.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN <br />KIM TỰ THÁP - THIÊN ĐỊA NHÂN<br />-------oOo-------<br />KTT thiên địa nhân có thể giải quyết đư...
Dùng quả lắc hỏi “Cho tôi biết ông/bà…..sinh năm…..là cung….để cho có sức khoẻ thì thuộc quẻ nào?”</li></ul>21717001352550...
ĐỒ HÌNH CUNG CHẤN (4)ĐỒ HÌNH CUNG LY (3)ĐỒ HÌNH CUNG ĐOÀI (2)ĐỒ HÌNH CUNG CÀN (1)</li></ul>ĐỒ HÌNH CUNG KHẢM (6)ĐỒ HÌNH CU...
Vd: Nếu là Đông Bắc thì vẽ cảm xạ đồ Đông và Bắc để chọn 1 trong 2 hướng</li></ul>Bước 6: <br /><ul><li>Sau khi đặt xong, ...
Vd: Theo Cảm xạ đồ bát quái là hướng Đông Nam thì phải để toàn bộ khối theo đúng hướng Đông Nam.</li></ul>Bước 9:<br /><ul...
Xả con lắc thạch anh trước khi làm (xoay ngược con lắc theo chiều kim đồng hồ nam 7, nữ 9)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kim tu thap thien dia nhan

3,040 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,040
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
171
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kim tu thap thien dia nhan

 1. 1. .CÁC BƯỚC THỰC HIỆN <br />KIM TỰ THÁP - THIÊN ĐỊA NHÂN<br />-------oOo-------<br />KTT thiên địa nhân có thể giải quyết được nhiều vấn đề như: chữa bệnh từ xa, cải thiện tâm tính từ tiêu cực trở nên tích cực hơn, giữ nguyên thần nguyên khí cho người bệnh, tăng cường sức khoẻ cho người phải trải qua cuộc hành trình dài… <br />Khuyến cáo khi sử dụng: <br />Chỉ sử dụng KTT vào mục đích tốt, không vì tư thù cá nhân mà dùng vào mục đích hại người. Hãy tuyên thệ như vậy trước khi bắt đầu sử dụng.<br />45999404762500Bước 1:<br />Ghi tên, tuổi người muốn thực hiện vào phía sau ảnh. Dán ảnh vào vị trí trung tâm (quẻ địa phong thăng). Dấu chấm trên quẻ là phần trên đỉnh đầu. Nếu không có ảnh thì dùng vật chứng khác như: tóc, móng tay, miếng vải áo hoặc quần, …..<br />Không dán băng keo đè lên hình. Chỉ nên dùng hồ hoặc băng keo 2 mặt<br />Bước 2: <br />Tìm tuổi của người trong ảnh để biết cung mạng theo bát quái bởi vì tuỳ cung mạng mà sử dụng cảm xạ đồ bát quái khác nhau<br /> BAÛNG ÑOÁI CHIEÁU TÌM CUNG MAÏNG<br />Naêm sinhTuoåiCung PhiMaïngNamNöõ1935AÁt HôïiKhoânToánSôn ñaàu hoûa1936Bính TyùKhaûmCaánGiang haø thuûy1937Ñinh SöûuLyCaønGiang haø thuûy1938Maäu DaànCaánÑoaøiThaønh ñaàu thoå1937Ñinh SöûuLyCaønGiang haø thuûy1938Maäu DaànCaánÑoaøiThaønh ñaàu thoå1939Kyû MaõoÑoaøiCaánThaønh ñaàu thoå1940Canh ThìnCaønLyBaïch laïp kim1941Taân TîKhoânKhaûmBaïch laïp kim1942Nhaâm NgoïToánKhoânDöông lieãu moäc1943Quyù MuøiChaánChaánDöông lieåu moäc1944Giaùp ThaânKhoânToánTuyeàn trung thuûy1945AÁt DaäuKhaûmCaánTuyeàn trung thuûy1946Bính TuaátLyCaønOÁc thöôïng thoå1947Ñinh HôïiCaánÑoaøiOÁc thöôïng thoå1948Maäu TyùÑoaøiCaánThích lòch hoûa1949Kyû SöûuCaønLyThích lòch hoûa1950Canh DaànKhoânKhaûmToøng baù moäc1951Taân MaõoToánKhoânToøng baù moäc1952Nhaâm ThìnChaánChaánTröôøng löu thuûy1953Quyù TîKhoânToánTröôøng löu thuûy1954Giaùp NgoïKhaûmCaánSa trung kim1955AÁt MuøiLyCaønSa trung kim1956Bính ThaânCaánÑoaøiSôn haï hoûa1957Ñinh DaäuÑoaøiCaánSôn haï hoûa1958Maäu TuaátCaønLyBình ñòa moäc1959Kyû HôïiKhoânKhaûmBình ñòa moäc1960Canh TyùToánKhoânBích thöôïng thoå1961Taân SöûuChaánChaánBích thöôïng thoå1962Nhaâm DaànKhoânToánKim baïch thuûy1963Quyù MaõoKhaûmCaánKim baïch thuûy1964Giaùp ThìnLyCaønPhuùc ñaêng hoûa1965AÁt TîCaánÑoaøiPhuùc ñaêng hoûa1966Bính NgoïÑoaøiCaánThieân haø thuûy1967Ñinh MuøiCaønLyThieân haø thuûy1968Maäu ThaânKhoânKhaûmÑaïi lòch thuûy1969Kyû DaäuToánKhoânÑaïi lòch thuûy1970Canh TuaátChaánChaánNgaïi xuyeán kim1971Taân HôïiKhoânToánNgaïi xuyeán kim1972Nhaâm TyùKhaûmCaánTang ñoá moäc1973Quyù SöûuLyCaønTang ñoá moäc1974Giaùp DaànCaánÑoaøiÑaïi haø thuûy1975AÁt MaõoÑoaøiCaánÑaïi haø thuûy1976Bính ThìnCaønLySa trung thoå1977Ñinh TîKhoânKhaûmSa trung thoå1978Maäu NgoïToánKhoânThieân thöôïng hoûa1979Kyû MuøiChaánChaánThieân thöôïng hoûa1980Canh ThaânKhoânToánThaïch löïu moäc1981Taân DaäuKhaûmCaánThaïch löïu moäc1982Nhaâm TuaátLyCaønÑaïi haûi thuûy1983Quyù HôïiCaánÑoaøiÑaïi haûi thuûy1984Giaùp TyùÑoaøiCaánHaûi trung kim1985AÁt SöûuCaønLyHaûi trung kim1986Bính DaànKhoânKhaûmLö trung hoûa1987Ñinh MaõoToánKhoânLö trung hoûa1988Maäu ThìnChaánChaánÑaïi laâm moäc1989Kyû TîKhoânToánÑaïi laâm moäc1990Canh NgoïKhaûmCaánLoä baøn thoå1991Taân MuøiLyCaønLoä baøn thoå1992Nhaâm ThaânCaánÑoaøiKieám phong kim1993Quyù DaäuÑoaøiCaánKieám phong kim1994Giaùp TuaátCaønLySôn ñaàu hoûa1995AÁt HôïiKhoânKhamSôn ñaàu hoûa1996Bính TyùToánKhoânGiang haø thuûy1997Ñinh SöûuChaánChaánGiang haø thuûy1998Maäu DaànKhoânToánThaønh ñaàu thoå1999KyûMaõoKhaûmCaánThaønh ñaàu thoå2000Canh ThìnLyCaønBaïch laïp kim2001Taân TîCaánÑoaøiBaïch laïp kim2002Nhaâm NgoïÑoaøi Caán Döông Lieãu Moäc2003Quyù MuøiCaønLy Döông Lieãu Moäc2004Giaùp ThaânKhoân Khaûm Tuyeàn Trung Thuûy2005AÁt DaäuToán Khoân Tuyeàn Trung Thuûy2006Bính TuaátChaán Chaán OÁc Thöôïng Thoå2007Ñinh HôïiKhoân Toán OÁc Thöôïng Thoå2008Maäu TyùKhaûm Khoân Thích Lòch Hoûa2009Kyû SöûuLy Caøn Thích Lòch Hoûa2010Canh DaànCaán Ñoaøi Tuøng Baùch Moäc2011Taân MaõoÑoaøi Caán Tuøng Baùch Moäc2012Nhaâm ThìnCaøn Ly Tröôøng Löu Thuûy<br /><ul><li>Sử dụng cảm xạ đồ Cát để tìm cung thích hợp cho người muốn thực hiện.
 2. 2. Dùng quả lắc hỏi “Cho tôi biết ông/bà…..sinh năm…..là cung….để cho có sức khoẻ thì thuộc quẻ nào?”</li></ul>217170013525500<br />Bước 4:<br /><ul><li>Sử dụng cảm xạ đồ bát quái thích hợp để xác định phương vị có lợi cho người trong ảnh (người muốn thực hiện)
 3. 3. ĐỒ HÌNH CUNG CHẤN (4)ĐỒ HÌNH CUNG LY (3)ĐỒ HÌNH CUNG ĐOÀI (2)ĐỒ HÌNH CUNG CÀN (1)</li></ul>ĐỒ HÌNH CUNG KHẢM (6)ĐỒ HÌNH CUNG TỐN (5)ĐỒ HÌNH CUNG KHÔN (8)ĐỒ HÌNH CUNG CẤN (7)<br />Bước 5: <br /><ul><li>Đặt hình chóp của KTT theo đúng phương vị đã tìm được (theo đỉnh đầu của ảnh) và tâm đỉnh chóp phải nằm ngay Ấn đường của người trong ảnh</li></ul>- Đông: Can khí - Tây : Phế khí<br />- Nam : Tâm khí - Bắc : Thận khí<br /><ul><li>Còn các phương vị còn lại (Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam) thì dùng lắc xác định 1 trong 2 hướng.
 4. 4. Vd: Nếu là Đông Bắc thì vẽ cảm xạ đồ Đông và Bắc để chọn 1 trong 2 hướng</li></ul>Bước 6: <br /><ul><li>Sau khi đặt xong, dùng băng keo cố định chóp và đế, ngay 4 góc KTT. Đỉnh chóp KTT phải ngay huyệt Ấn đường của ảnh.</li></ul>Bước 7:<br /><ul><li>Tìm vị trí mà tại đó đũa chập lại, lắc quay thuận để đặt KTT, đảm bảo kín đáo, an toàn.</li></ul>Bước 8:<br /><ul><li>Dùng la bàn xác định đúng phương vị đã tìm được từ cảm xạ đồ bát quái, đặt toàn bộ khối KTT theo đúng phương vị đó.
 5. 5. Vd: Theo Cảm xạ đồ bát quái là hướng Đông Nam thì phải để toàn bộ khối theo đúng hướng Đông Nam.</li></ul>Bước 9:<br /><ul><li>Nạp năng lượng đất và năng lượng trời:
 6. 6. Xả con lắc thạch anh trước khi làm (xoay ngược con lắc theo chiều kim đồng hồ nam 7, nữ 9)
 7. 7. Đặt quả lắc thạch anh trên đỉnh KTT (cách vài phân thôi) rồi lần lượt xin năng lượng đất, năng lượng trời.
 8. 8. Xin 7 màu của năng lượng đất: “Cho tôi xin năng lượng màu đỏ của đất để hỗ trợ sức khoẻ, nguyên thần nguyên khí cho (tên, tuổi) trong KTT”. Con lắc thạch anh sẽ chuyển động và chờ cho lắc thạch anh ngừng dao động thì xin tiếp màu vàng của đất, lần lượt, tuần tự như thế cho đến màu chàm, thì xong phần năng lượng của đất.
 9. 9. Xong phần xin năng lượng của đất thì tiếp theo nạp năng lượng của trời cũng tương tự như vậy.</li></ul>Bước 10: <br /><ul><li>Thông khí: Nắm gọn lắc thạch anh trong tay, đầu ngón tay cái hướng lên trời, tập trung tư tưởng để đả thông khí thiên địa nhân bằng cách tay cầm quả lắc xoay thuận ngày càng lên cao (nam 7 vòng, nữ 9 vòng) rồi hất mạnh bàn tay lên khỏi đầu.</li></ul>Bước 11: <br /><ul><li>Kiểm tra chất lượng của KTT bằng cảm xạ đồ chất lượng:
 10. 10. Tay trái sờ chóp KTT, tay kia cầm con lắc hỏi: “Cho tôi biết KTT đã đạt chất lượng chưa?”</li></ul>26574754127500<br />Cảm xạ đồ đo chất lượng<br /><ul><li>0 – 56 : Không đạt
 11. 11. 56 – 72 : Đạt yêu cầu
 12. 12. 72 trở lên: Thừa năng lượng
 13. 13. Nếu không đạt yêu cầu:
 14. 14. Xả KTT bằng cách cầm trên tay xoay ngược chiều kim đồng hồ (nam 7, nữ 9)
 15. 15. Để 1 tay lên KTT tay kia cầm con lắc để lên cảm xạ đồ chất lượng nếu lắc đánh ngang là đã xả xong.
 16. 16. Thực hiện lại bước 9,10
 17. 17. Nếu thừa năng lượng cần xả ra 1,2 vòng rồi kiểm tra lại bằng cảm xạ đồ chất lượng
 18. 18. Kiểm tra KTT định kỳ hàng tháng bằng cảm xạ đồ đo chất lượng nếu thấy năng lượng giảm thì phải xả năng lượng và thực hiện lại bước 9,10 để nạp lại
 19. 19. Trong trường hợp khẩn cấp như người bị bệnh nặng thì phải kiểm tra KTT từng giờ, nếu thấy chất lượng giảm thì phải nạp lại ngay
 20. 20. Nếu sử dụng để trợ lực cho người bệnh hoặc cho người đi công tác thì khi người đó hết bệnh hoặc công tác xong thì lấy ảnh ra và xả KTT

×