Vrsnjacko nasilje

2,383 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vrsnjacko nasilje

  1. 1. FilozofskifakultetKosovskaMitrovicaISTRAZIVAČKI NACRTTema: Učestalost vršnjačkog nasilja u osnovnimŠkolamaMentor: Studenti:Dusan Randjelović Aleksandar GrčakMihajlo CerovinaMarko Trifunović
  2. 2. Problem i cilj istraživanjaNastavnici su slabo pripremljeni za rešavanje problema nasilja u školi.Posledica toga je da nasilje nad decom, a pod tim ubrajamo imeĎuvršnjačko nasilje, iako rastući problem, najčešće ostaje skriven.Namera je bila istraţiti porast nasilja meĎu vršnjacima u osnovnimškolama što je posledica trenutnog stanja u društvu, Predmet istraţivanjaje ispitati prisutnost nasilja meĎu vršnjacima, pojavne oblike, učestalostnasilja meĎu vršanjcima u osnovnim školama, obim nasilja koji sedešava u školama, te informiranost i znanje koje učenici imaju o ovomproblemu.S tim u vezidefiniranisuslijedeći ciljeviistraţivanja:Istraţiti učestalost i vrste prisutnog vršnjačkog nasilja u osnovnimškolama u Kosovskoj Mitrovici.Hipoteze istraţivanjaH1 – Pretpostavlja se da je nasilje meĎu vršnjacima prisutno u osnovnimškolama u različitim oblicima.Na osnovu postavljene hipoteze definirane su sljedeće podhipoteze:1. Pretpostavlja se da su učenici informisani o pojavnim oblicimanasilja u školi.2. Pretpostavlja se da je evidentna raširenost pojavnih oblikavršnjačkog nasilja u osnovnim školama3. U našim školama postoje različiti oblici nasilja meĎu vršnjacima4. Nasilje nad drugim učenicima u školi vrše vršnjaci5. Ţrtve nasilja trpe i ne uzvraćaju nasilnicima za doţivljen nasilje.
  3. 3. Postupak:IstraţivanjezastupljenostipojavnihoblikanasiljameĎudecomuosnovnimškolamau Kosovskoj Mitrovici,sprovedeno je tokom maja 2013godine.Nakonizradeinstrumenata, izvršenesupripremeuškolamakojesuizabraneuprocesistraţivanja. Uposjetiškolamaobavljenjerazgovorsadirektorimaipedagozima,dogovorenjenačinivrijemeanketiranjateosigurananjihovapodrškausprovoĎenju.Anketiranjeučenika/cajeobavljenouterminujednognastavnogčasauzprisustvoipodrškuzaduţenoganalitičaraiškolskogpedagoga.Sciljemosiguravanjaiskrenostiodgovoraanketiranjejebiloanonimno.Uzorak:U istraţivanju je učestovalo 105 učenika/ca uzrasta od petog do osmograzreda.Za potrebe anketiranja u svakoj školi je odabrano oglednoodjeljenje od 35 učenika/ca, a pored spolne zastupljenosti pri odabiruuzorka vodilo se računa i o uspjehu u učenju, pripadnosti manjinskim imarginaliziranim grupama, te zastupljenosti područnih škola.Instrumenti:. Upitnik za učenike sadrţi 27 pitanja koja tretiraju pitanja informiranostimladih o vršnjačkom nasilju, prisutnost nasilja u osnovnoj školi, oblikenasilja, lična iskustva ispitanika/ca kada je u pitanju nasilje meĎumladima, ko su najčešći nasilnici u školama te prijedloge za načinrješavanja problema nasilja meĎu mladima. Upitnik predstavljakombinaciju pitanja zatvorenog (21) i otvorenog (6) tipa.

×