Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie

on

 • 1,384 views

Presentatie van Kees van Zijtveld ten behoeve van het congres van de Digital Groep op 23 september 2010 met als onderwerp 'Het Nieuwe Werken'.

Presentatie van Kees van Zijtveld ten behoeve van het congres van de Digital Groep op 23 september 2010 met als onderwerp 'Het Nieuwe Werken'.

Statistics

Views

Total Views
1,384
Views on SlideShare
1,384
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie Presentation Transcript

  • Het verantwoord werken
   Hoe stuurikeffectief op output alsleidinggevende ?
  • Het NieuweWerken
   Is het nieuwewerken, het werken ?
   Het is er al? 800.000 doen het al in NL.
   Is het nieuwewerkennieuw of anders ?
   Watzijndan de succesfactoren ?
   Wat is de grootsteverandering ?
   Wat is ernodigommensen te bezielen?
  • De succesfactoren van de 3 B’s
   Bricks = besparingen op M2 en vraagtomherinrichtingt.b.v. inspirerendontmoeten.
   Bytes = ondersteunendetechnologieomoveral en flexibel te kunnenwerken.
   Behavior = het vereisteanderegedrag van de manager m.b.t. het leidinggeven.
  • Japans tellen van 1 tot 10
   6- ROCCO
   1 - ICHI
   7- NANA
   2- NI
   8- HATCHI
   3- SUN
   9- KU
   4- SHE
   10- DJU
   5- GO
  • De voordelen van het verantwoordwerken
   Meer efficiency en meereffectiviteit
   Hogereproductiviteit , output op jouwtijd
   Minder reiskosten en verlorenreisuren
   Minder kantoorkosten en arbokosten
   Grote flexabiliteit in denken en gedrag
   Tevredener en gezonderemedewerkers
  • Nogmeervoordelen
   Als 1 miljoenmensen 1 dag in de week thuiswerkendanscheeltdat 140.000 auto’s in de ochtend- en de avondspits.
   Nu kan je jouwunieketijd en urenkiezen die passenbijjouwbioritme.
   De gemetenproductiviteitsverbeteringlooptgemiddeld op tot 15 % en meer… mitsgoedgemanaged
  • Het verantwoordwerken
   Welkmiddel is HNW omwat te bereiken ?
   Kennisintensieveproductiviteit ?Hoe organiseer je dat ?
   Kennisdelen = protocollen en processenKennisscheppen/ bouwen = samenwerken
  • Peter Drucker
   De belangrijkste en echtuniekebijdrage van management in de 20 steeeuw was het vervijftigvoudigen van de productiviteit van de fabrieksarbeider. De belangrijkstebijdrage van het management in de 21 steeeuw is eenvergelijkbaretoename van de productiviteit van de” kenniswerker “
  • Het NieuweWerken & Gedrag
   Van vernieuwingnaarverbetering
   Van op het werkzijnnaaraan het werkzijn
   Ikhebgeenkantoormaarbeneenkantoor
   Van revolutienaarevolutie
   command & control connect & collaborate
   Van interessantzijnnaargeinteresseerdzijn
   Van legbatterijnaarvrijeuitloop
  • HNW= flexibelwerken op plaats en in tijd
   Drie basis voorwaarden
   1) laptop, computer , Ipad
   2) eenverbinding met de wereld en organisatie.
   3) goedezin ( geenluxe, maarnoodzaak )
  • Driezaken die in elkeorganisatiespelen
   Frictie
   Verwarring
   Ondermaatseprestatie
   Al het overigevereistleiderschap
   stelt Peter Drucker
  • Gewenst HNW type leiderschap
   Dienendleiderschap
   Verbindendleiderschap
   Transformationeelleiderschap
   Coachendleiderschap
   Spiritueelleiderschap
   Van command & control
   Naar connect & collaborate
  • Veranderingsmanagement of transformationeel management ?
   Verandering is meestaleentoevoegingaan het oudebestaandepatroon of aan de vertrouwdevorm en ietsefficienter.
   Transformatiegaat over het loslaten en verlaten van de oudevorm.
   Van rupsnaarvlinder
  • Definitie van HNW transformatie
   Transformatie is het bevrijden van potentieeldat je uitmoetdagen.
   Zoietsals Michelangelo die de David al zag in het broksteen. Hijmoestalleennog de ballast weghakkenom de David uit het steen te bevrijdenalsbeeld.
  • Wieheefterweleensgehoord van DEE HOCK ?
   Department of Enabling
   Department of Destruction
   Het moeilijkste is nietnieuweideeen te krijgen, maaromoudeideeen los te laten
  • UniverseleStelling en Vraag:
   De werkelijkheidgedraagtzichaltijdnaar het heersende model datwij in stand houden.
   Waar en hoe maken we het verschil en waarhaal je de krachtuit ?
   De mens, de organisatie,defysiekewerkplek of de technologie ?
  • Zin en onzin van HNW aansturing
   Output in heldere criteria vertaald en KPI’s
   Beschreven met KGI’s beperktinitiatief
   Resultaatsturing (luktookniet in topsport)
   Samenkomen:eensynergetischevenement
   Nietmotiveren, maarinspireren
   Helderesocialeafspraken en emailverkeer
  • Het belang van het leiden van team en groepsbijeenkomsten
   Iederegrotemilitair van Napoleon tot Generaal Schwarzkopf bestudeerden de wijzekrijger Sun Tzu ( 490 voor Chr. )
   Hijstelde : He will win whose army is animated by the same spirit throughout all his ranks.
   Winnenzonderstrijd.
  • En watlevertdat op ?
   Je aanmaak van goedechemischestoffenals dopamine en serotoninewordtveroorzaakt door vrijgevigeLiefde………
   onvoorwaardelijkmededogen met anderen, datnietafhankelijk is van wederkerigheid.
   Prof. Dr. Stephen G. Post
  • Van huidigepatronennaarHet VerantwoordeWerken
   Mensvolgt Euro naar Euro volgtMens
   Van operational excellence naargezamenlijkeketenverantwoordelijkheid.
   Je baas is erom te helpen en geen last van te hebben.
   Van Burn-out naar Bore-out voorkomen
   Van werknemernaarwerkondernemer
  • De generatie Y
   Ikwilgeenvrijheid.
   Ikwilnietnadenken.
   Ikwilwetenwatikmoetdoen.
   Vertel me hoe en waarop je mijzalbeoordelen en ikzalernaarhandelen.
  • Financiele crisis ?
   Er is overvloed en geenschaarste en genoeg geld en voedselvoor 6,8 miljardmensen en te weinigliefdeom te delen.
   Er is genoegkapitaal en te weinigrenderendeinvesteringsmogelijkheden.
   Watschaars is en gaatworden is TALENT die de nieuweinvesteringsmogelijkhedendienen te creëren.
  • HNW Aansturing versus Dienen
   Top-down = outside ►inside
   Mensvolgt Euro
   DienendMenscentraal = inside ► outside
   Euro volgtMens
  • Inside ►verbinding ◄Outside
   Enabling Top Down
   PotentieCompetenties
   SystemischProcessen
   Ambitie support Salarisschalen
   PersoonlijkebehoeftenOrganisatiebeh.
   Talent ontwikkelingResultaatontw.
   ProductiviteitKostenbesparen
   Euro volgtMensMensvolgt Euro
  • De verbinding van inside-outside?
   Eentalenten platform en
   toepassing van DienendLeiderschap.
   Servant Leadership : Robert K. Greenleaf
  • Winston Churchill :
   Leiderschap is gaan van mislukkingnaarmislukkingzonder je enthousiasme te verliezen
  • Nogeenpaardienendestellingen
   Iedereenkangrootszijn, want iedereenkandienen. ( Marten Luther King )
   Succes is krijgenwat je wilt en Geluk is willenwat je krijgt. ( Jagdish Parikh )
   Ikgeloofnietzozeer in het “visible “maarmeer in het “invisible “ ( Albert Einstein )
  • De Drama Driehoek :
   Slachtoffer
   Redder
   Aanklager
  • De oplossing ? Coachendleiden
   Maar hoe doe je dat ?
   De definitie van dienendcoachen:
   Zorgendat de anderzichzelfbegrijpt.
   Oefening in 5 minutennaar de kern
  • Watkan je doen in dezetijd ?
   Van actievemenshouderij en mensverbruikendeorganisatie
   naar
   eenmensvormendeorganisatie
  • Het verantwoordwerken ?
   Service begins when
   the meeting is over !
  • Meer info + boekjeontvangenDe zin en onzin van HNW ?
   Transitie en Transformation Partners
   Empowering Productivity, Designing Results
   In November 3 dagenkennismaken met de allernieuwstetechnieken op het Seminar “minder is meer “ ?