Acf422 fasa6 sudut pandangan & nilai rp js

413 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Acf422 fasa6 sudut pandangan & nilai rp js

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN Menengah 3 (Ekspres)Peringkat/ Jumlah 12 orang pelajar ( 3 HA) ( 6 MA) ( 3 LA)Pelajar 3 Kumpulan (Setiap kumpulan - 4 Pelajar)Fasa 6/Masa Fasa 6 / 90 minit (2 waktu)Tajuk Pengajaran Sudut Pandangan, Nilai dan Pengajaran Soalan yang bertumpu dan bercapahKemahiran (Berfikir) - Soalan-soalan ini jelas ditanyakan kepada pelajar dalam aktiviti Induksi di mana pelajar harus memberikan respons dan menjawab pertanyaan guru setelah menonton sedutan video. Pengurusan Grafik digunakan dalam Lembaran kerja untuk menerangkan sebab melalui pencarian bukti bagi setiap unsur plot yang dicari. Peta Minda digunakan pelajar untuk mencatat nota sambil mendengar pengajaran guru. CORT - Timbangkan Semua Faktor (CAF) dan Keutamaan Mengikut Kepentingan (FIP) Ini dapat dilihat dalam aktiviti membina Slogan dan menghasilkan Iklan di mana pelajar dikehendaki menilai teks dan membuat keputusan untuk memilih aspek nilai dan sudut pandangan yang manakah hendak dimasukkan dalam penghasilan Iklan mereka. Pelajar juga perlu menimbangkan idea iklan dan konteks masyarakat yang ingin ditonjolkan bersama nilai- nilai murni tertentu.
 2. 2. Memahami: Pelajar dikehendaki untuk mengenal pasti dan membezakan konsep Sudut Pandangan dan kaitannya dengan teks Jalan Sempit. Memahami, menganalisa dan menilai: Pelajar perlu juga mengenal pasti nilai-nilai dalam Jalan Sempitdan mencari bukti-butkti kukuh. Memilih, menyusun dan mencipta: Pelajar perlu memikirkan tentang kosa kata atau frasa yang sesuai untuk menciptaSlogan yang sesuai bagi nilai yang ingin disampaikan dalam Iklan. Menilai: Pelajar diberi peluang untuk menilai rakan mereka setelah menonton Iklan pada waktu pembentangan. Pelajar diberi peluang merasakan tanggungjawab untu bersuara di dalam kelas dengan memberi komen-komen yang membina.Objektif Pelajaran 1. Pelajar akan dapat menghasilkan iklan pendek yang merangkumi nilai, pengajaran dan sudut pandangan yang telah dipelajari daripada teks drama. 2. Pelajar akan dapat mengenal pasti sudut pandangan dan aspek nilai serta pengajaran bagi drama Jalan Sempit. 3. Pelajar akan dapat memilih dan menggunakan kosa kata yang sesuai dan tepat bagi penghasilan iklan melalui aktiviti membina Slogan. 4. Pelajar akan dapat menilai dan memberi komen yang berhemah terhadap pembentangan kumpulan lain.
 3. 3. Pengetahuan Sedia Ada 1. Telah mencerakin dan memahami aspeknilai dan pengajaran dalam teks drama.(Dimiliki/Dikuasai) (Drama Jalan Sempit merupakan drama yang kedua) 2. Telah biasa mengambil nota atau melengkapkan lembaran kerja. 3. Telah bekerja secara berkumpulan atau berpasangan. 4. Telah menguasai cara penggunaanPerisianMoviemaker. 1. Formatif, formal yang dijalankan adalah seperti berikut: Guru menyediakan aktiviti yang kreatif dan dapat menguji minda pelajar dengan mengikut tahap pemahaman mereka terhadap sudut pandangan dan nilai-nilai dalam dan luar teks. Guru memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan penguasaan pelajar terhadapaspek sudut pandangan dan nilai, melalui penghasilan Iklan. Guru memberikan bantuan dalam menyediakan waktu bagi proses persiapan Iklan untuk berlaku daripada pengajaran, mencatat nota, membina slogan dan akhirnyaPenilaian menghasilkan sebuah Iklan. 2. Penilaian penguasaan pelajar terhadap aspek sudut pandangan dan nilai Lembaran kerja Rubrik Penilaian Rakan bagi Iklan Rubrik Penilaian Guru bagi Iklan
 4. 4. Bahan Pengajaran 1. Komputer, PerisianMoviemaker 2. Lembaran kerja (Sudut Pandangan dan Nilai-nilai) 3. Beberapa kertas kosong untuk menulis slogan 4. Markers 5. Sedutan Video 6. Slaid pengajaranPowerpoint 1. Kesemua pelajar dapat menggunakan PerisianMoviemaker dengan sebaiknya. 2. Pelajar yang lemah akan sentiasa digandingkan dengan pasangan atau kumpulan yangAndaian Guru dapat membantu pelajar sebegini. 3. Guru juga mengandaikan bahawa peringatan masa yang diberikan olehnya dapat mengawal setiap aktiviti untuk berjalan dengan sebaiknya, sehingga terhasilnya produk ahir. Jangka masa Langkah Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Catatan (90 minit)1 5 minit Bergerak dan bersiap-sedia ke Makmal KomputerPersiapanPergerakan 1. Pelajar telah diberi peringatan agar bertemu di luar kelas bahasa Melayu sebelum ke Makmal Komputer bersama guru. 2. Guru akan memberi arahan dan peringatan yang jelas tentang peraturan yang harus
 5. 5. dipatuhi di dalam Makmal Komputer apabila di luar kelas. Pelajar harus duduk di dalam kumpulan masing-masing (Tiga kumpulan) Pelajar tidak boleh menghidupkan mana-mana komputer apabila tiba di Makmal Komputer. Jika ada 1 komputer dihidupkan oleh salah seorang pelajar, semua pelajar akan pulang ke kelas bahasa Melayu. Komputer hanya boleh dihidupkan bila diarahkan oleh guru. Peringatan ini sudah menjadi rutin bagi setiap pembelajaran di Makmal Komputer.2 5 minit TaksonomiInduksi 1. Guru akan menunjukkan Bloom: 1. Pelajar akan menonton sedutan video „Budi Bahasa Kefahaman sedutan video yang akan Budaya Kita‟. dimainkan. Guru akan mengutarakan MI: 2. Pelajar dikehendaki mengenal soalan secara umum Bahasa-Pertuturan, pasti mesej yang ingin sebelum video dimulakan Menggambarkan- disampaikan daripada video seperti, Membayangkan tersebut. Apakah mesej yang ingin 3. Pelajar dikehendaki untuk disampaikan oleh video ini? BAHAN: menjawab soalan-soalan yang Nyatakan nilai dan Video diutarakan guru. pengajaran yang boleh diraih daripada video ini? Apakah persamaan nilai yang ada di dalam video ini
 6. 6. dengan teks Jalan Sempit? Tujuan video ini adalah untuk membawa pelajar kepada salah satu nilai dan pengajaran dalam drama Jalan Sempit. Aktiviti ini akan menggalak pelajar untuk mula berfikir. Pada masa yang sama, video ini juga merupakan contoh atau cetusan idea bagi pelajar yang akan melakukan aktiviti menghasilkan Iklan.3 10 minit 1. Guru akan memancarkan 1. Pelajar diminta untuk TaksonomiPengajaran objektif pelajaran pada hari memikirkan tentang apa yang Bloom:Sudut tersebut. dimaksudkan dengan sudut PengetahuanPandangan 2. Guru akan mengutarakan pandangan dalam genre Pemahaman soalan mengenai Sudut drama. Pandangan yang telah mereka 2. Pelajar perlu memberikan MI: faham daripada pembelajaran jawapan atau respons Bahasa-Pertuturan
 7. 7. yang lalu. terhadap pertanyaan guru. Guru dapat mengetahui sejauh 3. Setelah itu, pelajar akan manakah pemahaman pelajar melihat contoh petikan drama terhadap makna sudut untuk meneka jenis sudut pandangan. pandangan yang dapat dipadankan dengan betul. 4. Pelajar akan mengisi tempat3. Guru akan memancarkan kosong di dalam lembaran contoh petikan dramauntuk kerja sebagai nota. meminta pelajar mengenal pasti sudut pandangan yang berbeza.4. Guru akan berkongsi mengenai beberapa jenis sudut pandangan.5. Guru akan meminta pelajar memberikan sudut pandangan bagi drama Jalan Sempit.6. Guru akan memberi peringatan kepada pelajar agar memberi tumpuan kepada pengajaran yang ini kerana pelajar akan diminta untuk memasukkan aspek ini ke
 8. 8. dalam Iklan mereka.4 10 minit 1. Guru akan memberi Pelajar akan mencari nilai TaksonomiPengajaranNila arahan kepada pelajar dan pengajaran yang Bloom:i dan bahawa mereka harus terdapat di dalam teks KefahamanPengajaran mencari nilai dan drama, secara Aplikasi pengajaran yang terdapat berpasangan. Penilaian dalam teks drama, secara Setiap nilai dan berpasangan. pengajaran yang dipilih 2. Guru akan meminta pelajar mesti disusuli dengan buki untuk berkongsi jawapan. daripada teks. MI: Nilai-nilai bagi teks Jalan Pelajar berkongsi jawapan Bahasa-Pertuturan Sempit adalah seperti berikut: secara santai dan boleh - Perpaduan menambah nilai kepada - Kerjasama jawapan mereka. - Toleransi Pelajar akan mendengar - Bertanggungjawab arahan bagi aktiviti - Hormat-menghormati selajutnya dengan teliti. - Murah hati 3. Guru memberi arahan tentang kerja kumpulan seterusnya iaitu penghasilan Iklan.
 9. 9. Arahan seperti berikut:- Pelajar dikehendaki untuk menghasilkan iklan secara berkumpulan.- Pelajar perlu memilih daripada salah satu nilai dan pengajaran yang dikongsi tadi dan memasukkannya di dalam iklan mereka.- Pelajar diberi kebebasan dalam memilih imej, video dan kosa kata untuk digunakan dalam iklan.- Iklan yang akan dihasilkan adalah sempena Singapore Kindness Movement yang melibatkan sekolah.- Iklan yang dihasilkan oleh pelajar akan dihantar kepada pertandingan iklan sekolah.- Iklan tidak boleh melebihi 3
 10. 10. minit. 4. Guru akan menunjukkan rubrik penilaian bagi iklan. 5. *Peringatan: Guru akan memberitahu pelajar bahawa aspek sudut pandangan ini harus diselitkan di dalam aktiviti menghasilkan Iklan. Contoh: Jika pelajar menggunakan sudut pandangan pertama, maka mereka harus merakam suara mereka sebagai “Aku”.5 5 minit 1. Guru akan meminta pelajar Pelajar perlu memikirkanBina Slogan untuk memikirkan tentang slogan yang sesuai yang slogan-slogan yang sesuai dapat menyampaikan nilai dalam masa 3 minit. atau pengajaran bagi Iklan Tujuan membina slogan mereka. adalah untuk memberi Pelajar akan menuliskan penekanan terhadap idea-idea mereka pada
 11. 11. kepentingan penggunaan kertas kosong yang bahasa untuk memikat hati disediakan guru. masyarakat. Pelajar diminta untuk 2. Guru akan menaip slogan- menyumbang idea slogan- slogan yang telah slogan mereka kepada disumbangkan oleh pelajar kelas. dalam slaid Powerpoint. Dengan ini, pelajar boleh merujuk slogan tersebut apabila menghasilkan iklan.6 35 minit 1. Guru akan memancarkan Setiap kumpulan akan TaksonomiMencipta Iklan semula arahan serta kata-kata hanya boleh Bloom: slogan yang disumbangkan menghidupkan dua Aplikasi oleh para pelajar. komputer bagi aktiviti ini. Analisis 2. Guru akan mengatakan Dua pelajar boleh mencari Sintesis rasional beliau, mengambil bahan imej atau video Penilaian peluang untuk mengadakan yang sesuai untuk aktiviti ini sempena kempen dimasukkan ke dalam MI: budi bahasa atau dikenali iklan. Bahasa- sebagaiSingapore Kindness Pertuturan Movement. Dua orang lagi pelajar Menggambarka boleh melakarkan idea n-
 12. 12. iklan mereka dahulu. Membayangkan Pelajar harus menyatukan Hubungan iklan mereka dengan sesama insan menggunakan PerisianMoviemaker di Penggunaan ICT akhir pembelajaran dan Multimedia tersebut. Bahan: Komputer Perisian Moviemaker7 15 minit 1. Guru akan memberikan Setiap kumpulan akan TaksonomiPembentangan borang penilaian rakan kepada diberi masa tiga minit Bloom:Kumpulan setiap kumpulan. untuk membentangkan Penilaian 2. Guru akan memancarkan hasil iklan mereka kepada hasil Iklan setiap kumpulan guru dan rakan kelas yang MI: kepada Layar besar di hadapan lain. Bahasa-Pertuturan kelas. Setiap kumpulan harus 3. Guru akan mendengar menilai pembentangan pembentangan pelajar dan kumpulan lain. menyemak rubrik penilaian Setiap kumpulan perlu guru sendiri. mengisi borang penilaian 4. Guru akan memberi rakan yang telah diberikan
 13. 13. peringatan kepada pelajar oleh guru semasa agar memberi deskripsi sedikit kumpulan lain sedang mengenai Iklan mereka. membentang.5. Guru juga akan memberi Setiap kumpulan harus peringatan kepada pelajar memberi respons atau agar setiap kumpulan pandangan terhadap dikehendaki menyemak rubrik pembentangan kumpulan penilaian rakan semasa lain. pembentangan dijalankan.6. Guru akan meminta setiap wakil kumpulan untuk memberi respon atau pandangan (kelemahan dan kekuatan) terhadap kumpulan yang lain. Contohnya, kumpulan yang pertama memberi respon terhadap pembentangan kumpulan yang ketiga dan seterusnya.
 14. 14. 8 5 minit 1. Guru akan memberi ulasan Pelajar digalakkan untuk MI:Ulasan guru secara umum mengenai memberi sebarang komen. Bahasa-Pertuturan, pandangan beliau terhadap Pelajar akan menutup Merenung- kesemua pembentangan hari komputer dan Bertakafur ini. membersihkan sekeliling 2. Guru akan meminta pelajar Makmal Komputer. untuk menutup komputer dan mengemas Makmal Komputer. 3. Guru akan memastikan Makmal Komputer bersih dan rapi sebelum memberi kebenaran pelajar untuk keluar.Renungan GuruCabaran yang mungkin akan dihadapi dan cadangan untuk mengatasinya: 1. Kerosakan IT Guru akan memastikan bahawa komputer yang lain boleh digunakan jika ada kerosakan. 2. Kesukaran memperlihatkan Iklan pelajar daripada komputer kepada layar: Peringatan kepada pelajar agar menyimpan (Save) hasil iklan mereka dari masa ke semasa. Guru akan membawa Hardisk untuk menyimpan hasil Iklan pelajar dan membuka fail daripada komputer guru.
 15. 15. Fasa Aktiviti Kaedah MI Taksonomi CCE6 1. Pengajaran Sudut Kerja 1. Bahasa- 1. Pengetahuan 1. Semangat Pandangan berkumpulan Pertuturan 2. Kefahaman berkumpulan 2. Pengajaran Nilai dan 2. Menggambarkan- 3. Aplikasi dan Membayangkan 3. Penghasilan Slogan dan berpasangan 4. Sintesis menghormati 3. Hubungan Iklan 5. Penilaian keputusan sesama insan orang lain 4. Merenung- semasa Takafur bekerja secara berkumpulan. 2. Pelajar diberi tanggungjawab dan amanah untuk menilai sendiri hasil kerja pelajar atau dalam memberi respons di dalam kelas.

×