การนำเสนอโครงงาน

275 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การนำเสนอโครงงาน

  1. 1. การนาเสนอโครงงาน การแสดงผลงานจัดได้ว่าเป็นขั้นตอนสาคัญอีกประการหนึ่งของการทาโครงงานเรียกได้ว่าเป็นงาน ขั้นตอนสุดท้ายของการทาโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการแสดงผลิตผลของ ความคิด และการ ปฏิบัติการทั้งหมดที่ผู้ทาโครงงานได้ทุ่มเวลาไป … และเป็นวิธีการที่จะทาให้ ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น ๆ มีผู้กล่าวกันว่าการวางแผน ออกแบบเพื่อจัดแสดง ผลงานนั้นมีความสาคัญเท่าๆกับการทาโครงงาน นั้นเอง ผลงานที่ทาจะ ดียอดเยี่ยมเพียงใด แต่ถ้า การจัดแสดงผลงานทาได้ไม่ดี ก็เท่ากับไม่ได้ แสดงถึงความ ยอดเยียมของผลงานนั้นนั่นเลย ่ การจัดแสดงและการนาเสนอผลงาน การแสดงผลงานนั้นอาจทาได้หลายรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงในรูปนิทรรศการ ซึ่งมีทั้งการจัด แสดงและการอธิบายด้วยคาพูด หรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิบายประกอบ หรือในรูปของ การรายงานปากเปล่า ไม่ว่าการแสดงผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด ควรจะจัดให้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้ 1. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทาโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา 2. คาอธิบายถึงเหตุจูงใจในการทาโครงงาน และความสาคัญของโครงงาน 3. วิธีการดาเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสาคัญ 4. การสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลอง 5. ผลการสังเกตและข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการทาโครงงาน ในการจัดนิทรรศการโครงงานนั้น ควรคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1. ความปลอดภัยของการจัดแสดง 2. ความเหมาะสมกับเนื้อที่จัดแสดง 3. คาอธิบายที่เขียนแสดงควรเน้นประเด็นสาคัญ และสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้น โดยใช้ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน และเข้าในง่าย 4. ดึงดูดความสนใจผู้เข้าชม โดยใช้รูปแบบการแสดงที่น่าสนใจ ใช้สีที่สดใส เน้นจุดที่สาคัญหรือใช้วัสดุ ต่างประเภทในการจัดแสดง 5. ใช้ตาราง และรูปภาพประกอบ โดยจัดวางอย่างเหมาะสม 6. สิ่งที่แสดงทุกอย่างต้องถูกต้อง ไม่มีการสะกดผิดหรืออธิบายหลักการที่ผิด 7. ในกรณีที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ สิ่งนั้นควรอยู่ในสภาพที่ทางานได้อย่างสมบูรณ์

×