• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Sejarah kaunseling kerjaya
 

Sejarah kaunseling kerjaya

on

 • 4,522 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,522
Views on SlideShare
4,522
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
148
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • salam, terima kasih di atas maklumat yang dikongsi bersama, semuga ia memberi barkat kepada tuan yang memberi dan yang mengambil faedah daripadanya....
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Sejarah kaunseling kerjaya Sejarah kaunseling kerjaya Presentation Transcript

  • Kaunseling Kerjaya dan Sejarah Perkembangannya
   Pensyarah:
   Dr. Syed Sofian Bin Haji Syed Salim
   Disediakan oleh:
   Khairuddin B. Nisa (M20101000240)
   Normah Bt Dali (M20101000241)
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   DefinisiKerjaya
   MenurutZunker (2006, p. 9) kerjayamerujukkepadaaktivitidankedudukan yang meliputipekerjaandantugassertamempunyaiperhubungansepanjangkehidupanindividu.
   Omar Awang (2008, p.1) menyatakankerjayaadalahsatupekerjaan yang perludiwujudkandidalamkehidupanseseorang.
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   KaunselingKerjaya
   (a) Meliputisemuaaktivitikaunseling yang berkaitanpilihankerjayadisepanjangkehidupan. Iamencakupi:
   pekerjaan
   keluarga
   Waktusenggang
   Kebimbanganperibadi
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   KaunselingKerjaya
   (b) Merujukkepadaaktivitikaunseling yang berkaitan:
   dan
   ketidakupayaanmenyesuaikandiri,
   pengurangantekanan,
   kebimbangankesihatan mental
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   program pembangunanuntuk:
   (Zunker, 2006, p.9).
   perhubungan interpersonal
   meningkatkankemahiranbekerja
   kebolehsuaian
   fleksibiliti
   pengurusankendiri (lead to self agency)
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   PanduanKerjaya
   Semuakomponenperkhidmatandanaktivitididalaminstitusipendidikan , agensidanorganisasi yang menawarkan program yang sesuaidengankaunselingkerjaya . (Zunker, 2006, p. 3)
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   KepentinganKaunselingKerjaya
   Merupakanprodukpembangunanutamasetiapnegara.
   Meliputisemuaaspekkehidupanmanusiasepertibidangpolitik, ekonomi, pendidikan, falsafahdanperubahansosial.
   Kaunselingkerjayatelahmemberiimpak yang besarkepadasumberrezekiramaiindividu (Zunker, 2006, p.3).
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (1)RevolusiPerindustrian
   Kebangkitan era perindustiran pada tahun 1800 banyak mengubah persekitaran
   Manusia bertumpu di bandar
   Imigrasi
   Pertumbuhan dan banyak tumpuan di bandar
   Individu hilang identiti
   Lahirnya pergerakan untuk memperbetulkan keadaan dan kehidupan memperbaiki kualiti kehidupan.
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (2) Kajian Tentang Perbezaan Manusia
   Reaksi daripada kepadatan dan keadaan kehidupan hasil daripada revolusi perindustrian.
   1879 – Wilhelm Wundt (Bapa Eksperimen Psikologi)
   menubuhkan makmal eksperimen di Leipzig, Jerman
   untuk mengkaji tingkah laku manusia.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt
   1883 – G. Stanley Hall
   (Pengasas Psikologi dan Pendidikan Amerika Syarikat)
   menubuhkan makmal psikologi untuk mengukur ciri-ciri fizikal dan mental kanak-kanak.
   http://en.wikipedia.org/wiki/G_Stanley_Hall
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (2) Kajian Tentang Perbezaan Manusia
   1890 – James Cattell
   menerbitkan artikel berkaitan ujian mental
   mengukur perbezaan individu.
   http://books.nap.edu/html/biomems/jcattell.pdf
   John Dewey membuat reformasi dalam pendidikan dan
   berpendapat kerjaya perlu berdasarkan kepada motivasi, minat dan perkembangan.
   Contoh buku terbitan beliau :
   The Child and the Curriculum (1902)
   Democracy and Education (1916)
   Experience and Education (1938)
   http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (3) Program PanduanKerjayaPeringkatawal
   George merrill (1900) telahmemperkenalkanpelajarkepadakursusindustridi San Francisco.
   Frank Parsons (BapaBimbinganKerjaya ) menerbitkanbuku “Choosing a Vocation”.
   Beliausangatberminatdenganpembaharuanmasyarakat.
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (4) KonferenKebangsaanBimbinganVokasional
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   http://associationdatabase.com/aws/NCDA/pt/sp/Home_
   (b) Konferenkeduadiadakandi New York
   (c) Konferenke 3 ( 1913)diadakandi Michigan
   * menubuhkan National Career Development Association (NCDA)
   *dahuludikenalisebagai National Guidance Association Incorporated .
   Fungsi:
   • Persepsitentangkaunselingkerjaya.
   • Bagaimanamendapatkankerjayaataumenukarkerjayadidalamsituasiekonomisemasa.
   • Keperluansesuatukerjayadanpotensiindividu
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (5) PsikologiIndustri
   perkembangan bimbingan kerjaya
   Hugo Munsterberg (1863) -psikologi Jerman.
   memperkenalkan beberapa kaedah untuk mengenalpasti bakat (aptitude) dan ciri-ciri individu yang sesuai dengan sesuatu kerjaya melalui buku:
   Psychology and Industrial Efficiency (1913).
   Beliaupercayakaumwanitaperlumendapatkanpendidikantinggi.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Munsterberg
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (6) PenilaianPerkembangan (1900-1940)
   http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   (b)Kreplin (1856)& Ebbinghaus(1850)
   *membina bahan penilaian dan perintis kepada gerakan penilaian
   *ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Kraepelin
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   (c)James Cattell (1860-1944)
   * SeorangahlipsikologiAmerika
   *Menggunakan ujian kecerdasan mental
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   http://en.wikipedia.org/wiki/James_McKeen_Cattell
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Binet
   (d)Alfred Binet (1857) - PsikologiPerancis
   *1905- Memperkenalkanujiankecerdasan I danistilah IQ untukmengenalpastipelajar yang memerlukanpendidikanalternatif
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   http://en.wikipedia.org/wiki/Clark_L._Hull
   (e)Clark L. Hull (1884)
   *Perkenalkan Aptitude Testing (1928)
   * Menekankankesesuaianindividudenganpenawaranpekerjaan.
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (7) PerangDuniaPertama (1914-1918)
   Program teori pembangunan kerjaya, pembangunan pendidikan kerjaya, pergerakan profesional & peningkatan teknologi di peringkat persekutuan
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   (8) Zaman Kemurungan (The Great Depression)
   a. Kemelesetan ekonomi dunia yang berlaku dari tahun 1929 hingga awal tahun 1940 telah menyebabkan ramai pekerja terpaksa kehilangan pekerjaan.
   b. Kerajaan persekutuan telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan menubuhkan Works Progress Administration dan Civilian Conservation Corps bagi membantu orang ramai mencari pekerjaan
   (Zunker 2006, p. 5)
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (9) PerangDuniaKedua (1939 - 1945)
   http://www.act.org/aboutact/history.html
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (10) National Occupation Information Coordinating 1976 (NOICC)
   Penyelarasan Maklumat Pekerjaan Negara
   http://www.academicinnovations.com/noicc.html
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (10) National Occupation Information Coordinating 1976 (NOICC)
   Contoh:
   Pengetahuan kendiri seperti mengenalpasti minat, kebolehan dan kemahiran diri .
   Memahami hubungan antara tahap pendidikan dengan rancangan mendapatkan pekerjaan
   Membuat rancangan pekerjaan dengan mengenalpasti alternatif yang ada semasa membuat pemilihan pekerjaan
   http://www.academicinnovations.com/noicc.html
  • KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya
   Definisi
   Kepentingan
   Revolusi Industri
   Kajian Manusia
   Program Kerjaya
   Konferen Kerjaya
   Psikologi Industri
   Menilai Manusia
   Perang Dunia I
   Zaman Murung
   Perang Dunia II
   Penyelarasan
   Kerjaya
   Kerjaya & Internet
   (11) Perkembangan Kerjaya Pada Masa Kini
   Pada era 1990an, laman web berkaitankaunselingkerjayasemakinbanyakdi internet.
   Laman web initelahbanayakmembantuindividuterutamamnyaremajadalammembuatkeputusanuntukmemilihbidngdanpekerjaaan yang sesuai.