Evanghelii & Epistole Necanonice  Ex Canonice
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Evanghelii & Epistole Necanonice Ex Canonice

on

 • 1,034 views

Autor OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen...

Autor OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen
dorindavidaurel_1948@yahoo.ro

http://www.facebook.com/pages/Dacia-Portal-Antic-Megalitic/313800378663091
http://www.facebook.com/pages/Biblia-tanach/113104248812667
http://aramaicnewtestament.net/
http://biblia-tanach.dinamicart.ro/
http://www.biblemap.org/
normal08course@photos.flickr.com
http://www.flickr.com/photos/httpbiblia-tanachdinamicartro/
http://www.scribd.com/dorindavidaurel
http://www.slideshare.net/dorindavidaurel/rugaciuni-crestine-ortodoxe-sfliturghie-utrenia-vecernia
http://www.slideshare.net/dorindavidaurel

Statistics

Views

Total Views
1,034
Views on SlideShare
1,034
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Evanghelii & Epistole Necanonice Ex Canonice Document Transcript

 • 1. EVANGHELII ŞI EPISTOLE EX-CANONICE Autor: OBedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen Terminat în 1006 reeditat în 2012 EVANGHELII ŞI EPISTOLE EX-CANONICE CARE AU FĂCUT PARTE DIN CANONUL NOULUI TESTAMENT ÎN PRIMII 130 DE ANI DIFERITE DE CELE APOCRIFE PSEUDO-APOSTOLICE EDITURA “BEITH-MILIM” IERUSALIM “SHRINE OH BOOK LIBRARY”2006AUTOR :OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN MOB.0730693323 ŞABACK STUDIO DEVA MINTIA 2012
 • 2. Traducerea în limba română din greacă Corintică,greacă egeană (efesiană-Liceniană) şi greacăalexandrină de : Obedeya Dorin David Aurel Ben Aharon Cohen EVANGHELIA ÎMPĂRĂŢIEI A FOST CARTE CANONICĂ ÎN NOUL TESTAMENT Se pare că acestă carte a stat la baza FAPTELOR APOSTOLILOR Este partea I-a din EVANGHELIA LUI PETRU. Faptele Apostolilor a fost scrisă de Doctorul Luca, ucenicul lui Petru, ca şi Teofil Nr. De capitole: [1] [2] [3] [4]Capitolul 1 1. . Şi acestea zicând Petru, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor şi la făcut lumină şi suflare(vânt). Şi la urcat : -prin ei 2. . Şi privind ei simţind-ul înşăuntru, pe când El era luat la cer: iată doi bărbaţi din vânt, au luat carne şi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, 3. Care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer.În acelaşi fel aici.
 • 3. 4. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o zi de sâmbătă.5. Şi când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei: Petru şi Ioan şi Iacov şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacov.6. Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus şi cu fraţii Lui.7. Şi în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fraţilor (iar numărul lor era ca la o sută douăzeci), a zis: “ Să ne fereşti de ispită, şi iartă păcatele noastre după cum ai jurat că le ierţi Casei lui Israel!Fie ADEVĂRUL ACESTA faptă între neamuri şi în toată lumea!”Capitolul 21. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca un şuierat înalt cu sunet greu, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. A intrat în ei şi ia umplut. Şi firea lor avu un chin cumplit şi apoi sclobozire.3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei.4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer.6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa.7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni?8. Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut?
 • 4. 9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia,10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi,11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!12. Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta ? Care zeu să fi făcut aşa ceva,cine a mai dat muritorilor Duhul şi Puterea Sa?13. Iar alţii batjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must. Că au toţi zeii în halba cu hamei şi-n ulcioarele cu must.14. Şi stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a vorbit: Bărbaţi iudei, şi toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută şi luaţi în urechi cuvintele mele;15. Că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi; opriţi-vă ca nu cumva să huliţi pe Sfântul Duh şi să aveţi în voi păcat în veci!16. Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil:17. "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi bătrânii voştri vise vor visa.18. Încă şi peste slugile Mele şi peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu şi vor prooroci.19. Şi minuni voi face sus în cer şi jos pe pământ semne: sânge, foc şi fumegare de fum.20. Soarele se va schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi strălucită.21. Şi tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui".22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în
 • 5. mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi,23. Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L- aţi luat şi, pironindu-L, prin mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât,24. Pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie ţinut de ea.25. Căci David zice despre El: "Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este de-a dreapta mea, ca să nu mă clatin.26. De aceea s-a bucurat inima mea şi s-a veselit limba mea; chiar şi trupul meu se va odihni întru nădejde.27. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune.28. Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieţii; cu înfăţişarea Ta mă vei umple de bucurie".29. Bărbaţi fraţi, cuvine-se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoşul David, că a murit şi s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi, până în ziua aceasta.30. Deci el, fiind prooroc şi ştiind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ să aşeze pe tronu-i din rodul coapselor lui,31. Mai înainte văzând, a vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad sufletul Lui şi nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea.32. Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem martori.33. Deci, înălţându-Se prin dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum vedeţi şi auziţi voi.34. Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis: "Zis-a Domnul Domnului meu: Şezi de-a dreapta Mea,35. Până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale".36. Cu siguranţă să ştie deci toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care voi L-aţi răstignit, L-a făcut Domn şi Hristos.37. Ei auzind acestea, au fost pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi
 • 6. fraţi, ce să facem?38. Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.39. Căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.40. Şi cu alte mai multe vorbe mărturisea şi-i îndemna, zicând: Mântuiţi-vă de acest neam viclean.41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete.42. Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.43. Şi tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni şi semne se făceau în Ierusalim prin apostoli, şi mare frică îi stăpânea pe toţi.44. Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau toate de obşte.45. Şi îşi vindeau bunurile şi averile şi le împărţeau tuturor, după cum avea nevoie fiecare.46. Şi în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în templu şi, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie şi întru curăţia inimii.47. Lăudând pe Dumnezeu şi având har la tot poporul. Iar Domnul adăuga zilnic Bisericii – Keilei ,pe cei ce se mântuiau.Capitolul 31. Şi ţinându-se el de Petru şi de Ioan, tot poporul, uimit, alerga la ei, în pridvorul numit al lui Solomon.2. Iar Petru, văzând aceasta, a răspuns către popor: Bărbaţi israeliţi, de ce vă miraţi de acest lucru, sau de ce staţi cu ochii aţintiţi la noi, ca şi cum cu a noastră putere sau cucernicie l-am fi făcut pe acesta să umble?3. Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri a slăvit pe Fiul Său Iisus, pe Care voi L-aţi predat şi L-aţi tăgăduit în faţa lui Pilat, care găsise cu cale să-L elibereze.
 • 7. 4. Dar voi v-aţi lepădat de Cel sfânt şi drept şi aţi cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaş.5. Iar pe Începătorul vieţii L-aţi omorât, pe Care însă Dumnezeu L-a înviat din morţi şi ai Cărui martori suntem noi.6. Şi prin credinţa în numele Lui, pe acesta pe care îl vedeţi şi îl cunoaşteţi, l-a întărit numele lui Iisus şi credinţa cea întru El i-a dat lui întregirea aceasta a trupului, înaintea voastră, a tuturor.7. Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut rău ca şi mai-marii voştri.8. Dar Dumnezeu a împlinit astfel cele ce vestise dinainte prin gura tuturor proorocilor, că Hristosul Său va pătimi.9. Deci pocăiţi-vă şi vă întoarceţi, ca să se şteargă păcatele voastre,10. Ca să vină de la faţa Domnului vremuri de uşurare şi ca să vă trimită pe Cel mai dinainte vestit vouă, pe Iisus Hristos,11. Pe Care trebuie să-L primească Cerul până la vremile stabilirii din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor Săi prooroci din veac.12. Moise a zis către părinţi: "Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre fraţii voştri Prooroc ca mine. Pe El să-L ascultaţi în toate câte vă va spune.13. Şi tot sufletul care nu va asculta de Proorocul Acela, va fi nimicit din popor".14. Iar toţi proorocii de la Samuel şi cei câţi le-au urmat au vorbit şi au vestit zilele acestea.15. Voi sunteţi fiii proorocilor şi ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinţii noştri, grăind către Avraam: "Şi întru seminţia ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului".16. Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, L-a trimis întâi la voi, să vă binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutăţile sale. Capitolul 4 ( identic cu Capitolul 11FAPTE) 1. Apostolii şi fraţii, care erau prin Iudeea, au auzit că şi păgânii au primit cuvântul lui Dumnezeu.
 • 8. 2. Şi când Petru s-a suit în Ierusalim, credincioşii tăiaţi împrejur se împotriveau, 3. Zicându-i:”Kifa tu ai intrat la oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei,poate vei turna între noi duhul lui Belzeb şi osânda lui Balaam. “ 4. Şi începând, Petru le-a înfăţişat pe rând, zicând: “Uşor mârâiţi. Cum însă deosebiţi duhul dumnezeilor de DOMNUL,cu toate sânt Puteri Cereşti.”Eu eram acolo când mi s-a dovedit; şi DUHUL dinaintea mea a fost cercetat , pentru încredinţarea mea. De la Yah-Haşem. 5. Eu eram în cetatea Iope şi mă rugam; şi am văzut, în extaz, o vedenie însă nu erea nălucă: ceva coborându-se ca o faţă mare de pânză, legată în patru colţuri, lăsându-se în jos din cer, şi a venit până la mine. 6. Privind spre aceasta, cu luare aminte, am văzut dobitoacele cele cu patru picioare ale pământului şi fiarele şi târâtoarele şi păsările cerului. 7. Şi am auzit un glas, care-mi zicea: “Sculându-te, Petre, junghie şi mănâncă!” Căci hotărât îţi poruncesc!” 8. Şi am zis: Nicidecum, până nu-mi spui numele tău Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n- a intrat vreodată în gura mea. De ce aş crede amăgire peste Harul Viu şi contra Legii DOMNULUI ?- Cu nici un chip:-întoarce-te în lume la altarul tău!” Şi El a zis: “ Al Meu este cerul şi al Meu este pământul, altarele sânt pentru oamenii fireşti,dar Dumnezeu este Duh Sfânt!” 9. Şi glasul mi-a grăit a doua oară din cer:”Cele ce Dumnezeu a curăţit, tu să nu le numeşti spurcate. Eu Sânt Dumnezeul părinţilor voştrii care am făcut făpturi să locuiască lumea şi să mişune.Şi-ele,toate am turnat suflarea Mea!”10. Şi aceasta s-a făcut de trei ori şi au fost luate iarăşi toate în cer.11. Şi iată, îndată, trei bărbaţi, trimişi de la Cezareea către mine, s-au oprit la casa în care eram.12. Iar Duhul mi-a zis să merg cu ei, de nimic îndoindu-mă Căci lucrea Sfântului Duh nu s-a stins ci a început ridicânt prooroci şi a umplut pe mulţi. Şi au mers cu mine şi aceşti şase fraţi şi am intrat în casa bărbatului;
 • 9. 13. Şi el ne-a povestit cum a văzut îngerul stând în casa lui şi zicând: Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, cel numit şi Petru.14. Care va grăi către tine cuvinte, prin care te vei mântui tu şi toată casa ta.15. Şi când am început eu să vorbesc, Duhul Sfânt sa turnat în ei, ca şi peste noi la început.16. Şi mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, când zicea: Ioan a botezat cu apă; voi însă vă veţi boteza cu Duh Sfânt.17. Deci, dacă Dumnezeu a dat lor acelaşi dar ca şi nouă, acelora care au crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu ca să-L pot opri pe Dumnezeu?Căci dintre tote puterile cereşti şi între dumnezeii ştiuţi era Însuşi Dumnezeu.18. Auzind acestea, au tăcut şi au slăvit pe Dumnezeu, zicând: Aşadar şi păgânilor le-a dat Dumnezeu pocăinţa spre viaţă;19. Deci cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ştefan, au trecut până în Fenicia şi în Cipru, şi în Antiohia, nimănui grăind cuvântul, decât numai iudeilor de acolo că Mesia ce îl aşteptau născutu-Sa şi a fost omorât Şi n-a avut nimic ci este Viu. Şi că Nahaş le şade împotrivă.20. Şi erau unii dintre ei, bărbaţi ciprieni şi cireneni care, venind în Antiohia, vorbeau şi către elini, binevestind pe Domnul Iisus.21. Şi mâna Domnului era cu ei şi era mare numărul celor care au crezut şi s-au întors la Domnul.22. Şi vorba despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia.23. Acesta, sosind şi văzând harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi îndemna pe toţi să rămână în Domnul, cu inimă statornică.24. Căci era bărbat bun şi plin de Duh Sfânt şi de credinţă. Şi s-a adăugat Domnului mulţime multă.25. Şi a plecat Barnaba la Tars, ca să caute pe Saul26. Şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică şi
 • 10. învăţând mult popor. Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini care tălmăcit înseamnă “Blestemaţi pe Lemn”.27. În acele zile s-au coborât, de la Ierusalim în Antiohia, prooroci.28. Şi sculându-se unul dintre ei, cu numele Agav, a arătat prin Duhul, că va fi în toată lumea foamete mare, nu doar de de pâine şi de carne şi au vândut fiecare chiar şi dumnezeii lor cărora li se rugau :-foamete care a şi fost în zilele lui Claudiu. Zilele acele au fost scrise şi numite “ Amurgul(Moartea) Zeilor.29. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare dintre ei, după putere, să trimită spre ajutorare fraţilor care locuiau în Iudeea;30. Ceea ce au şi făcut, trimiţând preoţilor, învăţătorilor prin mâna lui Barnaba. Nu eşti silit ca să le crezi, deci lepădă-le.Dar ai grija sufletului tău,căci drept nu ai să mai ceri mântuirea, şi nici scăparea de la zei. “Toate Puterile cerului au fost clătinate şi vor fi osândite cu oştirea lor!” După cum este scris în Prooroci.Toată Puterea ce-a fost clătinată, I-a fost dată-n veci , în cer sus şi pe pământ!.Amin EVANGHELIA MARIEI A FOST CARTE CANONICĂ PÂNĂ LA CONCIUL ECUMENIC DE LA CALCEDON ŞI A ALCĂTUIT NOUL TESTAMENT. A FOST CANONICĂ LA FEL CA ŞI:MATEI,MARCU,LUCA ŞI IOAN. ACEASTĂ PROTO-EVANGHELIE A STAT LA BAZA EVANGHELIEI LUI PETRU ŞI A UCENICULUI SĂU LUCA. Nr. De capitole [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]CAPITOLUL 11
 • 11. În zilele lui Iuda Galileeanul, în anul marii răscoale contra lui Quirinius stăpân roman pesteDamasc şi Decapoles care avea stăpânire în Galileea Feniceană,în zilele acelea a ieşit de laTemplu Miriam Bath –Akiba, fecioara lui Yehoakim Akiba Ben Iosef şi fica Anei. În zilele acelea sastricat pacea lui Israel în acele zile au chemat NUMELE DOMNULUI2 Fecioara lui Levi înlăuntru avea chemarea de a se apropia de Duhan Pridvorul Sfintei Sfintelor,până în ziua în care Zaharia preotul unchiul ei a găsit-o şi a alungat-o ,zicând. Voieşti să spurciLegea noastră,tu care eşti sângele meu ? Nu cunoşti, că sânt lucruri oprite femeilor ? Atâtlipseşte să ai desfrânarea romanilor .Ca să aduni cărbuni încinşi pe capul meu!”3Maria a plecat zicând, pentru ce-mi este oprit la DOMNUL MEU,dacă -I sântem ca îngerii? Şi dacăla început El a făcut om apoi a despărţit .a făcut bărbat şi din el a luat femeia?”Şi zicândacestea ,lăcrimând s-a întors în Nazareth cetatea ei.4Auzind tatăl ei a venit în Nazareth şi a zis: “ Tocmai săvârşeam Tamudul,puţin lucru să-mi stricimunca , să-mi aduci ruşine! Ce-o fi oare-n capul tău?”5Şi Rabi Akiba a chemat pe Iosif Ruhenitul Fiul lui David, una din mlădiţele Macabeilor, el eratemplar şi o îndrăgea demult. O îndrăgea curat în ochii DOMNULUI.6Şi o ceruse cu o vreme înainte la Sucot sărbătoarea corturilor, când iudeii prăznuiesc PUSTIA.Acesta stăruia în toate zilele lui după Duhul Sfânt, cititnd pe acoperişul casei sale Legământullui David.7“Şi S-a jurat DOMNUL Stăpânului Meu, că Legământul Său,cu David este în veci. Ca legământullui cu ziua şi cu nopatea. Atunci Maria a venit la casa lui şi a rămas la el. După cum voiră părinţiiei.Şi Duhul DOMNULUI veghea acel loc din pricina chemării şi a rugăciunii.8Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având înpântece de la Duhul Sfânt. Mergând spre culmea de lângă Sephoris, la Karfa-Hadir (Işai)Carpeiesen, o centurie de romanitrecu în gallop şi unii au voit so siluiască , dar căpetenia lor Luciu Ambrinus Sabinul iaoprit .Zicând-ui : Ce ai putea să-mi dai tu mie galileeanco tu şi Zeul tău nevăzut.În minte să-ţirămână bunătatea Romei şi a cezarului şi ordinea lui!”
 • 12. 10Maria a răspuns: “ Lucrarea Duhului Cel Sfânt n-a încetat, căci nu cunoaşte frica voastră, şi Duhulacestea este viu şi lucrător, foc mistuitor şi mângâiere.Dar când va veni UNSUL lui YAH( Mesia) ,El,Fiul lui David îţi va plăti pentru mine acest bine. Ori unde ar fi zeii tăi, Viu este DOMNUL!”11Maria a râs zicând pot zeii tăi să vadă acest DUH ? De ar fi îngeri, Duhul ia creat.Adevărat îţi spuncei cuceriţi de tine şi poporul tău, vor fi cuceriţi şi vor şedea în genunchi.Dar nu prin sabie, niciprin care ,nici prin călăreţi şi nici cu vicleşug. Ci în Duh Sfânt şi Adevăr.Iată zilele acelea vin ca oştire la porţile Romei tale.”12Soldaţii sau întors roind cu caii ,roată îmrejurul ei râzând zicând:”Vestală smintită, sabinănebună, toată ţara asta este plină de nebuni cu duhuri rele şi năluci! Ce ne-ar putea să ne apleceîn genunchi ? Noi ,Roma şi Senatul ei?” Au aruncat vin pe ea şi au chiuit zicând : ORACOLULULlui JUPITER, Javră nebună!”13Şi venind de la lemnărie şi spart piatră, din Sephorin nişte nazariteni au văzut cele întâmplate şiau auzit şi au spus lui Iosif în primul Sabat din luna Adar.14Atunci s-a făcut un cutremur de pământ care a zguduit Sidonul. Romanii au zis , “ Vrăjileacestor vrăjitoare aduc nenorociri şi veşnic supără pe Zeul Vulcan!Cine este Yahweh alnebunilor iudei şi al fanaticilor din Fenicia ca să ascultăm de EL?”15Din cer s-a auzit un glas,zicând: “ Cine oare n-a stârpit doi prunci şi le-a dat laptele lupilor? În locsă-I sfâşie pentru puii lor?Ca acum să-mi sfâşie turma şi să-mi calce în picioare, greu poporulMeu?” Roamanii sau speriat şi şi-au amintit că era scrisă o legendă la elini.De aici luase Jupiterpe Europa. Şi s-au temut să coboare în Iudeea. Aducând libaţii şi imnuri cerului după legea lor.16Intrând în casă, în una din zile , o femeie vecină ia strigat Mariei.Ce faci tu acestui om neprihănit, du-te, fugi, aleargă la romanul tău.De departe se vede că ai luat sămânţa lor.Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns.17Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu teteme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.
 • 13. 18Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.19Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice:20"Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care setâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu".21Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la elpe logodnica sa.22Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pusnumele Iisus.23Au voit chiar să o ucidă cu pietre . Şi atunci a venit un centurion , un litor şi un lexux şicăpetenia centuriei. Strigând: “Să nu faceţi rău, după legea voastră barbară, acestei fecioare.24Mă jur pe zeii Romei şi pe toată stăpânirea ei!Femeiea acesta, a acestui om nu a fost siluită!”S-ascris o carte, un process verbal , pentru “ “Întâmplare de război” după obieiul Romei şi I –sadespăgubit cu zece denari imperiali cinstea ei!25Şi la încheie a zis vorbele aceste grele, atunci a ştiut cetatea Nazaretului cine o locuieşte înascuns,zicând”Roma se bucură, Administratorul şi Împăratul ei că :25aPrinţul lui Israel, sămânţa Macabeilor rebeli, este un om de pace şi de muncă, o temelie a taxelorşi-a păcii Romane! Mă rog ca fiul lor să nu aducă foc în lume şi apoi să-şi ardă viaţa-n el castrămoşii săi!”26Şi au plecat. Unii se temeau de Iosif, alţi ziceu :” Este prieten cu romanii” Dar Duhul Singagogii nula părăsit. Neprihănirea ia fost stâlp şi nopatea rugăciunile lui se auzeu pe acoperiş:”Fie ca înzilele mele să vină UNSUL care Te-ai jurat, căci scaunul de domnie a lui David pustiu nu va fi!”
 • 14. 27Unii se întrebau ,” ce foc va face fiul acestor oameni, de va arde lumea şi el însuşi va fi ars înel?”Căci romanul noaptea dinaitea venirii ,a avut un vis şi văzuse pe Născutul acestor oamenichemând foc din cer şi la aruncat în lume28. Şi la jumătatea anilor săi a fost luat din ţara lui în Tartar, în adânc.Şi şedea în foc şi spăla pe mulţicu foc, cum se spală cineva în apă. Şi Plecând romanul a şoptit Ieasson rivalul lui Apollo şiamurgul zeilor!”29Nici n-a ştiut că ce a spus , n-a zis de la el ci a proorocit în Sântul Duh,căci i-a fost dat de sus.CAPITOLUL 21 Dar iată începutul acestor lucruri adânci şi cereşti. Mai înainte întâmplate aşa au fost.În a şasealună ADAR a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei numeera Nazaret,2Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioareiera Maria.3Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.Binecuvântată eşti tu între femei.4Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fieaceasta?5Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.6Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.
 • 15. 7Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul luiDavid, părintele Său.8Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.9Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?Şi cine va crede olucrare ca asta.Ci se va întâmpla pe dos şi voi fi nimicită!”10Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te vaumbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.11Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentruea, cea numită stearpă.12Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.13“Eu Sânt cel Ce sânt şi peste şaptezeci de ani nu va mai fi nici ţară, nici altar,nici Templu ci doarDUHUL şi ce face fiul tău.14El va apleca împăraţi îndărătnici şi va închina credinţe şi pre cei ce crezură lor, către Mine-I vaîntoarce. Şi va împăca lumea cu Mine.”15Aşa voi face în mânia Mea tuturor popoarelor şi în îndurarea Mea lui Israel! Ei vor fi poporul Meuşi Eu voi fi Dumnezeul lor. Va fi coborât şi va biruii moartea şi I se va închina.Orice PutereCerească a lui va fi.”16Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.CAPITOLUL 3
 • 16. 1Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei luiIuda.2Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta.3Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplutde Duh Sfânt,4Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodulpântecelui tău.5Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?6Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecelemeu.7Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.8Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.9Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,10Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.11Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.12Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El.
 • 17. 13Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.14Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi,15Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.16A sprijinit pe Israel, slujitorul Său, ca să-Şi aducă aminte de mila Sa,17Precum a grăit către părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui, în veac.18Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a înapoiat la casa sa.19Şi după ce s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu.20Şi au auzit vecinii şi rudele ei că Domnul a mărit mila Sa faţă de ea şi se bucurau împreună cu ea.21Iar când a fost în ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul şi-l numeau Zaharia, după numeletatălui său.22Şi răspunzând, mama lui a zis: Nu! Ci se va chema Ioan.23Şi au zis către ea: Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta.24Şi au făcut semn tatălui său cum ar vrea el să fie numit.25
 • 18. Şi cerând o tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan este numele lui. Şi toţi s-au mirat.26Şi îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea, binecuvântând pe Dumnezeu.27Şi frica i-a cuprins pe toţi care locuiau împrejurul lor; şi în tot ţinutul muntos al Iudeii s-au vestittoate aceste cuvinte.28Şi toţi care le auzeau le puneau la inimă, zicând: Ce va fi, oare, acest copil? Căci mâna Domnuluiera cu el.29Şi Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duh Sfânt şi a proorocit, zicând:30Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut răscumpărare poporuluiSău;31Şi ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul Său,32Precum a grăit prin gura sfinţilor Săi prooroci din veac;33Mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi.34Şi să facă milă cu părinţii noştri, ca ei să-şi aducă aminte de legământul Său cel sfânt;35De jurământul cu care S-a jurat către Avraam, părintele nostru,36Ca, fiind izbăviţi din mâna vrăjmaşilor, să ne dea nouă fără frică,37
 • 19. Să-I slujim în sfinţenie şi în dreptate, înaintea feţei Sale, în toate zilele vieţii noastre.38Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, casă găteşti căile Lui,39Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii întru iertarea păcatelor lor,40Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus,41Ca să lumineze pe cei care şed în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pecalea păcii.42Iar copilul creştea şi se întărea cu duhul. Şi a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel.CAPITOLUL 41.În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea.2.Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria.3.Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa.4.Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşteBetleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David.5.Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată.6.
 • 20. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască,7.Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc degăzduire pentru ei.8.Şi în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor.9.Şi iată îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, şi ei s-auînfricoşat cu frică mare.10.Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentrutot poporul.11.Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.12.Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle.13.Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şizicând:14.Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!15.Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până laBetleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut.16.Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle.17.
 • 21. Şi văzându-L, au vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil.18.Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori.19.Iar Maria păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima sa.20.Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră şi văzuserăprecum li se spusese.21.Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit auvenit în Ierusalim, întrebând:22Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să neînchinăm Lui.23Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.24Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nascăHristos?25Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul:26"Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căcidin tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel".27Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua.28
 • 22. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îlveţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui.29Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor,până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul.30Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.31Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-auînchinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.32Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.33După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Prunculşi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Prunculca să-L ucidă.CAPITOLUL 51Şi când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele [IEŞUA] Iisus, cum a fostnumit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece.2Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, casă-L pună înaintea Domnului.3Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinatDomnului.4Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui deporumbel.
 • 23. 5Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător deDumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui.6Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe HristosulDomnului.7Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca săfacă pentru El după obiceiul Legii,8El L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:9Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace,10Că ochii mei văzură mântuirea Ta,11Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor,12Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel.13Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc.14Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şispre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri.15Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi.16
 • 24. Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi caretrăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa.17Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noapteaşi ziua în post şi în rugăciuni.18Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptaumântuire în Ierusalim.19După ce au săvârşit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret.20Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.21Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prinproorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu".22Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi,că trecuseră opt zile s-a mâniat căci acest pruncera acum în drept iudeu cu semnul Legământului şi avea dreptul Legii peste tronul Său;23şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos,după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremiaproorocul:24"Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fiemângâiată pentru că nu sunt".25După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt,26Şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei cecăutau să ia sufletul Pruncului.
 • 25. 27Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel.27Şi auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo şi,luând poruncă, în vis, s-a dus în părţile Galileii.28Şi venind a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, căNazarinean Se va chema.29Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.30Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prinproorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu".33Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi prunciicare erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase dela magi.34Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu eraasupra Lui.35Şi părinţii Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paştilor, la Ierusalim.36Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul sărbătorii.37Şi sfârşindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim şi părinţii Lui nuştiau.38Şi socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, căutându-L printre rude şiprintre cunoscuţi.
 • 26. 39Şi, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-L.40Iar după trei zile L-au aflat în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi întrebându-i.41Şi toţi care Îl auzeau se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui.42Şi văzându-L, rămaseră uimiţi, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată,tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi.43Şi El a zis către ei: De ce era să Mă căutaţi? Oare, nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie săfiu?44Dar ei n-au înţeles cuvântul pe care l-a spus lor.45Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus. Iar mama Lui păstra în inima ei toate acestecuvinte.46Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni. CAPITOLUL 61.Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo.2.Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă.3.Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin.4.
 • 27. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu.5.Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune.6.Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte două sau treivedre.7.Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus.8.Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus.9.Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii carescoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire,10.Şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu aiţinut vinul cel bun până acum.11.Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi aucrezut în El.12.După aceasta S-a coborât în Capernaum, El şi mama Sa şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-a rămasdecât puţine zile.13.Şi apoi sa întors puţine zile şi spărgea piatră din râpele de la Alith pentru o lucrare în Sephorisşi alta în Carpenaum, lucrare cu mâinele de piatră şi lemn.14Un rabin la văzut, ia dat o amuletă şi ia zis” urmează-mi are să-ţi fie uşor!”: Isus iarăspus :”Pentru ce aş urma un învăţător fenician cu vrăji din Samaria şi să scad cu totul Duhulde la tatăl Meu! Măcar acum sfarăm piatrăpentru, pietre vii şi pun temelia lor pe stâncă.Pe stâncaunde singur nu ajung!”
 • 28. 15Auzind rabinul sa infuriat, căci ştia că vorbea din SCRIERI SFINTE- TIHILIM. Totuşi ia zis : Halalprinţ-Prinţ nebun ca David, totuşi nu eşti decât un zilier la fenicieni.Şi pentru profeţia ta vei fizmuls la mijlocul animlor tăi!-Fugi,ai vreme să îţi cauţi un Natan al tău!”16Iisus ia zis:”Urât în purtare şi rău la vorbă ca râpele de la Dimonim:-Adevărat îţi spus, azi saîmplinit ţie să aduci înapoi ziua,să ridici azima de sub talesul tău, şi învelitorare sub care erai cândai jurat DOMNULUI.Cel ce îl aştepţi după care umblii în lume ca să-l aducii vederii fiilor lui Israel avenit,şi L-ai văzut……..însă nu a venit ceasul Său. Yehuda Demin Bar Arukah este numele tău!Căcitatăl meu cunoaşte şi cheamă pe nume sămânţa lui Avraam!”.17Rabinul sa speriat şi a căzut cu faţa la pământ şi a strigat :”Demon , înger cine Tu,DOAMNE şi ţi-aspus ţie taina mea şi legământul meu?” Apoi în urma lor Şehun Fiul lui Avigdon băcanul lastrigat,-“ Isuse Fiul lui Akiba,feciorul lui Iosif, urcă piatra pe asinul meu,căci maica ta a fi arzândlipiile şi zerul de grija ta.”Şi sau întors în Nazaret.18Intrând în cetate o vrăjitoare necăjea nazaritenii. Şi Iisus ia spus: “Cunoşti pe cel cu care lucri?-Atunci cum crezi că stăpâneşti peste un necunoscut şi vei folosi puterea lui?Cercetează mai întâitoate duhurile. Cel ce le-afăcut îşi cheamă oştirea.”19Sa întors şi a zis: “Plecaţi căci lumea nu-i a voastră!Şi ieşi de la femeia acestă, căci estenevrednică să te ascundă!” Şi îndată a ieşit de la ea omul Gabriel şi sa suit în vederea multoradin cetatea.Şi toţi ştiau că era scutul Macabeilor.Apoi spre seară a avut fierbinţeli şi tăieturi înpalme, a lăcrimat şi a chemat pe Tatăl Său!20Femeia sa căit şi a zis.:” Eu ştiam că sânt demoni şi îngeri”.Iisus nu ia răspuns în ziua acea .21. Dar în Sabat a intrat în sinagogă a luat sulul cărţii lui Iov şi a citit:” De la Mine vine bine şi răulde-opotrivă , duhurile toate în oştire cele curate ca şi cele necurate. De la Mine vinebinecuvântarea şi blestemul,căci eu tai şi eu vindec, când leg rana.22Eu dau viaţă şi Eu o iau, căci am putere să fac toate aceste lucruri prin Mine însumi.”Şi sa uitatţintă la femeia ce sa pocăit.23Însă locuiorii o ţineau în curtea femeilor , căci era necurată şapte zile,căci fuse vrăjitoare.
 • 29. Isus a zis, “Fiii a lui Iacov, cei ce au ieşit din egipt, erau toţi drepţi şi proooroci .Oare Moise, zic şiAaron şi sora lor Miriam nu au păcătuit DOMNULUI. “24“Aşa vorbeşte DOMNUL:-Mila biruie judecata, milă voiesc.Căci am jurat , la urmă va fi mântuit totIsraelul!Şi nici un suflet nu va fi pierdut.” Şi au tăcut şi au primit-o iarăşi în obştea lor.25Şi toţi spuneau:” Pentru ce fiul lui Iosif cară piatră şi lucră lemnul, când are duhul rabinuluiAkiba bunicul său.?” Şi –l îndemnau să rămână Rabin.Mama lui auzea aceste cuvinte şi le păstraîn inima ei, în locul femeilor.CAPITOLUL 71Într-una din din zile l-au văzut în haine romane, în haine militare şi o mulţime de ostaşi ascultauporuncile şi învăţătura lui. Nişte pescari lau văzut şi au răspândit vorba acesta în tot ţinutul:”Cuadevărat ,tatăl lui a fost roman, nu dreptul Iosif. Ochii noştri au văzut şu lucrăprile lui rămân înveci şi nu vor fi şterse nicidecum.Ce poate veni bun din Nazaretul Galileei?”3Nazaritenii iau strigat:”Pentru ce şi-ai vândut sufletul nebunule ?”;Isus le- a răspuns :”Fiul Omuluia venit să răscumpere, nu să piardă, să slujească nu să fie slujit.4Căci nu este o dragoste mai adevărată ca acesta,să-ţi dai viaţa pentru fraţii tăi!” Şi au tăcut. Mamalui a ieşit dintre ei plângând şi nu s-a mai arătat de ruşine ani.Până la patima lui .5A venit însă solul Marelui Preot şi ia zis: “În Lege este scris ţi-a venit rândul să fi Prinţul Oştirilorlui Israel- şi la luat în slujba de Căpetenie a Aprozilor şi a găzilor templului.6Însă Isus a fugit la Ioan şi la ucenicii săi o vreme la Kefer-Ka‟Amaran lângă Marea Sitim. Dar aintrat în certuri cu ei şi în nepotrivire, căci mânca cu mâinle de pe lucrul lucrat şi avea un singurveşmânt şi altele asemene .Şi aceştia au chemat pe Duhul Sfânt, au stăruit şi au postist şi aucerut fierbinte.7Şi L-au dat pe Isus în “mâna Satanei” şi li s-a împlinit.Căci cearta lor sa întins cu privire lacrezul lor,anume că Ioan era Mesia. Isus nu I sa închinat.Zicând-ule .Ioan a fost născut să fie înduhul şu puterea lui Ilie.
 • 30. 8Unde sa ai pomenit ca Acela care la luat la ceruri să se închine slujitorului său.?Căci sluga nu-Imai mare deât Stăpânul Său.Şi nici ucenicul decât învăţătorul său.Aveţi dar grijă să nu schimbaţiînchinarea Unicului Dumnezeu într-una adusă omului.Să lepădaţi pe Creator pentru creatura lui.9Îndată la luat Duhul Sfânt,înaintea lor din El au ieşit duhuri curate şi duhuri necurate şi DiavolulSatan.Şi la dus în pustie unde la chinuit ,la încercat greu şi la ispitit patruzeci dezile şi patruzecide nopţi.10Auzind Maria mama lui ,a prins ură pe Ioan rudenia ei şi la blestemat ,zicând” Duhul care l-a cerutpeste tot chinul fiului meu,Acela să-ţi ia capul şi un alt UNS să-ţi ia viaţa tu care te socoteştiUNSUL LUI ISRAEL!Să te ajungă toate vorbele mele!”11Lui Ioan ia părut rău şi a zis ucenicilor:” Trageţi-vă înapoi lanţul.Căci nu sânt eu ACELA, eu sântglasul care strigă în pustie!”Chiar în ceasul acela Diavolul l lăsat în pace pe Iisus ,căci nu la biruit.12Maria ia zis te urăsc cu dreptate: “Eşti ca Elazar, fratele lui Isaia, care şi-a tăiat cu tatăl şi-a tăiat,fratele în două cu firezul.Voi aţi omorât pe prooroci .Pereţivăruiţi Va luat Dumnezeu bruma deminte de când vă socotiţi prooroci.”13Ioan ia zis:”Mătuşă , a vorbit mama DOMNULUI meu, ce ai zis, va fi! Este vremea ca eu să coborşi El să fie înălţat în văzul lui Israel!”14Din acele zile ia ieşit vorba aceasta rea în tot Israelul.Că este vrăjitor şi scoate draci cu PrinţulDracilor. Că a postit lui şi sa înţeles cu el, cu privire la toate minunile. Însă mulţi din ucenicii luiIoan au mers după Iisus la Iordan.15Din zilele acele nu sa mai arătat mamei lui, până a fost atârnat pe lemn şi îngropat în zilele luiTiberiu şi a lui Ponţiu Pilat.16Sa dus la Iordan şi a luat cu El doisprezece ucenici şi de pe urma limbii lui şi a cuvintelor saleşi-a adunat osânda.
 • 31. 17Căci păcătoşii nu lau suferit. Nu lau primit , căci nu au cunoscut pe Tatăl Său. Nici Duhul Lui nulau primit, fiindcă lumea nu-l cunoaşte şi nu-L poate primii. Şi în Zilele pregătirii Paştelui când auvăzut mormintele goale şi pe cei morţi ieşind din ele şi arătân-duse multora din Sfânta cetate .18Au zis: “ Cu Prinţul Adâncurilor a făcut minuni, de a ceea la bătut Dumnezeu pentru păcateleSale, pentru mulţimea vrăjitoriilor Sale.Pentru că sa sculat ca un Prooroc în mijlocul lui Israeel, afăcut semene şi minuni. Pe care le-a împlinit ca să tragă pe Israel î rătăcirea lui Balaam!”19Atunci Maria şi-a adus aminte de cuvintele lui Simeon cel orb în Templu,care20.a zis către Maria, mama Lui” Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israelşi ca un semn care va stârni împotriviri.21.Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi.22Şi înainte să moară patruzeci de zile a poruncit Pilat şi cu Irod , unor soli să meargă în tot ţinutulşi să-vestească moartea şi vina sa Vrăjitoria cu puterea care UCIDE ZEII!”23Că are să strice Templul .Şi ce făcuseră alţi cinci mii de bărbaţi iudei iau pus Lui asupra, ba şirăscoala lui Bar-Aba şi Nicador Kemionitul numit Simon Zelotul , unul din ucenicii săi. Asupra luiau pus.Ca să se împlinească cuvintele Proorocului Isaia,care zice:24“Noi credeam că este lovit de Dumnezeu pentru fărădelegile sale şi păcatele sale.”25Totuşi el păcatele noastre le-a luat asupra şi fărădelegile ţării erau în rănile lui.Şi nu şi-a deschisgura ca o miel la tăiere, ca o oaie mută înainte celor ce-o jupoaie!În rănile sale era împăcarea şipacea cu Dumnezeu”26Şi Israel nu a făcut nimic, ca împietrit, ca legat cu totul; până le-a fost luat Împăratul dinaintealor. Căci era scris” Te iubesc, dar nu pot să nu te pedepsesc! Ţi-am dat un Neprihănit şi L-am unsîn furia Mea,zice DOMNUL şi la jumătatea anilor săi, ţi-am luat împăratul în mânia Mea!”
 • 32. 27De acea iată cuvintele Mele, voi şi Duhul care vestiţi Evanghelia Lui:” Numai mamă să nu fi!”CAPITOLUL 81.Şi pe când Îl duceau, oprind pe un oarecare Simon Cirineul, care venea din ţarină, i-au pus crucea,ca s-o ducă în urma lui Iisus.2Iar după El venea mulţime multă de popor şi de femei, care se băteau în piept şi Îl plângeau.Acoloera mama Lui ,Maria , Maria Magdalena şi ucenicii Lui.Şi Isus văzând-ui cu pieire ,le-avorbit.Atunci la mai văzut,după anii-n care a fost luat de lângă ea,apoi i-a fost zmuls şi s-a mutatla cer.3Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voiplângeţi-vă şi pe copiii voştri.4Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi pântecele care n-au născut şi sâniicare n-au alăptat!5Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi; şi dealurilor: Acoperiţi-ne.6Căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi?7Şi erau duşi şi alţii, doi făcători de rele, ca să-i omoare împreună cu El.
 • 33. 8Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii derele, unul de-a dreapta şi unul de-a stânga.9Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale:Femeie, iată fiul tău!10Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.11După aceea, ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mi-esete.12Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul deînmormântare la iudei.13Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină, şi în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusesenimeni îngropat.14Deci, din pricina vinerii pregătii Paştelui, acolo L-au pus pe Iisus, pentru că mormântul eraaproape.15Am scris acestea, nefiind nimic decât una din ficele lui Levi,pentru că mulţi sau apucat să scrie şisă slcătuiască istorii mincnioase, cu privire la Adevăr şi la Dreptate.16
 • 34. Ca şi când l-ar fi purtat străinii în pântece, şi nişte lacomi de mărire L-ar fi legănat , nişte pietreascunse.Eu care l-am născut ştiu faptele Lui.Totuşi le-am scris pe acelea –n care am fost lângă El.17Au scris lucruri petrcute cărora încă nu le venit ceasul lor, ca să fie decoperiţi toţi mincinoşi.Căciduhul Adevărului va învăţa lumea cu privire la Adevăr şi cu privire la minciună şi vă va mângâia.18Pentru aceea celelalte lucruri , care voi le-aţi văzut, le-aţi auzit şi împreună le-aţi pătimit le las vouăsă le scrieţi şi să le vestiţi lumii: dacă sânteţi credincioşi şi credeţi Tatălui de la care a venit.19Căci am a spune lucruri şi drumuri care El nu le-a făcut, despre el sau zis.Că a fost şi a umblatunde nu a pus piciorul, la învăţaţi străini şi împăraţi şi mai rău decât aceste că n-ar fi om ci nouăni se pare. Rană adâncă au făcut sufletului meu de mamă.20Deci vă las vouă, ucenicii Lui să adăugaţi numai acelea care Le-ţi trăit cu El.Voi sânteţi martoriiLui în Ierusalim, în toată Iudeea,Samaria şi Galileea şi până la marginile pământului21Oricine vine cu o altă Evanghelie, la care nu a fost de faţă trăitor,viu.Sângele fiului meu sărămână asupra lui şi să îşi plătească mântuirea ca şi fiul meu, cu viaţa lui.22Pricepeţi lămurit anii lui treizeci şi trei, din pântecele mele până în mânia lumii, până mi L-auluat, şape drumuri a făcut , unul în Egipt şi unul în Betleem şi alte trei suind şi-apoi venind dinNazaret către Ierusalim, unul în Locuinţa Morţilor, şi ultimul luat la ceruri23Păstraţi, dar toţi dragostea Lui în voi toţi şi Adevărul vă va face slobozi. Face-ţi acesta pentrupomenirea Lui, cum va cerut cu limbă de moarte, dacă-L iubiţi:-ori de câte ori vă amintiţi de El
 • 35. 24De la început aţi fost doisprezece.Nu pot fi mai multe mărturii , decât voi care l-aţi văzut, aţi băut şiaţi mâncat şi-aţi suferit şi voi patima lui. Adăugaţi şi mărturia aceasta, unuia din voi, Lui Petru saului Ioan,căci L-a iubit. EVANGHELIA SFÂNTULUI DUH A FOST EVANGHELIE CANONICĂ ÎN NOUL TESTAMENT PÂNĂ ÎN ANUL 280 ERA NOASTRĂ-A FOST EXCLUSĂ Nr. De capitole:[1] [2] [3] Manuscrisul este autentic şi se pare că a fost o ciornă o proto-evanghelie scurtă înaintea celei săvârşite de Ioan şi Toma. Capitolele 1 şi 2 seamănăcu cele din Evanghelia lui Ioan şi cu capitolul 3 din Faptele Apostolilor. Apostolilor.Capitolul 1
 • 36. 1. Lucrurile acestea sau întâmplat aşa de adevăt , precum eşti tu care citeşti, atunci în Iudeea, în Ierusalim pe cărarea Alia care duce la Har Hokhma în Moria .Noi eram cu El şi El vorbea cu noi, în trup şi-avea suflare-n El!. Isus S-a întors către Moria şi a strigat în Duh:” Tată! Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul.2 Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume.3 Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Nu prin pocăinţa lor nu prin sfinţenia lor,ci Însumi Eu!4 Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor,5 Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.6 Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem:7 Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime, şi să cunoască lumea că Tu M- ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine.8 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Iarăşi vă zic nu doar să fiţi acomodaţi, ci să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu.Dar dacă nu voi fi cu voi, în trup şi la vedere nu părerea vostră ci porunca Mea să vă rămână şi Eu vă zic: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu.9 Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi.10 Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. Voi sunteţi prietenii Mei căci aveţi acelaşi Duh cu Mine, căci sânteţi vii în cartea vieţii de la începutul lumii.Iată că vă fac cunoscute vouă. Sânteţi din Dumnezeu şi de-o fiinţă cu EL.Cu nici un chip nu ve-ţi pieri pe cale,dar cu toţii ve-ţi muri!11 De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.12 Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. V-am pescuit şi v-am pândit,la uşa sufletului. Şi de vă lepădaţi de Mine, cu nici un chip Eu nu vă leapăd,căci nu voi M-aţi ales ,ci Eu!13 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul.14 Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Duhul care
 • 37. este în voi nu este duhul lumii, nici din lumea acesta Duhul care este-n sângele vostru lumea a făcut-o, dar lumea nu-L cunoaşte.15 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.16 Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.17 Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.18 De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor.19 Cel ce Mă urăşte pe Mine, urăşte şi pe Tatăl Meu.20 De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.21 Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe nedrept".22 Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.23 Şi voi mărturisiţi, pentru că de la început sunteţi cu Mine. Voi îmi sânteţi martori vii , acum: în Ierusalim , în toată Iudeea, în Samaria şi Galileea şi până la marginile pământului24 Era cu ei şi le vorbea şi le arde sufletul de dor şi îndată n-a mai fost nici trup ,nici om ci a fost luat la cer. Ca un şuierat şi ca un stâlp de foc într-un nor. Pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor şi la făcut lumină şi suflare(vânt). Şi la urcat : -prin eiCapitolul 21 Un glas le vorbea în timpul acestor zece zile, căci au suferit un necaz mare şi mulţi din cei chemaţi la Har au pătimit. Şi când le slăbea credinţa şi îndoila se strecura în ei, le picura putere după cum le-a zis:
 • 38. 2 “De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.3 Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac,4 Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi!5 Acestea vi le-am spus, fiind cu voi; nu o nălucă fără trup ci om în fire.Nu zeu străin care să vă abată de la DOMNUL, ci Duhul care v-a deosebit de neamuri şi a ales cei circumcis. De aţi ajunge la începutul lumii nu L-aţi şti da voi aveţi cu voi toate lucrările lui. Orice scufunzi în apă este ridicat curat, şi orice se suie în ceruri fără chemare este tras în jos de adâncul pământului, aerul nu este viaţa voastră ci sfârşitul ei, dar suflarea din nările voastre este DUHUL SFÂNT.V-am spus curat cu ce trăiţi acea vă omoară, dar DUHUL dă viaţă care rămâne- n veci în voi!6 Căci Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. De aceea vă spun curat : În ceruri sus sânt multe puteri cereşti mai multe decât anii omului, voi însă nu primiţi în suflete orice duh , ci cercetaţi toate duhurile. Iată că ceea ce este în voi este mai tare.7 Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze. Iată că vi le spun înainte: ve-ţi avea un necaz de zece zile,apoi ve-ţi fi îmbrăcaţi cu Putere de Sus.Ei auzeau clar şi nu vedeau pe nimeni. Petru căuta umbra pe pământ a glasului cere vorbea , iar Toma geamănul ţinea o o oglindă să prindă suflare celui care le vorbeşte. Însă nimic cu trup din carne, cid oar glasul care le vorbea.CAPITOLUL 3 1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. 5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. 6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa.
 • 39. 7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? 8. Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut? 9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia,10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi,11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!12. Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta?13. Iar alţii batjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must.14. Şi stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a vorbit: Bărbaţi iudei, şi toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută şi luaţi în urechi cuvintele mele;15. Că aceştia nu sunt beţi, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi;16. Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil:17. "Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul şi fiii voştri şi fiicele voastre vor prooroci şi cei mai tineri ai voştri vor vedea vedenii şi bătrânii voştri vise vor visa.18. Încă şi peste slugile Mele şi peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu şi vor prooroci.19. Şi minuni voi face sus în cer şi jos pe pământ semne: sânge, foc şi fumegare de fum.20. Soarele se va schimba în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi strălucită.21. Şi tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui".22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni şi prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum şi voi ştiţi,23. Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L- aţi luat şi, pironindu-L, prin mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât,24. Pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie ţinut de ea.25. Aceste cuvinte le-a scris Toma zis şi Geamănul şi cât lipsea le-a săvârşit ucenicul iubit. Însă evanghelia a scris-o Kifa zis şi Petru. Căci aceasta a fost ultima dorinţă a Învăţătorului lor, DOMNUL, să facă aceste pentru pomenirea Lui întrei ei, ori de câte ori îşi vor aminti de EL. Aşa au făcut stăruind după DUHUL SFÂNT şi după darurile şi Puterea Lui. Amin
 • 40. 26 Aşa că tu dacă înlăuntrul inimii tale crezi că Mesia lui Israel a fost între noi, mărturiseşte aceste lucruri preaiubitule în Iudeea, sfinţilor şi oricui! EVANGHELIA LUI SIMON ZELOTUL SAU:-EVANGHELIA EBIONIŢILOR. Carte excanonică care a făcut parte din CANONUL NOULUITESTAMENT până în 506 la Edictul de la Salamina. Apoi la Conciliul de la Niceea IV a fost exclusă,deşii tot la Niceea se dovedea clar autenticitatea ei.CAPITOLUL 1În Panarion de Epifanie de Salamina,În Evanghelia, care este utilizat în general între ei, care se numeşte "după Matei",care însă nu este întreg şi complet, dar forjate şi mutilaţi - ei o numescEvrei-Evanghelia este raportată: Aşa a scris ca Matei cum este raportat în scripteleScripturii, aşa a scris şi Simon Zelotul .1 Stăruiam la Enon , ca în toate zilele alături de Youhanan Sabeeeanul , careboteza la Iordan,stăruiam Sfântului Duh , asemeni lui Ilie , cel luat la cer prinDuhul:Şi în rugăciune aşteptam făgăduinţa aşteptată-n Israel.
 • 41. 2 Şi stăruind Duhul nun e-a luminat cu privire la nimic, ci ca în alte zile rugându-ne , am mâncat apoi am adormit.A doua zi după Sucot , am urcat către LaculTiberia , îndemnaţi de DOMNUL, spre casa pescarului Simon, şi casa lui Ioan şiiacov Zevedei zeloţi asemeni oricui avea dreată credinţă în Israel , contraurâciunilor necircumcişilor şi contra puterilor căror li se închinau şi amăgea pemulţi bărbaţi iudei , sau galileeni.3. Când am amjuns în Carpenaum, pe strada “ Butoaielor” Duhul Domnului saarătat în “Piaţa Peştelui” , peste casa lui Simon Petru. Ca o văpăaie şi în limbide foc. Iar ajungând am văzut un Duhul DOMNULUI, în chip de porumbel şicerurile deschise, şi o mulţime de oaste cerească proslăvind pe DOMNUL:4 Şi am căzut cu faţa la pământ ,ca leşinaţi şi ne-am pierdut şi firea şicunoştiinţa.Apoi un glas s-a auzit: “Şalom lahem ahim, we atha ahui biAdoneinu Allaha!” Şi după vocea lui Simon , am văzut un OM, ca oricare altuldar ce era în EL, în alţi oameni nu era. Şi mi-a întânisn o mână zicând : “Bo al-li!“-Vino după Mine! “ Nimeni nu a auzit o voce să te stăpânească deplin,fără să tesiluiască. Nu ca un jug ci ca Aceluia ce este aşteptat în Israel.5. Când mi-a luat ceaţa leşinului şi mi-am venit în fire , ca să pot să stau în capuloaselor a apărut un om din Nazaret, a cărui nume era Ieşua Bar Akiba , m-a luape braţe către pieptului lui şi a zis:6.”Acum cunoşti pe FIUL OMULUI şi slava care o avea la început şi ceasul Lui şimântuirea Legămintelor lui Israel!” Apoi a luat o lipie şi ulei de teasc şi dedovleac, must a băut şi a mâncat înaintea noastră şi noi cu EL.7 .Şi I-am spus DOMANE Gaonule Rabotay : nimeni nut e aştepta pe tine înIudeea şin locurile lui Israel , ci noi trăgeam fiecare nădejedea că Ioan este Mesia,sau Proorocul Ilie ce vine să pregătească calea LUI. De acea poate de obosealăam leşinat, de drum lung şi foame.8. Hotărât că oamenii spun că Ioan este Ilie, însă multe voci între preoţi îlpândesc socotind că ar fi Mesia cel ascuns , Fiul lui Levi şi Fiul lui David. Dar peTine, Învăţătorule, nimeni ,nu te vede,nici chiar cei ce stau cu spatele la tine şirugând-use “Să vină Mesia în zile noastre.Mântuirea şi Scăparea lui Israel”. CăciDuhul nu le face cunoscut şi carne n-a văzut pe Dumnezeu de la Avraam şi de laMoise încoace, pace fie peste ei.9 Totuşi lasă-ne să te cercetăm aproape ca nu cumva să cădem în rătăcirea luiBalaam şi să gutăm din nebunia lui Baal –Peor. De ce n-ai fit u Diavolul celiscusit ,din ceruri cu vicleşug să ia asemănearea celui cel cunoaşte.Dar noi nu,fiindcă noi nu-L ştim cine este,de aceea ÎL aşteptăm să vină!.”10. Iisus S-a ridicat şi a zis: “Atunci rugaţi-vă în Duh!” , şi au zi”Fie ca în zilelenoastre DOMANE, ochii noştri să vadă mântuirea poporului Tău Israel şi Slava
 • 42. Lui,şi mântuirea ce ai pregătit-o Tu tuturor popoarelor. Deci înalţă raza UNSULUITĂU şi ochii noştri ca să vadă mântuirea Ta, cu ochii lor.!”11. Iisus a zis: “ A venit ceasul Meu, urmaţi-mi Mie şi călcaţi pe urmele Mele!” Şiieşid după trei zile ne-am întors la Iordan , la Kituit în spatele Enonului , întresălcii care este în Betharaba. 12. Petru , însă a zis: “ Acela care pune umărul cu noi şi nu leagă în chipuşuratic rana, Acela este rânduit ca să vestească anul Jubileau (de îndurare) aDOMNULUI:_de El să ascultaţi!” Iisu a împins corabia, a luat mreaja după ce aşters puntea şi i-a zis : “ Kifa-Simon Bar Iona, arunca mreaja în apă!” Căcipentru tine face aceasta ca să nut e chinuiască Diavolul Satan. 15.Ajungând pe malul celălalt , s-a înoptat. Pese apă se vede Taborul şi Cetatea Sephoris ca o candelă cu multe lumânări. Însă Iisus a zis: “Veniţi, acum este ceasul vostru , ca să înţelegeţi că Eu vin de la Tatăl Meu : şi-L voi proslăvi , şi ve-ţi fi martorii Mei!” 16. după un sicomor şi un stejar este măslinul lui Iuda Galileeanul, începutul zeloţilor. Şi acolo este o odaie, alăturea este un luminiş şi în ele urcau şi se coborau puteri cereşti cu trup şi fără , ca o suflare, se preschimbau. 17. Iisus a zis:” Nu vă arătaţi lor ca să nu cădeţi în mâinile lor acum.Căci nu tot ce este din ceruri este de la Tatăl Meu! Neamurile pământului se închină lor şi se slujesc de ei, fără să le ştie numele, nici firea şi nici locul, locuinţa lor cerească.Nici ce fac , nici de ce vin, nici de ce pleacă. Iau ce vor din lumea asta, pentru ei, fără să întoarcă fiilor oamenilor nimic. Ca unor vite şi unor oameni căzuţi în robie se slujesc de ei apoi se înalţă după cum vedeţi. 18.Deci voi cercetaţi toate duhurile şi nu daţi uşor crezare niciunui duh, nici unei suflări venite din cer.Care nu vine de la Tatăl Meu. Nici unul din ei nu îi face fiii , nici fice. Intră-n sângele lor şi le schimbă firea, totuşi aceşti sărmani căzuţi ăn închisoarea duhurilor, nu sânt fin zeilor veniţi din cer. 19.Căci ei amăgesc poporarele pământului, că au făcut cerul şi pământul :- şi nu le înapoiază , nici salvarea, nici scăparea din păcat. Nu dau orbului vedere, nici surdului auzul. Nici şchiopul nu îţi ia patul să umble, nici ologul nu se ridică în capul oaselor, de pe urma lor. Adevărat vă spun că vin zile când voi ve-ţi face lucrări mai mari decât acestea! 20.Că după este scris: “Tot pământul va fi plin de cunoştinţa DOMNULUI, iar cunoştiinţa omenilor o va întrece pe a îngerilor.Căci vin zile când cu a spus
 • 43. Prororocul Ioel: DOMNUL va turna Duhul Său pesteorice făptură, peste fiii şificele voastre!21. Tinerii voştri vor avea visuri, şi bătrânii voştri viziuni!Şi tot pământul va fiplin de cunoştinţa DOMNULUI ca nisipul de pe fundul mării, ca pulbereapământului şi ca stele cerului. Ei vor fi poporul Lui, şi El va fi Tatăl lor. Atuncise va descoperii oricuii adevărata fire a Fiiilor lui Dumnezeu!” 22 Andrei şi fratele său Petru au întrebat :”Cine sânt ei DOAMNE ?”, Iisus le-a răspuns acum cunoaşteţi în parte, dar atunci ve-ţi cunoaşte deplin.Neamurile pământului îi numesc dumnezeii lor cei sfinţi.. Dar vă voi răspundeîn alt chip.23. În ei este mărirea lui DUmnzeu, după cum aţi văzut tot pământul nu lepoate sta împotrivă, iau ce vor şi după măsura lăcomiei lor! Dar nu sântvrednici de închinare , căci nu vin de la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.În ceruri sânt multe locaşuri, după cerul cu aer, nu este suflare decât vânt şiîntuneric şi dacă nu ar fi aşa v-aş spune.De acolo vin.24. Ei sânt ca îngerii, în lumea asta, împărăţii şi tronuri, după felul lor, dupăspecial or, în lumea lor. Dar diavolul împotrivind-use lui Dumnezeu a atrasde partea lui a treia parte din oştirea cerului, nu doar îngerii căzuţi , ci petoate neamurile lor!”25.Dumnezeii lor sânt vânt , iar cei ce li se închină sânt deşertăciune: căcitrăiesc cu nădejdea robilor care nu vor căpăta niciun fel de plată la sfârşit, şicred că pentru aceea au fost creţi să mulţumească zeii şi-astrâng arme, fie,şi aur şi cristale, onix şi safir pentru fericirea lor.26.Dar Dumnezeu Tatăl vostru este Duh Sfânt, nu are trebuinţă de păcură ,nici nu întoarce râpele şi şi mlaştinile după electron şi aur. Nu se fericeştecu argintul tres în fire şi înfăşurat pe suluri. Căci Dumnezeul vostru este DuhSfânt. Dacă i-ar fi foame , ca unui om, ar lua oricare vită şi –ar mânca căcitoate cerurile sânt a Lui şi tot pământul cu tot ce este pe el.27.dacă acestor nu le puteţi sta împotrivă, cum ve-ţi opri pe DUMNEZEU ?Înţelegeţi dar şi puneţi în inimă că felul acesta de îngeri sânt ca fiii omului, şinu sânt vrednici de închinare. Caută în lumea acesta orice slăbiciune şi laoamenii care o locuiesc, pentru a întării împărăţia lor şi aş-i umple lipsurilefără plată, ca unii care din fire sânt superiori, STĂPÂNI.28. Dar înţelegeţi că toate jertfele sânt pentru voi, toate, mai întâi celeporuncite de DOMNUL pentru EL. Unele sânt ca leac, o parte, altă parte dehrană pentru cei flămânzi.
 • 44. 29.Ca să pricepeţi din cui mâini mâncaţi şi din a cui milă trăiţi .Cel ce vasusţinut să jungeţi vrea aceasta!” Căci înălţimea cerului nu este maiînaltă,dacă ar fi răsturnată, decât a fost calea robiei părinţilor voşti cătreBabilon. Aşa că jertfe de miros plăcut, este o umbrire peste voi, o acoperireîn faţa altor fiare, care ochii voştrii nu le văd tot timpul, o învelitoare, pentrufelurite boli, care se tămăduiesc aşa.30. Dar Dumnezeul vostru este Viu şi Sfânt, este Duh Sfânt, nici nu urcă caîngerii la ceruri şi nici nu coboară din ele. Căci el umple toate cerurile, de lacapătul lor până aici În toate zile este cu voi şi Dumnezeirea lui trăieşte învoi. Adevărat vă spun că Împărăţia cerurilor este ascunsă în voi!.Nu este nicibăutură, nici mâncare, nici arme , nici care de luptă, ci pace şi DUH SFÂNT!”31. Apoi a zis :” Staţi aici şi nu vă arătaţi , până nu auziţi glasul Meu!” S-a duscătre făpturile acele minunate şi înfricoşătoare. Şi a vorbit în limbi cereşti,nici elamită, nici romană, nici egipteană, nimic ce iasă de sub limba omului.Şi un un sunet asemeni cornului de aramă şi cel de berbec, ca vuietul mării,a ieşit din El. Un val de duh , o suflare a ieşit şi scutul cerului a început săumble şi sa închis. A certat marea şi cerul . Şi lau ascultat!32. Apoi am văzut dumnezeii neamurilor sau suit ,sau preschimbat dincarne şi suflare, în lumină şi au fost izgoniţi!” Şi se întrebau între ei :”Cineeste Acesta, care are putere peste dumnezeii şi zei şi peste fiii stellor. Careporunceşte mării, şi cerului Şi îl ascultă ? “33. Iar petru a răspuns, a fost ispitit de diavol în Pustie, a venit din QannaGalileeii, când a trecut dealul Nazaretului şi la găsit Andrei fratele meu.Strigând , “Kifa, am găsit pe Acela care se numeşte Mesia şi -L aşteaptăIsrael!”34.Când sa luminat au ajuns la Enon, spre întratre străjii a doua din ziuă. LaIordan, unde boteza Ioan , a cărui ucenici eram, şi de unde am plecat cândne-a suit la Petru, la Ioan şi Iacov fratele său.Iisus S-a aşezat.34.Şi nişte iudei aprinşi în râvna lor de pocăinţă L-au îmbrâncit, zicând-ui: “Tunut e pocăieşti, tu nu auzi că el spală cu apă, dar după ele vine altul care splacu cu foc orice păcat şi orice fărădelege. Ce eşti Tu fără păcat, ca să stainepăsător la o mântuirea aşa de mare şi să încurci cale tuturor? Răspunde,:-Eşti fără păcat?”35. Iisus i-a răspuns: “ Cine este curat nu are trebuinţă. Nu-I este de trebuinţădecât picioarele!” “Dar poţi muri tu pentru lume? Ca să te naşti din nou ? Dinapă şi din Duh, ca să nu fie găsită nici păcat nici vină în tine ?.iar dacă nupoiţi pentru ce intri în apă?”
 • 45. 36. Adevărat vă spun că cine nu se naşte din nou, din apă şi din Duh, cu adevărat nu va guista împărăţia cerurilor, nici nu va ave parte de Mine !”Auzind-ul se mirau tarecăci vorvea ca un porooroc cu putere. Însă a mâniat pe mulţi căci vorbea despre El, nu despre Ioan de unde trăgeau ei năjdea. 37. Şi au zis, depărtează-te nebunule, este plină ţara de prooroci ca tine, dar nici unul nu este ca Ioan, care să înfrunte păacatul , pe Irod şi pe necircumcişi. Doar nu eşti tocmai Tu Mesia,adică( Hristosul) ?” 38. Fiindcă sa făcut tulburare în mulţime, Ioan sa apropiat de El şi i-a zis , pentru ce vine DOMNUL meu la mine? Eu am trebuinţă de Tine şi Israelul tot, nu Tu:- ce poate să îţi facă Ţie apa, care eşti Duh Sfânt. Căci în Tine locuieşte toată plinătatea Dumnezeirii!” Auzind cei ce voiau să-l lovească pe la spate cu lemnul şi cioatele, au căzut jos şi au plans . Strigând este drept să ne ucizi ca în zilele lui Core şi Abiaram , dar mântuieşte-ne! 39.Atunci a început să spună Ioan:”, este vremea ca eu să cobor ca El să fie Înălţat. Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! Şi în El este mântuirea şi slava poporului lui Israel şi isbăbirea neamului omensc Eu nu-L cunoştea, dar Duhul Sfânt mi s-a arătat în chip de porumbel asupra Lui. 40.În El este pacea cu Dumnezeu şi împăcarea de orice vine şi de toată călcarea Legământului care la făcut Dumnezeu cu părinţii noştrii în vechime.”Ieşind din apă a zis:” Aţi primit autoritate şi putere din cer să-Mi fiţi martori în Iudeea şi Ierusalim, în toată Samaria şi în Galileea şi până la marginile pământului! Ţie, Iacove, Ioan ,Petru şi lui Andrei fratele tău, şi şie Simone Cananitule Zelot îţi spun urmează-mi Mie, ca toţi ceilalalţi doisprezece!” 41.Şi din ziua aceiia aum umplat cu El. De atunci ştim ce a făcut, în ce sa bucurat ş ice L-a întristat, orice frământare şi chir şi rugăciunile Lui în ascuns , când ne fura somnul pe toţi.CAPITOLUL 2 1. După ce Iisus a fost botezat de Ioan, ieşind din apă a plecat către Betania, ucenicii l-au întrebat, zicând: “ Superiorule, unde locuieşti?”, iar Isus le-a răspuns, :”Vulpile cerului au vizuini şi păsările cerului cuiburi , dar Fiul
 • 46. Omului nu are undesă- pună capul,afară de slava Lui de la început. Deci veniţi după Mine şi vedeţi!”2. Şi pe când Isus şi cei doisprezece trecea prin Grădina Chayim careeste la ieşire din Enon printre măslini şi chiparoşi , între sicomori a apărutSatan, în trup şi Omul Păcatului a vorbit ucenicilor :3.Dacă morţii nu vor învia şi nu vor primii viaţa veşnică , atunci credinţavoastră este în zadar!”, Sa uitat ţintă la Iisus şi ia a vorbit: “Şi dacă nu vor fica tine şi asemeni Ţie, ca să biruiască lumea şi păcatele ei, atunci credinţa lorva fi zadarnică .căci nici de acestă lume nu au avut parte , nici pe cealaltăviitoare nu o vor moştenii , căci nu au parte în ea.”4. Ucenicii au vrut să-l afurisească şi au dat cu pietre după el, după obiceiuliudeilor, care scis în Legea lui Moise.Însă Iisus i-a oprit pe ucenici şi pe Satanla oprit , zicând: “ Pe Mine M-ai încercat şi nu ai biruit! Cei zece împăraţicare au un singur gând, să-ţi dea puterea ţie sânt departe. Şi ceasul tău de laDumnezeu nu a venit!5.”Cu ce putere faci aceste lucruri? Este scris de DOMNUL Dumnezeul tău săasculţi şi numai Lui să I te închini: şi iarăşi :”Să nu ispiteşti pe robiiDOMNULUI, în prezenţa DUHULUI Cel Sfânt!” Şi Satan a dat înapoi şi s-adepăratt de ei, însă tot îi ispitea.6. Zicând: “ De ce a îngăduit Dumnezeu să fiu eu şi a făcut să treacă păcatulmeu în lumea asta? Dacă 4este Atot‟Puternic şi A toate Şiutor? Şi iarăşi Dece nu poate DOMNUL să oprească pe Satan în toate zile omului şi a fiecăruiaîn partea lui ? Dacă nu poate este Dumneuzeu mai tare ca Satan şi secuvine să-I mai poruncească ?7.Şi Dacă a putut şi nimic nu a făcut, atunci nu este El crud şi fără îndurare,chiar nedrept? Lăsând pe oameni să ajungă în păcat şi apoi să-I judece_fără_ de vină? Dacă este Drept atuncea numai este Dumnezeul dragostei,iar dacă ar fi Îndurător, Mântuitorul , unde este dreptatea Lui fără cusur. “Şinu-I slăbea ci le vorbea din Scripturi .8. Iisus a strigat: “Îndeajuns să-ţi fie Satano: fie-ţi chemat acolo numele, înmuntele miazănoaptei, între pietrele scânteietoare.” Şi o putare din cer laaruncat cu faţa la pământ pe Satan. Şi Isus i-a vorbit: “ Samael, HeruvimOcrotitor, erai desăvârşit în frumuseţe şi în îţelepciunea lui Dumnezeu şiocroteai Creaţia Lui, până în ziua şi în ceasul când s-a găsit păcat în tine!”9. Îndată Satan şi-a întins aripile peste ei , strigând:” A DOMNULUI este cerulşi pământul şi cerurile Lui, a Lui este Slava şi a Lui este DUHUL, căci toatăputerea în ceruri sus şi jos pe pământ este a Lui, toate puterile cereşti auînceput din El: să I se închine numai Lui!”
 • 47. 10. Şi îndată o mare mulţime de oaste cerească izgonită din locurile cereşti,care slujiseră lui Samael s-a dat înapoi ; şi însăşi Diavolul ia OCROTIT pânăîn Betania.11.Ca să se împlinească ce era scris!” El va porunci Îngerilor Săi pentru Tineşi toate puterile Te vor sluji ca să nu fi vătămat nici de o piatră!”Şi Diavolul ialăsat în pace. Şi înaintea lui, îşi vedea puterea lui şi slava lui din început şinumele şi slujba ce o avuse la DOMNUL DUMNEZEU: şi-a plans amarnic.12. Sa întors spre Iisus şi a zis dacă nu eşti Tu Mesia, atunci tu eşti fiu luiPecayah, lui Şemaia , sângele lui Ezekiel proorocul care se născuse în casalui Ilie. Şi-a dispărut.13. Un călător care se suise la Templul, un om din Gadara a văzut pe Diavolcu ochii de carne , şi pe Iisus şi ucenicii Lui. A luat un fenician şi-un iebusitca martori care au scris întocmai aceste cuvinte:-toate.14.Şi când Iisus a trecut în ţinutul Gadarenilor. Ia strigat:-” Vrăjitorule,asemeni lui Balaam, scoţi draci cu prinţul dracilor, fiindcă te-ai înţeles cuBelzebulth faţă către faţă!” Pleacă din cetatea noastră Vrăjitorule.15.De aici sa întărit faima acesata că Iisus este Balaam vrăjitorul ca să seîmplinească ce a spus prorocul Simeon: “Pruncul acesta este epntru Israelo piatră de încercare, o pricină de poticnire: pentru a descoperii pe faţămulte inimi,fiind spre înălţarea multora în Israel.Şi spre poticnirea altora.Şimulţi vor fi vătămaţi cu totul.”16.Ucenicii au întrebat:-“ Ce sânt lucrurile acestea ? Oare nu sântem ispitiţişi înşelaţi de Diavol ?” Şi îndoiala acesta îi frământa şi-I chinuise până la apus,când Iisus a zis:” Adevărat vă spun că în Mine este viaţa voastră”17. “Cine nu mănâncă trupul meu cu totul şi cine nu bea sângele Meu, nuare viaţa în el şi nu este vrednic de Mine!”. Cu cei doisprezece se maialăturasseră alţi şaptezeci şi auzindu-L aceştia au fugit blestemându-L . şistrigând “ Huă bă! Hulitorule Balaam cel Încarnat care a venit să aruncibluestem veşnic pe capul lui Israel.!18. ţi-a fost îndeajus iubirea ta şi sfatu tău cu Belzebulth, acum ne ceri sămâncăm carne de om: lucrui oprite în lege pe care nu le fac nici măcar ceinecircumcişi. Atârnat pe lemn să-ţi fie NUMELE. Şi pomenirea Ta să fieşteasă dintre noi din Israel!”19. Iisus le-a zis: “ Nu vă rugaţi prea mult căci n-aţi primit putere de sus,aceste lucruri se vor împlini pentru voi curând, căci este aproape ceasulMeu!” Li ia zis lui Petru: “Kifa tu nu pleci, a zis lui Ioan şi Iacov, şi m-aîntrebat pe mine.
 • 48. 20.Iar Simon Cananitul , unul din cei doisprezece ia răspuns: “ Îţi râzi de noiDOAMNE, fiindcă sântem slabi, şi ne încerci fiindcă nu avem lumină , nicipricepere. Ca toţi rabinii înaintea ta ai gura plinăî cu umor şi veselie. Noi vomrămâne, căci unde să ne ducem după ce am lepădat toate lucrurile : ba , ne-am lepădat de noi înşine!”21. Isus i-a întrebat “ Oare chiar v-aţi lepădat de voi, ca să trăiesc în voi şi săfim una, după cum Eu, sânt una cu Tatăl Meu ?”22.Poate că în adevăr v-aţi lepdat de lume şi de voi:-dar v-aţi născut dinnou?.”, şi ucenicii au răspuns:”DOAMNE oare nu avem noi toţi acelaşi botezca Tine, botezul lui Ioan cu apă?” Şi Isus a zis: “ Nu din apă Simone, ci dinapă şi din DUH!”23.Şi zicând acestea au ajuns în miezul nopţii la schimbarea străjilor, la ocasă în Betania, unde locuia Lazăr Ebionitul şi surorile lui Maria şi Martha.Căci omului acesta fiind din tată iudeu şi mamă ebionită îi era oprită hranaduhvnicească şi cina Legii şi urcarea la Templu. Dar Iisus îl iubea multpentru credinţa lui .24 Şi văzând-ul Marta la sărit în gât şi la sărutat aprins şi a plans , delipsa şi de revenirea Lui. Şi Petru nedumerit a zis : “Învăţătorule, nu că ar fioprit să cunoşti pe cineva, dar Tu eşti Nazaritean şi orice cunoştinţă a ta nupoate fi mai jos de Scitopolis , nici mai departe de Seforis.Deci cum acunoscut acest om, pe DOMNUL nostru ?”25. Atunci Iisus a zis “ Un bocet se aude în Rama şi o tânguire până laceruri .Raşel îşi plânge copii şi nu voieşte a fi mângâiată!” şi să pricepţi:”Când Israel era copil mic, am chemat pe FIUL MEU din Egipt!”26. Atunci Duhul Sfânt le-a făcut tuturor cunoscut că este MESIA LUI ISRAEL,cel profeţit cu aceste cuvinte scrise în Cartea Legii şi în PROOROCI. Iisus aspus am stat în Ebactana –Egipteană care este la marginea Ebaionului înţinutul Teba. La hotarul între Egipt şi Madian. Iar acesta, fiind-umi Mie tovarăşde joacă intra în templele zeilor şi făcea şicanii dumnezeilor de acolo.Aşa şi-aîntărit credinţa pe furiş sub ochii egiptenilor. Iar mama lui a fost BAT-SOBECK, Preoteasa unui Crocodil, în a cărui fălci şi dinţi sa întors la sfâşitpentru Zeul Hapi şi apele lui care iasă din Nill.27. Dar Fiul omului vă dă vouă ape vii.Şi cine bea nu va înseta în veci ,dacăţi aţi scoate ape de la Mine, din izvoarele vieţii. Căci pentru aceasta amveit, să fac lumii cunoscut pe Tatăl Meu!”. Şi în acest fel a trecut noapteaîntâi şi eu am adormit şi-au căzut răpuşi de somn toţi.
 • 49. 28. În zori, Isus era trezit, ori a vegheat, gândesc că nu dormise ci îţi spălaveşmântul lui şi învelitorile însoţitorilor săi.Atunci am sărit ca ars de ruşinedin aşternutul meu de pe rogojina de sun vatră. Şi am zis:”29 Pentru ce faci Tu, învăţătorule aceste munci, se cuvine ca noi ucenicii săfacem muncile acestea, căci aşa au făcut şi alţii rabinilor care au fot înainteaTa.Pentru ce ne faci ruşinea aceasta!”30. Iisus a spus: “ Simone, Simone Fiul lui Yiaiar Canaanitul pe4ntru ceorgoliul îşi întunecă mintea, iar slugărnicia te faci să vinzi totul şi să ajungirobul oricui, rob fără răplată ? N-aţi ştiut că Fiul Omului a venit să slujească,nicidecum să fie slujit ?31. În curând vin zile când ve-ţi sluji şi voi altora mai mici ca voi şi care sântîn dispreţ , nu puşi în cinste. Şi le ve-ţi da să bea şi să mănânce: ve-ţiîmbrăca pe cei goi şi pe cei săraci. Ve-ţi sătura pe orfan şi pe văduvă şi ăiive-ţi mângâia. Căci făcând-ule lor toate , Mie mi-aţi făcut DOMNUL vostru.32. Bine zici tu iudeu născut în lege unui om ca tine să zici DOMN şi BUN ?“BUN” este doar DOMNUL DUMNEZEU şi “DOMNUL “ este numai UNUL, TatălMeu, voi să nu Mă mai numiţi nicicum, nici “DOMN” şi nici “ÎNVĂŢĂTOR” ,nici voi între voi. Măcar că vin de la DUMNEZEU şi aceste lucrări mărturisescdespre Mine totuşi eu nu vă numesc robi , ci prieteni şi însoţitori.33. Căci sluga, ori mai prejos nici robul, nu ştie ce face STPÂNUL SĂU. Nu Ise spune în veac şi nu I se dă socoteală şi nu ÎL moşteneşte pe STĂPÂN înveac, căci robul nu este sângele şi duhul său. Ci doar cei născuţi lui şi încasa lui:-aceia ÎL vor moşteni!”De acea Eu vă spun curat voi sânteţi MartoriiMei, iar DOMNUL M-a UNS cu undelemn de bucurie mai presus de însoţitoriiMei!” 34 . Apoi sau trezit toţi căci se făcuse zarvă între Simon şi Iisus, iar peacesta din urmă Lau auzit vorbind. Iuda Cel din Ckariot.Iscarioteanul a zis :”Ce ai vorbit tu singur cu învăţătorul, nu eşti mai presus de no ice taine ţi-avorbit ? Dă-le pe faţă doar eşti ucenic în dreptul tău asemeni nouă !”35.Şi Simon ia răpuns Iehuda , ai la tine sulul Cărţii lui Isaia, citeşte, căci înel este scris: “ Pentru ce,ar alerga un om la un alt om să îl întrebe lucruriascunse, ori trecutul, ori să vadă viitorul ca să-l ştie ? Nu este ma lesne şicu minte să alerge mai întâi tot omul la Creatorul lui care la întocmit? Vaîntrece văzătorul şi proorocul , peste DOMNUL lor ?”, -antunci întrebă-l peIisus, că venind din lumea somnului doar L-ai auzidt deja.Acestea sântcuvintele LUI! Ce ai cu mine, nici măcar nu eşti iudeu ca noi şi nici Galilean.Un necircumcis în moştenirea lui Israel Să se spele pe cap cu tine cine ţi-apurtat de grijă până azi.”
 • 50. 36. Iisus a râs, şi a zis: “ Să nu vă dezbinaţi, căci acesta vine de la Diavol careera Pizmaş ascuns şi dezbinător de la început.Dacă sânteţi ucenicii Mei săaveţi dragoste în voi unul faţă de altul.37 Aşa cum Eu, Învăţătorul vostru vă iubesc. Aşa va cunoaşte lumea că înadevăr sânteţi ucenicii Mei” Iar voi sânteţi asemene a unor copilaşi căruiaunu frate le-a ascuns dulcele şi turtele. Şi voi nu-l credeţi.Sau poate că nu aprimit nimic mai mult ca voi! Şi el întrebă către care tainţă în cămară arputea să fie bolul cu dulceaţă ?”38.Şi Isus a zis: Simone Siomone , pentru ce numeşti tu necurat ce a creatDUMNEZEU? Ce ai în sân? “Căci în zori Simon văzuse pe Iisus spălând, şi înspatele lui un pui de lup sălbatec din pustie.39. Iisus i-a spus:”Are lupul solzi şi aripioare , ca să fie peşte de mâncat ?”,iar Simon a răspuns:” Ei pui de lup, DOAMNE, micuţ nu peşte luat dinapă!”.Iisus a zis” Rumegă şi are el copita despicată, ca să fie curat LegiiTatălui Meu care va rămas poruncă?” Şi Simon a răspuns are suflet şisuflare de viaţă în el şi Dumnezeu ne va cere la sfârşit sângetele oricăreifăpturi din mâinile noastre.40.Iisus a zis:” Bine ai răspuns, dar nu carnea şi nici sângele ci DUHULTATĂLUI care este în ceruri ţi-a făcut cunoascut. El a creat şi el iubeştetoată făptura pentru aceia a venit Fiul Omului, să mântuie, nu ca să piardă.Aşa că îţi poruncesc :”Suceşte capul acestui pui de lup, şi varsă-I sângelepe pământ, după este scris în Lege!”. Simon a strigat: “ Îngăduie-mi să îlhrănesc în ascuns departe de ochii Tăi, căci e un pui.”41.Iisus a vorbit iar şi a zis: Dacă voi care sânteţi răi ştiţi din inimă să faceţilucruri bune pentru fiii voştri şi pentru aceia de care vă lipiţi sufletul, atuncicu atât mai mult ,Tatăl Meu, care este în ceruri , vă va mântui şi vă va datuturor la fel, DUH SFÂNT. Aşa că ia-l pe lup şi aşeaz-l lângă IudaNecircumcisul! Şi pe unul şi pe altul hrăneşte-I în ascuns departe de ochiiMei aşa precum ai zis!”42.Apoi Iisus a zis: “Simone fiul lui Yaiar Canaanitul întoarce-te ! Căci aşaşi DOMNUL a iubit şi neamurile necircumcise şi ia hrănit departe de ochiivoştrii. Căci pentru aceea a zis proorocul Isaia: “Cum să nu Mă îndur şi cumsă nu am milă Cum să opresc să nu se nască, căci Eu am pus în ei suflereaMea.!” Iar tu Zelotule de azi numele tău va fi : “ BAR-ZEV” , Fiul Lupului ,Simon ZEV-Zelotul a rămas între cei doisprezece aşa cum lui Kifa iaschimbat numele şi a zis lui Petru. Iisus mărturisind pe Lazăr
 • 51. CAPITOLUL 3 1. Iisus a zis:” Ajunge zilei necazul ei, ca să-l facem noi între noi şi mai mare!” Şi Iisusa zis : “ După ce Irod Cel Mare a ucis pe prunci la Betleem, după ce părinţii Mei m-audus la Templu şi M-au circumcis ca pe oricare dintre fiii lui Israel ,părinţii Mei au fugitîn Egipt , căi Eu sânt singur, “Scăpatul Betleeamului”.2. Şi au juns în Ebactana –Egipteană la Mare la hotarul cel vechi dintre Idumeea ,Madiamul pustiei şi Egipt. Şi părinţii mei au juns pescari şi lustruitori de idoli.Căci aşaeste munca şi credinţa acelor locuri, cei ce pescuiesc au dreptul ca să pescuiascădupă ce au lustruit idolii apelor şi casa acelor dumnezei.3.Şi ca să nu păcătuiască am luat asupra Mea, munca lui Iosif tatăl meu şi ruşineamamei mele Miriam. Atunci a venit între noi rabinul Ehur Bar Echud tatăl lui Lazăr , iarmama lui lui era Enkir-Baoth Preoteasa lui Sobeck zeul Crocodil.4. Şi a zis : “Aceştia sânt iudei şi Dumnezeul lor nu le îngăduie să se apropie de idoli,iar zeiii noştrii ai Egiptului asemeni nu îngăduie unor păstori inferiori şi impuri să seatingă de formele pământeşti şi de imaginea lor. Căci este din vechime un etiopiar, unNubian sau un hicksos-habirw să nu se atingă că nu sânt din ieşiţi din Nill şi nu ianăscut pământul Deletei.5.Nici din Efra , nici din Mene.”Auzind egiptenii au zis , cei bătrâni au cutume şinăravurile lor din locurile de unde au venit, nu vor învăţa nimic care să rămână în ei. Darcopiii lor să înveţe leacurile , tămăduirile şi ajutoarele ! Şi să slujească în caseegiptenilor care sânt suferinzi şi loviţi de demonii lui Set. Să înveţe bine ARBORELEDJED şi BA răsăritul şi apussu, LUMINA CERULUI şi ÎNTUNERICUL LUMII şi alADÂNCURILOR. Să nu hulkească pe Iisis, nici pe OSiris Salvatorul sufletor în tămâmulmorţilor de jos!”6. Atunci a venit Lazir fiul lui Enkir Bat-Sobeck şi a rabinului Ekhur şi şi-a lipit sufletulde Mine, şi eu l-am iubit mult . Eram temător, căci încă nu eram întărit de DUHUL caacum ci crescând primeam plinătatea . Şi ajungând cu cârpa în mână şi cu untura deporc şi bivol înainte. M plans în ascuns Tatălui Meu vcare este în ceruri cu supinenegrăite. Dar Larzăr râdea tot mai aprig şi mai mult7. Şi a strigat :“Ieşua Bar Ioesef Fiul lui David pentru ce te temi de un ido, o icoană ,piatră şi ipsos ci aur şi voseauă pe el. Tot aşa după cum nici iudeii nu au tot timpul cu eipe ACELA care ia scos demult din robia egiptenilor, În acelaşi fel nici egiptenii nu au întoate zilele cu ei pe aceia care iau văzut , unii suind-use la ceruri alţii coborând înadâncuri ori aplele cele adânci. “8. Idolii sânt nimic, sânt deşertăciune, cum să recunoască omul că nu are nici un zeude partea lui. Nu şti că acesta este cel dintâi lucru care îl ascunde omul:-anume că nu are
 • 52. pe Dumnezeu, ori că nu-L cunoaşte deloc ca să afle că este cu El de departe esteaproape şic el îndepărat la celelalte hotare ale cerului departe dincolo de stele:Acelaeste în sufletul muritorilor.9 .Vino să ne jucăm şi să-ţi arăt , fiu tâmplarului Iosef. Vino în casa lui Horsus. Şi ia zis :Acesta este DUHUL SFÂNT, altul nu este. Dar Nessu aleargă după duhuri mai slabe şimai joase fiindcă faptele lui îl fac de ruşine să dea ochi cu EL .Aşa că I-a făcut oasemănare în a cărui ochi să privească şi să mintă cu convingere faraonică!”Şi Ieşua arâs, ştersgându-şi cu mâneca lacrimile.10. Lazăr sa întors şi a şters lacrimile şi faţa lui Iisus ;şi la sărutat zicând. “Ce plină estefaţa Prinţului David de praful zeilor şi cenuşa unui neam străin!” Vezi tu Nesu se temeîn felul lui necircumcis de Judecata de Apoi. Aşa că ia fost uşor să închidă pe SfântulDuh în chip de piatră, socotind că scapă şi I se amână ceasul judecăţii. Pentru aceia seslujeşte de alte duhuri, mai mici şi inferioare,dar care nu-I cer socoteală câtă vremeNesu le dă lor din mâna egiptenilor, ce vor ei.11Ei sânt şi nu sânt şi nu sânt. Vezi tu este cum spus au venit în urmă cu generaţii desus din stele , şi-au luat parte în ce le lipseaacolo şi-au plecat. Şi lui Nessu iau lăsat nimicuri pentru ei, mărgele de sticlă, dar maripentru el cât să uimească pe egipteni.12. Dumnezeul acesta a fost mai întâi al horiţilor , neam din care se trage Miţraimpărintele egiptenilor.” “Hai în casa lui Iosif, care aici se numeşte IM Hotep. Şi a zisstrămoşii tăi Ieşua, după patru generaţii nu şi-au mai vorbit limba şi au uitat deDUmnezeul lui Avraaam şi şi-a făcut o credinţă a lor aici, din dintre dumnezeii aceştia.13. între ei au redescoperit pe UNICUL ATON , Iar Moise însuşi sa nevoit în zadarsă le spună despre Elohimul lui Avraam. În zadar, Elohimul care-l văcuse pe Iosif Vizirşi Enket-Nessu(Vice Faraon). Dar când le-a spus lor de ATON „AI (ADONAI), evreii aucrezut că îi vorbise Du mnezeu părinţilor lor, Dumnezeul lui Iosif. Ştiu de la tatăl meucare mi-a arătat în sulul Thorei când era în vizită Rabinul Alexandriei la noi.14. Am zis :”Ieşua nu te e teme, hai să ne jucăm”. Sau dus în templul lui Nekat şi alui Sos care este ANK- spiritual lui Iisis. Acolo era idolul lui şi a pus înaintea lui ce eraurâcios, ce era oprit acelui idol. Nimeni nu la văzut şapte ceasuri, iau pus câlţi înurechi şi nu a avut mâni să se apere. Iau hulit slava şi iau spus lucruri urâcioasepotrivit cu slava lui şi rangul lui în lumea zeilor .Şi n-a avut urechi să audă pe Ieşua şipe Lazăr. Nici gură vie vie ca să cheme pe preoţii acelui idol.15.În altă zi, după ce Iisus a isprăvit cu muncile care le făcea ca să cruţe pe Iosif şi peMiriam mama lui de ceva necurat şi de orice lucru ruşinos pentru iudei. Au mers laceremonia lui Happy Zeul Nillului, Şoim cu cap de Crocodil .Era Neket (iarna)anotimpul polios al inundaţiilor şi era orz de apă, linte şi peşte din beşug şi fructe şipapyrus. Lazăr a luat pe Iisus şi au mers să pună făclii aprinse între degetele sfântului
 • 53. zeu Happy. Un crocodil bătrân a cărui lungime era de trei care de luptă egiptene ,ferecat cu aur şi cu pietre scumpe.16. Lazăr fiind fiul Preoteisei lui Sobeck ştia taine şi lucruri ascunse depre zelii acelorlocuri şi au intrat într-o tainită , o trapă sub burta crocodilului. Şi când era slujba maisfântă , mai aprinsă pentru egiptenii crocodilul înebunise de durere. Şi a început săarunce cununile de pe el şi aurul şi pietrele scumpe. Mulţimea sa speriat gândind căeste semen rău, dar Lazăr şi Ieşua râdeau înfundat în căuşul pumnilor.17. Lazăr ia zis:Vezi Ieşua !- Aici este un izvor al Nillului , darn u izvorul lui. De aici vinetoată apa lui. Dincolo este un canal care duce un sfert şi o varsă în Marea Menonen(Marea Grecilor). Happy şade pe o parte iarna şi atunci apa iasă şi inundă luncileDeltei. Vara stă pe partea cealaltă şi nivelul apei scade şi se varsă în mare. .”18. Apoi iau pus pocnitori cu sos de katara care fermenteză şi bubuie când aregaz . Şi Lazăr striga dintr-o dudă de piatră aurită :” Poate acum ve-ţi întoarce slavalui Horus pentre Ra, căci a Lui era iar voi vă închinaţi la slujitorii Lui. Poate Set şi-arâs de Happy, Geamănul Mântuitorului. Poate Ra în supărarea Sa, sa veselit. Dacă l-aţicunoaşte pe Happy aţi şti ce este a lui şi aţi cunoaşte ce I se întâmplă, dar vă închinaţica vitele la ce nu cunoaşte-ţi doar pentru că aşa-I tradiţia.”19. dar dacă pe Happy nu-l cunoaşteţi atunci prin acesta mărturisiţi că nu aveţi pe Racu voi căci nu L-aţi cunoscut pe Horus. Căci lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Întâiioameni când sau despărţit de Dumnezeu , au uitat şi au dat slavă unor lucruricaraghioase pe care nu le cunosc, nu ştiu absolute nimic,nici nu pot ca să lestăpânească. Iar lumea când sa pomint născut şi sa înmulţit n-a cunoscut pe Dumnezeu.“20. Apoi a luat din racla unui sarcofag un fragment de meteorit cu electron şi cositor,la pus în faţa crocodilului cu iuţeala:şi şi-a tras mâna şi dumnezeul lor a murit. IarLazăr le-a strigat:”Acum că acest dumnezeu n-a avut viaţă în el şi a murit , cui vă ve-ţiînchina? Ve-ţi minţii pe copii voştri aşezând aici alt crocodil?21. Întoarceţi-vă lui Ra şi amintiţi-vă de zilele în care Set a ascuns soarele, a acoperitpământul cu neguri , cu arderi, cu gazelle şi cu întuneric şi de Horus care a făcutsoarele să răsară iarăşi şi a suflat în lume viaţa LUI! A turnat ape vii, ape curate şi aumplut pământul cu ape, ape dulci , nu ape otrăvite precum apele lui Set. Nici amarenici sărate .” Şi ei credeau că le vorbeşte BA-ul lui ANK ( Sufletul lui Horus) Sau voceaVieţii şi erau confuzi şi o teama a umplut mulţimea în acel an.22.În zilele următoare trecerii anului, Lazăr a strigat la sărbătoare din postului luiNehut, : “ Duceţi mai cu vlagă şi onoare pentru ceruri corabia lui lui Osisris şi Anubis.Căci grea este osânda voastră în lumea de Apoi!” fiind fiul preotesei lui Sobeck lauascultat crezând că prooroceşte. Dar Lazăr umplea barca cu greutăţi de plumb şi cu tot
 • 54. felul de lucruri cu care oamenii păcătuiau şi se slujeau de ele pentru fărădelegi. Ca să-şirâdă de ei şi de protia lor.23 Când preotul lui Osiris şi-a dat seama că barca cântăreşte cât un elefant African,ia strigat :” Lezir, pentru ce îţi râzi de noi ?” Eşti azi un Bes(Spiriduş urât mirositor) şi-un Anuket (demonul şicaniilor).pentru noi şi pentru Egipt.” A doua Epistolă către Filipeni şi Agopeni, Ucenicului Policarp ,ucenicul Sf.Ioan Teologul Carte EX.Canonică fostă canonică şi exclusă din Canonul Bibliei laConciuliu de la Smirna şi Milan (fără motiv real).A făcut parte din Noul Testament.Nr. De capitole: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]Capitolul I. Lăudând pe Filipeni. Capitolul 1
 • 55. 1 M-am bucurat mult cu voi , o fericire negrăită, adevărată întru totul în Domnul IisusHristos, căci aţi urmat exemplu de dragoste adevărată şi aţi făcut toate acestea doarcând v-aţi amintit de El.2 fapte care vau urmat şi vau însoţi între alţi fraţi lanţuri puse de necredincioşiprefăcute în lanţuri de iubire, ornamentate de sfinţi cu montura martirajului lor şi cumărturia lui Iisus Hristos, lumii păcătoase,3.care sânt în adevăr cununi împărăteşti alese din timpuri străvechi de Dumnezeu şide care împăraţii încă n-au avut parte.4. Cununa harului Dumnezeiesc de a alege hotărât rădăcina care vă osândeşte acum, înlume;rădăcina cea puternică a credinţei voastre despre care se vorbeşte zilnic întrenecircumcişi şi păcătoşi în stabore în pieţe în în secretariatele marilor dregători.5 Că deşi de mult a plecat din carne , înapoi la Tatăl Lui şi sa mutat în Duh locuind cunoi în toate zilele.6.La fel de multă vreme din cei doisprezece ce umblau cu El au plcat demult, totuşirăbdarea vostră în a stăruii şi-a cere plinătate Puterii Lucrării lui Dumnezeu, rodeşteacum în Dumnezeu7 la Domnul Iisus Hristos ,care pentru păcatele noastre a suferit moarte de tâlhar ,blestemat ca Amăgitor se făcu blestem ;şi păcatele noastre le-a purtat asuferit moartefiind despărţit de fraţii săi la mijlocul anilor Lui.8 Dar pe care Dumnezeul Lui şi al lui Avraaam la înviat din morţi, a înviat LegământulSău cu David şi a rupt legăturile morţii şi ia dăruit chiar Moartea, ca .să-I deschidă caleadin mormânt.Căci n-a îngăduit ca UNSUL SĂU să vadă putrezire şi nici legătrurile morţisă-l adoarmă în Adânc(Şeol).9. Deşi acum nu-l vede ochiu şi-ai avea tendiţa şi L-ai pomenii ca pe-o legendă spusădemult de bătrâni, totuşi dacă-I întreba Moartea, la ea între cei ce-au putrezit:-nu este.Deci voi crede cu credinţă deplină şi se bucură sufletul meu cu suspine negrăite ,cu ofericire deplină de Gloria Celui ce a biruit lumea şi păcatul ei aprins.10. În bucuria această vă voiesc, în dorinţa de multe lucrări ale vieţii din pornirilecurate omului dorind a intra şi voi în Împărăţia Duhului ştiind că prin Har sânteţimântuiţi , nu prin faptele voastre, dar cele din urmă merg înainte voastră şi mărturisesccă aţi vegheat şi aţi lucrat roada Duhului:- a celor chemaţi prin Voia lui Dumnezeu prinIisus Hristos.
 • 56. Capitolul II.-un îndemn la virtute.Capitolul 21 De aceea fiindcă Harul dintâi este binecuvântarea din coapsă, Cel dintâi Har turnatomului , mai înainte lui Avraaam.2 Aşa că nu vă spurcaţi trupurile ci vă sfinţiţi zilnic şi după cum este scris “SlujiţiDomnului cu frică pentru mântuirea voastră.3.Căci nu sânteţi născuţii Lui, ci înfiaţi va născut iarăşi.4.Ca să uite mânia ce o avea împotriva voastră.5.Voi cei iubiţi de Dumnezeu acum : - de la facere lumii sânteţi căutaţi de mâniaDomnului ca să vă piardă şi să vă şteargă din durerea inimii Lui.şi să uite că L-aţipărăsit pentru desfrânarea cu slugile lui,6. focul şi ,vântul şi apa, tunetul şi fulegerul, valul şi fiertura vulcanilor:- nimic altcevadecât nişte puteri cereşti . Aţi lepădat Creatorul odinioară pentru creatura lui,închinare la îngeri, la piatră şi la menul din pădure, la aurul şi la argintul care erapentru plata voastră şi pentru slava pământească a Casei Lui.7. Căci şi cei care goi , înspăimântaţi de ceasul profeţit, fugiră şi sau lepădat de El: -nu în zadar vă predică acum, nici ca să ducă în confuzie lumea pe o calea a rătăcirii.Cei ce lepădara hainele apostoliei, şi se ruşinară de cununile împărăteşti de sus aucăpătat iertare şi ca la început slujba lor, căci nu ueste nici un om vrednic , niciunulneprihănit zice ,proorocul8.Că tocmai ei au ridicat atâta număr de mulţime de au crezut în El, le-a dat să mânce,deşi nu aveau gătit nimic şi nici mâncare în ascuns şi ia săturat , le-a dat să bea celorînsetaţi ; departe îndeajuns de apă , pentru o mulţime mare.9 Şi mulţimea acesta sa ridicat în demnitatea ei umană, în dreptul libertăţii ei slobozitădin lanţurile păcatului .În libertatea acestă au crezut ei în Iisus Hristos cel ridicat dinmorţi şi iau da slavă, fiindcă o avea.10 Ca om a biruit având un tron la dreapta Puterii lui Dumnezeu, nu dreapta ta, care să-Ifie stânga lui ci tronul ceui ce are toată putere în ceruri sus şi jos pe pământ. Căci
 • 57. biruind, la El toate lucrurile sânt cu putinţă.El locuieşte în Duh, El vă slujeşte vouă înDuhSfânt, căci El va ales pe voi şi nu voi pe El.11.El vine ca Judecător al celor vii judecând-ui cu toate cele din ascuns , prin luminaochilkor lor văzând ce-au făcut şi câştigând osândă.12.Iar cei morţi din timpuri străvechi, vor ieşi afară din morminte ca în vremea tinereţilorlor. Căci Domnul ştie şi pe cel uitat , şi pe cel din adâncimile surpate .13Mulţi vor ieşii chiar în casele voastre vor cina cu voi şi vă vor sta înaintea ochilor,cu adevărul acesta înfricpşător pentru voi. El este Viu! Şi El le-a dat viaţa acesta carenimeni nu le-o poate lua.14.Sângele său va cere de la Dumnezeu în Ziua Judecăţii, pe cei necredincioşi luiDumnezeu care n-au crezut măcar lucrările Lui şi n-au voit să credaă-n lume, în ACELAcare L-a trimis. Le va cere sângele şi viaţa lor care este în sângele lor.15. dar El se va arătat ridicat din morţi în capul oştirii morţilor de mult şi în fruntea celorieşiţi din morminte. Şi vă va ridica din morţi pe cei adormiţi atunci şi într-o clipă cei vive-ţi fi preschimbaţi, şi trecuţi din putrezire în neputrezire. Cerurile de acum şi lumea eivor trece cu troznete mari şi gamete grele.16.Dar cei cei L-am iubit vom moştenii cerul nou şi noul pământ dacă vom face voia Luişi vom avea în noi dragostea Lui să păzim poruncile lui Dumnezeu şi să avem în lumemărturia lui Iisus.17. ceea ce El a iubit mult şi ia păzit cât era în lume om cu trup;pe oricine se fereşte delăccomie, de dezbinări, de iubirea de bani peste necesarul trăirii, de vorbirea de rău şide mărturia mincinoasă , de tot ce este fals în oameni.18. de a întoarce răului cu rău, de orice crime, înjurături şi blesteme , de secte şi dealte amăgiri care nasc certuri şi violenţe19.şi de cei ce-au judecat pe fraţi cu judecăţi grele, pe mulţi iau dat morţii şi nu le-auridicat nicând popovara(pedeapsa).20 Ştiind ce spune Domnul nostru:” Nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi! Căci cu cejudecată ve-ţi măsura, cu aceaşi ve-ţi primi înapoi !”,”Cui ve-ţi ierta iertate le vor fi ,în lume şi în ceruri şi cui faceţi milostenie întăriţi Împărăţia cerurilor care este înascuns.21.Ferice de cei săraci în duhul lumii acesteia, şi ferice de cei prigoniţi pentru dreptatecă a lor va fi împărăţia cerurilor!” Spunându-vă acestea vă proclam aici Parousia(Prezenţa Domnului!).
 • 58. Capitolul 3Capitolul III.-Expresiile de nevrednicie personală.1.Este cineva în Cetatea Filipe, având Duhul Sfânt şi să mă dovedească impostor ?2. De lângă Ioan mă ştiţi căci de la el am primit ucenicia apostolică, şi învrednicirea fără dezminteală de a nu amăgi, de a nu rătăci de a nu nu pierde, măcar să vă las în pace de pot să văajut , căci în necazul cel mare, măcar să nu vi-l sporesc mai mult.3.Aşadar vă spun în curând ve-ţi vedea pe DOMNUL , mulţi nu ve-ţi adormi şi neamul acesta deoameni nu va trece până când nu-l ve-ţi vedea pe slava norilor , în fruntea celor înviaţi din morţi.4Şi până nu ve-ţi vedea mormintele deschise.5. Cât despre voi nu ve-ţi avea trebuinţă de morminte căci unde vă duceţi voi acolo esteDOMNUL vostru!6. Aşadar măcar că nu iau nimic pentru mine, dacă ve-ţi da orfanilor sfinţilor ,pentru fiii celor cesau mutat la Domnul , pentru Hristos o faceţi, dacă ve-ţi cinsti pe văduvă fără să căutaţi în ea ocurvă, ori o slugă, ci pentru surorile voastre tot ce faceţi lui Hristos vă spun că faceţi!7 Şi legând rana nu în chip uşuratic, îţi spun că pe Iisus l-ai tămăduit , ai legat ranaVindecătorului şi-ai acoperit rana celui ce în rănile lui ţi-a adus pacea cu Dumnezeu. Crednic eştide DOMNUL Diocet fiul lui Silvanus!.8 V-am spus acestea fiindcă voi m-aţi invitat la acestă Agapă şi la acestă lucrare frăţească. Acumcum vă spune Ioan şi Pabvel, cercetaţi mai întâi de toate toate duhurile,” Akrostartos şiKalipossar fiul lui Euclidiu ridicaţi dintre voi iscoadele, anume pe Carmiu şi Leuciniu peAgafilon şi Merttaparius şi pe mai marele Porcius din partidada lui Celsius vrăjmaşul luiHristos .9. Cinstiţi-ii mai întâi ca să spună împăraului cum sânt perţuiţi solli celor încornonaţi. Să nuuite nicicând că Cerul le- rânduit coroana , hotare şi steagul şi ceasul de domnie şi debunăstare, anume cât va domnii unul şi când il va lua celălalt. Căci a Domnului sânt împăraţii ţiîmpărăţiile şi toate dregătoriile cu stăpânii lor cu tot.10. Ridicaţi-vă acum şi daţi din zeciuala DOMNULUI o parte , partea cezarului, ca să ştieîmpăratul în ce casă este şi din a cui mâini dumnezeieşti mănâncă. Căci vă spun pentru că nicieu nu aş fi cunoscut o astfel de înţelepciune , dacă sângele şi carnea m-ar fi pus să caut.11.Că din nici o altă parte nu poate venii o astfel de înţelepsciune decât de la Sfântul Duh, DuhulAdevărului începătorul tuturor duhurilor , curate şi necurate, care erau cu El şi la El înainte decădere.12. Ridicaţi acum pe Silviu Alastrapos şi alungaţi-l căci sa înhăitat cu Celsius ca să nimiceascăpe Hristos, şi prin mâna lui pe fraţi. Dar nu înainte de ai spune, celui ce face pe om să vadăatomii sub lupa de sticlă tot ce este întru microcosmosm. Să se înfăţişeze Bisericii şi să aratelegătura lor.
 • 59. 13Căci elementele stau şi nu se împrăştie la porunca DOMNULUI . Iar mărturia noastră este căenergia în mişcare face rostul elementelor şi nucleul lor. Cine va prinde Duhl în mâini fără să-Iscape printer degete ca vântul ?14 Şi spuneţi sfinţilor din Ierusalim să nu-l primească , până nu se pocăieşte celui pe care L-aalungat, pe care la întristat , căci acesta nebun din pântece a alungat pe Duhul Sfânt.15 Aduceţi-vă aminte de Pavel cât ere viu, mai înainte să vi se trimită piele lui în Derbe, Tars şiFilipe, ca veşminte, mai înainte să fi fost fiert ,a dăugat în pucioasă încinsă ,mai ănainte de a ficrucificat. Cu câtă precizie va învăţat el Adevărul, chiar şi aceste lucrui , despre care Celsiusspune că vă sânt oprite. În prezenţa celor ce au fost apoi rânduiţi la păstorirea turmei lui.Aşadar , păstorilor nu bateţi olile şi nu le mâncaţi grăsimea , ci fiţi vrednici ca azi, ca atunci cândpăcătoşii v-au îmbrăcat cu Pave ca să zică că mâncaţi carne de om.17 Aşa am făcut eu, iar cât am lipsit v-am întărit cu o scrisoare , pe care dacă o cinteşti cum amscris eu, nu cum ai voii să citeşti tu , cu după înţelesul Duhului Sfânt a celui ce spune şi nu acelui ce ascultă;- ve-ţi găsi în tote mijlocale de a cosntrui pe stâncă credinţa voastră, care esteplină de speranţă şi de ştiinţă şi orice fel de pricepere izvorâtă din Dumnezeu.18.Care este precedată de iubire şi îngăduinţă faţă de cel căzut, de cel slab şi faţă de aproapelevostru, o dragoste deplină pentru Dumnezeu care va turnat deplin când aţi cerut: -şi nu oparte.Asemeni lui Hristos Iisus Dmnul nostrum de la care sa luat şi de la care vi sa turnatvouă.Că în Numele Său aţi primit.19. Căci dacă cineva dintre voi se va socotoi duhovnicesc lăuntric, locuit de aceste haruri ; sănu le oprească pentru el având porunca adevărului ca să împlinească dreptatea lui Dumnezeunu cu slăbiciunea omului ci cu Puterea lu Dumnezeu ascunsă în unii oameni. Făcând aceste pefaţă depărtează prin harul dragostei tot păcatul, acea dragoste din Dumnezeu, care nu sebucură de rău şi de nelegiunire, iară fără aducere aminte şi nu osândeşte ce era pierdut .20 Dacă cineva va stinge şi va opri lucrarea Sântului Duh , este mai bine să meargă în oasteaîmpăraţilor lumii. Căci va suferii măcelul fără mântuire şi fără de cununună. Căci toţi împăraţiilumii au în gând să dea puterea Fiarei şi ca să vă piardă. Hotărât este acest lucru.21Ca unul care sa încumetat să pună botniţă gurii Sântului Duh, ca la sclav şi ca la vită. Iată căvă spun pe faţă şi nu vă ascund că darurile nu au încetat şi nici apostolia, căci lucrarea SfântuluiDuh nu sa stins şi n-a ţinut cât au trăit Apostolii, ca să nu se bucure Răpitorul acestei lumi şiStăpânitorul veacului acesta.Evanghelia acesta trebuie să ajungă pe tot pământul , la oriceneam ,seminţie şi limbă până la cel mai disreţuit trib Apoi va veni Fiul Omului, căci nu nu va-mamăgit!Capitolul 4Capitolul îndemnuri IV.-Diverse.
 • 60. 1Nu uita, că dorinţa de a fi apreciat stă în preţul ei şi puterea -n lume este aurul şiargintul. “Iar iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor!2. Nu iubiţi putere lumii, şi nici preţuirea ei,chiar pentru lucrările cele mai bune.Căci ceicare iubesc banul caută puterea care o adduce el, începutul oricărui prăpăd, venit de laun vânt mic.3.Ştiind prin urmare, văzând tâi mâinile acestui mic prunc azi, încredinţat DOMNULUI,ale cărui mâini sânt goale la venire-n lumea, în acelaşi fel veţi ieşi din ea, căci nu aţiadus nimic în ea şi oricea-ţi face nu puteţi lua nimi din ea.Afară de sufletul vostru.4 Îmbrăcaţivă aşa cum vau învăţat şi apostolii cu armura dretăţii şi pa cap cu coifulmântuirii:-mântuire bună să ne păzească puţina minte şi să ne înveţe în primul rand penoi înşine să mergem pe urmele Lui şi să umbăm în căile dreptăţii, în păzire deplină aporuncilor DOMNULUI.5.Apoi învăţaţi cei ce vaţi scos nevestele la plimbare, la o agapă şi o mulţime ca săuite de plictiseală şi de cicălealla că sau înşelat în aşteptări cu privire la voi şi voi la ele:şi să rămână la cele poruncite de domnul să caute dragostea dintâi, neprihănirea şipuritatea iubitoare şi tabdreţe , gingăşia care este în firea femeii iubitoare de soţii lor şide copiii lor, în tot Adevărul scris.6 Şi de a fi între ele în castitate şi egale fără nărav, fără curse şi fără vicleşuguri ascunsespre cădere.spre a vă instrui copii şi ai învăţa poruncile DOMNULUI spre a îmbătrinii ,fără capul plecat acoperit cu învelitoarea DOMNULUI şi nu cu ruşinea străzii şi a zidurilornecurate a cetăţii Filipe. Unde dacă nu sau vărsat sânge pe creste lor sau făcut curviiascunse la umbra lor.7 Învăţaţi-vă văduveele să fie smerite şi discrete rugându-se continuu şi păstrândcredinţa DOMNULUI, fără pofte ascunse, fără glas ţăfnos şi clevetire străine de orcebârfă şi orice vorbire de rău. Rugându-se domnului pentru ele toate cele văduve, chiarpentru toate femeilile şi pentru Adunare vie a Bisericii lor. Stand departe de aventuritrecătoare cu bărbaţi în ascuns, de mărturia mincioasă, de hulire, ori clevetrire,departede bârfă, căci ele sânt altar de rugăciuni pentru cei mai tineri care ziua lucreazăstăpânilor lumii de-acum.8.Ştiind că Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile în chip limpede şi orice este ascunsvede clar, căci nimic nu este ascuns de El şi nu se poate ascunde nimic, nici pofte şipervesiuni, nici alte porniri necurate, nici ură, nici pizmă nici un raţionament logic carespurcă şi firea şi Duhul. Niciunul din secretele intime din lucrurile secerete ale lumii nueste ascund de Dumnezeu.9 mai rău, voi care aţi cunoscut bărbaţi nu învăţaţi femeile tinere urâciuni şi nu stricaţifecioria fetelor din casa DOMNULUI. Păziţi-vă să luaţi în chip nevrednic cinaDOMNULUI , trupul şi sângele Luis pre osânda voastră.
 • 61. Capitolul 5 -taxele de diaconi, tineri, şi fecioare.1. Şi ştiind că Dumnezeu nu se lasă batjocorit ar trebuii să ne îngrijim în chip vrednicoriunde de slava Sa şi de prezenţa Sa.-Parousia .2. În chip asemănător diaconii ar drebuii să fie curaţi cu totul înainte feţei plină dedreptatea a DOMNULUI , slujind fraţilor la meselele lor de bucurie ori de jale. Căcihrănind şi săturând, pe Hristos lau îndestulat, pe Iisus L-au hrănit, lui iau potolit setae,căci pe El Lau săţiat.3. Ei fiind primii văzuţi de lume de de dumnezeii lor în purtare , după faptele celor cevestesc Evanghelia Păcii şi a Mântuirii tututror. Şi nu se cuvine să se culce cufecioarele , nici cu femeile măritate, nici să fie iubitori de bani, nici băutori de vin până lala comă şi la vărsătură,4. ci echilibrat , temperat înfrânând-uşi mânia şi greutatea pumnilor ,fiind plin decompasiune şi evlavie, de milă nu de scârbă, de mila care ridică şi care nu înjoseştedemnitatea omului viu.5. Harnic şi spornic în a înmulţii puţinul , pentru casa lui şi pentru cei mulţi. Gospodar şinu risipitor, dar nici iubitor de arginţi ori de aur, fără care , fără cai înfocaţi, greu destăpânit, umblând pe jos ori alătui de măgăruşul său asemeni DOMNULUI lor şi a celorce-au trăi cu el şi care Lau mărturisit lumii.6. Dacă vă rugăm să ni-L prezentaţi în spaţiul public ori imperial , pe DOmnul nostrumîn acest fel, vă cerem noi prea mult?Căci vom priimii negreşiit înmiit şi case şi şi vite şifraţi şi surori în Împărăţia Lui, chiar din lumea acesta începând aşa cum ne-a făgăduit.Că ne va da şi ne va ridica din morţi şi dacă trăim astfel să fim demni de EL,căcinegreşit noi vom împărăţi cu EL.7. Acestea ne-au fost încredinţate nouă şi noi încă credem în ele. În mod similar cu Iisus,fiţi voi care iaţi născut ca Iosif şi ca Maria şi lăsaţii pe tineri să umble, să lucre să fiepărtaşi cu voi la bucurii şi la întristări de mici, îndemnaţii spre sfinţenie şi puritate şi săţină în frâu orice rău .8. Pentru că acesta este binele lor să fie tăiată de orice sămânţă de poftă necurată dinpoftele care sânt în lume, nu zic de foftele fireşti, a mânca, a bea, ori a dormii ,aplângeori a râde, a se însura , ori a iubi la început, ci de cele care le aduc duhurile necurate şistricarea minţii.9. Pentru că orice poftă este un soldat legal a oştirii Celuilalt, ori un centurios, fiindun venatus iscusit, ori un comdonius cu falangă contra Duhului lui Dumnezeu din noi.
 • 62. 10. Mulţi au învăţat că aceste lucruri alungă pe Sfântul Duh. Nu iubiţilor , ci pe noi nealungă, de despart de Dumnezeu, ne strică templulul Duhului Sfânt şi ne lasă casapustie. Dar singurul care rămâne să lupte este Duhul Domnului.11. Deci după cum este scris de Pavel şi de Petru, vă întăresc aceleaşi lucruri caporunci:” Între voi să nu fie găsiţi nici curvari , nici malahi ( gladiatori de bună voie) , nicimercenari din gut, care au plăcerea uciderilor.Nici homosesxuali, nici lesbiene nici ceabuzează de ei însuşi şi care fac astfel de lucruri în grupuri largi cu lumea, neştiind şichiar aflând uitând mai repede decât au aflat că erau chemaţi:-dar nu vor moşteniÎmpărăţia Cerurilor.12. 12 Nimeni care face astfel de lucruri care nu hrănesc nici Duhul nici măcar firea, cile spurcă cu totul, să nu fie chemat la slujba aceasta, nici cine a început , să fie oprit şisă nu-l primiţi deloc.căci este urât după orice fel de religie , după orice fel de înţelegereeste urât.13. De aceea să se abţină de la atsfel de lucruri ,plăcute lui Cibelle şi lui Nectarine şichiar unele Vestale ale sabinelor , fac astfel de lucruri la începutul liabţiilor.Toţi carefaceţi ociectul acestei ungeri,şi acestui har, fie preoţi, fie păstori, fie prezbiteri ,fiediaconi ori ucenici-evanghelişti,căci aţi murit faţă de aceste puteri cereşti alungate dinlocurile sfinţeniei lui Dumnezeu.14. Căci odinnioară eraţi păgâni şi fără mintea liberă :toate aceste puteri vă înfricăşaucu evadarea lui Kronos din Tartar, ori acestui Kronos, Tatăl zeilor, mai vechi de ani şizile decât ei,15. Începătorul zeilor, Acestuia –I slujiţi. Însă nu Dumnezeu se află în locul de osândă, citoate puterile cereşti amăgite în răzvrătirea lui Satan. Rămâne doar acestora sădeosebească bine şi clar pe Dumnezeul zeilor şi al zeiţelor, pe DOMNUL domnilor,Stăpânul tuturor dregătorilor şi stăpânilor.16. Fecioarele de asemenea trebuie să mergă până la unuire cu soţii lor, în castitate cao obişnuinţă zilnică şi în neprihănire, fără stricăciune.Capitolul 6Capitolul VI.-taxele de preoti si altele.1.Şi lasă preoţii în grija Duhului şi nu orprii lucrarea Duhului, să fie plini de compasiuneşi evlavie şi smerenie firească,milostivi faţă de toţi şi toleranţi cu celalţi din alte neamurişi alte religii, până la vremea hotărâtă de Dumnezeu.Vizitând pe bolnav, pe olog, fiindochi orbului şi ureche surdului, făără să arunce în indiferenţă orfanul şi în nepăsare
 • 63. văduva,căci sânt prevăzute în porunci şi atingând-uvă de ei vă atingeţi de lumina ochilorlui Dumnezeu în lume.2.Abţinerea de la mânie în ce priveşte persoanele neplăcute, cele nedorite , mai ales pecele nesuferite şi provocatorii a căror slujbă este să caute vină penală între fraţi ca să-Iarunce în temniţă şi ănaintea dregătoriilor lumii acesteia. Să se ferească de judecatanedreaptă şi să se ţină deoparte de lăcomie, căci socotind că are nevoie de toatelucrurile are să vadă că are nevoie de tot mai puţine din cele ce şi le-a dorit.3. să se abţină de la credite să-şi uite împurumuturile dar nu şi datoria,căci aşa sânteţiprinşi în lume, precum sânteţi prinşi în ceruri.Lui Dumnezeu îi datoraţi toate şi lumea şiplăcerile cele bune care hrănesc şi bucură,aerul şi suflare şi viaţa din voi toţi şi dotuşinu sânteţi solvabili ,ca4. să acoperiţi diferenţa între ce vreţi , cât consumaţi, şi că sânteţi datori vânduţipăcatului şi stăpânilor veacului de acum. Neputând plătii dobânda măcar ca să scăpaţiînapoi la libertatea copiilor lui Dumnezeu care va iertat datoria.Şi că acum deşi văruşinaţi sânteţi sub dobânda cezarilor pe dreptul cel adevărat şu sub o datorie de păcat.5 Căci dacă DOmnul ne-a iertat nouă toată datoria, ba mai mult ne-a dat iarăşi stăpânirealumii pe mâini,fără să fim în putere deplină acum şi noi trebuie să iertăm datornicilornoştrii, mai întâi sclavilor, labori , secudari, celor ce sânt private şi miniştrilor dincasele voastre şi purtaţi-vă cu ei ca şi cu nişte fraţi, egali cu voi Că nu le îndoiţidobânda deficitului, căci au acoperit mai mult decât consumă de opt ori şi de zeceori şi-a plătit preţul de sclav. Însă tot nu-I sloboziţi şi îi împingeţi în noi datorii şi îi ispitiţila credite.6 Nu uitaţi că toţi trebuie să ne înfăţişăm la scaunul de judecată a lui Hristos, fiecaredând socoteală despre el însuşi, ăn dreptul său. Din numărul de doi denari, câţinetioni îi scădeţi pâinea, lintea, fructele şi , prţul pe învelitoare, pentru câte ceasurilucră sclavul, în care deficitul este preţul împrumutului şi cu dobânda. Hristos văspune în cinci luni şi înb a şaptea sloboziţii , însăp nu cu mâna goală, Că şi-a acoperitdatoria şi dobânda şi preţul de sclav şi pe restul anului daţi-le plata înapoi că vă sântfraţi şi nu duşmani.7 Să ne slujim unii altora în unitate cu El, cu frică chiar aşa cum El Însuşi ne-a poruncit,ci chiar ne-a rugat cu limbă de moarte, nici nun e-a mai numit robi, ci El ne-a iertatdatoria, ne-a numit prieteni şi fraţi , în acelaşi fel şi Duh, apostolii care au predicatEvanghelia, ca şi proroocii evrei dinaintea naşterii Domnului a venirii Lui ne-auînvăţat :”- să fi zelos în orice lucru bun care mângie, satură şi aduce bucurie păzind-une de la orice cause penala , obiecte de infracvţiuni cu probe clare şi pricină de noiîncarcerări şi noi valuri de persecuţii .
 • 64. 8. Pornită de la fraţii mincinoşi, iscoade şi provocatori strecuraţi ca să tragă pe oameniîn confuzie şi eroare penală , şi o viaţă cu act civil zadarnic , fără roadă , fără numebun între oameni. Făcând calea acesta să fie vorbită de rău-Capitolul 7Capitolul VII.-Evitaţi Docatae, şi de a persevera în post şi rugăciune.1.Pentru că oricine nu mărturiseşte că Iisus a venit în trup acela este Anticristul, acela caretăgăduieşte originea Lui, om născut sub Lege în ce priveşte făgăduinţa iudeu. Şi oricinetăgăduieşte patima lui pe cruce şi oricine neagă martirajul Lui pe cruce a a sutelor de mii degalileeani şi iudei acela este de la Diavolul:-2.nişte perverşi care fac oracole, cu auguri şi iuris future mincinoşi cu flamenis(preoţi) dintagma lor, oracolole despre tainele DOMNULUI calculate,socotite şi păstrate de ei după poftelelor, însetaţi de puterea de a domina, dincolo de carne, chiar mai departe în duh, că nu există nicio înviere. Vă spun că el este omul păcatului ,întâi născutul lui Satan.3 De aceea părăsim vanitatea lor şi multe din doctrinele lor false şi să ne întoarcem la cuvântulcare a fost până la noi , dovedit, în Israel, verificat în foc şi în robie până la moartea pe cruce a Luişi-a multora acolo între sfinţi.4.Pentru început este limpezimea rugăciunii şi perseverenţa în post de la răutate şi foftele lumi şirepaus alimentar după putere fiecăruia ,în dreptul său,rugând-une dar darn u fără Duh,nici mult,nici cu bolborosiri repetate , nici cântâri urlate, ci potrivit de scurt după caracterul luiDumnezeu, ca să nu ne dea o lucrare de rătăcire;5şi să nu ne conducă către ispite şi să ne abandoneze acolo, uitând de noi! Căci este aşa cum aspus DOMNUL”Trupul în organelle sale este dispus şi râvnitor în vlaga sângelui , dar este slab,oricâtă râvnă are duhul nostrum!”Capitolul 8Capitolul VIII.-persevera în speranţa şi răbdare.
 • 65. 1 să ne întărim pentru vremea lui şi să perseverăm continuu în speranţa nostră privită cao boală care nimiceşte firea;şi să păstrăm în chip serios neprihănirea dăruită prin Har,care este în Iisus Hristos. Care a purtat păcatele noastre pe pririu lemn de copac , nudoar patibulas ci stipes.2.care nu a făcut nici nu păcat ,El însuşi, nici nu a fost găsit vicleşug în gura Lui, pentruaceea sa grăbit Diavolul care este Samael, să-l curme, să-L stârpească la mijloculanimlor Lui,căci Acesta, fiul Mariei nu avea tată pe Diavolul, şi sa temut ca lumea să nuvadă puterea din sămânţa femeii.3.Căci Sămânţa acesta a indurate pentru noi toate lucrurile şi lea suferit cu noi asemeninouă în aceaşi fire de carne ca noi toţi,pentru ca să trăim noi toţi în El.4.Pentru că având în El un model viu,mai mult decât un întemeietor de religie, şi mai susca un profet, să avem pilda de Lui de suferinţă şi îndelungă răbdare,dar nu lipsită defapte.Pentru că El ne-a pus acest exemplu, care pare chin, dar totuşi este dulcealibertate,întâiul drept al omului, căci viaţa lui îi este har.5. Pentru că am crezut că este de bun simţ a ne purta unii altora durerile şi încercările ,nu de a socoti pe DOMNUL Slavei sclav hamal şi cărător de poveri.Capitolul 9Capitolul IX.-Patience inculcate.1. Vă îndemn în toate să daţi ascultare la Cuvântul Mântuirii noastre de obşte plin deneprihănire şi să exercite toată răbdarea, precum L-aţi văzut în vaţa ochilor voştri,2. nu numai asemător lui Ignaţiu cel binecuvântat şi a lui Zosimus şi Rufus ,mereu lavoi alergător, dar asemenea altora de pe locurile din spate căora nu le vedeţi roada înSfântul Duh, asemenei între altele lui Pavel , ei fiind ca şi restul Apostolilor.3Acest lucru să-l faceţi având siguranţa că toate aceste nu sau făcut de gura mea, demântuială ca să fie Hristos jertfit în zadar.4.Nu în zadar şi ninci din lipsă de minte a suferit Iisus între voi, nici pentru faptele Sale,deci lucrarea Lui fiind-uvă de folos în credinţă şi în dreptate , vă spun toate acesteaacum , în ceasul potrivit )timp util), în prezenţa DOMNULUI (Parousia Kirie),5. cu care de asemeni am alergat la voi în suflet având de suferit . Pentru că ei care nusânt vii , nu au iubit această lume, în present păcatul ei îngrămădit , ci sau mutat la El.6 nu acum ci dormind într un înviere, având parte de viaţă în veci, nu de moartea adoua.
 • 66. 7 Că El a murit pentru noi, ca să trăiască în noi ;şi de dragul nostru şi-a stricat trupulnăscut după Lege,8 .ca să scoată afară pe Mângâietorul şi să toarne tuturor acelor ce erau din Dumnezeu.9 Şi de dragul nostrum a fost ridicat la cer , ca El să vină. De aceea nu a locuit între ceimorţi ci ia chemat la viaţa LUI.. Îl ştiţi Zostes şi Zigomates şi pe 10 Kainerius care aufost despicaţi în inimă pentru al cerceta , căutătorilor de Hristos ? Socotind o boalăînlăuntru inimii şi a minţii ce împiedică moarte deplină , ci un somn cu trezire apoi,pătimind în faţa Guvernatorului Alexias Keliandro înlocuit de Cassifor.11.Ei au murit în Hristos odată cu El , trăind veşnic Tatălui lor cu care sânt una. Înrăbdare tăcură dureri nemărturisite aşteptând stingerea cărnii şi prefacea sângelui deacum în duh-de viaţă, venic moştenitor a celor de sus.12. Nu din nebunia nici că ar fi băut licori de nălucire , nici pentru ei însăşi, că pentru eia pătimit Hristos. Ci pentru Duhul Adevărului pe care lumea nu îl poate primi.13. Deci , care nu puteţi purta mult, măcar atât să rămână în voi că de dragul vostru afost ridicat din morţi la Dumnezeu, acest Iisus.Capitolul 10Capitolul X.-Îndemn la practica de virtute1.Aţi auzit că Iisus este un Vrăjitor blestemat veşnic pentru hula şi vrăjile Lui, că saridicat ca şi Baalam filisteanul ca blesteme pe Israel şi însuşi el să fie un blestem pecapul lor. Lucruri care le-a auzit şi Celsius şi lea spus în Smirna, în Kome şi Nicrodos,Karpa şi Laodiceea , acum le spune şi aici în Filipe. Dar eu vă întreb, dacă DOMNULmeu,Stăpânul meu este un Vrăjitor ALIENUS BLAMUS, atunci pentru voi cine este SatanDiavolul a cărui nume este Samael? Oare nu îi cunoaşteţi întâi-născututl pe MazdaZoroastruah, întrupat iarăşi prin puterea Satanei ,chiar în zilele noastre Mani, urgendede făcut prin urmare să intraţi în veghe şi în stăruinţă DOMNULUI.
 • 67. 2Starea oficială republicană în imperiul lumii şi în alte locuri la barbari fiind iubireanezdrobită înaintea lui Satan care nu vă poate face nimic, căci încă n-a venit deplinceasul puterii lui.Aşa rămâneţi neschimbaţi în credinţă şi în speranţa fraternităţii, fiindunite una cu alta, adevărul cu dreptatea şi dreptatea cu dragostea, acesta cu credinţa, cublândeţe şi cu celelalte haruri sau unit ca să expună clar şi revelat caracterul luiDUMNEZEU mai întâi arătat lumii în Hristos , în Iudeea, nicidecum în Sama nici înFarsi(Persia) nici în Romiith( Centru Imperial al Romei).3 Ca astfel decoperit lumii Hristosul să fie mărturisit lumii Tatăl,ca nimeni să nu fiedispreţuit în abandon şi nici osândit cu totul. Nu schimbaţi subiectul pentu altul. CăciKirpos Demagus numid şi Euclidul socotitorul, păstrat ca să numere toţi dracii căruiale-a făcut nume şi un loc în lume, el şi Cesius strică Adevărul Apsotolilor, răsturnând peHristos pentru Manias , Maniheul care se crede născut din două duhuri.4.Care învaţă pe oameni că sânt doi dumnezei egali în putere Ahuras sau Jupiter şiSama Manias adică Diavolul Samael, socotit în mintea lor Mijlocitorul oricărei închinăriîntre Dumnezeu şi oameni. Să nu vă fure Diavolul şi ultima brumă de minte , acumcând sânteţi deja mântuiţi şi trăitor în Hristos Iisus.Având în vedere comportamentulvostru şi toată trăirea voastră între neamuri,fără pată. Nici prin tine Papias AlpinulDomnul nu poate fi vorbit de rău, prin tine şi ăn dreptul tău.5.Dar vai de acelea prin care Numele Domnului este hulit. Sobrietate în toate şi bun simţşi echilibru să se manifeste în propria voastră conduită, chiar dacă pe alocuri bucuriileomeneşti înveselesc trupul şi duhu şă nu fie pervertite şinici vorbite de rău, ca altcevadecât “bucurii omeneşti”.6.Căci taina fărădelegii lucrează acum, nu în viitor, iar Omul Păcatului este născut întrup şi I-a vorbit Mântuitorului în faţă, în pustie şi la Templu când a pus o mărturiepotrivită după duhul său”mincinos de la început”.El rage de la Eufrat şi pândeşte de laTigru şi-a vândut Romei cu chirie numele şi numărul şi îl răspendeşteşte ca pe –o marcăbună, ca pe-o amuletă ca pe un oracol. Aşa a făcut în zilele lui Mithra, a umplut pământulpână la barbari cu altarele LUI. Este precum zeul IANUS MALUS.RĂUL CEL CU MULTEFEŢE.7.Eram alături de Ioan, când a scris :” şi numele lui este numărul lui,aceste esete unnume de om SAMA (SWM)-semitic , şasesute şaizeci şi şase.”Căci la picioarele lui amînvăţat.Capitolul 11
 • 68. Capitolul XI.-expresie de durere pe cont de Valens.1 Sânt foarte întristat pentru Velia şi Valens şi soţia lui Lenoria,care a fost cândvaprezbiter pentru că el înţelege şi azi atât de puţin locul care i-a fodt hărăzit înBiserică.Feriţibă asemeni lui Pubianus de orice formă de rău, de orice formă de lăcomie,care l-a atrs în cursa idolatriei pe Valens.2Căci dacă un om se lasă dus de altul şi nu se impune , nu se poate guverna singur,măcar să se lupte, atunci cum poate cârmui pe alţii în diferite pricine şi în alte chestiuni ?Nimici măcar nu sa împotrivit, nici n-a chemat pe fraţi în ajutor, ci ca o slugă născutăoricărei slugărnicii sa dus şi altul la dus.3.El trebuie să fie spurcat, căci aşa sa făcut şi acesta este starea lui spurcat de idolatrieşi va fi judecat ca unul dintre păgâni în ochii DOMNULUI .4.dar care din noi să fie atât de ignoranţi încât să nesocotească hotărâreaDOMNULUI ? ,Pavel când era la voi , când era viu va descoperit pe faţă “”Nu ştiţi voi căsfinţii care sânt acum, ei vor judeca lumea ?”5.Dar mă bucur că între voi nici nu am văzut ,nici nu am auzit aşa ceva,în mijloculcărorora fericitul Pavel a muncit şi a cusut corturi şi care a scris în “Lectura sa cătreFilipeni” “ Sau întors ca şi câinele la vărsătură şi ca porcul la lătruri,”6. unii ca aceste ne arată lămurit condiţia lor subumană pentru care sau născutlepădând harul şi sau despărţit de Hristos”, măcăar că nu vouă vă era scris ci vă erapildă de lectură şi de păstrat înăuntru sufletului .7 Sânt întristat foarte, măcar că mai este Har la Dumnezeu şi li se mai poate acordaiertarea şi la scurtă vreme slujba cu o pocăinţă adevărată şi o mărturie publică.8 .Şi apoi să fie moderat şi tăcut în acestă chestiune, căci este în stare lui Petru dar nu Isa luat apostolia, căci lui Dumnezeu nui pare rău de harul făcut şi nu este om să-I parărău de darul9. lui şi după cum a zis Ioan ăn Smirna, “Nu contează cum ar fi duşmanii, atâta vremerecunosc că au un DOMN cu care sânt în vrăjmăşie şi se predau cu toată viaţa lor! Căcite-a făcut păcatu centurion în legiunea cui nu trebuie!”10. Mai încercaţi cu Valens şi cu soaţa lui Lenoria, măcar pentru Hristos, gândesc cădacă un mădular are durere şi este mistuit de boală, tot trupul este bolnav şi suferă.Chiar şi mădulare care îl resping au suferinţa lor. Deşii îi blesteamă pe la spate şi lespurcă botezul lor ca nişte mebri rătăciţi:totuşi trag nădejde că voi putea salva tot coprul
 • 69. tău.Pentru o astfel de calitate vă ve-ţi edifica singuri. Căci Dragostea nu se bucură derău, nici de cădere, nu pizmuieşte şi uită răul făcut!” Cuvântul acesta era pentru Agope.Capitolul 12Capitolul XII.-Îndemn la haruri diferite.1.Pentru că trag nădejde că învăţând la picioarele ucenicului iubit mult de DOMNUL,Ioan apostol între cei doisprezece şi nu ascund că multe le-a scris eu în locul lui Ioan , laporunca lui şi călăuzit de Sfântul Duh, socotesc că sânt bine instruit în Scripturileebraice, traduse şi la greci, că cunosc îndeajuns adâncimile din Sfânta Scriptură, anumeTaina Fiului Omului şi Taina lui Dumnezeu, ori Taina Fărădelegii- la care încă mulţiviseză să o ştie desluşit şi nu este nimic ascuns , căci mi îmi este desluşit fiindcă Duhulmi-a îngăduit.2Acest privilegiu mi-a fost acordat din ceruri încât să pot să îndemn doi preoţi şi cinciprezbiteri ca să nu opiardă iun păstor pe Kalianov slavul şi scitul Zemos de la Tomissclavul său, viu trăitor fără vină alta decât a stăpânului său. Să răscumpere cinevasclavul pentru mine şi să-l facă slobod.3. Este poruncit în Sfânta Scriptură” Fiţi furioşi , mâniaţi-vă dar nu păcătuiţi” şi iarăşispune Psalmistul şi în Legea lui Israel şade scris” Să nu apună soarele peste maniavoastră, în cartea “ Iată Numele” şi în “ Cuvintele Lui-Dvarim” şi în “Ieşirea stă scris“ Fericit bărbatul care-şi aminteşte…” Acesta cred eu şi cred în Duhul că ar fi cazul cutine.4.Dar Dumnezeu Unicul şi Tatăl Domnului nostrum Iisus Hristos, Una şi de-o fiinţă cu EL,care ni sa arătat OM , Preot veşnic în rânduiala lui Melhisedec te poate zidi pe stânca pecare singur nu ajungi, în credinţă, în adevăr şi smerenie ,umplut cu evlavie şicompasiune, blândeţe şi toleranţă şi îndelungă răbdare şi puritate.5. Şi el îţi poate date un loc şi-un har între sfinţii săi şi pe noi cu tine care credm că înDOMNUL Iisus Hristos, şi că Tatăl Său la făcut DOMN şi L-a înviat din morţi. Aşa darrugaţi-vă pentru sfinţii care sânt în ţară.6. Rugaţi-vă de asemenea pentru regi şi potentaţi şi pentru prinţi şi pentru toţi cei care tepersecută şi te prigonesc şi pentru duşmanii care te-au adus pe cruce şi ai pătimit ca
 • 70. DOMNUL tău, căci şi eu am suferit urcare pe cruce şi am fost scăpat de domnul caroadă duhovnicească, evidentă şi de folos pentru toţi, că tu , şi eu voi fi desăvârşit în EL.Capitolul 13Capitolul XIII.-În ceea ce priveşte transmiterea de epistole.1.Atât tu cât şi Ignaţiu mi-aţi scris că dacă cineva merge în Siria ar trebui să ia şi acestescrisori cu el , pe care voi stărui insistent să ia şi epitola ta. Şi îţi spun , îţi scriu că dacăpersonal voi găsi o opurtunitatea fie prin intermediul celor ce au mers pentru mine,lucrând în cele ale DOMNULUI. Dar vă avertizez:2. Că toţi care îi socototiţi oarecum depărtaţi de Hristos, vă înşelaţi şi vă prindeţipiciorul în laţ.Arameii ca şi neamul iudeilor sânt neam căpos dar fără vicleşug Iarprostia este ultimul lucru care este în casa lor. Socotiţi în aducerea voastră de minte căfungind de Saul, Apostolii au fugit în Damasc, înaintea lor proorocii au fugit la Iavne şiAlepho şi la Gabij în Damasc, care este Al-Yedutuh. toate scrisorile fratelui notru slav cât şi toate scrisorile noastre către Damasc le-amtrimis cum aţi cerut şi sânt la punctual de trecere la Ahujan în Yarmiz poartadinspre răsărit a Damascului la fraţii care sânt acolo. Amintesc fratelui Ignaţiu un lucrumărunt de tot4. Credinţa n-a pornit din Moesia şi nici din Cernipara nu sa întrupat nimeni care să nefie Mântuitor, ci din Betleemulul lui Iuda, altceva n-am ai spune decât că la luat rânvnaînainte şi sa înţepenit în îndărătnicia arameilor. Neam tare care se uscă pe picioare îndureri negrăite darn u pierde luta, într-un fel asemămănător cu DOMNUL lor. Aşa că dece ai cere informaţii şi secrete şi Peşita de la un neam pe care mergi să îl înveţi şi-lsocoteşti fără nici o lumină?5. Toate aceste le subliniez în acestă epistolă să fiu lipsit de vină şi găsit fără dezbinăriîntre fraţi. Dar fratele meu slav mare trăitor în Hristos a năvălit în vântul care-L duce înBabilon şi se va trezi în Madiam la Aqaba.Mai multe informaţii ori taine pot fi obţinutede la Ignaţiu Briancianinov respectate de el însuşi şi nedumerire, că el nu se miră că iaufost date de la cei pe care vrea să îi înveţe.5. Acum să aibe el bunătatea să le facă cunoscute pentru noi toţi. Îi amintes totuşi căînsuşi Saul, Pavel adică a fost trântit de pe cal între statornicia lui Iuda şi încăpăţânarea
 • 71. Damascului şi între două pietre tari a ajuns făină bună , când I sa arătat DOMNUL. Aşacă fratele nostru îi calcă pe urme.6. Aşa că cel zidit bine de Luca şi Toma, cel botezat de Filip odinioară , zic eu binemodelat, chiar aproape desăvârşit s nu îl văd pe roata sirienilor cu fund şi toartă şiun alt chip. Căci Domnul Însuşi le-a zis : “ Îmi ve-ţi martori în Ierusalim şi în Iudeea,7., în Samaria şi în toată Galileea şi până la marginile pământului” Aşa dar din acelelocuri către noi şi cu nici un chip pe dos. Curios aş fi să –l văd pe Avraam dinCernipara şi pe Isaac din tape. Îngăduiţi-mă puţin hâtru (ironic) şi vesel , tocmai ca sănu fie zdrobit. În rest ascultaţi de Ignaţiu cu adevărat este bine zidit, dar ia rămas cevadin firea de slav năvalnic. Luaţi-l aşa la el nu este rachiu, aşa este el şi sângele lui.Capitolul 14.1.Aceste lucruri le-am scris la tine Crescend în Corvus care este în Sciţia , apoitot la tine în casa ta din Filipe, care până în prezent vi le-a recomandat vouă şi nu lerecomand acum. Pentru că că el Opussum Episcopul din Agope a acţionat cu unblestemat printer noi şi cred că de asemenea printre voidovedit fiind un maniheu.2. În plus voi organiza sorţiul pentru slujba lui, de la însuşi sora ta Perifonia, atuncicând vine ea la tine. Pentru mine nu vă temeţi voi fi în siguranţă pe lemn în DOMNULIISUS Hristos, va durea puţin căci e firesc şi mă voi muta pentru voi la Acel pe care l-am iubit.Harul să fie cu voi toţi! Amin3. Ce ş putea adăuga, dacă Iisus ar fi demon, este cel mai minunat Demon şi singurulcarea ne-a dat dreptul să fim fiii lui Dumnezeu şi nu o slugă pervertită pentru zeiperverşi veşnic furioşi pe fericirea pământească a omului muritor.Aşa că iarăşi văspun că de ar fi Demon, este cel mai minunat Eliberator cum în vechime suferiseneprihănitul Prometeu. Aşa că oriunde este DOMNUL meu, căci voiesc ca să fiu şi eu.Chiar în Tartarul zeilor. Păstraţi viu Adevărul acesta,”Când Dumnezeu eliberează pe om,atunci zeii pământului mor şi se sting!”4 Destinul oamenilor este să ajungă în ceruri şi dacă Hristos n-ar fi Dumnezeu, fiiioamenilor ar trebui să caute Un Dumnezeu Necunoscut altul care este libertatea lorcare este furia şi pieirea dumnezeilor. Căci eu vă spun ce este scris: “ Voi sânteţidumnezei, toţi sânteţi Fiii Celui Prea Înalt.!”Amin
 • 72. Epistola Mielului lui Dumnezeu Cuvintele lui Ioan scrise de Policarp ucenicul său.Carte EX.Canonică fostă canonică şi exclusă din Canonul Bibliei laC onciuliu de la Smirna şi Milan (fără motiv real).A făcut parte din NoulTestament. Nr. De capitole: [1] [2] [3] [4]Capitolul 11. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmplecurând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, –2. care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, şi a spus tot ce a văzut.3. Ferice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremaproape!4. Ioan, către cele şapte Biserici, care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui cşi din partea celor şapte duhuri, care stau înaintea scaunului Său de domnie,5. şi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A L
 • 73. ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său,6. şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! A7. Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor bocpricina Lui! Da, Amin.8. „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, CeAtotputernic.9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ocare se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos.10. În ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe.11. care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte, şi trimite-o celor şapBiserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.”12. M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur.13. Şi în mijlocul celor şapte sfeşnice pe cineva, care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picşi încins la piept cu un brâu de aur.14. Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;15. picioarele Lui erau ca arama aprinsă, şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.16. În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele,străluceşte în toată puterea lui.17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine, şi a zis: „Nu te temesunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,18. Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.19. Scrie dar lucrurile, pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele.
 • 74. Capitolul 21. După aceste lucruri, m-am uitat, şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-lauzisem ca sunetul unei trâmbiţe, şi care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ceare să se întâmple după aceste lucruri!”2. Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunulacesta de domnie şedea Cineva.3. Cel ce şedea pe el, avea înfăţişarea unei pietre de iaspis şi de sardiu; şi scaunul de domnie eraînconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.4. Împrejurul scaunului de domnie stăteau douăzeci şi patru de scaune de domnie; şi pe acestescaune de domnie stăteau douăzeci şi patru de bătrâni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe capete aveaucununi de aur.5. Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeauşapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu.6. În faţa scaunului de domnie, mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijloculscaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pedinainte şi pe dinapoi.7. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unuiom; şi a patra seamănă cu un vultur care zboară.8. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi, şi erau pline cu ochi de jur împrejur şipe dinăuntru. Zi şi noapte, ziceau fără încetare: „Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, CelAtotputernic, care era, care este, care vine!”9. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de domnie,şi care este viu în vecii vecilor,10. cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea pe scaunul de domnie, şi seînchinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului de domnie, şiziceau:11. „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai
 • 75. făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”Capitolul 31. Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pedinăuntru şi pe dinafară, pecetluită cu şapte peceţi.2. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şisă-i rupă peceţile?”3. Şi nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschidecartea, nici să se uite în ea.4. Şi am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea şi să se uite înea.5. Şi unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, abiruit ca să deschidă cartea, şi cele şapte peceţi ale ei.6. Şi la mijloc, între scaunul de domnie şi cele patru făpturi vii, şi între bătrâni, am văzut stând înpicioare un Miel. Părea înjunghiat, şi avea şapte coarne şi şapte ochi, care sunt cele şapte Duhuriale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul.7. El a venit, şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie.8. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat lapământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută şi potire de aur, pline cu tămâie, care suntrugăciunile sfinţilor.9. Şi cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fostînjunghiat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, deorice limbă, din orice norod şi de orice neam.10. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru, şi ei vor împărăţi pe pământ!”11. M-am uitat, şi împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor amauzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.12. Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea,bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”13. Şi pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află înaceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda,cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”
 • 76. 14. Şi cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!” Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat lapământ, şi s-au închinat Celui ce este viu în vecii vecilor!Capitolul 41. Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul,Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, care au săse întâmple în curând. –2. Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”3. Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-amaruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.4. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cufraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”5. Apoi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea esteaproape.6. Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe;cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţeascăşi mai departe!7. Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.8. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.9. Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!10. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şitrăieşte în minciună!11. Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt
 • 77. Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.12. Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude, să zică: „Vino!” Şi celui ce îi este sete, să vină;cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!13. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva cevala ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.14. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partealui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.”15. Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!16. Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin. Epistola lui Ioan despre Taina Fărădelegii Cuvintele lui Ioan scrise de Policarp ucenicul său. Carte EX.Canonică fostă canonică şi exclusă din Canonul Bibliei laConciuliu de la Smirna şi Milan (fără motiv real).A făcut parte din Noul Testament. Nr. De capitole [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • 78. Capitolul 11. Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vărugăm, fraţilor,2. să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nicide vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venitchiar.3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci [Mesia] nu va veni înainte ca să fi venitlepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării,4. potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu”, sau de ce este vrednicde închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.5. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?6. Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.7. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luatdin drumul ei.8. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-lva prăpădi cu arătarea venirii Sale.9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puterimincinoase,10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primitdragostea adevărului ca să fie mântuiţi.11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:12. pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.13. Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi,
 • 79. căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.14. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru IsusHristos.15. Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari, şi ţineţi învăţăturile, pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prinepistola noastră.16. Şi însuşi Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat,prin harul Său, o mângâiere veşnică şi o bună nădejde,17. să vă mângâie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!Capitolul 21. În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, şi cu o cununăde douăsprezece stele pe cap.2. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii, şi avea un mare chin ca să nască.3. În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zececoarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete.4. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului, şi le arunca pe pământ. Balaurul a statînaintea femeii, care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte.5. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu untoiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.6. Şi femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o mie douăsute şaizeci de zile.7. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii luis-au luptat şi ei,8. dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
 • 80. 9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreagalume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.10. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţiaDumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şinoaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.11. Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiarpână la moarte.12. De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căcidiavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.13. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia, care născusecopilul de parte bărbătească.14. Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, înlocul ei unde este hrănită o vreme, vremuri, şi jumătatea unei vremuri, departe de faţa şarpelui.15. Atunci şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul.16. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura, şi a înghiţit râul, pe care-laruncase balaurul din gură.17. Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzescporuncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.Capitolul 31. Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şaptecapete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
 • 81. 2. Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu.Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământulse mira după fiară.4. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să seînchine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?”5. I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi douăde luni.6. Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I huleascăNumele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.7. I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie,peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.8. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de laîntemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat.9. Cine are urechi, să audă!10. Cine duce pe alţii în robie, va merge şi el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cusabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şivorbea ca un balaur.12. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să seînchine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.13. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţaoamenilor.14. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei.Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fieomorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.
 • 82. 16. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mânadreaptă sau pe frunte,17. şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, saunumărul numelui ei.18. Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr deom. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.Capitolul 41. Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sutăpatruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.2. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şiglasul, pe care l-am auzit, era ca al celor ce cântă cu alăuta, şi cântau din alăutele lor.3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înainteabătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, carefuseseră răscumpăraţi de pe pământ.4. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fostrăscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.5. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al luiDumnezeu.6. Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-ovestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui;şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
 • 83. 8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care aadăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoaneiei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fichinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.11. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei cese închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei!12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.13. Şi am auzit un glas din cer, care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, care mor înDomnul!” – „Da”, zice Duhul; „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”14. Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pecap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită.15. Şi un alt înger a ieşit din Templu, şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: „Pune secera Taşi seceră: pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt.”16. Atunci Cel ce şedea pe nor, Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat.17. Şi din Templul, care este în cer, a ieşit un alt înger, care avea şi el un cosor ascuţit.18. Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit din altar, şi a strigat cu glas tarecătre cel ce avea cosorul cel ascuţit: „Pune cosorul tău cel ascuţit, şi culege strugurii vieipământului, căci strugurii ei sunt copţi.”19. Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului, şi a aruncat strugurii înteascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu.20. Şi teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; şi din teasc a ieşit sânge, până la zăbalelecailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii.Capitolul 5
 • 84. 13. Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinostrei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.14. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţiipământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului CeluiAtotputernic. –15. „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şisă i se vadă ruşinea!” –16. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.17. Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glastare, care zicea: „S-a isprăvit!”18. Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum,de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.19. Cetatea cea mare a fost împărţită în trei părţi, şi cetăţile Neamurilor s-au prăbuşit. ŞiDumnezeu Şi-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.20. Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit.21. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Şioamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare.Capitolul 61. Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc, şi are să se ducă lapierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în carteavieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. –
 • 85. 2. Aici este mintea plină de înţelepciune. – Cele şapte capete sunt şapte munţi, pe care stă femeia.3. Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă, şi când va veni, el varămâne puţină vreme.4 Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea însăşi este al optulea împărat: este din numărul celor şapte,şi merge la pierzare.5. Cele zece coarne, pe care le-ai văzut, sunt zece împăraţi, care n-au primit încă împărăţia, ci vorprimi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.6. Toţi au acelaşi gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.7. Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratulîmpăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui.8. Căci Dumnezeu le-a dat putere ,le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să seînvoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele luiDumnezeu.Capitolul 71. După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! ADomnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea!2. Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care stricapământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi, din mâna ei.”3. Şi au zis a doua oară: „Aleluia!… Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!”4. Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ şi s-auînchinat lui Dumnezeu, care şedea pe scaunul de domnie. Şi au zis: „Amin! Aleluia!”5. Şi din scaunul de domnie a ieşit un glas, care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robiiLui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!”6. Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete
 • 86. puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început săîmpărăţească.7. Să ne bucurăm, să ne înveselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-apregătit,8. şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor, şi curat.” – (Inul subţire sunt fapteleneprihănite ale sfinţilor.)9. Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acesteasunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”10. Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una caaceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. LuiDumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.”)11. Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamă „Celcredincios” şi „Cel adevărat”, şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.12. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti, şi purta unnume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.13. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.”14. Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat.15. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu untoiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.16. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.”17. Apoi am văzut un înger, care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare, şi a zis tuturorpăsărilor, care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al luiDumnezeu,18. ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi acălăreţilor, şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!”19. Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ceşedea călare pe cal şi cu oastea Lui.
 • 87. 20. Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înainteaei semnele, cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei.Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.21. Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toatepăsările s-au săturat din carnea lor.Capitolul 81. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţmare.2. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru omie de ani.3. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşeleNeamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţinăvreme.4. Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata. Şi am văzutsufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului luiDumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunteşi pe mână. Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.5. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.6. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici oputere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.7. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat;8. şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului,pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.9. Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar dincer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.
 • 88. 10. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şiproorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul aufugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.12. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţiau fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţidupă faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.13. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pemorţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.14. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea adoua.15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc. Epistola lui Ioan către Efes Cuvintele lui Ioan scrise de Policarp ucenicul său. Carte EX.Canonică fostă canonică şi exclusă din Canonul Bibliei laConciuliu de la Smirna şi Milan (fără motiv real).A făcut parte din Noul Testament. Nr. De capitole: [1] [2]
 • 89. Capitolul 11. .Eu ,Ioan martorul Lui, Iisus Hristos ( Ieşua Hamaşia) în Ierusalim atunci, în Iudeea între sfinţi,în Samaria în toată Galileea şi între neamurile pământului.2.Aşa am îndemnat pe Policarp şi Eufraton şi Alhia ca venind între voi greci ca voi care n-auînebunit, măcar că fiind din sângele vostru să-i primiţi bine pentru Elada şi prentru HristosIisus şi să vă aducă vouă care aţi păzit uşile Împărăţiei , salutul meu Bisericii din Efes şiEpiscopului Phineas Pimen Nektarios diaconilor, Filantropi şi Katecumeni şi Iliakos toate câtei le trimite Dumnezeu şi lui Agropon prezbiterul .3. Dar cuvintele acestea, cuvintele cele adevărate ale lui Dumnezeu să fie citite, nu diaconilor, niciproorocilor( euharistonilor) nici prezbiterilor ci lui ci lui Sofiteos care este Hokmiel ÎngerulBisericii din Efes, unde este în locuire maica Domnului vostru , A acelui care a biruit lumea şipăcatul ei şi acum o are pentru Sine în veci în păstrare, pentru mântuire ori pentru osândă.4. Cuvintele acestea să fie citite cu satele către Eklesia, cu spatele către diaconi,cu spatele cătrehieronis(preoţi) şi departe de prezbiteri . Iar scrisoare las-o pecetluită. Dacă vor voii să afle ce-aivorbit tu, atunci negreşit vor rupe pecetea şi nu vor fi nevinovaţi de cuvintele cele adevărate allui Dumnezeu care sânt scrise în cartea aceasta.5 Toate cele scrise în cartea acesta vor veni asupra lor , fiindcă au fost proorocite din vechime,fiindcă El a vegheat asupra lor ca să se împlinească negreşit. Şi Taina aceasta se împlineşteacum şi a fost poruncită pentru vremea acesta.6.El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine, şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,7. Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţeimorţilor.
 • 90. 8.Taina celor şapte stele, pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice deaur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici; şi cele şapte sfeşnice, sunt şapte Biserici.Şifiecărei Biserici scrie-i în parte şi vorbeşte fiecărui Înger. Căci EU , nu altul, Însumi Eu am cevaîmpotriva acestor Biserici şi ajutorul pentru scăparea lor, fiindcă EU sânt Credincios.9. Dar Îngerul Bisericii din Efes s-a lăsat clătinat de un duh străin. După ce a cheltuit baniivăduvelor , a orfanilor şi săracilor şi punerea de-oparte a fraţilor pentru „sfinţii în suferinţă” ca săcumpere din mâna romanilor şi a lui Licius Lustrus Vulcanus sfeşnicele din CURTEA LUIISRAEL , ca să ruşineze pe Locuitorul acestui SFÂNT LOCAŞ. Cel în drept căruia i sa luat cusila ,lumina acestor sfeşnice, Cel în drept să umble în mijlocul lor, STĂPÂNUL lor şi DOMNULTAINELOR spune hotîrât:10. „Sofiteos Îngerul Efesului, care ai ajuns în puterea lui APPOLON NIKOLAU (Nicolaitul), cumai ajuns sluga Persiei în rătăcirea lui Maniheu, care te înşală şi îţi vinde şi tu cumperi taineleAHUREI. Ce vrei să înveţi ?.. dezbinarea sau răzvrătirea Celui Răzvrătit?11. Crezi tu că prin Diablon capeţi pacea cu DUMNEZEU? Ai cumpărat vânt şi ai plătit cu cugrâul săracilor şi cu pâinea orfanilor nimicul şi deşertăciunea. Şi acum te lauzi cu că aisfeşnicul lui Solomon şi cele şapte sfeşnice la tine şi pe sfinţii în exil .Te înşeli , căci nu ai dreptpe stăpânirea ALTUIA.”12. După ce am fost zmuls dintre voi şi exilat în Patmos, aţi părăsit pe Maica Lui care era înîngrijire la mine, nu este puţin lucru ce-aţi făcut. Aţi mers după Apollon Nikolau spunând că esteHristos cel înviat din morţi şi revenit.13. Cum ţi-ai părăsit tu dragostea dintâi şi aţi mers după Cibelle Zeiţa –mamă, peste părăsire şiruşinea maicii Lui. De aceea Kikifont şi Arkipateu Ingnaţiu şi Filisper care au găsit-o părăsit-ăpe străzile Efesului vor fi pomeniţi în veci!„- Iată păcatul Efesului este Strada Lungă BIBLIOLEGHE STRADA BIBLIOTECII , unde-i te-aiîndrăgostit de-un duh străin!”Capitolul 2
 • 91. 1. Îngerului Bisericii din Efes Sofiteos care este Hochmiel scrie-i şi spune-i în faţă: „Iată ce ziceCel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice deaur:2. „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus laîncercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi.3. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit.4. Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.5. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voiveni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.6. Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele Nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc.7Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce dinpomul vieţii, care este în împărăţia lui Dumnezeu. Să n-ai nimic cu Policarp şi cu Eufratontovarăşul lui. Nici să nu te mânii iar pe Agaton cu te-ai apăsat pe ele în în baptizier în zileleAgapei, fiincă-ţi striga ca să urăşti pe Nikolau” Epistola lui Ioan către Smirna Cuvintele lui Ioan scrise de Policarp ucenicul său. Carte EX.Canonică fostă canonică şi exclusă din Canonul Bibliei laConciuliu de la Smirna şi Milan (fără motiv real).A făcut parte din Noul Testament. Nr. De capitole: [1]
 • 92. Capitolul 11. .Eu ,Ioan martorul Lui, Iisus Hristos ( Ieşua Hamaşia) în Ierusalim atunci, în Iudeea între sfinţi,în Samaria în toată Galileea şi între neamurile pământului.2.Aşa am îndemnat pe Policarp şi Eufraton şi Alhia ca venind între voi greci ca voi care n-auînebunit, măcar că fiind din sângele vostru să-i primiţi bine pentru Elada şi prentru HristosIisus şi să vă aducă vouă care aţi păzit uşile Împărăţiei , salutul meu Bisericii din Efes şiArhip episcopul locului şi pe diaconul Sokitis cel dezbrăcat de piele între voi pentru ca Iisus săfie viu în voi, cel dezbrăcat de oase, ca voi să rămâneţi mădulare vii în Trupul lui Hristos.4. Cuvintele acestea să fie citite cu spatele către Eklesia, cu spatele către diaconi,cu spatele cătrehieronis(preoţi) şi departe de prezbiteri . Iar scrisoarea las-o pecetluită. Dacă vor voii să afle ce-aivorbit tu, atunci negreşit vor rupe pecetea şi nu vor fi nevinovaţi de cuvintele cele adevărate allui Dumnezeu care sânt scrise în cartea aceasta.5 Toate cele scrise în cartea acesta vor veni asupra lor , fiindcă au fost proorocite din vechime,fiindcă El a vegheat asupra lor ca să se împlinească negreşit. Şi Taina aceasta se împlineşteacum şi a fost poruncită pentru vremea acesta.6. Sânt între voi cei care-şi spun kaionetnosiţi care se cred Israelul cel Nou, un neam noubiruitor şi prădător în toate în mijlocul casei lui Iaacov ,care se fălesc în orice loc că sânt iudeişi nu sânt ci mint :-dintre ei sânt agiokaioniţi (Sfinţii noi ), hulind ce nu cunosc , nici nu li saîngăduit , hulind până şi pe Duhul Sfinţilor dintâi faţă de care Dumnezeu mântuirea voastră, s-ajurat lor.7. Despuind pe văduve, pe orfani şi pe săraci de lucrurile, casele care le au în Iuda şi în Galileea,cerând-ule şi sufletul. Socotind că din facere Israel era rânduit pierzaniei, şi slujba lor a fostblestemul, că toţi care sânt sub Lege sânt sub blestem adică despărţiţi de Hristos înveci.Socotind pe tot Israelul vinovat de tot cei rău împotriva Dumnezeului lor ,chiar şi pe noivinovaţi în veci de moartea Unsului lui Dumnezeu. Auzind pe Kifa predicând şi chiar pe Pavel cele-a fost oprit ca să priceapă şi au răstălmăcit şi au păstrat în ei nenorocire sfinţilor de-aici.8. Îngerului Bisericii din Smirna ,Metarhon ( Metadoxalon) care este Harişiuncavudiel scrie-i şispune-i în faţă: „Iată ce zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel ce a murit şi a înviat:
 • 93. 9. „Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat), şi batjocurile, din partea celor ce zic că suntIudei şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.10. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii dinvoi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi dacununa vieţii.”11. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Cel ce va birui, nicidecum nu va fivătămat de a doua moarte.” Epistola lui Ioan către Pergam Cuvintele lui Ioan scrise de Policarp ucenicul său. Carte EX.Canonică fostă canonică şi exclusă din Canonul Bibliei laConciuliu de la Smirna şi Milan (fără motiv real).A făcut parte din Noul Testament. Nr. De capitole: [1]Capitolul 112. Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri:
 • 94. 13. „Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu, şi n-ailepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis lavoi, acolo unde locuieşte Satana.14. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care aînvăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce dinlucrurile jertfite idolilor, şi să se dedea la curvie.15. Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura Nicolaiţilor, pe care Eu o urăsc.16. Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine curând, şi Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.”17. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănâncedin mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe carenu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte.” Epistola lui Ioan către Filadelfia Cuvintele lui Ioan scrise de Policarp ucenicul său. Carte EX.Canonică fostă canonică şi exclusă din Canonul Bibliei laConciuliu de la Smirna şi Milan (fără motiv real).A făcut parte din Noul Testament. Nr. De capitole: [1]Capitolul 1
 • 95. 1. Eu Ioan om adeverit de Cel mărturisit neamurilor, îmi pare că în zadar am mustrat pe uniidin voi şi am îndemnat pe alţii să nu stea nepăsători la o mântuirea atât de mare.Eu martorul Lui,Iisus Hristos ( Ieşua Hamaşia) în Ierusalim atunci, în Iudeea între sfinţi, în Samaria în toatăGalileea şi între neamurile pământului.2. Aşa că mă văd nevoit a scrie îngerilor Bisericilor din Asia Mică , care au slujba să văînchidă harul şi să oprească Duhul Sfânt către voi , dacă faceţi moartea lui Iisus în zadar, iar fraţiicare sânt în Siria sânt o piatră grea contra voastră , contra porinirilor voastre în Chitim şiInsule , până în Meşec ,Madai şi Magog până în Terraspolis şi Axiopolis la sciţi.3. Măcar că unii aţi tăgăduit apostolia noastră şi aţi răsturnat pe apostoli, chiar fraţii veniţi dinIudeea nu au găsit nici un frate, nici o uşă deschisă, ca şi când înşine noi am fi înebunit canişte amăgitori, între voi :-aşa am fost primiţi socotind că Israel este lepădat cu totul uitând căadevărata cheie nu este la voi şi pecetea fără stricăciune care este Iisus Hristos,4. este iudeu născut . Căci Israel are făgăduinţele , legămintele, Harul din care aţi gustat înaintesă înebuniţi;şi pe Mesia după trup, sângele lor şi SĂMÂNŢA cea jurat-o Dumnezeu lui Avraam.5. Aşa am îndemnat pe Policarp şi Eufraton şi Alhia ca venind între voi greci ca voi care n-auînebunit, măcar că fiind din sângele vostru să-i primiţi bine pentru Elada şi prentru HristosIisus şi să vă adcă vouă care aţi păzit uşile Împărăţiei , salutul meu Bisericii din Filadelfia şiEpiscopului Elhion Iakon toate câte i le trimite Dumnezeu.6. Dar cuvintele aceste, cuvintele cele adevărate ale lui Dumnezeu să fie citite, nu diaconilor, niciproorocilor( euharistonilor) nici prezbiterilor ci lui ci lui FILATOS care este HANIEL Îngerul luiDUMNEZEU ce are loc şi slujba lui între voi în Filadelfia ,ca să fiţi în veci în paza şi ocrotireaDumnezeului nostru, Dumnezeul sfinţilor care care S-a jurat lui David care ia dat cheia luiDAVID lui , ca să aruncaţi cheile uşilor străine, cheile altor puteri cereşti , în care nu sânt taine ,nici câştig pentru oameni, nici stăpânire şi nici viaţă veşnică.7. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i ţi supene-i în faţă: „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat,Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nuva deschide:8. „Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci aipuţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi n-ai tăgăduit Numele Meu.9. Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci mint; iatăcă îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit.
 • 96. 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vinăpeste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.11. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară dinel. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim,care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou.13. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”„Iar tu Flitaos ţine la tine cheia cea adevărată, în a cărui NUME se deschide cerul oricăreimântuiri, Meşia Iaşu (Hristos Iisus). Căci nimeni nu va deschide în numele lui Iason Antropos, şinimeni nu va închide mântuirea mai întâi jurată lui Israel în acest nume. Dar tu depărtează de latine Duhul Sardesului care au pornirea lui Imineu din Filet. Fiindcă ai fost credinciosNUMELEUI MEU. EU SÂNT CHEIA , celui ce deschide nu îi voi închide celui ce închide nu îi voideschide ca să-l pierd în mâna celor care îl urăsc! Cine are urechi, să asculte ce zice BisericilorDuhul „Iason Antropos este Isus Băştinaşul ( sau un Iisus ne-avreu) erezie careapăruse .Iason este pronunţia grecească a ebraicului Iaşu (Ieşua) Teorie prin care sedovedea că Iisus era arian , sau atlant dintr-o familie din Scitopolis Galileea născutîn cetatea Atlantă Maara de lângă Betleem iudaic Maara şi Efrata formau partea ne-evreiască a Beth Lehem-ului, care venise sî-l detroneze pe Zeul barbar şi sângeros aisraeliţilor, zeul-tribal al Vechiului Testament. Iar acest Fals Iisus (IASON) cucereaprin puterea lui umană şi neumană toatî puterea în cer şi pe pământ inclusiv tronulZeului Tribal al Israeliţilor., dovedindu-le că le ia de sub nasul lor, HARUL,PUTEREA CEREASCĂ A LEGĂMINTELOR, TEMPLUL ŢARA şi pe MESIA,omul iar evreii nu pot face absolut nimic, nici măcar zeul israelit al VECHIULUITESTAMENT. Ererezia poartă numele de XENEFOB ATROPOLIS = “ BăştinaşiiTemători de străini.” Cei ce credeau în aceste idei de numeau xenofiţi antropoliţi. Iarduşmanii lor îi numeau XENOFOBI Cu sensul de RASISŞTI RELIGIOŞIPERICULOŞI ( ULTRARADICALI), ei au îngroşat rândurile altei ereziiMONTANISMUL creat de episcopului MONTANUS EPIMEN