.
‫دراند‬ ‫تدبر‬‫های‬ ‫يشه‬‫مشاه‬‫ي‬‫ر‬
‫جها‬‫ن‬
Exceptional Quotes
-3-
Dr. Zargari
drzargari@gmail.com
Emily Dickinson :
We turn not older
with years, but
newer every day.
(‫)ع‬ ‫علي‬ ‫حضرت‬:
‫و‬ ‫كردن‬ ‫نيكى‬ ;‫بهشت‬ ‫گنجهاى‬ ‫از‬
‫آن‬ ‫نمودن‬ ‫پنهان‬‫مصيبتها‬ ‫بر‬ ‫صبر‬ ‫و‬
‫عدم‬ ‫)يعنى‬ ‫گر...
‫نسبت‬ ‫شما‬‫نسبت‬ ‫شما‬
‫قبول‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫به‬‫قبول‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫به‬
‫تغيير‬ ‫ميكنيد‬‫تغيير‬ ‫ميكنيد‬
‫ماهيت‬‫ماهيت‬.‫م...
Thomas Jefferson:
• The advertisement is
the most truthful part
of a newspaper.
‫بر‬ ‫دلتلت‬ ‫مشکلت‬‫بر‬ ‫دلتلت‬ ‫مشکلت‬
‫دارند‬ ‫حلها‬ ‫راه‬ ‫وجود‬‫دارند‬ ‫حلها‬ ‫راه‬ ‫وجود‬
Chinese Proverb:
• Be not afraid of
growing slowly,
be afraid only of
standing still.
‫علي‬ ‫حضرت‬
)‫ع‬ ):
،‫كند‬ ‫اصلح‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫ميان‬ ‫كه‬ ‫آن‬
‫م‬ ‫اصلح‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫ميان‬ ‫خدا‬‫ی‬‫و...
‫زندگی‬‫آموزگار‬‫سمجی‬‫است‬‫آنقدر‬‫در‬
‫سهای‬‫خود‬‫را‬‫تکرار‬‫م‬‫يکند‬‫تا‬‫آنها‬‫را‬
‫ياد‬‫بگيريم‬
Quran is not a book of algebra
or geometry but is a collection
of rules which guides human
beings to the right way, the
wa...
‫شما‬ ‫باورهاي‬‫شما‬ ‫باورهاي‬
‫آنچه‬ ‫كننده‬ ‫تعيين‬‫آنچه‬ ‫كننده‬ ‫تعيين‬
‫ميخواهيد‬ ‫كه‬‫ميخواهيد‬ ‫كه‬
‫دهيد‬ ‫انجام‬‫...
George Eliot:
The reward
of one duty
is the power
to fulfill
another.
•Management
is nothing
more than
motivating
people.
Lee Iacocca:
‫پ‬:‫ص‬ ‫اسلم‬ ‫يامبر‬
‫ق‬ ‫فردای‬‫يامت‬
‫در‬ ‫چيزی‬
‫تراز‬‫و‬‫اعمال‬ ‫ی‬
‫از‬ ‫تر‬ ‫سنگين‬
‫خوب‬ ‫اخل ق‬
‫نيست‬.
Internat...
‫مشتري‬ ‫رضايت‬‫مشتري‬ ‫رضايت‬
‫رضايت‬‫رضايت‬
‫در‬ ‫مشتري‬‫در‬ ‫مشتري‬
‫ظاهر‬‫ظاهر‬
‫ساده‬ ‫بسيار‬‫ساده‬ ‫بسيار‬
‫عمل‬ ‫ول...
• Yesterday is not
ours to recover,
but tomorrow is
ours to win orto
lose.
‫تغ‬‫از‬ ‫يير‬‫من‬‫آغاز‬
‫و‬ ‫جا‬ ‫همين‬ ‫از‬ ‫ميشود‬
‫الن‬ ‫همين‬
‫در‬ ‫ها‬ ‫ژاپنی‬ ‫شعار‬
‫:توسعه‬
A conference is a
gathering of important
people who singly can do
nothing but together can
decide that
nothing can
be done...
Dr. ZargariDr. Zargari
““The wolf is essentialThe wolf is essential
to the health of theto the health of the
deer”deer”
International Affairs Dept. / Social Security OrganizationInternational Affairs Dept. / Social Security Organization
‫)ع‬ ...
‫سنتي‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ , ‫راهكارها‬ , ‫ها‬ ‫رويه‬ ‫با‬
‫ديروز‬
‫و‬ ‫امروز‬ ‫پيچيده‬ ‫و‬ ‫فراوان‬ ‫مسايل‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نم...
• “It is not the
strongest of the
species that
survive, nor the
most intelligent,
but the one most
responsive to
change.”
...
‫؟‬ ‫كيست‬ ‫مشتري‬
‫محدوده‬ ‫در‬ ‫ناظر‬ ‫مهمترين‬ ‫مشتري‬
‫وابسته‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫او‬ . ‫است‬ ‫ما‬ ‫كار‬
‫مزاحم‬ . ‫ايم‬ ‫وابس...
Bertrand
Russell :
We have, in fact,
two kinds of
morality side by
side: one which we
preach but do not
practice, and
anot...
Peter Drucker :
• So much of what we
call management
consists in making it
difficult for people to
work.
Exceptional Quotes -3-, تدبر درانديشه های مشاهير جهان -3-
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Exceptional Quotes -3-, تدبر درانديشه های مشاهير جهان -3-

175
-1

Published on

فرهاد زرگری ,

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
175
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Exceptional Quotes -3-, تدبر درانديشه های مشاهير جهان -3-

 1. 1. . ‫دراند‬ ‫تدبر‬‫های‬ ‫يشه‬‫مشاه‬‫ي‬‫ر‬ ‫جها‬‫ن‬ Exceptional Quotes -3- Dr. Zargari drzargari@gmail.com
 2. 2. Emily Dickinson : We turn not older with years, but newer every day.
 3. 3. (‫)ع‬ ‫علي‬ ‫حضرت‬: ‫و‬ ‫كردن‬ ‫نيكى‬ ;‫بهشت‬ ‫گنجهاى‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫نمودن‬ ‫پنهان‬‫مصيبتها‬ ‫بر‬ ‫صبر‬ ‫و‬ ‫عدم‬ ‫)يعنى‬ ‫گرفتاريها‬ ‫كردن‬ ‫نهان‬ ‫و‬ .‫است‬ (‫آنها‬ ‫از‬ ‫شكايت‬
 4. 4. ‫نسبت‬ ‫شما‬‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫قبول‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫به‬‫قبول‬ ‫كه‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫تغيير‬ ‫ميكنيد‬‫تغيير‬ ‫ميكنيد‬ ‫ماهيت‬‫ماهيت‬.‫ميدهيد‬.‫ميدهيد‬
 5. 5. Thomas Jefferson: • The advertisement is the most truthful part of a newspaper.
 6. 6. ‫بر‬ ‫دلتلت‬ ‫مشکلت‬‫بر‬ ‫دلتلت‬ ‫مشکلت‬ ‫دارند‬ ‫حلها‬ ‫راه‬ ‫وجود‬‫دارند‬ ‫حلها‬ ‫راه‬ ‫وجود‬
 7. 7. Chinese Proverb: • Be not afraid of growing slowly, be afraid only of standing still.
 8. 8. ‫علي‬ ‫حضرت‬ )‫ع‬ ): ،‫كند‬ ‫اصلح‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫ميان‬ ‫كه‬ ‫آن‬ ‫م‬ ‫اصلح‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫ميان‬ ‫خدا‬‫ی‬‫و‬ ‫كند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ت‬ِ ‫آخر‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫آن‬،‫كند‬ ‫درست‬ ‫كار‬ ‫خدا‬ ‫دنيا‬‫ی‬‫او‬‫ر‬.‫دهد‬ ‫سامان‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫كه‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫واعظ‬ ‫خويشتن‬‫ی‬،‫است‬ ‫حافظ‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خدا‬‫ی‬.‫است‬
 9. 9. ‫زندگی‬‫آموزگار‬‫سمجی‬‫است‬‫آنقدر‬‫در‬ ‫سهای‬‫خود‬‫را‬‫تکرار‬‫م‬‫يکند‬‫تا‬‫آنها‬‫را‬ ‫ياد‬‫بگيريم‬
 10. 10. Quran is not a book of algebra or geometry but is a collection of rules which guides human beings to the right way, the way which the greatest philosophers are unable to decline it. Albert Einstein: •‫ان‬ ‫سخن‬‫ي‬‫کر‬ ‫قرآن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شتن‬‫يم‬
 11. 11. ‫شما‬ ‫باورهاي‬‫شما‬ ‫باورهاي‬ ‫آنچه‬ ‫كننده‬ ‫تعيين‬‫آنچه‬ ‫كننده‬ ‫تعيين‬ ‫ميخواهيد‬ ‫كه‬‫ميخواهيد‬ ‫كه‬ ‫دهيد‬ ‫انجام‬‫دهيد‬ ‫انجام‬،،‫می‬‫می‬ ‫باشند‬‫باشند‬
 12. 12. George Eliot: The reward of one duty is the power to fulfill another.
 13. 13. •Management is nothing more than motivating people. Lee Iacocca:
 14. 14. ‫پ‬:‫ص‬ ‫اسلم‬ ‫يامبر‬ ‫ق‬ ‫فردای‬‫يامت‬ ‫در‬ ‫چيزی‬ ‫تراز‬‫و‬‫اعمال‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫سنگين‬ ‫خوب‬ ‫اخل ق‬ ‫نيست‬. International Affairs Dept. / Social Security OrganizationInternational Affairs Dept. / Social Security Organization
 15. 15. ‫مشتري‬ ‫رضايت‬‫مشتري‬ ‫رضايت‬ ‫رضايت‬‫رضايت‬ ‫در‬ ‫مشتري‬‫در‬ ‫مشتري‬ ‫ظاهر‬‫ظاهر‬ ‫ساده‬ ‫بسيار‬‫ساده‬ ‫بسيار‬ ‫عمل‬ ‫ولي‬‫عمل‬ ‫ولي‬ ‫مشكل‬ ‫بسيار‬‫مشكل‬ ‫بسيار‬ ‫رضايت‬‫رضايت‬ ‫در‬ ‫مشتري‬‫در‬ ‫مشتري‬ ‫ظاهر‬‫ظاهر‬ ‫ساده‬ ‫بسيار‬‫ساده‬ ‫بسيار‬ ‫عمل‬ ‫ولي‬‫عمل‬ ‫ولي‬ ‫مشكل‬ ‫بسيار‬‫مشكل‬ ‫بسيار‬
 16. 16. • Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win orto lose.
 17. 17. ‫تغ‬‫از‬ ‫يير‬‫من‬‫آغاز‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫همين‬ ‫از‬ ‫ميشود‬ ‫الن‬ ‫همين‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ژاپنی‬ ‫شعار‬ ‫:توسعه‬
 18. 18. A conference is a gathering of important people who singly can do nothing but together can decide that nothing can be done. Fred Allen:
 19. 19. Dr. ZargariDr. Zargari ““The wolf is essentialThe wolf is essential to the health of theto the health of the deer”deer”
 20. 20. International Affairs Dept. / Social Security OrganizationInternational Affairs Dept. / Social Security Organization ‫)ع‬ ‫علي‬ ‫:)حضرت‬ ‫كس‬ ‫دنيا‬ ‫در‬ ‫زاهد‬‫ی‬ ‫بر‬ ‫حرام‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫نكند‬ ‫غلبه‬ ‫،صبرش‬ ‫شكرش‬ ‫از‬ ‫حلل‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫.باز‬
 21. 21. ‫سنتي‬ ‫نگرش‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ , ‫راهكارها‬ , ‫ها‬ ‫رويه‬ ‫با‬ ‫ديروز‬ ‫و‬ ‫امروز‬ ‫پيچيده‬ ‫و‬ ‫فراوان‬ ‫مسايل‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمي‬ ‫دا‬ ‫مساعدي‬ ‫فرداپاسخهاي‬‫د‬.
 22. 22. • “It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” Charles Darwin:
 23. 23. ‫؟‬ ‫كيست‬ ‫مشتري‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫ناظر‬ ‫مهمترين‬ ‫مشتري‬ ‫وابسته‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫او‬ . ‫است‬ ‫ما‬ ‫كار‬ ‫مزاحم‬ . ‫ايم‬ ‫وابسته‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫ما‬ ، ‫نيست‬ ‫كار‬‫م‬. ‫است‬ ‫ما‬ ‫كار‬ ‫.هدف‬ ‫نيست‬ ‫ا‬ ‫بخشي‬ ، ‫نيست‬ ‫ما‬ ‫كار‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫بيگانه‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫نيستيم‬ ‫ما‬ ‫اين‬ . ‫ماست‬ ‫ازكار‬ ‫ميكنيم‬ ‫حقش‬ ‫در‬ ‫لطفي‬ ‫او‬ ‫كار‬ ‫انجام‬ ‫كردن‬ ‫فراهم‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫اوست‬ ‫،اين‬‌ . ‫ميكند‬ ‫لطف‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫فرصت‬
 24. 24. Bertrand Russell : We have, in fact, two kinds of morality side by side: one which we preach but do not practice, and another which we practice but seldom preach.
 25. 25. Peter Drucker : • So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×