Pronoms relatius

2,976 views
2,534 views

Published on

Published in: Travel, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pronoms relatius

  1. 1. Tipus d'oracions de relatiu: adjectives i substantives Formes normatives i no normatives dels pronoms relatius Els pronoms relatius adjectives funció pronom substantives sintàctica formes normatives formes no normatives* Gramaticalment, funcionen com un adjectiu. Gramaticalment, funcionen com un substantiu. El cant que sona bé m'agrada. El cant el qual* sona bé m'agrada. El cant, que sona bé, m'agrada. — Procés d'escriptura dels pronoms relatius Sintàcticament, poden tenir aquestes funcions: S Sintàcticament, funcionen com un CN. Penso en el que passa a les 8. — Hem d'escriure S · CD · CI · CP · PN · CA El tren ___ arriba a l'estació El bolígraf amb Penso en el qui passa a les 8. — 1 un pronom relatiu. que circula amb retard. escric va molt bé. ESPECIFICATIVES S Qui arribi primer guanyarà el premi. El cant que sento m'agrada. El cant el qual* sento m'agrada. (qui) El tren arriba a l'estació El bolígraf amb escric El cant, que sento, m'agrada. — CD Vull el que pesa menys de tots. CD Dubto del que vas dir. Fem l'anàlisi sintàctica de S CN S CN CN El mòbil que t'has comprat m'agrada. — 2 CI Dóna-ho a qui te n'ofereixi més. Dubto del qui vas dir. l'oració composta. circula amb retard va molt bé — V CCM V CCM CP Pensa-hi, en el que va dir que passaria. CCT El comprarem el dia que sortirà. — EXPLICATIVES PN El nostre parer és el que us vam Aïllem les dues oracions El tren circula amb retard. El bolígraf va molt bé. expressar ahir. Era la zona de què et parlava. Era la zona que* / de la que* et 3 simples que formen _______ arriba a l'estació. Escric amb parlava. la composta. CN El mòbil, que t'ha sortit bastant bé de CA La fortuna és desitjada pel qui pateix Digue'm això de què t'estranyes. Digue'm això del qual* / del que* / preu, té més coses de les que em dissort. CP de lo que* t'estranyes. Determinem l'oració pensava. 4 El tren circula amb retard. El bolígraf va molt bé. principal. què Això contra què lluitem no ens Això contra el qual* / lo que* Dins la subordinada adjectiva, el pronom Dins la subordinada substantiva, el pronom supera pas. lluitem no ens supera pas. Determinem l'oració relatiu té la seva pròpia funció sintàctica. relatiu té la seva pròpia funció sintàctica. 5 _______ arriba a l'estació. Escric amb CCL És el pis en què vivim. És el pis que* / en el que* vivim. subordinada. El mòbil que t'has comprat m'agrada. Vull el que pesa menys de tots. CD S El comprarem el dia en què El comprarem el dia en el que* Identifiquem l'element CCT sortirà. sortirà. 6 que falta a l'oració el tren el bolígraf És l'amiga de la qui* / de la que* / subordinada. CP És l'amiga de qui et parlava. de que* / de què* / que* et parlava. Col·loquem l'element dins Escric amb el bolígraf. qui 7 El tren arriba a l'estació. l'oració subordinada. Tipus d'oracions de relatiu adjectives: especificatives i explicatives CI És l'amic a qui escrivia. És l'amic al qui* / al que* / a què* / que* escrivia. Determinem la seva funció El tren amb el bolígraf especificatives explicatives CCL on És el pis on vivim. — 8 sintàctica. S CC S El cant, el qual sona bé, m'agrada. — S'esmenta l'element per primer cop. No s'esmenta l'element per primer cop. Busquem el(s) pronom(s) que | qui | el qual Aquest matí he vist un noi que corria. CD El cant, el qual sento, m'agrada. — 9 relatiu(s) que fa(n) aquesta què | qui | el qual El noi, que anava descalç, ha entrat al bar. la qual cosa funció sintàctica. o bé o bé CP És l'afer en el qual penso. És l'afer que* / en el que* penso. L'element que s'esmenta se'l considera part qui: es refereix a persones L'element que s'esmenta no se'l considera part CI És l'amic al qual escrivia. És l'amic al qui* / al que* escrivia. d'un conjunt d'elements. d'un conjunt d'elements. el qual: va precedit de Descartem el(s) que CC És el got amb el qual bec. És el got que* / amb el que* bec. 10 preposició i/o coma qui: es refereix a persones Aquest matí he vist dues noies rient pel El noi, amb el qual he conversat un moment, no correspon(en). el qual la qual cosa: es refereix a carrer. La noia que duia ulleres reia més es deia Francesc i estava fent una juguesca És el pis en el qual vivim. És el pis que* / en el que* vivim. la qual fets i accions que la noia que portava cua. amb un amic seu. els quals És la casa en la qual vivim. És la casa que* / en la que* vivim. les quals Són els pisos en els quals vivim. Són els pisos que* / en els que* vivim. Substituïm l'element pel(s) el tren = que amb el bolígraf = amb què No s'escriuen entre signes de puntuació. S'escriuen entre signes de puntuació. Són les cases en les quals Són les cases que* / en les que* 11 pronom(s) a l'oració amb el qual CCL vivim. vivim. subordinada. que arriba a l'estació amb què / amb el qual escric La dona que duu barret és actriu. La dona, que s'ha entrebancat, ha caigut. El bolígraf amb què Admeten el relatiu compost només amb Admeten el relatiu compost amb preposició Era la taula entorn de la qual Era la taula entorn de què* / Reescrivim l'oració El tren que arriba a escric va molt bé. preposició davant. sèiem. la que* sèiem. 12 davant o sense. composta completa. l'estació circula amb retard. El bolígraf amb el qual La nena per la qual demanen juga al pati. Era la taula que* sèiem a l'entorn. escric va molt bé. La nena, que és riallera, es diu Quima. del qual És el mag la màgia del qual És el mag del qual / del que* La nena de la qual parla la gent viu allà. La nena, la qual és riallera, es diu Quima. de la qual tothom admira. tothom admira la màgia. CN dels quals La nena a la qual s'adrecen és una La nena, per la qual s'ha interessat És el mag quina* màgia tothom de les quals CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE SABADELL baldufa molt espavilada. tothom, rodarà l'espot del canvi climàtic. admira. Casal Pere Quart · Rambla, 67-71 · 08202 Sabadell la qual cosa És l'Aina, la qual cosa m'alegra. És l'Aina, lo qual* m'alegra. S cosa que Telèfon 93 727 83 40 · Fax 93 725 45 43 · sabadell@cpnl.cat · www.cpnl.cat És l'Aina, cosa que m'alegra. És l'Aina, lo que* m'alegra.
  2. 2. Nom i característiques generals dels pronoms relatius Forma dels pronoms relatius segons la seva funció sintàctica dins l'oració de relatiu substitució característiques oració subordinada oració subordinada pronom exemples funció sintàctica pronom oració composta oració principal del complement oració composta generals prèvia a la substitució amb el pronom relatiu pel pronom relatiu RELATIU ÀTON La cantant que ha actuat és molt bona. S el dia (7) = que Referit a persones CD que Hi anirem el dia vindràs. Hi anirem el dia (7) Vindràs el dia (7) que vindràs Hi anirem el dia que vindràs. La que encara no ha actuat està nerviosa. CCT CCT i a coses. CCT que Qui vulgui venir que truqui demà passat. el/la/els/les que El qui vulgui venir que truqui demà passat. S (les noies) = les que Mai precedit el/la/els/les que Feliciten _______han premiat. Feliciten (les noies) Han premiat (les noies) les que han premiat Feliciten les que han premiat. qui La pel·lícula que fan avui és de ciència-ficció. CD CD CD de preposició. el/la/els/les qui La que fan demà crec que és de suspens. S qui (els nois) = els qui Feliciten _______han guanyat. Feliciten (els nois) (Els nois) han guanyat els qui han guanyat Feliciten els qui han guanyat. CD el/la/els/les qui S S RELATIU TÒNIC Referit sempre Opina sobre l'actuació a què s'han referit. a coses. CP La cançó de què parla el diari és preciosa. què CC a l'auca = a què És l'auca El projecte en què treballa sorprendrà. què És l'auca a s'han referit. És l'auca S'han referit a l'auca a què s'han referit Sempre precedit CCL CP CP a què s'han referit. Coneix bé els carrers per què passeja. de preposició. CCT CI a la consellera = a qui És la consellera qui És la consellera a ___he escrit. És la consellera He escrit a la consellera a qui he escrit RELATIU Referit sempre Qui ho diu sap per què ho diu. CP CI CI a qui he escrit. PERSONAL a persones. El qui ho diu sap per què ho diu. La qui ho diu sap per què ho diu. qui (la dona que) = (la) qui En donarem a S En donarem a en vulgui. En donarem a (La dona que) en vulgui (la) qui en vulgui qui Precedit o no Els qui ho diuen saben per què ho diuen. el/la/els/les qui S S (la) qui en vulgui. el/la/els/les qui de preposició. Les qui ho diuen saben per què ho diuen. al local = on És el local CCL on És el local ___ treballem. És el local Treballem al local on treballem CCL CCL on treballem. RELATIU Referit sempre El país (a) on hi ha més ambre és Lituània. ADVERBIAL a llocs. al local = en què Desconec el carrer (a) on se'n va a viure. prep. + què És el local CCL És el local ___ treballem. És el local Treballem al local en què treballem Viu a la mateixa ciutat d'on és filla. CCL CCL en què treballem. on Precedit o no Coneix bé els carrers per on passeja. de preposició. prep. + el/la qual al local = en el qual És el local CCL És el local ___ treballem. És el local Treballem al local en el qual treballem prep. + els/les quals CCL CCL en el qual treballem. RELATIU COMPOST El cantant, el qual ja ha actuat, ara descansa. Referit a persones el qual La cantant, la qual ja ha actuat, ara descansa. S i a coses. la qual del local = del qual És el local el qual El projecte en el qual treballa sorprendrà. CP És el local ________ parlen. És el local Parlen del local del qual parlen la qual L'empresa en la qual treballava va tancar. els quals CP CP del qual parlen. Precedit o no CC els quals Ja sé els motius pels quals fa això. les quals de preposició. les quals Ja sé les raons per les quals fa això. que el local = que És el local S És el local _____ agrada. És el local El local agrada que agrada S S que agrada. RELATIU CP És el grup la responsable del qual viu a Salou. POSSESSIU Referit a persones CC del local = de què És el local És la secció el cap de la qual viu a Gurb. què És el local ________ parlen. És el local Parlen del local de què parlen i a coses. CCL CP CP de què parlen. Són monitors les filles dels quals són rosses. del qual CCT Sempre precedit Són mestres els alumnes de les quals són alts. de la qual dels quals de la preposició de. Vull el llibre les cobertes del qual són de pell. CI qui És la consellera a telefono. És la consellera Telefono a la consellera a la consellera = a qui a qui telefono És la consellera Vull la capsa el dibuix de la qual és artístic. CP CI CI a qui telefono. de les quals del qual RELATIU NEUTRE Referit sempre de la qual del vent = del qual És el vent Diu que ho sap, la qual cosa costa de creure. CN És el vent el so _____ relaxa. És el vent El so del vent relaxa el so del qual relaxa a fets i a accions. dels quals CN CN el so del qual relaxa. Diu que ho sap, cosa que costa de creure. la qual cosa de les quals Han guanyat, per la qual cosa estan contents. cosa que Precedit o no Han guanyat, per a la qual cosa han lluitat. S la qual cosa (que sigui ella) = la qual cosa És ella, de preposició. És ella, _________ em plau. És ella (Que sigui ella) em plau la qual cosa em plau CD cosa que S S la qual cosa em plau.

×