20100603 Stelselstandaarden en SuwiML

777 views
696 views

Published on

Presentatie gegeven bij de ICTU Expertgroep Stelselstandaarden.

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20100603 Stelselstandaarden en SuwiML

 1. 1. Stelselstandaarden en SuwiML <ul><li>  </li></ul>03-06-2010 Dirk Temme (BKWI)
 2. 2. Wie zijn wij? <ul><li>BKWI staat voor B ureau K eteninformatisering W erk en I nkomen </li></ul><ul><li>Werkt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid </li></ul><ul><li>Vanaf 2002 </li></ul><ul><li>Wet S tructuur U itvoering W erk en I nkomen (SUWI) </li></ul>
 3. 3. Ketenpartners binnen sector Werk en Inkomen SVB gemeenten UWV WERKbedrijf BKWI IB
 4. 4. Ketenpartners binnen sector Werk en Inkomen WERK bedrijf AI SVB Gemeenten IB
 5. 5. Onze missie BKWI is dé onafhankelijke, betrouwbare deskundige op het gebied van ketendienstverlening & ICT. Onze primaire focus ligt bij organisaties binnen het domein ‘Werk & Inkomen’. Wij bedenken, ontwikkelen en onderhouden producten en diensten waarmee een keten integrale dienstverlening kan realiseren, en bieden deskundigheid bij implementatie en gebruik. Wij doen dit op praktische, transparante, klantgedreven, vooruitstrevende en vasthoudende wijze. Door onze inzet helpen ketenpartners meer burgers sneller naar Werk & Inkomen. Onze medewerkers bieden wij een inspirerende leeromgeving op basis van halen én brengen. In onze organisatie vieren wij samen onze successen en delen wij samen onze tegenslagen.
 6. 6. Onze taak <ul><ul><li>de samenwerking en communicatie tussen samenwerkende partijen bevorderen en faciliteren, zodat de ketenpartners in staat zijn hun gezamenlijke doelstellingen te realiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorzieningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Snel en veilig uitwisselen van actuele gegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisdeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktische hulp </li></ul></ul>
 7. 7. Wie zijn onze ketenpartners <ul><ul><li>UWV </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale Verzekeringsbank (SVB) </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD’s) </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsinspectie (AI) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) </li></ul></ul>
 8. 8. De producten / diensten van BKWI Overlegstructuur Domeingroepen Architectuur, Privacy en Beveiliging, Gegevens en Berichten, ICT Beheer Werkgroepen XML, Gegevens en Berichten Ketenoverleg Services en Support Change Advisory Board Het Centraal Meldpunt Ketenwijzigingen is een applicatie die door BKWI wordt beheerd
 9. 9. De producten/ diensten van BKWI Doelgroepen websites:
 10. 10. De producten/ diensten van BKWI Digitaal Klantdossier (DKD) Het DKD bevat alle gegevens over Werk en Inkomen van klanten van verschillende overheidsinstanties. De instanties kunnen de gegevens delen en klanten hoeven ze maar één keer af te geven.
 11. 11. Digitaal Klantdossier Virtueel electronisch dossier met klantgegevens van de verschillende ketenpartners in de sociale zekerheid. Geen grote bak gegevens… … maar services die ‘desgevraagd’ realtime actuele gegevens over persoon, arbeid, inkomen, opleidingen enz. aanbieden … aan werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden … aan de UWV-, gemeente- en Werkplein- medewerkers
 12. 13. Suwinet-Inkijk applicatie voor medewerkers inzage in klantgegevens van de ketenpartners UWV, WERKbedrijf, GSD'en, SVB. ook klantgegevens vanuit Gemeentelijke Basis Administratie, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, vh IB-Groep), RDW, Kadaster, Verificatie en InformatieSysteem (VIS) en de KvK. Bouw en beheer door BKWI 50000 gebruikers
 13. 14. Wat kun je doen met Suwinet-Inkijk? <ul><li>Suwinet-Inkijk wordt o.a. gebruikt voor: </li></ul><ul><ul><li>Het beoordelen van mogelijk recht op een </li></ul></ul><ul><li>(aanvullende) uitkering </li></ul><ul><ul><li>(Re) integratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Handhaving en fraudebestrijding </li></ul></ul><ul><ul><li>Terugvordering en verhaal </li></ul></ul>
 14. 15. Digitaal Klantdossier <ul><li>Andere applicaties die gebruik maken van het Digitaal Klantdossier </li></ul><ul><li>Gemeentelijk applicaties (GWS4All, CiVision, PlanConsult, ...) </li></ul><ul><li>Portalen (werk.nl, uwv.nl, mijnoverheid.nl) </li></ul><ul><li>Applicaties van de partijen (Sonar, MensCentraal) </li></ul>
 15. 16. De basis: het Suwi Gegevens Register (SGR) …
 16. 17. SGR Entiteiten
 17. 18. … en SuwiML … <ul><li>XML Dialect </li></ul><ul><li>Basisschema </li></ul><ul><li>Codelijsten </li></ul><ul><li>Overige bouwstenen </li></ul><ul><li>Webservices </li></ul><ul><li>Service Register </li></ul><ul><li>SuwiML Transactiestandaard </li></ul><ul><li>SuwiML Berichtstandaard </li></ul>
 18. 19. SuwiML Basisschema <ul><li>Simpletypes </li></ul>
 19. 20. SuwiML Basisschema
 20. 21. SuwiML Basisschema <ul><li>Complextypes </li></ul>
 21. 23. Codelijsten
 22. 24. Codelijsten
 23. 25. Andere bouwstenen <ul><li>Foutafhandeling </li></ul><ul><li>Header </li></ul><ul><li>Kwaliteitsaspecten </li></ul><ul><li>Correctieservice </li></ul>
 24. 26. Webservices
 25. 27. … de webservices …
 26. 28. … met een Request bericht …
 27. 29. … met een Request bericht …
 28. 30. … en een Response bericht …
 29. 31. … en een Response bericht …
 30. 33. SuwiML Berichtstandaard <ul><li>Inhoudsopgave </li></ul><ul><li>1. Inleiding </li></ul><ul><li>2. SuwiML berichtstandaard 8 </li></ul><ul><li>2.2. SuwiML berichtidentificatie 10 </li></ul><ul><li>2.3. Validatie 12 </li></ul><ul><li>3. SuwiML basisschema 13 </li></ul><ul><li>3.2. Gegevenstypen 13 </li></ul><ul><li>3.3. Entiteiten 16 </li></ul><ul><li>3.4. Hiërarchie 17 </li></ul><ul><li>3.5. Automatisch tabellenbeheer 19 </li></ul><ul><li>3.6. Versienummering 21 </li></ul><ul><li>4. SuwiML berichtschema 24 </li></ul><ul><li>4.2. SuwiML body 24 </li></ul><ul><li>Structuur 24 </li></ul><ul><li>Lege velden / waarden in een SuwiML bericht 35 </li></ul><ul><li>Afleiden berichtschema uit basisschema 35 </li></ul><ul><li>Soorten relaties 37 </li></ul><ul><li>Voorbeelden 41 </li></ul>4.3. Warning binnen SuwiML body 44 4.4. Clusters binnen SuwiML body 45 4.5. Beknopte samenvatting modellering SuwiML berichtschema 47 5. SuwiML berichtontwikkelingsmethodiek 49 5.1. Inleiding 49 5.2. Internationale ontwikkelingen mbt standaardisatie en berichtontwikkeling 49 Aanbevelingen met betrekking tot het berichtontwikkelingsproces 51 5.3. Het berichtontwikkelingsproces 52 Analyse, ontwerp, ontwikkeling 54 Implementatie en toepassing 54 5.4. Methodische ondersteuning van het berichtontwikkelingsproces 55 Procesmodel 55 State-transition-diagram 55 Time-sequence-diagram 55 Informatiemodel en berichthiërarchie 56 5.5. Specificatie van elektronische ketenberichten 56 Gegevensmodel 56 Berichtmodel 56 Specificatie van een elektronisch ketenbericht 58
 31. 34. SuwiML Transactiestandaard <ul><li>Inhoudsopgave </li></ul><ul><li>Hoofdstuk 1 Inleiding..................................4 </li></ul><ul><li>§ 1.1 Afspraken.......................................4 </li></ul><ul><li>§ 1.2 Verschillen met versie 2.0.............6 </li></ul><ul><li>§ 1.3 Doorvoeren van een nieuwe versie7 </li></ul><ul><li>§ 1.4 Historie...........................................7 </li></ul><ul><li>Hoofdstuk 2 Positionering...........................9 </li></ul><ul><li>§ 2.1 Internationale Standaarden.............9 </li></ul><ul><li>§ 2.2 Nationale Standaarden....................9 </li></ul><ul><li>§ 2.3 Standaarden in de Keten...............10 </li></ul><ul><li>§ 2.4 Verschillen met de OverheidsServiceBus.................................11 </li></ul><ul><li>§ 2.5 Verschillen met Basic Profile 1.1, SOAP 1.1, WSDL 1.1........11 </li></ul><ul><li>Hoofdstuk 3 Onderliggende Technische Basis Standaarden..................13 </li></ul><ul><li>§ 3.1 Verschillende Lagen.....................13 </li></ul><ul><li>§ 3.2 De XML Laag...............................13 </li></ul><ul><li>§ 3.3 De SOAP Laag..............................13 </li></ul><ul><li>§ 3.4 De HTTP Laag..............................14 </li></ul><ul><li>§ 3.5 De SSL Laag.................................15 </li></ul><ul><li>§ 3.6 WSDL en XML Schema...............16 </li></ul>
 32. 35. SuwiML Transactiestandaard <ul><li>Inhoudsopgave </li></ul><ul><li>Hoofdstuk 4 SuwiML Webservices............17 </li></ul><ul><li>§ 4.1 De WSDL file van een SuwiML Webservice...........................17 </li></ul><ul><li>4.1.1 De WSDL PortType.................17 </li></ul><ul><li>4.1.2 Document - Literal Wrapped Stijl........................................18 </li></ul><ul><li>4.1.3 De WSDL Binding...................18 </li></ul><ul><li>4.1.4 De WSDL Service....................20 </li></ul><ul><li>§ 4.2 Inkijk versus Meldingen...............20 </li></ul><ul><li>§ 4.3 De Ontvangstbevestiging..............22 </li></ul><ul><li>§ 4.4 Brokers en andere Tussenstations.24 </li></ul><ul><li>§ 4.5 SOAP Adapters.............................25 </li></ul><ul><li>§ 4.6 Verschillende Versies...................25 </li></ul><ul><li>§ 4.7 SOAP Toolkits..............................25 </li></ul><ul><li>§ 4.8 Stuurgegevens..............................26 </li></ul><ul><li>4.8.1 Ondersteuning voor WS-Addressing...................................26 </li></ul><ul><li>4.8.2 De SuwiML Header.................26 </li></ul><ul><li>§ 4.9 Ondersteuning voor binaire bestanden.....................................28 </li></ul>
 33. 36. SuwiML Transactiestandaard <ul><li>Inhoudsopgave </li></ul><ul><li>Hoofdstuk 5 SuwiML Berichten................31 </li></ul><ul><li>§ 5.1 Identificatie van Partijen / Componenten / Applicaties............32 </li></ul><ul><li>§ 5.2 Adressering..................................32 </li></ul><ul><li>§ 5.3 Route-Informatie...........................34 </li></ul><ul><li>§ 5.4 BerichtIdentificatie......................38 </li></ul><ul><li>§ 5.5 Transactie-gegevens......................39 </li></ul><ul><li>§ 5.6 Andere Stuurgegevens..................41 </li></ul><ul><li>§ 5.7 Valideren van een Inkomend Request......................................41 </li></ul><ul><li>§ 5.8 Diakrieten, karaktersets en encoderingen.................................41 </li></ul><ul><li>§ 5.9 Berichten met binaire bestanden...42 </li></ul><ul><li>Hoofdstuk 6 Foutafhandeling.....................46 </li></ul><ul><li>§ 6.1 Foutafhandeling in de WSDL.......46 </li></ul><ul><li>6.1.1 Afhandeling van 'Burgerservicenr niet gevonden'...............47 </li></ul><ul><li>§ 6.2 Fouten in de HTTP Headers.........48 </li></ul><ul><li>§ 6.3 Fouten in de SOAP structuur........48 </li></ul><ul><li>§ 6.4 Fouten in de stuur-informatie.......50 </li></ul><ul><li>§ 6.5 Fouten in de SOAP Body..............51 </li></ul><ul><li>§ 6.6 Fouten in de Payload.....................51 </li></ul>
 34. 37. SuwiML Transactiestandaard <ul><li>Inhoudsopgave </li></ul><ul><li>Hoofdstuk 7 Logging.................................53 </li></ul><ul><li>§ 7.1 Logging ten behoeve van Diagnostiek en Foutherstel........53 </li></ul><ul><li>§ 7.2 Management Informatie................55 </li></ul><ul><li>Hoofdstuk 8 Versiebeheer..........................56 </li></ul><ul><li>Hoofdstuk 9 Scenario's en Sequence Diagrammen...................57 </li></ul><ul><li>§ 9.1 Raadplegingen.............................57 </li></ul><ul><li>§ 9.2 Triggers, Signalen en (Terug-)Meldingen.............................59 </li></ul><ul><li>Hoofdstuk 10 Afsluiting.............................63 </li></ul><ul><li>§ 10.1 Gebruikte middelen.....................63 </li></ul><ul><li>§ 10.2 Groeipad.....................................63 </li></ul>
 35. 38. Actuele zaken <ul><li>Granulariteit, Doelbinding </li></ul><ul><li>Signalen, Triggers </li></ul><ul><li>DistinguishedNames ipv Kolom/Partij/Vestiging </li></ul><ul><li>SuwiML vs Digikoppeling </li></ul><ul><li>Webservices vs ebMS </li></ul><ul><li>Correctieservice <--> TMF </li></ul>
 36. 39. Een CorrectieVerzoek

×