Seminarski
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Seminarski

on

 • 508 views

 

Statistics

Views

Total Views
508
Views on SlideShare
508
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Seminarski Document Transcript

 • 1. 550 PRIKAZI STROJEVA, Tekstil 57 (10) 544-552 (2008.) ,/ V Svicarska tehnologija pranja Spirit ProLine za SCHULTHESS poluprofesionalne primjene tvrtke SchulthessMarina Pucic, dip!.ing.Lemia d.o.o., Zagreb e-mail: marina(5)lemia.hrStrojevi za pranje Spirit nih tro§kova procesa. Ispunjavaju tavno posluzuju i osobe koje nema-ProLine WEI 8080 (8 kg), WEI izrazito visoke zahtjeve na kvalitetu ju iskustva u torn podrucju. Pregled-8100 (10 kg), WEI 8120 (12 kg) i kvantitetu rublja, sto ukljucuje no postavljene funkcijske tipke uzDugogodisnje iskustvo i inovativna primjenu za: slikovne simbole za odrzavanje osi-tehnologija u proizvodnji strojeva • staracke i njegovateljske domove, guravaju korisniku odabir programaza profesionalnu njegu osigurali su • podrucja medicinskih djelatnosti, i jednostavno rukovanje, sl.2.svicarskoj tvrtki Schulthess status Najnovija generacija Spirit ProLine • hotele, restorane, prenocista i kucejednog od vodecih proizvoda5a strojeva za pranje sadrzi grafiCkiperilica i susilica rublja. Temeljem za odmor, ekran, koji pomaze u odabiru pro-toga profesionalni korisnici ovih • saune, sportske klubove, fitness i grama i daje uvid u sve korakestrojeva £eistovje£uju tvrtku wellness centre, procesa uz jasne upute i informaci-Schulthess s garancijom izvanred- • praonice i kemijske cistionice,nih rjesenja pranja. Tehnolosko je o svakom trenutnom koraku. Pro-znanje, iskustvo, konstantne ino- • komercijalne ustanove za ciscenje, gramski paket je jezicno prilagodenvacije i visoku proizvodnu • pekarnice, mesnice, frizerske sa- ciljanom tr^istu i nudi se na 17 jezi-pouzdanostugradujuurazvoj vlas- lone. ka (njemacki, talijanski, francuski,titih proizvoda i nude ih svima koji engleski, portugalski, spanjolski,cijene svicarske proizvode i kva- Profesionalna komunikacija turski, rhaeto-romanski, hrvatski,litetu. Kroz suradnju s poznatim dis- prilagodena pocotnikn ruski, njemacki, svedski, norveski,tribucijskim partnerima Schulthess danski, finski, slovenski i poljski)^pruza kompetentne savj etc i Operativna jednostavnost je zastit- Jednostavno koriStenje i preglednepouzdanu uslugu. Tvrtka posjedu- ni znak svih Schulthess strojeva, sto komunikacijske karakteristike osi-je cenifikate za menadzment kva- znacSi da stroj za profesionalnu guravaju da se rad na strojevimalitete, ISO 9001 i ekoloSki njegu poput Spirit ProLine jednos-menadzment, ISO 14 001, cime se Spirit ProLine odvija bez zastojapotvrduje ekoloski aspekt u proiz-vodnom procesu.Tvrtka Lemia d.o.o. u opremanjekemijskih distionica i praonicarublja, konstantno uvodi nove teh-nologije, te je slijedom tih aktivnostiuvcla Schulthessov stroj za pranjeSpirit ProLine WEI 8120, kapa-citeta 12 kg, sl.l. Odabirom inova-tivnih tehnologija konstantno seunapreduje ekoloski profil tvrtke,temeljen na racionalnijoj potrosnjivode i sredstava za pranje, uz mak-simalnu ucinkovitost profesionalnenjege rublja.Spirit ProLine strojevi za pranje suciijano prilagodeni visokim za-htjevima pranja, savr§ene dorade,ucinkovitosti i optimalnihcjelokup- Sl.l Strojevi za pranje Spirit ProLine
 • 2. 551PRIKAZI STROJEVA, Tekstil 57 (10) 544-552 (2008.)SI.2 Pregledno postavljene funkcijske tipke uz slikovne simbole Vrlo fina izvcdba rupica, • optimalno ispiranje deterdzenta i na Spirit ProLine stroju za pranje maksimalna u£inkovitost omek5iva5a cime se sprjeSava iri- rublja ukljucuju, sl.4:Bubanj stroja Spirit ProLine je tacija koze ili alergijske reakcije. • 10 specijalnih programa (tipkaizraden od visokokvalitetnog ne- S): vuna 30 °C, ru^no pranje 20 °C,hrdajuceg Celika. Perforiran je iz- Vrata velikog promjera svila, gornja odjeca, sportskanimno fmim Ijevkasto oblikovanim Punjenje i praznjenje stroja se odvi- odjeca, zavjese, traper, kosulje, cen-rupicama, koje u usporedbi sa ja preko cVrstih, velikih metalnih trifugiranje i impregnacija.standardnim modelima osignravaju vrata promjera 30 cm uz kut otvara- • 30 profesionalnih programa (tipbolji udinak u pranju, si.3. Vi- nja od 180°, Sto znaCi da Spirit Pro- ka P): podijeljenih u tri skupine zasokokvalitetan materijal, brojnost i Line strojevi nude maksimalnu jed- specifiCne korisnike: domovi zaspecifican oblik rupica garantiraju: nostavnost rukovanja s tekstilijama stare i nemodne, catering/hotelijer-• brze kvaSenje tekstilija, stvo, komercijalne djelatnosti - poput popluna, zavjesa i pokrivaca. raspon programa ukljufiuje kuhinj-• intenzivniju izmjenu tekuc"ine za sko i stolno rublje, pregace i Specijalai i profesionalni pranje i ispiranje, ogrtaSe, poplune, mesarske kute, program! u serijskoj. odli6ne rezultate pranja i centrifu- proizvodnji posteljno i inkontinencijsko rublje, giranja, dezinfekcijsko rublje i si. Uz razIiCite osnovne programe i• uiinkovitije cijedenje tijekom • Dodatne funkcije: ekspresni pro opciju prakticnih programa (pret- centrifugiranja, grami na svim temperaturama, pranje, intenzivno pranje, odabir njezno pranje, pretpranje, inten• krace vrijeme suSenja, vremena pranja, reguliranje tempe- zivno pranje, Stednja energije,• optimalnu njegu rublja i manje rature pranja i si.) strojevi Spirit zadrzavanje vode od ispiranja, guzvanje, ProLine nude cijeli paket in- smanjenja brzine centrifugiranja,• nizi utrosak vode, deterdzenata i tegriranih dodatnih programa. odabir vremena po^etka pranja i do struje, Specijalni i profesionalni programi 24 sata unaprijed.SI.3 Ljevkasto oblikovane rupice na bubnju Sl.4 Specijalni i profesio- nalni programi na Spi-
 • 3. rit ProLine stroju za pranje rublja
 • 4. Siroki raspon mikroprocesorom Sustav kartice pranja - kontroliranih standardnih Zahvaljujuci novoj programa na temperaturama od 20 Schulthessovoj Multi-Wash- do 95 °C i kratkim ciklusima Card kartici pranja, si.7, moze pranja za sve tipove tkanina i se pohraniti i do 20 speci-fiCnih tekstilija garantira visoki dnevni programa u stroj za pranje rublja kapacitet. (10 programa na jednoj kartici pranja); Mnostvo korisnih detalja Deterdzent se dodaje na gornjem dijelu stroja, koji sadrzi 4 odjeljka S1.6 LeziSte i elasti£ni pogonski za pretpranje i glavno pranje te za remen tekuce deterdzente i omeksivaCe. Dodatno, postoji prikljucak za auto-matsko doziranje tekucih deter-dzenata Snazan i tih pomocu 8 dozirnih crpki, sl.5. Snazna izvedba Spirit ProLine stro- jeva za pranje je bazirana na SI.7 Kartica pranja frekventno reguliranom motoru, sto Multi-Wash-Card rezultira postepenim ravnomjemim ubrzavanjem. Snazan pogonski motor s posebno njeznim radom omogucava razlifiite brzine prila- Programski dodaci preko FR godene svakom tipu tkanine, osigu- sucelja - za specifi^ne odjevne ravajudi efekt cijedenja i do 50%. predmete moze se dodati do 20 Mekano leziste i elastidni pogonski programa preko infracrvenog remen osiguravaju tihi rad stroja, sudelja na Spirit ProLineu; uz slabe vibracije Cak i pri Prikljucak za tekuce deterdzente maksimal-nom broju okretaja, - pomocu 8 dozirnih crpki; sl.6. dozirna crijeva mogu biti spojena SI. 5 Automatsko doziranje tekucih deterdzenata Spirit ProLine strojevi ostaju ne- direktno na stroj za pranje; vrsta i osteceni i nakon 20 000 ciklusa volumen deterdzenta moze se pranja zahvaljujuci direktno pro-gramirati pomocuKao alternative postojecim rjeSe- kontrohiog susla-va stroja, visokokvalitet-nim materijalima injima za izbacivanje vode pomocu specijalno razvi-jenim kljufinimcrpki, novi Spirit ProLine stroj za komponentama (frekventno Schulthess Spirit ProLine strojevipranje ima i ispusni ventil kao di- upravljanje, snazno leziSte za pranje su jednako prihvatljivi urektni prikljucak na podni odvod, bubnja, novo sredi^nje zat-varanje pogledu ekonomske i ekoloSkeSto je prikladno za teSko zaprljano s izvanrednim kliznim svoj-stvima, ucinkovitosti. Jednostavnost ruko-rublje. Automatski pokazivaC vre- profesionalni ublazivafii vanja i mogucnost kreiranja jedin-mena (tinier) na ekranu konstantno udaraca). stvenih programa prilagodenihpokazuje preostalo vrijeme pranjaza pojedini program. Odabir specificnim zahtjevima uz pomoc Racionalna organizacijavreme-na za pocetakje joS jedan Schulthess softvera, Cini ovakavkoristan dodatak koji omogucuje Programi za pranje rublja se stroj zanimljivim za korisnika, aprogrami-ranje poCetka pranja dak unose u stroj pomocu kartice ili uz ujedno otvara bezbrojnei do 24 sata unaprijed. Ovo pomoc infracrvenog su£elja. Sa mogucnos-ti inzenjerima kojirjesenje omogucuje pranje pri Spirit Pro-Line, Schulthess je kreiraju pro-grame za pranje.nizim tarifhim mode- osigurao uvjete za visokolimapotroSnje energije. moderna, profesionalna i ekonomicno organizirana rjesenja pranja uvodenjem: