Your SlideShare is downloading. ×
Trich toc do cua niem tin
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Trich toc do cua niem tin

618
views

Published on

hehe

hehe

Published in: Investor Relations

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
618
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Stephen M. R. Covey Rebecca R. MerrillT C C A NI M TIN THE SPEED OF TRUST Ngu n chia s : http://www.vnedoc.com/
 • 2. Tay g p 1: “Khi tôi nh n ư c cu n sách này và ư c yêu c u c và cho ý ki n, ph n ng u tiên c a tôi là ‘Tôi không có th i gian làm chuy n ó!’. Tuy nhiên sau khi c l i nói u, r i m t vài chương u, tôi không th r i b cu n sách. N i dung cu n sách úng là v n mà các nhà lãnh o doanh nghi p ang g p ph i hi n nay. Cu n sách i vào g c r c a hành vi o c và s chính tr c. Nó gi i thích vì sao các nhà lãnh o và các công ty ư c tin c y có th làm vi c t t hơn, nhanh hơn và v i chi phí th p hơn. Dù b n là ai, b n cũng nên dành th i gian c cu n sách này.” - Nolan D. Archibald, Ch t ch & CEO The Black & Decker Corporation M i các b n tìm c: 1- 7 Thói quen thành t (hình bìa) 2- Thói quen th 8 (hình bìa) 3- First Things First (hình bìa) 4- 7 Thói quen có m t gia ình h nh phúc (hình bìa) Tay g p 2: “Tôi c m th y vui hơn khi ư c ngư i khác tin c y, và tôi nghĩ ai cũng như v y. Covey ã làm ư c m t vi c r t áng khâm ph c là gi ng gi i cho chúng ta hi u r ng ni m tin có ư c là do hành vi c a chúng ta và r ng chúng ta có th thay i hành vi c a mình m t cách có ý th c x ng áng v i ni m tin. Nh n ra i u này có th làm thay i cu c i c a b n.” - Ti n sĩ Richard Carlson, tác gi “Don’t Sweat the Small Stuff” Stephen M. R. Covey là ng sáng l p viên và CEO c a CoveyLink Worldwide. Là di ngi truy n c m h ng, tác gi và nhà tư v n n i ti ng v các lý thuy t ni m tin, ngh thu t lãnh o, o c h c vàhi u qu ho t ng, Covey chuyên i thuy t trình kh p nơi trên th gi i. T t nghi p Th c sĩ MBA i h c Harvard,ông t ng là CEO c a Trung tâm Lãnh o Covey, dư i s lãnh o c a ông trung tâm này ã tr thành m t côngty chuyên v phát tri n ngh thu t lãnh o l n nh t trên th gi i. Covey cùng gia ình ang s ng t i RockyMountains. Rebecca R. Merrill là m t tác gi thành t và ng tác gi v i Stephen R. Covey và Roger Merrill trongcu n sách First Thing First và v i Roger Merrill trong cu n Life Matters and Connections.
 • 3. Bìa 4: Nh ng l i khen ng i cu n sách T c c a Ni m tin “Covey minh ch ng y thuy t ph c s tr i nghi m c a chúng tôi t i công ty Dell - r ng ni m tin có tác ng quy t nh n k t qu ho t ng và r ng khi ni m tin tăng lên, t c ho t ng cũng tăng lên và chi phí gi m xu ng. Nguyên t c này không ch áp d ng cho các m i quan h chuyên môn v i khách hàng, các i tác kinh doanh, các thành viên trong t p th làm vi c mà còn cho các m i quan h cá nhân c a chúng tôi n a, i u ó làm cho cu n sách có chi u sâu này càng thêm giá tr . - Kevin Rollins. Ch t ch kiêm CEO, Dell Corporation “Cu n sách này có th làm thay i cu c i. Covey giúp chúng ta hi u rõ làm cách nào nuôi dư ng và truy n c m h ng ngay l p t c ni m tin trong m i s ti p c n, n n t ng c a s thành công ích th c và b n v ng trong cu c s ng. ây là cu n sách khai sáng r t áng c.” - Larry King “Cu n sách c a Covey nh n m nh m t y u t quan tr ng nh t - n n t ng - y u t s quy t nh s thành công (hay th t b i) c a m i t ch c trong th k 21: Ni m tin. ây là m t cu n sách có s c m nh: ch a ng lòng dũng c m, trí tư ng tư ng, s tiên oán n b t ng , ư c d a trên nh ng căn c xác áng v th c ti n và có phân tích. ây là cu n sách ph i c i v i nh ng ai gi cương v qu n lý, t c p b ph n trong m t công ty nh cho t i c p t p oàn có quy mô toàn c u.” - Warren Bennis, Giáo sư n i ti ng v Qu n tr Kinh doanh, USC L I GI I THI U B ng m t văn phong d c và lôi cu n, Stephen M.R. Covey ã m toang cánh c a s c m nh c a ni mtin lâu nay b xem nh và ánh giá th p b ng nh ng trang sách c p n cái mà ông g i là “m t i u làmthay i t t c ”. Là m t cu n sách khai phá và làm thay i nh n th c, T c c a Ni m tin thách th c gi nh lâu nay c a chúng ta cho r ng ni m tin ch là m t c h nh xã h i m m y u, d v và thay vào óch ng minh r ng ni m tin là m t ng l c kinh t , có s c m nh v t ch t - m t k năng có th h c h i và olư ng ư c qua ó các giúp công ty làm ra nhi u l i nhu n hơn, con ngư i d thăng ti n hơn và các m iquan h tr nên g n bó hơn. T nh ng kinh nghi m c a m t c u CEO c a m t công ty 100 tri u ô la,Covey ã mô t m t cách s ng ng kinh nghi m th c t c a ông trong vi c phát tri n Trung tâm Lãnh oCovey (do cha ông, Ti n sĩ Stephen R. Covey sáng l p) t m t công ty c ph n v i v n ban u không n 3tri u ô la tăng lên hơn 160 tri u ô la. Trong cu n sách m i y s c cu n hút này, Stephen M. R. Covey kh c h a vì sao ni m tin tr thànhtiêu chu n năng l c lãnh o ch y u trong n n kinh t m i toàn c u. Ông nói cho c gi bi t m t cách ythuy t ph c làm cách nào xây d ng ni m tin lâu dài trong các m i quan h cá nhân và quan h công vi c, t ó t ư c s thành công không gì sánh k p và s th nh vư ng b n v ng trong m i m t c a cu c s ng. Ônggiúp các nhà lãnh o thu c các lĩnh v c kinh doanh, giáo d c, chính ph … th y rõ b ng cách nào chi m ư c nhanh chóng và b n v ng ni m tin c a khách hàng, c a ng nghi p, i tác hay các c tri. Covey ưara lu n i m r t thuy t ph c r ng ni m tin là b tăng t c cho k t qu ho t ng và r ng khi ni m tin tăng lên,
 • 4. t c t ư c k t qu s tăng theo, trong khi chi phí gi m xu ng và t o ra cái mà Covey g i là “c t c ni mtin”. Covey nêu ra 13 hành vi ph bi n c a các nhà lãnh o có tin c y cao trên th gi i và ch ng minh ys c thuy t ph c nh ng ý tư ng có th v n d ng giúp b n thay i hành vi c a b n thân nh m tăng cư ng- và truy n c m h ng - xây d ng ni m tin trong các m i quan h quan tr ng trong cu c s ng c a b n. Như nh ng sóng g n trong h nư c, T c c a Ni m tin b t u t bên trong m i con ngư i chúng ta,r i lan sang các m i quan h c a chúng ta, các t ch c nơi chúng ta ho t ng, các m i quan h trên thươngtrư ng và cu i cùng t a ra kh p nơi trên th gi i. Covey trình bày b n hành trình xây d ng ni m tinm i c p , xây d ng tính cách và năng l c, nâng cao m c tin c y và thi t l p s lãnh o truy n c mh ng cho m i ngư i.
 • 5. Ý ki n c a các CEO “T c c a Ni m tin là cu n sách thi t th c r t nóng b ng.Trong th i i mà lu t l kinh doanh ngày càng trànlan và b c l nhi u sơ su t, vi c t p trung vào nh ng i u cơ b n là r t quan tr ng. Ni m tin là m t tài s n vô hìnhb o m cho s b n v ng lâu dài c a m i t ch c hay doanh nghi p. Nh có cu n sách m i c a Covey, b n có thv ng bư c tăng cư ng tài s n ni m tin c a công ty b n trong nhi u năm sau.” - William G. Parrett, CEO Deloitte Touche Tohmatsu “Ni m tin chính là ngu n g c thành công c a JetBlue. Ni m tin là chìa khóa d n n nâng cao t c tăngtrư ng c a chúng tôi. T c c a Ni m tin là cu n sách t t nh t t trư c n nay nói v ni m tin, m t i u làmthay i m i th khác - trong kinh doanh và trong cu c s ng. V i s tin c y cao, thành công n nhanh hơn, t thơn và v i chi phí th p hơn.” - David Neelemen, Ngư i sáng l p và CEO, JetBlue Airways “Ni m tin làm gi m chi phí giao d ch; b t i s c n thi t ph i ki n cáo và tăng t c giao thương; nó th c sbôi trơn cho gu ng máy các t ch c và xã h i. Cu i cùng, cũng ã có ngư i kh c h a giá tr ích th c c a nó vàcoi nó như là i u c t lõi c a năng l c kinh doanh.” - Marilyn Carlson Nelson, Ch t ch & CEO, Carlson Companies “Stephen M. R. Covey ã thành công! Ông ta ã i sâu vào thách th c chính i v i lãnh o trong thiên niên k m i - kh năng khai thác và t n d ng s c m nh c a ni m tin. ây là cu n sách “b t bu c ph i c” cho t t c nh ng nhà lãnh o có tâm huy t.” - Douglas R. Conant, Ch t ch & CEO, Campbell Soup Company “T c tin c y là m t phát hi n l n. Nó t ư c m c tiêu hoàn h o trong vi c ưa ra b n hành trình i n nh cao c a thành tích, cho các cá nhân cũng như các t ch c. Nhưng i u quý giá nh t c a cu n sách là tính thi t th c ph quát c a nó, do k t h p luân thư ng o lý c a s thành t v i nh ng ch d n tr c ti p nâng cao ch t lư ng các m i quan h trong cu c s ng.” - J.W. Marriott,Jr,Ch t ch & CEO, Marriott International,Inc “M t t ch c thi u ni m tin thì năng l c c a nó s b h y ho i, t o ra m t b u không khí ng v c và anghi, phá ho i hoàn toàn tinh th n ng i và thay th nó b ng mâu thu n n i b . K t c c là tinh th n làmvi c sa sút và k t qu công vi c kém. Cu n sách c a Covey là s nh c nh úng lúc các nhà lãnh o i u gì là thưc s quan tr ng trong t ch c c a h .” - Koh Boon Hwee, Ch t ch DBS Bank Ltd, C u Ch t ch Singapore Airlines “Tôi tin r ng t m nhìn c a Covey v v n ni m tin là i u r t rõ ràng i v i t t c nh ng ai có suy nghĩ v th c ti n lãnh o. Qu v y, không có s t tin b n không th chi m ư c ni m tin c a t ch c - mà n u thi u i u này thì không th t ư c thành tích th c s .” - Michael H. Jordan, Ch t ch & CEO, EDS “Trong cu c s ng cũng như trong kinh doanh các m i quan h u r t quan tr ng - nhưng chúng s tr ng r ng n u không ư c xây d ng trên cơ s s tin c y. Ni m tin là n n t ng xây d ng thương hi u, và là ch t keo g n k t lâu dài t t c các m i quan h . i u b t ng là Covey, trong cu n T c c a Ni m tin ã
 • 6. v ch ra b n ch t c a ni m tin là gì và làm cách nào xây d ng và gìn gi nó. ây qu là m t c ng hi n quý giá cho th gi i kinh doanh và toàn th xã h i nói chung.” - Horst H. Schulze, Ch t ch & CEO, The West Paces Hotel Group “T c c a Ni m tin d y chúng ta m t bài h c quan tr ng - ch có nh ng t ch c có m c tin c y caom i có th t o d ng ư c văn hóa c ng hi n ích th c ch ng l i dòng xoáy c a tư duy hão huy n v s tuânl nh b t bu c. Covey kh c h a y thuy t ph c m t b n hành trình rõ ràng cho nh ng ngư i bình thư ng như các b n và tôi có ư c kh năng b t thư ng!” - Pete Beaudrault, Ch t ch &CEO, Sharro; C u Ch t ch kiêm CEO, Hard Rock Café International “T c c a Ni m tin là cu n sách c n ph i c không nh ng i v i các nhà lãnh o doanh nghi p mà còn i v i t t c m i ngư i. Covey nh nghĩa ni m tin theo m t cách r t chính xác. Ai c cu n sách này cũng s r t có l i.” - Jon M. Huntsman, Ngư i sáng l p và Ch t ch, Huntsman International “Cu n sách này là công c nâng cao nhãn quan - khi b n c nó b n s nhìn th y t t c m i th thông qua ‘lăng kính ni m tin’ c a mình và hi u ư c b ng cách nào và vì sao ni m tin l i quan tr ng như v y i v i công vi c chuyên môn và cu c s ng cá nhân.B ng cách ch ng mình ni m tin có tính h u hình và có th o lư ng ư c và i u quan tr ng nh t, nó là cái chúng ta có th xây d ng nên m t cách d dàng hơn là chúng tatư ng, Covey ã vi t ra cu n sách áng chúng ta c không ch i v i các nhà lãnh o doanh nghi p, mà còn i v i t t c nh ng ai quan tâm c i thi n m i quan h v i ng nghi p, b n bè, gia ình.” - Gregory K. Ericksen, Phó ch t ch Phát tri n th trư ng toàn c u, Ernst & Young “Vào nh ng năm 80, cha c a Stephen ã thuy t ph c tôi r ng ni m tin là thu c tính lãnh o quan tr ngnh t d n n s thành công c a công ty hay các t ch c. Ông ta hoàn toàn úng..hơn hai th p k qua côngty Toro phát t là nh vào i u này. Gi ây, Stephen cho th y m t cách y thuy t ph c lý do vì sao….khi t ch c tin tư ng nh ng ngư i lãnh o c a h , và ai cũng áng tin c y, thì m i ngư i s ho t ng ng tâm hi p l c và không còn th th , i u ó s d n n nh ng k t qu t t nh t và nhanh nh t.” - Ken Melrose, C u Ch t ch &CEO, The Toro Company “Hãy tin tôi, i u Stephen nói r t áng tin c y. ây là cu n sách r t hay. Càng có nhi u ngư i trong vòng nh hư ng c a b n c cu n sách này, thì cu c s ng càng t t p hơn, b t u t b n thân b n.” - Blake M. Roney, Ch t ch, Nu Skin Enterprises “T c c a Ni m tin xác nh rõ ràng ni m tin là ngu n g c c a t c trong các m i quan h tr c ti p c a chúng ta. Covey minh ch ng y thuy t ph c s tr i nghi m c a chúng tôi t i công ty Dell - r ng ni m tin có tác ng quy t nh n k t qu ho t ng và r ng khi ni m tin tăng lên, t c ho t ng cũng tăng lên và chi phí gi m xu ng. Nguyên t c này không ch áp d ng cho các m i quan h chuyên môn v i khách hàng, các i tác kinh doanh, các thành viên trong t p th làm vi c mà còn cho các m i quan h cá nhân c a chúng tôi n a, i u ó làm cho cu n sách có chi u sâu này thêm giá tr .” - Kevin Rollins. Ch t ch &CEO, Dell Corporation “Khi tôi nh n ư c cu n sách này và ư c yêu c u c và cho ý ki n, ph n ng u tiên c a tôi là ‘Tôi không có th i gian làm chuy n ó’. Tuy nhiên sau khi c l i nói u, r i m t vài chương u, tôi không th r i b cu n sách.N i dung cu n sách úng là v n mà các nhà lãnh o doanh nghi p ang g p ph i hi n nay. Cu n sách i vào g c r c a hành vi o c và s chính tr c và gi i thích vì sao các nhà lãnh o và các công ty ư c tin c y có th làm công vi c t t hơn, nhanh hơn và v i chi phí th p hơn. Ai cũng nên dành th i gian c cu n sách này.”
 • 7. - Nolan D. Archibald, Ch t ch & CEO The Black & Decker Corporation “Gi ng như cha c a mình, Stephen M.R. Covey không ng i khám phá nh ng tài khó nhưng r t quan tr ng. Cu n sách c a ông, T c tin c y i th ng vào tr ng tâm c a m t trong nh ng tài quan tr ngnh t c a th i i chúng ta: S thi u ni m tin tuy t i. Trong cái th gi i o iên, t t c nh ng ai lãnh o các t ch c, nh ng ai mu n có các m i quan h sâu s c, nh ng ai mu n tìm ki m nh ng i u có ý nghĩa hơn trong cu c s ng s làm ư c i u ó khi h coi ni m tin là tài s n quý giá nh t.” - David W. Checketts, Ch t ch, Sports Capital Partners
 • 8. Ý ki n c a các chuyên gia kinh t “ ây là cu n sách tôi mong i lâu nay! M t s kh ng nh r ng ni m tin úng là i u có th t o ral i nhu n, s thành công và phát t. B ng nh ng ch ng c xác áng và nh ng ví d h p d n, Covey chcho chúng ta th y vì sao chi m ư c giá tr c a ni m tin chính là cách th c mà nư c M và các nư c khács ph i c nh tranh trư c nh ng xu th l n c a toàn c u hóa.Hãy c cu n sách này. Hãy tr thành nhà lãnh o ‘ áng tin c y’.Con tim c a b n, công ty c a b n, nh ng ngư i có liên quan n b n, và v n li ng c a b n s r t bi t ơn b n!” - Patricia Aburdene, tác gi Megatrends 2010: The Rise of Conscious Capitalism “Ni m tin là n n t ng c a m i quan h . T c tin c y s giúp b n xây d ng n n t ng ó m t cách có hi u qu . Tôi ánh giá cao cu n sách này.” - John C. Maxwell. Tác gi và di n gi ; ngư i sáng l p INJOY Stewardship Services “Covey ch ng minh r t thuy t ph c lu n i m c a mình r ng ni m tin có th làm thay i t t c . Ông cho th y n ut c là thư c o s thành công thì ngu n g c c a nó chính là ni m tin. Trong th i i khi mà có r t nhi u nhà lãnh o tr nên xa l v i s c m nh c a ni m tin, thì ây là cu n sách c n ph i c.” -Marcus Buckingham, ng tác gi Now, Discover Your Strengths “Quan h h p tác là n n t ng c a chu n m c s ng c a chúng ta ngày nay.Ni m tin là ch t keo g n k t quan h ó. ây là cu n sách u tiên nói v ‘cái gì’ và ‘b ng cách nào’ c a v n ni m tin. Nó là cu n sách c n ph i c i v i t t c nhà lãnh o m i c p.” - Ram Charan, ng tác gi Execution “Nh n di n Ni m tin là tiêu chu n năng l c lãnh o quan tr ng nh t trong n n kinh t toàn c u m i,Covey cho chúng ta th y làm cách nào xây d ng, phát tri n, m r ng và lưu gi ph m ch t quan tr ngnày trong xã h i c a chúng ta và trên th gi i. T c c a Ni m tin là cu n sách c n ph i c i v i t t c chúng ta.” - Ken Blanchard, ng tác gi The One Minute Manager“T c c a Ni m tin ch a ng tri t lý lâu i ư c nêu l i r t úng lúc. Covey ch ng minh lu n i m r t thuy tph c r ng ni m tin là ti n c a thành công trong kinh doanh, làm chúng ta ph i gi t mình và ng c nhiên vì saom t i u quan tr ng như v y l i không ư c chúng ta t lên hàng u trong công vi c kinh doanh c a mình. ây là cu n sách c n ph i c cho t t c các nhà lãnh o.” - Jim Loehr, ng tác gi The Power of Full Engagement “ úng r i, ph i có ai ó lên ti ng ch .Cha nào, con n y. M t cu n sách th t tuy t v i. Chúc m ng ông, Covey!” - Michael Gerber, ngư i sáng l p và Ch t ch, E-Myth Worldwide “Cu n sách c a Covey nói v Ni m tin là m t tác ph m xu t s c. Ông nh n nh và giúp chúng ta ào sâu và hi u rõ Ni m tin theo m t cách chưa có ai làm. Xin chúc m ng.” - Stedman Graham. Tác gi , di n gi và doanh nhân “T c tin c y s d n d t b n trên m i hành trình quan tr ng ưa ra và xây d ng Ni m tin hàng ngày. N u b n i theo hành trình này, cu c s ng c a b n s ti p t c ư c nâng lên b i ph n.” - Tom Crum, tác gi Magic of Conflict “Không có ni m tin s không có s trung thành - và không có s trung thành s không có s tăng trư ng ích th c. Covey ưa ra lu n i m r t thuy t ph c trong cu n sách T c c a Ni m tin r ng ni m tin là b
 • 9. tăng t c có th o lư ng ư c c a k t qu ho t ng và khi ni m tin tăng lên, chi phí s gi m xu ng và t c ho t ng tăng lên. ây là bài h c thi t y u i v i t t cà các nhà lãnh o nh ng ngư i quan tâm xây d ng các m i quan h tin c y trong n n kinh t m i.” - Fred Reichheld, tác gi The Loyalty Effect “Nhân t quan tr ng nh t trong m i quan h , quan h kinh doanh hay quan h cá nhân, là ni m tin và s áng tin c y. Cu n sách tuy t v i này cho b n th y làm cách nào có ư c ni m tin, xây d ng., gìn gi và ưa ni m tin vào m i lĩnh v c cu c s ng c a b n.” - Brian Tracy, tác gi The Way to Wealth“Cu n sách này là m t b n tuyên ngôn v cách nâng cao k t qu ho t ng vư t b c trong các t ch c trên th gi i.Nhưng Covey không d ng l i ó, ông còn ưa ra b n hành trình i n ích. T c c a Ni m tin s là tài li u h i th o v n n t ng h p tác gi a con ngư i trong nhi u th p k t i.” - Joseph Grenny, ng tác gi Crucial Conversations “Ni m tin và Covey là nh ng t ng nói lên s b o m thành công trong th gi i ang bi n i nhanh chóng này. T c c a Ni m tin là cu n kinh thánh m i c a tôi v s lãnh o.” -Pat Croce, ng tác gi I Feel Great and You Will Too “T c c a Ni m tin làm s ng l i m t nguyên t c mà ph n l n b b qua trong m t th i gian dài trong xã h i chúng ta - Ni m tin. Nó có tác ng n m i m t trong cu c s ng c a chúng ta. Covey ch cho chúng ta th y không nh ng cách th c xây d ng ni m tin t i nơi làm vi c, trong các m i quan h và trong các t ch c, mà còn làm cách nào khôi ph c l i ni m tin b ánh m t trong các môi trư ng ó. Ông ch ngminh y u t ni m tin có nh hư ng tr c ti p như th nào n thương trư ng và l i nhu n c a doanh nghi pnh làm tăng t c giao d ch và h th p chi phí. T c c a Ni m tin là cu n sách h p d n, ư c trình bày súc tích, b c c ch t ch s r t có ích cho nh ng ai c nó.” - Hyrum W. Smith, tác gi What Matters Most
 • 10. Ý ki n c a các quan ch c, nhà qu n lý giáo d c, y t “T c c a Ni m tin qu là cu n sách r t phù h p v i th i i c a chúng ta - truy n c m h ng, tăng s c m nh và r t thi t th c. T t c m i ngư i thu c m i t ng l p trong xã h i, kh p m i nơi trên th gi i s có l i t thông i p quan tr ng c a nó: u tư vào s chính tr c g t hái c t c ni m tin s c ng c doanh nghi p và làm phong phú cu c s ng c a b n.” -Rosabeth Moss Kanter, Harvard Business School“T c c a Ni m tin ra i úng lúc khi mà ‘Ni m tin’ hình như ang i xu ng r t nhanh và rơi vào danhsách các ph m ch t có nguy cơ ti t ch ng. i u này s thay i khi ngư i ta c nh ng ý tư ng và ch d nc a Covey, nh ng i u c m k và li u thu c xây d ng ni m tin ích th c trong các m i quan h , trong kinh doanh, th thao,chính tr và cu c s ng. Cái tên ‘Covey’ ã tr thành bi u tư ng c a s hoàn thi n. Cu n sách này là s phát huy truy n th ng.” -John R. Wooden, Hu n luy n viên công huân, i Bóng r nhà ngh UCLA “T c c a Ni m tin là m t cu n sách tuy t v i. ây là cu n sách áng c, thi t th c và có th áp d ng r ng rãi.B t c ai mu n nh ng i u quan tr ng ư c th c hi n nhanh chóng hơn, có hi u qu hơn, và ít tr ng i hơn thì nên c cu n sách này.” -Clayton M.Christensen, Giáo sư, Harvard Business School “M c dù cái tên nghe có v sáo r ng, nhưng T c c a Ni m tin là cu n sách ph i c i v i t t c nh ng ai mu n tr thành nhà lãnh o m t qu c gia, m t công ty, m t gia ình, hay th m chí b n thânmình trong th i i y bi n ng ngày nay. Là m t h c trò và ngư i th c hành các nguyên t c c a Covey trong nhi u năm t i các b nh vi n quân i, các trung tâm y t , và là nhân viên cũng như CEO c a m t hi p h i y h c toàn qu c, tôi chưa bao gi có kh năng rút ra th c ch t lãnh o m t cách rõ ràng nhưCovey ã làm. ây là cu n sách quan tr ng cho t t c nh ng ai mu n i u trong cái th gi i có s phân c c, ch nghĩa hoài nghi và n i th t v ng.” - Charles H.Roadman,MD, Thi u tư ng Quân y, Không quân Hoa Kỳ ( ã ngh hưu); “Stephen M.R. Covey ã vi t m t cu n sách siêu h ng v t m quan tr ng c a ni m tin. Các hi u trư ng c a chúng tôi s có l i l n t vi c c cu n sách này. Nó s giúp h xây d ng ni m tin v i các giáo viên và các giáo viên v i các h c sinh c a h . ây là cu n sách c n ph i c.” - Pedro Garcia,Ed.D, Giám c ph trách các trư ng công, Nashville“Covey ã nghiên c u sâu khái ni m ni m tin n t n c i ngu n c a nó và ưa ra nh ng d li u v ng ch cvà h p d n ch ng minh tác ng c a kho ng tr ng ni m tin, nhưng quan tr ng hơn là ưa ra gi i pháp i v i ni m tin b tan v . Tôi nh n th y hàng ngày nh ng ví d v t c và s hăng hái mà các m i quan h tin c y t o ra và nh ng nguyên t c v hành vi c a Covey giúp chúng ta ưa ra các quy t nh khó khăn nhanh chóng và b t băn khoăn hơn. Cu n sách này có m t s c m nh to l n giúp b n thay i cu c s ng c a mình và t ch c c a b n.” - Ti n sĩ Dave Gayler, Thanh tra giáo d c, Charlotte County, Florida
 • 11. Ý ki n các các chuyên gia phát tri n cá nhân và ngh nghi p “Nh ng m i quan h ng v ng trư c th thách c a th i gian ư c xây d ng trên n n t ng c a ni m tinv ng ch c. Covey cho chúng ta ch d n h c t p cách áp d ng nguyên t c này v i nh ng ngư i có v trí quan tr ng trong cu c s ng c a chúng ta.” - Ti n sĩ John Gray, tác gi Men Are from Mars, Women Are from Venus “Trong cu n T c c a Ni m tin, Covey trình bày m t cách tài tình các m i liên quan gi a s áng tin c y và năng su t theo m t cách làm thay i vĩnh vi n nh n th c c a b n v ni m tin.” - Anthony Robbins, tác gi Awaken the Giant Within và Unlimited Power“T c c a Ni m tin gi i thích m t cách s c bén vì sao xây d ng ni m tin là con ư ng ng n nh t i n k t qu . N u b n mu n có k t qu nhanh, tôi tin r ng b n s yêu thích cu n sách này gi ng như tôi.” - Robert G.Allen, tác gi Multiple Streams of Income “Tôi hi u rõ t m quan tr ng c a ni m tin. ư c gi ch t v i nhau b ng dây th ng khi băng qua l p băng tuy t gi a nh ng k n t sâu th m là m t k ch b n th thách t i thư ng v ni m tin. Trên nh núi cao ó, cu c s ng c a tôi n m trong tay các ng i và cu c s ng c a h n m trong tay tôi. S phó m c ó d a vào ni m tin vũng ch c, cũng như ph n l n các trư ng h p khác trong cu c s ng. Cu n sách c a Covey ch a y n i dung v vi c xây d ng và gìn gi ni m tin. ây là cu n sách c n ph i c.” - Erik Weihenmayer, “Ngư i mù leo nh núi Everest”; tác gi Touch the Top of the World “N u b n mu n tăng t c hư ng n s ph n vinh, b n c n ph i có ni m tin vô i u ki n t i a hóa thu nh p. Cu n sách vĩ i này s nói cho b n bi t b ng cách nào.” - Mark Victor Hansen, ng tác gi lo t sách Chicken Soup of Soul“Ni m tin không ph i là chi c áo có th m c vào hay c i ra tùy theo hoàn c nh hay văn hóa. T t c cácnhà lãnh o chính tr , kinh doanh, gia ình, trư ng h c trong m i qu c gia c n ti p thu các khái ni m c tlõi trong cu n sách hi m th y này. Covey ã nh n di n ch t keo t o ra s ng tâm hi p l c giúp chúng tag n k t v i nhau. N u chúng ta ti p thu nó, chúng ta s t n t i và phát t. N u không, ó s là ti n c a s k t thúc.” -Ti n sĩ Denis Waitley, tác gi The Seeds of Greatness
 • 12. Ý ki n c a các chuyên gia v ào t o ngu n nhân l c “Xây d ng ni m tin là m t trong nh ng thách th c quan tr ng nh t i v i xã h i chúng ta ngày nay.T c c a Ni m tin là m t món quà quý giá, m t tư li u không th thay th dành cho các nhà lãnh otrong c ba lĩnh v c quy t nh vi c xây d ng và truy n c m h ng ni m tin trong toàn th t ch c. ‘Nămlàn sóng c a ni m tin’ s là ngu n h tr m nh m cho các nhà lãnh o có nguyên t c và hi u qu trongtương lai.” - Frances Hesselbein, Ch t ch,The Leader to Leader Institute “Cu n sách c a Covey là m t ngu n tư li u tuy t v i v ‘cách làm th nào’ thi t l p, xây d ng và nuôi dư ng ni m tin trong toàn b cơ s c a t ch c. ây là cu n sách c n ph i c i v i t t c các nhà lãnh o trong n n kinh t toàn c u m i, nh ng ngư i hi u rõ và coi tr ng tính minh b ch và s trung th c. ó là nh ng gì mà nh ng ngư i lãnh o chúng ta c n ph i có.” - Ann Rhoades, Ch t ch, People Ink “Ni m tin là n n t ng t i quan tr ng cho m i quan h v ng ch c. Trong cu n sách ư c vi t công phu này, Covey ã giúp t t c chúng ta nhìn sâu vào cách th c làm th nào ni m tin tr thành i u c t lõi trong cu c s ng cá nhân và ngh nghi p c a chúng ta.” - Fred Harburg, C u Ch t ch, Giám c ào t o, Motorola University “Ni m tin là ch t keo g n k t nh ng con ngư i vĩ i, nh ng quá trình và môi trư ng và b o m choth ng l i lâu dài. N u thi u y u t quan tr ng này, m i th s tan v . T c tin c y i úng vào tr ng tâm c a v n mà các sách khác ch c p sơ sài. Covey cho chúng ta m t quy trình tư duy và c u trúcthi t l p, s a ch a và eo u i các m i quan h tin c y su t i trong m i lĩnh v c c a cu c s ng. Hãy b t u quá trình hàn g n!” - Rita Bailey,CEO,QVF Partners, d ng tác gi Destination Profit
 • 13. M cL c L i nói u c a Ti n sĩ Stephen R. Covey Ph n I: M t i u làm thay it tc Ni m tin nh hư ng như th nào n hư ng i và s thành t trong cu c s ng c a chúng ta - c v nghnghi p l n cu c s ng riêng - và chúng ta có th làm gì thay i i u ó. Chương 1: Không gì nhanh b ng T c c a Ni m tin Chương 2: Có nhi u i u B n có th làm ư c v v n này! Ph n II: Làn sóng th nh t - S t tin Nguyên t c c a s tín nhi m Trên c “ o c”: Vì sao uy tín cá nhân là n n t ng c a m i ni m tin và làm cách nào t o ra nó. Chương 3:B n y u t c t lõi c a s tín nhi m Chương 4: Y u t c t lõi 1 -Tính Chính tr c B n có ph i là ngư i chính tr c? Chương 5: Y u t c t lõi 2 - Ý nh B n có ý gì? Chương 6: Y u t c t lõi 3 - Năng l c B n có thông th o chuyên môn? Chương 7: Y u t c t lõi 4 - K t qu B n có thành tích gì? Ph n III: Làn sóng th hai - Ni m tin trong m i quan h Nguyên t c ng x C n ph i ng x như th nào thoát ra kh i v n mà b n ã m c vào. Chương 8: 13 Hành vi ng x Chương 9: Hành vi th 1: Nói th ng Chương 10: Hành vi th 2: Tôn tr ng ngư i khác Chương 11: Hành vi th 3: Hành ng minh b ch Chương 12: Hành vi th 4: S a ch a sai l m Chương 13 : Hành vi th 5: Ch ng t s trung thành Chương 14: Hành vi th 6: em l i k t qu Chương 15: Hành vi th 7: Luôn c u ti n b Chương 16: Hành vi th 8: ương u v i s th t Chưong 17: Hành vi th 9: Làm rõ kỳ v ng Chư ng 18: Hành vi th 10: Dám ch u trách nhi m Chương 19: Hành vi th 11: Bi t l ng nghe Chương 20: Hành vi th 12: Gi l i h a Chương 21: Hành vi th 13: Bi t tin ngư i Chương 22: Xây d ng K ho ch Hành ng Ph n IV: Làn sóng th ba, thư tư, th năm - Ni m tin trong c ng ng
 • 14. Làm th nào tăng t c, h th p chi phí, và t i a hóa nh hư ng c a t ch c Chương 23: Làn sóng th ba - Ni m tin trong t ch c Nguyên t c liên k t Chương 24: Làn sóng th tư - Ni m tin trên thương trư ng Nguyên t c gi uy tín Chương 25: Làn sóng th năm - Ni m tin trong xã h i Nguyên t c c ng hi n Ph n V: Truy n c m h ng Ni m tin Làm th nào trao g i “Ni m tin sáng su t”, khôi ph c ni m tin, và chi m ư c ni m tin tuy t i t o ra s khácbi t… và vì sao m t ni m tin là nguy cơ l n nh t. Chương 26: Trao g i “ni m tin sáng su t” Chương 27: Khôi ph c ni m tin ã b m t Chương 28: Khuynh hư ng tin c y
 • 15. L i nói u Làm sao khi “con hát, cha khen hay” mà v n ư c tin c y - c bi t khi nói n m t cu n sách v ni m tin? M i b n xem xét i u này. Sau khi trao cho Stephen, con trai tôi, vai trò CEO c a Covey Leadership Center, chtrong vòng 3 năm, doanh s c a công ty chúng tôi ã tăng g n g p ôi và l i nhu n tăng hơn 1.200%. Cũng trong th i gian ó công ty ã m thêm nhi u chi nhánh t i 40 qu c gia trên th gi i và tăng giá tr v n c ph n t 2,4 tri u ô la lên 160tri u ô la vào th i i m Stephan ch trương h p nh t Covey Leadership Center v i Franklin Quest l p raFranklinCovey c a chúng tôi ngày nay. Nh âu mà chúng tôi t ư c thành tích này? T t c ch gói g n trong m t t duy nh t - Ni m tin. M i ngư i tintư ng vào tính cách và năng l c c a Stephen cũng như Stephen ã t ni m tin c a mình vào m i ngư i. S tin c y l nnhau ó ã t o ra s c ng hư ng m nh m em l i thành tích nói trên. Và, h u h t m i ngư i có liên quan n quá trìnhnày u công nh n r ng s chuy n hóa ó là m t tr i nghi m ng c p cao nh t, thú v nh t và c m h ng nh t trong snghi p c a h . Tôi xin ư c m ngo c nơi ây nói r ng, Stephen chính là chú nhóc 7 tu i t ng th c hành nguyên t c “xanhvà s ch” mà tôi ã c p trong cu n sách “The 7 Habits of Highly Effective People” (“7 Thói Quen Thành t”).B n, cũng như tôi, t t nhiên mu n bi t câu chuy n ti p theo c a Stephen trong cu n sách này. Tôi t ng nhìn th ytrư c nh ng thành tích xu t s c c a Stephen qua vi c cháu h c cách gi gìn sân vư n nhà chúng tôi luôn “xanh vàs ch”. Trên th c t , i u này ã ư c minh ch ng qua cách Stephen chuy n hóa công ty b ng vi c ti n hành hànglo t các ho t ng c i t phương pháp lãnh o, công tác hu n luy n - ào t o - tư v n và nhi u vi c khác cùng v ivi c cho ra i cu n sách này. Ba lý do vì sao tôi ánh giá cao quy n sách này Có ba lý do khi n tôi tin r ng cu n sách s tr thành m t tác ph m kinh i n. Th nh t, nó m x t n g c r c a v n . Th hai, nó sâu s c, th c t và toàn di n. Th ba, nó mang l i ngu n hy v ng l n cho b n c.Tôi s phân tích rõhơn t ng ý này dư i ây. Trư c h t, cu n sách i th ng vào g c r c a v n . Theo Henry David Thoreau, “trong khi m t ngàn ngư ilao vào gi i quy t ph n ng n c a v n thì ch có m t ngư i nh m vào g c r c a nó.” Chúng ta d dàng nhìn th yt m quan tr ng c a vi c gi i quy t v n t g c trong m i m t c a cu c s ng - ch ng h n trong vi c ch a b nh (xlý ph n ng n) và phòng b nh (x lý ph n g c), hay t p trung vào các bi n pháp ngăn ng a t i ph m (g c) thay vìth c thi pháp lu t (ng n), h n ch phương ti n di chuy n cá nhân tránh ùn t c giao thông (ng n) thay vì qui ho chvà xây d ng t t h th ng cơ s h t ng ng b v m i m t (g c)... Qua quy n sách này, các b n s nh n th c ư ct m quan tr ng c a vi c gi i quy t v n t n g c trong lĩnh v c kinh doanh: thay vì ch tuân th các nguyên t c vàquy trình s n có, chúng ta c n chú tr ng t i ưu hóa ho t ng b ng cách phát huy tính cách o c con ngư i, xâyd ng ng cơ làm vi c trong sáng và năng l c vư t tr i nh m t ư c nh ng thành tích xu t s c và b n v ng. i u này có v phi lý nhưng t nh ng tr i nghi m c a b n thân nhi u qu c gia trên kh p th gi i, thì vi c thihành o lu t Sarbanes-Oxley năm 20021 (hay nh ng bi n pháp tương t ) nh m ngăn ch n nh ng v v bê b i l nv tài chính các t p oàn kinh t l i khi n m i ngư i xem nh nh ng y u t tinh th n như ni m tin vì ã sai l mgán cho nó tính ch t tr u tư ng và vai trò th y u trong i s ng doanh nghi p. Các giám c tài chính (CFO -Chief Financial Officer) và ki m toán viên ã n m l y vai trò quy n l c c a nh ng chuyên viên phát tri n ngu nnhân l c và qu n lý nhân s có u óc chi n lư c. Trong khi ó, v n o c n i lên thành m t trong nh ng v n nóng b ng nh t c a th i i ngày nay - ã có vô s bu i th o lu n v o c, k c nh ng xu t ưa o cvào chương trình gi ng d y trong nhà trư ng, xây d ng các chương trình rèn luy n v o c và c vi c thi t l pcác chu n m c o c. Cu n sách này ã ch cho th y m c dù o c là y u t căn b n và c n thi t nhưng hoàntoàn chưa . Và cái g i là y u t tinh th n th c ra l i r t c th , có th o lư ng ư c, và có tác ng n t t c m iphương di n c a các m i quan h , t ch c, th trư ng và xã h i. Th ng l i trong thương trư ng giúp cho doanhnghi p t ư c nh ng thành t u v tài chính, và nh ng th ng l i như v y ch có ư c khi doanh nghi p thành công1 o lu t Sarbanes - Oxley do Thư ng Ngh sĩ Paul Sarbanes và Ngh sĩ Michael G. Oxley b o tr , ư c Qu c h i M thông qua và T ng th ng George Bushký ban hành ngày 30/07/2002. o lu t này ra i trong b i c nh sau hàng lo t v s p c a các t p oàn l n t i M (Enron, Tyco, Peregrine…) do s gian d itrong các báo cáo tài chính.
 • 16. trong vi c áp d ng m t chính sách i nhân x th thích h p trong n i b , mà tinh th n xuyên su t c a chính sách ókhông gì khác hơn là ni m tin. K c nh ng tác ph m mà tôi ã vi t cũng như các tài li u tôi ã t ng c v Ni m tin cũng khó có th sánh ư c v i tác ph m này. Quy n sách không ch bàn n hành vi o c trong lãnh o hay vi c tuân th , th c thithu n túy các nguyên t c o c s n có, mà nó còn khai thác n tâm tư, nguy n v ng th t s c a m i cá nhân vàkh năng thu ph c nhân tâm. Dù b n nh nghĩa ni m tin là s tin c y l n nhau, là lòng trung thành hay hành vi o c, ho c gi b n ánh giá nó trên phương di n k t qu c a s giao quy n, tinh th n ng i và s ng tâm hi pl c trong công vi c, thì ni m tin v n luôn là y u t căn b n quy t nh m i nh hư ng c a chúng ta v i m i ngư i. Khi c cu n sách này, b n s có cách nhìn c a m t nhà sinh thái xã h i và hi u ư c các m i quan h a d ng,và nh hư ng c a ni m tin lên nh ng m i quan h ó. Nó giúp chúng ta có m t cái nhìn bao quát và t b l i s ng xemnh ni m tin xây d ng m t n n văn hóa c a s tin c y. Th hai, cu n sách ưa ra m t mô hình ni m tin theo chi u sâu, thi t th c và toàn di n. Nó giúp chúng ta th uhi u năm tác ng ni m tin. Cũng gi ng như tác ng c a m t hòn s i khi ư c ném lên m t nư c, nh hư ng c a ni mtin lan t a t b n thân nó n các m i quan h v i m i ngư i xung quanh, n các c ông và n toàn xã h i. Thông quanh ng minh h a th c t và y tính thuy t ph c, chúng ta th y ư c kh năng ng d ng r ng rãi c a nh ng nguyên lý nàytrong i s ng cá nhân hay trong quan h gi a hai bên, trong h gia ình, doanh nghi p, trư ng h c, b nh vi n, cơquan nhà nư c, ơn v quân i, hay t ch c “phi l i nhu n”. Th ba, cu n sách này mang l i ni m hy v ng cho m i chúng ta. Khi l n lư t c qua các chương, b n s b t u c m th y l c quan và có c m h ng r ng dù trong b t kỳ hoàn c nh thi u v ng ni m tin nào, b n v n có th óng vaitrò m t tác nhân tích c c trong vi c xây d ng hay khôi ph c ni m tin và c ng c các m i quan h , và n l c ó snhanh chóng mang l i hi u qu . Khi ư c Stephen chia s nh ng kinh nghi m c a b n thân hay c a nhi u ngư i kháctrong n l c c u vãn nh ng tình hu ng trì tr gây tác h i và t n th t cho doanh nghi p, b n s t tin r ng mình cũng có khnăng làm ư c. Ni m tin - Y u t then ch t trong n n kinh t toàn c u Bư c vào th c t i toàn c u hóa v i tính tương thu c ngày càng rõ r t, ni m tin trong các quan h giao d ch càng trnên quan tr ng hơn bao gi h t. Kinh nghi m giao d ch c a tôi v i các nhà lãnh o doanh nghi p trên kh p th gi i ãch ng minh r ng “t c ti p c n th trư ng” ang tr thành m t th vũ khí c nh tranh t i thư ng. S thi u ni m tin b t k do hành vi thi u o c hay h p o c nhưng không thích h p v i hoàn c nh ugây ra nhi u tr ng i. Thi u ni m tin thư ng ưa n nh ng t n th t l n nh t trong cu c s ng, trong t ch c và ctrong i s ng gia ình thông qua nh ng mưu x u, mâu thu n n i b , xung t cá nhân, tình tr ng i kháng gi acác phòng ban, tư tư ng th ng - thua, giao ti p i phó - t t c u là nh ng y u t làm gi m tác d ng thúc y c ani m tin. Ngoài ra, thi u ni m tin còn làm trì tr m i ti n trình - t vi c ra quy t nh, giao ti p, cho n vi c xâyd ng nh ng m i quan h . Ni m tin chính là hi u qu . Hi u qu thuy t ph c khách hàng trung thành v i m t thương hi u, và cũng chínhhi u qu xây d ng s t tin vào thành công c a doanh nghi p. Hi u qu ph c v l i ích cho khách hàng không chkhi n khách hàng ti p t c gia tăng ơn hàng v i b n, mà còn gi i thi u thương hi u c a công ty b n n nhi u kháchhàng ti m năng khác. Như v y khách hàng c a b n l i tr thành i ngũ ti p th và phát tri n kinh doanh h u hi unh t cho doanh nghi p c a b n. Hi u qu n nh s làm cho các nhà cung c p an tâm tr thành i tác chi n lư cv n ang là v n thi t y u trong n n kinh t toàn c u v n d a trên cơ s tri th c k t h p v i ngu n nhân l c. Ni m tin cũng gi ng như t ng nư c sâu chuyên cung c p nư c cho các m ch nư c ng m Trong kinh doanh cũng nhưtrong cu c s ng, nh ng m ch nư c ng m này thư ng ư c g i b ng các tên như s i m i, tinh th n ng i, s h p tác,trao quy n, h th ng qu n lý 6-Sigma, và nhi u khái ni m khác c a lý thuy t qu n tr ch t lư ng toàn di n, s trungthành v i thương hi u, hay nhi u sáng ki n chi n lư c khác. Nh ng m ch nư c ng m này nuôi dư ng các con sông vàdòng su i c a quan h tương tác gi a con ngư i, trong kinh doanh thương m i hay vi c ký k t các giao ư c. Chúng t onên ch t lư ng cu c s ng b n v ng i v i t t c các m i quan h , bao g m quan h gia ình, quan h gi a các b ph ntrong t ch c, các m i quan h thư ng ngày v i nhà cung c p và khách hàng - th c ra, ó là m i n l c có s c nghi n b n v ng. M t quy n sách áng c
 • 17. Cu n sách c p n m t ch mang tính th i s trong “th gi i ph ng” m i m mà chúng ta ang s ng, ư c úck t không ch t nh ng tr i nghi m cá nhân mà còn d a trên nh ng công trình nghiên c u th c nghi m ch ng minh vìsao tác d ng thúc y c a ni m tin l i ư c xem như m t trong các ch s o lư ng quan tr ng trong các bài toán chi nlư c c a các t ch c cũng như các m i quan h cá nhân. i u làm cho cu n sách này có s c m nh, thi t th c và áng tinc y là kh năng o lư ng ni m tin c a nó. Tôi c m th y t hào và thán ph c khi nhìn th y Stephen khai thác v n sâu hơn tôi nghĩ và b sung nhi u ki n th cquan tr ng. Tôi tin r ng Stephen ã vươn n m t nh cao m i, v i tư cách v a là nhà ki u m u/ th c hành v a là m tngư i d n u tư duy nghiêm túc và tài năng. Hy v ng các b n s thu ư c nhi u l i ích thi t th c khi c cu n sách này. Ti n sĩ Stephen R. Covey Tác gi quy n 7 Thói quen thành t và Thói quen th 8 Ph n I i u làm thay it tc Có m t i u r t quen thu c v i t t c m i ngư i, v i các m i quan h , t p th , gia ình, t ch c, qu c gia,n n kinh t , và n n văn minh c a th gi i mà m t khi b xóa b thì c m t chính ph hùng m nh nh t, m t doanhnghi p thành công nh t cũng có kh năng b s p ; m t n n kinh t th nh vư ng nh t có th b suy thoái, m t ki ulãnh o có nh hư ng nh t, m t tính cách m nh m nh t cũng có nguy cơ suy y u; và m t tình yêu thương sâu s cnh t cũng có th tan v . Ngư c l i, n u ư c phát huy và t n d ng thì nó có kh năng t o nên s thành công và th nh vư ng vư t b c trongm i m t c a cu c s ng. Tuy nhiên, i u này l i ít ư c quan tâm, không ư c hi u rõ và thư ng b xem nh nh t trongth i i c a chúng ta. ó chính là Ni m tin. Ni m tin tác ng n chúng ta 24 gi trong ngày, 7 ngày trong tu n và 365 ngày trong năm. Nó tác ng n m i m i quan h , m i cuôc giao ti p, m i d án kinh doanh và m i n l c c a chúng ta. Nó làm thay i ch tlư ng c a hi n t i và làm k t qu c atương lai trên c hai phương di n: công vi c và cu c s ng c a m i chúng ta. Trái v i i u mà h u h t m i ngư i thư ng nghĩ, ni m tin không ph i là m t s m m y u, o tư ng mà b n cóhay không có cũng ư c; mà nó là m t tài s n thi t th c,h u hình, có s c nh hư ng và b n có th t o ra nó m t cáchnhanh chóng hơn nhi u so v i b n tư ng. Trong khi nh ng v bê b i tài chính trong các t p oàn kinh t , nh ng m i e d a kh ng b , nh ng tranh ch p n ib nơi công s , nh ng m i quan h tan v làm gi m ni m tin trên h u h t các phương di n c a cu c s ng kh p m i nơi,tôi v n tin r ng kh năng xây d ng, tăng cư ng, m r ng, và khôi ph c ni m tin không ch là yêu c u thi t y u i v i ansinh c a t ng cá nhân và m i quan h gi a con ngư i v i nhau. Ni m tin còn là năng l c lãnh o then ch t trong n nkinh t toàn c u m i m này. Tôi cũng tin r ng trong m i hoàn c nh, không gì lan truy n nhanh b ng t c c a ni m tinvà b n có th hư ng l i r t nhi u t vi c t o ra nó! Chương 1 Không gì nhanh b ng t c c a ni m tin T c xu t hi n khi ngư i ta… th c s tin c y l n nhau. - Edward Marshall N u không nhanh chân, b n s ch t.
 • 18. - Jack Welch Tôi không bao gi quên m t tr i nghi m cách ây nhi u năm khi tôi làm vi c cho m t ngân hàng u tư l n t iNew York trong m t th i gian ng n. Chúng tôi v a tr i qua m t cu c h p căng th ng mà nhi u v n phát xu t ts m t ni m tin l n nhau trong n i b . Nh ng v n như th gây ch m tr và nh hư ng tiêu c c i v i quá trìnhth c hi n công vi c. V lãnh o c p cao tâm s v i tôi r ng nh ng cu c h p như th không gi i quy t ư c gì màch lãng phí th i gian. Ông y không tin ‘Mike’ mà cũng ch ng tin ‘Ellen’, và th c s khó có th tin ai trong t p th ó. Tôi h i ông: “ V y sao ông không tìm cách cũng c ni m tin?” Ông y nhìn tôi và tr l i r t nghiêm túc: “ Này, Stephen, c u c n hi u m t i u là c u ch có th tin ho c không tin.Chúng tôi ã không tin nhau thì không gì có th thay i ư c i u ó.” Tôi hoàn toàn ph n i ý ki n này. Kinh nghi m t cu c s ng riêng cũng như trong công vi c kinh doanh su t hơn20 năm qua ã khi n tôi tin r ng chúng ta có nhi u cách thay i i u ó. Chúng ta có th làm gia tăng t c ni m tinnhanh hơn chúng ta tư ng và i u ó s tác ng tích c c n ch t lư ng cu c s ng và giúp chúng ta t ư c nh ngthành qu ngoài s c tư ng tư ng. B n có th có trong tay m i d ki n và con s , m i b ng ch ng, m i s xác nh n mà b n mu n, nhưng n u b n không có ni m tin, b n s ch ng i n âu. - Niall Fitzgerald, C u Ch t ch Unilever Ni m tin tác ng n t t c m i ngư i Khi di n thuy t kh p nơi trên th gi i v tài t c c a ni m tin, tôi thư ng nghe th y nh ng l i than vãn ilo i như: Tôi không ch u n i c nh u á, bè phái trong công ty. Tôi c m th y mình b ng nghi p chơi x . Dư ng như aicũng ch nghĩ n b n thân mình và làm m i cách có l i cho mình. Tôi ã t ng b t n thương, làm sao tôi có th còn tin ư c ai xây d ng m i quan h ích th c? Tôi làm vi c trong m t t ch c y quan liêu. Ch ng bao gi có th làm ư c vi c gì cho ra h n, vì n mua m t cáibút chì tôi cũng ph i xin phép! Con cái càng l n càng không nghe l i tôi. Tôi bi t ph i làm gì ây? Tôi có c m giác nh ng óng góp trong công vi c c a mình không ư c th a nh n và xem tr ng. Tôi ã v ng v làm m t ni m tin v i ngư i r t quan tr ng i v i tôi. Giá như tôi có th b t u l i, tôi s có ngaym t quy t nh khác. Nhưng th c t tôi không th , li u tôi có th xây d ng l i m i quan h ó? Tôi luôn ph i th n tr ng trong l i ăn ti ng nói t i nơi làm vi c vì n u tôi nói th t i u mình nghĩ, tôi có nguy cơ b u i vi c ho c chí ít cũng b i x l nh nh t. Tôi và các nhân viên khác b s p qu n lý r t xét nét. Ông ta i x v i chúng tôi như nh ng k không áng tinc y. Trư c nh ng v bê b i, tham nhũng và vi ph m o c y r y trong xã h i chúng ta ngày nay, tôi c m th y nhưluôn có k chơi khăm mình khi n tôi không còn bi t nên tin vào i u gì, hay tin vào ai n a.
 • 19. V y b n s làm gì n u b n rơi vào m t trong nh ng hoàn c nh như trên, hay vào nh ng trư ng h p mà sthi u ni m tin gây ra mâu thu n n i b và t n n quan liêu, ho c ơn gi n ch làm trì tr công vi c? B n s ch p nh n i u này ơn gi n ch như m t phí t n trong kinh doanh hay b n s tìm cách kh c ph c ho c th m chí chuy n bi nnó? Tôi tin ch c r ng b n hoàn toàn có th kh c ph c ư c v n này. Th c ra ch c n bi t xây d ng, phát tri n, mr ng và khôi ph c ni m tin, b n có th d dàng thay i th c tr ng hi n nay cũng như c tương lai c a b n. K thu t và công ngh u quan tr ng, nhưng ni m tin m i là y u t c n ư c quan tâm hàng u trong th p k này. - Tom Peters, tác gi chuyên vi t v tài kinh doanh N m v ng khái ni m Ni m tin V y, Ni m tin là gì? Thay vì ưa ra m t nh nghĩa ph c t p, tôi mu n mư n câu nói c a Jack Welch, c u CEOc a General Electric, “B n ch th c s bi t nó khi b n c m nh n ư c nó.” Nói m t cách ơn gi n, ni m tin chính là s tin c y, trái nghĩa v i nó là s nghi ng . Khi b n tin ai, b n t h tni m tin vào ngư i ó, tin vào ph m ch t o c và năng l c c a h . Còn khi b n không tin ai, b n s nghi ng ngư i óc v ph m ch t o c, hành ng, năng l c, hay thành tích c a ngư i ó. Ni m tin ơn gi n ch có th . M i ngư i trongchúng ta u có nh ng tr i nghi m v s khác bi t không nh gi a các m i quan h xây d ng trên ni m tin và không d avào ni m tin. V y ngay lúc này b n hãy nghĩ n ngư i mà b n có m i quan h khá tin c y - có th ó là c p trên, là ngnghi p, khách hàng, cũng có th là ngư i thân trong gia ình, ho c b n bè. B n hãy nh n nh v m i quan h ó xemnó cho b n c m giác ra sao? S giao ti p có trôi ch y hay không? T c th c hi n công vi c có nhanh chóng không?B n yêu thích m i quan h này n m c nào? R i b n l i nghĩ n ngư i mà b n có m i quan h không tin c y l m. Cũng th , ngư i này có th là b t kỳ ainơi làm vi c hay trong gia ình c a b n. B n hãy di n t m i quan h ó. B n c m th y th nào v m i quan h này? Sgiao ti p có thông su t hay không? B n có cùng ph i h p v i ngư i ó gi i quy t nhanh công vi c … hay ph i m tnhi u th i gian và s c l c i n th a thu n và th c thi công vi c? B n có thích m i quan h này hay ch th y t nh t,r c r i, và m t m i? R t d nh n ra s khác bi t gi a hai m i quan h tin c y và thi u tin c y. Hãy xét hình th c giao ti p làm ví d . Trong m i quan h tin c y, b n có th nói sai nhưng ngư i khác v n hi u úng ý b n. Còn trong m i quan h thi u tin c y, dù b n r t n o, th m chí h t s c c n tr ng trong l i ăn ti ng nóinhưng ngư i ta v n hi u sai ý b n. Xem xét y u t ni m tin trong các m i quan h quan tr ng, b t k cá nhân hay trong công vi c, b n s nh n th ycó s khác bi t rõ ràng. B n không th thành công n u thi u ni m tin. Hai t Ni m tin hàm ch a h u h t m i y u t mà b n c n có giúpb n thành công. Có m i quan h t t p nào gi a con ngư i v i nhau mà không c n n ni m tin, dù ó là quan hhôn nhân, b n bè hay m t quan h giao ti p trong xã h i thông thư ng; xét cho cùng thì i u này cũng úng trong kinhdoanh, c bi t là các ngành kinh doanh có quan h công chúng r ng rãi. - Jim Burke, C u Ch t ch kiêm CEO, Johnson & Johnson Th thách cam go M t trong nh ng tr i nghi m nh i i v i tôi trong vi c tăng cư ng ni m tin di n ra nhi u năm trư c âydo s ki n sáp nh p Franklin Quest và Covey Leadership Center l p ra Công ty FranklinCovey. Nh ng ai ã tr iqua vi c sáp nh p hay mua l i công ty u bi t nh ng vi c như th này u không h d dàng. Thông thư ng m tcông ty m i sau khi sáp nh p tr nên r t m nh. Chúng tôi có nh ng con ngư i tài năng, ch t lư ng tuy t v i, nh ngkhách hàng trung thành, và nh ng công c hi u qu . Nhưng vi c hòa nh p hai n n văn hóa công ty vào nhau là m tthách th c r t l n.
 • 20. V i tư cách ch t ch m t công ty chuyên v ào t o và Hu n luy n, tôi ã n Washington thuy t trình v ikho ng 1/3 s nhân viên tư v n v tài chi n lư c c a b ph n chúng tôi. Nhưng cu c h p áng l di n ra theo mong i c a tôi thì l i làm cho tôi hoàn toàn th t v ng. Nhi u tu n trư c ó, CEO m i c a công ty cũng cùng tâm tr ng th t v ng như tôi trư c nh ng tr c tr c và trng i nh hư ng x u n vi c sáp nh p có v y h a h n này nên ã tri u t p m t cu c h p t t c nhân viên tư v ntrong công ty. V i n l c mu n “gi i t a” băn khoăn c a m i ngư i, ông y ã ưa ra m t quy nh t t nh ng ngư ithu c c p lãnh o như chúng tôi ch l ng nghe mà không ư c ph n ng l i b t c i u gì m i ngư i nêu ra trongcu c h p. Cu c h p d ki n kéo dài 4 gi ã bi n thành m t phiên h p marathon vô b su t 10 gi . Do không ai ư c phép b sung, ính chính, gi i thích, m r ng nhi u m t c a v n hay nêu ra nh ng b t c ang g p ph i nênch có m t s ít v n nêu ra là xác th c. H u h t nh ng ý ki n còn l i u là nh ng nh n nh theo l i suy di n,bóp méo và m t s ý ki n khác hoàn toàn sai l ch. Có nh ng nh n nh ch quan, hoài nghi, cáo bu c và th t v ng.Tuy v y, vì thu c vào hàng lãnh o nên chúng tôi ph i mi n cư ng tuân theo quy nh không ư c phép nói l inào. C th , chúng tôi ã ph i tr i qua hàng ch c cu c h p “tra t n” như v y cho n khi tôi nghĩ chúng tôi ph i làmnh ng i u c n thi t làm cho vi c sáp nh p này tr nên t t p. V n là ch tôi ã quá ch quan.Tôi ã nh m khi t p trung vào vi c xây d ng ni m tin v i công ty v a ư csáp nh p vì t tin vào tên tu i và uy tín c a tôi. Nhưng th c t l i không ph i như v y, ch có m t n a s nhân viên tínnhi m tôi. i u ó ã hình thành hai phe i l p gi a Covey và Franklin. Nh ng ngư i t Covey ã t ng làm vi c v itôi nên h hi u r ng các quy t nh c a tôi xu t phát t n l c chân thành ch trương tinh th n khách quan và vì l i ícht t nh t c a công ty mà không h có ý nh áp t “chính sách c a Covey”… mà th t ra còn c g ng tránh x y ratình tr ng ó. Còn nh ng ngư i chưa t ng làm vi c v i tôi thì không tin vào tôi. H suy di n m i quy t nh c a tôi theohư ng hoàn toàn trái ngư c. Ch ng h n m t v n n y sinh liên quan n vi c s d ng khu ngh mát Sundance t ch c m t trong cácchương trình ào t o phát tri n k năng lãnh o c a chúng tôi. Sundance là m t a i m r t khó t ch c cho ho t ng trên, nên m t s ngư i ngh nên chuy n n m t a i m khác. Tuy nhiên, Giám c Chương trình mu n tch c t i Sundance vì khách hàng yêu thích a i m này, và các d li u tài chính cho th y doanh thu trung bình c a m tchương trình cao hơn 40% so v i t ch c t i các nơi khác. Vì th tôi th c hi n m t quy t nh c ng r n: “Do ưu th vl i ích kinh t và vì Giám c Chương trình m nh m khuy n ngh ch n a i m này, nên chúng ta s t ch c t iSundance.” Tôi cho r ng m i ngư i u hi u quy t nh này. Nhưng nh ng ngư i không tín nhi m tôi ã không ch u hi u như v y. H cho r ng tôi tìm cách áp t quan i mc a “Covey”. M t s ngư i th m chí còn nghi ng tôi b mua chu c b ng ti n vì v i tư cách m t ngư i lãnh o trongc ng ng, tôi ư c m i làm c v n không lương cho Nhà hát Thi u nhi c a Sundance. i u ó làm nhi u ngư i nghi ng ng cơ c a tôi. Do m c tin c y th p như v y nên m i ngư i u có cùng c m tư ng r ng ch c h n ang có mưunào ó trong s vi c này. M t khi ta nghi ng ng cơ c a m t ngư i, thì m i hành vi c a anh ta u t h i. - Mahatma Gandhi Trong m t tình hu ng khác, tôi i n quy t nh chuy n “Ron”, ngư i qu n lý c bi t tài năng c a phía Coveysang m t v trí khác vì cũng gi ng như nhi u ngư i chúng tôi, anh ta b phát hi n có dính líu vào âm mưu phe phái trongquá trình sáp nh p và d n n tình tr ng chia r n i b . Tôi quy t nh tìm ngư i ngoài công ty thay th Ron nh mtránh m i i u ti ng r ng ngư i qu n lý m i là ngư i c a “Covey” hay c a “Franklin”. Khi công b tin này, tôi c nghĩ r ng m i ngư i s hoan nghênh ý nh ưa vào công ty m t tài năng m i c atôi. Nhưng ch ng ai trong s nh ng ngư i không tin tôi thèm ý nghe vi c tuy n ngư i ngoài công ty v thay th Ron,mà h ch chú ý n vi c anh ta v n còn l i trong công ty và yêu c u tôi ph i sa th i anh ta. H t l n này n l n khác, m i hành vi c a tôi u b hi u sai và quy t nh c a tôi luôn b nghi ng , m c dùtôi ã kêu g i c hai phía Covey và Franklin cùng tham gia vào vi c ra quy t nh. Như các b n có th hình dung,nh ng ngư i không bi t n quá trình làm vi c và thành tích c a tôi u cho r ng lý do duy nh t khi n tôi n m giv trí lãnh o ch ng qua vì tôi là con trai c a Stephen R. Covey ch b n thân tôi ch ng có chút uy tín hay tài nănggì.
 • 21. Vì l ó, tôi luôn i n các quy t nh m t cách th n tr ng. Tôi ph i tiên li u m i quy t nh c a mình s ư ccác bên suy di n ra sao. Tôi b t u lo l ng v thái ng x và r i ro. Tôi b t tay chơi trò th o n mà t trư c t inay tôi chưa h làm - tôi chưa bao gi ph i làm i u này, vì nó không thu c tính cách c a tôi. Khi nghĩ l i t t c nh ng vi c ã x y ra, tôi hi u ra r ng n u tôi không i m t v i t t c nh ng v n gây c n như thnày, thì tình hình này v n c ti p t c- th m chí có th còn t i t hơn. M i quy t nh c a tôi luôn b phê phán và bi nthành m c tiêu công kích c a phe i l p, và mu n làm b t c vi c gì cũng s r t khó khăn.Chúng tôi ang ph i ương u v i thói quan liêu, th o n, và nguy cơ m t oàn k t n i b ngày càng tr m tr ng. ây th c s là s lãng phí r tl n v th i gian, s c l c và ti n c a. T n th t cu i cùng s không h nh . Tôi nghĩ, v i tình hình t i t ang di n ra, chưa bi t tôi s còn m t thêm gì n a. Do v y, khi tôi t chân vào phòng h p hôm ó t i th ô Washington, tôi ch nói. “Hôm nay chúng ta h pbàn v chi n lư c, Chúng ta s bàn v v n này n u ó là i u các b n th t s quan tâm. Nhưng n u các b n mu n bànv v n sáp nh p công ty hơn thì chúng ta s nói v v n ó. Chúng ta s nói v b t c v n gây c n gì các b n angquan tâm: Ai i, ai l i công ty? Ai là ngư i ra quy t nh cho t ng lo i v n gì? Tiêu chí nào ang ư c áp d ng? T isao chúng ta l i thi u thông tin? i u gì x y ra n u chúng ta không tin vào nh ng ngư i ra quy t nh? i u gì x y ra n ucác b n không tin tôi khi ưa ra các quy t nh này?” Lúc u, m i ngư i s ng s t không ng tôi có th nêu lên nh ng v n gây c n như v y, k c cách nhìn nh nc ah i v i cá nhân tôi. Nhi u ngư i còn băn khoăn không hi u ý th c s c a tôi là gì. Nhưng sau ó h s m nh nra tôi không có gì gi u gi m c . Tôi ang r t minh b ch và th ng th n. H nh n th y tôi th t tâm mu n ưa v n rabàn lu n. Khi cu c h p ti p di n, h m i tin r ng tôi không có ý x u; tôi chân thành mu n làm nh ng i u có l icho công ty. Cu c h p bàn v chi n lư c d ki n trong m t gi cu i cùng bi n thành cu c th o lu n kéo dài c m t ngàyv nh ng v n m i ngư i quan tâm như nên s d ng cơ s h t ng c a bên nào, nên i u ch nh ch ti n lương rasao, nên s d ng mô hình bán hàng c a ai, li u tôi, Stephen, có th c s năng l c ra quy t nh hay không? Thànhtích, kinh nghi m c a tôi ra sao? Các chu n m c c a tôi là gì? Tôi ph i th a nh n ây là nh ng v n y thách th c. Tôi th ng th n chia s nh ng suy nghĩ và lý l ngsau các quy t nh và ti n trình hình thành các quy t nh ó. Tôi chia s m i thông tin mà tôi có th ; i v i nh ngthông tin không th chia s , tôi gi i thích cho h bi t lý do. Tôi l ng nghe và tìm cách hi u rõ nh ng m i b n tâm c a h .D a vào nh ng xu t c a h , tôi ưa ra nhi u cam k t xoay quanh vi c c i thi n tình hình. n cu i ngày hôm ó, m i ngư i b t u hy v ng và ph n kh i tr l i. M t i bi u nói v i tôi r ng ni m tin tôixây d ng trong lòng m i ngư i trong ngày hôm y còn giá tr hơn nhi u so v i vi c tôi ã n l c nhi u tháng trư c ó.Trên t t c , tôi nh n ra r ng ó là s kh i u t t p v nh n th c giá tr c a s giao ti p minh b ch và th ng th n c achúng tôi. Tôi cũng hi u ra r ng m c dù v y th thách th c s s là tôi có kh năng th c hi n các cam k t n âu. Chí ítlúc này, m i ngư i ánh giá hành vi c a tôi b ng cách nhìn khác, không còn b v n c qua lăng kính c a s thi u v ngni m tin. Dư âm c a cu c h p lan r ng và ch trong vài tháng sau ó, tôi ã làm vi c v i t t c các b ph n khác và xâyd ng ư c ni m tin trong toàn công ty. Chúng tôi tăng t c kinh doanh, gi m chi phí, c i thi n k t qu công vi c trongm i m t ho t ng. M c dù sau ó tôi r i FranklinCovey l p công ty riêng và vi t cu n sách này, tôi vui m ng thông báo r ngcông ty ã vư t qua sóng gió gây ra do vi c sáp nh p và hi n ang ho t ng r t hi u qu . Riêng v cá nhân tôi, s tr inghi m này càng giúp tôi hi u rõ hơn v ni m tin. Tôi nh n ra sai l m l n nh t c a tôi là ã không ch ng hơn trong vi c xây d ng và c ng c ni m tin. Do ó,tôi ã ph i tr c ti p nh n lãnh hai h u qu v m t xã h i và kinh t . Thêm vào ó, tôi cũng rút ra bài h c r ng ni m tin th c s làm thay i m i th . Khi b n t o ư c ni m tin- m t ni m tin hình thành t s chân th t và năng l c th c s - thì h u như m i khó khăn u ư c gi i quy t m t cách t t p. Kh ng ho ng Ni m tin B n không c n ph i nhìn âu xa cũng nh n ra r ng, trong xã h i toàn c u hi n nay chúng ta ang i m t v i tìnhtr ng kh ng ho ng ni m tin. Hãy th i m l i nh ng hàng tít l n trên báo chí g n ây: • “ Kh u hi u m i c a nhân viên: ng tin vào ai c !”
 • 22. • “ Các công ty c p bách xây d ng l i ni m tin.” • “ C hai bên u ph n b i lòng tin c a nhau.” • “ 20 nhân viên S Giao d ch Ch ng khoán New York b truy t .” • “ Tăng cư ng ph m ch t o c khôi ph c lòng tin c a ngư i dân.” • “ Quan h tan v khi ni m tin gi m sút” • “ Bây gi b n tin ai?” Nh ng t a ó cho th y d u hi u c a m t s th t áng báo ng: Ni m tin gi m sút kh p nơi. Nó lan nhanh vàoxã h i toàn c u, vào thương trư ng, các t ch c, các m i quan h , vào c cu c s ng riêng tư c a chúng ta. Nó s n sinhs ng v c, hoài nghi dai d ng và d n n m t s t n kém chi phí và trì tr n suy s p. Hãy nhìn r ng ra xã h i chúng ta ang s ng, ni m tin ã sút gi m áng k so v i th h trư c, và trong nhi utrư ng h p ni m tin ã xu ng th p n m c k l c. T i M , theo m t i u tra dư lu n c a Harris năm 2005, ch có 22%s ngư i ư c h i ý ki n còn tin tư ng vào gi i truy n thông, 8% tin vào các ng phái chính tr , 27% tin vào chínhquy n và 12% tin vào các doanh nghi p l n. Có l t hơn n a là s m t ni m tin gi a con ngư i v i nhau. Theo cu c i u tra g n ây c a David Halpern, nhàxã h i h c ngư i Anh, ch có 34% ngư i M tin vào ngư i khác. T i châu M La-tinh con s này là 23%, châu Phi 18%.Công trình c a Halpern cũng cho th y b n th p k trư c t i nư c Anh, 60% dân s có th tin tư ng ngư i khác; ngày naycon s này gi m xu ng ch còn 29%. M t tin vui c a công trình nghiên c u này - nói m t cách tương i - là 68% s dân B c Âu ( anM ch,Th y i n, và Na Uy) và 60% dân s c a Hà Lan có th tin vào ngư i khác. ó là nh ng t ch c xã h i có m c ni m tin cao. T i Mexico, m c dù m c tin tư ng gi a con ngư i tương i th p so v i các nư c B c Âu, ch 31%,nhưng so v i con s 19% c a năm 1983 thì m c ni m tin ã gia tăng áng k . B t k b n ang trong m t i th thao, m t t ch c hay trong gia ình, n u b n không th tin ư c ai thì ch cch n b n s g p nhi u r c r i. - Joe Paterno, Hu n luy n viên trư ng môn bóng á Trư ng i h c Penn State c p t ch c, ni m tin trong các công ty cũng ã gi m xu ng áng k . Hãy nhìn vào s li u nghiên c usau: • Ch có 51% s nhân viên tin và tín nhi m c p trên c a mình. • Ch có 36% s nhân viên tin r ng lãnh o c a h hành ng trung th c và chính tr c. • Ch trong hơn 12 tháng, ã có 76% s nhân viên có hành vi vi ph m n i quy ho c o c ngh nghi p - nh ng hành vi m t khi b phát hi n s làm gi m nghiêm tr ng ni m tin c a công chúng. Th còn ni m tin trong quan h cá nhân thì sao? M c dù ni m tin trong t ng m i quan h c th , u có khác,nhưng i v i h u h t m i ngư i nó v n là m t v n l n, ít ra là trong m t s quan h cơ b n (thư ng là m i quan hquan tr ng v i c p trên ho c ng nghi p, ho c v ch ng, con cái). Hãy xem xét m t s k t lu n sau ây: • Lý do ch y u khi n nhi u ngư i b vi c là do m i quan h không t t v i c p trên. • C hai c p v ch ng thì có m t c p ly hôn. Các m i quan h u ư c xây d ng và duy trì d a trên cơ s ni m tin, nên m t khi thi u v ng ni m tin chúng u có nguy cơ v . B n th hình dung xem có m i quan h t t p nào mà l i không có ni m tin. Th còn Ni m tin c p cá nhân thì sao? Hãy xem xét t l sinh viên th a nh n ã có hành vi gian l ntrong th c : • Sinh viên ngành m thu t: 43% • Sinh viên ngành sư ph m: 52% • Sinh viên ngành y: 63% • Sinh viên ngành lu t: 63%
 • 23. • Sinh viên ngành kinh doanh: 75% B n c m th y th nào khi bi t r ng có hơn 50% kh năng v bác sĩ s ph u thu t cho b n trong tương lai ã t nggian l n khi còn i h c? Hay 75% kh năng ngư i i u hành công ty mà b n s vào làm vi c ã t ng không h tôn tr ng strung th c? G n ây, khi tôi trình bày s li u này v i m t nhóm lu t sư, h sung sư ng khi bi t mình không thu cnhóm chót b ng! Ngư c l i h quay sang ch nh o tôi vì v i m nh b ng Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh vì chính tôi m ithu c nhóm x p cu i b ng! úng là m t cu c kh ng ho ng nghiêm tr ng v ni m tin! Bên c nh ni m tin i v i xã h i, t ch c và trong các m i quan h , còn có m t khía c nh ni m tin r t cơ b nvà có s c m nh: Ni m tin i v i b n thân. Chúng ta thư ng có nh ng cam k t i v i b n thân như t xác nh các m ctiêu ph n u hay nh ng vi c quy t tâm th c hi n trong năm m i nhưng r i chúng ta l i không th c hi n ư c. T óchúng ta c m th y tin tư ng b n thân mình ã khó, ng nói tin vào ngư i khác. Như cha tôi thư ng nói, chúng ta luôn ánh giá b n thân d a vào ý nh ch quan c a mình nhưng l i xét oán ngư i khác qua hành vi c a h . Vì v y cách t tnh t khôi ph c ni m tin là khi chúng ta ã quy t tâm hay h a h n i u gì v i b n thân hay v i b t c ai, chúng ta ph ith c hi n b ng m i giá. Qu th c, chúng ta ang s ng trong tình tr ng kh ng ho ng ni m tin. Nó nh hư ng n chúng ta m i c p -xã h i, t ch c, các m i quan h , b n thân và l i cho chúng ta nh ng h u qu lâu dài. M c dù nhi u ngư i trongchúng ta khá kiên nh, nhưng m i khi ư c nghe hay ch ng ki n nh ng hành vi h y ho i ni m tin hay nh ng v bê b ichính tr hay tài chính, chúng ta khó lòng khôi ph c l i ni m tin ã m t. Vì không bi t còn i u t h i nào n a s x y ranên chúng ta càng lúc càng c m th y nghi ng ngư i khác. Chúng ta b t u ánh ng t t x u l n l n, chúng ta ch nhìnvào hành vi c a thi u s mà xét oán a s r i ph i tr giá t cho thái ó. M i l n m t v tai ti ng nghiêm tr ng b v ch tr n, ni m tin c a dân chúng M l i suy gi m thêm. Chúng takhông th trong m t s m m t chi u mà l y l i ư c ni m tin c a h . - Robert Eckert, CEO c a Mattel Kinh t h c Ni m tin Ngư i hoài nghi có th h i r ng: “Th thì sao nào? Có úng là ni m tin còn quan tr ng hơn c m t c h nh xãh i, cái ư c xem là y u t thu n khi t? Ai có th ch ng minh c th r ng ni m tin là m t ng l c phát tri n kinh th u hi u?”. Tôi s tr l i th a áng các câu h i này qua d n ch ng v nh ng trư ng h p kinh doanh thành công nh vàoni m tin trong quy n sách này. Dư i ây là m t công th c ơn gi n cho phép chúng ta nhìn nh n ni m tin t m t ph m trù vô hình và không th nh lư ng tr thành m t y u t v a h u hình v a có th lư ng hóa. Công th c này d a vào nh n th c quan tr ng:Ni m tin luôn tác ng n hai y u t - t c (speed) và chi phí (cost). Khi ni m tin gi m, t c s gi m xu ng và chi phí tăng lên. Ni m tin = T c Chi Phí Khi ni m tin tăng, t c tăng và chi phí gi m. Ni m tin = T c Chi Phí i u này r t ơn gi n, r t th c t và vô cùng hi n nhiên. Tôi xin chia s v i các b n m t s ví d sau ây. Ngay sau khi x y ra nh ng v t n công kh ng b ngày 11 tháng 9 năm 2001, ni m tin c a công chúng vàonh ng chuy n bay trên kh p nư c M gi m sút nghiêm tr ng. Chúng ta nh n ra nh ng nhóm kh ng b luôn tìm cách làmh i chúng ta trong khi h th ng b o m an toàn cho hành khách không m nh b o v m i ngư i.
 • 24. Trư c ngày 11 tháng 9, tôi thư ng n sân bay kho ng 30 phút trư c gi c t cánh, và tôi có th nhanh chónghoàn t t th t c ki m tra an ninh. Nhưng sau ngày 11 tháng 9, nhi u th t c và qui trình ki m soát nghiêm ng t ư cáp d ng làm tôi ph i m t nhi u th i gian và chi phí hơn. Tôi ph i n sân bay 90 phút trư c gi c t cánh i v inh ng chuy n bay n i a và n trư c t hai n ba gi n u tôi bay qu c t . Khi mua vé, tôi còn ph i tr thêmkho n phí an ninh sân bay.Vì th , khi ni m tin s t gi m thì t c công vi c cũng gi m và chi phí s tăng lên. M i ây khi tôi bay kh i m t thành ph l n thu c Trung ông, tôi ph i n sân bay b n gi trư c khi máy bayc t cánh, i qua nhi u thi t b ki m tra, m tung hành lý nhi u l n cho nhi u ngư i khám xét. Vì lý do a chính tr , ni mtin khu v c này c c th p. Các bi n pháp h tr an ninh rõ ràng là c n thi t, và trong trư ng h p này tôi r t bi t ơn nh ng bi n pháp ó,nhưng th c ch t v n v n không thay i: do ni m tin s t gi m, t c cũng gi m và chi phí gia tăng. Cái giá ph i tr cho s m t ni m tin là r t t. - Ralph Waldo Emerson Chúng ta hãy xem m t ví d khác. o lu t Sarbanes-Oxley ư c Qu c h i M thông qua nh m i phó v icác v bê b i như t ng x y ra t i các t p oàn Enron, Tyco, WorldCom... M c dù o lu t này t ư c m t s hi uqu tích c c trong vi c c i thi n hay chí ít cũng duy trì ư c s tín nhi m trên th trư ng, nhưng rõ ràng chúng taph i tr giá t cho vi c này. Hãy th h i xem các CEO, CFO2 hay nhân viên tài chính trong các công ty s m tthêm bao nhiêu th i gian và công ty m t thêm bao nhiêu chi phí th c hi n các quy nh c a o lu t Sarbanes -Oxley. Trên th c t , m t công trình nghiên c u g n ây cho th y chi phí cho vi c thi hành ch riêng m t chương c a o lu t này ã lên t i 35 t ô la - vư t m c d ki n ban u c a y ban Ch ng khoán Hoa Kỳ 28 l n! Các quy nh b bu c ph i tuân th do s thi u v ng ni m tin ch ng khác nào nh ng b ph n gi ư c l p thêm vào cơ th -ch ho t ng ch m ch p và t n kém. Như ã nói, chúng ta quay tr l i bài h c then ch t: khi ni m tin s t gi m, t c công vi c s gi m xu ng và chi phí tăng lên. Khi phá v nh ng i u lu t l n, không có nghĩa là chúng ta s có t do, cũng ch ng ph i chúng ta s rơi vào tìnhtr ng vô chính ph , mà chúng ta s b ràng bu c b i r t nhi u i u lu t khác nh hơn. - G.K. Chesterton, tác gi ngư i Anh Ngư c l i, khi ni m tin tăng lên, t c s nhanh hơn và chi phí gi m xu ng. Berkshire Hatawayg n ây ã hoànthành v mua l i công ty McLane Distribution tr giá 23 t ô la t t p oàn Wal-Mart. Thông thư ng vi c mua l i và sápnh p các công ty có quy mô l n như th này ph i m t nhi u tháng và t n kém nhi u tri u ô la thuê các ki m toán viênvà lu t sư xác minh và h p th c hóa t t c các ch ng t liên quan. Nhưng trong trư ng h p này, do c hai bên u cóuy tín l n trên thương trư ng, nên vi c giao d ch ch di n ra trong m t cu c h p hai gi và m t cái b t tay là xong. Trongvòng chưa y m t tháng sau, m i th t c c a thương v u ư c hoàn t t. Trong b c thư c a H i ng Qu n tr g i kèm theo báo cáo t ng k t ho t ng năm 2004 n các c ông,Warren Buffett, Ch t ch kiêm CEO c a Berkshire Hathaway, vi t như sau: “ Chúng tôi ã ch ng c n ph i m t nhi u th igian. Chúng tôi tin tư ng vào các con s c a Wal-Mart và th c t ã di n ra úng như v y.” B n hãy tư ng tư ngxem ch trong th i gian không n m t tháng (thay vì ph i m t 6 tháng ho c lâu hơn) và không m t t n phí cho m tcu c ki m toán nào (thư ng ph i m t n hàng tri u ô la), Warren Buffett ã mua xong m t công ty tr giá 23 t ô la!Qu th t. khi ni m tin cao thì t c s nhanh và chi phí s th p. Th gi i ang thay i r t nhanh. Cá l n không còn nu t ư c cá bé n a mà ai nhanh hơn s là ngư i chi n th ng. - Rupert Murdoch, Ch t ch kiêm CEO c a News Corporation2 CEO - Chief Executive Officer: Giám c i u hành, CFO - Chief Financial Officer - Giám c Tài chính.
 • 25. Hãy xét m t ví d khác v m t nhà lãnh o huy n tho i, Herb Kelleher, Ch t ch kiêm CEO c a SouthwestAirlines. Trong cu n Executive EQ c a Robert K. Cooper và Ayman Sawaf, các tác gi chia s m t câu chuy n lý thú.M t hôm ang i d c hành lang, Gary Barron - lúc ó là Phó Ch t ch i u hành c a b ph n b o dư ng tr giá 700 tri u ô la ph c v toàn b hãng Southwest Airlines ã trình bày v i Kelleher b n ki n ngh v n t t dài ba trang v d án tái tch c quy mô l n. Kelleher ã c b n ki n ngh ngay t i ch . Ông ch h i m t câu và Baron tr l i r ng ông có cùngm i quan tâm ó và ang tìm cách gi i quy t. Th là Kelleher tr l i ngay: “Tôi ng ý, c th mà làm.” Toàn b cu ctrao i ch kéo dài úng b n phút! Kelleher không ch là nhà lãnh o ư c tín nhi m mà ông còn bi t t ni m tin vào ngư i khác. Ông tin vào tínhcách và năng l c c a Barron. Và vì ông tin r ng Barron bi t rõ mình ph i làm gì nên công ty ã phát tri n v i t cnhanh n khó tin. “Jim” có m t c a hàng bán cà phê, bánh ng t ph c v khách ra vào các cao c văn phòng t i New York. Vào giăn sáng và ăn trưa, c a hàng c a Jim luôn ông khách. Anh ý th y do ph i ch i lâu nên nhi u khách hàng ã n nlòng b i tìm ch khác. Anh cũng nh n th y r ng nguyên nhân khi n anh không th bán ư c nhi u cà phê và bánh ng thơn chính là vì m t nhi u th i gian th i l i ti n cho khách hàng. Cu i cùng, Jim nghĩ ra vi c t m t chi c r nh ng ti n gi y và ti n xu c nh qu y khách hàng t mìnhl y l i ti n th a. Có th b n nghĩ r ng s có khách hàng vô tình tính sai ho c c tình l y th a ti n trong r , nhưng i u Jim phát hi n ra l i trái ngư c: h u h t khách hàng u r t trung th c, h th m chí thư ng l i cho anh nh ngkho n ti n hoa h ng nhi u hơn m c bình thư ng. Bây gi anh có th ph c v khách hàng nhanh g p ôi do khôngph i m t th i gian th i l i ti n th a. Hơn n a, anh cũng nh n th y khách hàng thích c m giác ư c tin c y nênthư ng quay tr l i. Nh nâng cao ni m tin theo cách này, Jim ã tăng g p ôi doanh thu mà không ph i m t thêmkho n chi phí m i nào. Nói tóm l i, khi ni m tin th p, t c công vi c s gi m và chi phí tăng lên. Còn khi ni m tin cao, t cnhanh hơn và chi phí s gi m xu ng. Nh ng giá tr siêu vi t như ni m tin và s chính tr c s th c s bi n thành doanh thu, l i nhu n và s th nh vư ng. - Patricia Aburdene, Tác gi cu n Megatrend 2010 M i ây, khi tôi ang gi ng v khái ni m này, m t giám c tài chính - ngư i luôn g n bó v i nh ng con s n g p tôi và nói: “ i u này th t b t ng ! Tôi v n luôn xem ni m tin là m t i u nên có, nhưng chưa bao gi tôinghĩ n tác ng tr c ti p c a nó v m t kinh t h c. Bây gi ư c nghe anh gi i thích, tôi có th nh n ra i u này b t c nơi âu. “Ch ng h n, chúng tôi có m t nhà cung c p r t áng tin c y. M i công vi c liên quan n nhà cung c p này u di n ra r t nhanh chóng, và chúng tôi ch ng t n kém gì duy trì m i quan h này. Nhưng i v i các nhà cungc p mà chúng tôi không tín nhi m, m i vi c dư ng như ch ng bao gi xong và chúng tôi m t r t nhi u th i gian vàn l c c i thi n m i quan h này. ó chính là t n th t v m t kinh t cho chúng tôi, m t t n th t quá l n!” V giám c tài chính này r t ng c nhiên khi ông hi u ra v n . M c dù là m t chuyên gia v “nh ng cons ”, ông chưa bao gi g n nh ng con s v i ni m tin. Cho nên khi n m ư c v n , ông l p t c hi u rõ ni m tin tác ng như th nào n m i m t ho t ng c a doanh nghi p, và ý tư ng v m i liên h gi a ni m tin, t c và chiphí có ý nghĩa như th nào trong vi c l a ch n và áp d ng các bi n pháp nh m tăng cư ng l i nhu n cho công ty. Tôi bi t m t s công ty hàng u t ng ti n hành nh ng cu c kh o sát chính th c yêu c u nhân viên tr l i m tcâu h i th t ơn gi n: “B n có tin tư ng c p trên c a mình không?” Câu tr l i s giúp ích cho vi c ánh giá tình hìnhho t ng c a các ơn v và c công ty t t hơn m i câu h i khác. C m giác khi hi u ư c l i ích kinh t c th và thi t th c c a ni m tin cũng gi ng như m t ngư i c n th ư cmang vào m t ôi kính m i nhìn rõ c nh v t hơn. Nhìn vào âu b n cũng th y tác ng c a nó - t i công s , tronggia ình, trong t t c các m i quan h và ngay trong m i n l c. B n s b t u nh n ra s khác bi t n khó tin mà cácm i quan h có tin c y cao có th t o ra trong m i m t c a cu c s ng. Thu Ni m tin
 • 26. Tác ng l n v m t kinh t h c c a ni m tin là trong nhi u m i quan h , trong các tương tác, chúng ta ang ph i óng m t lo i thu vô hình cho s thi u ni m tin mà không h hay bi t! Ba mùa hè trư c, c u con trai Stephen c a tôi khi tròn 16 tu i ã tìm ư c vi c làm u tiên. C u ta r t háo h cvì s p tr thành ngư i qu n lý c a hàng bán các lo i kem c qu . Công vi c m y tu n u di n ra th t suôn s , và Stephen sung sư ng khi nh n ư c kho n lương u tiên. C u mtoang chi c phong bì r i nhìn vào t séc y hy v ng. B ng nhiên c u nhăn m t kêu lên: “B ơi, h tr lương cho conkhông úng r i!” Tôi nhìn lư t qua t séc và h i: “Con nói th nghĩa là sao?” “B xem này. Lương c a con là 8 ô la m t gi . Con ã làm 40 gi , như vây con ph i lĩnh ư c t ng c ng 320 ôla, úng không?” Tôi nhìn vào t séc, và th y úng như v y. Stephen ã làm vi c 40 gi , nhưng t séc ch ghi có 260 ô la. Tôi b o Stephen: “Con nói úng. Nhưng con hãy nhìn lên ph n trên c a t séc. Con có th y dòng ch ghi ‘thuthu nh p liên bang’ không?” C u ta h t s c ng c nhiên: ‘Ý b nói con ph i óng thu sao?” “ úng th con ,” Tôi tr l i. “và còn nhi u th thu khác n a. Con xem, ây là ‘thu thu nh p c a bang’, ‘thuan sinh xã h i’, ‘thu chăm sóc y t ’…” “ Nhưng b ơi, con âu c n chăm sóc y t !” “ úng là con không c n, nhưng ông n i con thì c n y! Chúc m ng con th c s bư c vào i.” Có l không ai th c s mu n óng thu , nhưng chúng ta v n ph i làm i u ó vì nghĩa v i v i xã h i (và cũngvì quy nh c a lu t pháp). Nhưng nh b n không h bi t mình ang ph i óng thu thì sao? Nh ó là nh ng lo i thu vôhình - ư c kh u tr ngay t g c mà b n không h hay bi t thì sao? N u như chúng là nh ng lo i thu phi lý, hoàn toànkhông em l i l i ích cho ai c thì sao? Th t không may, lo i thu ánh trên s thi u ni m tin không ư c th hi n trên b ng kê thu nh p dư i d ng “phít n cho s thi u ni m tin”, m c dù chúng vô hình nhưng không có nghĩa là chúng không t n t i. Ch khi nào b n bi t ư c mình c n gì và ph i tìm nó âu, b n m i nh n ra nh ng th thu này t n t i kh p nơi, t trong các t ch c cho ncác m i quan h . Chúng có th ư c nh lư ng và t n nh ng con s r t l n. Kinh doanh mà thi u ch tín thì ch làm tăng g p ôi phí t n. - Giáo sư John Whitney, Trư ng Kinh Doanh Columbia H n b n ã nhi u l n ch m trán th thu này. Th m chí, b n ph i ch u “thu th a k ” khi b n ti p nh n v trí c angư i ti n nhi m v n b m t tín nhi m. Khi b n kh i u m t m i quan h cá nhân hay quan h trong công vi c, ho cti p nh n vai trò lãnh o t i m t nơi mà văn hóa ni m tin không ư c coi tr ng, m c thu này có th lên n 30, 40, 50%ho c th m chí cao hơn n a do nh ng h u qu không ph i do b n gây ra! Tác gi bestseller Francis Fukuyama nói: “Tình tr ng m t tín nhi m lan tràn trong xã h i làm n y sinh m t lo ithu tác ng n m i ho t ng kinh t mà các xã h i có tin c y cao không h có.” Theo tôi, lo i thu ánh vào sthi u ni m tin không ch nh hư ng n các ho t ng kinh t mà còn tác ng n t t c m i ho t ng khác t các m iquan h , tương tác, giao ti p cho n m i quy t nh và m i m t c a cu c s ng. C t c Ni m tin Tôi cho r ng, trong khi lo i thu hình thành t s thi u ni m tin là th c, có th o lư ng ư c và thu su t r t cao,thì c t c phát sinh t ni m tin cũng có th c, nh lư ng ư c, và có giá tr cao. Hãy xem t c mà Warren Buffetthoàn t t vi c mua l i McLane hay t c phê chu n k ho ch tái t ch c quy mô c a Barron. Hãy xem vi c tăng g p ôidoanh thu cà phê và bánh ng t c a Jim. Hãy xem t c nhanh chóng trong giao ti p khi chúng ta có các m i quan htin c y - c trong cu c s ng riêng và công vi c. Khi có ni m tin m nh m thì c t c b n nh n ư c là ng l c nâng cao và c i thi n m i khía c nh c a côngvi c và cu c s ng. Ni m tin cũng gi ng như b t n i s d ng trong bánh mì, nó có tác d ng thúc y m i th liênquan phát tri n m nh m . Ni m tin trong doanh nghi p nâng cao ch t lư ng giao ti p, tinh th n h p tác, xúc ti ncông vi c; nó tác ng tích c c n vi c c i ti n, ho ch nh chi n lư c, tuy n d ng, l a ch n i tác, duy trì m i
 • 27. quan h t t p v i c ông. Trong i s ng cá nhân, ni m tin giúp tăng cư ng áng k s nhi t tình, ni m am mê,tính sáng t o và ni m vui trong các m i quan h gia ình, b n bè và c ng ng. Rõ ràng c t c ni m tin ây khôngch là vi c gia tăng t c và c i thi n l i ích kinh t mà còn là m t ni m vui l n hơn và m t ch t lư ng cu c s ngcao hơn. Bi n s n Có l n tôi thuê m t hư ng d n viên du l ch i câu cá v i tôi t i Montana. Khi tôi nhìn xu ng dòng sông, anhta h i tôi trông th y gì? Tôi b o tôi trông th y m t con sông p v i ánh m t tr i ph n chi u trên m t nư c. Anh tah i: “Anh có nhìn th y con cá nào không?” Tôi tr l i “không”. Th là anh ta ưa cho tôi m t c p kính phân c c vàb o tôi eo vào. B ng nhiên m i th tr nên khác h n. Tôi có th nhìn xuyên qua làn nư c và th y t ng àn cá angbơi, r t nhi u cá! Tôi h ng thú h n lên. Tôi có th c m nh n m t kh năng l n lao mà tôi chưa nh n th y bao gi .Trên th c t , àn cá v n ó, nhưng n u tôi không mang kính vào, chúng v n không xu t hi n trong t m nhìn c atôi. Tương t như th , i v i h u h t m i ngư i, ni m tin thư ng b che khu t kh i t m nhìn. H không nh n th ytác ng c a ni m tin ang hi n di n và lan t a kh p nơi trong các m i quan h , trong các t ch c, và m i kho nhkh c c a cu c s ng. Nhưng m t khi h eo vào “ ôi kính c a ni m tin”, ni m tin s ngay l p t c phát huy kh năngtăng cư ng tính hi u qu c a nó i v i m i m t c a cu c s ng. Dù m c cao hay th p, ni m tin là “bi n s n” trong công th c thành công c a doanh nghi p. Côngth c kinh doanh truy n th ng kh ng nh chi n lư c nhân v i s th c hi n s t o ra k t qu : S xE= R Trong ó: S là chi n lư c (Strategy) E là th c hi n (Execution) R là k t qu (Results) Nhưng còn m t bi n s n trong công th c này, ó là bi n s T - Ni m tin (Trust) - dư i d ng ho c là thu do ni mtin th p, v n làm gi m k t qu ; ho c là c t c t ni m tin cao, v n gia tăng g p b i k t qu ó, ư c bi u th qua côngth c sau: (S x E) T = R B n có th có m t chi n lư c hay và quá trình th c hi n t t ( t i m 10/10), nhưng b n v n không th t nm ctiêu n u thi u ni m tin. Tuy nhiên, khi ni m tin cao, k t qu s l n hơn t ng giá tr c a các y u t h p l i. Hãy xem ví ddư i ây: Chi n lư c x Th c hi n = K t qu Thu ho c C t c = K t qu thu n 10 x 10 = 100 Tr 40% thu = 60 10 x 10 = 100 Tr 10% thu = 90 10 x 10 = 100 C ng 20% c t c = 120 M t công ty có th có chi n lư c xu t s c và năng l c th c hi n r t m nh, nhưng k t qu thu n v n có th b gi mxu ng do b chi ph i b i m c thu ánh trên ni m tin th p (ch ng h n 10 - 40%) ho c ư c gia tăng nh c t c t ni mtin cao (20%). Robert Shaw, nhà tư v n n i ti ng v tài này nói r ng: “Trên t t c , thành công trong kinh doanh òih i hai y u t : m t chi n lư c c nh tranh h u hi u và kh năng th c hi n ưu vi t c a doanh nghi p. Và, s thi u ni m tinlà k thù c a c hai y u t này.” Tôi mu n b sung r ng m c dù ni m tin cao không h n c u vãn ư c m t chi n lư ct i, nhưng ni m tin th p l i luôn luôn làm h ng m t chi n lư c t t. Có l trên t t c , tác ng c a “bi n s n” này cho th y tác ng m nh m c a ni m tin n k t qu kinhdoanh. Theo m t công trình nghiên c u c a trư ng Kinh doanh Warwick t i Vương qu c Anh, các h p ng yquy n gia công ư c ti n hành ch y u d a vào ni m tin nhi u hơn là d a vào các th a thu n ch t ch và nh ng i ukho n ph t ch c ch n mang l i m t m c c t c ni m tin cho c hai bên, m c này có th lên n 40% t ng giá tr h p
 • 28. ng. M t công trình nghiên c u năm 2002 c a Watson Wyatt cho th y trong các công ty có m c tin c y cao, t su tl i nhu n c a các c ông l n g n g p 3 l n so v i t su t l i nhu n trong các công ty có m c tin c y th p. M t côngtrình nghiên c u v giáo d c c a giáo sư Tony Bryk t i i h c Stanford cho th y các trư ng có tin c y cao có khnăng nâng cao k t qu thi c hơn 3 l n so v i các trư ng có tin c y th p. c p cá nhân, nh ng cá nhân có ni m tincao có nhi u kh năng thăng ti n hơn, thu nh p cao hơn, có nhi u cơ h i t t hơn, và t o ra ư c nh ng m i quan hchân thành và vui v hơn. M t trong nh ng lý do bi n s n ni m tin tr nên quan tr ng và có nh hư ng m nh m là vì chúng ta ã bư cvào k nguyên toàn c u hóa và n n kinh t tri th c. Thomas Friedman, tác gi quy n Th gi i ph ng, nói r ng n n kinh t“ph ng” v n ng quanh nh ng m i quan h và c ng tác. Và tùy thu c vào ni m tin mà nh ng m i quan h và c ng tác sb n v ng hay ch t y u. Friedman nói: Không có ni m tin, s không có m t xã h i an toàn c i m , vì s không có l c lư ng c nh sát tu n tra canh gác kh p m i nơi. Không có ni m tin, cũng s không có th gi i ph ng, vì chính ni m tin cho phép chúng ta phá b nh ng b c tư ng ngăn cách, tháo d rào c n và xóa b m i xung t biên gi i. Ni m tin là i u ki n thi t y u hình thành nên m t th gi i ph ng... ó là lý do vì sao tôi mu n kh ng nh l i l n n a r ng năng l c lãnh o then ch t trong n n kinh t m i toànc u chính là kh năng xây d ng, phát tri n, và khôi ph c ni m tin v i t t c i tư ng liên quan n ho t ng c a doanhnghi p bao g m các khách hàng, i tác, các nhà u tư, và ng nghi p. Dư i ây là b ng tóm t t tác ng c a thu và c t c ni m tin i v i các t ch c và m i cá nhân. B n hãy t h ir ng t ch c c a b n và ngay c b n thân b n ang b ánh thu do ni m tin th p hay ư c hư ng c t c t ni m tin caot ó t p trung n l c c i thi n t ch c và cu c s ng c a b n. B ng tóm t t các kho n thu và c t c M c thu 80% (Ni m tin không t n t i) Trong t ch c ….. Trong các quan h cá nhân….. • Môi trư ng ho t ng h n lo n • Các m i quan h b r i lo n và văn hóa tiêu c c (xung t công khai, • i u gay g t, gi n d ho c l nh phá ho i, b t bình, ki n cáo, ph m pháp) nh t xa lánh • Khuynh hư ng không khoan • Tư th phòng th và và d a vào như ng gi a các thành viên pháp lu t (“Tôi s g p anh t i tòa!”) • Qu n lý chi li, ch t ch • Phân lo i ngư i khác là k thù và • Cơ c u t ch c c ng k nh ng minh • Áp d ng tri t h th ng và cơ • Xúc ph m nhau b ng l i nói, c m ch x ph t xúc và/ho c vũ l c M c thu 60% ( Ni m tin r t th p) Trong t ch c……. Trong các quan h cá nhân... • Môi trư ng làm vi c thi u lành • Thái thù ch (quát tháo, m nh l i, bu c t i, ch trích) r i l i h i ti c • Nhân viên, c ông b t mãn ngay sau ó • Tình tr ng bè phái và mâu thu n • Cách giao ti p th n tr ng, gi n i b nghiêm tr ng k • Lãng phí th i gian vào nh ng • Thư ng xuyên lo l ng và nghi hành vi và quy t nh mang tính phòng ng th • Ch p nh t và l i d ng sai sót • Tình tr ng qu n lý chi li kh t khe c a ngư i khác ph c v mưu cá và t quan liêu hoành hành nhân
 • 29. •V n th c ch t không ư c ưa ra hay x lý d t i mM c thu 40% (Ni m tin th p)Trong t ch c... Trong các quan h cá nhân... • Các hành vi “gi u di m” • Nh ng giao d ch hao t n s c thư ng th y l c và nhàm chán • Có mưu en t i • B i lông tìm v t, soi mói i m y u và • Khuynh hư ng không khoan sai sót c a phe i l p như ng gi a các thành viên • Nghi ng uy tín hay cam k t c a • Tình tr ng bè phái, phân lo i ngư i khác ng minh và k thù • Có mưu en t i • Có nhi u nhân viên và c ông • Th n tr ng (thư ng là b t mãn mi n cư ng) chia s thông tin • T quan liêu hoành hành, h th ng và cơ c u t ch c c ng k nhM c thu 20% (Ni m tin có v n )Trong t ch c... Trong các quan h cá nhân... • N y sinh m t s nguyên t c và • Hi u l m thư ng xuyên th t c quan liêu • Lo l ng v ý nh và ng cơ • Phát sinh cơ c u không c n c a nhau thi t • Giao ti p căng th ng • Quá trình phê duy t ch m ch p • Giao ti p mang màu s c s hãi, • H th ng và cơ c u t ch c không ch c ch n, nghi ng và lo ng i thi u ng b • M t nhi u công s c trong vi c • M t s nhân viên và c ông duy trì (thay vì tăng cư ng) các m i b t mãn quan hKhông thu / Không c t c (Không có v n v ni m tin)Trong t ch c... Trong các quan h cá nhân... • Môi trư ng làm vi c lành m nh • Giao ti p l ch s , thân ái, lành m nh • • Giao ti p thu n l i Cùng nhau làm vi c suôn s và • H th ng và cơ c u t ch c ng b • hi u qu Ít mâu thu n n i b • Khoan dung và ch p nh n l n nhau • Không lo l ngM c C t c 20% (Ni m tin là m t tài s n h u hình)Trong t ch c... Trong các quan h cá nhân... • T p trung vào công vi c • Các m i quan h h p tác, thân thi t, • H p tác và th c thi công vi c có năng ng hi u qu • T p trung vào tìm ki m và t n d ng • Quan h i tác tích c c v i các các th m nh c a nhau nhân viên, c ông và nh ng i tư ng • Giao ti p thu n l i và tích c c
 • 30. liên quan • Xem sai l m là cơ h i h c h i và • H th ng và cơ c u t ch c h u mau chóng b qua ích • Làm vi c hi u qu , con ngư i l c quan • S c sáng t o và tinh th n i m i m nh m M c C t c 40% (Ni m tin ng c p th gi i) Trong t ch c... Trong các quan h cá nhân... • Quan h h p tác và i tác • Th c s h nh phúc trong gia ình m c cao và trong các m i quan h b n bè b ng s • Giao ti p d dàng quan tâm và yêu thương l n nhau • Quan h tích c c, minh b ch v i • Giao ti p tho i mái, d dàng nhân viên và các bên có quy n l i và • T o c m h ng cùng nhau làm nghĩa v liên quan vi c d a vào m c ích chung, s sáng • H th ng và cơ c u t ch c hoàn t o, và ni m say mê toàn ng b • Các quan h hoàn toàn c i m , • S c sáng t o, tinh th n i m i, minh b ch ý th c g n bó, s tin tư ng và lòng trung • Các m i quan h t o nên môt thành m nh m . năng l c áng kinh ng c Bây gi , gi s b n ang huy ng m i ngư i th c hi n m t d án quan tr ng trong vòng sáu tu n l . B n hãy th i r ng m c tin c y l n nhau trong t p th này ang m c nào, và v i m c tin c y ó, b n ang óng thuhay ư c hư ng c t c t ni m tin, và t l là bao nhiêu ph n trăm? i u ó có tác ng như th nào n t c , chi phí, vàkh năng th c hi n hi u qu d án này? Ti p theo, b n hãy th xem xét i u gì s x y ra n u b n thay i t l ph n trăm ó, ch ng h n khi b nchuy n t m c thu 20% sang m c c t c 20%? i u ó t o ra s khác bi t gì i v i kh năng th c hi n d án nàyc a b n? B n hãy nghĩ v nh ng gì ang x y ra trong các m i quan h cá nhân hay trong gia ình c a b n và hãy t h ir ng m c tin c y n âu, tác ng như th nào n ch t lư ng cu c s ng c a b n và nh ng ngư i mà b n quantâm, r i i u gì x y ra n u b n có th chuy n t tình tr ng ch u thu sang hư ng c t c t ni m tin, và s khác bi t rasao... Nh ng nh ki n v Ni m tin Nh ng ví d v vi c mua l i công ty McLane, vi c phê chu n k ho ch c i t công ty c a Kelleher, và nh ng ví dkhác mà tôi ưa ra trong chương này góp ph n áng k vào vi c xua tan m t s nh ki n ngăn c n chúng ta thu ư cc t c ni m tin. M t trong nh ng nh ki n ó nói r ng ni m tin là m t th tr u tư ng có ư c thì t t không có cũng khôngsao, nhưng không th xác nh, nh lư ng hay o lư ng. Tôi hy v ng ngay t bây gi b n có th kh ng nh r ngchính i u ngư c l i m i úng. Ni m tin r t c th , có th t, và nh lư ng ư c. Trong m i trư ng h p, nó tác ng nc t c l n chi phí, mà t c và chi phí u có th nh lư ng và o lư ng ư c. Thay i m c ni m tintrong m t m i quan h , m t t p th , hay m t t ch c s gây tác ng áng k n th i gian và ti n b c - v ch tlư ng cũng như giá tr c a nó. M t nh ki n sai l m khác cho r ng ni m tin là m t quá trình di n ra ch m ch p.M c dù vi c khôi ph c ni m tin có th m t nhi u th i gian, nhưng vi c xây d ng và m r ng ni m tin l i r t nhanh,và m t khi ã ư c xác l p, ni m tin s thúc y m i vi c di n ra c bi t nhanh chóng. Không c n tìm ki m âuxa, ch c n d a vào các ví d mà tôi ã cung c p ho c th m chí d a ngay vào t c giao ti p và th c hi n công vi ctrong các m i quan h c a mình, b n cũng s nh n ra s th c r ng không có gì nhanh b ng t c c a ni m tin.
 • 31. Dư i ây là b ng li t kê nh ng nh ki n ngăn c n vi c hi u úng và th c hi n có hi u qu nh ng v n liênquan n ni m tin cùng v i nh ng th c t trái ngư c. nh ki n Th c t Ni m tin là tr u tư ng. Ni m tin r t c th , có th c, và nh lư ng ư c. Nó tác ng n c t c và chi phí. Ni m tin n r t ch m. Không gì nhanh b ng t c c a ni m tin. Ni m tin ch có th ư c xây d ng Ni m tin ph thu c vào c tính cách b ng s chính tr c. (trong ó bao g m s chính tr c) l n năng l c. Ngư i ta có th có ho c không có Ni m tin có th ư c t o nên và cũng có ni m tin. th b h y ho i. Không th khôi ph c ni m tin m t khi ã Dù khó khăn nhưng a s trư ng h p ánh m t nó. ni m tin b m t u có th khôi ph c l i. Ngư i ta không th d y v ni m tin. Có th rèn luy n và h c ư c cách xây d ng ni m tin và bi n nó thành m t l i th chi n lư c. Tin tư ng vào ngư i khác là quá r i Không tin ai c m i là m t r i ro l n ro. hơn. Ch có th xây d ng ni m tin v i m t Xây d ng ư c ni m tin v i m t ngư i vào m t th i i m. ngư i thì s xây d ng ư c ni m tin v i nhi u ngư i khác. Có l nh ki n dai d ng nh t là c a m t lãnh o cao c p c a m t ngân hàng u tư t i New York nơi tôit ng làm vi c trong m t th i gian ng n, r ng: “Ho c anh có ni m tin, ho c không, ngoài ra anh ch ng th làm gìhơn.” Th t ra b n v n có cách gi i quy t cho v n này! Tôi ã là m t nhà kinh doanh trong su t 20 năm qua. Tôi cótrách nhi m xây d ng và i u hành doanh nghi p, xây d ng i ngũ, báo cáo cho h i ng qu n tr , t thành qu và ph ihoàn thành các m c tiêu ra. Trong th i gian ó, tôi cũng ã có nhi u năm tư v n cho hàng ch c công ty n i ti ng,trong ó có nhi u công ty xây d ng ư c chi n lư c t t và có năng l c th c hi n nhưng l i không t ư c k t qu mongmu n mà không gi i thích ư c lý do vì sao. Tôi là m t ngư i ch ng, ngư i cha và là m t thành viên c a m t i gia ình có nhi u m i quan h v nhi u m t. Tôi ã t ng tư v n cho nhi u trư ng h p dân s khi các gia ình và cá nhân g pph i nh ng v n ph c t p do thi u ni m tin. Và t nh ng kinh nghi m ã qua, tôi chưa th y có trư ng h p ngo i l nào i v i ti n cơ b n c a cu n sách này: B n hoàn toàn có th xây d ng ư c ni m tin m nh m và ni m tin ó có t cnhanh hơn r t nhi u so v i nh ng gì b n nghĩ! M t l n n a, tôi mu n kh ng nh r ng không gì có th nhanh b ng t c c a ni m tin. Không có m i quanh nào m mãn b ng m t quan h tin c y. Không có gì truy n c m h ng m nh m b ng tác ng c a ni m tin.Không gì có th sinh l i b ng tính kinh t c a ni m tin. Không gì có s c nh hư ng l n hơn s c m nh c a ni m tin. Ni m tin có th làm thay i m i th . Chưa lúc nào chúng ta c n xây d ng, khôi ph c và m r ng ni m tin m ic p như trong th i i toàn c u hóa này. Dù b n ang ti p c n cơ h i và thách th c tăng cư ng ni m tin trong cu c s ng riêng hay trong côngvi c, ho c c hai, tôi b o m v i b n r ng ni m tin s t o ra s khác bi t áng k trên m i phương di n trong cu cs ng c a b n. Chương 2 B n có th làm ư c i u này!
 • 32. Trong công vi c, trách nhi m hàng u c a b n là ph i xây d ng ư c ni m tin. - Robert Eckert, CEO, Mattel N u b n ã bi t n cha tôi, Ti n sĩ Stephen R. Covey qua cu n sách 7 Thói quen thành t c a ông, h n b ncòn nh câu chuy n ông k v vi c c g ng d y a con trai cách chăm sóc th m c quanh nhà. Ông ã t tên cho câuchuy n là “Xanh và S ch”. Cha tôi dùng câu chuy n này làm ví d v cách d y các nguyên t c qu n lý và tinh th ntrách nhi m cho tr con. Vâng, tôi chính là chú bé trong câu chuy n ó, và tôi mu n k cho b n nghe câu chuy n này v i cái nhìn c atôi! úng là tôi ã h c ư c cách qu n lý công vi c và tinh th n trách nhi m t kinh nghi m ó, nhưng tôi còn h c ư c m t i u mà tôi tin r ng còn quan tr ng hơn, i u ó ã nh hư ng sâu s c n b n thân tôi trong su t cu c i. Lúc ó tôi m i 7 tu i và cha tôi mu n tôi chăm sóc th m c . Ông b o: “Con , ây là sân c nhà ta và nhi mv c a con là làm cho nó ‘xanh’ và ‘s ch’. Bây gi b s gi i thích cho con hi u”. Ông d n tôi sang th m c nhà bênc nh và nói: “ Như th này là xanh” (Ông không th dùng sân c nhà chúng tôi làm ví d vì dư i s chăm sóc c aông lúc ó c ang vàng úa). Ông nói: “Làm th nào th m c nhà ta xanh là tùy thu c vào con. Con ư c t dolàm th nào tùy ý, mi n là ng dùng sơn xanh phun lên c . Con có th tư i b ng vòi nư c hay b ng xô tùy ý.Th m chí con có th phun nư c b t lên nó n u con mu n. i v i b i u ó ch ng sao c . B ch quan tâm làm saosân c nhà ta có màu xanh là ư c.” K n ông b o tôi: “Còn ây là s ch.” Ông l y ra hai bao t i ng rác và hai cha con cùng nhau thu d nnh ng m u gi y l n, nh ng khúc g , và g ch á v n n m trong m t n a sân tôi có th so sánh s khác bi t. R i ông l igi i thích cách làm th nào là tùy tôi, mi n sao th m c “s ch” là ư c. R i cha tôi nói m t i u có ý nghĩa r t sâu s c v i tôi: “Bây gi con c n bi t r ng khi con nh n nhi m vnày, b s không làm n a. ó s là nhi m v c a con. Nó ư c g i là m nhi m công vi c. m nhi m công vi ccó nghĩa là ‘nh n trách nhi m v i s tín nhi m’, b tin con có th làm và hoàn thành t t vi c này.” Ông ưa ra m tquy nh xác nh trách nhi m. Ông nói chúng tôi s cùng i vòng quanh sân vư n m i tu n hai l n tôi báo cáocho ông bi t công vi c di n ti n ra sao. Ông h a v i tôi s có m t giúp khi tôi c n, nhưng nh n m nh ây hoàntoàn là nhi m v c a tôi - tôi là “s p” c a chính mình và cũng là tr ng tài t ánh giá k t qu công vi c c a chínhmình. V y ây là trách nhi m c a tôi. Th c ra, trong 4 hay 5 ngày sau ó tôi ch ng làm gì c . Lúc ó ang vào gi a mùahè nóng n c, và c ch t r t nhanh. ăn th a còn l i sau b a ti c nư ng ngoài tr i v i láng gi ng vài hôm trư c óv n còn vương vãi trên sân c . Qu là m t c nh b a bãi, nh ch nhác. Cha tôi nh s nh n l i công vi c ho c m ng chotôi m t tr n, nhưng ông không mu n vi ph m th a thu n ã có gi a hai cha con. n th i h n báo cáo, ông h i: “ Th nào con trai, công vi c chăm sóc th m c n âu r i?” Tôi tr l i: “M ivi c u n, b .” Ông h i ti p: “ Con có c n b giúp gì không?” “Không c n âu b , m i th u n c .” Tôi tr l i. “Th thì chúng ta cùng i xem m t vòng như ã th a thu n nhé.” Khi chúng tôi i quanh sân, tôi b t u nh n ra sân c ch ng h “xanh” hay “s ch”. Nó vàng úa và b a b n.Theo l i k c a cha tôi, lúc ó c m tôi run c m c p, nư c m t ràn r a và tôi b t khóc: “B ơi, vi c này khó quá!” Ông nói: “Khó làm sao? Con ã làm gì âu mà g i là khó?” Im l ng m t lúc r i ông nói: “Con có mu n bgiúp m t tay không?” Nh l i vi c giúp c a cha tôi là m t ph n trong th a thu n c a hai b con và c m th y có tri n v ng nên tôi trl i ngay: “ Vâng, con mu n.” Ông h i: “ Con mu n b giúp gì?” Tôi nhìn quanh và nói: “B có th giúp con nh t rác ng kia không?” Ông nh n l i. Th là tôi vào nhà l y rahai bao t i b giúp tôi nh t rác theo yêu c u c a tôi. K t ngày hôm ó tr i, tôi m i th c s ch u trách nhi m chăm sóc sân c ... và tôi ã gi cho nó luôn “xanh”và “s ch”.
 • 33. Như tôi ã nói, cha tôi dùng câu chuy n này làm m t ví d v vi c giao phó trách nhi m hay nh ng th athu n hai bên cùng n l c th ng l i. Nhưng m i 7 tu i u, tôi còn quá nh hi u ư c ý nghĩa c a nh ng t ng totát này. i u tôi nh nh t v kinh nghi m ó ch ơn gi n là: Tôi c m th y ư c tin tư ng! Lúc ó tôi ch ng h quan tâm n ti n b c hay a v , vì th nh ng th ó ch ng có ý nghĩa gì i v i tôi. ng l c c a tôi khi y chính là ni m tinmà cha dành cho tôi. Tôi không mu n làm ông th t v ng, tôi mu n cho ông th y tôi có kh năng và trách nhi m. Vi cCha t ni m tin nơi tôi ã t o c m h ng cho tôi, ã t o nên ý th c trách nhi m và tính chính tr c trong tôi trong su t cu c i c a mình. Ít có i u gì có th giúp ích cho m t cá nhân hơn vi c trao trách nhi m cho anh ta và làm cho anh ta hi u r ng anh ta ang ư c tin c y. - Booker T. Washington Ni m tin ho t ng như th nào? Như tôi ã h c ư c t cha tôi khi xưa, ni m tin là m t trong nh ng hình th c ng viên và gây c m h ng h uhi u nh t. M i ngư i u mu n ư c tin c y và h s áp ng l i ni m tin ó và h thăng hoa vì nó. B t k hoànc nh nào, chúng ta c n ph i làm t t vi c xây d ng, m r ng, và khôi ph c ni m tin. Chúng ta không xem nó là ththu t mua chu c mà là m t phương ti n hi u qu nh t quan h và làm vi c v i ngư i khác, và t ư c k t qumong mu n. làm ư c i u ó, trư c tiên chúng ta c n hi u rõ ni m tin ho t ng như th nào. Trong khi thuy t trình, tôi thư ng ngh c t a suy nghĩ th t k nh ng câu h i v ni m tin. B n tin ai? Tin m tngư i b n? M t ng nghi p? C p trên? V /ch ng c a b n? Cha m ? Con cái? Vì sao b n tin h ? i u gì khi n b n tinvào m i quan h c bi t này? Và, nh ng câu h i có tính g i m hơn: Ai tin b n? Ngư i thân trong gia ình? ng nghi p nơi công s ?Ngư i b n m i quen? Ngư i b n quen bi t ã lâu? B n có c i m gì khi n ngư i khác có th tin vào b n? H u h t chúng ta khi nghĩ v ni m tin thư ng liên tư ng n tính cách - là ngư i t t hay chân thành, có o c hay chính tr c. Và tính cách ư c xem là i u ki n tuy t i cơ b n và c n thi t. Nhưng như tôi ã nói trongchương m u, vi c cho r ng ni m tin ch d a trên cơ s tính cách là m t nh ki n sai l m. Ni m tin hình thành trên c hai y u t : tính cách và năng l c. Tính cách bao g m s chính tr c, ng cơ, ý nh c a b n i v i ngư i khác. Năng l c bao g m các kh năng, k năng, thành tích, hi u qu . C hai y u t này u c n thi t. V i khuynh hư ng ngày càng chú tr ng v o c trong xã h i chúng ta, y u t tính cách trong ni m tinnhanh chóng tr thành giá tr tiêu chu n h i nh p n n kinh t m i toàn c u. Tuy nhiên, m t khía c nh khácthư ng b xem nh c a ni m tin là năng l c cũng quan tr ng không kém. B n có th ánh giá m t ngư i là chân thành,th m chí trung th c, nhưng n u ngư i ó không làm vi c hi u qu thì b n khó có th t h t ni m tin vào h . Ngư c l i,m t ngư i có th có năng khi u, tài năng và nhi u thành tích, nhưng n u ngư i ó không trung th c, b n cũng không thtin ngư i ó. Ví d trong thâm tâm tôi c m th y tin tư ng vào tính cách c a m t ngư i n m c khi tôi i v ng có th yêntâm giao cho ngư i ó trông nom àn con c a mình.. Nhưng trong công vi c tôi có th không tin c y ngư i ó vì hkhông có năng l c chuyên môn. Ngư c l i, tôi có th tin c y ai ó trong công vi c nhưng s không yên tâm ngư i ótrông nom con mình không h n vì ngư i ó không trung th c hay không có kh năng, mà vì ngư i ó không ph i làngư i chu áo chăm sóc tr con. Theo khuynh hư ng t nhiên, chúng ta thư ng xét v tính cách khi nghĩ n ni m tin, nhưng chúng ta cũngnên nh n ra s quan tr ng không kém c a y u t năng l c. B n th nghĩ xem - ngư i ta tin c y nh ng ngư i có khnăng th c hi n t t công vi c. Chương trình gi ng d y m i thư ng ư c giao cho nh ng gi ng viên có năng l c t tnh t. Nh ng d án hay thương v y tri n v ng s ư c giao cho nh ng ngư i ã t ng hoàn thành t t trong quákh . Nh n ra vai trò c a năng l c giúp chúng ta nh n di n và lý gi i nh ng v n sâu xa v ni m tin mà xưa naychúng ta không chú ý n. T quan i m c a c p lãnh o, y u t năng l c giúp c ng c và phát huy công năng th cti n c a ni m tin. ây là m t cách khác nhìn nh n v n : m i quan tâm ngày càng tăng v v n o c là i u t t choxã h i chúng ta. o c (v n là m t ph n c a tính cách) là y u t cơ b n c a ni m tin, nhưng b n thân nó chưa
 • 34. xây d ng ni m tin. B n không th có ni m tin n u không có o c, nhưng b n có th có o c mà không có ni mtin. Ni m tin, bao g m o c, là m t ý tư ng sâu r ng hơn nhi u. Sau khi tôi thuy t trình tài T c c a Ni m tin t i m t h i ngh g n ây, giám c bán hàng c a m tcông ty dư c ph m l n n g p tôi và nói: “Cám ơn anh ã c ng c i u mà tôi t ng nói v i ng nghi p trong bph n c a tôi - vì k t qu là i u thi t y u xây d ng ni m tin nên chúng ta c n ph i t ch tiêu hàng tháng. t ư c ch tiêu, công ty s tin tư ng chúng ta hơn, c p lãnh o, ng nghi p, và m i ngư i s tin chúng ta hơn. B ngngư c l i, chúng ta s ánh m t ni m tin nơi m i ngư i và không ư c duy t ngân sách d án. i u ó th t d hi u.” Như ã nói, c hai y u t tính cách và năng l c u c n thi t. Tính cách là m t y u t b t bi n c a ni m tintrong m i hoàn c nh. Còn năng l c thay i theo hoàn c nh. Jeri, v tôi r t tin tôi và tôi cũng tin tư ng cô y. Nhưngtrong m t cu c ph u thu t g n ây c a cô y, Jeri không th yêu c u tôi làm vi c ó vì tôi không ph i là bác sĩ! M t khi b n hi u r ng c hai y u t tính cách và năng l c u c n thi t i v i ni m tin, b n s nh n th y các nhàlãnh o và các nhà quan sát thành công kh p nơi ã k t h p hai y u t này như th nào trong công vi c c a h .Ngư i ta có th dùng nhi u l i l khác nhau di n t ý tư ng này, nhưng n u mu n dùng t ng cô ng nh t thì ó làs cân b ng gi a tính cách và năng l c. Chúng ta hãy xem xét nh ng thông tin sau ây: • Jack Welch, c u CEO c a hãng General Motors, nói v các nhà qu n lý ư c ánh giá thành tích c a h trên hai khía c nh: “S ng theo các giá tr ” (tính cách) và “C ng hi n b ng k t qu ” (năng l c). • Jim Collins, tác gi cu n sách T t t n Vĩ i, cho r ng m t nhà lãnh o xu t s c là ngư i “c c kỳ khiêm t n” (tính cách) và “ý chí m nh m trong ngh nghi p” (năng l c). Trong cu n Xây d ng trư ng t n, ông nói v s c n thi t “duy trì i u c t lõi” (tính cách) và “thúc y s ti n b ” (năng l c). • Warren Buffett, CEO c a Berkshire Hathaway, xem “s chính tr c” (tính cách) và “s thông minh” (năng l c) là nh ng ph m ch t hàng u khi ông tuy n d ng nhân viên. • Ram Charan, tác gi nhi u cu n sách và là nhà tư v n cho nhi u CEO c a các công ty thu c danh sách Fortune 500, nh n m nh n s c n thi t tr thành “nhà lãnh o c a m i ngư i” (tính cách) và “nhà lãnh o c a doanh nghi p” (năng l c). • Lý thuy t lãnh o c p n vi c ngư i lãnh o ph i như th nào (tính cách) và ngư i lãnh o ph i làm nh ng gì (năng l c). • Các phương pháp ra quy t nh chú tr ng vào s cân b ng “con tim” (tính cách) và “kh i óc” (năng l c) V y, b n c n ghi nh r ng ni m tin không ch ph thu c vào tính cách, m c dù ó là i u cơ b n. Ni m tin phthu c vào c hai y u t ngang b ng là tính cách và năng l c. C hai y u t u tuy t i c n thi t. T gia ình ncông ty, nhìn vào b t c s th t b i nào trong lãnh o, b n s th y nguyên nhân là do m t trong hai y u t này. 5 Làn sóng c a Ni m tin Nhi u năm trư c ây, tôi và m t s ng nghi p cùng làm vi c v i m t nhóm ít ngư i n t m t công ty a qu cgia. Ph n h i u tiên c a h là: “Chúng tôi r t thích n i dung c a lý thuy t lãnh o này! Nhưng các nhà qu n lý b ph nc a chúng tôi không hi u nó, nên h là nh ng ngu i th c s c n ph i ư c nghe.” Sau ó m t th i gian, chúng tôi thuy t trình n i dung cho các nhà qu n lý b ph n c a h . Nh ng ngư i thamd b o: “Chúng tôi hoàn toàn ng ý v i t t c nh ng i u ông trình bày. Cách gi i quy t v n th t tuy t v i! V n lành ng ngư i th c s c n n lý thuy t này là c p trên c a chúng tôi.” Khi chúng tôi thuy t trình cho c p trên c a h , nh ng v này nói, “Chúng tôi r t tán thành n i dung này! Nó r t sâus c và h u ích, nhưng nh ng ngư i cùng ng c p v i chúng tôi t i năm ơn v khác không hi u i u này. H m i là nh ngngư i c n ư c nghe.” Nh ng ngư i cùng ng c p v i h l i b o v n là ban i u hành, nh ng ngư i giám sát và qu n lý cácb ph n này. R i ban i u hành l i b o v n n m ch v CEO c a công ty. Cu i cùng khi chúng tôi g p CEO,ông y nói: “N i dung này r t hay, nhưng tôi không có quy n. Tôi không th làm gì ư c vì quy n hành n m trongtay h i ng qu n tr .” Tôi dám ch c r ng n u chúng tôi i ti p n g p h i ng qu n tr , có l h s nói v n nm Wall Street!
 • 35. Như cha tôi ã nói r t có lý: “N u b n nghĩ v n n m âu ó bên ngoài, thì chính suy nghĩ ó m i là v n .” Cu i cùng khi chúng tôi ã thuy t trình cho m i ngư i t t c các c p trong công ty l n này, dù c p trên c a b n,lãnh o ơn v c a b n, CEO, h i ng qu n tr , v /ch ng b n, con cái, b n bè, ng nghi p c a b n..t t c có th u cóv n v ni m tin (hay b t c v n nào khác). Nhưng không có nghĩa là b n b t l c! Trên th c t , có l b n không bi tmình có s c m nh như th nào trong vi c làm thay i m c ni m tin trong t t c các m i quan h n u b n bi t cáchhành ng “t trong ra ngoài.” i m m u ch t là chúng ta c n hi u rõ và bi t cách hành x trong môi trư ng mà tôi t m g i là “5 Làn sóng c ani m tin”. Mô hình này phát xu t t ý tư ng “hi u ng g n sóng” (ripple effect) dùng hình tư ng mô t tính ch ttương thu c c a ni m tin và trình t d ch chuy n c a nó t trong ra ngoài. Nó xác nh năm c p , hay b i c nh xâyd ng ni m tin. Trong ba ph n ti p theo c a cu n sách, chúng ta s tìm hi u cơ c u c a mô hình này hi u rõ ni m tin vàcách tác ng vào ni m tin như th nào. Chúng ta s i sâu vào t ng làn sóng ni m tin ph n sau, nhưng tôi mu n nêu ra ngay ây khái quát v 5 lànsóng b n n m trư c khái ni m c a nó. Chú thích hình v trang 33 - Self Trust: Ni m tin vào chính mình - Relationship Trust: Ni m tin trong m i quan h - Organizational Trust: Ni m tin trong t ch c - Market Trust: Ni m tin trên thương trư ng - Societal Trust: Ni m tin trong xã h i Làn sóng th nh t: Ni m tin vào chính mình Làn sóng u tiên là ni m tin vào b n thân, vào kh năng chúng ta có th t ra và th c hi n các m c tiêu, cam k t vành ng gì ã nói - cũng như khơi d y ni m tin trong lòng m i ngư i. Nguyên t c chính c a t sóng u tiên này là stín nhi m(credibility), t này có xu t x t ti ng La-tinh, credere có nghĩa là “tin tư ng”. Trong làn sóng này, chúng tas kh o sát “4 nhân t cơ b n c a s tín nhi m” và cách th c làm tăng uy tín c a chúng ta có th xác l p ni m tinv ng ch c i v i chính mình và i v i nh ng ngư i khác. K t qu em l i nh có tính cách và năng l c m ccao là s tín nhi m, s cao, và t m nh hư ng. Làn sóng th hai: Ni m tin trong m i quan h Nguyên t c chính chi ph i làn sóng này là hành vi nh t quán (consistent behavior). Trong ph n này, chúng tas bàn v 13 hành vi ph bi n mà các nhà lãnh o hàng u th gi i thư ng th c hành. Tuy nhiên, i u thú v là b tc ai cũng có th h c và v n d ng 13 hành vi này tăng cư ng s tín nhi m nh m xây d ng hay c i thi n các m iquan h .
 • 36. Làn sóng th ba: Ni m tin trong t ch c Chúng tôi mu n nói n ni m tin trong m i lo i hình t ch c, bao g m các công ty, các t ch c phi l i nhu n, cơquan chính ph , cơ s giáo d c, gia ình, cũng như các i nhóm trong t ch c. N u b n ã t ng làm vi c v i nh ng cánhân mà b n tin c y, nhưng b n không th y ni m tin ó trong t ch c b n ang làm vi c - hay trong tình hu ng mà cách th ng và cơ c u c a t ch c ó gây ra s m t ni m tin - b n s d dàng nh n ra b n ch t quan tr ng c a làn sóng th ba.Nguyên t c chính chi ph i làn sóng này là s liên k t (alignment). Nó giúp các nhà lãnh o t o ra các cơ c u, h th ngvà nh ng bi u tư ng ni m tin vào t ch c nh m làm xóa b 7 th thu do ni m tin th p và t o ra 7 lo i c t c l n nh tdo ni m tin cao mang l i. Làn sóng th tư: Ni m tin trên thương trư ng Ni m tin trên thương trư ng là m c h u như ai cũng nh n ra tác ng c a nó. Nguyên t c chính ng saulàn sóng này là uy tín (reputation), th hi n thương hi u công ty (cũng như thương hi u cá nhân) c a b n. Làn sóngth tư cũng ph n nh ni m tin c a khách hàng, nhà u tư, và nh ng ngư i khác trên thương trư ng i v i b n.Thương hi u tác ng r t l n n hành vi và lòng trung thành c a khách hàng. Ph n này s giúp b n không nh ngc i thi n thương hi u và uy tín cá nhân mà còn giúp b n c i thi n và nâng cao uy tín thương hi u c a công ty trênthương trư ng. Làn sóng th năm: Ni m tin trong xã h i Làn sóng th năm nói v vi c t o ra giá tr cho ngư i khác và cho xã h i nói chung. Nguyên t c bao trùm c a lànsóng này là s c ng hi n (contribution). B ng s c ng hi n hay “cho i”, chúng ta có th tri t tiêu s nghi ng , chnghĩa hoài nghi, và các lo i “thu th a k ” ni m tin th p. Chúng ta cũng s khuy n khích ngư i khác t o ra các giá tr vàc ng hi n. Tùy thu c vào vai trò và trách nhi m c a mình, chúng ta có th gây nh hư ng nào ó khi d ch chuy n t lànsóng này sang làn sóng khác. Tuy nhiên, t t c chúng ta u có nh hư ng c bi t trong hai làn sóng u tiên, và ây chính là nơi chúng ta c n ph i b t u. Khi c xong cu n sách này, b n s hi u rõ ngay c ni m tin c p xãh i (làn sóng th năm) cũng có th quy v các v n c p cá nhân (làn sóng th nh t). Các v n ni m tin cánhân s th c s ư c nhân lên theo c p s nhân khi chúng ta chuy n sang các làn sóng khác. Ch ng h n, v nni m tin c p cá nhân i v i m t s lãnh o c a T p oàn Enron lúc u ư c lan truy n n nh ng m i quanh gi a h r i n t ch c, và cu i cùng lan ra thương trư ng và toàn b xã h i. Hi u ng g n sóng càng l n khi nócàng lan r ng, cu i cùng tr thành m t trong nh ng ng l c cho cu c c i cách l n: s ra i c a o lu t Sarbanes- Oxley. i u này cho th y chúng ta luôn ph i b t u t làn sóng th nh t v i b n thân mình. Ph n cu i cùng c a cu n sách nói v vi c khơi d y ni m tin nơi ngư i khác. Nó bao g m vi c h c cách m r ng“ni m tin sáng su t” - m t m t tránh s c tin (ni m tin mù quáng), m t khác tránh s ng v c (m t ni m tin) trongquan h v i ngư i khác và tìm ra “ i m t a t i ưu” ni m tin có th em l i c t c l n nh t cho m i ngư i. Ngoài ra,ph n này cũng c p n vi c khôi ph c và phát tri n ni m tin. M c dù t lòng tin nơi ngư i khác không th tránh kh inh ng trư ng h p r i ro, nhưng r i ro còn l n hơn n u chúng ta không tin vào ai c . N u bi t m r ng ni m tin sángsu t úng lúc và úng cách, chúng ta s làm ch ư c hoàn c nh và t ư c nh ng thành t u b t ng , nhanh chónghơn và t n ít chi phí hơn. Có l còn quan tr ng hơn n a, nó s khơi d y và truy n s c m nh cho nh ng ngư i mà b nmu n t ni m tin vào h . Khôi ph c Ni m tin Trư c khi bàn v 5 làn sóng ni m tin, tôi mu n kh ng nh l i r ng chúng ta không nh ng có th xây d ng ư cni m tin mà còn có th khôi ph c ni m tin. Hi n nhiên có m t s trư ng h p ngo i l , nhưng tôi v n tin r ng i v i h uh t chúng ta, kh năng khôi ph c ni m tin còn l n hơn chúng ta tư ng r t nhi u. T t nh t nên tr ng cây t 20 năm v trư c. N u chưa, b n hãy làm vi c ó ngay hôm nay.
 • 37. - Ng n ng Trung Hoa Chúng ta hãy cùng xem xét kinh nghi m c a “Tom”, ngư i ã làm vi c cho m t công ty b t ng s n l ntrong nhi u năm và cu i cùng tr thành m t c ông trong công ty. n m t lúc khi th trư ng b t ng s n o l nvà công ty b t u chia r , kéo theo ó là nhi u v tranh ch p quy n l c và Tom r i kh i công ty. M t v kh i ki n,r i m t v kh i ki n ngư c l i ư c mang ra tòa án. V n là m t c ông l n, Tom có quy n l i trong hàng ch c b t ng s n. Và th t khó tin là sau nhi u năm trôi qua, quá trình xem xét và i u tra v pháp lý v n không ch m d t. Cu i cùng, Tom quy t nh c n tìm gi i pháp t t hơn. Anh g i i n cho “Chris” m t c ông khác lúc ó làngư i ph trách công ty, và nói: “Chúng ta hãy nói chuy n v i nhau - ch anh và tôi và không c n lu t sư riêng c achúng ta.” Tom và Chris t ng là i tác c a nhau trong nhi u năm, nhưng do bi n ng trên mà ni m tin gi a h b r nn t. Tuy v y, Chris ng ý g p Tom. Tom n g p v i ý nh tìm hi u chân thành quan i m c a Chris. Anh l ng nghe Chris và nh c l i quan i mc a Chris. Chris th y Tom hi u úng ý mình và anh tr nên s n sàng l ng nghe ý ki n c a Tom. Sau khi trao i th ng th n v i nhau, ni m tin ã t ng chia s gi a hai c u i tác trư c ây ã nhanh chóng ư c khôi ph c. Chính trong cu c g p ó, hai bên ã t ư c th a thu n gi i quy t b t ng sau cái b t tay y thânthi n. Thông qua quá trình l ng nghe và khôi ph c l i m t ph n ni m tin mà h t ng có trư c ây, hai ngư i ã tìm ra gi ipháp gi i quy t v n và h ch m d t s oán trách l n nhau cũng như s lãng phí th i gian và ti n b c vì v ki n cáo kéodài trong nhi u năm trư c ó. M t ví d khác, chúng ta hãy xem xét m i quan h gi a hai c u T ng th ng M John Adams và ThomasJefferson. Hai v này l n lư t là ngư i kh i xư ng và phác th o b n Tuyên ngôn c l p c a nư c M và ã n l ckhông m t m i dành l i n n c l p c a nư c M kh i s th ng tr c a Anh Qu c. Hai ông u ư c c làm i s t iParis trong th i gian gi a các cu c cách m ng M và Pháp - lúc ó c hai u không bi t i u gì s x y ra Hoa Kỳ vàPháp, hay b n thân h sau này - h là ôi b n c bi t thân thi t c a nhau. Jefferson tr thành cha u cho con trai c aAdam là John Quincy, và ư c v c a Adam là Abigail h t lòng ngư ng m , g i ông là “m t trong nh ng con ngư iki t xu t nh t trên th gi i.” Tuy nhiên sau khi tr v Hoa Kỳ, do hai ông theo u i các quan i m chính tr khác nhau nên m i quan hgi a hai ngư i có ph n căng th ng. Theo lu t pháp lúc ó, khi Adams là ngư i ng h th ch Liên bang ư c b u làmT ng th ng th hai c a nư c M , thì Jefferson, m t ng viên ng C ng hòa v i s phi u b u l n th hai ươngnhiên s tr thành Phó T ng th ng,. Adams hy v ng nh n ư c s ng h và tình b n t phó t ng th ng c a mình như ông ã t ng dành cho T ngth ng George Washington khi ông nh n ch c v Phó T ng th ng. Thay vào ó, Adams c m th y Jefferson khôngtrung thành v i mình, bè phái c c oan và y tham v ng chính tr . Vào cu i nhi m kỳ c a T ng th ng Adams, m i quanh gi a hai ngư i ch t ch a y ác ý và oán gi n. Nhi u năm sau ó, Bác sĩ Benjamin Rush (ngư i cùng ký tên vào b n Tuyên ngôn c l p) là b n c a c haingư i ã khuyên Adams hòa gi i v i Jeffeson. Adams nghe theo, g i cho Jefferson m t thi p m ng năm m i v i l i chúcJefferson m nh kh e và h nh phúc. Jefferson l p t c phúc áp, vui m ng trư c tri n v ng ư c khôi ph c l i tình b nkhi xưa. Ông vi t: “B c thư c a ông làm tôi nh l i t t c nh ng k ni m p còn ng l i trong ký c c a tôi. Nó ưa tôitr l i th i kỳ y khó khăn và nguy hi m, khi chúng ta u là nh ng ngư i lính u tranh vì s nghi p chung, giànhl i nh ng i u quý giá nh t c a con ngư i, ó là quy n t tr .” Adams sau ó vi t thư cho Rush: “ i u anh mu n ã tr thành hi n th c… Anh ã mang n i u kỳ di u! Anh ã mang l i hòa bình cho nh ng cư ng qu c chưa bao gi có chi n tranh.” Sau ó, Adams em b c thư c a Jeffersonra c trong bu i h p m t gia ình, khi ư c h i vì sao ông có th làm lành v i m t ngư i ã t ng xúc ph m ông nhưv y, Adams tr l i r ng: Tôi không tin r ng Ngài Jefferson l i căm thù tôi. Ngư c l i, tôi tin r ng ông y luôn quý m n tôi… Ông y mu n tr thành T ng th ng Hoa Kỳ nhưng tôi l i c n ư ng ông y, vì v y mà ông y ã làm m i cách tri t h tôi. Nhưng n u tôi c cãi vã v i ông y vì i u ó thì tôi s ph i cãi vã v i t t c nh ng ai va ch m v i tôi trong cu c s ng. ó là b n ch t t nhiên c a con ngư i… Vì th tôi tha th cho m i k thù c a mình và hy v ng h s ư c tha th trên
 • 38. thiên ư ng. Ngài Jefferson và tôi u ã già và ã thôi vi c qu c s , chúng tôi nên hòa gi i v i nhau. Adams và Jefferson ã s ng vui v trong tình b n th t mãn nguy n và trao i thư t qua l i cho nhau trong su t14 năm sau ó cho n ngày h qua i, th t ng c nhiên là vào cùng ngày 4 tháng 7 năm 1826, nhân k ni m 50 năm ngàyTuyên ngôn c l p c a nư c M . M t trong s nh ng l i áng nh nh t mà Adams t ng g i cho Jefferson là:“Ch ng nào tôi còn th , tôi v n là b n c a anh.” Nhìn nh n, Nói năng và ng x M c ích c a cu n sách này là giúp b n có cách nhìn nh n, nói năng và ng x m t cách úng n xây d ngni m tin. C ba hình th c này u r t quan tr ng. B n còn nh câu chuy n tôi k chương trư c v hư ng d n viên câu cá t i Montana ã ưa cho tôi c p kính nhìn th y àn cá dư i m t nư c không? Tương t , cu n sách này s trao cho cho b n “ ôi kính ni m tin” giúp b nnhìn nh n ni m tin theo m t cách hoàn toàn khác và lý thú nh n bi t các cơ h i cũng như kh năng nâng cao ni m tin vàthu ư c l i ích t ni m tin m i m c . ôi khi b n bi t mình không th tin tư ng m t ai ó ho c có ai ó không tin tư ng b n, nhưng b n không nói ư clý do vì sao và cũng không bi t làm cách nào c i thi n tình hình y. Cu n sách này s giúp b n nói v ni m tin và ch ranh ng nguyên nhân sâu xa nh m giúp b n nh n th c tư ng t n v n và gi i quy t nh ng vư ng m c v ni m tin trongcu c s ng. Cu i cùng, cu n sách s giúp b n rèn luy n cách ng x xây d ng và nâng cao ni m tin, c bi t là 13 hànhvi ng x thư ng th y nh ng nhân v t và các nhà lãnh o có s tín nhi m cao trên th gi i. Tôi ng ý v i nh n nh r ng vi c thay i mô th c tư duy s d n n thay i hành vi - hay nói cách khác,khi cách nhìn c a b n thay i thì hành vi và k t qu cũng t ng thay i theo. Tuy nhiên, t góc th c t , tôi cũng tin r ng thay i cách nói và ng x cũng tác ng không nh nnh n th c và k t qu . Ch ng h n, hành ng ph ng s m t ngư i nào ó có th nhanh chóng làm thay i c m nh nc a b n v h - th m chí b n s c m th y yêu thương và thông c m v i h , nh ng tình c m b n chưa t ng có v i h .Tôi g i ây là s thay i hành vi (behavior shift) - m t thay i trong cách cư x cu i cùng d n n s thay icách nhìn c a chúng ta i v i th gi i xung quanh. Tôi cũng tin vào s c m nh c a s thay i l i nói (languageshift). Cách nói c a chúng ta có th thay i cách nhìn và cách cư x c a chúng ta, cũng như thay i cách nhìn c angư i khác i v i chúng ta. Hình v trang 39 - See: Nhìn - “ Paradigm Shift”: “Thay i mô th c” - Behave: ng x - “ Behavior Shift”: “Thay i hành vi” - Speak: Nói - “Language Shift”: “Thay i l i nói” R t d nh n th y r ng, ba y u t này tác ng l n nhau và m i khi b n làm thay i m t y u t thì các y u tkhác cũng thay i theo. Chính vì v y cu n sách này chú tr ng vào cách nhìn, cách nói và cách ng x , giúp b nkhông ch i u ch nh mô th c tư duy, mà c l i nói và cách ng x c n thi t xây d ng và phát tri n ni m tin. Th c hành ni m tin Như v y, chúng ta ã có m t s hi u bi t cơ b n v T c c a Ni m tin, bây gi chúng ta s chuy n sang các bư cth c hành xây d ng, khôi ph c và m r ng ni m tin. Khi b n c các ph n còn l i c a cu n sách này, b n c n lưu ýr ng dù b n ang v trí nào t i công ty hay trong gia ình c a b n, b n v n là ngư i ch ng quy t nh. B n chính làm t nhà lãnh o, th m chí ch là lãnh o chính b n thân mình.
 • 39. Theo th i gian, tôi ã i n nh nghĩa ơn gi n v vai trò lãnh o như sau: Vai trò lãnh o là em l i k t qub ng cách khơi d y ni m tin. Vi c xây d ng ni m tin s giúp nâng cao t i a kh năng c ng hi n c a chúng ta trong hi nt i cũng như trong tương lai. Phương ti n cũng quan tr ng không kém m c ích. Khi b n có ni m tin, b n s có kh năng t ư c nhi u k tqu t t p trong n l c k ti p, và luôn luôn có l n k ti p ch i b n. t ư c m c ích nhưng h y ho i ni m tinkhông ch là m t hành vi thi n c n, ph n tác d ng mà cu i cùng không duy trì ư c s lâu dài c a k t qu t ư c. Ni m tin chính là chi c chìa khóa vàng c a s thành công b n v ng. - Jim Burke, C u Ch t ch kiêm CEO c a Johnson & Johnson Tôi khuyên b n nên c k cu n sách này, t câu h i th t sâu và t n công tr c di n vào nh ng v n hóc búa.Vì tôi luôn chú tr ng n ni m tin trong cu c s ng c a mình và trong quan h v i hàng ngàn ngư i và hàng trăm tch c trên th gi i, tôi tin r ng quan i m này ư c căn c trên nh ng nguyên t c ã ư c ki m ch ng, mang tính ph quátvà có kh năng mang l i nh ng k t qu tích c c. Tôi không ng i ng n b o m v i b n r ng n u b n áp d ng nh ngnguyên t c này vào cu c s ng c a chính mình, b n s th y ư c l i ích t c thì. B n s có m t năng l c lâu dài. B n s xâyd ng và duy trì ư c nhi u m i quan h b n ch t hơn. B n s có thêm nhi u cơ h i, t m nh hư ng và nhi u ni m vui hơn.B n s bi t cách xây d ng, phát tri n, khôi ph c, và m r ng ni m tin, m t y u t có tác ng m nh m nm im ttrong cu c s ng c a b n.