TAKLIMAT PBS T1-T3 (APRIL 2014)

2,025 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TAKLIMAT PBS T1-T3 (APRIL 2014)

 1. 1. 1 MAC 2014
 2. 2.  KPM membuat keputusan menangguhkan dan mengkaji semula pelaksanaan PBS 1. Guru dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekod penilaian pelajar dalam sistem 2. Ibu bapa tidak pasti bagaimana murid dinilai terutamanya pelajar tingkatan 3
 3. 3. 5 MAC 2014 PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 4. 4. 6 PELAKSANAAN PBS DIPERMUDAHKAN Diteruska n Diteruska n Diteruska n PB S Pentaksira n Tingkatan 3 (Pentaksiran Pusat) PAJSK Pentaksir an Psikometr ik SPPBS online Ditiadakan DSP  Panduan Perkembagan Pembelajaran Murid Pentaksir an Sekolah FPM,FS & Rekod Transit ditiadakan
 5. 5. KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS • Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi semua mata pelajaran • Pentaksiran untuk pembelajaran •Dilaksanakan oleh kaunselor menggunakan instrumen daripada LP untuk melihat kebolehan semula jadi dan yang diperoleh •Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi SEGAK, Kokurikulum & Ekstrakurikulum • Pentaksiran bagi mata pelajaran tertentu ditadbir di sekolah menggunakan instrumen setara daripada LP Akademik Pentaksiran Pusat (Pentaksiran Tingkatan 3 : PT3) Pentaksiran Sekolah Bukan Akademik Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH 7
 6. 6. PEMETAAN KURIKULUM, PEDAGOGI DAN PENTAKSIRAN BPK BILIK DARJAH/SEKOLAH LP KURIKULUM PEDAGOGI PEPERIKSAAN Standard Kandungan Pengajaran & Pembelajaran Pentaksiran UPSR Standard Pembelajaran 1. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) SPM Pentaksiran sebagai Pembelajaran Pentakasiran untuk Pembelajaran Pentaksiran tentang Pembelajaran Band/Deskriptor/Evidens (Formatif) Ujian bulanan & Peperiksaan Pertengahan/Akhir Tahun (Sumatif) 2. PAJSK 3. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 4. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 8 PMR Penggunaan Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid
 7. 7.  DSP dipermudahkan menjadi Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid  Guru mengajar menggunakan kurikulum kebangsaan berdasarkan tema, tajuk atau kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid  Guru mentafsir perkembangan pembelajaran murid berdasarkan pemerhatian dan penilaian dengan merujuk Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid
 8. 8. 11 Band Pernyataan Standard Pernyataan Deskriptor Pernyataan Evidens Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu Pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu Pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor Tema/Kemahira n/Tajuk Band Pernyataan Deskriptor Tema , kemahiran dan tajuk pembelajaran mengikut dokumen kurikulum Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu Pernyataan tentang sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan. Deskriptor mengandungi cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir, tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid. Standard Prestasi Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran murid Standard Prestasi Pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN DSP Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid
 9. 9. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid • panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan hasrat kurikulum • satu alat untuk menyokong pembelajaran dan pengajaran secara berterusan • mempunyai 6 aras penguasaan daripada Band 1 yang terendah dan Band 6 yang tertinggi sejajar dengan hasil pembelajaran yang dihasratkan oleh Kurikulum. Deskriptor (Petunjuk) Prestasi: • Pernyataan yang menunjukkan sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan. • Deskriptor mengandungi tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran, cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid.
 10. 10. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid berguna untuk: 1. memantau, menilai dan melapor perkembangan pembelajaran setiap murid. 2. mengenalpasti kelemahan dan kekuatan murid dalam pembelajaran untuk tindakan susulan yang berkesan. 3. mendapatkan profil kelas atau gambaran tentang perkembangan pembelajaran murid untuk guru merancang pengajaran yang lebih berkesan. 4. memberikan maklumat yang segera tentang perkembangan pembelajaran murid kepada guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan mana-mana pihak berkepentingan sebagai asas perbincangan untuk tindakan meningkatkan prestasi murid. 5. memberi maklum balas tentang keberkesanan suatu intervensi pengajaran yang dilaksanakan. 6. merancang dan menetapkan sasaran pencapaian murid di awal tahun secara individu dan kolaboratif.
 11. 11. Cadangan Kaedah dan Alat Pentaksiran  Pemerhatian  Penilaian rakan sebaya  Latihan / Kerja harian  Kuiz  Ujian bertulis  Senarai semak  Buku skrap  Persembahan  Skala ‘rating’ holistik  Kerja projek  Tugasan bertulis  Portfolio  Amali  Tilawah  Lisan  Simulasi  Demonstrasi
 12. 12. 16 PEMERINGKATAN DESKRIPTOR Ditentukan berdasarkan tiga perkara: 1. Tingkah laku yang perlu dipamerkan 2. Cakupan kriteria/aspek yang ditaksir 3. Dimensi kualiti tingkah laku yang perlu dipamerkan (Qualifier) – secara kuantitatif atau kualitatif Aras Penguasaan Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 1. Tingkah laku 2. Cakupan kriteria/aspek 3. Dimensi kualiti tingkah laku Kontinum perkembangan
 13. 13. PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 1
 14. 14. PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 1
 15. 15. PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID MATEMATIK TINGKATAN 1
 16. 16. TAJUK BAND DESKRIPTOR Reka bentuk dan penghasilan projek 1 Menyatakan tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan memberikan empat faktor utama reka bentuk dan tujuh alatan tangan termasuk mesin. 2 Menerangkan tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan menjelaskan lima alatan tangan termasuk fungsinya. 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah. 4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara sistematik dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah mengikut prosedurˡ. Prosedurˡ: Lakaran mesti menggunakan pensel tanpa menggunakan pembaris. Lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara berinisiatif dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan daya usahaˡ. daya usahaˡ: Lakaran mesti kemas ( boleh menggambarkan idea yang dihasratkan) dan bersih.. 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara kreatif dan inovatif dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan nilai tambahˡ. nilai tambahˡ: Perkembangan idea mesti ditunjukkan dalam lakaran di mana Lakaran 1 adalah lakaran asal dan lakaran seterusnya mempunyai perkembangan idea. PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KHB TINGKATAN 1
 17. 17. KEMAHIRAN BAND DESKRIPTOR LISAN 1 Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian dengan menggunakan perkataan yang mudah. 2 Mendengar, memahami dan menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul. 3 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan betul dan bahasa yang sesuai. 4 Berbincang dan mengemukakan hujah yang relevan untuk menerima atau menolak pendapat secara sopan dalam pelbagai situasi. 5 Menyatakan pendirian dengan mengemukakan pendapat yang rasional tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 6 Membuat pertimbangan tentang pendapat yang dikemukakan dalam perbincangan dengan menyampaikan hujah secara kritis dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain. PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 1
 18. 18. Jumlah Bilangan Pernyataan Deskriptor dan Pernyataan Evidens Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Mata Pelajaran DSP Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid DSP Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid DSP Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid Bahasa Melayu 46 18 46 18 50 18 Bahasa Inggeris 48 18 46 18 42 18 Matematik 125 18 195 18 151 12 Sains 129 24 160 30 178 24 Perbandingan DSP dengan Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid
 19. 19. Band 3 Kemahiran Geografi Mengaplikasi kemahiran geografi melibatkan perkara berikut dengan betul dan tepat.  Mengorientasi kompas  Mengukur jarak menggunakan skala  Membina graf Kaedah pentaksiran : Lisan dan pemerhatian untuk mentaksir mengorientasikan kompas Guru membawa murid keluar kelas misalnya di suatu kawasan lapangan di sekitar sekolah untuk menentukan arah mata angin menggunakan kompas : Tujuan 1. Mentaksir kemahiran seorang / beberapa orang murid menggunakan kompas dengan betul dan tepat. 2. Murid berkenaan diminta menentukan arah mata angin menggunakan kompas. 3. Murid menggunakan menunjukkan arah tenggara menggunakan kompas. 4. Guru memerhati/ menilai kebolehan murid meorientasikan kompas dengan betul. 5. Guru bertanya murid apa objek / bangunan di arah tenggara. 6. Guru meminta murid menggunakan kaedah yang sama untuk menetukan arah mata angin yang lain CONTOH TUGASAN GEOGRAFI
 20. 20. KEMAHIRAN LISAN BAND 1 DESKRIPTOR Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian dengan menggunakan perkataan yang mudah. AKTIVITI PENTAKSIRAN 1. Murid diperdengarkan pita rakaman perbualan. 2. Murid diminta memberikan contoh kata ganti nama yang digunakan dalam perbualan yang didengar. 3. Murid diminta membina ayat menggunakan kata ganti nama diri. 4. Berbual-bual dengan rakan menggunakan kata ganti nama diri mengikut topik yang diberi dalam kad arahan. Contoh kad arahan: Anda dan rakan anda baru mendaftar di sebuah sekolah menengah. Anda ingin berkenal-kenalan dengan rakan anda untuk mengetahui sedikit latar belakang, cita-cita serta bilangan adik-beradiknya. Perbualan anda hari hendaklah menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai. CONTOH TUGASAN BAHASA MELAYU
 21. 21. 26 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN DSP Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid Band Pernyataan Standard Pernyataan Deskriptor Pernyataan Evidens Tema/Topik/Kemahiran Band Pernyataan Deskriptor
 22. 22. Bilangan deskriptor dan evidens telah dikurangkan  Guru tidak akan dibebankan dengan kesibukan mengisi dan merekod penilaian murid Guru mesti memberi fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran. Pastikan pengajaran dan pembelajaran berkualiti dan berkesan Perekodan perkembangan murid secara offline
 23. 23. A. Guru merekodkan tahap penguasaan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Pentaksiran Formatif) B. Perekodan ini menggambarkan perkembangan murid Guru Perekodan Penguasaan Murid Kesesuaian Masa Kaedah Guru Boleh dimaklumkan kepada Ibu Bapa
 24. 24. 30 P
 25. 25. 31 P
 26. 26. 32 P
 27. 27. 33 P
 28. 28. 34 P
 29. 29. NAMA MURID: ALI BIN AHMAD NO. TEMA BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6 1 NOMBOR DAN OPERASI 2 SUKATAN DAN GOEMETRI 3 4 CONTOH PENGISIAN PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID : INDIVIDU (BULAN JUN)
 30. 30. NAMA MURID: ALI BIN AHMAD NO. TEMA BAND 1 BAND 2 BAND 3 BAND 4 BAND 5 BAND 6 1 NOMBOR DAN OPERASI 2 SUKATAN DAN GOEMETRI 3 4 CONTOH PENGISIAN PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID : INDIVIDU (BULAN OGOS)
 31. 31. 37 P
 32. 32. 38 PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENTAKSIRAN SEKOLAH MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3, 2014 Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118 Tingkatan : 3 Nekad SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai: TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai. Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh. Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemukakan contoh yang sesuai.
 33. 33. 39 P
 34. 34. 40 P
 35. 35. C. Ibu bapa yang ingin mengetahui pencapaian anak mereka (Pentaksiran Sumatif) Sekolah menyediakan Pelaporan Pencapaian Ujian Bulanan Peperiksaan Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun
 36. 36. 42 PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - PENCAPAIAN PELAPORAN PENCAPAIAN AKADEMIK PENTAKSIRAN SEKOLAH NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397 MATA PELAJARAN GRED BAHASA MELAYU PENULISAN A BAHASA MELAYU LISAN A MATHEMATICS A SCIENCE A PENDIDIKAN MUZIK B PENDIDIKAN SENI VISUAL B
 37. 37. Perekodan Mengikut Kesesuaian Guru TIDAK Perlu Lengkap Rekod Transit TIDAK Perlu Sedia FPM
 38. 38. MENENGAH RENDAH ( TINGKATAN 1, 2 DAN 3 ) MENENGAH ATAS ( TINGKATAN 4, 5 DAN 6 )  Menggunakan Kurikulum Kebangsaan (KBSM) dan Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid mengikut tahun (Disediakan oleh LP)  Untuk merekodkan dan pelaporan perkembangan murid menggunakan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid (Disediakan oleh LP)  Menggunakan Kurikulum Kebangsaan (KBSM)  Untuk merekod pencapaian murid menggunakan kaedah yang sedia ada di peringkat sekolah
 39. 39. Menggantikan Penilaian Menengah Rendah (PMR) Tiada lagi Peperiksaan Pusat Kaedah Pentaksiran Ujian Bertulis & Ujian Lisan Ujian Bertulis Sahaja Pelpagai Instrumen
 40. 40. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 Ujian Lisan & Ujian Bertulis Pelbagai Instrumen Ujian Bertulis Peperiksaan Pusat 1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Science 4. Mathematics 5. Sejarah 6. Geografi 7. Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) 8. Pendidikan Islam 9. Bahasa Tambahan • Bahasa Cina • Bahasa Tamil • Bahasa Iban • Bahasa Kadazandusun • Bahasa Arab • Bahasa Punjabi Sehingga 2013 - PMR • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris • Science • Mathematics • Pendidikan Islam • Kemahiran Hidup Bersepadu • Bahasa Tambahan o Bahasa Cina o Bahasa Tamil o Bahasa Iban o Bahasa Kadazandusun o Bahasa Arab • Sejarah • Geografi
 41. 41. Calon Sekolah Kerajaan :  Sekolah Kerajaan  Sekolah Bantuan Kerajaan  Sekolah Pendidikan Khas  Sekolah Di Bawah Agensi Kerajaan  Sekolah Agama Bantuan Kerajaan  Sekolah Menengah Agama Negeri  Sekolah Menengah Agama Rakyat Dan Murid berada di Tingkatan Tiga
 42. 42. Calon Sekolah Swasta :  Sekolah Swasta Yang Berdaftar Dengan KPM  Sekolah Swasta Yang Tidak Berdaftar Dengan KPM Tetapi Mengikuti Kurikulum Kebangsaan Yuran menduduki ujian RM65 Dan Murid berada di Tingkatan Tiga
 43. 43. Calon Persendirian • Tidak berada di dalam sistem persekolahan • Mencapai umur 14 tahun pada 1 Januari tahun pendaftaran  Mendaftar di JPN  Menduduki ujian di sekolah yang ditetapkan oleh JPN  Menduduki hanya ujian bertulis Yuran menduduki ujian RM65
 44. 44. Melaksanaka n Penjaminan Kualiti PT3 STRATEGI PELAKSANAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 54 Lembaga Peperiksaan • Menyediakan format dan instrumen yang setara. • Menyediakan panduan dan peraturan penskoran • Melaksanakan verifikasi dan moderasi Sekolah • Mentadbir PT3 • Guru mentaksir dan menskor • Menghantar keputusan kepada LP • Mengeluarkan pelaporan Pentaksir Luar Audit Akademik
 45. 45. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 MULAI 2014 Ujian Lisan & Ujian Bertulis Pelbagai Instrumen Ujian Bertulis Peperiksaan Pusat 1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Science 4. Mathematics 5. Sejarah 6. Geografi 7. Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) 8. Pendidikan Islam 9. Bahasa Tambahan • Bahasa Cina • Bahasa Tamil • Bahasa Iban • Bahasa Kadazandusun • Bahasa Arab • Bahasa Punjabi Sehingga 2013 - PMR • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris • Science • Mathematics • Pendidikan Islam • Kemahiran Hidup Bersepadu • Bahasa Tambahan o Bahasa Cina o Bahasa Tamil o Bahasa Iban o Bahasa Kadazandusun o Bahasa Arab • Sejarah • Geografi Murid beragama Islam - 8 atau 8 + 1 bahasa tambahan Murid bukan beragama Islam - 7 atau 7 + 1 bahasa tambahan
 46. 46. Bertanggung jawab dalam penyediaan : i. Item ii. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) iii. Format Instrumen iv. Jadual Penggredan v. Panduan Pemasangan Instrumen vi. Panduan Penskoran Item vii. Peraturan Pentadbiran viii. Format Pelaporan PT3
 47. 47. Bertanggung jawab dalam melaksanakan : i. Memasangkan Instrumen berdasarkan JSU, Format Instrumen dan Panduan Pemasangan Instrumen serta membuat Verifikasi Instrumen ii. Menyediakan Jadual dan mentadbir PT3 dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP iii. Melaksanakan moderasi skrip jawapan PT3 dengan Panduan Penskoran Item di antara Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran
 48. 48. iv. Memeriksa skrip jawapan calon berpandukan Panduan Penskoran Item yang telah melalui aktiviti moderasi v. Melaksanakan moderasi dan verifikasi skor bersama Pentaksir Luar vi. Menghantar gred kepada LP vii. Mengeluarkan pelaporan berdasarkan Format Pelaporan PT3
 49. 49. Moderasi proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama Verifikasi pula ialah proses menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima
 50. 50. PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) 2014 NAMA: NO. KP: NAMA SEKOLAH: 60 Pentaksiran Sekolah (PS) PAJSK Pentaksiran Psikometrik (PPsi) Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014 NAMA: NO. KP: NAMA SEKOLAH: Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid. Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut: PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 60 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014 NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH ANGKA GILIRAN V100 A 001 NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397 MATA PELAJARAN GRED PERNYATAAN BAHASA MELAYU PENULISAN A Menguasai pengetahuandan kefahamantatabahasa dengan cemerlang dan menghasilkanpenulisan yang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikan BAHASA MELAYU LISAN A Berupaya menyampaikanmaklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikanmaklumat tersebut dengan cemerlang. BAHASA INGGERIS PENULISAN A Task successfully fulfilled, well-developed and well- organised main ideas and supportingdetails.. BAHASA INGGERIS LISAN A Language is accurate and fluent MATHEMATICS B Mempunyaikeupayaan mengendalikanoperasi asas yang melibatkannombor dan ukuran serta menyelesaikanmasalah harian dalam situasilazim SCIENCE B Mempunyaikeupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol,istilah,urutan, konsep dan teori dalam sains ELEMEN ASPEK SUKAN/PERM AINAN KELAB/PERSATU AN BADAN BERUNIFORM EKSTRA KURIKULUM PENGLIBATAN Jawatan Ketua Pasukan Bola Jaring Pengerusi Kelab Bahasa Melayu Tali Pinggang Hitam (Tae Kwon Do) Ketua Murid Sekolah Peringkat Daerah Sekolah Daerah Komitmen Menunjukkan kepimpinan, bertanggungja wab dan menepati waktu Menunjukkan Kepimpinan, Menepati waktu dan menunjukkan minat Menunjukkan Kepimpinan, Menepati waktu dan menunjukkan minat Khidmat Sumbangan Teknikal-atlet Pengurusan Pengurusan- Mentadbir Badan Beruniform (Tae Kwon Do) PENYERTAAN Kehadiran 40 40 40 PRESTASI Tahap Prestasi Johan Daerah Penyertaan Naib Johan Daerah PELAPORAN MARKAH Skor Elemen 95 98 96 10 Jumlah Skor (%) 85 93 87 10% 7.9 CGPA 79.25 Penyataan Pelaporan Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk Berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang lain. SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENTAKSIRAN SEKOLAH MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3, 2014 Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 010722145118 Tingkatan : 3 Nekad SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telah menguasai: TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR Kemahiran Geografi Band 6* Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai. Bentuk Mukabumi dan Potensinya Band 4 Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran Cuaca dan Iklim Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai kesan kegiatan manusia dan merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia secara komprehensif dan menyeluruh. Tumbuhan-tumbuhan Semulajadi Band 5 Menggabungjalin fakta mengenai dan Hidupan Liar kesan kegiatan manusia dan membuat rumusan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dengan mengemuka- kan contoh yang sesuai. INVENTORI MINAT KERJAYA UJIAN APTITUD KHUSUS Konstruk Skor (10) Realistik Investigatif Artistik Verbal Linguistik Visual Ruang Logik Matematik Muzik Naturalis Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Existential 9 8 8 7 5 4 4 4 3
 51. 51. PELAPORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PENCAPAIAN) 61 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENTAKSIRAN TINGKATAN 3, 2014 NAMA MUHAMMAD BIN ABDULLAH ANGKA GILIRAN V100 A 001 NAMA SEKOLAH SMK PUTRAJAYA NO KP 990907-10-5397 MATA PELAJARAN GRED PERNYATAAN BAHASA MELAYU PENULISAN A Menguasai pengetahuan dan kefahaman tatabahasa dengan cemerlang dan menghasilkan penulisan yang betul, baik dan amat berkesan berdasarkan tugasan yang diberikan. BAHASA MELAYU LISAN A Berupaya menyampaikan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai bahan yang dibaca dan menyampaikan maklumat tersebut dengan cemerlang. BAHASA INGGERIS PENULISAN A Task successfully fulfilled, well-developed and well-organised main ideas and supporting details. BAHASA INGGERIS LISAN A Language is accurate and fluen.t MATHEMATICS B Mempunyai keupayaan mengendalikan operasi asas yang melibatkan nombor dan ukuran serta menyelesaikan masalah harian dalam situasi lazim. SCIENCE B Mempunyai keupayaan menyatakan dan menghuraikan simbol, istilah, urutan, konsep dan teori dalam sains.
 52. 52. PELAPORAN PAJSK 62 ELEMEN ASPEK SUKAN/PERMAINAN KELAB/PERSATUAN BADAN BERUNIFORM EKSTRA KURIKULUM PENGLIBATAN Jawatan Ketua Pasukan Bola Jaring Pengerusi Kelab Bahasa Melayu Tali Pinggang Hitam (Tae Kwon Do) Ketua Murid Sekolah Peringkat Daerah Sekolah Daerah Komitmen Menunjukkan kepimpinan, bertanggungjawab dan menepati waktu Menunjukkan Kepimpinan, Menepati waktu dan menunjukkan minat Menunjukkan Kepimpinan, Menepati waktu dan menunjukkan minat Khidmat Sumbangan Teknikal-atlet Pengurusan Pengurusan- Mentadbir Badan Beruniform (Tae Kwon Do) PENYERTAAN Kehadiran 40 40 40 PRESTASI Tahap Prestasi Johan Daerah Penyertaan Naib Johan Daerah PELAPORAN MARKAH Skor Elemen 95 98 96 10 Jumlah Skor (%) 85 93 87 10% 7.9 CGPA 79.25 Pernyataan Pelaporan Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang lain.
 53. 53. INVENTORI MINAT KERJAYA UJIAN APTITUD KHUSUS Konstruk Skor (10) Realistik Investigatif Artistik Verbal Linguistik Visual Ruang Logik Matematik Muzik Naturalis Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Existential 9 8 8 7 5 4 4 4 3 Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid. Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut: 63 PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014 NAMA: NO. KP: NAMA SEKOLAH:
 54. 54. PENERANGAN REALISTIK Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Bekerja dengan objek, peralatan, mesin, haiwan dan tumbuhan. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan, lukisan mekanikal, mesin atau haiwan. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh. Lebih suka bekerja di luar bangunan. INVESTIGATIF Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan mementingkan ketepatan. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Menghargai sains dan matematik. Melihat diri sendiri sebagai tepat, saintifik dan intelektual serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal. ARTISTIK Persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi, ekspresif, original, bebas,kreatif, inovatif dan artistik. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin dan tidak berulang-ulang. Mempunyai apresiasi yang tinggi dan menghargai hasil seni kreatif. SOSIAL Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan membuat kebajikan kepada orang lain. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Suka kepada aktiviti membantu, memberi perkhidmatan dan menyelesaikanmasalah sosial. ENTERPRISING Persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan, perniagaan dan keusahawanan.Wujudnya suasana pengaruh-mempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barangan atau idea. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. KONVENSIONAL Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor, dan kerja-kerja perkeranian. Melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan dan arahan. 64 PETUNJUK INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK) 64
 55. 55. PENERANGAN VERBAL LINGUASTIK Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi. VISUAL-RUANG Bukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan mengintepretasi ruang. LOGIK MATEMATIK Keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. MUZIK Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik. NATURALIS Keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi. KINESTATIK Jasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh. INTERPERSONAL Keupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. INTRAPERSONAL Keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan minat kendiri. EXISTENTIAL Peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan. 65 PETUNJUK UJIAN APTITUD KHUSUS 65
 56. 56. JADUAL PELBAGAI INSTRUMEN
 57. 57. JADUAL UJIAN LISAN
 58. 58. JADUAL UJIAN BERTULIS
 59. 59. PENGEDARAN ITEM & INSTRUMEN PENTAKSIRAN
 60. 60. Mencakupi Sukatan Pelajaran Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3 Mata Pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris WAJIB diambil oleh semua calon PT3. Ditaksir melalui Ujian Bertulis dan Ujian Lisan bagi Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur Mata Pelajaran Bahasa Tambahan diambil oleh calon sebagai mata pelajaran tambahan ditaksir melalui Ujian Bertulis Mata Pelajaran Pendidikan Islam WAJIB diambil oleh calon beragama Islam ditaksir melalui ujian bertulis
 61. 61. Mata pelajaran Mathematics dan Science WAJIB diambil oleh semua calon dan ditaksir melalui Ujian Bertulis Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan 76, 77, 78 dan 79 WAJIB diambil oleh semua calon kecuali calon Sekolah Seni Malaysia ditaksir melalui Ujian Bertulis Mata pelajaran Sejarah WAJIB diambil oleh semua calon. Mata pelajaran Geografi WAJIB diambil oleh semua calon kecuali Sekolah Seni Malaysia. Kedua-dua mata pelajaran ini ditaksir melalui Kaedah Pelbagai Instrumen
 62. 62. Mata pelajaran Pendidikan Kesenian hanya WAJIB diambil oleh calon Sekolah Seni Malaysia sahaja dan ditaksir melalui Pelabagai Instrumen Instrumen dwibahasa bagi mata pelajaran Mathematics dan Science akan disediakan sehingga tahun 2018
 63. 63. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 Ujian Lisan & Ujian Bertulis Pelbagai Instrumen Ujian Bertulis Peperiksaan Pusat 1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Science 4. Mathematics 5. Sejarah 6. Geografi 7. Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) 8. Pendidikan Islam 9. Bahasa Tambahan • Bahasa Cina • Bahasa Tamil • Bahasa Iban • Bahasa Kadazandusun • Bahasa Arab • Bahasa Punjabi Sehingga 2013 - PMR • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris • Science • Mathematics • Pendidikan Islam • Kemahiran Hidup Bersepadu • Bahasa Tambahan o Bahasa Cina o Bahasa Tamil o Bahasa Iban o Bahasa Kadazandusun o Bahasa Arab • Sejarah • Geografi
 64. 64. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektif FORMAT 1 Tempoh Dua jam 2 Konstruk i. Pengetahuan dan kefahaman tentang sistem bahasa ii. Kemahiran apilikasi bahasa iii. Kemahiran apilikasi maklumat iv. Kemahiran kreatif dan apresiasi bahasa (membaca dan menulis) 3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik 4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif 5 Jenis item Respons terhad/respons terbuka/objektif pelbagai bentuk 6 Tajuk Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu MATA PELAJARAN BAHASA – UJIAN BERTULIS
 65. 65. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara lisan FORMAT 1 Tempoh Dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan - 10 hingga 30 minit 2 Konstruk Kemahiran mendengar dan bertutur 3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik 4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga 5 Jenis item Respons terhad/respons terbuka/objektif pelbagai bentuk PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Guru memberi skor semasa ujian dijalankan secara individu 3 Mode Murid memberikan respons secara individu MATA PELAJARAN BAHASA – UJIAN LISAN (Ujian Bertutur)
 66. 66. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid mendengar rakaman audio dan memberikan respons secara bertulis FORMAT 1 Tempoh Dijalankan secara one off mengikut jadual yang ditetapkan - 30 minit 2 Konstruk Kemahiran mendengar dan memahami 3 Kaedah penskoran Analitik 4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga 5 Jenis item Respons terhad/respons terbuka/objektif pelbagai bentuk PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu MATA PELAJARAN BAHASA – UJIAN LISAN (Ujian Mendengar)
 67. 67. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektif FORMAT 1 Tempoh Dua jam 2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman dan kemahiran 3 Kaedah penskoran Analitik 4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif 5 Jenis item •Respons terhad •Berstruktur •Objektif pelbagai bentuk 6 Tajuk Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu MATA PELAJARAN MATHEMATICS – UJIAN BERTULIS
 68. 68. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektif FORMAT 1 Tempoh Dua jam 2 Konstruk Pengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran 3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik 4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif 5 Jenis item Respons terhad / respons terbuka / berstruktur / objektif pelbagai bentuk 6 Tajuk Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu MATA PELAJARAN SCIENCE – UJIAN BERTULIS
 69. 69. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektif FORMAT 1 Tempoh Dua jam 2 Konstruk Pengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran 3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik 4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif 5 Jenis item Respons terhad / respons terbuka / berstruktur / objektif pelbagai bentuk 6 Tajuk Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM – UJIAN BERTULIS
 70. 70. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid memberikan respons secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektif FORMAT 1 Tempoh Dua jam 2 Konstruk Pengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran 3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik 4 Bentuk ujian Objektif atau Subjektif 5 Jenis item Respons terhad / respons terbuka / berstruktur / objektif pelbagai bentuk 6 Tajuk Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu MATA PELAJARAN KHB – UJIAN BERTULIS
 71. 71. Pelbagai Instrumen Tugasan Bertulis Ujian Amali Projek Kajian Lapangan Kajian Kes Demonstrasi Persembahan
 72. 72. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid membuat laporan atau dokumen mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan, menghasilkan karya kreatif, ciptaan dan gubahan dalam bentuk tulisan. FORMAT 1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran. 2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai 3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik 4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan PELBAGAI INSTRUMEN: TUGASAN BERTULIS
 73. 73. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan sesuatu produk dan membuat pelaporan tentang produk / artifak yang dihasilkan. FORMAT 1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran. 2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai 3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik 4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan PROJEK
 74. 74. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian di luar bilik darjah atau di makmal untuk mendapatkan data dan maklumat serta membuat laporan. FORMAT 1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran. 2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai 3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik 4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan KAJIAN LAPANGAN
 75. 75. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan data dan / maklumat yang diperoleh dan membuat laporan. FORMAT 1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran. 2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai 3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik 4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan KAJIAN KES
 76. 76. PENERANGAN 1 Definisi Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan data dan / maklumat yang diperoleh dan membuat laporan. FORMAT 1 Tempoh Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi enam waktu pembelajaran. 2 Konstruk Pengetahuan, kefahaman, kemahiran dan nilai 3 Kaedah penskoran Analitik atau Holistik 4 Tugasan Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga PENGOPERASIAN 1 Pelaksanaan Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan (FEBRUARI HINGGA JULAI) 2 Pemeriksaan Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran 3 Mode Murid memberikan respons secara individu atau berkumpulan PENDIDIKAN KESENIAN – SEKOLAH SENI – KERJA KURSUS
 77. 77. PONTENG DAN BUANG SEKOLAH Pentadbir Sekolah hendaklah:  Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan oleh LP Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PT3 telah tamat, murid tidak perlu melaksanakan PT3
 78. 78. Pentadbir Sekolah hendaklah:  Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid berada di hospital  Memastikan hasil kerja murid diperiksa dan direkodkan oleh guru sekolah MURID DI HOSPITAL / SEKOLAH DALAM HOSPITAL (SDH)
 79. 79. Pentadbir Sekolah hendaklah:  Melaksanakan PT3 kepada semua murid MBK kerana tiada pengecualian pelaksanaan PT3. Hanya murid pekak dan bisu dikecualikan daripada melaksanakan ujian lisan- bertutur dan ujian lisan- mendengar  Menyediakan keperluan khas mengikut keperluan murid MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)
 80. 80. Pentadbir Sekolah hendaklah:  Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah  Memastikan PT3 dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah baharu Sekiranya mata pelajaran yang dipelajari di sekolah lama tidak ditawarkan di sekolah baharu, pentadbir sekolah baharu hendaklah mendapatkan kertas soalan dari sekolah lama dan memulangkan skrip jawapan kepada sekolah lama untuk diperiksa. Gred murid dihantar semula ke sekolah baharu. (Contoh Bahasa Iban) MURID BERTUKAR SEKOLAH
 81. 81. Pentadbir Sekolah hendaklah:  Memastikan PT3 dilaksanakan mengikut jadual sepanjang murid hadir di sekolah MURID DI BAWAH PENGAWASAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN) & MURID MEWAKILI NEGARA
 82. 82. 1 3 2  Menjalankan pemeriksaan berdasarkan panduan penskoran  Menghantar gred keputusan ke LP mengikut jadual kerja yang ditetapkan  Menjalankan penyelarasan TANGGUNGJAWAB SEKOLAH
 83. 83. •SYARAT LAYAK MENDAPAT GRED Murid yang melaksanakan PT3 bagi mana-mana mata pelajaran akan menerima gred bagi mata pelajaran berkenaan •PELAPORAN  Pelaporan PT3 dikeluarkan oleh sekolah  Murid akan menerima pelaporan PT3 daripada pihak sekolah mulai 15 November
 84. 84. KOMPONEN 4PPENJAMINAN KUALITI Menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pencapaian murid
 85. 85.  Memberi bimbingan, khidmat bantu dan nasihat mengenai pelaksanaan dan pengurusan PT3  Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dan kompetensi dalam kalangan guru yang dibimbing
 86. 86. PERSONEL PEMENTORAN DALAMAN LUAR Ketua Panitia Pegawai yang dilantik oleh: • Lembaga Peperiksaan (LP) • Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) • Pejabat Pendidikan Negeri (PPD) Guru mata pelajaran yang dilantik oleh Pengetua PELAKSANAAN PEMENTORAN KOMPONEN WAKTU PERKARA Pementoran Sebelum memulakan tugasan Memberi kefahaman mengenai:  pengurusan tugasan  pemasangan instrumen bertulis  pemeriksaan skrip jawapan
 87. 87.  Memastikan arahan pelaksanaan PT3 dipatuhi  Mengenalpasti masalah dan membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PT 3 di sekolah  Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran dalam pelaksanaan PT 3 di sekolah
 88. 88. PERSONEL PEMANTAUAN DALAMAN LUAR Guru mata pelajaran yang dilantik oleh Pengetua Pegawai yang dilantik oleh: • Lembaga Peperiksaan (KPM) • Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) • Pejabat Pendidikan Negeri (PPD) PELAKSANAAN PEMANTAUAN KOMPONEN WAKTU PERKARA Pemantauan •Semasa pemasangan instrumen •Semasa pelaksanaan tugasan •Semasa penyelarasan penskoran Memantau pelaksanaan PT3 dan penskoran menepati prosedur yang telah ditetapkan
 89. 89.  Menyeragamkan skor yang diberikan oleh guru  Memastikan skor yang diberikan menepati keupayaan dan prestasi murid bagi menjamin kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PT3  Memastikan skor yang diberikan adalah adil bagi semua murid
 90. 90. PERSONEL PENYELARASAN DALAMAN LUAR • Ketua Panitia • Guru Cemerlang • Jurulatih Utama • Pegawai Lembaga Peperiksaan • Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) • Ketua Pentaksir Negeri (KPN) • Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) • Pentaksir Kawasan • ) Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) • Pejabat Pendidikan Negeri (PPD) PELAKSANAAN PENYELARASAN KOMPON EN WAKTU PERKARA Penyelaras an Semasa penyelarasan penskoran • Menyelaras dan memoderasi pemeriksaan skrip menepati panduan penskoran • Memverifikasi skor yang diberikan kepada murid
 91. 91. CARTA ALIR MODERASI PEMERIKSAAN ANTARA KETUA PANITIA DAN GURU MULA Mengadakan Mesyuarat Pemeriksaan Pemeriksaan Skrip Jawapan antara Ketua Panitia dan guru bagi setiap mata pelajaran Guru menjalankan pemeriksaan berpandukan Panduan Penskoran LP Guru menilai semula hasil kerja murid Ketua Panitia menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasi Skor yang dberikan oleh Ketua Panitia dan guru konsisten dan selaras dengan panduan penskoran Pengetua verifikasi skor murid dan menghantar skor murid ke LP TAMAT Ya Tidak
 92. 92. CARTA ALIR MODERASI PEMERIKSAAN ANTARA PENTAKSIR DAN GURU MULA Mengadakan perbincangan Pemeriksaan Skrip Jawapan antara Pentaksir dan guru bagi setiap mata pelajaran Guru menjalankan pemeriksaan berpandukan Panduan Penskoran LP Guru menilai semula hasil kerja murid Pentaksir menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasi Skor yang dberikan oleh Pentaksir dan guru konsisten dan selaras dengan panduan penskoran Pengetua verifikasi skor murid dan menghantar skor murid ke LP TAMAT Tidak Ya
 93. 93. PENTAKSIR PERINGKAT PELANTIKAN Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) Kebangsaan Lembaga Peperiksaan Ketua Pentaksir Negeri (KPN) Negeri JPN Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) Daerah JPN/Daerah Pentaksir Kawasan (PKw) Daerah JPN/Daerah KATEGORI PENTAKSIR LUARPENTAKSIR LUAR
 94. 94. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) BILANGAN PENTAKSIR BAGI SETIAP MATA PELAJARAN BIL PENTAKSIR BILANGAN JUMLAH 1 Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK) 1 bagi setiap mata pelajaran 1 2 Ketua Pentaksir Negeri (KPN) 1 bagi setiap mata pelajaran bagi setiap negeri 16 3 Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) 1 bagi setiap mata pelajaran bagi daerah 144 4 Pentaksir Kawasan (PKw) 1 bagi setiap mata pelajaran bagi setiap 5 sekolah 736 5 Guru Mata Pelajaran 1 bagi setiap mata pelajaran bagi setiap 1 sekolah 3,683
 95. 95. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LATIHAN PEMERIKSAAN AKTIVITI TARIKH MA C APRIL MEI JUN JULAI 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Pelantikan Ketua Pentaksir Kebangsaan oleh LP 2 Pelantikan Ketua Pentaksir Negeri oleh JPN 3 Pelantikan Ketua Pentaksir Kawasan oleh JPN 4 Pelantikan Pentaksir
 96. 96. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LATIHAN PEMERIKSAAN AKTIVITI TARIKH BULAN MA C APRIL MEI JUN JULAI MINGGU 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Penyediaan Rangka Panduan Pemeriksaan. 6 Penyediaan Panduan Pemeriksaan mengikut mata pelajaran. 7 Latihan pemeriksaan kepada Ketua Pentaksir Kebangsaan dan Ketua Pentaksir Negeri mengikut mata pelajaran.
 97. 97. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)LATIHAN PEMERIKSAAN AKTIVITI TARIKH BULAN MA C APRIL MEI JUN JULAI MINGGU 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 8 Latihan pemeriksaan kepada Ketua Pentaksir Kawasan mengikut mata pelajaran. 9 Latihan pemeriksaan kepada Pentaksir Kawasan dan guru-guru mengikut mata pelajaran. 10 Latihan pemeriksaan kepada guru-guru mengikut mata pelajaran.
 98. 98. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LATIHAN PEMASANGAN INSTRUMEN PT3 (UJIAN BERTULIS) AKTIVITI TARIKH BULAN JUN JULAI OGOS MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Latihan pemasangan instrumen pentaksiran kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia mengikut mata pelajaran. 2 Latihan pemasangan instrumen pentaksiran kepada guru-guru mengikut mata pelajaran.
 99. 99. DOKUMEN SUMBER MAKLUMAN 1. JADUAL KERJA PT3 LAMAN WEB LP PENTADBIRAN UJIAN BERTULIS / UJIAN LISAN / PELBAGAI INSTRUMEN 2. PANDUAN PENGURUSAN PBS LAMAN WEB LP PENTADBIRAN 4 KOMPONEN PBS 3. PANDUAN PENJAMINAN KUALITI (PPK) LAMAN WEB LP PEMENTORAN PEMANTAUAN PENYELARASAN 4. PANDUAN PEMERIKSAAN LAMAN WEB LP PEMERIKSAAN UJIAN BERTULIS / PELBAGAI INSTRUMEN 5. PANDUAN PEMASANGAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN LAMAN WEB LP JADUAL SPESIFIKASI UJIAN, PROSEDUR PEMASANGAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN 6. SOALAN-SOALAN LAZIM LAMAN WEB DOKUMEN RUJUKAN
 100. 100. Tingkatan 4 Ujian Psikometrik Kemampuan Minat PT3 PAJSK / PS
 101. 101. Pelaksanaan Penambahbaikan PBS KPM mengadakan taklimat tentang konsep dan pelaksanaan kepada : 1. JPN 2. PPD 3. Pentadbir dan Guru KPM mengadakan latihan kepada guru : 1. Memahami konsep pentaksiran dan mengamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 2. Meningkatkan kemahiran guru memeriksa jawapan calon
 102. 102.  Memaklumkan kepada semua ibu bapa pelajar tingkatan 3 berkaitan denganPentaksiran Tingkatan 3 (PT3)  Memaklumkan kepada ibu bapa berkaitan dengan Penambahbaikan PBS dan Pentaksiran Tingkatan 3
 103. 103. Allahyarham Hj Yaakub b Ideris Mantan Pegawai Pelajaran Daerah Kota Tinggi Mantan Pengarah Lembaga Peperiksaan
 104. 104. KLIK DI SINI
 105. 105. TERIMA KASIH 133

×