NáStup Habsburků Na čEský TrůN

3,346 views
3,149 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
486
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NáStup Habsburků Na čEský TrůN

 1. 1. Nástup Habsburků na český trůn Volba a vláda Ferdinanda I. Habsburského
 2. 2. K předchozímu videu <ul><li>Které královské rody se ucházely o český trůn? </li></ul><ul><li>Jak probíhalo období před volbou? </li></ul>Vlastně jako dnes – úplatky, předvolební sliby (zaplacení dluhu 150 000 zlatých po Jagelloncích), snaha o zaujmutí případných volitelů (právo regálné v dolech), stavovská a měšťanská práva Wittelsbachové, Jagellonci, Ferdinand Habsburský
 3. 3. Ferdinand I. Habsburský <ul><li>narozen v Madridu </li></ul><ul><li>je druhorozeným synem </li></ul><ul><li>vychován přísně katolicky </li></ul><ul><li>v roce 1515 sňatek s Annou Jagellonskou </li></ul><ul><li>v roce 1520 získává Rakouské země, italské državy, Švábsko </li></ul><ul><li>v roce 1531 zvolen císařem </li></ul>Ferdinand I. Císař římský, král Německý, Rakouský, Uherský a Český (1503-1564)
 4. 4. Ferdinand I. nastupuje <ul><li>v roce 1526 umírá Ludvík Jagellonský </li></ul><ul><li>Ferdinand I. je zvolen českým králem </li></ul><ul><li>slibuje uznání kompaktát (a hlásí se k jejich obraně) </li></ul><ul><li>slibuje uznání všech dřívějších stavovských privilegií - platnost Vladislavského zřízení zemského, stavovských práv v Deskách zemských </li></ul><ul><li>již krátce po korunovaci je jasné, že ze slibů nesplní téměř nic </li></ul>
 5. 5. Državy Habsburků
 6. 6. Středoevropská politika Ferdinanda I. <ul><li>k 1.1. 1527 – vydává Ferdinand I. dvorský řád – zřizuje nadřazené orgány ve Vídni </li></ul><ul><li>získává podporu českých stavů na válku s Janem Zápolským (Uhry) a Turky </li></ul><ul><li>v roce 1532 má dojít k vojenskému střetnutí, ale je vyřešeno diplomaticky </li></ul><ul><li>v l. 1532-3 je uzavřen mír s Turky a Zápolským </li></ul>
 7. 7. Česká opozice proti králi <ul><li>důvody protestů: nesplněné sliby, snaha o omezení pravomocí stavovského státu, náboženské rozpory </li></ul><ul><li>Habsburkové – katolíci x šlechta - reformovaná </li></ul><ul><li>odpor spíše defenzivního charakteru </li></ul><ul><li>vzrůstá preference katolíků v úřadech </li></ul><ul><li>1541 – požár Prahy </li></ul>
 8. 8. Druhý uherský neúspěch <ul><li>v roce 1540 umírá Jan Zápolský </li></ul><ul><li>Ferdinand I. se pokouší získat Uherskou korunu </li></ul><ul><li>zvýšené nároky na českou šlechtu </li></ul><ul><li>Ferdinandovo vojsko poraženo Turky - zrušen Budínský pašalík </li></ul>
 9. 9. Stavovský odboj 1946-7 <ul><li>Ferdinand I. buduje armádu pro tzv. Šmakaldské války </li></ul><ul><li>české stavy a města odmítají svolat zemskou hotovost na Ferdinandovo tažení </li></ul><ul><li>Morava a Slezsko odmítají vybírat daně králi </li></ul><ul><li>je svolán Zemský sněm </li></ul><ul><li>po vítězství Habsburků ve Šmakaldské válce dochází k rozpadu povstání </li></ul>
 10. 10. Po vítězství Ferdinanda I. <ul><li>největší míra viny dána městům – omezení jejich práv </li></ul><ul><li>šlechta byla potrestána jen mírně – Ferdinand si uvědomuje moc českých stavů </li></ul><ul><li>jsou prosazovány katolické instituce </li></ul><ul><li>v roce 1556 přicházejí do Čech jezuité </li></ul><ul><li>v roce 1562 je jeho syn Maxmilián I. korunován králem </li></ul><ul><li>v roce 1564 umírá </li></ul>
 11. 11. Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) <ul><li>Vzniká v roce 1534 v Paříži </li></ul><ul><li>v r. 1540 potvrzeni papežem </li></ul><ul><li>v ČZ je cílem rekatolizace </li></ul><ul><li>v roce 1773 zrušeni (obnova po r.1815) </li></ul><ul><li>Dnes působí ve 112 zemích svět – jedno z nejvlivnějších </li></ul>Ignác z Loyoly zakladatel řádu
 12. 12. Maxmilián II. Habsburský <ul><li>vychováván ve Španělsku </li></ul><ul><li>s manželkou Annou Tyrolskou celkem 16 dětí </li></ul><ul><li>plynule mluvil španělsky, francouzsky, latinsky, maďarsky a italsky </li></ul><ul><li>sympatie s nekatolíky </li></ul>Maxmilián II. Císař římský, CZ a Rak. Uher. Král (1564-1576)
 13. 13. Česká konfese <ul><li>kompaktáta jsou zastaralá (musí se jí přizpůsobit i luteráni) </li></ul><ul><li>v roce 1575 projednáváno nástupnictví Rudolfa II. </li></ul><ul><li>stavy prosazují tzv. Českou konfesi </li></ul><ul><li>panovník zakázal její tisk (nebyla oficiální) </li></ul><ul><li>prosazuje se umírněný protestantismus </li></ul><ul><ul><li>pokračování – Majestát Rudolfa II. (1609) </li></ul></ul>
 14. 14. K zapamatování <ul><li>osobnosti: Jan Zápolský, Ferdinand I., Karel V., Anna Jagellonská </li></ul><ul><li>termíny: desky zemské, zemský sněm, jezuité, Vladislavské zřízení zemské, Česká konfese </li></ul><ul><li>Události : volba Ferdinanda I. českým králem , Šmakaldské války, </li></ul>
 15. 15. Kde najít informace pro písemnou práci <ul><li>www.digrizak.wodpress.com/oaul/ </li></ul>

×