Bài 12: Chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý du lịch

6,973 views

Published on

Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm được Dự án EU xây dựng dành cho các Đào tạo viên tiến hành triển khai công tác đào tạo, tập huấn về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam.

Bộ tài liệu đào tạo được phát triển trên cơ sở Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm do Dự án EU xây dựng gồm 16 bài theo hình thức slide trình chiếu. Các Đào tạo viên có thể sử dụng kết hợp, nhóm các bài lại với nhau để xây dựng thành các bài giảng theo nhiều chủ đề hướng tới các đối tượng khác nhau một cách linh hoạt và hiệu quả.

Published in: Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,973
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,441
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bài 12: Chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý du lịch

 1. 1. BÀI 12. CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 2. 2. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH Mục tiêu Sau khi hoàn thành bài học này, học viên có thể: • Giải thích đƣợc tầm quan trọng của du lịch đối với nhà nƣớc và những thách thức trong tăng trƣởng bền vững • Mô tả đƣợc phƣơng pháp lồng ghép tính bền vững vào trong các quy hoạch du lịch • Giải thích tầm quan trọng của việc áp dụng phƣơng pháp quy hoạch có sự tham gia của các bên liên quan trong quy hoạch và lập chính sách • Giải thích đƣợc chức năng của việc đánh giá tác động trong quy hoạch du lịch • Xác định các lĩnh vực chính sách để tạo ra môi trƣờng thuận lợi cho Du lịch có trách nhiệm • Xác định các công cụ để thực hiện chính sách Du lịch có trách nhiệm Chủ đề 1. Du lịch và tầm quan trọng của nó đối với nhà nƣớc. 2. Những thách thức trong tăng trƣởng bền vững. 3. Lồng ghép tính bền vững trong các quy hoạch du lịch. 4. Sử dụng việc đánh giá tác động trong quy hoạch du lịch cho tính bền vững. 5. Xác định các lĩnh vực chính sách để tạo ra môi trƣờng thuận lợi cho Du lịch có trách nhiệm.
 3. 3. CHỦ ĐỀ 1: DU LỊCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NHÀ NƢỚC BÀI 12. CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 4. 4. Tổng quan bài thảo luận: Vai trò của nhà nƣớc trong xây dựng du lịch có trách nhiệm Làm cách nào để sử dụng đánh giá tác động nhằm thực hiện đƣợc những mục tiêu của du lịch có trách nhiệm? CHỦ ĐỀ 4 Tầm quan trọng của du lịch hiện nay với nhà nƣớc nhƣ thế nào và tại sao chúng ta phải thay đổi những thứ mà chúng ta đang làm? CHỦ ĐỀ 1 Làm cách nào du lịch có trách nhiệm có thể giúp duy trì sự tăng trƣởng về kinh tế đồng thời tạo ra bền vững hơn? CHỦ ĐỀ 2 Làm thế nào để lồng ghép tốt nhất du lịch có trách nhiệm vào quy hoạch du lịch? CHỦ ĐỀ 3 Những lĩnh vực nào của chính sách chúng ta phải giải quyết để hoạt động du lịch trở nên có trách nhiệm và những công cụ nào có liên quan? CHỦ ĐỀ 5 Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 5. 5. Đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế Việt Nam VND129,969.0 tỷ VND140,179.0 tỷ VND268,761.0 tỷ 2012 2013 2023 ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP CỦA NGÀNH DU LỊCH VÀO GDP CỦA VIỆT NAM: Tỷ giá Đồng Việt Nam là không đổi Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK
 6. 6. Đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế Việt Nam TỔNG GIÁ TRỊ ĐÓNG GÓP CỦA DU LỊCH & LỮ HÀNH VÀO GDP TỶ ĐỒNG % GDP TOÀN NỀN KINH TẾ Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK Trực tiếp Gián tiếp Phát sinh thêm
 7. 7. Đóng góp của ngành du lịch đối với việc làm ở Việt Nam „000 Việc làm % LAO ĐỘNG TOÀN NỀN KINH TẾ Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK Trực tiếp Gián tiếp Phát sinh thêm
 8. 8. Tổng giá trị kinh tế của ngành Du lịch Việt Nam năm 2013 US$3.7 tỷ Trong Vốn đầu tƣ hay 8.3% trên tổng số Chi cho du lịch và vận chuyển của du khách quốc tế hay 4.6% trên tổng số US$5.9 tỷ Việc làm trực tiếp hay 3.8% trên tổng số 1,831,300 US$6.2 tỷ Trong GDP trực tiếp hay 4.5% trên tổng số Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 9. 9. DU LỊCH ĐANG THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở VIỆT NAM Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 10. 10. Du lịch đang đƣợc đầu tƣ lớn ở Việt Nam “Huế đầu tƣ 9 tỷ đồng khôi phục làng nghề truyền thống” (09/10/13) “ HÀ GIANG ĐẦU TƢ 66 TỶ ĐỒNG TU BỔ PHỐ CỔ ĐỒNG VĂN” (03/10/13) “Tập đoàn Vingroup xây trung tâm du lịch sinh thái lớn nhất Bình Định” (19/09/13) “Ba Lan hỗ trợ bảo tồn lăng Tự Đức – Huế” (12/08/13) “47 TỶ ĐỒNG ĐỂ NÂNG CẤP BẾN TÀU TRÊN ĐẢO TI-TỐP (vịnh Hạ Long)” (24/07/13) “Úc hỗ trợ bảo vệ Vƣờn quốc gia Ba Bể” (16/09/11) “PHÚ YÊN CẤP PHÉP HAI DỰ ÁN DU LỊCH” (07/09/11) Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 11. 11. Du lịch đóng góp vào nền kinh tế địa phƣơng và phát triển nông thôn ở Việt Nam Nguồn ảnh : http://www.flickr.com/photos/calflier001/6943300353/; http://www.flickr.com/photos/dalbera/4411151036/; http://www.fotopedia.com/items/flickr-197185820; http://www.flickr.com/photos/marfis75/404877169/; http://www.flickr.com/photos/breweruk/6464624651/; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stilt_house_by_Muong_people_in_Mai_Chau-Hoa_Binh-Viet_Nam.jpg Lƣu trú tại nhà dân (Homestay)
 12. 12. Du lịch cũng đóng góp vào công tác bảo tồn các di sản văn hoá và di sản thiên nhiên ở Việt Nam
 13. 13. CHỦ ĐỀ 2. THÁCH THỨC CỦA TĂNG TRƢỞNG BỀN VỮNG TRONG DU LỊCH BÀI 12. CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 14. 14. Phát triển bền vững ảnh hƣởng tính cạnh tranh của du lịch ? Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 15. 15. Thách thức trong việc cân bằng giữa tăng trƣởng với bền vững Tăng trƣởng Bền vững
 16. 16. Một số lý do lý giải tại sao mục tiêu du lịch bền vững khó đạt đƣợc 1/2 Phát triển về kinh tế đƣợc ƣu tiên Quan niệm sai lầm về giá trị đầu tƣ và ngoại hối trong phát triển bền vững Ngân quỹ ít ỏi cho việc sửa chữa và nâng cấp Khung phát triển bền vững còn hạn chế Cơ chế kiểm soát chƣa tƣơng xứng Quy hoạch nông thôn chƣa đầy đủ Du lịch triển khai tại những địa điểm không phù hợp và lý do sai lầm Nhận thức còn hạn chế Thiếu sự cam kết Uy thế của cộng đồng địa phƣơng bị hạn chế Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 17. 17. Một số lý do lý giải tại sao mục tiêu du lịch bền vững khó có thể thực hiện đƣợc 2/2 …và… Du lịch bền vững không đòi hỏi bất kỳ ai làm bất kỳ điều gì! Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 18. 18. Bƣớc phát triển từ Du lịch bền vững… MÔI TRƢỜNG XÃ HỘI KINH TẾ DU LỊCH BỀN VỮNG
 19. 19. …đến Du lịch có trách nhiệm 1. CHỊU TRÁCH NHIỆM 3. HÃY HÀNH ĐỘNG 2. CÓ NĂNG LỰC DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là mỗi quyết định và hành động chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày đều tạo ra một tác động. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và sử dụng những kiến ​​thức, kỹ năng và nguồn lực để tạo ra sự thay đổi. Chịu trách nhiệm không chỉ là một ý định. Nó đòi hỏi hành động. Và hành động đó phải vì mục đích tốt đẹp - dựa trên pháp luật, đạo đức và luân lý của chúng ta. XÃ HỘI KINH TẾ MÔI TRƢỜNG DU LỊCH BỀN VỮNG
 20. 20. Đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Các lợi ích nhà nƣớc có đƣợc khi áp dụng cách tiếp cận của Du lịch có trách nhiệm Nhiều địa danh du lịch hấp dẫn hơn Sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa Tạo ra lợi ích kinh tế khả thi về lâu dài cho tất cả Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 21. 21. Ảnh hƣởng của nhà nƣớc trong việc mở rộng các điểm đến du lịch Thăm dò Tham gia Phát triển Củng cố Đình trệ (Phát triển) (Ổn định) (Giảm sút) Ngưỡng phát triển THỜI GIAN Lƣợngdukhách THÁNH ĐỊA MỸ SƠN HUẾ HỘI AN VỊNH HẠ LONG Sơ đồ khái niệm của giai đoạn phát triển của các di sản quan trọng tại Việt Nam Thực hiện du lịch có trách nhiệm sẽ giữ cho các điểm đến du lịch đƣợc ổn định hoặc thậm chí hồi sinh nhƣ trƣớc đây
 22. 22. 7 lĩnh vực chủ đạo mà nhà nƣớc có thể thực hiện nhằm thúc đẩy du lịch có trách nhiệm 41 Phối hợp các hoạt động trong ngành du lịch để khuyến khích du lịch có trách nhiệm 2 Quản lý có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa 3 Đặt ra các tiêu chuẩn về du lịch có trách nhiệm Bồi dƣỡng năng lực trong du lịch có trách nhiệm 5Thực thi luật du lịch có trách nhiệm 6 Cung cấp khả năng lãnh đạo trong du lịch có trách nhiệm 7Tăng cƣờng các hoạt động du lịch có trách nhiệm
 23. 23. Gia tăng tính mùa vụ trong du lịch Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com http://www.geograph.org.uk/photo/818858
 24. 24. Các điểm nóng du lịch/ Những lợi ích không đến đƣợc tay ngƣời nghèo Nguồn ảnh : http://en.wikipedia.org/wiki/Slum
 25. 25. Giảm chất lƣợng các tiện nghi và dịch vụ địa phƣơng, và nguy cơ thiếu an toàn Nguồn ảnh: www.pixabay.com http://www.flickr.com/photos/j-cornelius/2989147380/ http://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_Road_Studios http://www.flickr.com/photos/archer10/5187399563/
 26. 26. Thƣơng mại hoá văn hoá và đánh mất bản sắc Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/runran/6885362990/ www.pixabay.com http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vietnamese_Dancers.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Vietnam …liệu đây có thật sự là một điệu múa truyền thống? …những con rối nƣớc bây giờ đã trở thành quà lƣu niệm nhƣng liệu khách du lịch có hiểu đƣợc ý nghĩa văn hóa của chúng?
 27. 27. Sự phát triển của du lịch và những biến đổi đối với hệ thống xã hội và tự nhiên …nhƣng ai là những ngƣời đã từng sinh sống ở đó? Trông khá đẹp… … và tầm quan trọng của khu vực ven biển trong việc bảo vệ con ngƣời trƣớc các hiện tƣợng thời tiết cực đoan thì thế nào? Nguồn ảnh: http://en.wikipedia.org/wiki/Benidorm http://www.flickr.com/photos/jurvetson/5314774452/ http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake_engineering http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoi_An_Fish_Market,_Vietnam).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:House_of_fisherman_Vietnam.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lecount_Hollow_Private_Beach_Access_Sign.jpg
 28. 28. Ô nhiễm ảnh hƣởng đến các quá trình sinh thái quan trọng và sức khoẻ của con ngƣời Nguồn ảnh: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smoking_cruise_ships_Nile.JPG http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-47_Stratojet http://www.flickr.com/photos/kk/4712861851/ http://en.wikipedia.org/wiki/Landfill
 29. 29. CHỦ ĐỀ 3: LỒNG GHÉP TÍNH BỀN VỮNG VÀO CÁC QUY HOẠCH DU LỊCH BÀI 12. CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 30. 30. Quy hoạch du lịch trong quá khứ - phạm vi nhỏ, địa điểm bị giới hạn KHÁCH SẠN Giao thông vận tải THỊ TRƢỜNG NHÀ NƢỚC Xúc tiến thƣơng mại Lựa chọn địa điểm Áp dụng các tiêu chuẩn về thiết kế quy hoạch điểm, cảnh quan và kỹ thuật
 31. 31. Quy hoạch du lịch hiện nay - tích hợp và mang tính chiến lƣợc KHÁCH SẠN THỊ TRƢỜNG A NHÀ NƢỚC Tác động tại điểm du lịch VÀ tác động đến môi trƣờng, cộng đồng và nền kinh tế lân cận Cộng đồng Môi trƣờng Kinh tế THỊ TRƢỜNG B THỊ TRƢỜNG C
 32. 32. Vai trò và tầm quan trọng của quy hoạch du lịch trong phát triển du lịch có trách nhiệm QUY HOẠCH DU LỊCH Ngƣời hƣởng lợi Loại du khách Hình thức Thời điểm Vị trí
 33. 33. Những ảnh hƣởng từ việc không lồng ghép tính bền vững vào quá trình quy hoạch du lịch Đánh mất Cơ hội tối đa hoá các tác động tích cực MANG TÍNH XUNG ĐỘT Gây ra thêm nhiều hoạt động và quy trình trong việc tìm hỗ trợ Thêm nhiều thách thứclên môi trƣờng, kinh tế và cộng đồng địa phƣơng TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC LỚN
 34. 34. Tại sao các quy hoạch du lịch truyền thống thƣờng thất bại? Thiếu tính linh hoạt Thiếu tƣ duy và tầm nhìn mang tính chiến lƣợc Quy hoạch từ trên xuống không hiệu quả Liên kết yếu kém giữa việc lên chƣơng trình và việc thực hiện Các quy hoạch hợp lý và lô gic thƣờng quá khắt khe và không thể thích nghi kịp khi điều kiện thay đổi Các kế hoạch hợp lý và lô gic thƣờng thiếu tầm nhìn lãnh đạo trong quá trình hình thành Chỉ các cán bộ kế hoạch của chƣơng trình hoặc các chuyên gia quy hoạch từ bên ngoài đƣợc tham gia, trong khi những ngƣời này không đại diện đƣợc cho nhu cầu của tất cả các bên liên quan Quy hoạch truyền thống thƣờng không thể liên kết quá trình đƣa ra kế hoạch với kết quả cuối cùng để đảm bảo về trách nhiệm giải trình hay đo lƣờng sự thành công
 35. 35. Nguyên tắc cơ bản cho việc tích hợp tính bền vững vào các quy hoạch du lịch ĐẠT ĐƢỢC TÍNH BỀN VỮNG TRONG QUY HOẠCH DU LỊCH Các mục tiêu về kinh tế Các mục tiêu về xã hội Các mục tiêu về môi trƣờng Các mục tiêu về chính trị Du lịch với mục tiêu phát triển Phối hợp kế hoạch Từ trên xuống với địa phƣơng Cân bằng sinh thái Tốc độ phát triển Tổn hại về môi trƣờng Các tác động đƣợc đánh giá Chi phí với lợi ích Phân phối lợi ích Khả năng tƣơng thích của cộng đồng Cân bằng lợi ích Tính vụ mùa của du lịch Việc làm Mức sống Tôn trọng văn hóa Thiết kế có tính tƣơng thích Nhu cầu của du khách-cộng đồng
 36. 36. Tích hợp tính bền vững vào các quy hoạch du lịch CẤP QUỐC GIA CẤP VÙNG CẤP ĐỊA PHƢƠNG TẠI ĐIỂM ĐẾN QUY HOẠCH DU LỊCH Các tổ chức, cơ quan chính Khung pháp lý Vai trò và chức năng của các bên liên quan Bối cảnh thị trƣờng PHÂN TÍCH BỐI CẢNH YÊU CẦU THỰC HIỆN Công tác tài chính Công tác tiếp thị Công tác nguồn nhân lực CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN Cơ sở hạ tầng Trang thiết bị và dịch vụ Sức hút của các điểm du lịch
 37. 37. QUY HOẠCH DU LỊCH Các tổ chức, cơ quan chính Khung pháp lý Vai trò và chức năng của các bên liên quan Bối cảnh thị trƣờng PHÂN TÍCH BỐI CẢNH YÊU CẦU THỰC HIỆN Công tác tài chính Công tác tiếp thị Công tác nguồn nhân lực CÁC YẾU TỐ CHÍNH Cơ sở hạ tầng Cơ sở vật chất và dịch vụ Sức hút của các điểm du lịch Tích hợp tính bền vững vào các quy hoạch du lịch CẤP QUỐC GIA CẤP VÙNG CẤP ĐỊA PHƢƠNG TẠI ĐIỂM ĐẾN Tích hợp tính bền vững tại đây
 38. 38. CƠ SỞ HẠ TẦNG DU LỊCH Quy hoạch cho tính bền vững trong cơ sở hạ tầng du lịch A. Giao thông vận tải C. Quản lý chất thải D. Vui chơi & Giải trí E. Y tế & An toàn B. Các dịch vụ tiện ích
 39. 39. A. Những nguyên tắc cơ bản đối với quy hoạch giao thông vận tải du lịch Kết nối hiệu quả với các dịch vụ hàng không quốc tế Cung cấp các lựa chọn và trải nghiệm về vận chuyển đƣờng thuỷ Phát triển hệ thống lƣu thông vận tải đƣờng bộ quan trọng kết nối các điểm đến hấp dẫn Mạng lƣới sân bay nội địa toàn diện
 40. 40. Những vấn đề về phát triển bền vững cần xem xét trong quy hoạch giao thông vận tải du lịch Phá huỷ các khu vực tự nhiên trong quá trình xây dựng và vận hành cơ sở vật chất Lƣu lƣợng du lịch so với sức chứa của điểm đến Gây ra những tác động xấu tới chất lƣợng đời sống xã hội của ngƣời dân Những vấn đề khác? Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 41. 41. B. Những nguyên tắc cơ bản trong quy hoạch các dịch vụ tiện ích du lịch Đảm bảo cung cấp đủ nƣớc để đáp ứng nhu cầu Đảm bảo cung cấp điện đầy đủ để đáp ứng nhu cầu Đảm bảo trữ và phân phối nƣớc hiệu quả Lấy nƣớc một các hợp lý dựa trên vị trí địa lý
 42. 42. Những vấn đề về phát triển bền vững cần phải xem xét trong quy hoạch dịch vụ tiện ích du lịch Sử dụng quá nhiều nƣớc để duy trì những điểm du lịch đông khách Các tác động môi trƣờng từ các công tác xây dựng và vận hành Nguồn cung cấp liên tục và đầy đủ cho nƣớc uống và điện Khách du lịch sử dụng một lƣợng nƣớc lớn Vấn đề khác Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 43. 43. C. Những nguyên tắc chủ đạo trong việc quản lý rác thải trong du lịch Giảm thiểu khối lƣợng chất thải lỏng và bảo đảm xử lý hiệu quả trƣớc khi thải ra môi trƣờng Phát triển cơ cấu và hệ thống giám sát các hoạt động quản lý chất thải Triển khai thực hiện hệ thống tái chế giấy, nhựa, thủy tinh và kim loại Đảm bảo xử lý và tiêu huỷ chất thải rắn một cách hiệu quả
 44. 44. Những vấn đề bền vững cần xem xét trong quy hoạch quản lý rác thải du lịch Tác động của ô nhiễm nƣớc và đất đến sự hài lòng của du khách Tác động của việc lƣu trữ, thu gom, xử lý và đào thải rác yếu kém lên sức khỏe con ngƣời và hệ sinh thái Khả năng đối phó của các cơ sở quản lý rác thải đối với lƣợng rác thải vƣợt quá dự kiến liên quan tới du lịch Các vấn đề khác? Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 45. 45. D. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy hoạch các cơ sở vui chơi và giải trí Cung cấp một loạt các lựa chọn về vui chơi và giải trí Phát triển các khu vực vui chơi và giải trí hiệu quả
 46. 46. Những vấn đề bền vững cần xem xét khi quy hoạch các cơ sở vui chơi và giải trí Tác động của các cơ sở quy mô lớn lên môi trƣờng địa phƣơng Xáo trộn trong xã hội từ các hoạt động giao thông, tiếng ồn, chen chúc và các hành vi rối loạn nhân cách Gây ra các vấn đề xã hội mới từ việc ngƣời dân địa phƣơng tham gia vào các hoạt động vui chơi mới lạ Các vấn đề khác? Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 47. 47. E. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy hoạch dịch vụ dịch vụ y tế và an toàn du lịch Đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và an toàn du lịch Đảm bảo các dịch vụ về an toàn và sức khỏe dễ dàng tiếp cận Đảm bảo hệ thống quản lý tốt nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh ăn uống
 48. 48. Những vấn đề bền vững cần xem xét trong quy hoạch dịch vụ y tế và an toàn du lịch Tác động của du lịch đại chúng lên khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế đối với ngƣời dân địa phƣơng Khả năng của các cơ sở dịch vụ địa phƣơng để đáp ứng nhu cầu của số lƣợng du khách tăng vƣợt dự kiến Tác động của các loại thuế dịch vụ xã hội lên mức sống của cộng đồng địa phƣơng Các vấn đề khác? Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 49. 49. CÁC CƠ SỞ VÀ DỊCH VỤ Quy hoạch bền vững trong các cơ sở và dịch vụ du lịch A. Cơ sở lƣu trú C. Cơ sở mua sắm D. Các dịch vụ tour và lữ hành B. Các cơ sở kinh doanh ăn uống
 50. 50. A. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy hoạch cơ sở lƣu trú Hiểu đƣợc tình hình hiện tại Đảm bảo phát triển cơ sở lƣu trú phù hợp Hiểu đƣợc nhu cầu cần thiết có thể tính toán đƣợc
 51. 51. Những vấn đề bền vững cần xem xét khi quy hoạch cơ sở lƣu trú Tác động của vị trí địa lý Nhu cầu của du khách so với lợi ích của cộng đồng Tác động của cung vƣợt cầu/ cung nhỏ so với cầu Các tác động về quy mô, tầm cao và mức độ tập trung Tác động của việc sử dụng điện, nƣớc, và rác thải Tác động về thiết kế Các vấn đề khác? Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 52. 52. Tăng cƣờng việc cung cấp một loạt các cơ sở kinh doanh ăn uống Thúc đẩy các thông số thiết kế Khuyến khích phát triển ngành thông qua các ƣu đãi và dịch vụ hỗ trợ Củng cố các tiêu chuẩn về vệ sinh, dịch vụ và chất lƣợng Quyết định các vị trí phù hợp B. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy hoạch các dịch vụ ăn uống
 53. 53. Những vấn đề bền vững cần xem xét khi quy hoạch các dịch vụ ăn uống Các tiêu chuẩn về chất lƣợng dịch vụ và bữa ăn Các tiêu chuẩn về vệ sinh Các tác động về quy mô, tầm cao và mức độ tập trung Tác động của cung quá lớn/ quá nhỏ Tác động về thiết kế Tác động của việc sử dụng điện, nƣớc, và rác thải Các vấn đề khác? Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 54. 54. C. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy hoạch các cơ sở mua sắm Giúp cho các cơ sở mua sắm hấp dẫn hơn và khuyến khích sự da dạng Kết nối các điểm du lịch thông qua các “hành lang” mua sắm Thúc đẩy các hoạt động mùa thấp điểm để hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ Có các quy định về bảo vệ các mặt hàng đƣợc sản xuất chính thức của địa phƣơng Thiết lập các cơ sở bán hàng cho các hàng hóa sản xuất tại địa phƣơng
 55. 55. Những vấn đề bền vững cần xem xét khi quy hoạch các cơ sở mua sắm Cung quá mức/ các tác động mua du lịch Vị trí và phân bố các tác động môi trƣờng và xã hội Thất thoát về kinh tế từ các sản phẩm nhập khẩu Rác thải từ các sản phẩm và bao bì Suy thoái về kinh tế do giá đất kinh doanh và thuế bán lẻ tăng cao Các vấn đề khác? Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 56. 56. D. Những nguyên tắc trong quy hoạch các dịch vụ tour và lữ hành Đảm bảo các dịch vụ thông tin du lịch đƣợc đặt ở vị trí thích hợp Hỗ trợ các hƣớng dẫn viên địa phƣơng Đảm bảo các hƣớng dẫn viên đƣợc đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề Đảm bảo cho các nhà điều hành tour đƣợc cấp giấy phép và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định Tạo môi trƣờng để thực hiện bộ nguyên tắc ứng xử
 57. 57. Những vấn đề bền vững cần xem xét trong quy hoạch các dịch vụ tour và lữ hành Các tiêu chuẩn trong hƣớng dẫn du lịch và điều hành tour Các tiêu chuẩn trong việc cung cấp dịch vụ vận chuyển và các tác động lên môi trƣờng An ninh và an toàn cho các đoàn khách Tác động của hành vi của du khách lên cộng đồng và điểm tham quan Các vấn đề khác? Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 58. 58. ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH Quy hoạch bền vững tại các điểm tham quan du lịch A. Điểm du lịch tự nhiên C. Các hoạt động và sự kiện đặc biệt B. Điểm du lịch văn hóa
 59. 59. A. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy hoạch các điểm du lịch tự nhiên Phát triển trụ sở thông tin tài nguyên tự nhiên Cung cấp thông tin giải thích các nguồn tài nguyên thiên nhiên Thực hiện các chính sách và hành động để bảo tồn thiên nhiên đồng thời làm hài lòng du khách Tạo ra các cơ sở tiện nghi để tham quan và trải nghiệm môi trƣờng tự nhiên
 60. 60. Những vấn đề bền vững cần xem xét khi quy hoạch các điểm du lịch tự nhiên Tác động của các hoạt động cũng nhƣ việc phát triển hạ tầng cơ sở lên hệ sinh thái Hiểu biết hạn chế về đa dạng sinh thái và phong cảnh Nguồn lực hạn chế trong việc bảo tồn và bảo đảm an toàn của du khách Các vấn đề khác? Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 61. 61. B. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy hoạch các điểm du lịch văn hóa Hiểu biết về các nguồn tài nguyên văn hóa Giữ gìn bản sắc Kiểm soát các tác động của du khách Cung cấp và giải thích các thông tin về văn hóa
 62. 62. Những vấn đề bền vững cần xem xét trong quy hoạch các điểm du lịch văn hóa Sự xói mòn các truyền thống và các hành vi phản xã hội Thƣơng mại hóa văn hóa và đánh mất bản sắc Nguồn lực hạn chế trong việc hiểu đƣợc ý nghĩa của văn hóa địa phƣơng Xung đột văn hóa Nguồn lực hạn chế trong việc bảo vệ các điểm di sản văn hóa Các vấn đề khác? Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 63. 63. C. Những nguyên tắc căn bản trong quy hoạch các hoạt động và sự kiện du lịch Nắm đƣợc các sự kiện sẵn có Cung cấp hạ tầng cơ sở và các dịch vụ Cung cấp thông tin/ giải thích Phát triển và đẩy mạnh lịch hoạt động và lịch sự kiện
 64. 64. Những vấn đề bền vững cần xem xét trong quy hoạch các hoạt động và sự kiện du lịch An toàn và an ninh cho tất cả mọi ngƣời Tiếng ồn, giao thông, rác thải và ô nhiễm Các hành vi không mong muốn hoặc phản xã hội Khả năng của cơ sở hạ tầng và các cơ sở vật chất Các vấn đề khác? Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 65. 65. QUY ĐỊNH TRONG THỰC HIỆN Tạo ra sự bền vững trong thực hiện quy hoạch du lịch A. Tài chính C. Phát triển nguồn nhân lực B. Tiếp thị và quảng bá
 66. 66. A. Những nguyên tắc chủ đạo trong quản lý tài chính các quy hoạch du lịch Theo đuổi đến cùng các cơ hội hỗ trợ từ nƣớc ngoài Hỗ trợ các nguồn đầu tƣ trong nƣớc Đƣa ra một loạt các ƣu đãi Tạo điều kiện cho các đầu tƣ tƣ nhân nƣớc ngoài
 67. 67. Những vấn đề bền vững cần xem xét trong quản lý tài chính các dự án du lịch Hỗ trợ nƣớc ngoài và việc Kiểm soát sự phát triển tại địa phƣơng Thất thoát trong kinh tế du lịch Nhu cầu nhà đầu tƣ so với nhu cầu của địa phƣơng Cân nhắc các tác động về xã hội và môi trƣờng trong các quyết định kinh tế Các vấn đề khác? Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 68. 68. B. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy hoạch tiếp thị du lịch Quy hoạch mang tính chiến lƣợc và chiến thuật Hiểu rõ tình hình thị trƣờng hiện nay Thiết kế các chƣơng trình xúc tiến du lịch cho các thị trƣờng mục tiêu
 69. 69. Những vấn đề bền vững cần xem xét trong quy hoạch tiếp thị du lịch Các thị trƣờng mục tiêu phù hợp với mong muốn của cộng đồng địa phƣơng Các mục tiêu phải qua xem xét khả năng chi tiêu và khả năng cung cấp của địa phƣơng Yếu tố mùa vụ của lƣợt khách đến và các tác động kinh tế-xã hội Quảng bá du lịch phải tạo ra kỳ vọng thực tế, và phù hợp với nền văn hóa địa phƣơng Các yếu tố khác? Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 70. 70. C. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy hoạch nhân sự cho du lịch Đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp nhỏ, những ngƣời tự làm chủ, và nhà nƣớc Các chính sách trong sử dụng lao động du lịch và đào tạo, giáo dục trong du lịch Hiểu đƣợc tình hình hiện tại Chiến lƣợc trong dự đoán đƣợc các yêu cầu về lực lƣợng lao động có kỹ năng trong tƣơng lai
 71. 71. Những vấn đề bền vững cần xem xét trong quy hoạch nguồn nhân lực du lịch Khả năng sẵn có của các kỹ năng du lịch đạt yêu cầu Giáo dục và đào tạo phù hợp và có thể tiếp cận Điều kiện làm việc trong ngành du lịch Khả năng tiếp cận việc làm đối với lao động địa phƣơng Các vấn đề khác? Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 72. 72. Sự cần thiết để đảm bảo quy hoạch du lịch là có sự tham gia • Nhận biết các mối lo ngại và các mục tiêu • Mời các bên liên quan tham gia dựa vào các mối quan tâm, kỹ năng và chuyên môn của họ • Hiểu và truyền đạt đƣợc tất cả các giá trị của du lịch • Mở mang những hiểu biết chung và tầm nhìn cho du lịch • Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của tất cả mọi ngƣời • Thực hiện cơ cấu quản trị tốt Các tổ chức, công ty Các phòng ban nhà nƣớc và các hiệp hội Khách du lịch Cộng đồng Nhà đầu tƣ/ ngƣời xây dựng-phát triển Chủ sở hữu đất Các hội trong ngành Các tổ chức liên quan đến du lịch Các tổ chức môi trƣờng và phát triển cộng đồng
 73. 73. CHỦ ĐỀ 4. SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TRONG QUY HOẠCH DU LỊCH BỀN VỮNG BÀI 12. CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 74. 74. Đánh giá tác động du lịch là yêu cầu quan trọng trong việc đảm bảo phát triển du lịch bền vững Đánh giá tác động trong du lịch cung cấp cho những ngƣời ra quyết định: Hiểu biết về các tác động của các kế hoạch đề xuất phát triển du lịch Bằng chứng hỗ trợ tại sao các dự án đặc biệt lại đƣợc thông qua Các lựa chọn phát triển thay thế tiềm năng, với các loại tác động khác Cơ chế duy trì sự phối hợp giữa các bên liên quan Đề nghị nhằm tránh hoặc giảm các hƣ hại và các tác động khác Cơ chế gia tăng sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định
 75. 75. Đánh giá tác động phát triển du lịch phải bao gồm ba vấn đề trọng yếu ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN DU LỊCH MÔI TRƢỜNG XÃ HỘI KINH TẾ CÁC LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
 76. 76. Đánh giá tác động kinh tế của phát triển du lịch Đánh giá: • Định giá các lợi ích kinh tế liên quan tới hoạt động lữ hành, chi tiêu, việc làm, thu nhập từ kinh doanh, lợi nhuận, và doanh thu thuế • Định giá các chi phí kinh tế dựa vào việc đo lƣờng tình hình hiện tại và các chi phí bổ sung có thể xảy ra do phát triển du lịch theo quy hoạch, hoặc thay vào đó, là các chi phí của việc không tạo ra thay đổi nào. Mục tiêu: Xác định lợi ích và chi phí của nền kinh tế phát triển trong một cộng đồng do có các hoạt động hay phát triển trong du lịch đem lại về việc làm, thu nhập và của cải Nguồn dữ liệu: Quan sát trực tiếp, khảo sát mua bán và chi tiêu của khách du lịch, ƣớc tính chi tiêu dựa vào các hóa đơn kinh doanh hoặc khảo sát mẫu đối với khách du lịch bị động (tourists) và khách du lịch chủ động (travellers)
 77. 77. Đánh giá tác động kinh tế du lịch – các tiêu chí VÍ DỤ VỀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ Thu nhập từ trao đổi ngoại tệ Thay đổi mức độ thu nhập Thay đổi cơ hội việc làm Thay đổi về đầu tƣ và tăng cƣờng đầu tƣ theo cấp số nhân Sự kích thích phát triển của các ngành công nghiệp khác Thay đổi trong cán cân thanh toán Mở rộng các loại thuế Thay đổi về giá trị tài sản Hỗ trợ các hoạt động bảo tồn Sự kích thích của các doanh nhân địa phƣơng
 78. 78. Đánh giá các tác động môi trƣờng của việc phát triển du lịch Đánh giá: • Phân tích các tác động dự đoán lên môi trƣờng do thực hiện dự án theo kế hoạch • Phân tích mức độ tác động và biến đổi • Xác định ý nghĩa của những biến đổi và tác động • Xác định các cách giảm nhẹ, cải thiện hoặc kiểm soát các tác động Mục tiêu: Đánh giá tác động tiềm năng lên môi trƣờng và các hệ sinh thái do phát triển và các hoạt động du lịch, trong đó đề cập cụ thể tới bản chất phạm vi và các hậu quả có thể xảy ra về xáo trộn trong môi trƣờng Nguồn dữ liệu: Các bản khảo sát môi trƣờng sẵn có, các số liệu thống kê, báo cáo, kế hoạch và chiến lƣợc, quan sát, ghi chép các cuộc họp các bên liên quan, họp nhóm tập trung, phỏng vấn
 79. 79. Các tiêu chí đánh giá tác động môi trƣờng của du lịch VÍ DỤ VỀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG Hệ thực vật Không khí Hƣ hại về vật chất Thải khí CO từ xe cộ, thuyền, vv. Sự biến mất các loài dễ bị tổn thƣơng Hệ động vật Xáo trộn cân bằng sinh thái Xáo trộn môi trƣờng sống Xáo trộn việc tái sinh và tốc độ tăng trƣởng Hành vi sống Giảm độ che phủ của rừng và đa dạng loài Giết hại/ loại bỏ động vật Nƣớc Sự gián đoạn của mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi Giảm chất lƣợng nƣớc Ô nhiễm đời sống của cá và san hô Phú dƣỡng làm cỏ dại phát triển
 80. 80. Đánh giá các tác động xã hội của việc phát triển du lịch Đánh giá: • Thực hiện hồ sơ cơ sở để hiểu đƣợc các tác động hiện nay của hoạt động đang đƣợc khảo sát và xác định các nhóm và cộng đồng có liên quan tới hoạt động đó. • Đánh giá các tác động trực tiếp của thay đổi có thể thấy đƣợc của các cá nhân, nhóm, công ty; mức độ và bản chất những tác động tiềm tàng của các hoạt động, và phạm vi các tác động tiềm ẩn của các biến đổi theo dự đoán. • Đánh giá các tác động gián tiếp của các thay đổi ở mức độ rộng hơn do tác động nhận biết đƣợc bởi các cá nhân, nhóm hay tổ chức liên nquan trực tiếp đế nbiến đổi đó bằng cách lập hồ sơ vùng, khảo sát và/hoặc lập sơ đồ Mục tiêu: Nghiên cứu tác động lên hệ thống xã hội, văn hóa và chính có thể do tác động của du lịch Nguồn dữ liệu: Các số liệu, báo cáo, quy hoạch và chiến lƣợc của thành phố/ tỉnh/ huyện, các khảo sát địa phƣơng đã thực hiện, tài liệu sẵn có, quan sát, ghi chép từ các cuộc họp cộng đồng, kết quả hội thảo, họp nhóm tập trung, đƣờng dây nóng, phỏng vấn
 81. 81. Các tiêu chí đánh giá tác động xã hội của du lịch VÍ DỤ VỀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI Thay đổi về độc lập kinh tế của các nhóm dân số Sự buộc phải di dời của các cộng đồng địa phƣơng Thay đổi tiếp cận tới các vùng kinh tế truyền thống Thay đổi từ cơ cấu việc làm truyền thống Thay đổi hình thức giá trị đất đai Thay đổi về mức sống Gia tăng các hoạt động không mong muốn Tiếp nhận các giá trị, lý tƣởng, hành vi của ngƣời nƣớc ngoài Thay đổi quan niệm giá trị đối với nghệ thuật, âm nhạc, các nghi lễ truyền thống Thay đổi về thái độ đối với khách du lịch
 82. 82. CHỦ ĐỀ 5. XÁC ĐỊNH CÁC KHU VỰC CHÍNH SÁCH TẠO MÔI TRƢỜNG THUẬN LỢI CHO DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM BÀI 12. CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 83. 83. 8. Công bằng xã hội 9. Hài lòng của du khách 10. Kiểm soát của địa phƣơng 11. Phúc lợi cộng đồng 12. Văn hóa phong phú 12 khu vực chính sách của UNWTO cho du lịch bền vững XÃ HỘI BỀN VỮNGKINH TẾ BỀN VỮNG 1. Kinh tế phát triển 2. Địa phƣơng phồn thịnh 3. Chất lƣợng tuyển dụng MÔI TRƢỜNG BỀN VỮNG 4. Toàn vẹn về cơ sở vật chất 5. Đa dạng sinh học 6. Hiệu suất việc sử dụng các tài nguyên 7. Môi trƣờng trong sạch Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 84. 84. Đáp ứng Khu vực chính sách 1: Phát triển kinh tế PHÁT TRIỂN KINH TẾ Hiểu đƣợc thị trƣờng Làm du khách hài lòng Giữ đƣợc các điều kiện thƣơng mại tốt Duy trì và phát huy các điểm đến hấp dẫn Hỗ trợ doanh nghiệp HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
 85. 85. Đáp ứng Khu vực chính sách 2: Địa phƣơng phồn thịnh ĐỊA PHƢƠNG PHỒN THỊNH Giảm thất thoát Củng cố mối liên hệ giữa các doanh nghiệp Tăng chi tiêu của du khách HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
 86. 86. Đáp ứng Khu vực Chính sách 3: Chất lƣợng tuyển dụng CHẤT LƢỢNG TUYỂN DỤNG Tăng các cơ hội việc làm Đảm bảo và thực thi các quy định về lao động Cung cấp đào tạo kỹ năng và phát triển nghề nghiệp Đảm bảo phúc lợi cho ngƣời lao động bị mất việc HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
 87. 87. Đáp ứng Khu vực Chính sách 4: Toàn vẹn cơ sở vật chất TOÀN VẸN CƠ SỞ VẬT CHẤT Phát triển du lịch phù hợp với môi trƣờng Giảm thiểu tác động vật chất của các hoạt động du lịch Duy trì các thắng cảnh chất lƣợng cao ở nông thôn và thành thị HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
 88. 88. Đáp ứng Khu vực Chính sách 5: Đa dạng sinh học HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH ĐA DẠNG SINH HỌC Làm việc với các khu bảo tồn Thúc đẩy du lịch sinh thái Lấy du lịch làm cớ để khuyến khích quản lý đất bền vững Làm việc với các công viên và khu bảo tồn tƣ nhân Giảm thiểu hƣ hại tới di sản tự nhiên do du lịch Nâng cao nhận thức của du khách về đa dạng sinh học Tăng sự hỗ trợ đối với công tác bảo tồn
 89. 89. Đáp ứng Khu vực Chính sách 6: Hiệu suất sử dụng các nguồn tài nguyên HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH HIỆU SUẤT SỬ DỤNG CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN Tính toán nguồn cung về tài nguyên cho quy hoạch du lịch Giảm thiểu sử dụng nƣớc trong ngành du lịch Sử dụng đất và vật liệu thô có hiệu quả trong phát triển Khuyến khích tâm lý giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế
 90. 90. Đáp ứng Khu vực Chính sách 7: Môi trƣờng trong sạch HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH MÔI TRƢỜNG TRONG SẠCH Khuyến khích sử dụng phƣơng tiện giao thông bền vững hơn Giảm việc sử dụng các chất hóa học gây hủy hoại môi trƣờng Tránh xả nƣớc thải ra sông, hồ, biển Giảm thiểu rác thải và xử lý cẩn thận Tạo ảnh hƣởng đến việc phát triển các cơ sở du lịch mới
 91. 91. Đáp ứng Khu vực Chính sách 8: Công bằng xã hội HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH CÔNG BẰNG XÃ HỘI Khai thác cơ hội tạo nguồn thu nhập cho những ngƣời có hoàn cảnh khó khăn Sử dụng thu nhập từ du lịch để hỗ trợ các chƣơng trình xã hội
 92. 92. Đáp ứng Khu vực Chính sách 9: Chăm sóc du khách HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC DU KHÁCH Đáp ứng trải nghiệm an toàn và hài lòng cho tất cả du khách Cung cấp cơ hội nghỉ dƣỡng cho đối tƣợng thiệt thòi Duy trì chăm sóc khách hàng cho du khách Giám sát và xử lý các vấn đề để làm du khách hài lòng
 93. 93. Đáp ứng Khu vực Chính sách 10: Kiểm soát địa phƣơng HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH KiỂM SOÁT ĐỊA PHƢƠNG Đảm bảo cộng đồng địa phƣơng đƣợc tham gia và đƣợc trao quyền Cải thiện điều kiện để qúa trình ra quyết định ở cấp địa phƣơng đạt hiệu quả Trao quyền cho các cộng đồng truyền thống và cộng đồng bản địa
 94. 94. Đáp ứng Khu vực Chính sách 11: Sự phong phú về văn hóa HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH Sự phong phú về văn hóa Đảm bảo quản lý và bảo tồn hiệu quả các điểm di sản Làm việc với cộng đồng trong việc thể hiện và thúc đẩy khéo léo các truyền thống và văn hóa
 95. 95. Đáp ứng Khu vực Chính sách 12: Chất lƣợng cuộc sống cộng đồng tốt đẹp HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH CHẤT LƢỢNG CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG TỐT ĐẸP Thúc đẩy sử dụng phƣơng tiện giao thông bền vững hơn Giảm việc sử dụng các chất hóa học gây hủy hoại môi trƣờng Tránh xả nƣớc thải ra sông, hồ, biển Giảm thiểu rác thải và xử lý cẩn thận Tạo ảnh hƣởng đến việc phát triển các cơ sở du lịch mới
 96. 96. Dự thảo Khung Chính sách Du lịch có trách nhiệm Việt Nam DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM NĂNG ĐỘNG & HiỆU SUẤT CẠNH TRANH VÀ BỀN VỮNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TRI THỨC VÀ HIỂU BiẾT TÀI NGUYÊN VĂN HÓA VÀ TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN NGUỒN VỐN NHÂN LỰC
 97. 97. 1. Một ngành du lịch hiệu quả và năng động Khu vực hành động Vấn đề chính 1.1 Chính sách và quy hoạch • Sự công nhận Du lịch CTN trong các chính sách phát triển • Những khoảng trống và điểm chồng chéo trong chính sách • Các chính sách không rõ ràng và gây nhiều cản trở • Thiếu dữ liệu chất lƣợng cho quy hoạch, lập chính sách và quy hoạch đầu tƣ 1.2 Hoạt động ngành hiệu quả • Phối hợp giữa các bộ • Thực hiện quy hoạch và các quy định • Cấp visa cho du khách 1.3 Môi trƣờng kinh doanh có sự hỗ trợ • Hạn chế về tài chính và quy định • Ngành du lịch không đƣợc thừa nhận đầy đủ • Các chính sách đầu tƣ cho du lịch không hỗ trợ phát triển bền vững • Các vấn đề về thuế 1.4 Phối hợp giữa các bên liên quan • Hỗ trợ các bên liên quan tham gia vào quy hoạch du lịch
 98. 98. 2. Cạnh tranh song song với bền vững Lĩnh vực hoạt động Các vấn đề trọng yếu 2.1 Thúc đẩy các điển hình kinh doanh tốt • Cạnh tranh tiêu cực dẫn tới chất lƣợng dịch vụ thấp hơn • Đối xử không công bằng giữa các doanh nghiệp đối với du khách 2.2 Khuyến khích phát triển sản phẩm • Thiếu sự đa dạng và khác biệt trong các sản phẩm và dịch vụ • Nâng cao chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ • Nhiều sản phẩm địa phƣơng hơn nhằm tạo thêm sự khác biệt và lợi ích cho địa phƣơng 2.3 Tiếp thị và quảng bá chiến lƣợc • Các thƣơng hiệu Việt Nam đƣợc hỗ trợ và nâng tầm cao hơn • Các thị trƣờng tạo ra nhiều tác động kinh tế hơn • Việt Nam hiện nay đƣợc coi là „điểm đến một lần‟ • Thiếu vốn hỗ trợ cho việc tiếp thị hiệu quả 2.4 Khuyến khích các trải nghiệm tích cực của du khách • Đối xử công bằng với các du khách tại các điểm đến • Đảm bảo an toàn cho du khách tại điểm đến
 99. 99. 3. Phát triển kinh tế-xã hội trên diện rộng Lĩnh vực hoạt động Các vấn đề trọng yếu 3.1 Toàn thể xã hội • Các lợi ích gắn liền với du lịch không đạt đến mức nhiều nhất có thể • Thiếu quá trình quy hoạch có sự tham gia của dân địa phƣơng • Thiếu các cơ hội cho ngƣời có hoàn cảnh khó khăn • Thiếu hỗ trợ cho phát triển các doanh nghiệp nhỏ 3.2 Giảm nghèo • Quy hoạch và chính sách không gắn liền với việc giảm nghèo • Hỗ trợ phát triển du lịch tại nơi dân nghèo sinh sống • Rào cản cho doanh nghiệp trong việc thuê ngƣời có hoàn cảnh có khăn • Rào cản đối với ngƣời có hoàn cảnh khó khăn trong việc tham gia vào làm du lịch
 100. 100. 4. Mở rộng tri thức và hiểu biết Lĩnh vực hoạt động Các vấn đề trọng yếu 4.1 Khu vực nhà nƣớc (quốc gia/ tỉnh/ địa phƣơng) • Thiếu cam kết chặt chẽ của Chính phủ cho ngành du lịch • Không nhận biết đƣợc các loại hình du lịch lợi nhuận cao và ít tác động • Thiếu nhận biết về tầm quan trọng của du lịch bền vững • Sự tham gia của các bên liên quan để đạt đƣợc chức năng hoạt động hiệu quả của ngành • Thiếu hiểu biết về cách tiếp cận du lịch có trách nhiệm trong quy hoạch 4.2 Khối kinh doanh (quản lý/ nhân viên) • Thiếu nhận thức về các hoạt động/ thực hành kinh doanh có trách nhiệm • Chƣa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc coi trọng chất hơn lƣợng • Năng lực kém trong việc quản lý tƣơng tác giữa du khách và cộng động địa phƣơng 4.3 Du khách và chủ nhà • Du khách có biểu hiện không phù hợp tại các điểm du lịch • Thiếu thông tin về cộng đồng và các phong tục địa phƣơng • Cải thiện việc chăm sóc du khách tại cấp cộng đồng • Các cộng đồng chủ nhà không phải lúc nào cũng vui vẻ làm du lịch 4.4 Ngƣời dân nói chung • Nhận thức kém về tầm quan trọng của du lịch
 101. 101. 5. Đầu tƣ vào nguồn vốn con ngƣời Lĩnh vực hoạt động Các vấn đề chính 5.1 Quản lý hành chính (khu vực công, tất cả các cấp) • Nhân viên chính phủ/ tỉnh/ địa phƣơng khi tham gia Du lịch có trách nhiệm thì có ít kinh nghiệm hay không đƣợc đào tạo chuyên về du lịch 5.2 Khối kinh doanh (quản lý và nhân viên) • Nhiều quản lý kinh doanh trong du lịch thiếu các kỹ năng cần thiết cả trong việc kinh doanh hoạt động hiệu quả lẫn đóng góp hiệu quả vào du lịch CTN • Nhân viên nhiều doanh nghiệp du lịch có ít hiểu biết về du lịch bền vững hay du lịch CTN 5.3 Ngƣời dân địa phƣơng • Thiếu các kỹ năng đối với ngƣời dân sống gần hay sống tại các điểm du lịch, nên họ khó tham gia và khó có thể đóng góp cho ngành du lịch 5.4 Việc làm và công việc tốt • Điều kiện làm việc trong nhiều trƣờng hợp chƣa đạt các tiêu chuẩn phù hợp • Bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế không đầy đủ
 102. 102. 6. Bảo tồn và cải thiện các nguồn tài nguyên Lĩnh vực hoạt động Các vấn đề chính 6.1 Các vấn đề liên ngành • Quá đông đúc tại các điểm du lịch • Phá hủy các tài nguyên do du khách hoặc các doanh nghiệp làm du lịch • Thƣơng mại hóa dẫn tới việc xuống cấp các tài nguyên • Các tác động tiêu cực từ các ngành kinh tế khác • Phối hợp lỏng lẻo giữa các bên tại địa phƣơng tại các điểm du lịch • Hỗ trợ không đáng kể về việc bảo tồn các nguồn tài nguyên văn hóa và môi trƣờng trong các chính sách và quy hoạch du lịch 6.2 Tài nguyên thiên nhiên • Các doanh nghiệp hoạt động theo cách không bền vững đối với môi trƣờng • Nhận thức chƣa tốt về các chính sách, chiến lƣợc liên quan tới biến đổi khí hậu và các tác động lên, và từ, ngành du lịch 6.3 Tài nguyên văn hóa • Xung đột về lợi ích giữa các cơ quan có trách nhiệm bảo tồn di sản và các cơ quan có nhiệm vụ quảng bá/ phát triển du lịch
 103. 103. Sử dụng các công cụ hỗ trợ các chính sách du lịch có trách nhiệm • Các chính phủ có thể sử dụng các công cụ để gây ảnh hƣởng đến tính bền vững của du lịch • Để có hiệu quả tốt nhất, tất cả các công cụ cần đƣợc sử dụng theo cách hỗ trợ và củng cố lẫn nhau Các công cụ có chức năng khác nhau: • Nhằm đo mức độ phát triển du lịch và các tác động • Nhằm kiểm soát các mặt của phát triển và hoạt động • Nhằm gây ảnh hƣởng lên hành vi và các tác động • Nhằm khuyến khích việc gắn liền các hƣớng phát triển bền vững vào các hoạt động • Nhằm gây ảnh hƣởng tới các doanh nghiệp và du khách giúp cho các hoạt động trở nên bền vững
 104. 104. Sử dụng các chỉ số và kiểm soát nhằm hỗ trợ các chính sách du lịch có trách nhiệm • Đặt ra các mục tiêu du lịch bền vững • Thiết lập một phép đo tiêu chuẩn • Lập các mục tiêu cho các chính sách và lên kế hoạch hành động nhằm đạt đƣợc mục tiêu • Kết hợp việc đánh giá và kiểm tra các hành động đã thực hiện • Tạo điều kiện cho việc cải thiện liên tục Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 105. 105. Sử dụng giới hạn thay đổi để hỗ trợ các chính sách du lịch có trách nhiệm • Thiết lập các giới hạn thay đổi có thể chấp nhận đƣợc về kinh tế, môi trƣờng, xã hội • Giúp quản lý mức độ của các tác động không mong muốn Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 106. 106. Sử dụng luật du lịch quốc gia nhằm hỗ trợ các chính sách du lịch có trách nhiệm • Đặt ra các trách nhiệm của nhà nƣớc và các cơ quan đối với du lịch • Các nguyên tắc du lịch bền vững phải đƣợc kết hợp vào phần lời nói đầu và trong cách diễn đạt của các điều khoản nhằm tạo ra sự hài hòa Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 107. 107. Sử dụng các quy định nhằm hỗ trợ chính sách du lịch có trách nhiệm • Giúp đảm bảo sự tuân thủ • Có thể bao gồm: – Tƣơng tác với môi trƣờng địa phƣơng và cộng đồng địa phƣơng – Hoạt động đƣợc phép và các loại hình hoạt động – Khả năng tiếp cận các nơi và/ hoặc tần suất sử dụng – Yêu cầu trình độ – Tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn kiến trúc Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 108. 108. Sử dụng quy hoạch sử dụng đất và kiểm soát sự phát triển nhằm hỗ trợ các chính sách du lịch có trách nhiệm • Tác động lên loại hình và vị trí phát triển du lịch và các hoạt động du lịch • Đặt thứ tự ƣu tiên các khu vực và các điểm cho việc bảo tồn đối với các hoạt động du lịch • Có thể đảm bảo sử dụng đất bền vững Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 109. 109. Sử dụng đánh giá tác động du lịch nhằm hỗ trợ chính sách du lịch có trách nhiệm • Yêu cầu những nhà đầu tƣ phải đánh giá các tác động tiềm tàng trong các bản đề xuất phát triển • Đảm bảo tính bền vững bằng cách xác định lợi ích cũng nhƣ tác hại (phí tổn) về mặt kinh tế, xã hội và môi trƣờng Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 110. 110. Sử dụng thuế và phí nhằm hỗ trợ chính sách du lịch có trách nhiệm • Thuế doanh nghiệp và thuế du lịch có thể giúp gây ảnh hƣởng tới các doanh nghiệp và hành vi của khách du lịch • Các chi phí sẽ giúp kiểm soát đƣợc số lƣợng khách du lịch • Doanh thu có đƣợc có thể đƣợc sử dụng cho việc quản lý, bảo tồn, hoặc hỗ trợ các dự án phát triển của cộng đồng địa phƣơng, vv. Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 111. 111. Sử dụng các thỏa thuận và ưu đãi tài chính nhằm hỗ trợ chính sách du lịch có trách nhiệm • Ảnh hƣởng lên hành vi của các doanh nghiệp bằng cách thƣởng các ƣu đãi tài chính khi các doanh nghiệp này hoạt động theo các cách nhất định • Có thể yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động theo các cách cụ thể có sự cân nhắc về môi trƣờng, xã hội và kinh tế • Có thể đƣợc sử dụng để giúp các loại hình hoạt động du lịch bền vững nhất định và hƣớng các nguồn đầu tƣ chính phủ vào các doanh nghiệp du lịch bền vững Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 112. 112. Sử dụng các cơ chế tình nguyện nhằm hỗ trợ chính sách du lịch có trách nhiệm • Các nguyên tắc ứng xử không ràng buộc về mặt pháp lý và các hƣớng dẫn cho du khách và doanh nghiệp • Giúp thiết lập các mong muốn hay yêu cầu về hành vi • Các chƣơng trình trao chứng nhận có thể thúc đẩy việc cải thiện các tiêu chuẩn về chất lƣợng Nguồn ảnh: Pixabay, www.pixabay.com
 113. 113. Sử dụng các công cụ hỗ trợ nhằm hỗ trợ các chính sách du lịch có trách nhiệm • Điều khoản về hạ tầng cơ sở và dịch vụ - nhằm thúc đẩy phát triển du lịch • Bồi dƣỡng năng lực - đáp ứng nhu cầu về lao động có kỹ năng và cải thiện việc sử dụng lao động và thu nhập tại địa phƣơng • Tiếp thị và các dịch vụ thông tin - hỗ trợ các công cụ kinh tế, hƣớng dẫn và chứng nhận, cũng nhƣ tạo điều kiện gia nhập thị trƣờng, quảng bá các hình thức du lịch hay sản phẩm nhất định, và tạo ảnh hƣởng tới hành vi của du khách Nguồn ảnh : Pixabay, www.pixabay.com
 114. 114. Xin trân trọng cảm ơn! Thank you!

×