การสมัคร G-Mail

466 views

Published on

การสมัคร G-Mail

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสมัคร G-Mail

  1. 1. VocabularyVocabulary คำำศัพท์คำำศัพท์ ควำมหมำยควำมหมำย Electronic mail จดหมำย อิเล็กทรอนิก User name ชื่อผู้ใช้ password รหัสผ่ำน Create an account สร้ำงบัญชีผู้ใช้ E-mail Address ที่อยู่อีเมลล์ Inbox กล่องที่เก็บอีเมลล์
  2. 2. VocabularyVocabulary คำำศัพท์คำำศัพท์ ควำมหมำยควำมหมำย Sent Mail จดหมำยที่ส่งแล้ว Delete Items กำรลบจดหมำยทิ้ง จำก Inbox Drafts จดหมำยร่ำง Compose สร้ำงจดหมำย Subject หัวเรื่อง Attach ไฟล์แนบ
  3. 3. VocabularyVocabulary คำำศัพท์คำำศัพท์ ควำมหมำยควำมหมำย Carbon Copy : cc กำรสำำเนำ Blind Carbon Copy : Bcc กำรสำำเนำลับ Reply กำรส่งตอบจดหมำยกลับ ไปยังผู้ส่ง Forward เป็นกำรส่งต่ออีเมล์ more
  4. 4. คลิกเพื่อดูวีดีโอคลิกเพื่อดูวีดีโอ
  5. 5. 1. Register for new e-mail address. 2. Send e-mails to 3 friend then complete the information in the form Work sheet To.......................................... ...................................... subject................................... ...................................... message................................. ...................................... attach file......................................... ...........................
  6. 6. See you again next time.

×