met je hartritmeje studiestress onder controle     Dirk Laverge
Doel• beter studeren − meer aandacht• tijdens examens − stress onder controle − even „bijtanken‟ − ook midden in monde...
Aanleiding…• zelf stressgevoelig• eigen zoektocht  −  yoga  −  t‟ai chi  −  TM  −  PRH  −  NLP technieken  −  ...
zeer interessant, maar….• je moet tijd vrijmaken − yoga 20 min. − meditatie: 2x 20 min − mindfulness: body scan (30 min...
daarom…*      hart-    resonantie
4 delen
1 Ons hart….      in oude culturen        in religie        metaforen        spreuken      ...
conclusie• gemeenschappelijke noemer?• hart = centrum van − intuïtie − verbondenheid met anderen• oefening: − wijs jeze...
een duik in de geschiedenis• -4000 BC             2012• oude spirituele          moderne techno ken...
het hart is méér dan een pomp• 1°autonoom netwerk van neuronen − soort kleine hersenen* − 40 000 neuronen in en  rond...
• 2°hormonenfabriekje − eigen voorraad adrenaline − hormoon ANF = regelt bloeddruk − hormoon oxytocyne = liefdeshormoon...
oxytocine      Bron: DS 13/02/2010
• 3° bij elke hartslag stuurt het hart elektromagnetische signalen naar gans het lichaam − dit kan aangetoond worden o...
DUS: hart – breincommunicatie• neurologisch• biochemisch − hormonen − neurotransmitters• fysisch − bloeddruk golf• „ene...
Deel 2
coherente            hart-    hart-      ritme    ritme      variabiliteit    variabilit...
2.1 Hartritme
Hartritme• kennen we van ECG bij cardioloog (fietsproef)• polar hartslagmeter − start to run − ….
Hartritme• iedereen kent wel z‟n hartslag − bij rust… − bij sport..   • zone training
• inademen − hartritme ….• uitademen − hartritme ….• conclusie : ademhaling is de melodie die het hartritme moduleert!
Hartritme• dat cijfer is een wiskundig gemiddelde….• maar in realiteit versnelt en vertraagt het hart voortdurend*
coherente            hart-    hart-      ritme    ritme      variabiliteit    variabilit...
2.2 Hartritmevariabiliteit (HRV)       2     1.5                      70 BPM       ...
HRV• HS = gereguleerd door hart zelf• pauze ts. 2 HS = gereguleerd door AZS − kortere pauze = sympaticus (gas) − langere...
2.2.2 Oorzaken:  HRV• naarmate we ouder worden vermindert die veranderlijkheid.  • bij geboorte = veranderlijkheid het...
• oorzaak? − omdat we onze fysiologische rem  (parasympaticus) niet goed onderhouden… − we bedienen ons voortdurend va...
2.2.3 Gevolgen:  HRV• cfr. problemen die verbonden zijn met stress en met ouder worden: − hoge bloeddruk − hartproblem...
citaat D. Servan Schreiber• onderzoek in gerespecteerde en niet in twijfel te trekken wetenschappelijke tijdschriften (L...
ESA• prof. dr. A.Aubert(KUL)
bron: http://www.esa.int/esaCP/SEMFM90YUFF_Belgium_du_0.html
wetenschappelijk erkend• reeds veel studies (>10.000 wet. art.)** − die veranderlijkheid is heel gezond − signaal dat de...
pubmed
coherente            hart-    hart-      ritme    ritme      variabiliteit    variabilit...
2.3 optimalehartritmevariabiliteit• de mate van regelmaat in de variatie• een grote variatie kan − ofwel regelmatig − of...
emoties gereflecteerd in hartritme patroon*  HEART RATE         90                  FRUSTRATION...
conclusie• ons hart(ritme) reageert continu op interne/externe prikkels − we zijn ons daar niet bewust van
HQ = sleutel tot EQ• door het hart te controleren, leren we ons emotionele brein te controleren, en omgekeerd.
• die verbinding tussen het hart en de hersenen verloopt via…• het autonome zenuwstelsel − zie verder
• Onze hartslag, hersengolven en ademhaling hebben allemaal een bepaald ritme….• Bij hoge hartcoherentie gaan deze ritmes...
bron: heartmath
HART• dus zekere resonantie tussen verschillende ritmes − ademhalingsritme − hartritme − bloeddruk − hersenritmes• ha...
ADEM• regelmaat in HRV correleert met − bepaalde ademhalingsfrequentie   • (10 sec. ritme) − evenwicht in AZS − baror...
Biofeedbackapparatuur• Je kunt direct op een scherm zien hoe jouw hartritme van moment tot moment varieert.• Je ziet hoe ...
heart math app. bron: www.heartmath.com
bron: nuvtiaal.nu , video op: http://www.stresseraser.nu/stresseraser
pro           contra• levert overtuigend  • duur* bewijs        • afhankelijk• overstijgt daarmee  ...
iPhone applicatie• gewone hartritme geen HRV
Wie past het reeds toe?• managers bedrijven − Londen: Shell, BP, HP, Unilever, …. − US: Motorolla, video BBC• ziekenhuiz...
video: Dr. David Servan Schreiber  − thuis bekijken (google)  − http://www.youtube.com/watch?v=Mv1Amf-   zE3c&feature=...
ABC news: Stanford univ.
Hogent: start to breathe• vtm journaal: − Hogent − studentenpsycholoog: Vincent Willemyns*
nu ook bij Howest• proefproject
http://www.brighamandwomens.org/about_bwh/publicaffairs/news/publications/DisplayBulletin.aspx?articleid=4657&issueDate=10...
sport, dieren, …• concentratiesporten − golf − boogschieten• kinderen − kind speelt met hond* − oude mensen met  hui...
demo
gewoon bezig op pc  oproepen hartseonantie  iemand komt binnen…
HRV: wat is het niet?• géén ontspanningstechniek zoals yoga, mindfulness, zen…
• wel een actietechniek − kan zowel met een harstslag  van 150 als van 60
+ effecten HRV: psychologisch• enquêtes bij managers na 1 maand training: − minder stress − minder slapeloosheid − eff...
effecten HRV: lichamelijk      autonoomhersenen         hormonen      zenuwstelsel
autonoom   hersenen         hormonen         zenuwstelselHRV en impact op hersenen• emoties gestabilis...
autonoom   hersenen          hormonen         zenuwstelselHRV en impact op AZS• evenwicht tussen „rem...
autonoom    hersenen         hormonen         zenuwstelselAZS• alles verloopt autonoom,• slechts één ...
autonoom   hersenen           hormonen          zenuwstelselHRV en impact op hormonen• verbetering...
IQ  EQ  HQ
Wat hebben we geleerd?                                   gedrag            ...
DEEL 3: OEFENINGEN• 3.1 ademfocus• 3.2 hartfocus• 3.3 snelle hartsesonantie
per oefening
in plaats vanexterne boosters     interne bron• snelle suikers     • onuitputbare innerlijke  − snacks, cola, ....
adem-  hart-   snelle  focus  focus  coherentie3.1 Ademfocus
adem-     hart-      snelle    focus     focus     coherentiea) waarom?• bewust worden van al je emo...
adem-    hart-    snelle   focus    focus   coherentieb) hoe?• stap 1: focus op adem• stap 2: houd bepaald...
adem-     hart-     snelle    focus     focus    coherentiestap 1• buikademhaling − handen op buik − a...
adem-     hart-     snelle   focus     focus    coherentie• inademing − stimuleert sympaticus − versne...
adem-   hart-     snelle    focus   focus    coherentie• adem = anker* − rust en        bewustwo...
adem-      hart-     snelle    focus      focus    coherentietip• word je bewust van je ademhaling•...
adem-    hart-   snelle    focus    focus  coherentieconclusie• kijk en vergelijk….• tel nu de frequenties ...
adem-     hart-      snelle    focus     focus     coherentieconclusie• probleem: doorgaans ademen w...
adem-     hart-     snelle    focus     focus    coherentieresonantiefrequentie• bloedvaten verwijden ...
adem-       hart-    snelle    focus       focus   coherentie• Als je ademt in die frequentie − dus 6...
adem-     hart-     snelle    focus     focus    coherentie• in software van heartmath institute word...
http://www.spiritueelmagazine.nl/goede-ademhaling.html
http://www.spiritueelmagazine.nl/goede-ademhaling-2.html
http://www.spiritueelmagazine.nl/goede-ademhaling-2.html
you tube: adem stress weg
adem-    hart-    snelle   focus    focus   coherentieb) wanneer?• acuut: bij stressmomenten• doel: − A...
adem-     hart-    snelle    focus     focus   coherentiec) raakvlak 1• vroeger − kind: boos, verdrieti...
adem-      hart-     snelle    focus      focus    coherentied) raakvlak 2• basis: emotionele intell...
adem-      hart-      snelle   focus      focus     coherentied) raakvlak 3• pure mindfulness te...
adem-    hart-   snelle  focus    focus  coherentie3.2 hartfocus
adem-  hart-   snellefocus  focus  coherentie
adem-    hart-   snelle   focus    focus  coherentiea) waarom?• emoties neutraliseren*• in neutraal schakelen
adem-      hart-   snelle    focus      focus  coherentie• niet de situatie is de oorzaak van stress• ma...
adem-    hart-     snelle   focus    focus    coherentieb) hoe?stap 1: focus op je hart• ga met je aanda...
adem-     hart-    snelle    focus     focus   coherentiestap 2: adem in je hart• beeld je in dat je d...
adem-    hart-   snelle   focus    focus  coherentiestap 3• 5 seconden IN• 5 seconden UIT
adem-    hart-     snelle    focus    focus    coherentiec) Wanneer?• midden in stresssituatie• af en to...
adem-       hart-        snelle    focus       focus       coherentied) raakvlakken• logis...
adem-  hart-    snelle   focus  focus   coherentie3.3 snelle coherentie
adem-  hart-   snellefocus  focus  coherentie
adem-      hart-   snelle   focus      focus  coherentiea) waarom?• in hartresonatie komen − optiamle HRV...
adem-  hart-      snelle      focus  focus     coherentieHRV = flow = in de „zone‟ zijn          ...
adem-     hart-   snelle    focus     focus  coherentieb) hoe?• stap 1: 5 x in, 5 x uit• stap 2: adem in j...
adem-     hart-     snelle    focus     focus    coherentiewarm gevoel oproepen?• roep een gevoel van wa...
adem-    hart-    snelle    focus    focus   coherentieoefening• 2 minuutjes• zoek even een beeld/herinn...
adem-    hart-    snelle   focus    focus   coherentie• aan dat beeld denken is één ding• maar dat beeld v...
adem-    hart-   snelle   focus    focus  coherentievariant• glimlach en breng die smile naar je hart
adem-  hart-   snelle  focus  focus  coherentiemetafoor
adem-    hart-    snelle   focus    focus   coherentieNLP• dit gevoel nu ankeren met een gebaar
adem-    hart-   snelle  focus    focus  coherentiedus 3 stappen
adem-    hart-   snelle    focus    focus  coherentieoefening• pas dit opnieuw toe − gedurende 1 minuut − ma...
adem-      hart-   snelle   focus      focus  coherentiec) wanneer?• éérst inoefenen − rustige omgevi...
adem-     hart-    snelle   focus     focus   coherentie• eenmaal onder de knie: − vlak vóór examen, mi...
adem-   hart-     snellefocus   focus    coherentieautomatisme kweken    oefenen    oefenen     o...
adem-    hart-    snelle   focus    focus   coherentie       conditioneren• als je het dan écht n...
adem-     hart-       snelle    focus     focus      coherentieverdieping 1• focus op je hart én sol...
adem-      hart-    snelle    focus      focus   coherentieverdieping 2• ademhalingsritme − ipv 5 sec...
take home message 365• 3 x oefenen per dag• 6 x ademen per minuut − 5 in , 5uit• 5 minuten lang• 365 dagen / jaar !!
Bijsluiter• HRV is ook bruikbaar in andere domeinen − concentratieproblemen − te hoge bloeddruk − sportprestaties
DEEL 4:LITERATUUR
boeken
gratis e-books• op site van heartmath
websites• www.integrativa.be• heartmath.com• heartmath.org• hartfocus.nl• nu vitaal• wibo van gennip• universe of possibil...
http://www.heartmathbenelux.com/
http://www.heartmath.org/
http://www.hartfocus.nl/
http://www.nuvitaal.nu
http://www.wibovangennip.nl/
http://www.ca.uky.edu/HES/fcs/possibilities/index.htm
“take home message”• luisteren naar de stem van je hart is het meest betrouwbare kompas/GPS !!
Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest
Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest
Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest
Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest
Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest
Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest
Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest
Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest

778 views
617 views

Published on

Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studiestress onder controle met je hartritme voor psywest

 1. 1. met je hartritmeje studiestress onder controle Dirk Laverge
 2. 2. Doel• beter studeren − meer aandacht• tijdens examens − stress onder controle − even „bijtanken‟ − ook midden in mondeling examen
 3. 3. Aanleiding…• zelf stressgevoelig• eigen zoektocht − yoga − t‟ai chi − TM − PRH − NLP technieken − meditatie − cursussen (vormingplus) − mindfulness  − stapels boeken…
 4. 4. zeer interessant, maar….• je moet tijd vrijmaken − yoga 20 min. − meditatie: 2x 20 min − mindfulness: body scan (30 min.)• als je alles optimaal wil doen…. zou je om 5 uur „s morgens opstaan…
 5. 5. daarom…* hart- resonantie
 6. 6. 4 delen
 7. 7. 1 Ons hart…. in oude culturen in religie metaforen spreuken feiten
 8. 8. conclusie• gemeenschappelijke noemer?• hart = centrum van − intuïtie − verbondenheid met anderen• oefening: − wijs jezelf even aan?*
 9. 9. een duik in de geschiedenis• -4000 BC 2012• oude spirituele moderne techno kennis* (ECG, fmri scans, ..) leveren bewijs• spirituele kennis én wetenschap komen samen = unieke aan hartcoherentie
 10. 10. het hart is méér dan een pomp• 1°autonoom netwerk van neuronen − soort kleine hersenen* − 40 000 neuronen in en rond het hart
 11. 11. • 2°hormonenfabriekje − eigen voorraad adrenaline − hormoon ANF = regelt bloeddruk − hormoon oxytocyne = liefdeshormoon* − deze hormonen werken rechtstreeks in op de hersenen.
 12. 12. oxytocine Bron: DS 13/02/2010
 13. 13. • 3° bij elke hartslag stuurt het hart elektromagnetische signalen naar gans het lichaam − dit kan aangetoond worden op op een afstand van enkele meters….*
 14. 14. DUS: hart – breincommunicatie• neurologisch• biochemisch − hormonen − neurotransmitters• fysisch − bloeddruk golf• „energetisch‟ bron: http://relaxforhealthnow.com/images/C.gif
 15. 15. Deel 2
 16. 16. coherente hart- hart- ritme ritme variabiliteit variabiliteithart-ritme
 17. 17. 2.1 Hartritme
 18. 18. Hartritme• kennen we van ECG bij cardioloog (fietsproef)• polar hartslagmeter − start to run − ….
 19. 19. Hartritme• iedereen kent wel z‟n hartslag − bij rust… − bij sport.. • zone training
 20. 20. • inademen − hartritme ….• uitademen − hartritme ….• conclusie : ademhaling is de melodie die het hartritme moduleert!
 21. 21. Hartritme• dat cijfer is een wiskundig gemiddelde….• maar in realiteit versnelt en vertraagt het hart voortdurend*
 22. 22. coherente hart- hart- ritme ritme variabiliteit variabiliteithart-ritme
 23. 23. 2.2 Hartritmevariabiliteit (HRV) 2 1.5 70 BPM 76 BPM 83 BPMm Volts 1 .859 sec. .793 sec. .726 sec. 0.5 0 -0.5 0 1 2 2,5 seconden hartslag data © Copyright 1997 Institute of HeartMath
 24. 24. HRV• HS = gereguleerd door hart zelf• pauze ts. 2 HS = gereguleerd door AZS − kortere pauze = sympaticus (gas) − langere pauze = parasympaticus (rempedaal)• ook bloeddrukvariabiliteit
 25. 25. 2.2.2 Oorzaken:  HRV• naarmate we ouder worden vermindert die veranderlijkheid. • bij geboorte = veranderlijkheid het grootst • kind = emotioneel zeer flexibel * • bij naderen van dood = kleinst • indien interval gelijk blijft = probleem (**)
 26. 26. • oorzaak? − omdat we onze fysiologische rem (parasympaticus) niet goed onderhouden… − we bedienen ons voortdurend van het gaspedaal (sympaticus) • metafoor: fysionomie = auto *
 27. 27. 2.2.3 Gevolgen:  HRV• cfr. problemen die verbonden zijn met stress en met ouder worden: − hoge bloeddruk − hartproblemen (infarct) − diabetes
 28. 28. citaat D. Servan Schreiber• onderzoek in gerespecteerde en niet in twijfel te trekken wetenschappelijke tijdschriften (Lancet, Circulation) bevestigen: − “als de veranderlijkheid van het hartritme is verdwenen, reageert het hart niet meer op emoties, en kan het niet meer „remmen‟….. − ….dan is de dood nabij…”
 29. 29. ESA• prof. dr. A.Aubert(KUL)
 30. 30. bron: http://www.esa.int/esaCP/SEMFM90YUFF_Belgium_du_0.html
 31. 31. wetenschappelijk erkend• reeds veel studies (>10.000 wet. art.)** − die veranderlijkheid is heel gezond − signaal dat de rem en gaspedaal goed werken
 32. 32. pubmed
 33. 33. coherente hart- hart- ritme ritme variabiliteit variabiliteithart-ritme
 34. 34. 2.3 optimalehartritmevariabiliteit• de mate van regelmaat in de variatie• een grote variatie kan − ofwel regelmatig − ofwel chaotisch zijn.
 35. 35. emoties gereflecteerd in hartritme patroon* HEART RATE 90 FRUSTRATION 80 70 60 HEART RATE 90 APPRECIATION 80 70 60 1 50 100 150 200 TIME (SECONDS) © Copyright 1997 Institute of HeartMath
 36. 36. conclusie• ons hart(ritme) reageert continu op interne/externe prikkels − we zijn ons daar niet bewust van
 37. 37. HQ = sleutel tot EQ• door het hart te controleren, leren we ons emotionele brein te controleren, en omgekeerd.
 38. 38. • die verbinding tussen het hart en de hersenen verloopt via…• het autonome zenuwstelsel − zie verder
 39. 39. • Onze hartslag, hersengolven en ademhaling hebben allemaal een bepaald ritme….• Bij hoge hartcoherentie gaan deze ritmes resoneren, daarbij gaan twee of meer trillingen van (bijna) gelijke snelheid elkaar treffen waardoor een vibratie ontstaat.• In dat geval communiceren ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoonsysteem optimaal, het lichaam verbruikt efficiënt zijn energie.• Je voelt je prettig en kunt helder denken. *
 40. 40. bron: heartmath
 41. 41. HART• dus zekere resonantie tussen verschillende ritmes − ademhalingsritme − hartritme − bloeddruk − hersenritmes• hart = centrale ritmische kracht !
 42. 42. ADEM• regelmaat in HRV correleert met − bepaalde ademhalingsfrequentie • (10 sec. ritme) − evenwicht in AZS − baroreflex • (10 sec. ritme) − alfa hersengolven • (8-12 Hz)• van alle ritmes is de ademhaling de enige die we zélf kunnen sturen
 43. 43. Biofeedbackapparatuur• Je kunt direct op een scherm zien hoe jouw hartritme van moment tot moment varieert.• Je ziet hoe gedachten, emoties en gevoelens onmiddellijk je hartritme beïnvloeden.• Veel mensen denken dat emoties je “overkomen”. De stressmeter laat zien dat je ze kunt sturen.
 44. 44. heart math app. bron: www.heartmath.com
 45. 45. bron: nuvtiaal.nu , video op: http://www.stresseraser.nu/stresseraser
 46. 46. pro contra• levert overtuigend • duur* bewijs • afhankelijk• overstijgt daarmee apparatuur „zweverige new age‟ • na enkele keren: niet echt meer nodig…
 47. 47. iPhone applicatie• gewone hartritme geen HRV
 48. 48. Wie past het reeds toe?• managers bedrijven − Londen: Shell, BP, HP, Unilever, …. − US: Motorolla, video BBC• ziekenhuizen − daling uitstroom verpleegkundigen (Chicago)• onderwijs: − betere examenresultaten • Hogent : start to breath (DS, dec. 2010, vrt nieuws) • US: lager onderwijs video: http://www.youtube.com/watch?v=-VrNJxJLVnc&NR=1 • UK: universiteiten (Harvard). − zie filmpje
 49. 49. video: Dr. David Servan Schreiber − thuis bekijken (google) − http://www.youtube.com/watch?v=Mv1Amf- zE3c&feature=related
 50. 50. ABC news: Stanford univ.
 51. 51. Hogent: start to breathe• vtm journaal: − Hogent − studentenpsycholoog: Vincent Willemyns*
 52. 52. nu ook bij Howest• proefproject
 53. 53. http://www.brighamandwomens.org/about_bwh/publicaffairs/news/publications/DisplayBulletin.aspx?articleid=4657&issueDate=10/23/2009
 54. 54. sport, dieren, …• concentratiesporten − golf − boogschieten• kinderen − kind speelt met hond* − oude mensen met huisdier leven langer
 55. 55. demo
 56. 56. gewoon bezig op pc oproepen hartseonantie iemand komt binnen…
 57. 57. HRV: wat is het niet?• géén ontspanningstechniek zoals yoga, mindfulness, zen…
 58. 58. • wel een actietechniek − kan zowel met een harstslag van 150 als van 60
 59. 59. + effecten HRV: psychologisch• enquêtes bij managers na 1 maand training: − minder stress − minder slapeloosheid − efficiënter vergaderen − helderder van geest
 60. 60. effecten HRV: lichamelijk autonoomhersenen hormonen zenuwstelsel
 61. 61. autonoom hersenen hormonen zenuwstelselHRV en impact op hersenen• emoties gestabiliseerd• frontale kwabben in cortex beter bevloeid
 62. 62. autonoom hersenen hormonen zenuwstelselHRV en impact op AZS• evenwicht tussen „rem‟ en „gaspedaal‟• voordeel − optimale toegang tot kennis van cognitieve brein − én tot emotionele brein (intuïtie).
 63. 63. autonoom hersenen hormonen zenuwstelselAZS• alles verloopt autonoom,• slechts één functie kunnen we zélf bewust sturen• ….
 64. 64. autonoom hersenen hormonen zenuwstelselHRV en impact op hormonen• verbetering hormonaal evenwicht − DHEA  (+100%) −  cortisol (-23%) −  productie IgA* • effect gedurende 6 uur na 1 oefening
 65. 65. IQ EQ HQ
 66. 66. Wat hebben we geleerd? gedrag • studeren hormonale • examens ritmes • solliciteren •impact hersenritme •synchroniseert hartritme •synchroniseert ademhaling •synchroniseert
 67. 67. DEEL 3: OEFENINGEN• 3.1 ademfocus• 3.2 hartfocus• 3.3 snelle hartsesonantie
 68. 68. per oefening
 69. 69. in plaats vanexterne boosters interne bron• snelle suikers • onuitputbare innerlijke − snacks, cola, .. energiebron = hart• vitamine supplementen• weekend zee• massage, sauna,…• joggen (runners high)• relatie• geloof
 70. 70. adem- hart- snelle focus focus coherentie3.1 Ademfocus
 71. 71. adem- hart- snelle focus focus coherentiea) waarom?• bewust worden van al je emoties − zowel positieve als negatieve• loskomen van je automatische piloot − dus niet direct „reactief‟ of onbewust handelen als reactie op iets• in ritme van 0,1 Hz komen
 72. 72. adem- hart- snelle focus focus coherentieb) hoe?• stap 1: focus op adem• stap 2: houd bepaald ritme aan (0,1 Hz)
 73. 73. adem- hart- snelle focus focus coherentiestap 1• buikademhaling − handen op buik − abdominale druk stimuleert het parasympatisch stelsel• let ook op je houding: − rug recht, − voeten plat op grond* − benen niet gekruist
 74. 74. adem- hart- snelle focus focus coherentie• inademing − stimuleert sympaticus − versnelt hartritme• uitademing − stimuleert parasympaticus − vertraagt hartritme• dus rustige ademhaling brengt zenuwstelsel in balans
 75. 75. adem- hart- snelle focus focus coherentie• adem = anker* − rust en bewustwording
 76. 76. adem- hart- snelle focus focus coherentietip• word je bewust van je ademhaling• en train op een rustige ademhaling• aandachtsoefening: − teken je ademhaling* • vel papier • 1 min. • potlood gaat mee en  met in en uitademen (beweging borstkas) = golfbeweging
 77. 77. adem- hart- snelle focus focus coherentieconclusie• kijk en vergelijk….• tel nu de frequenties − 6 keer? − 10 keer? − 14 keer?
 78. 78. adem- hart- snelle focus focus coherentieconclusie• probleem: doorgaans ademen we te snel• oplossing: bewust vertragen• principe − 5 seconden in , 5 seconden uit* − 5+5 = 10 sec. − dus 6 x ademen in 1 minuut • zo vertraag je de frequentie van ademen • en verdiep je de ademhaling
 79. 79. adem- hart- snelle focus focus coherentieresonantiefrequentie• bloedvaten verwijden en vernauwen zich bij élke hartslag• baroreceptoren in grote slagaders zorgen dat de bloedvaten vernauwen en verwijderen op juiste moment, en optimale frequentie = 0,1 Hz. • 1 HZ = 1 trilling/seconde • 0,1 Hz = 1 trilling/10 seconden
 80. 80. adem- hart- snelle focus focus coherentie• Als je ademt in die frequentie − dus 6 ademhalingen / minuut − 6 trillingen / 60 seconden − dus ademen in 0,1 Hz• ademhaling resoneert met frequentie van baroreflexen• zo kom je spontaan in hartcoherentie• doe nu de oef. een 2° keer − tel pas achteraf!!
 81. 81. adem- hart- snelle focus focus coherentie• in software van heartmath institute wordt hier ook rekening mee gehouden − in de trainingsfase − ademen in F6 (5 sec. n 5 sec. uit)
 82. 82. http://www.spiritueelmagazine.nl/goede-ademhaling.html
 83. 83. http://www.spiritueelmagazine.nl/goede-ademhaling-2.html
 84. 84. http://www.spiritueelmagazine.nl/goede-ademhaling-2.html
 85. 85. you tube: adem stress weg
 86. 86. adem- hart- snelle focus focus coherentieb) wanneer?• acuut: bij stressmomenten• doel: − AZS in balans brengen − bewust worden van automatische gedragspatronen
 87. 87. adem- hart- snelle focus focus coherentiec) raakvlak 1• vroeger − kind: boos, verdrietig, … − wat zei oma? …*• trainer − midden basket match….
 88. 88. adem- hart- snelle focus focus coherentied) raakvlak 2• basis: emotionele intelligentie − cfr. Daniel Goleman • anecdote (kids en snoep) − ABC van EQ*: • bewust worden van emoties en stemmingen • verwoorden van “ “ • verbanden zien tussen je gevoelens en gedachten • en die emoties en stemmingen controleren
 89. 89. adem- hart- snelle focus focus coherentied) raakvlak 3• pure mindfulness techniek − SAARA • stoppen, ademen, aandacht, ruimte, activiteit hervatten (D. Dewulf) • stoppen, landen, activiteit hervatten (B. Prins)
 90. 90. adem- hart- snelle focus focus coherentie3.2 hartfocus
 91. 91. adem- hart- snellefocus focus coherentie
 92. 92. adem- hart- snelle focus focus coherentiea) waarom?• emoties neutraliseren*• in neutraal schakelen
 93. 93. adem- hart- snelle focus focus coherentie• niet de situatie is de oorzaak van stress• maar wél onze perceptie − in moment: HRV − achteraf: herkaderen • cfr. vorige week: is het volgend jaar nog belangrijk?
 94. 94. adem- hart- snelle focus focus coherentieb) hoe?stap 1: focus op je hart• ga met je aandacht naar je hart of hartstreek
 95. 95. adem- hart- snelle focus focus coherentiestap 2: adem in je hart• beeld je in dat je door je hart (of borstreek) ademt − niet letterlijk … − is bij wijze van spreken• tip: leg je hand op je hart (begin) − helpt om je energie te focussen op deze regio
 96. 96. adem- hart- snelle focus focus coherentiestap 3• 5 seconden IN• 5 seconden UIT
 97. 97. adem- hart- snelle focus focus coherentiec) Wanneer?• midden in stresssituatie• af en toe „bijtanken‟ − pauze (tussen 2 examens, vlak voor mondeling examen, …) − onderweg (trein, bus, auto)• maar ook op regelmatige basis − bv. elk uur
 98. 98. adem- hart- snelle focus focus coherentied) raakvlakken• logisch mechanisme − bij stress: • dit voel je lichamelijk − snelle, oppervlakkige ademhaling − hart klopt sneller − nu dit proces bewust omkeren • via lichaam (ademhaling en hart) terug balans „mind-body-spirit‟ herstellen
 99. 99. adem- hart- snelle focus focus coherentie3.3 snelle coherentie
 100. 100. adem- hart- snellefocus focus coherentie
 101. 101. adem- hart- snelle focus focus coherentiea) waarom?• in hartresonatie komen − optiamle HRVopbouwen• in „flow‟ geraken − endorfines  − oxytocines 
 102. 102. adem- hart- snelle focus focus coherentieHRV = flow = in de „zone‟ zijn in de zonebore-out burn-out
 103. 103. adem- hart- snelle focus focus coherentieb) hoe?• stap 1: 5 x in, 5 x uit• stap 2: adem in je hart (neutraal)• stap 3: roep een warm gevoel op
 104. 104. adem- hart- snelle focus focus coherentiewarm gevoel oproepen?• roep een gevoel van warmte op in je hart of borstkas − roep een leuke herinnering op (levendig) − denk aan een kind waarvan je houdt − of een huisdier (*) − afdaling met ski − zeilboot, …  indien spontane glimlach = OK
 105. 105. adem- hart- snelle focus focus coherentieoefening• 2 minuutjes• zoek even een beeld/herinnering die een warm gevoel oproept (yes moment)• probeer het zo helder en scherp mogelijk voor ogen te brengen• en gebruik dit bij de oef. straks
 106. 106. adem- hart- snelle focus focus coherentie• aan dat beeld denken is één ding• maar dat beeld voelen, herbeleven is veel krachtiger!• idee: met warme gevoelens kan je je HRV sturen!!
 107. 107. adem- hart- snelle focus focus coherentievariant• glimlach en breng die smile naar je hart
 108. 108. adem- hart- snelle focus focus coherentiemetafoor
 109. 109. adem- hart- snelle focus focus coherentieNLP• dit gevoel nu ankeren met een gebaar
 110. 110. adem- hart- snelle focus focus coherentiedus 3 stappen
 111. 111. adem- hart- snelle focus focus coherentieoefening• pas dit opnieuw toe − gedurende 1 minuut − mag zonder potlood• wat voel je?
 112. 112. adem- hart- snelle focus focus coherentiec) wanneer?• éérst inoefenen − rustige omgeving − 3 x 3 minuten/dag* • „ s morgens na opstaan !! • middagpauze • „s avonds − dus: „automatisme kweken‟ (conditioneren)
 113. 113. adem- hart- snelle focus focus coherentie• eenmaal onder de knie: − vlak vóór examen, midden in examen, focus vooraleer je gaat blokken, speech …. − toepasbaar midden in een onverwachte stress-situatie!
 114. 114. adem- hart- snellefocus focus coherentieautomatisme kweken oefenen oefenen oefenen oefenen oefenen oefenen oefenen oefenen oefenen oefenen
 115. 115. adem- hart- snelle focus focus coherentie conditioneren• als je het dan écht nodig hebt, kan je er spontaan gebruik van maken
 116. 116. adem- hart- snelle focus focus coherentieverdieping 1• focus op je hart én solar plexus − adem in je hart − en adem uit in je solar plexus
 117. 117. adem- hart- snelle focus focus coherentieverdieping 2• ademhalingsritme − ipv 5 sec. IN en 5 sec. UIT − 4 sec. IN en 6 sec. UIT • nadruk op parasympaticus
 118. 118. take home message 365• 3 x oefenen per dag• 6 x ademen per minuut − 5 in , 5uit• 5 minuten lang• 365 dagen / jaar !!
 119. 119. Bijsluiter• HRV is ook bruikbaar in andere domeinen − concentratieproblemen − te hoge bloeddruk − sportprestaties
 120. 120. DEEL 4:LITERATUUR
 121. 121. boeken
 122. 122. gratis e-books• op site van heartmath
 123. 123. websites• www.integrativa.be• heartmath.com• heartmath.org• hartfocus.nl• nu vitaal• wibo van gennip• universe of possibilities
 124. 124. http://www.heartmathbenelux.com/
 125. 125. http://www.heartmath.org/
 126. 126. http://www.hartfocus.nl/
 127. 127. http://www.nuvitaal.nu
 128. 128. http://www.wibovangennip.nl/
 129. 129. http://www.ca.uky.edu/HES/fcs/possibilities/index.htm
 130. 130. “take home message”• luisteren naar de stem van je hart is het meest betrouwbare kompas/GPS !!

×