Regulamentul concursului Campus BCR de pe Facebook

896 views

Published on

Regulamentul concursului Campus BCR de pe Facebook

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regulamentul concursului Campus BCR de pe Facebook

  1. 1. Regulamentul oficial al campaniei promoţionale de achiziţionare a pachetului CAMPUS BCR 5 octombrie - 31 decembrie 2011 (Regulamentul)1. Organizatorul campaniei1.1. Organizatorul campaniei promoţionale de achiziţionare a pachetului CAMPUS BCR este BancaComercială Română S.A. instituţie de credit, persoană juridică română , cu sediul în Bucureşti, Bd. ReginaElisabeta nr. 5, Sector 3, Cod Poştal 030016, înregistrată în Registrul Instituţiilor de Credit sub nr. RB-JPR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO39RNCB0002B00026473000 deschis la Banca ComercialăRomână S.A. – Centrală, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societatecomercială pe acţiuni administrată în sistem dualist, având un capital social subscris şi vărsat integralîn valoare de 1.030.209.375,00 RON, având număr de Operator de date cu caracter personal 3776 şi3772(denumită în continuare „Organizator”),1.2. Campania promoţională de achiziţionare a pachetului CAMPUS BCR, denumită încontinuare „Campania”, se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriupentru toţi participanţii.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca acestemodificări să intre în vigoare după anunţarea prealabilă a participanţilor, cu cel puţin 2 zile înainte deintervenirea modificării.2. Termeni si definitiiIn scopul prezentului regulament:2.1. Reţelele sociale sunt comunităţi online de persoane care au preocupări, activităţi şi interese comunesau care doresc să interacţioneze cu alţi utilizatori (să împărtăşească şi/sau să exploreze activităţile,preocupările şi interesele). Mijloacele prin care utilizatorii pot interacţiona sunt multiple şi pot diferi de la oreţea socială la alta: chat, mesagerie, video, voice chat, bloguri, file sharing, forumuri şi grupuri de discuţiietc.2.2 Facebook este o reţea socială unde utilizatorii pot intra în contact şi pot desfăşura diverse activităţionline.Pe Facebook, membrii îşi pot crea propria lor pagina web cu bloguri, filme, evenimente şi multe altefuncţiuni care pot fi împărtăşite cu prietenii.2.3 Utilizator Facebook este acea persoană care şi-a creat un cont în cadrul reţelei Facebook.2.4 In categoria „prieten BCR” intră utilizatorii care sunt înregistraţi pe Facebook (respectiv şi-au creat unprofil personal pe http://facebook.com şi au adaugat de bună voie ca prieten pagina de brand BCR,2.5 Like --- buton din cadrul retelei de socializare Facebook, care exprima o reactie pozitiva a unuiutilizator.2.6 comment – comentariu in cadrul retelei de socializare Facebook2.7 Share – actiunea de a da mai departe un anumit mesaj publicat de un utilizator Facebook2.8 Eticheta – referinta la un anumit profil, sau pagina de pe Facebook, pe o fotografie, sau intr-un text.3 Durata Campaniei, aria de desfăşurare şi produsul participant3.1 Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, in cadrul retelei Facebook undeorganizatorul are profil în perioada 3 octombrie - 31 octombrie 2011, conform mecanismului Campaniei(punctul 4 din prezentul Regulament).3.2 În situaţia în care Organizatorul decide să scurteze / să prelungească această Campanie, acestfapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 2 zile înainte de data intrării în vigoare a noilormodificări.3.3 Regulamentul oficial de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.Pentru detalii privind Campania, participanţii pot solicita gratuit regulamentul:a) adresându-se unităţilor BCRb) accesând portalul BCR (www.bcr.ro )
  2. 2. c) apelând InfoBCR la numerele de telefon:- 0800.801.BCR (0800.801.227) apelabil gratuit din orice reţea naţională sau la +4021.407.42.00apelabil la tarif normal din străinătate, de luni până duminică între orele 8:00 şi 22:00.4. Dreptul de participare.4.1 La această Campanie pot participa toţi utilizatorii, persoane fizice, înregistraţi în reţeaua socialăFacebook şi care au incarcat o fotografie cu minim 5 prieteni alaturi de un element BCR pe profilul lor siulterior au etichetat fotografie cu link catre pagina BCR de pe reteaua sociala Facebook.4.2 Nu pot participa la Campanie angajaţii BCR, ai agenţiei de publicitate sau ai tipografiei implicate îndesfăşurarea acestei Campanii, precum şi rudele de gradul I (copii şi părinţi) şi soţul/soţia celor menţionaţimai sus.4.3 Participarea la Campanie este gratuită.5. Mecanismul Campaniei .5.1. În cadrul Campaniei, pentru a fi castigator al premiilor puse la dispozitie de Organizator, participantiitrebuie să:a) realizeze o fotografie [c1] în care să figureze minim 5 persoane şi care să conţină obligatoriu unelement BCR vizibil (de exemplu: card, sucursală, siglă etc,)b) încarce fotografia pe profilul propriu de Facebook al cel puţin uneia dintre persoanele existente înea .şi să o eticheteze, astfel încât aceasta să apară şi pe pagina de Facebook a BCRc) strângă cât mai multe like-uri, share-uri si comentarii pe Facebook pentru fotografia respectivă,de la alti utilizatori FacebookDacă sunt îndeplinite toate condţiile cerute de Regulament şi cele menţionate la art. 4.1, câştigătorii vorprimi câte unul dintre premiile menţionate la art. 6 – Descrierea premiilor, de mai jos.5.2 Desemnarea fotografiei câştigătoare se va face prin validarea [c2] numărului maxim cumulat de like-uri,share-uri şi comentarii obţinute de aceasta pe Facebook, de catre o comisie a BCR formata din 3 membri.5.3. Persoana care postează fotografia trebuie să fie proprietarul acesteia şi/ sau să aibă drepturi de autorsau de folosinţă asupra ei, având posibilitatea ca, la cererea organizatorului, să poată dovedi acest lucru.Participanţii garantează că nu încalcă prevederile legale existente privind drepturile de autor conform legiinr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.Postarea pe pagina de profil BCR a unor fotografii asupra cărora nu există drepturi de autor este exclusivresponsabilitatea utilizatorului Facebook, BCR nefiind responsabil de conţinutul fotografiilor pe care leprimeşte.BCR îşi rezervă dreptul de a modera toate comentariile şi de a exclude orice fel de fotografii / mesajeambigue şi departe de subiectul propus.6. Descrierea premiilor6.1Premiile vor consta în 5 ebook readere Kindle Wi-Fi.6.2 Valoarea totală netă a premiilor este de aproximativ 2.217 (douamiidouasutesaptesprezece) RONfara TVA, respectiv 2.749 (douamiisaptesutepatruzecisinoua) RON cu TVA.6.3. Premiile se vor ridica de la sediul Organizatorului din Bd. Libertăţii nr.1, bloc A1-A2, etaj 1, sector4, Bucureşti sau de la sediul unităţilor teritoriale BCR propuse de către câştigători, până la data de 30noiembrie 2011, în baza unui proces verbal de predare-primire, la care se va ataşa copie dupa BI/CI aparticipantului câştigător. În cazul în care premiile nu vor fi ridicate în termenul comunicat (respectiv 30noiembrie 2011), acestea se anulează şi vor ramâne în posesia Organizatorului.7. Acordarea premiilor7.1 Desemnarea câştigătorilor va avea loc la data de 5 Noiembrie 2011, la sediul Organizatorului din Bd.Libertăţii nr.1, bloc A1-A2, etaj 1, sector 4, Bucuresti, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţiiOrganizatorului. Rezervele vor fi desemnate în ordine descrescătoare a numărului cumulat de like-uri,
  3. 3. share-uri şi comentarii obţinute pe Facebook pentru fotografia respectivă.7.2 Câştigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani a premiilor în obiecte.7.3 Organizatorul se obligă să-i contacteze telefonic pe câştigătorii de premii până la data de 15 112011[c3] . Acest termen poate fi depăşit în situaţii mai presus de diligenţele Organizatorului. Câştigătorulva răspunde că a acceptat/refuzat premiul. În cazul în care câştigătorii nu pot fi contactaţi din diversemotive (ex: lipsă număr de telefon, număr de telefon invalid înregistrat în aplicaţia informatică, nu au pututfi găsiţi după efectuarea a 3 apeluri etc) sau refuză premiul atribuit, se vor apela, în ordine, câştigătoriide rezervă. Pentru a intra în posesia premiilor, fiecare câştigător trebuie să facă dovada identităţii prinprezentarea unui document de identitate (carte identitate/paşaport).7.4 Numele, prenumele, premiul şi localitatea în care domiciliază câştigătorii vor fi făcute publice peportalul BCR (www.bcr.ro) numai în condiţiile obţinerii acordului câştigătorilor în acest sens, exprimat înmod expres şi neechivoc în cadrul acceptării telefonice a premiului câştigat.7.5 Un participant la promoţie nu poate câştiga decât un premiu. Dreptul asupra premiului nu poate fitransferat unei alte persoane.8.Taxe şi impozite aferente8.1 Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină si să vireze impozitul datorat pentru premiile obţinutede către câştigători în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitulpe venit. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natur, în legătură cu acestea, sunt în sarcinaexclusivăa câştigătorului. De la data semnării de primire a premiilor, toate cheltuielile legale aferenteacestor bunuri revin proprietarului.9. Litigii. Legea aplicabilă9.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe caleamiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreştiromâne de la sediul Organizatorului.9.2 Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa:Bd. Regina Elisabeta, Nr. 5, Sector 3, Bucuresti, in termen de maxim 2 saptămâni de la data încheieriiCampaniei. După această data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nicio contestaţie / reclamaţie.9.3 Legea aplicabilă este legea română.10. Întreruperea/încetarea Campaniei10.1 Campania va putea fi întreruptă / încetată doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie aOrganizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voinţa sa.În situaţia apariţiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunţa participanţii pe portalul BănciiComerciale Române (www.bcr.ro) cu cel puţin 2 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor modificări.10.2 Situaţiilor avute în vedere la pct. 10.1 le sunt asimilate şi hotărârile definitive şi irevocabile aleinstanţelor competente sau alte acte emise de autorităţi publice competente.10.3 În situaţiile avute în vedere la pct. 10.1 şi pct. 10.2 Organizatorul nu mai are nicio obligaţie cătreparticipanţi cu privire la returnarea unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau alte asemenea pretenţii.11. Diverse 11.1Prin participarea la această Campanie de vânzare a pachetului CAMPUS BCR, participanţii sunt de acord şi acceptă necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorul constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate de Regulamentul oficial al promoţiei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.12. Prelucrarea datelor personale 12.1Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
  4. 4. şi libera circulaţie a acestor date. Datele participanţilor la Campanie vor fi introduse în baza de date de consumatori ai produselor/serviciilor BCR. Scopurile constituirii acesteia sunt: desemnarea câştigătorilor acestei promoţii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienţii, produsele şi serviciile BCR, informarea acestora, prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la prezenta promoţie sau la alte acţiuni desfăşurate în viitor. 12.2Fiecare participant la promoţie este de acord cu privire la folosirea datelor sale personale de către Bancă în scop de marketing şi are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a BCR, adresând o cerere scrisă către BCR, Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucureşti. 12.3La cererea participanţilor, adresată în scris Organizatorului, acesta se obligă:- să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru osolicitare pe an;- să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în modgratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţiapersoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;- să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 12.4Banca Comerciala Romana SA prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, în calitate de operator date personale, sub notificarea cu nr. 3776 si 3772 transmisă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite către terti, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul este obligat să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Participanţii la Campanie au, conform Legii nr. 677/2001, urmîtoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).13. Alte prevederi 13.1Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord şi acceptă necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorul constată neîndeplinirea şi/sau nerespectarea condiţiilor stipulate de prezentul Regulament, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi. 13.2Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Orice modificare intervenită pe perioada desfăşurării Campaniei va intra în vigoare numai după aducerea la cunoşinţa participanţilor prin afişarea pe site-ul oficial al băncii www.bcr.ro cu 2 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării. Prezentul document a fost redactat şi semnat astăzi, 5 octombrie 2011, data autentificării, în treiexemplare originale, 2 (două) pentru organizator şi 1 (unu) pentru notar.Denumirea/Adresa organizatoruluiBanca Comercială Română S.A., Bd. Regina Elisabeta nr 5, sector 3, Bucureşti, România

×