Trefdag trajectbegeleiding inburgeringsbeleid

421 views

Published on

Trefdag trajectbegeleiders inburgering in Vlaanderen http://www.kruispuntmi.be/uploadedFiles/VMC/Vormingsaanbod/Vormingen/Programma%20Trefdag%20TB(1).pdf

Published in: Education
3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trefdag trajectbegeleiding inburgeringsbeleid

 1. 1. Inburgering. Een onthaalbeleid voor nieuwkomers als sleutel tot integratie.Dirk Jacobs (Institut de Sociologie, ULB)http://germe.ulb.ac.beTwitter: @DirkJacobs71 Trefdag TB, Antwerpen 21 december 2012
 2. 2. Analytische kijk vanop een afstand: -> Evolutie van het integratiebeleid (van geen beleid over “minderhedenbeleid” naar “onthaalbeleid”) -> De opmars van het bredere concept burgerschap (gewijzigde politiek-ideologische constellatie) -> Vergelijkend internationaal perspectief op citizenship trajectories -> Kritische reflecties bij het inburgeringsbeleid
 3. 3. Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel…-De onvertaalbare notie “inburgering”-Vlaams minderhedenbeleid historisch geïnspireerd doorNederlandse beleid-Vlaanderen: incrementeel beleid (multicultureel beleid plusindividueel onthaalbeleid)-Franstalige België: assimilationistisch laisser-faire-In heel Europa convergentie naarinburgeringstrajecten (open method of coordination)-Franstalig België zal ook parcours d’intégration introduceren(cfr. parlementaire debatten rond familiehereniging ennationaliteitsverwering)
 4. 4. - Burgerschap ‘hot’ topic in jaren tachtig en negentig -> verhouding tussen individuele rechten en verbondenheid met een gemeenschap- Kymlicka & Norman (1994) / Van Stokkom (1991): -burgerschap-als-legale-status (“toegangscomponent”) -burgerschap-als-gewenste status (“verantwoordelijkheidscomponent”)- Rechten en plichten vertoog- Meer nadruk op zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van individuen…- … maar dat veronderstelt gelijke kansen
 5. 5. Veranderingen in burgerschap-als-legale-status doorinternationale migratieTwee analytische modellen in de literatuur:-Denizenship model (Heisler & Heisler)-Postnationaal model (Soysal) -> Het gaat over participatiemodellen “rights based approach”In politieke debat komt de notie van burgerzin(verantwoordelijkheidscomponent) sterker aan bod indiscussies over de multiculturele samenleving -> Idee dat men burgerschap moet ‘verdienen’ -> Zogenaamde “failliet” van multiculturele beleid
 6. 6. Evoluties in het integratiebeleid in Nederland-WRR Rapport Etnische Minderheden (1979): emancipatiemet behoud van eigen identiteit-Minderhedennota (1983)-WRR Rapport Allochtonenbeleid (1989): meer nadruk optaalverwerving en zelfredzaamheid-Integratiebeleid etnische minderheden (1994)-Rapport “Han & Zwan” Beleidsopvolging Minderhedendebat(1994) van Han Entzinger en Arie van der Zwan-Wet Inburgering Nieuwkomers (1998)-Wet Inburgering (2006) Rita Verdonck: al inburgerenvoor je naar Nederland komt !
 7. 7. Hoera! Eindelijk een onthaalbeleid-Management van diversiteit-Aanvaarding status immigratie maatschappij-Nobel doel zelfredzaamheid en emancipatiebeleidbevorderen-Verplichting is ook verplichting voor overheid…Polemische punten bij inburgeringstrajecten:1)Inburgeringsbeleid als vermomd ontradend migratiebeleid2)Inburgeringsbeleid als selectief disciplineringsbeleid3)Verplichte inburgering is een ‘onliberale’ maatregel4)Gevolgen voor rechtspositie: in plaats van instrument totzelfredzaamheid, een belemmerend beleid5)Normatieve inhoud: beeld van wie we willen zijn?
 8. 8. Heikel punt 1: inburgeringsbeleid als vermomdontradend immigratiebeleidNederland na Rita Verdonck: testen via computers in hetbuitenlandFrankrijkSarkozy: “Immigration choisie” versus “immigration subie”
 9. 9. Heikel punt 2: de selectie van doelgroepen wijst oppolitiek-ideologische finaliteit van disciplinering- EU-burgers kunnen niet verplicht worden- OECD-onderdanen worden vaak ontzien- InkomensgrensDiscussie-avond mei 2000 in AntwerpenJacobs: “Disciplinering van lieden uit arme landen vooroptimale inschakeling op de arbeidsmarkt?”Entzinger: “Ja, socialisering”
 10. 10. Heikel punt 3: de verplichting is een onliberalemaatregelChristian Joppke: “liberal states using illiberal means”De staat grijpt hier toch redelijk ver in Paternalistische neo-koloniale (?) houding In hoeverre is dit legitiem? Wat is de effectiviteit? Is er proportionaliteit?Daar tegenover staat:-Ook verplichting voor de overheid-Plichten horen bij burgerschap-Kan opgevat worden als een soort alternatieve leerplicht
 11. 11. Heikel punt 4: gevolgen voor rechtspositieAllerlei sancties:-Korten uitkering-Niet verlengen van verblijfsvergunning-Weigeren permanente verblijfsvergunning-Weigeren nationaliteit-Weigeren gezinsherenigingIs dit nog integratiebeleid gericht op faciliteren integratie enzelfredzaamheid?Andere doelen van beleid?- Symbolic politics?- Though on immigration, though on immigrants?- Ontradend effect? (cfr. Verdonck, Sarkozy, etc.)
 12. 12. Heikel punt 5: normatieve inhoudEnkele taalverwerving?Waarden en normen?Geschiedenis?Kennis van instituties?Cfr. Nederlandse video: versie mét en versie zonder bloteborsten en homohuwelijkPijnpunten:-Europese waarden en normen verschillend in elk land!-Mogelijk paternalistisch en stigmatiserend-In hoeverre beantwoorden staatsburgers aan het normatieveideaal?Verschillende heikele punten en gevaren voortoekomst, maar kind niet met badwater weggooien,wel integendeel
 13. 13. IMMIGRANT CITIZEN SURVEYSurvey among citizens of non-EU origin born outside ofBelgium in Brussels (n=413), Antwerp (n=318) and Liège(n=296)-Attended language/integration course?40% in Antwerp, 19,3% in Brussels, 22,6% in Liège59,9% not in Antwerp, 80,7% not in Brussels, 77,4% not inLiège WHO MORE LIKELY TO ATTEND? - Newcomers and refugees in Antwerp (legal obligation) - Women in Liège-Assessment benefits course?4,9% no use in Antwerp, 5,3% no use in Brussels, 6,8% nouse in Liège
 14. 14. En guise de conclusion… Hoera! Eindelijk een onthaalbeleid.Er zijn wat heikele punten in ons inburgeringsbeleid maar we zijn Nederland of Frankrijk niet. De bottom-line is nog steeds: U werkt aan emancipatie, sociale mobiliteit en sociale cohesie Dat is fantastisch. Echt. Dank u !17

×