Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)

33,041 views
32,106 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
33,041
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
194
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oblici rada u nastavi (frontalni, individualni, grupni,...)

  1. 1. ОБЛИЦИ РАДА У НАСТАВИ И УЧЕЊУ 1. Фронтални облик 2. Индивидуални и индивидуализирани облик рада 3. Партнерски облик рада (рад у пару) 4. Групни облик рада 5. Тимски облик рада 1. ФРОНТАЛНИ ОБЛИК РАДА• Наставници и ученици налазе се једни испред других (“фронтална позиција”);• Наставник своју активност усмерава на цео разред и настоји успоставити интеракцију у комуникацији с ученицима обједињавајући појединачне и укупне реакције ученика – сви ученици налазе се пред истим циљевима и задацима учења и њихова је активност усмерена на наставника;• Не успостављају се интеракцијски односи између ученика;• Доминантна је једносмерна комуникација која може бити допуњена повратним информацијама наставнику;• Претпоставка да сви ученици под водећом улогом наставника у одређено време, на истим садржајима теже остваривању заједничког циља (усмереност на просечног ученика); ПРЕДНОСТИ• Рационални начин учења;• Могућност избора и управљања преносом и протоком информација;• Најкраћи пут до спознаја; СЛАБОСТИ• Ученик стављен у пасивну позицију и рецептивно усвајање знања;• Не води се рачуна о спознајним и другим могућностима ученика• Не уважава се претходна припремљеност и искуства ученика;• Не персонализира се рад с ученицима;• Не води се рачуна о различитости темпа рада и напредовању ученика;• Слабости се могу превладати давањем иницијатива ученицима да остварују међусобну интеракцију 1
  2. 2. 2. ИНДИВИДУАЛНИ И ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ОБЛИК РАДА• Индивидуални облик рада: самостални, појединачни рад ученика без размене информација међу ученицима у ком ученик самостално обавља одређени задатак;• Индивидуални рад омогућава, али не осигурава прилагођавање наставе и учења сваком ученику;• Индивидуални облик рада: рад који је прилагођен сваком поједином ученику,• Захтеви за индивидуалним радом произлазе из разлика које постоје међу ученицима исте доби и истог разреда;• Оријентација наставе и учења на стварне личности ученика;• Аспекти индивидуализације: садржајна (тематска), дидактичко-методичка, медија и технологија, индивидуализација према домету и темпу рада• Индивидуални облици рада се морају водити и према социјализацији ученика. 3. ПАРТНЕРСКИ ОБЛИК РАДА (РАД У ПАРУ)• Први корак рада у малим групама и у другим социјалним јединицама у којима се одвија процес учења;• Ученици могу развијати одговорност за свој успех и постигнуће, али и постигнуће другог ученика 4. ГРУПНИ ОБЛИК РАДА• Веће групе ученика деле се у повремене или сталне мање групе у којима уче и решавају одређене задатке;• Групни облик рада омогућује социјално сазревање, развој социјабилности, социјалне адаптације и интеграције;• Развија се самосталност и кооперативност међу ученицима;• Оспособљавање ученика за сложен вид заједничких облика рада у савременом друштву;• Успостављају се такмичарски односи при чему се такмичари међусобно помажу;• Недиференцијална форма групног рада;• Диференцијални облик групног рада;• Питања структуре и начина формирања групе;• Предуслови за групни облик рада (садржај, извори знања, прецизна упутства, подела улога…); 2
  3. 3. • Важност сталне измене активности самосталног и заједничког рада. 5. ТИМСКИ ОБЛИК РАДА  Кооперативна социјална форма у којој тим наставника и ученика заједнички планирају, остварују и критички контролшу те вреднују целокупни ток процеса учења;  Карактеристична је заједничка ангажованост наставника и ученика у планирању циљева и садржаја учења, провођењу и евалуацији процеса учења и његових резултата;  Врло је важно да постоји спремност, знање и способност сваког члана тима да према својим могућностима и улози допринесе остварењу заједничког циља тимског рада;  Хоризонтално и вертикално повезивање у тимском раду;  Чланови тима могу бити равноправни или у хијерархијском односу;  Тимски рад захтева флексибилан распоред времена. КАКО СТВОРИТИ И УПРАВЉАТИ ТИМОВИМА ВИСОКОГ УЧИНКА  Пажљиво планирајте састав тима  Омогућите члановима тима да се повежу;  Нађите вође тима;  Развијте тимски дух  Одредите циљеве тима  Успоставите односе  Створите састав управљања  Откријте особне или скривене приоритете  Направите јавну таблицу резултата  Опустите се и играјте заједно. 3

×