Sejarah kaunseling kerjaya

6,110 views
5,726 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • salam, terima kasih di atas maklumat yang dikongsi bersama, semuga ia memberi barkat kepada tuan yang memberi dan yang mengambil faedah daripadanya....
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
211
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sejarah kaunseling kerjaya

 1. 1. Kaunseling Kerjaya dan Sejarah Perkembangannya<br />Pensyarah:<br />Dr. Syed Sofian Bin Haji Syed Salim<br />Disediakan oleh:<br />Khairuddin B. Nisa (M20101000240)<br />Normah Bt Dali (M20101000241)<br />
 2. 2. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />DefinisiKerjaya<br />MenurutZunker (2006, p. 9) kerjayamerujukkepadaaktivitidankedudukan yang meliputipekerjaandantugassertamempunyaiperhubungansepanjangkehidupanindividu.<br />Omar Awang (2008, p.1) menyatakankerjayaadalahsatupekerjaan yang perludiwujudkandidalamkehidupanseseorang.<br />
 3. 3. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />KaunselingKerjaya<br />(a) Meliputisemuaaktivitikaunseling yang berkaitanpilihankerjayadisepanjangkehidupan. Iamencakupi:<br />pekerjaan<br />keluarga<br />Waktusenggang<br />Kebimbanganperibadi<br />
 4. 4. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />KaunselingKerjaya<br />(b) Merujukkepadaaktivitikaunseling yang berkaitan: <br />dan<br />ketidakupayaanmenyesuaikandiri, <br />pengurangantekanan,<br />kebimbangankesihatan mental<br />
 5. 5. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br /> program pembangunanuntuk:<br />(Zunker, 2006, p.9).<br />perhubungan interpersonal<br />meningkatkankemahiranbekerja<br />kebolehsuaian<br />fleksibiliti<br />pengurusankendiri (lead to self agency)<br />
 6. 6. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />PanduanKerjaya<br />Semuakomponenperkhidmatandanaktivitididalaminstitusipendidikan , agensidanorganisasi yang menawarkan program yang sesuaidengankaunselingkerjaya . (Zunker, 2006, p. 3)<br />
 7. 7. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />KepentinganKaunselingKerjaya<br />Merupakanprodukpembangunanutamasetiapnegara.<br />Meliputisemuaaspekkehidupanmanusiasepertibidangpolitik, ekonomi, pendidikan, falsafahdanperubahansosial.<br />Kaunselingkerjayatelahmemberiimpak yang besarkepadasumberrezekiramaiindividu (Zunker, 2006, p.3). <br />
 8. 8. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(1)RevolusiPerindustrian<br />Kebangkitan era perindustiran pada tahun 1800 banyak mengubah persekitaran<br />Manusia bertumpu di bandar<br />Imigrasi<br />Pertumbuhan dan banyak tumpuan di bandar<br />Individu hilang identiti<br />Lahirnya pergerakan untuk memperbetulkan keadaan dan kehidupan memperbaiki kualiti kehidupan.<br />
 9. 9. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(2) Kajian Tentang Perbezaan Manusia<br />Reaksi daripada kepadatan dan keadaan kehidupan hasil daripada revolusi perindustrian.<br />1879 – Wilhelm Wundt (Bapa Eksperimen Psikologi)<br /> menubuhkan makmal eksperimen di Leipzig, Jerman<br />untuk mengkaji tingkah laku manusia.<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt<br />1883 – G. Stanley Hall <br /> (Pengasas Psikologi dan Pendidikan Amerika Syarikat)<br /> menubuhkan makmal psikologi untuk mengukur ciri-ciri fizikal dan mental kanak-kanak.<br />http://en.wikipedia.org/wiki/G_Stanley_Hall<br />
 10. 10. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(2) Kajian Tentang Perbezaan Manusia<br />1890 – James Cattell <br /> menerbitkan artikel berkaitan ujian mental <br /> mengukur perbezaan individu.<br />http://books.nap.edu/html/biomems/jcattell.pdf<br />John Dewey membuat reformasi dalam pendidikan dan<br /> berpendapat kerjaya perlu berdasarkan kepada motivasi, minat dan perkembangan. <br /> Contoh buku terbitan beliau :<br />The Child and the Curriculum (1902)<br /> Democracy and Education (1916) <br /> Experience and Education (1938)<br />http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey<br />
 11. 11. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(3) Program PanduanKerjayaPeringkatawal<br />George merrill (1900) telahmemperkenalkanpelajarkepadakursusindustridi San Francisco.<br />Frank Parsons (BapaBimbinganKerjaya ) menerbitkanbuku “Choosing a Vocation”.<br />Beliausangatberminatdenganpembaharuanmasyarakat.<br />
 12. 12. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(4) KonferenKebangsaanBimbinganVokasional<br />
 13. 13. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />http://associationdatabase.com/aws/NCDA/pt/sp/Home_<br />(b) Konferenkeduadiadakandi New York<br />(c) Konferenke 3 ( 1913)diadakandi Michigan <br /> * menubuhkan National Career Development Association (NCDA) <br />*dahuludikenalisebagai National Guidance Association Incorporated .<br />Fungsi:<br /><ul><li>Persepsitentangkaunselingkerjaya.
 14. 14. Bagaimanamendapatkankerjayaataumenukarkerjayadidalamsituasiekonomisemasa.
 15. 15. Keperluansesuatukerjayadanpotensiindividu</li></li></ul><li>KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(5) PsikologiIndustri<br />perkembangan bimbingan kerjaya <br />Hugo Munsterberg (1863) -psikologi Jerman.<br />memperkenalkan beberapa kaedah untuk mengenalpasti bakat (aptitude) dan ciri-ciri individu yang sesuai dengan sesuatu kerjaya melalui buku:<br /> Psychology and Industrial Efficiency (1913).<br />Beliaupercayakaumwanitaperlumendapatkanpendidikantinggi.<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Munsterberg<br />
 16. 16. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(6) PenilaianPerkembangan (1900-1940)<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt<br />
 17. 17. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />(b)Kreplin (1856)& Ebbinghaus(1850)<br />*membina bahan penilaian dan perintis kepada gerakan penilaian<br />*ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Emil_Kraepelin<br />
 18. 18. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />(c)James Cattell (1860-1944)<br />* SeorangahlipsikologiAmerika<br /> *Menggunakan ujian kecerdasan mental <br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />http://en.wikipedia.org/wiki/James_McKeen_Cattell<br />
 19. 19. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Binet<br /> (d)Alfred Binet (1857) - PsikologiPerancis<br />*1905- Memperkenalkanujiankecerdasan I danistilah IQ untukmengenalpastipelajar yang memerlukanpendidikanalternatif<br />
 20. 20. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Clark_L._Hull<br />(e)Clark L. Hull (1884)<br />*Perkenalkan Aptitude Testing (1928)<br />* Menekankankesesuaianindividudenganpenawaranpekerjaan.<br />
 21. 21. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(7) PerangDuniaPertama (1914-1918)<br />Program teori pembangunan kerjaya, pembangunan pendidikan kerjaya, pergerakan profesional & peningkatan teknologi di peringkat persekutuan<br />
 22. 22. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />(8) Zaman Kemurungan (The Great Depression) <br /> a. Kemelesetan ekonomi dunia yang berlaku dari tahun 1929 hingga awal tahun 1940 telah menyebabkan ramai pekerja terpaksa kehilangan pekerjaan.<br /> b. Kerajaan persekutuan telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan menubuhkan Works Progress Administration dan Civilian Conservation Corps bagi membantu orang ramai mencari pekerjaan<br />(Zunker 2006, p. 5)<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />
 23. 23. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(9) PerangDuniaKedua (1939 - 1945)<br />http://www.act.org/aboutact/history.html<br />
 24. 24. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(10) National Occupation Information Coordinating 1976 (NOICC)<br />Penyelarasan Maklumat Pekerjaan Negara<br />http://www.academicinnovations.com/noicc.html<br />
 25. 25. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(10) National Occupation Information Coordinating 1976 (NOICC)<br />Contoh:<br />Pengetahuan kendiri seperti mengenalpasti minat, kebolehan dan kemahiran diri .<br />Memahami hubungan antara tahap pendidikan dengan rancangan mendapatkan pekerjaan<br />Membuat rancangan pekerjaan dengan mengenalpasti alternatif yang ada semasa membuat pemilihan pekerjaan<br />http://www.academicinnovations.com/noicc.html<br />
 26. 26. KaunselingKerjayadanSejarahPerkembangannya<br />Definisi<br />Kepentingan<br />Revolusi Industri<br />Kajian Manusia<br />Program Kerjaya<br />Konferen Kerjaya<br />Psikologi Industri<br />Menilai Manusia<br />Perang Dunia I<br />Zaman Murung<br />Perang Dunia II<br />Penyelarasan <br />Kerjaya<br />Kerjaya & Internet<br />(11) Perkembangan Kerjaya Pada Masa Kini <br />Pada era 1990an, laman web berkaitankaunselingkerjayasemakinbanyakdi internet.<br />Laman web initelahbanayakmembantuindividuterutamamnyaremajadalammembuatkeputusanuntukmemilihbidngdanpekerjaaan yang sesuai.<br />

×