...
GIST : Epidemiológia <ul><li>Incidencia: 1,5-2 / 100.000 lakos </li></ul><ul><li>Median koreloszlás: 55-65 év </li><...
<ul><li>Előfordulás </li></ul><ul><ul><li>Bárhol a hasüregben </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gyomor 50-60% </li></ul></ul...
GIST: Patológia <ul><li>GIST: más daganatos betegségekhez is társulhat </li></ul><ul><ul><li>A betegek 10-18%-ánál másod...
GIST: Patológia <ul><li>1986 -ban  egy retrov í rus t  ( HZ4-FeSV) izolálták macska fibrosarcom ából </li></ul><ul><...
GIST: Patológia Hirota et al. Science 279:577,1998
GIST : Patológia Extracellular Intracellular Ligand (Növekedési Faktor) Ina k t ív  r eceptor A TK RECEPTOR-AKTIVÁCIÓ...
GIST : Patológia Ligand Extracellular is Intracellular is Receptor d imeriz áció
GIST : Patológia P P P P P P Extracellular is Intracellular is Receptor a uto- f os zf or i l áció és aktiváció
GIST : Patológia P P P P P P Extracellular is Intracellular is Ligand Aktivált receptor
GIST : Patológia P P P P P P Extracellular Intracellular Ligand Y Intracellular is  szignál-molekula
GIST : Patológia P P P P P P Extracellular Intracellular Ligand ATP ADP Y Y A szignál-molekula f os zforilációja
GIST : Patológia P P P P P P Extracellular is Intracellular is P Ligand ATP ADP Y Y Y A szignál-molekula aktivációja és a...
GIST: Patológia <ul><li>GIST ÉS KIT ÖSSZEFÜGGÉSE </li></ul><ul><li>A n orm á l is c-kit t irozin-kináz  aktiváció csak ...
GIST: Patológia <ul><li>GIST ÉS KIT ÖSSZEFÜGGÉSE </li></ul><ul><li>CD117 antig é n t  majdnem az összes GIST expressz...
GIST: Patológia <ul><li>GIST ÉS KIT ÖSSZEFÜGGÉSE </li></ul><ul><li>A KIT szerepet játszik: </li></ul><ul><ul><ul><li>Hema...
<ul><li>BENIGNUS VS.  MALIGNUS </li></ul><ul><ul><li>Benignus – malignus átalakulás fokozatos </li></ul></ul><ul><ul><l...
GIST : Patológia BENIGNUS VS. MALIGNUS <ul><li>>5/50 HPF </li></ul><ul><li>Bármennyi </li></ul><ul><li>>10/50 HPF </li><...
<ul><li>TÚLÉLÉS </li></ul>GIST : Patológia
<ul><li>TÚLÉLÉS  </li></ul><ul><li>Tumorméret függvényében </li></ul><ul><ul><li>5 éves túlélés teljes rezekció után: 48...
<ul><li>TÚLÉLÉS  </li></ul><ul><li>Tumorméret függvényében </li></ul><ul><ul><li>5 éves túlélés teljes rezekció után: 48...
GIST : Patológia <ul><li>DAGANATMENTES-TÚLÉLÉS </li></ul><ul><li>Mitózis-szám </li></ul><ul><li>Daganat méret </li></ul>K...
GIST: Tünettan Tünetek Véletlen lelet boncoláskor Incidentaloma Nilsson B , Kindblom LG . Cancer. 2005 Feb 15;103(4):8...
GIST: Tünettan <ul><li>Függ a lokalizációtól és a mérettől </li></ul><ul><ul><li>GI vérzés – 40 % </li></ul></ul><ul><...
GIST: Diagn osztika <ul><li>CT </li></ul><ul><li>Endoscopia </li></ul><ul><li>MRI </li></ul><ul><li>PET </li></ul><ul><li...
GIST: Diagn osztika <ul><li>Endoscop ia: </li></ul><ul><ul><ul><li>Sima submucosal is  terime </li></ul></ul></ul><ul><...
GIST: Diagn osztika
GIST: Diagn osztika <ul><li>EUS : </li></ul><ul><ul><ul><li>m uscularis propri ából </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e...
GIST: Diagn osztika <ul><li>EUS : </li></ul><ul><ul><ul><li>m uscularis propri ából </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>e...
GIST: Diagn osztika <ul><li>CT : </li></ul><ul><ul><li>Leiomyoma </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hypodens solidum </li></...
GIST: Diagn osztika <ul><li>PET : </li></ul>
GIST: Diagn osztika <ul><li>BIOPSZIA? </li></ul><ul><ul><ul><li>puha, törékeny </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bevérz...
GIST: Diagn osztika <ul><li>BIOPSZIA? </li></ul><ul><li>TILOS </li></ul><ul><ul><ul><li>Rezekábilis tumoroknál </li></ul>...
GIST: Diagnosztika <ul><li>BIOPSZIA - SZÖVETTAN </li></ul><ul><li>Differen ciáld iagn ózis </li></ul><ul><ul><li>H - E f...
Hematoxillin-eozin festés C-kit (CD117) festés GIST: Diagnosztika
GIST: Sebészeti kezelés
GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Elsődleges a műtéti kezelés </li></ul><ul><li>Kíméletes preparálás: szóródás! </li></ul><...
GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Cél: a teljes rezekció </li></ul><ul><li>1-2 cm ép szél elég </li></ul><ul><ul><ul><li>R...
GIST: Sebészeti kezelés
GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Laparoscopia: lassan teret nyer: pl. gyomor-ék resectio DE! szóródás </li></ul><ul><li>N...
<ul><li>Európai K ons z en z us K onferenc ia  Ajánlások (Lugano ,  2 004) </li></ul><ul><li>Ann Oncol.  2005 Apr;16...
GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Laparoscopia: </li></ul>
GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Laparoscopia: </li></ul>
GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Metastasisok: a hasüreg gondos átvizsgálása </li></ul><ul><li>Debulking! (adjuváns kezelé...
GIST: Gyógyszeres kezelés <ul><li>GLEEVEC/ </li></ul><ul><li>GLIVEC </li></ul><ul><li>(Imatinib-mesylate) </li></ul>
GIST: Gyógyszeres kezelés <ul><li>PRE-GLEEVEC KORSZAK </li></ul><ul><li>Intraperitonealis Kemoterápia </li></ul><ul><ul><...
Gleevec: Hatásmechanizmus KIT Növekedési szignál Az imatinib kötődik az ATP receptorhoz KIT
<ul><li>I MATINIB-MESYLAT </li></ul><ul><ul><li>Tirozin-kináz inhibitor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>in vitro gátolja ...
GIST: Gyógyszeres kezelés Demetri et al, NEJM 347:472, 2002
GIST: Gyógyszeres kezelés Összehasonlítás a pre-imatinib korszakkal Átlagos túlélés  36 - 48  hét ! ( Progresszió mente...
<ul><li>PROGNÓZIS </li></ul><ul><li>Az 5- éves túlélés malign us GIST esetén 28 - 80% között  változik </li></ul><u...
GIST: 1. ESET 69-éves nőbeteg Panaszok : 3 hónapos anorexia, felhasi fájdalom, -7kg Gastroscopia : törékeny, exophyticus ...
GIST: 1. ESET
GIST: 1. ESET Laparoscopia : 2cm-es májelváltozás, CSAK biopszia! Szövettan : CD117 GIST PET : alapállapot regisztrálás...
GIST: 1. ESET
GIST: 1. ESET Műtét : tumor-invázió a retroperitoneumban és metastasisok a kis+nagycsepleszen: gyomor-resectio+excisio R...
GIST: 2. ESET 44-éves férfi Vékonybél-GIST resectio után 7 hónappal CT: nagy mesenterialis terime, máj- és peritonealis...
GIST: 2. ESET
GIST: 2. ESET
GIST: 2. ESET Gleevec kezelés tovább 24.héten kontroll CT: májelváltozás cystosus degeneratioja Műtét: máj bal-lebeny res...
GIST: 2. ESET Gleevec kezelés tovább 24.héten kontroll CT: májelváltozás cystosus degeneratioja Műtét: máj bal-lebeny res...
GIST: 3. ESET 57-éves férfi Hasat teljesen kitöltő tumor Biopszia: CD117: GIST P.o. imatinib + gastric outlet obstr.miatt...
GIST: 3. ESET
GIST: 3. ESET
GIST: 3. ESET Műtét: 39 hét után tumorméret növekedés miatt 7 liter intratumoralis folyadék („ruptura”) + 30x30x15cm-es t...
GIST: 4. ESET 57-éves férfi 1996 május: hasi fájdalmak, tapintható terime CT: 17cm perigastricus tumor Műtét: resectio, h...
GIST: 4. ESET Genetikai analízis: PDGRFa exon 18 deléció 2000 január májmetastasisok recidivája Génterápia, kísérleti kez...
<ul><li>CD117 NEGATÍV GIST </li></ul><ul><li>GLEEVEC KEZELÉSE? </li></ul>GIST: CD 117 negatív
<ul><li>A CD117 negatív GIST ek egy csoportjában (max.2-3%) a P D GFRa (platelet derived growth factor receptor alpha ...
GIST : CD 117 negatív Extracellular Intracellular Membr án Receptor T i ro zin Kin ázok Platelet-Derived Growth Factor ...
<ul><li>Az Imatinib hatékony lehet CD117 negatív, de PDGF R  mutációt mutató tumorok esetén is </li></ul><ul><li>Előre...
<ul><li>Az OEP csak CD117 pozitivitás esetén támogatja a Gleevec kezelést! </li></ul>GIST: CD 117 negatív
GIST: 5. ESET <ul><li>58-éves férfi </li></ul><ul><li>1978-ban ileum hamartoma miatt resectio </li></ul><ul><li>Rendszere...
GIST: 5. ESET <ul><li>Szövettan: GIST </li></ul><ul><li>AAA szignifikánsan növekedett, de onkol. inop.-nak ítélték </li><...
GIST: 5. ESET <ul><li>3 hónap múlva Roux-Y-revízió: multiplex perit.és máj elváltozás, biopszia:hegszövet, CD117 negatív ...
GIST: Kérdések <ul><ul><li>Mi az adjuváns Gleevec szerepe R 0 -resectio után? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezekábilisnak t...
GIST: Összefoglalás I. <ul><li>Leggyakoribb GI sarcoma </li></ul><ul><li>Gyakran tünetmentes </li></ul><ul><li>Diagnózis:...
GIST: Összefoglalás II. <ul><li>Diagnosztika/Response: CT & PET-CT </li></ul><ul><li>Műtéti kezelés: ELSŐDLEGES </li></...
GIST: Internet Az előadás összefoglalója letölthető a http://sebeszet.blogspot.com -ról!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GIST sebészete

2,434 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
61
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tisztelt hallgatóság, tisztelt kollégák! Előadásomban a gastrointestinális stromális tumorokról beszélek. Felmerül a kérdés, hogy miért kell ennek a tumortípusnak külön előadást szentelni. Ennek több oka van.Előszöris
 • GIST sebészete

  1. 1. Gastro i ntestinal is Stromal is Tumor ok Dr.Dubecz Attila SE Sebészeti Tanszék – Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház Sebészeti Osztály Sebészeti Továbbképző Előadás 200 6 május 24.
  2. 2. <ul><li>A GI traktus leggyakoribb non-epithelialis ( mesench y mal is/ s tromal is ) tumor ai </li></ul><ul><li>GIST fogalma: Mazur és C lark (1983) </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mazur MT , Clark HB Gastric stromal tumors. Reappraisal of histogenesis. Am J Surg Pathol. 1983 Sep;7(6):507-19. </li></ul></ul></ul></ul></ul>GIST: Terminológia
  3. 3. GIST: Terminológia GIST – korábban: Egy retrospektív svéd vizsgálat a a most GIST-nek nevezett tumorok 72%- át korábban másnak diagnosztizálták.
  4. 4. GIST : Epidemiológia <ul><li>Incidencia: 1,5-2 / 100.000 lakos </li></ul><ul><li>Median koreloszlás: 55-65 év </li></ul><ul><li>Leggyakoribb benignus GI daganat </li></ul><ul><li>Leggyakoribb mesenchymalis GI daganat </li></ul><ul><li>A prim er GI rákok 0, 1 -3,5 % -át teszik ki </li></ul><ul><ul><ul><li>1.adeocc, 2. lymphoma 3.GIST </li></ul></ul></ul><ul><li>Ffi>nő 1,5x </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Előfordulás </li></ul><ul><ul><li>Bárhol a hasüregben </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gyomor 50-60% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vékonybél 20-30% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vastagbél 10% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nyelőcső 5% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ritkán: cseplesz , mesenter ium és peritoneum , retroperitoneum </li></ul></ul></ul>GIST: Patológia
  6. 6. GIST: Patológia <ul><li>GIST: más daganatos betegségekhez is társulhat </li></ul><ul><ul><li>A betegek 10-18%-ánál második, harmadik daganat </li></ul></ul><ul><ul><li>Carney-triász : GIST & extra-adrenal paraganglionoma, tüdő-chondroma </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Carney JA (1999) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Neurofibromatosis (Recklinghausen) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genotípus: NF1 </li></ul></ul></ul>
  7. 7. GIST: Patológia <ul><li>1986 -ban egy retrov í rus t ( HZ4-FeSV) izolálták macska fibrosarcom ából </li></ul><ul><li>A HZ4-FeSV v iral is genom ja egy új on k o gé n t tartalmazott: ez a v-kit </li></ul><ul><li>A v-kit c ellular is megfelelője: c -kit </li></ul><ul><li>A c-kit egy 145 kD transmembrán </li></ul><ul><li>t i ro zin- kin ázt / receptor t kódol: ez a KIT </li></ul><ul><li>Nature 1988 Sep 1;335(6185):88-9 </li></ul>
  8. 8. GIST: Patológia Hirota et al. Science 279:577,1998
  9. 9. GIST : Patológia Extracellular Intracellular Ligand (Növekedési Faktor) Ina k t ív r eceptor A TK RECEPTOR-AKTIVÁCIÓ ÉS SZIGNÁLTRANSZDUKCIÓ LÉPÉSEI
  10. 10. GIST : Patológia Ligand Extracellular is Intracellular is Receptor d imeriz áció
  11. 11. GIST : Patológia P P P P P P Extracellular is Intracellular is Receptor a uto- f os zf or i l áció és aktiváció
  12. 12. GIST : Patológia P P P P P P Extracellular is Intracellular is Ligand Aktivált receptor
  13. 13. GIST : Patológia P P P P P P Extracellular Intracellular Ligand Y Intracellular is szignál-molekula
  14. 14. GIST : Patológia P P P P P P Extracellular Intracellular Ligand ATP ADP Y Y A szignál-molekula f os zforilációja
  15. 15. GIST : Patológia P P P P P P Extracellular is Intracellular is P Ligand ATP ADP Y Y Y A szignál-molekula aktivációja és a jel-kaszkád beindulása
  16. 16. GIST: Patológia <ul><li>GIST ÉS KIT ÖSSZEFÜGGÉSE </li></ul><ul><li>A n orm á l is c-kit t irozin-kináz aktiváció csak egy endog én ligand (KIT ligand, c-kit ligand) hatására alakul ki </li></ul><ul><li>A GIST tumorokban a KIT mutációja ligand nélkül is bekövetkező c-kit receptor aktivációhoz vezet </li></ul><ul><li>A tirozin kináz aktivációja elősegíti sejtnövekedést és túlélést a RAS/Raf/MAPK jel-kaszkád útján </li></ul>
  17. 17. GIST: Patológia <ul><li>GIST ÉS KIT ÖSSZEFÜGGÉSE </li></ul><ul><li>CD117 antig é n t majdnem az összes GIST expresszálja szemben a GI traktus többi tumorával </li></ul><ul><li>A GIST -ekben a c -kit aktiváció kb.80%-ban egy aktiváló hatású (gain-of-function) KIT gén mut áció eredménye </li></ul><ul><li>A GIST diagnózisa a CD117 antigén immunhisztokémiai kimutatásán alapul </li></ul>
  18. 18. GIST: Patológia <ul><li>GIST ÉS KIT ÖSSZEFÜGGÉSE </li></ul><ul><li>A KIT szerepet játszik: </li></ul><ul><ul><ul><li>Hematopoesis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Melanogenesis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cajal-f. interstitialis sejtek differentációjában </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>GI simaizomba beágyazva </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>KIT+ sejtek hálózata </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>„ Pacemaker ” funkció </li></ul></ul></ul></ul>
  19. 19. <ul><li>BENIGNUS VS. MALIGNUS </li></ul><ul><ul><li>Benignus – malignus átalakulás fokozatos </li></ul></ul><ul><ul><li>Még nagyon kis méretű(< 2 cm), alacsony mitózis számú GIST tumorok is adhatnak áttétet </li></ul></ul><ul><ul><li>Hosszú utánkövetés esetén bármely GIST malignizálódhat </li></ul></ul><ul><ul><li>A rezekált tumorok 50%-a kiújulhat 5 év alatt </li></ul></ul>GIST : Patológia
  20. 20. GIST : Patológia BENIGNUS VS. MALIGNUS <ul><li>>5/50 HPF </li></ul><ul><li>Bármennyi </li></ul><ul><li>>10/50 HPF </li></ul><ul><li>>5 cm </li></ul><ul><li>>10 cm </li></ul><ul><li>Bármekkora </li></ul>High risk 6-10/50 HPF <5/50 HPF <5 cm 5-10 cm Intermediate risk <5/50 HPF 2-5 cm Low risk <5/50 HPF <2 cm Very Low risk Mitózis-szám Méret
  21. 21. <ul><li>TÚLÉLÉS </li></ul>GIST : Patológia
  22. 22. <ul><li>TÚLÉLÉS </li></ul><ul><li>Tumorméret függvényében </li></ul><ul><ul><li>5 éves túlélés teljes rezekció után: 48-65% </li></ul></ul><ul><ul><li>>10cm: 5éves túlélés: 20% </li></ul></ul>GIST : Patológia Ann Surg 231:51-57, 2000
  23. 23. <ul><li>TÚLÉLÉS </li></ul><ul><li>Tumorméret függvényében </li></ul><ul><ul><li>5 éves túlélés teljes rezekció után: 48-65% </li></ul></ul><ul><ul><li>>10cm: 5éves túlélés: 20% </li></ul></ul>GIST : Patológia Ann Surg 231:51-57, 2000
  24. 24. GIST : Patológia <ul><li>DAGANATMENTES-TÚLÉLÉS </li></ul><ul><li>Mitózis-szám </li></ul><ul><li>Daganat méret </li></ul>Kindblom: http://www.asco.org függvényében
  25. 25. GIST: Tünettan Tünetek Véletlen lelet boncoláskor Incidentaloma Nilsson B , Kindblom LG . Cancer. 2005 Feb 15;103(4):821-9
  26. 26. GIST: Tünettan <ul><li>Függ a lokalizációtól és a mérettől </li></ul><ul><ul><li>GI vérzés – 40 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasi terime – 40 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Hasi fájdalom – 20 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Dysphagia, ileus </li></ul></ul>
  27. 27. GIST: Diagn osztika <ul><li>CT </li></ul><ul><li>Endoscopia </li></ul><ul><li>MRI </li></ul><ul><li>PET </li></ul><ul><li>Labor:? </li></ul><ul><ul><ul><li>Tumormarker </li></ul></ul></ul>
  28. 28. GIST: Diagn osztika <ul><li>Endoscop ia: </li></ul><ul><ul><ul><li>Sima submucosal is terime </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>central is köldökképzés lehetséges </li></ul></ul></ul>
  29. 29. GIST: Diagn osztika
  30. 30. GIST: Diagn osztika <ul><li>EUS : </li></ul><ul><ul><ul><li>m uscularis propri ából </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>echoszegény </li></ul></ul></ul>
  31. 31. GIST: Diagn osztika <ul><li>EUS : </li></ul><ul><ul><ul><li>m uscularis propri ából </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>echoszegény </li></ul></ul></ul>
  32. 32. GIST: Diagn osztika <ul><li>CT : </li></ul><ul><ul><li>Leiomyoma </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hypodens solidum </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>GIST </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>halmozza az i.v. k ontras z t -anyagot </li></ul></ul></ul>
  33. 33. GIST: Diagn osztika <ul><li>PET : </li></ul>
  34. 34. GIST: Diagn osztika <ul><li>BIOPSZIA? </li></ul><ul><ul><ul><li>puha, törékeny </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bevérzés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tumordisseminatio !! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CD117 festés </li></ul></ul></ul>
  35. 35. GIST: Diagn osztika <ul><li>BIOPSZIA? </li></ul><ul><li>TILOS </li></ul><ul><ul><ul><li>Rezekábilis tumoroknál </li></ul></ul></ul><ul><li>KELL </li></ul><ul><ul><ul><li>Lymphoma gyanúja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Neoadjuvans terápia tervezése esetén </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irrezekábilis eseteknél </li></ul></ul></ul>
  36. 36. GIST: Diagnosztika <ul><li>BIOPSZIA - SZÖVETTAN </li></ul><ul><li>Differen ciáld iagn ózis </li></ul><ul><ul><li>H - E festés : m elanoma, leiomyoma/sarcoma, desmoid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bizonytalan diagnózis </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Immunofenotipizálás </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>9 8 % C-kit ( CD117 ) pozitív </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>60-70 % CD34 pozitív </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>smooth muscle actin (SMA) (leiomyoma) negatív </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S100 protein (Schwannoma) negatív </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desmin (desmoid -tumorok ) negatív </li></ul></ul></ul>
  37. 37. Hematoxillin-eozin festés C-kit (CD117) festés GIST: Diagnosztika
  38. 38. GIST: Sebészeti kezelés
  39. 39. GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Elsődleges a műtéti kezelés </li></ul><ul><li>Kíméletes preparálás: szóródás! </li></ul><ul><li>A teljes pseudocapsula eltávolítása </li></ul>
  40. 40. GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Cél: a teljes rezekció </li></ul><ul><li>1-2 cm ép szél elég </li></ul><ul><ul><ul><li>Radikális műtét nem ad semmiféle előnyt </li></ul></ul></ul><ul><li>Mikroszkópikus (R1) pozitív rezekciós szélek esetén: </li></ul><ul><ul><ul><li>Re-rezekciónak nincs előnye </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adjuváns imatinib kezelés </li></ul></ul></ul><ul><li>Lymphadenektomia ritkán indikált </li></ul>
  41. 41. GIST: Sebészeti kezelés
  42. 42. GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Laparoscopia: lassan teret nyer: pl. gyomor-ék resectio DE! szóródás </li></ul><ul><li>Nincs még prospektív randomizált tanulmány </li></ul><ul><li>NCCN ajánlásban nem ajánlott , max. csak <2m-nél kisebb elváltozásokban </li></ul><ul><li>Japánban gyakori, akár 5 cm <T<10 cm </li></ul><ul><li>Konverzió : kapszula-ruptúra megelőzése!! </li></ul>
  43. 43. <ul><li>Európai K ons z en z us K onferenc ia Ajánlások (Lugano , 2 004) </li></ul><ul><li>Ann Oncol. 2005 Apr;16(4):566-78. </li></ul><ul><li>NCCN Sarcoma Guideline (GIST) 2005 </li></ul>GIST: Terápiás protokoll
  44. 44. GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Laparoscopia: </li></ul>
  45. 45. GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Laparoscopia: </li></ul>
  46. 46. GIST: Sebészeti kezelés <ul><li>Metastasisok: a hasüreg gondos átvizsgálása </li></ul><ul><li>Debulking! (adjuváns kezelés) </li></ul><ul><li>Szinkron-elváltozás: 15% </li></ul><ul><li>Környező-szerv invázió: <40% </li></ul>
  47. 47. GIST: Gyógyszeres kezelés <ul><li>GLEEVEC/ </li></ul><ul><li>GLIVEC </li></ul><ul><li>(Imatinib-mesylate) </li></ul>
  48. 48. GIST: Gyógyszeres kezelés <ul><li>PRE-GLEEVEC KORSZAK </li></ul><ul><li>Intraperitonealis Kemoterápia </li></ul><ul><ul><li>aduváns terápia esetén peritonealis recidiva csökkent </li></ul></ul><ul><li>Irr adiatio </li></ul><ul><ul><li>Pozitív rezekciós szél esetén gyomor vagy rectal is GIST -nél </li></ul></ul><ul><ul><li>Káros a környező szövetekre </li></ul></ul><ul><ul><li>Előny nem igazolódott </li></ul></ul><ul><li>A.hepatica chemoembolistio </li></ul><ul><ul><li>Bizonytalan hatás </li></ul></ul><ul><li>MA MÁR MAXIMUM CSAK KLINIKAI VIZSGÁLATBAN JAVASOLT! </li></ul>
  49. 49. Gleevec: Hatásmechanizmus KIT Növekedési szignál Az imatinib kötődik az ATP receptorhoz KIT
  50. 50. <ul><li>I MATINIB-MESYLAT </li></ul><ul><ul><li>Tirozin-kináz inhibitor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>in vitro gátolja a sejt- prolifer ációt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>apoptosis t indukál az aktiváló c-kit mutációt expresszáló GIST sejtekben </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>adagolás: 400mg/nap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exon 9 mutáció: 800mg/nap !! </li></ul></ul></ul>GIST: Gyógyszeres kezelés
  51. 51. GIST: Gyógyszeres kezelés Demetri et al, NEJM 347:472, 2002
  52. 52. GIST: Gyógyszeres kezelés Összehasonlítás a pre-imatinib korszakkal Átlagos túlélés 36 - 48 hét ! ( Progresszió mentes túlélés )
  53. 53. <ul><li>PROGNÓZIS </li></ul><ul><li>Az 5- éves túlélés malign us GIST esetén 28 - 80% között változik </li></ul><ul><li>Ha teljes sebészi rezekció nem volt lehetséges: a túlélés 10–23 hónap </li></ul><ul><li>A túlélés metastatic us vagy kiújuló betegség esetén: 12 - 19 hónap </li></ul><ul><li>Részleges remissio (a tumormassza 50%-ra csökken): 47-67% </li></ul><ul><li>Tumornövekedés gátlása 18-32% </li></ul>GIST: Gyógyszeres kezelés
  54. 54. GIST: 1. ESET 69-éves nőbeteg Panaszok : 3 hónapos anorexia, felhasi fájdalom, -7kg Gastroscopia : törékeny, exophyticus terime a nagygörbületen Biopszia : csak gyulladásos sejtek Hasi CT : 5x6cm-es terime
  55. 55. GIST: 1. ESET
  56. 56. GIST: 1. ESET Laparoscopia : 2cm-es májelváltozás, CSAK biopszia! Szövettan : CD117 GIST PET : alapállapot regisztrálása Neoadjuváns Gleevec 600mg/nap 8 hétig az RTOG study keretében PET : szignifikáns változás
  57. 57. GIST: 1. ESET
  58. 58. GIST: 1. ESET Műtét : tumor-invázió a retroperitoneumban és metastasisok a kis+nagycsepleszen: gyomor-resectio+excisio Resecátum : 3x3x2cm 80-90% necrosis Máj : i.op. UH: negatív Adjuváns Gleevec 2évig, tünetmentes Pre-Gleevec : túlélés <2 év, teljes resectio 31%
  59. 59. GIST: 2. ESET 44-éves férfi Vékonybél-GIST resectio után 7 hónappal CT: nagy mesenterialis terime, máj- és peritonealis metastasis Biopszia: GIST 8-hetes Gleevec kezelés, szignifikáns javulás Kontroll CT: máj: 6,5cm 2 2,3cm 2 , 70%-os denzitás
  60. 60. GIST: 2. ESET
  61. 61. GIST: 2. ESET
  62. 62. GIST: 2. ESET Gleevec kezelés tovább 24.héten kontroll CT: májelváltozás cystosus degeneratioja Műtét: máj bal-lebeny resectio+ debulking Jobb lebeny elváltozás: RFTA Resecatum: májban csak 8mm-es tumorszövet 4 hónapos adjuváns Gleevec
  63. 63. GIST: 2. ESET Gleevec kezelés tovább 24.héten kontroll CT: májelváltozás cystosus degeneratioja Műtét: máj bal-lebeny resectio+ debulking Jobb lebeny elváltozás: RFTA Resecatum: májban csak 8mm-es tumorszövet 4 hónapos adjuváns Gleevec
  64. 64. GIST: 3. ESET 57-éves férfi Hasat teljesen kitöltő tumor Biopszia: CD117: GIST P.o. imatinib + gastric outlet obstr.miatt antiemeticum 2 nap alatt (!) válasz, antiemeticum leállítható 6 hónap alatt igen gyors tumorméret csökkenés 6.Hónap után újra növekedett, de folyadéktartalmú
  65. 65. GIST: 3. ESET
  66. 66. GIST: 3. ESET
  67. 67. GIST: 3. ESET Műtét: 39 hét után tumorméret növekedés miatt 7 liter intratumoralis folyadék („ruptura”) + 30x30x15cm-es tumor, ebből 50% tumorsejt 2 hónapos imatinib szünet non-compliance miatt Kontroll: máj és peritonealis metastasisok: 800mg/nap 1 hónap múlva szignifikáns regressio
  68. 68. GIST: 4. ESET 57-éves férfi 1996 május: hasi fájdalmak, tapintható terime CT: 17cm perigastricus tumor Műtét: resectio, histologia: low-grade GIST Nem alkalmaztak adjuváns therápiát 1998 & 1999 mult.májmet. miatt resectio: CD117-
  69. 69. GIST: 4. ESET Genetikai analízis: PDGRFa exon 18 deléció 2000 január májmetastasisok recidivája Génterápia, kísérleti kezelések (pre-Gleevec korszak!!) 2000 október 400mg/nap imatinib Partialis remissio, fenntartó kezelés
  70. 70. <ul><li>CD117 NEGATÍV GIST </li></ul><ul><li>GLEEVEC KEZELÉSE? </li></ul>GIST: CD 117 negatív
  71. 71. <ul><li>A CD117 negatív GIST ek egy csoportjában (max.2-3%) a P D GFRa (platelet derived growth factor receptor alpha - egy másik tirozin-kináz ) génen aktiváló mutáció van </li></ul><ul><li>Egy vizsgálat 40 -ből 14 CD117 negatív GIST -ben találtak PDGFRa mutációt, ami intracellularisan ua. hatást fejtette ki, mint a c-kit </li></ul>GIST: CD 117 negatív
  72. 72. GIST : CD 117 negatív Extracellular Intracellular Membr án Receptor T i ro zin Kin ázok Platelet-Derived Growth Factor Receptor ok és a KIT
  73. 73. <ul><li>Az Imatinib hatékony lehet CD117 negatív, de PDGF R mutációt mutató tumorok esetén is </li></ul><ul><li>Előrehaladott, c-kit negat ív GIST -ben szenvedő betegek I matinib kezelését meg kell kezdeni </li></ul><ul><li>PDGF R mutációt mutató tumorok csak egy része I matinib-s z en zitív </li></ul>GIST: CD 117 negatív
  74. 74. <ul><li>Az OEP csak CD117 pozitivitás esetén támogatja a Gleevec kezelést! </li></ul>GIST: CD 117 negatív
  75. 75. GIST: 5. ESET <ul><li>58-éves férfi </li></ul><ul><li>1978-ban ileum hamartoma miatt resectio </li></ul><ul><li>Rendszeres CT kontroll AAA miatt: gyomor GIST </li></ul><ul><li>Histológia revíziója: GIST exon 11 KIT mutáció </li></ul><ul><li>PET: máj és intraabdomin. metastasisok </li></ul><ul><li>Műtét: gyomor resectio, de met. irresecabilis </li></ul>
  76. 76. GIST: 5. ESET <ul><li>Szövettan: GIST </li></ul><ul><li>AAA szignifikánsan növekedett, de onkol. inop.-nak ítélték </li></ul><ul><li>600mg/nap Gleevec, 3 hónap után partialis remissio </li></ul><ul><li>Urgens műtét AAA ruptura miatt, műtéti lelet: számos csepleszmet., de szövettan: necrosis </li></ul><ul><li>Gleevec tovább </li></ul>
  77. 77. GIST: 5. ESET <ul><li>3 hónap múlva Roux-Y-revízió: multiplex perit.és máj elváltozás, biopszia:hegszövet, CD117 negatív </li></ul><ul><li>Fontos a terápiás válasz monitorozása </li></ul><ul><li>Terápiás nihilizmus nem megengedhető </li></ul>
  78. 78. GIST: Kérdések <ul><ul><li>Mi az adjuváns Gleevec szerepe R 0 -resectio után? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezekábilisnak tűnő GIST neoadjuváns kezelése? </li></ul></ul><ul><ul><li>Milyen hosszú legyen az adjuváns Gleevec kezelés? </li></ul></ul><ul><ul><li>Több-szervi rezekció? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mi a helyzet a Gleevec non-respodereknél? </li></ul></ul>
  79. 79. GIST: Összefoglalás I. <ul><li>Leggyakoribb GI sarcoma </li></ul><ul><li>Gyakran tünetmentes </li></ul><ul><li>Diagnózis: Immunhisztokémia </li></ul><ul><ul><li>98% CD117 + </li></ul></ul><ul><li>Minden GIST potenciálisan malignus </li></ul><ul><ul><li>Méret, mitózis-szám szerinti besorolás </li></ul></ul>
  80. 80. GIST: Összefoglalás II. <ul><li>Diagnosztika/Response: CT & PET-CT </li></ul><ul><li>Műtéti kezelés: ELSŐDLEGES </li></ul><ul><ul><li>CÉL: negatív rezekciós szélek </li></ul></ul><ul><ul><li>Metastasisok és recidivák sebészi kezelése szóbajön </li></ul></ul><ul><ul><li>Laparoscopia: válogatott esetekben </li></ul></ul><ul><li>Specifikus, célzott gyógyszeres kezelés </li></ul><ul><ul><li>Adjuváns / neoadjuváns GLEEVEC </li></ul></ul><ul><ul><li>CD117 negatív esetekben is! </li></ul></ul>
  81. 81. GIST: Internet Az előadás összefoglalója letölthető a http://sebeszet.blogspot.com -ról!

  ×