Dr. Kollár Csaba: Communication versus discourse

877 views

Published on

Dr. Kollár Csaba: Communication versus discourse

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dr. Kollár Csaba: Communication versus discourse

 1. 1. Dr. Kollár Csaba PhD. értekezés Annamaria Silvana De Rosa: Communication versus discourse (Kommunikáció vagy diskurzus) című írásáról ~ o ~ In: Theories and Controversies in Social Psychology Ed. by: János László and Wolfgang Wagner ~ o ~ PTE BTK Pszichológiai doktori iskola
 2. 2. Tudományos dialógus vagy monológ 1. <ul><li>A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a radikális diskurzus analízis (RDA) (amerikai iskola) kapcsán számos probléma merül fel bumeráng hatásként. </li></ul><ul><li>A tudás történeti-kulturális eredetű és a nyelv a társadalmi cselekvés egyik formája. A gondolat létrejöttéhez szükséges a nyelv (ez ellentétes a hagyományos nézettel) </li></ul>
 3. 3. Tudományos dialógus vagy monológ 2. <ul><li>Fontos az interakció a társadalmi érintkezés során </li></ul><ul><li>Az interaktív folyamatok, amelyek közös tudást képeznek a társadalmi érintkezés során fontosabbak, mint a változatlan kognitív struktúrák. </li></ul><ul><li>A diskurzív pszichológia radikális megközelítése úgy foglalható össze, hogy „a szövegen kívül nem létezik semmi.” (Burr) </li></ul>
 4. 4. Tudományos dialógus vagy monológ 3. <ul><li>Egy másik megközelítés a társadalmi reprezentációs elmélet (SRT), ami az európai irányzat. </li></ul><ul><li>Az SRT „rokonai” a szociológia, valamint a kulturális antropológia. </li></ul><ul><li>Kritika az angolszász világból: sok mindennel foglalkozik, ami nem tartozik a hagyományos pszichológia körébe. </li></ul>
 5. 5. Az RDA 1. <ul><li>A társadalmi viselkedést elemzi </li></ul><ul><li>Nem veszi figyelembe a különböző attitűdöket, hitet, reprezentációt. </li></ul><ul><li>Ennek ellenére nem tagadja hogy a kognitív folyamatok szerepet játszhatnak különböző viselkedések és társadalmi folyamatok magyarázatában. </li></ul>
 6. 6. Az RDA 2. <ul><li>Alapja a cselekvés (másnéven diskurzus), minden létező kifejező formájában. (Rosa és Farr) </li></ul><ul><li>Minden diskurzus kontextusba helyezett társadalmi érintkezés, amely a cél elérése irányul, és ezáltal részlegesen szubjektív és cselekvésorientált. </li></ul>
 7. 7. Az RDA 3. <ul><li>Feltételezhető, hogy az egyén nyelvezete a világot írja le, miközben szöveget elemez és társadalmi és politikai helyzete megmutatkozik. A diskurzus elemzők őszintébbek a többi tudósnál, mert felismerték, hogy nem tudják függetleníteni munkájukat az általuk vizsgált szociálpszichológiai folyamatoktól. (Potter) </li></ul>
 8. 8. Az RDA 4. <ul><li>Kettősség jellemzi (látható – láthatatlan, tudatos – tudattalan), amely meghatározza a szöveghasználatot. </li></ul><ul><li>Kérdéses, hogy milyen kódokat alkalmazzanak a szöveg jelentéstartalmának a megfejtéséhez. </li></ul><ul><li>Egy diskurzus elemzésekor más diskurzusokra is tekintettel kell lenni, mivel visszautalások történhetnek előző beszélgetésekre. </li></ul>
 9. 9. Az RDA 5. <ul><li>A viselkedés, a hit, a reprezentáció változhat a diskurzus folyamán egy bizonyos kontextuson belül. </li></ul><ul><li>A beszéd nem véletlenszerű produktuma 1-1 interaktív helyzetnek, hanem reprodukálja a társadalmi szférában jelen levő „interpretatív repertoárt”, melyeken keresztül az egyén a társadalomhoz kapcsolódik. (antiszociális egyénekre nem igaz) </li></ul>
 10. 10. Az RDA 6. <ul><li>Az egyén tudatosan, vagy nem tudatosan olyan retorikailag bevált és koherens diskurzív struktúrákat alkalmaz, amelyek a nyelvben tárgyiasulnak és a személyközi kapcsolatok mikrokontextusából adódnak. </li></ul><ul><li>„ minden diskurzus egy társadalmi gyakorlat, relatívságában és változékonyságában. </li></ul>
 11. 11. Az RDA 7. <ul><li>A beszélő egyben retorikai manipulátor, aki a diskurzust saját céljainak megfelelően építi fel, autonóm, cselekvő stratéga. </li></ul><ul><li>Másfelől a beszélő passzív résztvevő, akit alakít a saját szövege, a kommunikatív helyzet véletlenszerűsége és megvalósíthatósága. </li></ul>
 12. 12. Az RDA 8. <ul><li>A társadalmi szereplő forgatókönyv nélküli színész, akit az adott hely és idő által befolyásolt helyzet alakít. </li></ul><ul><li>Az emberek nem azt mondják, amit szeretnének, hanem amit a szituáció megenged nekik: bábok, akiket a sajátjuknak hitt gondolataik mozgatnak. Kérdéses, hogy nem vagyunk-e a diskurzus áldozatai. (Burr) </li></ul>
 13. 13. Az RDA 9. <ul><li>Helyettesíti a kommunikáció tudományának tipikus szókészletét, egy másik szókészlettel, aminek az alapja a cselekvés fogalmának megalkotása. </li></ul>
 14. 14. Az RDA 10. <ul><li>Az RDA-ban a kód, interpretáció, dekódolás, átvitel, információ, fogadás, üzenet HELYETT cselekvés, használ, előad, (fel)épít, hibáztat, igazol, cselekvésorientált fogalmak kerülnek használatra. </li></ul>
 15. 15. Az RDA 11. <ul><li>A kommunikáció hagyományos nyelvében, melyet a kognitív tudomány befolyásol, a reprezentációs folyamatok jelenléte különböző elképzeléseken alapuló kódokon keresztül kerül szűrésre. </li></ul><ul><li>Különböző aspektusok játszanak szerepet a szöveg felépítésében. </li></ul>
 16. 16. Az RDA 12. <ul><li>A kódok irányítják az üzenet megalkotását, valamint az üzenet dekódolását és interpretálását is. </li></ul><ul><li>Az RDA fogalomkészlete megtestesíti a kommunikációs folyamatokat, melyeket látható cselekvésekként kezel, azáltal, hogy tagadja a kognitív és a szocio-kognitív cselekvések szerepét az interakció során. </li></ul>
 17. 17. Az RDA 13. (összefoglalás) <ul><li>Diskurzus: beszéd és szöveg, amely a társadalmi cselekvés része. (Potter) </li></ul><ul><li>Megismerés: a résztvevők cselekvésének a jellemzője, hogy az előadó ember számára konstruálja, jellemzi és irányítja a szituációt. (Potter & Edwards) </li></ul><ul><li>Reprezentáció: diskurzív objektumok, melyeket emberek alkotnak beszéd és szöveg közben (Potter & Edwards) </li></ul>
 18. 18. Az RDA 14. (összefoglalás) <ul><li>Cselekvés: gyakorlati, technikai és személyközi feladatok megoldása munka közben, emberi kapcsolatok során, kulturális eseményeken. (Potter & Edwards) </li></ul><ul><li>Memória: társadalmi gyakorlatok sora, melyek különböző cselekvésekhez kapcsolódnak és biztosítja a hitelességet. (Potter) </li></ul>
 19. 19. Az RDA 15. (összefoglalás) <ul><li>Konstrukció: a beszédben és a szövegben van. (Potter & Edwards) </li></ul><ul><li>Más szóval: </li></ul><ul><ul><li>A diskurzus a beszédben és a szövegben jelen levő reprezentáció </li></ul></ul><ul><ul><li>A reprezentáció a beszédben és szövegben jelen levő diskurzus. </li></ul></ul>
 20. 20. Az SRT 1. <ul><li>Nincs kommunikáció reprezentáció nélkül és nincs reprezentáció kommunikáció nélkül. </li></ul><ul><li>A társadalmi reprezentációt a kommunikáció vezeti, ugyanakkor a kommunikáció alakítja a társadalmi reprezentációt (körforgás). </li></ul>
 21. 21. Az SRT 2. <ul><li>Szoros kapcsolat van a kommunikáció és a társadalmi reprezentáció között, nem tudunk kommunikálni társadalmi reprezentáció nélkül és a társadalmi reprezentáció akkor válik társadalmi örökségünkké, amikor a kommunikáció tárgyává válik. (Moscovici) </li></ul>
 22. 22. Az SRT 3. <ul><li>A kommunikáció és a társadalmi reprezentáció megértéséhez az alábbi kérdéseket érdemes figyelembe venni: </li></ul><ul><ul><li>A kommunikáció a társadalmi reprezentációk egyik forrása-e (C -> SR) </li></ul></ul><ul><ul><li>A kommunikáció csupán a társadalmi reprezentáció egyik kifejező eszköze-e (SR -> C) </li></ul></ul>
 23. 23. Az SRT 4. <ul><ul><li>A kommunikáció és a társadalmi reprezentáció azonosak-e (C=SR) </li></ul></ul><ul><ul><li>A kommunikáció és a társadalmi reprezentáció egymásra kölcsönösen hatnak-e (C SR) </li></ul></ul>
 24. 24. Az SRT 5. <ul><li>Mi a kommunikáció? </li></ul><ul><ul><li>Mi a kommunikáció és a nyelv közötti viszony </li></ul></ul><ul><ul><li>A kommunikáció a nyelv szinonimája-e </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha igen, akkor a nyelv csupán diskurzus, vagy több, mint diskurzus, esetleg valami más-e </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha a kommunikáció több mint nyelv és a nyelv több mint diskurzus, akkor mi a képen, hangon, cselekvésen, rituálén alapuló kommunikáció ismeretelméleti helyzete? </li></ul></ul>
 25. 25. Az SRT 6. <ul><li>Mi a társadalmi reprezentáció? </li></ul><ul><ul><li>A társadalmi reprezentáció azonos-e a megismeréssel, esetleg más, avagy több-e </li></ul></ul><ul><ul><li>A társadalmi reprezentáció a tudás tárgya-e, vagy más, vagy több-e </li></ul></ul><ul><ul><li>A társadalmi reprezentáció pusztán nyelvészet </li></ul></ul><ul><ul><li>Le lehet-e redukálni a társadalmi reprezentáció vizsgálatát nyelvészeti adatok elemzésére, vagy kiterjesztendő-e más megjelenítési csatornákra </li></ul></ul>
 26. 26. Az SRT 7. <ul><ul><li>Ha társadalmi reprezentáció az ikonikus és szimbolikus határán van, akkor lehetséges-e mindkét aspektust vizsgálni, anélkül, hogy az egyik a másik rovására válna </li></ul></ul><ul><ul><li>Mi a kapcsolat a kommunikáció, a társadalmi reprezentáció és a média (közvetítő közeg) között </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A médium maga az üzenet-e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A média semleges kulturális vagy technológiai közeg </li></ul></ul></ul>
 27. 27. Az SRT 8. <ul><ul><ul><li>Az új média alapvető szerepet játszik-e a kommunikáció, a társadalmi reprezentáció és a média kapcsolatának megváltoztatásában. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A társadalmi reprezentáció és a kommunikáció kölcsönösen függenek egymástól, mivel a kommunikációnak fontos szerepe van a társadalmi reprezentáció átvitelében és folyamatos fenntartásában. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A társadalmi reprezentáció a kommunikációból ered. (Sommer) </li></ul></ul></ul>
 28. 28. Az SRT 9. <ul><li>Eredetibb társadalmi perspektívát alkalmaz, amely a társadalmi interkcionizmuson alapul, így a társadalmi tudást és a kommunikációt összeköti. </li></ul><ul><li>Folyamatba foglalja a tartalmat, a kontextust, a kommunikatív médiát és a társadalmi funkciókat. </li></ul>
 29. 29. Az SRT 10. <ul><li>Az elméletet támogató tudósok szerint a „társadalmi színész (beszélő)” a mindennapi élet során a különböző kommunikációs rendszereken, csatornákon és kontextusokon keresztül megalkotja és újra bemutatja ismereteit, és ezáltal társadalmi identitását. </li></ul>
 30. 30. Az SRT 11. <ul><li>Rendezi a társadalmi világot és az egyén számára kommunikációs kódot nyújt, melynek segítségével más egyénekkel vagy csoportokkal kommunikálhat. </li></ul><ul><li>Kritika: ez nem más, mint a korábban már ismert kognitív pszichológiai megközelítés, amely társadalmi objektumokra van alkalmazva. </li></ul>
 31. 31. Az SRT 12. <ul><li>Moscovici társadalmi reprezentációs elmélete szerint minden mentális folyamat az észleléstől a memórián keresztül a probléma megoldásig vagy más emberek reprezentációját vagy társadalomtörténettel bíró kulturális formákat foglal magában. </li></ul>
 32. 32. Az SRT 13. <ul><li>Zajonc szerint paradox módon az észlelést a kommunikációtól elkülönítve vizsgálják, bár szoros összefüggés van közöttük. „Az észlelés a kommunikáció fizetőeszköze”. </li></ul>
 33. 33. Az SRT és RDA paradigmájában található perspektívák 1. <ul><li>Számos diskurzus létezik, bizonyos kommunikatív körülményekre jellemző reprezentáció és cél meghatározhatja a diskurzust. </li></ul><ul><li>Markova szerint az SRT teóriájának körülményessége dialogizmusnak tekinthető. </li></ul>
 34. 34. Az SRT és RDA paradigmájában található perspektívák 2. <ul><li>Az RDA-ban és az SRT-ben is a kontextusnak strukturális szerepe van, amelynek központjában a mindennapi élet cselekvéseinek vizsgálata áll a laboratóriumi kísérletek helyett. </li></ul><ul><li>Az RDA , valamint a beszédelemzés mikrokontextusokban vizsgálja a szöveget, melyet párbeszéd során alkotnak meg a beszélők (itt és most) </li></ul>
 35. 35. Az SRT és RDA paradigmájában található perspektívák 3. <ul><li>Az SRT makrokontextusban vizsgálja a szöveget, és a inkább a több csoporthoz tartozást helyezi előtérbe az „itt és most” szituációhoz képest. </li></ul><ul><li>Az SRT a mikrokontextusban vizsgált szövegben felfedezi a makrokontextusban jelen levő társadalmi érintkezés dinamikáját. </li></ul>
 36. 36. Az SRT és RDA paradigmájában található perspektívák 4. <ul><li>A diskurzív pszichológia memóriához kapcsolódó viszonya meglehetősen összetett az RDA-nál. </li></ul><ul><li>Az emlékezés szerepe a társadalmi gyakorlatok sorozatának tekinthető, melyek különböző cselekvésekhez kapcsolódnak - RDA. (Potter) </li></ul>
 37. 37. Az SRT és RDA paradigmájában található perspektívák 5. <ul><li>A memória az emlékező virtuális diszlokációja, amelyben az emlékező a diskurzív szituációt megelőző idősíkra tekint vissza (SRT). </li></ul><ul><li>A nyelvészeti repertoárnak nincs mentális, avagy emlékezet-erősítő jellege, csupán egy bizonyos időben és társadalmi kontextusban létrejövő dolog (SRT). </li></ul>
 38. 38. Az SRT és RDA paradigmájában található perspektívák 6. <ul><li>Előző cselekvések és beszélgetések emléke befolyásolhatja társadalmi cselekvéseinket (SRT). </li></ul><ul><li>Az interakció jellege befolyásolja a memóriát, és a memória befolyásolja az interakció felépítését és irányultságát (SRT). </li></ul>
 39. 39. Az SRT és RDA paradigmájában található perspektívák 7. <ul><li>A társadalmi reprezentáció a múltban megszerzett tudás és tapasztalat által belénk rögzült repertoárt jelenti (SRT) </li></ul><ul><li>Ez a tapasztalat megjelenik a jelenben új jelentéstartalommal átszőve, dinamikusságot sugallva a stabilitás és a változás állandó jelenléte miatt (SRT) </li></ul>
 40. 40. De Rosa megállapításai 1. <ul><li>A két irányzatot egymás kiegészítőjeként kellene tekinteni. </li></ul><ul><li>A két irányzatnak integrálódnia kellett volna már. </li></ul><ul><li>A mostani PhD hallgatók egyre gyakrabban mutatnak érdeklődést az RDA és az SRT iránt, és azon gondolkodnak, hogy a két iskola miért nem egyesül, dolgozik együtt. </li></ul>
 41. 41. De Rosa megállapításai 2. <ul><li>A két irányzat között párbeszédnek kellene lennie, és a különböző irányzatok képviselői nem hallgatják meg egymást, és nem olvassák egymás műveit. </li></ul><ul><li>Hogy a két irányzat közötti párbeszéd valódi és gyümölcsöző lesz-e, azt csak a jövő fogja igazolni. </li></ul><ul><li>Bízik ennek mihamarabbi pozitív megvalósulásában. </li></ul>
 42. 42. KAPCSOLAT/CONTACT http://drkollarcsaba.hu [email_address] drkollarcsaba http://drkollarcsaba.hu/?feed=rss2 http://twitter.com/drkollarcsaba www.facebook.com/drkollarcsaba www.delicious.com/drkollarcsaba www.slideshare.net/drkollarcsaba www.ecademy.com/user/drkollarcsaba www.youtube.com/drkollarcsaba www.flickr.com/photos/drkollarcsaba www.netvibes.com/drkollarcsaba www.linkedin.com/in/drkollarcsaba www.myspace.com/drkollarcsaba

×