EL NOU CODI DE CONSUM          DE CATALUNYA         ASPECTES DE GESTIÓ         COMERCIAL I DE L...
Les normatives reguladores del comerç i del     consum a Catalunya.        Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de m...
La Generalitat de Catalunya inicia un procés    de simplificació normativa i publica el    Decret 321/2011, de 19 ...
Donat que s’ha publicat la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del     Codi de consum de Catalunya, mitjançant aquest Decr...
ELEMENTS BÀSICS DEL CODI DE CONSUM      Article 121-2      Drets protegits      Els drets i els interessos ...
QUINES SÓN LES OBLIGACIONS DE LES  EMPRESES?     Atendre les persones consumidores.     Controlar la seguretat ...
    Requereix destinar temps i personal a        l’atenció a les persones consumidores.          Per ...
EL CODI DE CONSUM ENS PORTA A UN   NOU PERFIL PROFESSIONAL DEL   COMERCIANT I DEL PRESTADOR DE   SERVEISoctubre 2011...
PER PRENDRE DECISIONS ENS CAL     Conèixer les normatives de seguretat.     Conèixer les característiques dels...
QUINES PODEN SER LES   CONSEQÜÈNCIES DE NO COMPLIR   CORRECTAMENT AQUESTES   OBLIGACIONS ?octubre 2011      ...
  No complir els aspectes de seguretat pot      implicar responsabilitats civils i penals i la      pèrdua de...
IMPORT DE LES SANCIONS             Article 333-1 Codi de Consum     a) Per a les infraccions lleus, una m...
INFRACCIONS I SANCIONS  Sanció mínima de 10.001 euros.  a) Incomplir les disposicions sobre seguretat dels béns i   ...
INFRACCIONS I SANCIONS  Sanció mínima de 10.001 euros.      Incomplir les disposicions que regulen la      inf...
  Sancions de fins a 10.000 euros.     No lliurar la documentació contractual, la factura o el comprovant de    ...
EL CODI DE CONSUM REGULA LES    OBLIGACIONS DE LES PERSONES   EMPRESÀRIES EN LES RELACIONS AMB    LES PERSONES CO...
La Constitució espanyola, l’Estatut   d’Autonomia de Catalunya i les lleis de   consum, consideren a les persones  ...
QUIN PLUS SUPOSA AQUESTA            PROTECCIÓ ESPECIAL?        Una tutela especial en les lleis     ...
LA TUTELA ESPECIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA   CODI DE CONSUM   Article 311-1   Tutela dels drets de les persone...
Existeix igualtat de les parts:     En els litigis entre els particulars     En el litigis entre els empresaris  ...
En els litigis entre les persones consumidores i les     persones empresàries no hi ha igualtat entre les     part...
NOVES OBLIGACIONSoctubre 2011      http://fsanchezmo.wordpress.com/
INFORMACIÓ  Article 126-1  Promoció, publicitat i informació  1. La promoció dels béns i els serveis destinats a les...
Article 126-5  Característiques dels béns  La informació que figura als envasos, als embalatges i a les etiquetes dels...
Les persones consumidores tenen dret a rebre      informació suficient i fàcilment accessible sobre els       p...
Si s’accepten targetes o altres mitjans de pagament     de manera habitual, no se’n pot limitar l’ús en     determ...
No es poden incrementar els preus o les condicions    per raó de la forma o el mitjà de pagament en    quantitats ...
Les persones consumidores tenen dret a        conèixer l’horari d’atenció al públic dels             ...
Cal lliurar una factura, un tiquet o un justificant de la    transacció, amb els conceptes següents, sens perjudici de...
Els tiquets i les factures cal que tingui una durada    equivalent almenys a la vida útil o la conformitat del    ...
  Els venedors tenen l’obligació de subministrar béns o     prestar serveis segurs i, en conseqüència, han     ...
SECTORS AMB NORMATIVES    PRÒPIES DE CONSUMoctubre 2011        http://fsanchezmo.wordpress.com/
Prestació de serveis sobre béns de naturalesa   duradora.      Serveis de reparació (SAT)      Serveis d’insta...
Prestació de serveis a domicili.        Sentén per serveis a domicili tots els destinats al        mantenime...
  Reparació de vehicles automòbils   Decret 298/1993, de 8 d’octubre, de modificació del decret 147/1987 de    31 ...
•Centres de bronzejat artificial  Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de  bronzejat art...
PRESSUPOSTOS: DIFERÈNCIES PER   SECTORS    (SAT) Els establiments a què fa esment el present Decret resten     ...
AMB EL CODI DE CONSUM            per tots els sectors               Art 251-3.4.      Les c...
EMMAGATZEMATGE     L’usuari restarà obligat a pagar despeses d’emmagatzematge/sempre que     aquestes li hagin e...
AMB EL CODI DE CONSUM             Article 211-3.2  El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer ...
GARANTIES    SERVEIS TÈCNICS (Derogada normativa específica)   Tots els serveis sotmesos a la present normativa s’...
 TALLERS DE REPARACIÓ VEHICLES AUTOMÒBILS   16.2 Sestableix com període de garantia mínima obligatòria    el de tr...
ARA AMB EL CODI DE CONSUM   Article 251-5   Garantia dels serveis   1. Els diversos tipus de serveis s’han de gar...
QUIN TIPUS DE SERVEI FEM?   Contractes d’obra   Contractes de servei  Article 251-1  Empresaris que presten serv...
AVANTATGES EN EL RESGUARD DE DIPÒSIT          EXEMPLE : RESGUARD DE DIPÒSIT A LES TINTORERIES     5.4 En el...
QUÈ FAN LES ADMINISTRACIONS    COMPETENTS EN CONSUM ?   Article 126-10   Serveis públics de consum        ...
QUINES SÓN LES ADMINISTRACIONS DE   CONSUM COMPETENTS ?     L’Agència Catalana del Consum     Els Consells Co...
LES PERSONES CONSUMIDORES ES   PODEN DIRIGIR A:     Les oficines municipals/comarcals/provincials      d’inf...
 Poden  presentar una queixa      Poden  presentar una reclamació         Poden  presentar una denúncia...
LES RECLAMACIONS  Es poden solucionar mitjançant:   Una mediació   Un arbitratge  Article 132-2 Principis  1. ...
ARBITRATGEoctubre 2011   http://fsanchezmo.wordpress.com/
EN EL CAS DE DENÚNCIA JA NO HI HA   VOLUNTARIETAT.   ESTEM DINS D’UN PROCEDIMENT SANCIONADOR.   Les persones consum...
CODI DE CONSUM   Article 333-6 Restitució de quantitats percebudes indegudament     Independentment de les sancions...
Quins són els aspectes claus de    seguretat que cal conèixer ?octubre 2011         http://fsanchezmo.wordpres...
EL COMERCIANT I EL PRESTADOR   DE SERVEIS TÉ LA CONSIDERACIÓ   DE GARANToctubre 2011         http://fsanchezmo...
Per protegir la salut i la seguretat de les persones    consumidores, el Codi de Consum estableix unes directrius   ...
Obligacions específiques del distribuïdor        Només es poden distribuir productes segurs, de        man...
A EFECTES PRÀCTICS AQUESTA DILIGÈNCIA IMPLICA QUE    Si s’han posat en el mercat béns o serveis insegurs, s’ha d’info...
COM PODEM SABER SI UN PRODUCTE ÉS    INSEGUR?    Cal conèixer la normativa del producte.    Cal conèixer el fun...
Es presumeix que són segurs els béns     que duen, si és preceptiu, el marcatge CE       o bé que disposen d’un...
octubre 2011  http://fsanchezmo.wordpress.com/
D’acord amb la normativa de seguretat dels        productes, per avaluar el risc hem de prendre en        co...
LA XARXA D’ALERTES        s’ha de consultar periòdicament la         Xarxa d’alertes de l’Agència Catalana ...
ON COMUNICAR UNA INCIDÈNCIA?        Generalitat de Catalunya. Agència Catalana del Consum.             ...
Més informacióoctubre 2011          http://fsanchezmo.wordpress.com/
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El nou Codi de consum i la derogació de la normativa sectorial catalana de consum

661 views

Published on

Unificació de la normativa catalana de consum. Aspectes calus de la gestió comercial i la prestació de serveis a les persones consumidores.
La Generalitat de Catalunya inicia un procés de simplificació normativa i publica el Decret 321/2011, de 19 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Empresa i Ocupació. Algunes normatives sectorials de consum han sigut derogades en entrar en vigor el nou Codi de Consum de Catalunya.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El nou Codi de consum i la derogació de la normativa sectorial catalana de consum

 1. 1. EL NOU CODI DE CONSUM DE CATALUNYA ASPECTES DE GESTIÓ COMERCIAL I DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS F. Xavier Sánchez Moragas Llicenciat en dret Especialista en dret del consumoctubre 2011
 2. 2. Les normatives reguladores del comerç i del consum a Catalunya. Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual saprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre. Llei 7/1996, de 15 gener, d’ Ordenació del Comerç Minorista (estatal) Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (estatal) Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 3. 3. La Generalitat de Catalunya inicia un procés de simplificació normativa i publica el Decret 321/2011, de 19 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Empresa i Ocupació.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 4. 4. Donat que s’ha publicat la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, mitjançant aquest Decret, s’han derogat les següents lleis especifiques, per unificar criteris legals: • Decret 389/1983, de 15 de setembre, sobre etiquetatge dels productes que es comercialitzen a Catalunya. • Decret 166/1990, de 20 de juny, pel qual es regula la prestació del servei de transport de vehicles automòbils avariats. • Decret 290/1995, de 28 de setembre, pel qual es regulen determinades activitats de prestació de serveis a domicili. • Decret 213/2001, de 24 de juliol, de protecció dels drets del consumidor i usuari en la prestació de serveis sobre els béns de naturalesa duradora. • Ordre de 7 de maig de 1997, per la qual es regula la garantia dels vehicles automòbils usats. • Ordre TRI/487/2006, de 18 d’octubre, per garantir la informació i la protecció dels drets dels consumidors i usuaris en el procés d’implantació de la televisió digital terrestre (TDT).octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 5. 5. ELEMENTS BÀSICS DEL CODI DE CONSUM Article 121-2 Drets protegits Els drets i els interessos de les persones consumidores protegits per aquesta llei són els següents: a) El dret a la protecció de la salut i a la seguretat. b) El dret a la protecció dels interessos econòmics i socials. c) El dret a la indemnització i reparació de danys. d) El dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica. e) El dret a la informació, l’educació i la formació. f) El dret a la representació, la consulta i la participació. g) Els drets lingüístics.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 6. 6. QUINES SÓN LES OBLIGACIONS DE LES EMPRESES?  Atendre les persones consumidores.  Controlar la seguretat dels productes i dels serveis.  Assumir les garanties dels productes i serveis.  Gestionar les reclamacions de consum.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 7. 7.  Requereix destinar temps i personal a l’atenció a les persones consumidores.  Per informar i assessorar sobre els productes.  Per atendre les reclamacions.  Requereix destinar temps i personal per gestionar la relació amb els proveïdors.  Per controlar la seguretat dels productes.  Per controlar i exigir la conformitat dels productes.  Per controlar la publicitat dels productes.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 8. 8. EL CODI DE CONSUM ENS PORTA A UN NOU PERFIL PROFESSIONAL DEL COMERCIANT I DEL PRESTADOR DE SERVEISoctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 9. 9. PER PRENDRE DECISIONS ENS CAL  Conèixer les normatives de seguretat.  Conèixer les característiques dels productes i serveis.  Conèixer la normativa que regula la documentació que cal complimentar en les relacions de consum.  Conèixer com s’han de gestionar les reclamacions de consum.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 10. 10. QUINES PODEN SER LES CONSEQÜÈNCIES DE NO COMPLIR CORRECTAMENT AQUESTES OBLIGACIONS ?octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 11. 11.  No complir els aspectes de seguretat pot implicar responsabilitats civils i penals i la pèrdua de productes.  No complir els aspectes d’atenció a les persones consumidores pot implicar sancions administratives.  No respectar les condicions contractuals pot suposar haver d’anar a la via judicial.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 12. 12. IMPORT DE LES SANCIONS Article 333-1 Codi de Consum  a) Per a les infraccions lleus, una multa de fins a 10.000 euros.  b) Per a les infraccions greus, una multa compresa entre 10.001 i 100.000 euros, quantitat que es pot ultrapassar fins a assolir el quíntuple del valor dels béns o els serveis objecte de la infracció.  c) Per a les infraccions molt greus, una multa compresa entre 100.001 i 1.000.000 d’euros, quantitat que es pot ultrapassar fins a assolir el dècuple del valor dels béns o els serveis objecte de la infracció.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 13. 13. INFRACCIONS I SANCIONS Sanció mínima de 10.001 euros. a) Incomplir les disposicions sobre seguretat dels béns i dels serveis posats al mercat a disposició de les persones consumidores. relacionat amb els delictes dels articles 359 , 360, 363, 364 del codi penal. b) Fer accions o omissions que, encara que no incompleixin cap disposició, produeixin un risc o un dany efectiu per a la seguretat de les persones consumidores, si es fan sense les precaucions o cauteles exigibles en l’activitat. relacionat amb el delicte de l’article 360 del codi penal.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 14. 14. INFRACCIONS I SANCIONS Sanció mínima de 10.001 euros. Incomplir les disposicions que regulen la informació i la publicitat dels preus dels béns i serveis.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 15. 15.  Sancions de fins a 10.000 euros.  No lliurar la documentació contractual, la factura o el comprovant de la venda de béns o de la prestació de serveis, o cobrar o incrementar el preu per aquest lliurament.  No disposar de fulls oficials de reclamació o denúncia o no anunciar- ne l’existència.  Incrementar els preus previstos en el pressupost sense la conformitat expressa de la persona consumidora.  Incrementar els preus dels recanvis o de les peces que s’utilitzen en les reparacions o instal·lacions de béns.  Cobrar per mà d’obra, trasllat o visita quantitats que superin el doble dels costos mitjans estimats de cada sector.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 16. 16. EL CODI DE CONSUM REGULA LES OBLIGACIONS DE LES PERSONES EMPRESÀRIES EN LES RELACIONS AMB LES PERSONES CONSUMIDORES constitueix un plus afegit a la normativa civiloctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 17. 17. La Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les lleis de consum, consideren a les persones consumidores la part feble de les relacions contractuals i n’estableixen una protecció especialoctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 18. 18. QUIN PLUS SUPOSA AQUESTA PROTECCIÓ ESPECIAL?  Una tutela especial en les lleis  Una tutela especial dels poders públicsoctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 19. 19. LA TUTELA ESPECIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA CODI DE CONSUM Article 311-1 Tutela dels drets de les persones consumidores 1. Els poders públics de Catalunya, especialment els que tenen específicament encarregada la tutela i la defensa dels drets de les persones consumidores, han de vetllar, per mitjà de procediments eficaços i efectius, pel compliment dels drets que reconeixen aquesta llei i les normatives específiques i sectorials de defensa i protecció de les persones consumidores.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 20. 20. Existeix igualtat de les parts:  En els litigis entre els particulars  En el litigis entre els empresaris En aquests casos, caldrà anar sempre a la jurisdicció civil i mercantil.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 21. 21. En els litigis entre les persones consumidores i les persones empresàries no hi ha igualtat entre les parts i les administracions públiques poden intervenir-hi. Per tant, a més de poder solucionar els problemes als jutjats, les empreses han de relacionar-se amb les administracions de consum competents, quan les persones consumidores presenten una denúncia o reclamació .octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 22. 22. NOVES OBLIGACIONSoctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 23. 23. INFORMACIÓ Article 126-1 Promoció, publicitat i informació 1. La promoció dels béns i els serveis destinats a les persones consumidores ha d’ésser concebuda i duta a terme de manera que no pugui enganyar o induir a engany sobre llurs característiques o condicions. 2. La publicitat s’ha de fer d’acord amb els principis de suficiència, objectivitat, veracitat i autenticitat, i no pot, sigui quin sigui el suport utilitzat, induir a error o a falses expectatives als seus destinataris. 3. La informació que figura als envasos, als embalatges i a les etiquetes dels productes ha d’ésser veraç i suficient.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 24. 24. Article 126-5 Característiques dels béns La informació que figura als envasos, als embalatges i a les etiquetes dels productes ha d’incloure els aspectes següents: a) La naturalesa i la composició. b) La quantitat. c) La qualitat. d) La mesura i el pes. e) El risc que en comporta l’ús, si escau. f) La manera de preveure, contrarestar i reduir els efectes no desitjables dels incidents que, malgrat les instruccions, es puguin produir. g) L’origen. h) La informació obligatòria dels distintius de qualitat. i) Les altres característiques rellevants de l’oferta.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 25. 25. Les persones consumidores tenen dret a rebre informació suficient i fàcilment accessible sobre els preus, les tarifes, les condicions de venda i els conceptes que incrementin el preu, abans d’adquirir el bé o contractar el servei o l’ús als punts de venda dels béns i als establiments de prestació de serveis. Aquesta informació ha d’ésser visible per a la persona consumidora, de manera que no indueixi a error o engany.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 26. 26. Si s’accepten targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual, no se’n pot limitar l’ús en determinats períodes o condicions, sempre que es compleixin els requisits normals per a aquests mitjans de pagament.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 27. 27. No es poden incrementar els preus o les condicions per raó de la forma o el mitjà de pagament en quantitats superiors a les despeses que l’empresari o empresària hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l’admissió del mitjà de pagament de què es tracti. (Es pot cobrar un extra per pagar amb targeta, però s’ha d’indicar clarament aquest fet a la llista de preus i el que es cobri ha de ser exactament el que el banc cobri al comerciant en concepte de comissió).octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 28. 28. Les persones consumidores tenen dret a conèixer l’horari d’atenció al públic dels establiments.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 29. 29. Cal lliurar una factura, un tiquet o un justificant de la transacció, amb els conceptes següents, sens perjudici del que estableix la normativa en matèria fiscal:  Primer. Nom o raó social del venedor o venedora o del prestador o prestadora, número d’identificació fiscal i adreça completa de l’establiment.  Segon. Béns adquirits o serveis prestats i imports de cadascun.  Tercer. Import total, amb els tributs inclosos, desglossant-los si escau.  Quart. Data de la transacció.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 30. 30. Els tiquets i les factures cal que tingui una durada equivalent almenys a la vida útil o la conformitat del bé o servei. Això vol dir que les caixes registradores han d’imprimir tiquets resistents al pas del temps. Si es ven fruita i verdura, per exemple, no passa res perquè els productes tenen una vida molt curta, però si en el mercat hi ha una parada que vengui productes de la llar (bricolatge, petit electrodomèstic, ferreteria...) , com que aquests productes tenen dos anys de garantia, el tiquet també ha de conservar-se correctament durant aquest temps (no s’ha d’esborrar, tal i com ara passa amb les impressions tèrmiques). http://fsanchezmo.wordpress.com/octubre 2011
 31. 31.  Els venedors tenen l’obligació de subministrar béns o prestar serveis segurs i, en conseqüència, han d’actuar amb diligència per a evitar la posada al mercat de béns i serveis insegurs.  Els béns i serveis relacionats amb l’alimentació han de complir els requisits exigibles en matèria de producció, elaboració, manipulació, conservació, comercialització, transport i informació a la persona consumidora.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 32. 32. SECTORS AMB NORMATIVES PRÒPIES DE CONSUMoctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 33. 33. Prestació de serveis sobre béns de naturalesa duradora.  Serveis de reparació (SAT)  Serveis d’instal·lació  Serveis de manteniment El Decret 213/2001, de 24 de juliol s’ha derogat pel Decret 321/2011 de 19 d’abril. Ara s’aplica directament el Codi de consum: Serveis sobre els béns o les coses.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 34. 34. Prestació de serveis a domicili.  Sentén per serveis a domicili tots els destinats al manteniment i la reforma dhabitatges i locals, en general, i de les instal·lacions i edificacions annexes. El Decret 290/1995, de 28 de setembre s’ha derogat pel Decret 321/2011 de 19 d’abril. Ara s’aplica directament el codi de consum: Serveis sobre els béns o les coses.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 35. 35.  Reparació de vehicles automòbils Decret 298/1993, de 8 d’octubre, de modificació del decret 147/1987 de 31 de març, pel qual es regula l’activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. Ara conviu amb el codi de consum: Serveis sobre els béns o les coses.  Establiments dedicats a la neteja tèxtil Catalunya. Ordre de 16 de desembre de 1999, per la qual es regula el funcionament dels establiments dedicats a la neteja tèxtil. Ara conviu amb el codi de consum: Serveis sobre els béns o les coses.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 36. 36. •Centres de bronzejat artificial Decret 348/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial. Ara conviu amb el codi de consum: Serveis a les persones. •Centres de pircing Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. Ara conviu amb el codi de consum: Serveis a les persones.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 37. 37. PRESSUPOSTOS: DIFERÈNCIES PER SECTORS  (SAT) Els establiments a què fa esment el present Decret resten obligats a conservar durant un 1 any des de la recollida del bé per part de l’usuari, els pressupostos i resguards de dipòsits. DEROGAT  (TINTORERIES) 5.8 Els establiments han de conservar els resguards de dipòsit durant un termini mínim de sis mesos a comptar de la data de lliurament de la peça a què facin referència.  (SERVEIS A DOMICILI) 3.2 El pressupost constarà doriginal i còpia. Loriginal es lliurarà al client, i el prestador haurà de conservar-ne la còpia signada pel client en senyal de conformitat, durant un termini no inferior a un any des del venciment de la garantia. DEROGAToctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 38. 38. AMB EL CODI DE CONSUM per tots els sectors Art 251-3.4. Les còpies dels pressupostos s’han de conservar durant un termini mínim de sis mesos des de la no-acceptació del pressupost o des de la finalització del servei, segons que correspongui.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 39. 39. EMMAGATZEMATGE L’usuari restarà obligat a pagar despeses d’emmagatzematge/sempre que aquestes li hagin estat informades,  (SAT) a partir del termini d’un mes des de la data en què ha pogut recollir el bé (DEROGAT)  (TINTORERIES) s’entén produïda la demora, que no pot ser inferior als tres mesos que estableix l’article 6.  (TALLERS) més de tres dies feiners sense pronunciar-se sobre lacceptació del pressupost o sense procedir a la retirada del vehicle.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 40. 40. AMB EL CODI DE CONSUM Article 211-3.2 El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer i s’han de desglossar, en cas que calgui, els diversos conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissions, les despeses addicionals repercutibles en la persona consumidora i altres conceptes similars. Si les despeses addicionals no poden ésser calculades prèviament, se n’ha d’indicar l’existència i el mètode de càlcul. Aquesta informació ha d’ésser fàcilment visible per a la persona consumidora abans de contractar, de manera que no indueixi a error o engany.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 41. 41. GARANTIES  SERVEIS TÈCNICS (Derogada normativa específica) Tots els serveis sotmesos a la present normativa s’han de garantir com a mínim durant 3 mesos des del lliurament del bé, en les condicions següents:  TINTORERIES "Si la neteja ha estat defectuosa, podeu exigir en el moment del lliurament que la tornin a realitzar sense cap càrrec."octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 42. 42.  TALLERS DE REPARACIÓ VEHICLES AUTOMÒBILS 16.2 Sestableix com període de garantia mínima obligatòria el de tres mesos, llevat si es tracta de vehicles industrials, en què aquest període serà de quinze dies. La garantia es considerarà extingida abans dels esmentats períodes si el vehicle ha recorregut més de dos mil quilòmetres.  SERVEIS A DOMICILI (Derogada normativa específica) Article 3.1 GARANTIA CONTRACTUAL (no regulada) g) Període de garantia del servei, si sescau.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 43. 43. ARA AMB EL CODI DE CONSUM Article 251-5 Garantia dels serveis 1. Els diversos tipus de serveis s’han de garantir d’acord amb la normativa específica que els és aplicable. 2. Si no hi ha una normativa específica que els reguli, els serveis s’han de garantir com a mínim per un període de sis mesos des que hagi finalitzat el darrer acte o activitat en què consisteixi la prestació.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 44. 44. QUIN TIPUS DE SERVEI FEM?  Contractes d’obra  Contractes de servei Article 251-1 Empresaris que presten serveis 1. Els empresaris que presten algun tipus de servei en el territori de Catalunya estan subjectes al que disposa aquest títol, sens perjudici del que estableixi la normativa sectorial aplicable. Se n’exclouen els serveis accessoris a la venda d’un bé. S’hi inclouen els serveis en què s’aportin materials o béns, si la prestació del servei té caràcter principal. 2. Per a determinar el caràcter principal o accessori del servei, s’ha de tenir en compte la naturalesa de la prestació del servei sol·licitat per la persona consumidora i el preu dels materials o béns respecte al preu de la mà d’obra del servei.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 45. 45. AVANTATGES EN EL RESGUARD DE DIPÒSIT EXEMPLE : RESGUARD DE DIPÒSIT A LES TINTORERIES  5.4 En el supòsit que l’establiment posi objeccions importants respecte a l’estat o condicions de la peça que se li lliuri, aquestes hauran d’aparèixer degudament especificades en el resguard que es dóna al client, el qual pot també fer constar les observacions que cregui oportunes. Igualment es podrà especificar en el resguard el valor de la peça previ acord d’ambdues parts.  5.5 Quan, amb posterioritat al lliurament de la peça i abans de procedir a la prestació del servei, l’establiment observi problemes que no consten al resguard de dipòsit, haurà d’advertir-ho al client al més aviat possible de manera que en quedi constància. En aquest cas, no podrà procedir-se a la prestació del servei sense que les objeccions siguin incorporades al resguard de dipòsit en poder del client i al duplicat en poder de la tintoreria o s’emeti un nou resguard amb anul•lació expressa i convinguda de l’anterior.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 46. 46. QUÈ FAN LES ADMINISTRACIONS COMPETENTS EN CONSUM ? Article 126-10 Serveis públics de consum  Informen  Fan mediacions  Fan arbitratges  Fan inspeccions  Tramiten expedients sancionadorsoctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 47. 47. QUINES SÓN LES ADMINISTRACIONS DE CONSUM COMPETENTS ?  L’Agència Catalana del Consum  Els Consells Comarcals  Els Ajuntaments  La Diputació de Barcelona quan actua en nom dels Ajuntaments.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 48. 48. LES PERSONES CONSUMIDORES ES PODEN DIRIGIR A:  Les oficines municipals/comarcals/provincials d’informació: OMIC / OCIC /OPIC  Les Juntes Arbitrals de Consum, Autonòmica o Municipal.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 49. 49.  Poden presentar una queixa  Poden presentar una reclamació  Poden presentar una denúnciaoctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 50. 50. LES RECLAMACIONS Es poden solucionar mitjançant:  Una mediació  Un arbitratge Article 132-2 Principis 1. Els principis de la mediació de consum són la voluntarietat, la imparcialitat, la confidencialitat i la universalitat. Article 133-1Procedència de l’arbitratge L’arbitratge és procedent si hi ha un conveni arbitral previ entre les parts. En cas contrari, l’Administració ha de promoure la formalització del conveni arbitral per a resoldre el conflicte per mitjà de l’arbitratge de consum.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 51. 51. ARBITRATGEoctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 52. 52. EN EL CAS DE DENÚNCIA JA NO HI HA VOLUNTARIETAT. ESTEM DINS D’UN PROCEDIMENT SANCIONADOR. Les persones consumidores poden se indemnitzades i compensades dins d’aquest procediment sense necessitat d’anar als jutjats. Artículo 48 TRLGDCU Reposición de la situación alterada por la infracción e indemnización de daños y perjuicios Conforme a lo previsto en el artículo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios probados causados al consumidor que serán determinados por el órgano competente para imponer la sanción, debiendo notificarse al infractor para que en el plazo de un mes proceda a su satisfacción, quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 53. 53. CODI DE CONSUM Article 333-6 Restitució de quantitats percebudes indegudament Independentment de les sancions que estableix aquesta llei, l’òrgan sancionador ha d’imposar a l’infractor o infractora l’obligació de restituir immediatament la quantitat percebuda indegudament, en els casos d’aplicació de preus superiors als autoritzats, comunicats, pressupostats o anunciats. Article 333-7 Indemnització per danys i perjudicis provats Amb independència de les sancions que estableix aquesta llei, en el procediment sancionador es pot dictar una resolució per a exigir a l’infractor o infractora la reposició de la situació alterada per la infracció al seu estat original i, si escau, la indemnització per danys i perjudicis provats causats a la persona consumidora, que han d’ésser determinats per l’òrgan competent per a imposar la sanció. Si l’infractor o infractora no compleix voluntàriament aquesta resolució, queda oberta la via judicial pertinent.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 54. 54. Quins són els aspectes claus de seguretat que cal conèixer ?octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 55. 55. EL COMERCIANT I EL PRESTADOR DE SERVEIS TÉ LA CONSIDERACIÓ DE GARANToctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 56. 56. Per protegir la salut i la seguretat de les persones consumidores, el Codi de Consum estableix unes directrius dirigides als empresaris que obliguen a que els qui produeixin, importin, distribueixin, manipulin o comercialitzin béns i serveis, en llur qualitat de professionals, tenen l’obligació de subministrar béns o prestar serveis segurs i, en conseqüència, han d’actuar amb diligència per a evitar la posada al mercat de béns i serveis insegurs. (Article 122-2 del Codi de Consum).octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 57. 57. Obligacions específiques del distribuïdor  Només es poden distribuir productes segurs, de manera que no subministraran productes quan sàpiguen, o haurien de saber, per la informació que tenen i com a professionals, que no compleixen aquest requisit.  S’ha d’actuar amb diligència per contribuir al compliment dels requisits de seguretat aplicables, en particular, durant l’emmagatzematge, transport i exposició dels productes.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 58. 58. A EFECTES PRÀCTICS AQUESTA DILIGÈNCIA IMPLICA QUE  Si s’han posat en el mercat béns o serveis insegurs, s’ha d’informar immediatament les persones consumidores del risc derivat de l’ús del bé o de la prestació del servei. Aquesta informació s’ha de donar per mitjà d’avisos especials que permetin a les persones consumidores conèixer el risc derivat de l’ús del bé o de la prestació del servei al més aviat possible. Aquests béns o serveis s’han de retirar del mercat.  Si les persones consumidores ja n’han adquirit, s’han d’adoptar les mesures pertinents perquè esdevinguin adequats, o bé substituir-los o retornar l’import que s’hagi satisfet.  Informar als òrgans administratius competents i als productors sobre els riscos dels que tinguin coneixement.  Mantenint, durant un termini de tres anys després d’haver esgotat les existències dels productes, i proporcionant la documentació necessària per esbrinar l’origen dels productes, en particular la identitat dels seus proveïdors, i, en cas de no ser minoristes, seu destí, i proporcionant aquella, si és el cas, a les autoritats que la demanin.  Col·laborant eficaçment en les actuacions empreses pels productors i els òrgans administratius competents per evitar aquests riscos.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 59. 59. COM PODEM SABER SI UN PRODUCTE ÉS INSEGUR?  Cal conèixer la normativa del producte.  Cal conèixer el funcionament de la xarxa d’alertes.  Cal comunicar a l’administració, als proveïdors i a les persones consumidores les incidències.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 60. 60. Es presumeix que són segurs els béns que duen, si és preceptiu, el marcatge CE o bé que disposen d’un certificat de conformitat emès per un organisme acreditat a la Unió Europea.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 61. 61. octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 62. 62. D’acord amb la normativa de seguretat dels productes, per avaluar el risc hem de prendre en consideració els següents aspectes:  Les característiques del producte, entre elles la seva composició i l’envàs.  L’efecte sobre d’altres productes, quan raonablement es pugui preveure l’ús del primer conjuntament amb el segon.  La informació que acompanya el producte i en particular l’etiquetatge, els possibles avisos i instruccions de muntatge i si procedeix d’instal·lació i manteniment, així com qualsevol altre indicació o informació relativa al producte.  La presentació i la publicitat del producte.  La tipologia de les persones consumidores que estiguin en condicions de risc en la utilització del producte, en particular, els infants i la gent gran.octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 63. 63. LA XARXA D’ALERTES s’ha de consultar periòdicament la Xarxa d’alertes de l’Agència Catalana del Consumoctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 64. 64. ON COMUNICAR UNA INCIDÈNCIA? Generalitat de Catalunya. Agència Catalana del Consum. C. de Pamplona, 113, 08018 – BCN; Tel. 93 551 66 66 – Fax:93 484 93 20;octubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/
 65. 65. Més informacióoctubre 2011 http://fsanchezmo.wordpress.com/

×