‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬‫سلمت‬ ‫نظام‬ ‫در‬
‫زرگري‬ ‫دكتر‬
Farhad Zargari, MD, PhD
‫سر‬ ‫به‬ ‫سنتي‬ ‫مديريت‬ ‫دوران‬‫است‬ ‫آمده‬
Executive
Managerial
Leadership Skills
Skills
‫رهبري‬
‫است‬ ‫فرآيند‬ ‫يك‬ ‫رهبري‬
‫رهبر‬ ‫آن‬ ‫طي‬ ‫در‬ ‫كه‬
‫يا‬ ‫فرد‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫تل ش‬
‫بطور‬ ‫را‬ ‫جمعي‬
‫رسيدن‬ ‫بر...
‫رهبري‬
‫و‬ ‫آگاهانه‬ ‫تعهدي‬ ‫رهبري‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬
)Intentional(
‫نيست‬ ‫تصادفي‬
)Accidental(
‫صدها‬ ‫روزان...
Leadership vs. Management
-Leadership is creating a vision for
others to follow, establishing corporate
values, and transf...
Leadership vs. Management
“Managers are people who do
things right, and leaders are
people who do the right thing.”
Warren...
Leadership vs. Management
Leadership andLeadership and
managementmanagement
complement each other.complement each other.
Leadership vs. Management
• Do things right
• Status quo
• Short-term
• Means
• Builders
• Problem solving
• Do the right ...
Leadership vs. Management
‫رهبران‬ ‫وظايف‬
‫انداز‬ ‫چشم‬:‫براي‬
‫رهبري‬ ‫تحت‬ ‫كه‬ ‫كسانيكه‬
‫رابه‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫مسيرها‬ ‫هستند‬
‫مينمايند‬ ‫تبيين‬ ...
‫معاصر‬ ‫دوران‬ ‫در‬‍‫؛‬
‫سرمايه‬‫را‬ ‫جوامع‬ ‫اصلي‬
. ‫دانند‬ ‫مي‬ ‫انساني‬ ‫نيروي‬
‫مهمترين‬‫هدف‬‫منابع‬ ‫توسعه‬ :
‫انسا...
‫مي‬ ‫بحث‬ ‫بعد‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫انساني‬ ‫سرمايه‬
‫شود‬:
- ‫انسانها‬ ‫اين‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫زمان‬
- ,‫انسانها‬ ‫اين‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫...
‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬
‫طريق‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬
‫است‬ ‫پذير‬ ‫امکان‬ ‫مناسب‬ ‫آموزشهای‬
‫دانش‬
‫مهارت...
‫ا‬‫هد‬‫ا‬‫ف‬:‫آموزش‬
•‫انساني‬ ‫هوشمند‬ ‫سرمايه‬ ‫ايجاد‬
•‫منابع‬ ‫ساير‬ ‫از‬ ‫وري‬ ‫بهره‬ ‫ارتقاء‬
•‫كيفي‬ ‫خدمات‬ ‫تولي...
‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬
‫يـادگيـر‬‫ي‬
‫يـادگيـرنده‬ ‫سازمـان‬
‫سازمان‬
: ‫يادگيرنده‬
‫تنها‬ ‫كه‬ ‫نيست‬ ‫سازماني‬
‫زيادي‬ ‫حجم‬‫در‬ ‫آموزش‬
‫و‬ ‫شـود‬ ‫مي‬ ‫اداره‬ ‫آن‬
‫و‬ ‫دوره‬ ‫زيا...
: ‫كه‬ ‫است‬ ‫سازماني‬ ‫يادگيرنده‬ ‫سازمان‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫مستمر‬ ‫بطور‬
‫براي‬ ‫خود‬ ‫ظرفيت‬ ‫افزايش‬
. ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اي‬ ‫آ...
Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬
•‫ريزی‬ ‫برنامه‬
:‫آموزشی‬
1‫آموزشی‬ ‫سنجي‬ ‫نياز‬ -
2‫آموزشی‬ ‫بندی‬ ‫اولويت‬ -
3‫آموزشی‬ ‫های‬ ...
Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬
•‫آموزش‬‫مديران‬
•‫پزشكان‬ ‫آموزش‬
•‫پيراپزشك‬ ‫آموزش‬‫ان‬
•‫كاركنان‬ ‫آموزش‬
•‫بيماران‬ ‫آموزش‬
Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬
•‫آموزش‬:‫مديران‬
‫مديريتي‬ ‫هرم‬ ‫براي‬‫بيمارستان‬
‫دانش‬ ‫از‬ ‫برخورداري‬‫زير‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫لز...
Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬
•‫پزشكان‬ ‫آموزش‬:‫متخصص‬
‫فعاليت‬ ‫معيار‬‫پزشكان‬‫بيمارستان‬ ‫در‬ ‫متخصص‬,
‫صلح‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫بو...
Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬
•‫پزشكان‬ ‫آموزش‬:
‫فعاليت‬ ‫معيار‬‫پزشكان‬‫در‬ ‫عمومي‬
‫بيمارستان‬,
‫اين‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫علمي‬ ...
Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬
•‫پيراپزشك‬ ‫آموزش‬‫ان‬:
‫فعاليت‬ ‫معيار‬‫بيمارستان‬ ‫در‬ ‫پيراپزشكان‬,
‫اين‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫علم...
Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬
•‫كاركنان‬ ‫آموزش‬:
‫فعاليت‬ ‫معيار‬‫كاركنان‬‫ها‬ ‫رسته‬ ‫كليه‬‫در‬
‫بيمارستان‬‫مربوطه‬ ‫فني‬ ‫آز...
Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬
•‫بيماران‬ ‫آموزش‬:
‫بيماران‬ ‫آموزش‬‫ا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫پ‬‫يدميولو‬‫ژي‬
‫و‬ ‫پيشگيري‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫و‬...
•:‫خاص‬ ‫اقدامات‬
1-‫دنيا‬ ‫بزرگ‬ ‫بيمارستانهای‬ ‫با‬ ‫ميلد‬ ‫خواندگی‬ ‫خواهر‬
2‫ديگر‬ ‫کشورهای‬ ‫با‬ ‫مشترک‬ ‫المللی‬ ‫بي...
‫شما‬ ‫طرف‬ ‫هرگز‬ ‫زمان‬
‫نيست‬
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت

252
-1

Published on

فرهاد زرگری ,

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
252
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت

 1. 1. ‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬‫سلمت‬ ‫نظام‬ ‫در‬ ‫زرگري‬ ‫دكتر‬ Farhad Zargari, MD, PhD
 2. 2. ‫سر‬ ‫به‬ ‫سنتي‬ ‫مديريت‬ ‫دوران‬‫است‬ ‫آمده‬ Executive Managerial Leadership Skills Skills
 3. 3. ‫رهبري‬ ‫است‬ ‫فرآيند‬ ‫يك‬ ‫رهبري‬ ‫رهبر‬ ‫آن‬ ‫طي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫يا‬ ‫فرد‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫تل ش‬ ‫بطور‬ ‫را‬ ‫جمعي‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬ ‫آگاهانه‬ ‫شده‬ ‫تعيين‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫تشويق‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫متاثر‬
 4. 4. ‫رهبري‬ ‫و‬ ‫آگاهانه‬ ‫تعهدي‬ ‫رهبري‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ )Intentional( ‫نيست‬ ‫تصادفي‬ )Accidental( ‫صدها‬ ‫روزانه‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫هر‬ ‫قرار‬ ‫تاثير‬ ‫تحت‬ ‫اتفاقي‬ ‫را‬ ‫نفر‬ ‫هيچكدام‬ ‫اينها‬ ‫ولي‬ ‫ميدهيم‬
 5. 5. Leadership vs. Management -Leadership is creating a vision for others to follow, establishing corporate values, and transforming the way an organization does business -Management is the carrying out of the leader’s vision
 6. 6. Leadership vs. Management “Managers are people who do things right, and leaders are people who do the right thing.” Warren Bennis and Burt Nanus
 7. 7. Leadership vs. Management Leadership andLeadership and managementmanagement complement each other.complement each other.
 8. 8. Leadership vs. Management • Do things right • Status quo • Short-term • Means • Builders • Problem solving • Do the right thing • Change • Long-term • Ends • Architects • Inspiring/motivating Managers Leaders
 9. 9. Leadership vs. Management
 10. 10. ‫رهبران‬ ‫وظايف‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬:‫براي‬ ‫رهبري‬ ‫تحت‬ ‫كه‬ ‫كسانيكه‬ ‫رابه‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫مسيرها‬ ‫هستند‬ ‫مينمايند‬ ‫تبيين‬ ‫روشني‬. •: ‫انگيز ش‬‫تحت‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نيل‬ ‫براي‬ ‫رهبري‬ .‫ميكنند‬ ‫ايجاد‬ ‫تمايل‬ ‫و‬ ‫اشتياق‬
 11. 11. ‫معاصر‬ ‫دوران‬ ‫در‬‍‫؛‬ ‫سرمايه‬‫را‬ ‫جوامع‬ ‫اصلي‬ . ‫دانند‬ ‫مي‬ ‫انساني‬ ‫نيروي‬ ‫مهمترين‬‫هدف‬‫منابع‬ ‫توسعه‬ : ‫انساني‬
 12. 12. ‫مي‬ ‫بحث‬ ‫بعد‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫انساني‬ ‫سرمايه‬ ‫شود‬: - ‫انسانها‬ ‫اين‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫زمان‬ - ,‫انسانها‬ ‫اين‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫فكر‬ ‫مهارت‬ ‫مهمترين‬‫هدف‬‫منابع‬ ‫توسعه‬ : ‫انساني‬
 13. 13. ‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫است‬ ‫پذير‬ ‫امکان‬ ‫مناسب‬ ‫آموزشهای‬ ‫دانش‬ ‫مهارت‬ ‫بينش‬
 14. 14. ‫ا‬‫هد‬‫ا‬‫ف‬:‫آموزش‬ •‫انساني‬ ‫هوشمند‬ ‫سرمايه‬ ‫ايجاد‬ •‫منابع‬ ‫ساير‬ ‫از‬ ‫وري‬ ‫بهره‬ ‫ارتقاء‬ •‫كيفي‬ ‫خدمات‬ ‫توليد‬ •‫خطا‬ ‫كاهش‬ •‫مشتريان‬ ‫رضايتمندي‬ •‫بازار‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫افزايش‬
 15. 15. ‫انساني‬ ‫منابع‬ ‫توسعه‬ ‫يـادگيـر‬‫ي‬ ‫يـادگيـرنده‬ ‫سازمـان‬
 16. 16. ‫سازمان‬ : ‫يادگيرنده‬ ‫تنها‬ ‫كه‬ ‫نيست‬ ‫سازماني‬ ‫زيادي‬ ‫حجم‬‫در‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫شـود‬ ‫مي‬ ‫اداره‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫زيادي‬ ‫تعـداد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫كل س‬‫برگزار‬ ‫يـادگيـرنده‬ ‫سازمـان‬
 17. 17. : ‫كه‬ ‫است‬ ‫سازماني‬ ‫يادگيرنده‬ ‫سازمان‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مستمر‬ ‫بطور‬ ‫براي‬ ‫خود‬ ‫ظرفيت‬ ‫افزايش‬ . ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اي‬ ‫آينده‬ ‫ساختن‬ ‫چنين‬ ‫براي‬ ‫يادگيري‬ ‫ساز‬ ‫بارور‬ ‫سازماني‬‫ي‬ ‫ظرفيت‬‫و‬ ‫ها‬‫خليقيت‬ . ‫هاست‬ ‫يـادگيـرنده‬ ‫سازمـان‬
 18. 18. Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬ •‫ريزی‬ ‫برنامه‬ :‫آموزشی‬ 1‫آموزشی‬ ‫سنجي‬ ‫نياز‬ - 2‫آموزشی‬ ‫بندی‬ ‫اولويت‬ - 3‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ - ‫اولويت‬ ‫و‬ ‫نيازها‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫ناظر‬ ‫ها‬ ‫شده‬ ‫تعيين‬ ‫اندازسازمانی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رهبر‬ ‫توسط‬
 19. 19. Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬ •‫آموزش‬‫مديران‬ •‫پزشكان‬ ‫آموزش‬ •‫پيراپزشك‬ ‫آموزش‬‫ان‬ •‫كاركنان‬ ‫آموزش‬ •‫بيماران‬ ‫آموزش‬
 20. 20. Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬ •‫آموزش‬:‫مديران‬ ‫مديريتي‬ ‫هرم‬ ‫براي‬‫بيمارستان‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫برخورداري‬‫زير‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫لزم‬ :‫است‬ ‫الزامي‬ 1‫رهبري‬ ‫مفاهيم‬ - 2‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫هاي‬ ‫تكنيك‬ - 3‫كيفيت‬ ‫-مديريت‬ 4‫-نظام‬‫پ‬‫يشنهادات‬ 5‫ساير‬ ‫با‬ ‫ميلد‬ ‫مقايسه‬ - ‫دنيا‬ ‫در‬ ‫تختخوابی‬ ‫هزار‬ ‫بيمارستانهای‬ ‫انتخابي‬ ‫روشهاي‬ WORK SHOP-1 LITERATURE-2 MULTIMEDIA-3 WEB SITE-4 VISIT TO OTHER-5 CENTERS
 21. 21. Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬ •‫پزشكان‬ ‫آموزش‬:‫متخصص‬ ‫فعاليت‬ ‫معيار‬‫پزشكان‬‫بيمارستان‬ ‫در‬ ‫متخصص‬, ‫صلح‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫بورد‬ ‫داشتن‬‫ي‬‫خواهد‬ ‫علمي‬ ‫های‬ ‫ت‬ .‫بود‬ ‫انتخابي‬ ‫روشهاي‬LITERATURE-1 MULTIMEDIA-2 WEB SITE-3 WORK SHOP-4 OBSERVERSHIP-5
 22. 22. Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬ •‫پزشكان‬ ‫آموزش‬: ‫فعاليت‬ ‫معيار‬‫پزشكان‬‫در‬ ‫عمومي‬ ‫بيمارستان‬, ‫اين‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫علمي‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫هم‬ ‫آزمون‬ ‫آزمون‬ ‫سطح‬‫پ‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫انترني‬ ‫ره‬ ‫انتخابي‬ ‫روشهاي‬TESTING-1 LITERATURE-2 MULTIMEDIA-3 WEB SITE-4 WORK SHOP-5
 23. 23. Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬ •‫پيراپزشك‬ ‫آموزش‬‫ان‬: ‫فعاليت‬ ‫معيار‬‫بيمارستان‬ ‫در‬ ‫پيراپزشكان‬, ‫اين‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫علمي‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫هم‬ ‫آزمون‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫رشته‬ ‫هر‬ ‫فاينال‬ ‫آزمون‬ ‫سطح‬ ‫انتخابي‬ ‫روشهاي‬TESTING-1 LITERATURE-2 MULTIMEDIA-3 WEB SITE-4 WORK SHOP-5
 24. 24. Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬ •‫كاركنان‬ ‫آموزش‬: ‫فعاليت‬ ‫معيار‬‫كاركنان‬‫ها‬ ‫رسته‬ ‫كليه‬‫در‬ ‫بيمارستان‬‫مربوطه‬ ‫فني‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ , .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫انتخابي‬ ‫روشهاي‬TESTING-1 LITERATURE-2 MULTIMEDIA-3 WEB SITE-4
 25. 25. Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬ •‫بيماران‬ ‫آموزش‬: ‫بيماران‬ ‫آموزش‬‫ا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫پ‬‫يدميولو‬‫ژي‬ ‫و‬ ‫پيشگيري‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بيماريها‬‫ا‬‫تر‬ ‫ثربخش‬ ‫خواهد‬ ‫صورت‬ ‫شده‬ ‫ارايه‬ ‫درمانهاي‬ ‫نمودن‬ .‫گرفت‬ ‫انتخابي‬ ‫روشهاي‬LITERATURE-1 MULTIMEDIA-2 WEB SITE-3 GROUP LECTURES-4
 26. 26. •:‫خاص‬ ‫اقدامات‬ 1-‫دنيا‬ ‫بزرگ‬ ‫بيمارستانهای‬ ‫با‬ ‫ميلد‬ ‫خواندگی‬ ‫خواهر‬ 2‫ديگر‬ ‫کشورهای‬ ‫با‬ ‫مشترک‬ ‫المللی‬ ‫بين‬ ‫-سمينارهای‬ 3‫در‬ ‫سخنرانی‬ ‫جهت‬ ‫بزرگ‬ ‫مراکز‬ ‫علمی‬ ‫هيئت‬ ‫از‬ ‫-دعوت‬ ‫ميلد‬ 4‫-گذاشتن‬case‫در‬ ‫مهم‬ ‫هاي‬web site 5‫آنها‬ ‫دعوت‬ ‫به‬ ‫دنيا‬ ‫بزرگ‬ ‫بيمارستانهای‬ ‫از‬ ‫-بازديد‬ 6-‫دنيا‬ ‫بزرگ‬ ‫بيمارستانهای‬ ‫و‬ ‫ميلد‬ ‫بين‬ ‫تطبيقی‬ ‫مطالعات‬ Plan‫بيمارستان‬ ‫آموزشي‬
 27. 27. ‫شما‬ ‫طرف‬ ‫هرگز‬ ‫زمان‬ ‫نيست‬
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×