Dalj, 30.06.2012.
Da se podsjetimo!
•  Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi:  – Kvalitetnom i logičnom planiranju i formuliranju   projekta  – J...
Prethodna studija  izvodljivosti       Studija      izvodljivosti   Financijski sporazum          ...
RAZLIKA U PRISTUPU EK I PRIVATNOG SEKTORAŠto je projekt?ISO/PMI: “Niz aktivnosti radi postizanja jednog iliviše specifično...
  Financijski kapaciteti predlagatelja  projekta i partnera  Organizacijski kapaciteti (prethodno  iskustvo)  Re...
1.  Razvoj projektne ideje sukladno planovima i   programima organizacije (kao dio projektnog   ciklusa) i priprema l...
Call for Proposals.rarGuidelines for Grant Applicants.pdfGuidelines for GrantApplicants_nesluzbeni hrvatskiprijevod.pdfLoc...
•  Guidelines for  Applicants (GfA)•  Važno dobro  proučiti!•  Pružaju odgovore  na sva važna  pitanja odreĎeno...
◦ Zašto je objavljen odreĎeni natječaj?◦ Što je svrha potpora?◦ Koji su prioriteti natječaja?◦ Koje dokumente i izvore ...
JAVNEPARTNERSTVA   POLITIKE     PROMJENE
1.111.111,00 EUR x 3min. 50.000,00 EUR         max. 250.000,00 EURmin. 50% dopustivih        max. 95% dopu...
  Pravna osoba sa statusom neprofitne i nevladine  organizacije ili formalne mreže organizacija  uključujući udruge ...
  U provedbu projekta mora/može biti uključen  barem 1 partner, ali može i više.  Podijela poslova i odgovornosti me...
  Partneri sudjeluju u pripremi i provedbi projektnih  aktivnosti.  Partneri imaju pravo na pokriće projektnih trošk...
  Druge organizacije, uključujući medije (pod  uvjetom da neće ostvarivati profit, a rezultati  će biti od javne kor...
  Korisnik potpore (nositelj projekta) ima  mogućnost ugovaranja usluga, nabave roba i  radova u svrhu provedbe proj...
•  Trajanje projekta: npr. ne može kraće od 12 niti  duže od 24 mjeseca.•  Projekt se mora provoditi i imati utjecaj u...
  Tiskana: 1 original + 3   NAZIV       TISKANA  ELEKTRONSKA  kopije, odvojiti iz     DOKUMENTA     V...
  Pošta ili sl. servis npr.:  2/10/16. (uključujući i  taj dan, vidljivo na  pečatu). MeĎutim, mora  biti zaprim...
  Upite šaljemo na: procurement@safu.hr  Kranji rok za slanje upita: 21 dan prije prije  isteka roka za prijavu.  ...
  ...i donijeli odluku o pripremi prijave projekta....  Dobro bi bilo i podsjetiti se da li već imamo  sakupljene, p...
23
  Financijska perspektiva 2007.– 2013. je  sedmogodišnji financijski okvir  osnova za  kreiranje jednogodišnjih pro...
Razdoblje 2007-13: Instrument      za pretpristupnu pomoć (IPA)    IPA je integriran pretpristupni instrument za...
ZNAČENJE I SVRHA:    PRETPRISTUPNI FONDOVI (IPA) /    PROGRAMI ZAJEDNICEPRETPRISTUPNI FONDOVI (namijenjeni zemljama ...
Zemlja kandidat        Zemlja članica                  Korištenje sredstava EU PHARE       ...
Komponente IPA programa i RH  1. IPA      2. IPA       3. IPA      4. IPA    5. IPAKomponenta  ...
I P A komponenta II.Prekogranična i transnacionalna suradnja u RH •  Jadranska prekogranična suradnja •  Slovenija – ...
Principi CBC  Partnerski pristup: svi ključni akteri su uključeni u proces;  Višegodišnje programiranje: strateški pri...
Programsko podruĉje:            www.croatia-serbia.com
Prekogranični program Hrvatska – SrbijaVrijednost programa u periodu 2007 – 2009:5.400.000 Eura (EU)+ 1.015.590 Eura (Sufi...
Prekogranični program Hrvatska – Srbija      Prioriteti programa              MjerePrioritet 1: Održiv...
www.hu-hr-ipa.comProgramsko podruĉje:
Vrijednost programa u periodu 2007. – 2009. :   19.307.299 Eura (EU)   + 4.997.184 Eura (Sufinanciranje)Trajanje pro...
Prioriteti programa           MjereI. ODRŽIVI RAZVOJ I RAZVOJ  Mjera 1.1: Održivi razvoj i atraktivanTURIZMA ...
  Kriteriji prihvatljivosti:   - financijski: min. EUR 325.000 – max. 1.000.000   - prihvatljivi podnositelji: jed...
Fond za ulaganje u znanost i inovacije jedna je od operacija iz Prioriteta 2 (Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstv...
KOMPONENTA IV              OPERATIVNI PROGRAM              ZA RAZVOJ LJUDSKIH          ...
IPA komponenta V.              IPARD program  Mjera 101: Investiranje u poljoprivredna gospodarstva  Mje...
Od 2007. - 2011. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima će biti dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milija...
  Portal Europske unije: ec.europa.eu  EuropeAid: ec.europa.eu/europeaid  Delegacija EK u Hrvatskoj: www.delhrv.ec.e...
8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012.

748 views
597 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012.

 1. 1. Dalj, 30.06.2012.
 2. 2. Da se podsjetimo!
 3. 3. • Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi: – Kvalitetnom i logičnom planiranju i formuliranju projekta – Jasnoj prezentaciji projekta (donatorima i ostalim dionicima) – Praćenju provedbe i vrednovanju projekta
 4. 4. Prethodna studija izvodljivosti Studija izvodljivosti Financijski sporazum 4
 5. 5. RAZLIKA U PRISTUPU EK I PRIVATNOG SEKTORAŠto je projekt?ISO/PMI: “Niz aktivnosti radi postizanja jednog iliviše specifičnog cilja u planiranom roku i sdefiniranim proračunom”EK: “Projekt je instrument koji služi postizanjuvišeg cilja (programa) kao pomoć pri provedbiviših politika” 5
 6. 6.  Financijski kapaciteti predlagatelja projekta i partnera Organizacijski kapaciteti (prethodno iskustvo) Relevantnost projekta Metodologija Održivost Proračun i financijska isplativost
 7. 7. 1. Razvoj projektne ideje sukladno planovima i programima organizacije (kao dio projektnog ciklusa) i priprema logičkog okvira2. Provjera ispunjavanja svih uvjeta navedenih u Smjernicama za prijavu projekata (GfA: Guidelines for Applicants)3. Donošenje odluke o organizacijskoj strukturi projekta (partnerstva i sl.)4. Ispunjavanje Obrasca za prijavu (Application Form), Obrasca proračuna (Budget Form) i Obrasca logičke matrice (Log Frame)5. Popunjavanje ostalih obrazaca i prikupljanje potrebne dokumentacije
 8. 8. Call for Proposals.rarGuidelines for Grant Applicants.pdfGuidelines for GrantApplicants_nesluzbeni hrvatskiprijevod.pdfLocal Publication for Call forProposals.pdfPoziv na radionice.pdfPrijavni obrazac_prva radionica.docPrijavni obrazac_druga radionica.docPoziv na projektne klinike.pdfPrijavni obrazac za projektne klinike.doc 8
 9. 9. • Guidelines for Applicants (GfA)• Važno dobro proučiti!• Pružaju odgovore na sva važna pitanja odreĎenog natječaja.
 10. 10. ◦ Zašto je objavljen odreĎeni natječaj?◦ Što je svrha potpora?◦ Koji su prioriteti natječaja?◦ Koje dokumente i izvore podatka treba još konzultirati?
 11. 11. JAVNEPARTNERSTVA POLITIKE PROMJENE
 12. 12. 1.111.111,00 EUR x 3min. 50.000,00 EUR max. 250.000,00 EURmin. 50% dopustivih max. 95% dopustivihtroškova troškova  ostali izvori ne smiju dolaziti iz EU fondova niti Europskog razvojnog fonda  izvori: vlastiti, od partnera, drugih donatora
 13. 13.  Pravna osoba sa statusom neprofitne i nevladine organizacije ili formalne mreže organizacija uključujući udruge graĎana, profesionalne i poslovne udruge, sindikate, zaklade, akademske i istraživačke institucije/organizacije. Registrirana u zemlji članici EU, RH, Makedoniji, Turskoj, Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Srbiji, uključujući Kosovo. Organizacije=nositeljice projekata - moraju biti odgovorne za pripremu i provedbu projekta (ne mogu samo pružiti pravnu osobnost) i ne smiju biti u situaciji bankrota i sl. Organizacija mora biti registrirana i operativna barem godinu dana prije roka za prijavu (provjeriti rokove u GfA).
 14. 14.  U provedbu projekta mora/može biti uključen barem 1 partner, ali može i više. Podijela poslova i odgovornosti meĎu partnerima treba biti jasna. Ukoliko nositelj projekta nije registriran u RH, MORA se prijaviti u partnerstvu s prihvatljivom organizacijom iz RH.
 15. 15.  Partneri sudjeluju u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti. Partneri imaju pravo na pokriće projektnih troškova, kao i nositelj projekta. Uz prethodno navedene organizacije, partneri još mogu biti: ◦ Lokalne i regionalne samo-uprave i lokalne i regionalne agencije. ◦ Trans-nacionalne organizacije (npr. Organizacije koje zastupaju/predstavljaju grupu/nekolicinu organizacija registriranih u nekoliko različitih zemalja) pod uvjetom:  da njihove članice uključuju barem jednog predstavnika zemlje kandidatkinje i EU članice,  da je više od polovine organizacija članica nevladina/neprofitna organizacija.  SAMO ZA PROJEKTE IZ PODRUČJA BORBE PROTIV DISKRIMINACIJE: partneri mogu biti i vjerske zajednice!
 16. 16.  Druge organizacije, uključujući medije (pod uvjetom da neće ostvarivati profit, a rezultati će biti od javne koristi). Ne mogu dobiti bespovratna sredstva, ali imaju pravo na pokriće troškova nastalih njihovim sudjelovanjem u projektnim aktivnostima (npr. putni troškovi, dnevnice i sl.). Ne moraju ispunjavati uvjete kao prijavitelji i partneri.
 17. 17.  Korisnik potpore (nositelj projekta) ima mogućnost ugovaranja usluga, nabave roba i radova u svrhu provedbe projekta. Aktivnosti nabave provode se prema posebnom pravilniku (Annex IV standardnog obrasca sporazuma) i pravilnost njihove provedbe posebno se prati.
 18. 18. • Trajanje projekta: npr. ne može kraće od 12 niti duže od 24 mjeseca.• Projekt se mora provoditi i imati utjecaj u RH. MeĎutim, dio akcija (ne više od 20% ukupno dopuštenih izravnih troškova) može se provoditi izvan RH (npr. vi možete otići na edukaciju u inozemstvo i sl.) i sukladno popisu zemalja navedenima u Smjernicama (EU članice, zemlje pristupnice itd.).• Može se prijaviti više projekata, ali će se sredstva odobriti isključivo za jedan projekt – nema ograničenja po pitanju partnerstva.
 19. 19.  Tiskana: 1 original + 3 NAZIV TISKANA ELEKTRONSKA kopije, odvojiti iz DOKUMENTA VERZIJA VERZIJA (CD) Obrasca za prijavu V. Check list i VI. A) Obrazac  Declaration by the prijave  Applicant i posebno B) Obrazac uvezati proračuna   C) Obrazac 1 CD (isto dokumenata logičke matrice   kao i u tiskanoj verziji: ukupno 3) D) Legal Entity Sheet X X Koristiti originalne obrasce i paziti na E) Financial Identification X X ograničenja u broju Form stranica i sl.
 20. 20.  Pošta ili sl. servis npr.: 2/10/16. (uključujući i taj dan, vidljivo na pečatu). MeĎutim, mora biti zaprimljeno do dana održavanja 1. procjene. Osobna dostava: isti rokovi, ali do 16,00h. Paziti na pakiranje kuverte i pravilno adresiranje.
 21. 21.  Upite šaljemo na: procurement@safu.hr Kranji rok za slanje upita: 21 dan prije prije isteka roka za prijavu. Odgovori na pitanja: najkasnije 11 dana prije isteka roka za prijavu. Pitanja i odgovori bit će objavljeni na www.safu.hr
 22. 22.  ...i donijeli odluku o pripremi prijave projekta.... Dobro bi bilo i podsjetiti se da li već imamo sakupljene, pripremljene podatke... tj. što nam sve treba za uspješnu prijavu.
 23. 23. 23
 24. 24.  Financijska perspektiva 2007.– 2013. je sedmogodišnji financijski okvir  osnova za kreiranje jednogodišnjih proračuna EU. Proračun EU iznosi 864,4 milijardi eura. RH ima pravo koristiti 1A komponentu proračuna koja se odnosi na Programe zajednice i četvrtu komponentu proračuna koja uključuje program IPA.
 25. 25. Razdoblje 2007-13: Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)  IPA je integriran pretpristupni instrument za države kandidatkinje (npr. Hrvatska) i potencijalne kandidate (npr. Bosna i Herzegovina, Albanija, itd.) umjesto CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD instrumenata; Financijska alokacija (2007-2013) Italija, koju predlaže EK: 12.9 bio € ~10.2 bio Slovenija € će najvjerojatnije biti alocirano kao rezultat zajedničkog stajališta Hrvatska Europskog vijeća; EU STRUKTURNI IPA ima 5 komponenata namijenjenih FOND provedbi acquis-a i pripremi za EU fondove prilikom pristupanja: (I) CBC Program pomoć u tranziciji i izgradnji Cilj 3 IPA CBC IPA institucija; (II)Prekogranična suradnja; (III) Regionalni razvoj; (IV) Razvoj ljudskih potencijala; (V) Ruralni razvoj;
 26. 26. ZNAČENJE I SVRHA: PRETPRISTUPNI FONDOVI (IPA) / PROGRAMI ZAJEDNICEPRETPRISTUPNI FONDOVI (namijenjeni zemljama kandidatima)Pomoć zemlji kandidatkinji u procesu pregovora s EU vezan uz:• Izgradnju administrativnih kapaciteta državne uprave i lokalne i regionalne samouprave za upravljanje fondovima• Uskladivanje s pravnom stečevinom EU• Poticanje konkurentnosti regija koje zaostaju u razvojuPROGRAMI ZAJEDNICE (namijenjeni zemljama članicama)• Provedba zajedničkih politika EU• Povezivanje zemalja članica na promicanju zajedničkih vrijednosti• Promicanje konkurentnosti cijele EU kroz programe za istraživanje i razvoj, te inovacije.
 27. 27. Zemlja kandidat Zemlja članica Korištenje sredstava EU PHARE IPA STRUKTURNI Fond za ISPA FONDOVI regionalni SAPARD 2007. – 2013. razvoj (ERDF)2004. – 2006. KOHEZIJSKI FOND 27
 28. 28. Komponente IPA programa i RH 1. IPA  2. IPA  3. IPA  4. IPA  5. IPAKomponenta Komponenta Komponenta Komponenta Komponenta IZGRADNJA REGIONALNA REGIONALNI RAZVOJ RURALNIINSTITUCIJA i i RAZVOJ LJUDSKIH RAZVOJ PRIJELAZNA PREKO- RESURSA POMOĆ GRANIČNA SURADNJAKandidati i potencijalni kandidati Samo zemlje kandidati 28
 29. 29. I P A komponenta II.Prekogranična i transnacionalna suradnja u RH • Jadranska prekogranična suradnja • Slovenija – Hrvatska • MaĎarska – Hrvatska • Hrvatska – BiH • Hrvatska – Srbija • Hrvatska – Crna Gora • Transnacionalni programi: SEES i Mediterranean
 30. 30. Principi CBC Partnerski pristup: svi ključni akteri su uključeni u proces; Višegodišnje programiranje: strateški pristup suradnji. CBC Višegodišnji program je “Zajednički programski dokument (ZPD)” te će se revidirati 2010; “Podijeljeno upravljanje”: Programi se pripremaju na razini ministarstva ( u suradnji s županijama) i provode na razini županija (partneri s obje strane granice); Odgovornost: partneri su odgovorni za korištenje javnih fondova EU i moraju izvještavati o njihovom korištenju; Program mora biti: (i) zajednički; (ii) bez razlike u financiranju po zemlji; (iii) imati zajedničke upravljačke strukture; (iv) podržavati zajedničke prekogranične projekte, koje vodi jedan “Zajednički partner”; Sporazum: između zemalja koji surađuju potpisivat će se Sporazum o razumijevanju
 31. 31. Programsko podruĉje: www.croatia-serbia.com
 32. 32. Prekogranični program Hrvatska – SrbijaVrijednost programa u periodu 2007 – 2009:5.400.000 Eura (EU)+ 1.015.590 Eura (Sufinanciranje)Trajanje programa:2007 – 2013Opći cilj programa:Potaknuti prekograničnu suradnju kako bi se potaknula raznolikosti poboljšala regionalna privreda na za društvo i okoliš održiv načinte istovremeno poboljšali dobrosusjedski odnosi.
 33. 33. Prekogranični program Hrvatska – Srbija Prioriteti programa MjerePrioritet 1: Održivi socio-ekonomski razvoj Mjera 1.1: Ekonomski razvoj Mjera 1.2: Zaštita okoliša Mjera 1.3: People-to-PeoplePrioritet 2: Tehniĉka pomoć Mjera 2.1: Upravljanje i provedba programa Mjera 2.2: Informiranje o programu i evaluacija programa
 34. 34. www.hu-hr-ipa.comProgramsko podruĉje:
 35. 35. Vrijednost programa u periodu 2007. – 2009. : 19.307.299 Eura (EU) + 4.997.184 Eura (Sufinanciranje)Trajanje programa:2007 – 2013Opći cilj programa:Razvoj temeljen na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te intenzivne društveno- gospodarske interakcije izmeĊu dviju strana u programski prihvatljivom podruĉju.
 36. 36. Prioriteti programa MjereI. ODRŽIVI RAZVOJ I RAZVOJ Mjera 1.1: Održivi razvoj i atraktivanTURIZMA okoliš Mjera 1.2: Održivi razvoj turizma na području rijeka Mure, Drave i DunavaII. RAZVOJ GOSPODARSTVA I Mjera 2.1: Gospodarska suradnjaLJUDSKIH KAPACITETA Mjera 2.2: Razvoj zajedničkih ljudskih kapacitetaIII. TEHNIĈKA POMOĆ
 37. 37.  Kriteriji prihvatljivosti: - financijski: min. EUR 325.000 – max. 1.000.000 - prihvatljivi podnositelji: jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, županijske ili lokalne razvoje agencije, javne ustanove, javna poduzeća u većinskom vlasništvu JR(L)S, županijske /općinske turističke zajednice (10 županija) - vrste projekata: (i) razvoj nove ili postojeće poslovne infrastrukture u postojećim poslovnim zonama i novim ili postojećim poslovnim inkubatorima te drugim poslovnim subjektima koji podupiru razvoj malog i srednjeg poduzetništva; ii) razvoj i nadogradnja javne turističke infrastrukture. - provedba projekata: max. 18 mjeseci 37
 38. 38. Fond za ulaganje u znanost i inovacije jedna je od operacija iz Prioriteta 2 (Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva) Mjere 2 (Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju) iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007- 2009. u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), III C Komponenta. 38
 39. 39. KOMPONENTA IV OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 2007 - 2009. PRIORITETI PROGRAMA• Prioritet 1 – Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo ukljucivanje u tržište rada• Prioritet 2 – Jačanje socijalnog ukljucivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada• Prioritet 3 – UnaprijeĎivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti• Prioritet 4 – Tehnička pomoć
 40. 40. IPA komponenta V. IPARD program Mjera 101: Investiranje u poljoprivredna gospodarstva Mjera 103: Investiranje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda Mjera 201: Poboljšanje okoliša i krajolika-pilot projekti Mjera 202: Priprema i provedba lokalnih razvojni strategija u ruralnim područjima Mjera 301: Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture Mjera 302: Razvoj gospodarskih aktivnosti u selima
 41. 41. Od 2007. - 2011. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima će biti dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milijarde HRK) potpore. Informirajte se na vrijeme o postupku prijave i potrebnoj dokumentaciji.• Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa e-pošta: ipard@mps.hr telefon: 01/6106-947 / 01/6106-947 01/6109-633 / 01/6109-633 fax: 01/6106-909• Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju e-pošta: info@dmssa.hr telefon: 01/6002-742 ; 01/6002-742 01/6002-744 / 01/6002-744 fax: 01/6002-852 41
 42. 42.  Portal Europske unije: ec.europa.eu EuropeAid: ec.europa.eu/europeaid Delegacija EK u Hrvatskoj: www.delhrv.ec.europa.eu Središnji državni ured za razvojnu strategiju i upravljanje EU fondovima: www.strategija.hr Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje: www.safu.hr Vodič kroz informacije o EU: www.entereurope.hr www.eurocult.org www.mobilnost.hr www.europe.hr Regionalna konkurentnost: www.regionalna-konkurentnost.hr Prekogranična suradnja Mađ.-Hrv.:www.hu-hr-ipa.com Prekogranična suradnja Srb.-Hrv.: www.croatia-serbia.com Natječaji HZZ-a: http://www.hzz.hr

×