1

1,233 views
1,114 views

Published on

Published in: Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
225
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1

 1. 1. 1. ДЕФИНИРАНЕ НА КОНФЛИКТА Татяна Дронзина Курс УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ Бакалавърска програма Катедра политология СУ Свети Климент Охридски
 2. 2. Кратък преглед на лекцията <ul><li>Етимология на думата конфликт </li></ul><ul><li>Определения за конфликта </li></ul><ul><li>Обяснителни теории за конфликта </li></ul>
 3. 3. Етимология
 4. 4. <ul><li>Има латински произход </li></ul><ul><li>Произтича от cum + fligere </li></ul><ul><li>Cum е представка, която обозначава взаимност или заедност </li></ul><ul><li>Fligere означава удрям, бия </li></ul><ul><li>Латинският глагол CONFLIGERE означала бия едно нещо в друго </li></ul><ul><li>В английски език за първи път се използва в модерното си значение през 1430 г., прониква в него от старофренски </li></ul><ul><li>според други (Forcellini) fligere вероятно идва от по-стария корен PLAG и PHLIB (друзки език), което означава натискам, чупя. Тази теория за произхода обаче няма сериозен фонетичен фундамент </li></ul>
 5. 5. Дефиниции за конфликта
 6. 6. http://www.thefreedictionary.com/conflict <ul><li>1. Състояние на открита, често продължителна борба; битка или война </li></ul><ul><li>2. Състояние на дисхармония между несъвместими или антагонистични лица, идеи, интереси; сблъсък </li></ul><ul><li>3. Психична борба, често несъзнателна, произтичаща от противопоставянето на взаимно изключващи се импулси, желания или тенденции </li></ul><ul><li>4. Противопоставяне между характери или сили в драма, по-специално такова, което формира действието или интригата </li></ul>
 7. 7. http://dictionary.die.net/conflict <ul><li>1: открит сблъсък между две противопоставени групи или индивиди </li></ul><ul><li>2: противопоставяне между две едновременни, но несъвместими чувства </li></ul><ul><li>3: враждебна среща между две военни сили по време на война </li></ul><ul><li>4: състояние на противопоставяне меджу хора, идеи и интереси </li></ul><ul><li>5: несъвместимост между данни или събития </li></ul><ul><li>6: противопоставяне в рамките на драма между характери или сили </li></ul><ul><li>7: несъгласие или спор за нещо важно </li></ul>
 8. 8. M.Nicholson: Rationality and the Analysis of International Conflict. 1992:11 <ul><li>„ съществува конфликт когато двама човека желаят да осъществят действия, които са взаимно инконсистентни. Те могат да искат да направят едно и също нещо, например, да изядат една и съща ябълка, или могат да искат да направят различни неща, като тези неща са несъвместими, като например когато двама човека искат да бъдат заедно, но единият желае да отиде на кино, а другия – да си стои у дома. Конфликтът получава разрешение тогава, когато взаимно съвместим набор от действия бъде изработен. Тази дефиниция може да се разшири от индивиди към групи (такива като нации или държави); в конфликта могат да бъдат въвлечени повече от две страни. Принципите остават същите. .“ </li></ul>
 9. 9. Луис Крисберг <ul><li>Това е ситуация, в която две страни възприемат целите, нуждите и интересите си като несъвместими </li></ul>
 10. 10. Питър Уолнщейн: <ul><li>Социална ситуация, в която минимум две страни се стремят в едно и също време към едни и същи недостатъчни ресурси </li></ul>
 11. 11. Розов: <ul><li>Конфликтът е стълкновение на страни, индивиди или общества, обусловени от конфликтиращите им интереси, претенции и намерения </li></ul>
 12. 12. Норберт Роперс <ul><li>Онова, което определяме като конфликт, е разлика в интересите, възприета като такава от поне една от страните в сферата на социалното взаимодействие и имаща като резултат ситуация, където аспирациите на различните страни не могат да бъдат реализирани в еднаква степен. </li></ul>
 13. 13. Фридрих Гласл <ul><li>Социалният конфликт е взаимодействие между актьори, в което в което поне един актьор установя на практика разлика разлики в мисленето/схващането/възприятието/чувството/и/или/желанието в отношението към друг актьор/актьори и то така, че осъществяването да е възпрепятствано от друг актьор/актрьори </li></ul>
 14. 14. Джон Бъртън <ul><li>Конфликтите са концентрирани върху проблеми, които не подлежат на компромис и са свързани с онтологични човешки нужди като оцеляване и идентичност </li></ul><ul><li>Спор: страните споделят едни и същи интереси и цели, но имат различия относно средствата за реализирането им </li></ul><ul><li>Диспутът се отнася до ситуации, където страните имат различни цели и интереси, които могат да бъдат разрешени чрез преговори или обсждане </li></ul>
 15. 15. Рубин, Прюит и Ким <ul><li>Конфликтът се конституира от възприетите дивергенции на интересите или убеждението, че настоящите аспирации на страните не могат да бъдат постигнати в едно и също време. </li></ul>
 16. 16. Антъни Гиденс <ul><li>Под конфликт разбирам реалната борба между действащи хора или групи независимо от това, какви са източниците на тази борба, както и начините и средствата мобилизирани от всяка страна. </li></ul>
 17. 17. Теории за конфликта
 18. 18. <ul><li>Структурна </li></ul><ul><li>Психологическа </li></ul><ul><li>Теория за социалните процеси </li></ul><ul><li>Теория за човешките нужди </li></ul><ul><li>Комуникационна теория </li></ul>
 19. 19. Структурна теория <ul><li>Обяснява конфликта с напреженията, които възникват поради недостатъчни ресурси </li></ul><ul><li>Представители: Маркс, Вебер, Дарендорф </li></ul><ul><li>Фокусира се върху отношенията, не върху индивидите </li></ul>
 20. 20. Психологически теории <ul><li>Индивидът, с неговите психология и психози, искания и желания, е в основа на конфликта в обществото и между обществата. </li></ul><ul><li>Конфликтът е резултат от индивидуалните поведения. </li></ul><ul><li>Представители: Фройд и фройдистки школи </li></ul><ul><li>Някои от последователите на Фройд смятат, че корените на конфликта са в самия индивид. </li></ul>
 21. 21. Теория за социалните процеси <ul><li>Представлява синтез между предишните две </li></ul><ul><li>Основен възглед: добрата социализация и доброто поведение намаляват вероятността от конфликта, а лошото поведение води индивида до конфликт с организациите в обществото и причинява антисоциалното му поведение </li></ul>
 22. 22. Теория за човешките нужди <ul><li>В основата на конфликта лежат неудовлетворените човешки нужди </li></ul><ul><li>Основни представители: Джон Бъртън </li></ul>
 23. 23. Комуникационна теория <ul><li>Ако конфликтите не са разрешени, то е защото страните в тях не комуникират достатъчно </li></ul>

×