การสร้าง e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ผ่าน Social Media และ Google Apps for Education [RMUTK]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

การสร้าง e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ผ่าน Social Media และ Google Apps for Education [RMUTK]

on

 • 1,854 views

การสร้าง e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ผ่าน Social Media และ Google Apps for Education ...

การสร้าง e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ผ่าน Social Media และ Google Apps for Education
๔-๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา [DICT]
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Statistics

Views

Total Views
1,854
Views on SlideShare
1,850
Embed Views
4

Actions

Likes
1
Downloads
69
Comments
0

1 Embed 4

http://127.0.0.1 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การสร้าง e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ผ่าน Social Media และ Google Apps for Education [RMUTK] Presentation Transcript

 • 1. ๔-๕ ก ันยายน ๒๕๕๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ กนยายน อาคารเฉลมพระเกยรต มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ราชมงคลกรุ
 • 2. 21st Century Student Outcomes & Support Systems y pp y The Partnership for 21st Century Skills http://www.p21.org
 • 3. ICT2020:ICT2020: National ICT Policy 2011-2020 2011-
 • 4. ICT2020ICT2020 : Framework
 • 5. WriterCalcImpressDrawBase www.openoffice.org/th
 • 6. http://www.bigbluebutton.org
 • 7. http://202.29.13.53/Live_Broadcast.html (เครืองสง) ่ ่http://202.29.13.53/Live_Subscriber.html (เครืองร ับ) ่
 • 8. http://mahara.org
 • 9. http://drupal.orghttp://www.cmssociety.com
 • 10. www.joomla.org
 • 11. http://wordpress.org
 • 12. Wikipedia p
 • 13. http://moodle.org
 • 14. Social Media
 • 15. Application: Podcast pp
 • 16. Application: Webcast pp
 • 17. Application: Skype pp yp
 • 18. Bloom’s Taxonomy for iPads http://langwitches.org
 • 19. Second Life
 • 20. Second Life
 • 21. Virtual University y
 • 22. Weblog g
 • 23. Social Media: Facebook http://www.facebook.com
 • 24. Social Media: Facebook
 • 25. Social Media: Twitter Twitter.com
 • 26. Social Media: MULTIPLY http://www.multiply.com
 • 27. e-Book
 • 28. Classification of Clouds ขอบคุณรู ปภาพ จากผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 29. Simple Move to Cloud Services ขอบคุณรู ปภาพ จากผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 30. Integration to Online Services g ขอบคุณรู ปภาพ จากผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 31. Google Apps for Education
 • 32. วิทยากร อาจารย์์ ดร.ปณิตา วรรณพิรณ ป ิ ิ ุ ี ึ รองห ัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีทางอาชวศกษา สําน ักวิจ ัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี panitaw@kmutnb.ac.th http://www.panitaw.com http://www.facebook.com/drpanitaw 081 455 5741 ื่ ึสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสารเพือการศกษา คณะครุศาสตร์อตสาหกรรม ่ ุ มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ