SPN21_Rosinah,Norizan,Kalthum dl

7,238 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
379
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SPN21_Rosinah,Norizan,Kalthum dl

 1. 1. Nama Pensyarah : Dr Hj Su’aidi
 2. 2. Ahli-ahli panel Pembentang pertama Ahli- Ahli-ahli panel Julianawati binti Hj Hamdan Pembentang kedua Dyg Rafidah binti Hj Moksin Pembentang ketiga Rosinah binti Hashim Pembentang keempat Hjh Norizan binti Zainal Pembentang kelima Kalthum binti Hj Abd Hamid
 3. 3. Pembentang pertama: pertama: Julianawati binti Hj Hamdan • Fokus pembentangan: Apakah SPN 21? • Bil k h SPN 21 Bilakah dilaksanakan?
 4. 4. TITAH KDYMM “Kerana itu Beta amat gembira bilamana Kementerian Pendidikan g sedang mengemaskinikan Sistem Pendidikan Negara, yang dikenali sebagai Sistem Pendidikan Negara Abad 21, atau SPN 21. Langkah ini 21 L k h i i wajar, d i menyedari, b h j demi d i bahawa arus proses globalisasi tidak akan menunggu sesiapa pun. Sistem pendidikan tidak hanya untuk melahirkan insan terpelajar, tetapi juga lebih penting, mesti mampu menjadi acuan p j g p g p j menghasilkan generasi pemikir. Terpelajar sahaja belumlah menjadi jaminan apa-apa. Tetapi terpelajar yang pemikir, itulah pencorak masa d k depan NNegara yang di ditunggu-tunggu.” ”
 5. 5. Apa dia SPN 21? 21? SPN 21 adalah singkatan nama bagi Sistem Pendidkan Negara abad ke 21 yang telah g y g diluluskan oleh Kementerian Pendidikan. Sistem ini membawa beberapa perubahan besar dalam pendidikan di Negara Brunei Darussalam. Ianya merencanakan kearah pendidikan yang berfokus kepada peglibatan murid atau pelajar, da bertujuan untuk melahirkan murid atau pelajar yang berkemahirandan berkreativiti berkreativiti.
 6. 6. Bila SPN 21 dilaksanakan? dilaksanakan? Secara berperingkat-peringkat Peringkat peralihan (interim/transition Di peringkat rendah stage) dilaksanakan akan dilaksanakan Pelaksanaan SPN 21 pada tahun 2008 pada tahun 2009 sepenuhnya di bagi pelajar Tahun 7 iaitu bagi pelajar peringkat rendah (kumpulan pelajar Tahun 1 dan Tahun pada tahun 2011. yang lulus PSR 4. 2007)
 7. 7. Kenapa sistem pendidikan perlu berubah? berubah? Tujuan SPN 21 adalah untuk : j Memenuhi M hi Memenuhi tema- keperluan- tema strategik keperluan dan Merealisasikan Menyediakan sepertimana cabaran-cabaran Visi dan Misi kemahiran- digariskan dalam perkembangan Kementerian kemahiran abad Pelan Strategi pembangunan p g Pendidikan ke 21 ke-21 Kementerian ekonomi dan Pendidikan sosial abad ke- (2007-2011). 21
 8. 8. Kenapa sistem pendidikan perlu berubah? berubah? Wawasan 2035, Ekonomi yang Mempertingkatkan M ti k tk Brunei dikenali di dinamik dan pencapaian pelajar seluruh dunia berdaya tahan Rakyat Meningkatkan Lapan hala tuju p j berpendidikan berpendidikan, peratus kemasukan dasar pendidikan mahir dan berjaya pelajar Kehidupan rakyat Meningkatkan Melaksanakan yang berkualiti penguasaan bahasa misi tinggi Melayu pelajar
 9. 9. • Pembentang kedua: Rafidah binti Awg Moksin g • Fokus pembentangan: p g • Apakah faedah SPN 21?
 10. 10. Apakah faedah SPN 21? 21? Penekanan terhadap Pelbagai saluran Tiada penahanan pembangunan sakhsiah pendidikan disediakan Pelbagai pilihan program pendidikan mengikut Kurikulum yang Peluang mengikuti kecenderungan, kecenderungan berterusan dan Program keperluan dan kebolehan berkesinambungan. pelajar
 11. 11. Apakah faedah SPN 21? 21? Peluang untuk memperolehi kemahiran asas teknikal dan Peluang untuk mengikuti Menyediakan pendidikan vokasional dan perdagangan pendidikan teknikal dan untuk pelajar berkeperluan p j p yang b berguna d l pelbagai dalam lb i vokasional di peringkat k i l i k t khas kerjaya mahupun perusahaan pengajian tinggi sendiri Peluang untuk memperolehi Program Pendidikan Khusus kemahiran yang boleh y g bagi pelajar yang Meningkatkan pencapaian digunapakai dalam pasaran berkecerdasan tinggi dan pelajar kerja diperingkat global berbakat (marketable skills)
 12. 12. Apakah faedah SPN 21? 21? Meningkatkan piawaian Meningkatkan tahap nasional dengan keberkesanan menanda aras j pengajaran dan (benchmarking) dengan pembelajaran. piawaian antarabangsa p g
 13. 13. Pembentang ketiga: ketiga: Rosinah binti Hashim Fokus pembentangan: - perubahan-perubahan dalam SPN 21 - Definisi ‘reformasi dan ‘penyesuaian’ - Maksud tajuk pembentangan - Struktur dan kurikulum SPN 21 yang disesuaikan dengan pengajaran agama
 14. 14. Perubahan-perubahan dalam SPN 21 Perubahan- Struktur sistem pendidikan Perubahan- b h perubahan dalam SPN Kurikulum 21 Pendidikan dan penilaian teknikal
 15. 15. Definisi Reformasi Reformasi bermaksud perubahan atau pembaharuan yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik
 16. 16. Definisi Penyesuaian Kata ‘penyesuaian’ berasal dari kata ‘sesuai’, Dalam Kamus Dewan, kata ‘sesuai’ membawa 5 maksud iaitu; Manakala kata ‘ ‘penyesuaian’i ’ membawa maksud ‘perihal ‘padan benar, padan benar ‘berpadan berpadan, ‘sepakat’. sepakat ‘ i b ’ ‘seimbang’, S i Serasi ( b (perbuatan cocok benar’, berpatutan’, atau proses) menyesuaikan dengan g sesuatu yang lain.
 17. 17. Cadangan Penyesuaian SPN 21 dalam pengajaran Agama y p g j g Kemasukan Prasekolah Ugama perlu bermula apabila Kanak-kanak akan kanak-kanak berusia 5 Kanak-kanak dapat dapat menentukan tahun supaya menerima ilmu agama minatnya dalam pendidikan agama dan ilmu keduniaan bidang keagamaan dapat membentuk dengan seimbang yang ditawarkan Sekolah Menengah hingga umur 16 tahun. setelah tamat di Ugama sesuai dengan sekolah menengah. apa yang terdapat dalam SPN 21.
 18. 18. Penyesuaian bidang kurikulum pengajaran Agama ke arah SPN 21 Kurikulum formal pengajaran agama p p p perlu bermula daripada pendidikan diperingkat; diperingkat; p g 2. Melaksanakan Perhatian yang misi pindidikan Prasekolah, perlu diberikan pendidikan dengan 1. Mempunyai Sekolah Rendah terhadap kurikulum “kurikulum yang lebih sempurna iaitu Ugama, pengajaran agama berterusan dan “untuk memberikan Sekolah Menengah ialah haruslah berkesinambungan” berkesinambungan pendididkan yang p y g Ugama, bertepatan dengan menyeluruh bagi dengan kehendak mencapai potensi Hinggalah pusat SPN 21 iaitu ; yang penuh bagi Pengajian tinggi. semua”
 19. 19. CONTOH KURIKULUM PENGAJARAN AGAMA YANG DICADANGKAN Kurikulum Kurikulum Kurikulum Pra S k l hR d h Sekolah Rendah S k l h Sekolah Sekolah Ugama Ugama Menengah Ugama (TAHUN I-6) (TAHUN 7-10/11)
 20. 20. KURIKULUM PRA SEKOLAH AL-QURAN (TERAS) • Mengenal dan menyebut huruf Hijahiyah ASUHAN AGAMA • Mempelajari akhlak dan sirah Rasulullah • Mempelajari perkara-perkara mudah seperti angka, BAHASA ARAB anggota tubuh badan dan sebagainya BACAAN JAWI • Membaca dan mengeja jawi TULISAN JAWI • Mengenal, menyebut dan membentuk huruf jawi. ICT • Pengetahuan asas
 21. 21. KURIKULUM SEKOLAH RENDAH UGAMA AL-QURAN AL QURAN • Membaca dan mempelajari 10 juzuk al-Quran bermula dari surah al-Baqarah hingga surah al-Anfal • Menghafaz juz amma dari surah ad-Duha hingga An-Nas TAUHID • Asas Rukun Islam, Asas rukun Iman, • Sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah. FIQEH • Taharah, Solat, Puasa, Zakat, Haji dan Umrah TARIKH ISLAM • Mengenal riwayat Rasulullah TAJWID • Memahami semua hukum Tajwid
 22. 22. KURIKULUM SEKOLAH RENDAH UGAMA ADAB A A • Mempelajari nilai dan teras sikap • Membina ayat pendek DIKIR • Dikir Syarafil Anam TULISAN JAWI • Menulis khat Nasakh. ICT • Kesinambunagan asas ICT
 23. 23. KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH UGAMA ICT Pengetahuan asas kesinambungan peringkat rendah asas, Membaca dan mempelajari 20 juzuk al-Quran bermula dari surah At- AL-QURAN Taubah hingga surah an-Nas an Nas Menghafaz juz amma dari surah al-Buruj hingga al-Lail Rukun Islam, Rukun Iman, Perkara yang berkaitan dengan TAUHID iman seperti hari kiamat, syurga, neraka dll. i i i i Taharah, Solat, Puasa, Zakat, Haji dan Umrah, Muamalat, Jenayat, FIQEH Munakahat TARIKH ISLAM Peribadi Rasulullah, Pekerjaan Rasulullah. Mempelajari dan memahami tafsir surah al-Qiamah hingga surah p j Q gg TAFSIR al-Insyiqaq AMALI UGAMA Fardu Kifayah (Penyempurnaan jenazah) HADIS Mempelajari hadis bab ibadah, muamalat, zakat dll. BAHASA ARAB Membina karangan pendek DIKIR Mempelajari dikir Brunei TULISAN JAWI Menulis khat Diwani, Thuluth dll.
 24. 24. SPN 21 : Agenda Reformasi Pendidikan NBD, p y penyesuaian Pengajaran Agama g j g Pembentang kelima: Pembentang keempat: g p Fokus pembentangan: Fokus pembantangan: - Murid atau pelajar. - Tenaga pengajar (guru) - Infrastruktur Proses pengajaran danpembelajaran - kesimpulan
 25. 25. SPN 21 : Agenda Reformasi Pendidikan NBD, p y penyesuaian Pengajaran Agama g j g T j ( ) Tenaga pengajar (guru) Proses pengajaran dan pembelajaran Pelajar atau murid Infrastruktur f k
 26. 26. Kesimpulan Pihak-pihak yang tertentu dalam pendidikan agama perlulah mengambil tindakan dan menjalankan peranan masing-masing dengan menggunakan kebijaksanaan dan hikmah yang dianugerahkan oleh Allah bagi membuat penyesuaian SPN 21 dalam pengajaran agama yang merangkumi aspek struktur sistem pendidikan, kurikulum dan penilaiannya secara bersistematik dan pragmatis bagi membantu p y p g g kanak-kanak supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran agama memandangkan objektif SPN 21 ialah untuk memenuhi aspek utama pengajaran dan pembelajaran iaitu aspek kognitif, afektif dan ik psikomotor supaya b t t j berterusan sepanjang hhayat. Di samping it t t i itu tenaga pengajar dan juga murid hendaklah memberikan komitmen secara seratus peratus bagi menjayakan misi SPN 21.
 27. 27. Kesimpulan Tujuan utama agenda reformasi dalam pengajaran Agama Memenuhi aspek afektif Memenuhi aspek k i if kognitif Memenuhi aspek M hi k Psikomotor
 28. 28. Murid atau pelajar Murid atau pelajar didedahkan dengan aktiviti kemasyarakatan yang berkait rapat dengan pelajaran agama. M id atau pelajar di j k l j Murid l j diajarkan pelajaran agama dengan menggunkan alat bantu mengajar yang bersesuaian. murid atau pelajara g j y g p j dilibatkan secar aktif dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mempelbagaikan aktiviti untuk murid atau pelajar mendapat faedah yang maksimum.
 29. 29. Guru atau tenaga pengajar Guru perlu didedahkan dengan pengetahuan teknologi maklumat (IT). Guru menyertai bengkel atau kursus yang berkaitan dengan pengajaran agama sama ada di dalam negeri atau di luar negara. negara Guru perlu meningkatkan daya saing dan bermotivasi tinggi untuk mencapai kejayaan. Guru perlu mempelbagaikan kaedah atau teknik dalam sesuatu pengajaran. Guru menggunakan banyak ABM (alat bantu mengajar) atau BBM (bahan bantu mengajar). Guru bekerjasama dengan pihak ibu bapa dan masyarakat sama-sama mengungkayahkan aktiviti kemasyarakatan. Guru melibatkan murid atau pelajar dalam apa jua acara atau aktiviti k id l j d keagamaan agar murid atau pelajar dapat menghayati apa yang telah h i l h dipelajari di sekolah dengan bekesan sepertimajlis bertahlil, berdikir, doa kesyukuran dan lain-lain. Sikap dan minat guru mestilah diingatkan bukan hanya setakat mengajar, mengajar tetapi yang lebih penting ialah mendidik dan mengasuh.
 30. 30. Proses pengajaran dan pembelajaran
 31. 31. Proses pengajaran dan pembelajaran Ejaan j i l Ej jawi lama Ejaan j i b Ej jawi baru (KHEU) (MOE) Penyelerasan penggunaan ejaan jawi untuk kemudahan pelajar
 32. 32. Proses pengajaran dan pembelajaran Sukatan pelajaran Sukatan pelajaran SPN 21 masa kini
 33. 33. Perlu pembaharuan Isi pelajaran kitab lama Isi pelajaran y g yang baru
 34. 34. Penggunaan bahasa dalam kitab pelajaran p perlu perubahan p Bahasa baku yang mudah difahami, dif h i bahasa terutama bagi terjemahan yang j y g terjemahan sukar difahami oleh pelajar doa-doa dan bacaan dalam sembahyang.
 35. 35. Pembentukan p akhlak, penanaman nilai-nilai murni, penghayatan berugama adalah diutamakan ‘exam oriented exam oriented’
 36. 36. Infrastruktur Pihak kementerian menyediakan sekolah Pihak kementerian juga Pihak kementerian ugama khas yang bersifat menyediakan beberapa y p membekalkan komputer p kekal tanpa berkongsi buah bas bagi kegunaan dan kemudahan- dengan sekolah pendidikan pihak organisasi sekolah kemudahan lainnya seperti agar pentdbiran dan untuk menjalankan aktiviti mesin potokopi , komputer pelaksanaan aktiviti luar sekolah atau pun untuk bagi kegunaan organisasi pengajaran pembelajaran tujuan lawatan. sekolah. dapat dijalankan dengan baik dan sempurna.
 37. 37. Kemudahan p prasarana

×