Digital Groep Congres 2011 Presentatie Baukje Coppens
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Digital Groep Congres 2011 Presentatie Baukje Coppens

 • 714 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
714
On Slideshare
517
From Embeds
197
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 197

http://www.digital.nl 197

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland BEL Combinatie
 • 2. BEL Combinatie 3
 • 3.
  • Opgave
  • Kwaliteitsmeting bestuur
  • Gezamenlijk onderzoek naar kwaliteit afzonderlijke gemeenten (2005), met als belangrijkste conclusies:
   • Blaricum: intensieve samenwerking
   • Eemnes: investeren in eigen organisatie, of
   • samenwerken
   • Laren: intensieve samenwerking
  De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 5
 • 4.
  • Opgave
  • Zes punten voor samenwerking
   • Behoud van lokale identiteit en democratisch gelegitimeerd bestuur
   • Versterken bestuurskracht van eigen organisatie
   • Waarborgen klantgerichte organisatie
   • Waarborgen kwaliteit van de organisatie
   • Realisatie van efficiënte bedrijfsvoering
   • Zorg voor het personeel
  De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 6
 • 5. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 8
  • Oplossing
  • Samenwerken is beter dan herindelen
  • Geringe afstand lokaal bestuur
  • Weinig bovenlokale vraagstukken (RO, infrastructuur),
  • dus fusie niet noodzakelijk
  • Efficiency- en kwaliteitsvoordeel behaald door
  • samenwerking
  • Democratische legitimatie door behoud van eigen
  • gemeenteraad en College B&W
 • 6. Oplossing Bedrijfsvoering De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 9 Gemeenteraad Blaricum Gemeenteraad Laren Gemeenteraad Eemnes B&W Blaricum B&W Eemnes B&W Laren Beleidsregie Blaricum Beleidsregie Laren Beleidsregie Eemnes Management BEL Combinatie Medewerkers BEL Combinatie Uitvoering, advisering Regievoering, advisering (collegevoorstellen, raadsvoorstellen) Initiatief, bewaking (besluiten, moties, begroting, rekening) Advisering (bestuursopdracht)
 • 7. Oplossing Bestuur De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 10 Gemeenteraad Blaricum Gemeenteraad Laren Gemeenteraad Eemnes B&W Blaricum B&W Eemnes B&W Laren Algemeen Bestuur BEL Combinatie Dagelijks Bestuur BEL Combinatie Directeur BEL Combinatie Afdelingsmanagers BEL Combinatie
 • 8. Oplossing Klantperspectief De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 11 Inwoners Blaricum Inwoners Laren Inwoners Eemnes Verkiezingen Gemeenteraad Blaricum Gemeenteraad Eemnes Gemeenteraad Laren Dienstverlening BEL Combinatie
 • 9. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
  • Oplossing
  • Rol gemeenteraden
  • Kaderstellend bij het uitoefenen van lokale taken en democratisch
  • toezicht daarop;
  • Raad bepaalt welke taken worden overgedragen, in welke vorm,
  • binnen welke kaders en onder welke voorwaarden;
  • Gemeenteraden bepalen doel en bevoegdheden van
  • samenwerkingsverband;
  • Het samenwerkingsorgaan moet de gemeenten informeren en
  • verantwoording afleggen (begroting, rapportages, rekening)
  • De raad heeft géén zeggenschap in de BEL Combinatie
  12
 • 10. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
  • Oplossing
  • Rol College van B&W
  • College van B&W legt verantwoording af aan de eigen
  • gemeenteraad
  • Collegeleden van iedere gemeente vormen, samen met de
  • directeur het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie
  • Burgemeesters vormen, samen met de directeur het Dagelijks
  • Bestuur van de BEL Combinatie
  • College is politiek opdrachtgever aan BEL Combinatie
  13
 • 11. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
  • Oplossing
  • Rol Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
  • AB is verantwoordelijk voor financiële planning en controlcyclus
  • AB stelt rechtpositionele regelingen en organisatieplan vast
  • DB bereid stukken voor, voert besluiten uit en beheert de
  • financiën
  • DB is belast met benoemen, schorsen en ontslaan van
  • medewerkers
  14
 • 12. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
  • Oplossing
  • Rol gemeentesecretarissen en beleidsregie
  • Secretaris is hoofd van de ambtelijke staf van de gemeente
  • (beleidsregie en secretariaat)
  • Eerste adviseur van College van B&W
  • Adviseur van het Algemeen Bestuur
  • Beleidsregie is ambtelijk opdrachtgever aan BEL Combinatie
  • Rol directeur BEL
  • Werkgever ambtenaren BEL Combinatie
  • Secretaris van het DB BEL Combinatie
  • Ambtelijk opdrachtnemer van de drie gemeenten
  15
 • 13. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
  • Oplossing
  • Praktijkvoorbeelden
  • Collegevoorstellen
  • Telefoontjes
  • Facilitaire diensten
  • De dienstverleningsovereenkomst
  • Loketten burgerzaken
  15
 • 14.  
 • 15.
  • Start sjabloon raadsvoorstel
 • 16.
  • Start sjabloon raadsvoorstel
 • 17.
  • Raadsvoorstel Laren
 • 18. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
  • Conclusie
  • Bestuurskrachtonderzoeken 2011
  • Alle drie de gemeenten hebben voldoende bestuurskracht
  • Er is geen enkel zorgpunt geconstateerd
  • De BEL Combinatie heeft een grote positieve bijdrage geleverd aan de toegenomen bestuurskracht
  • Provincies Noord-Holland en Utrecht complimenteren de BEL-gemeenten met opzet en staan postitief ten opzicht van het BEL-model
  17
 • 19. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
  • Conclusie
  • Realisatie binnen anderhalf jaar (juni 2006 – januari 2008)
  • Klanttevredenheid ondanks organisatiewijziging gelijk gebleven
  • BEL-model geldt als volwaardig alternatief voor herindeling
  • Sterke kwaliteitsverbetering ambtelijke organisatie en lokaal bestuur
  • Professionele ambtelijke organisatie
  • Meer ruimte voor bestuurders om zich met belangrijke thema’s bezig te houden
  • Doelen gehaald: kwetsbaarheid minder, kwaliteit en efficiency verbeterd
  17
 • 20. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
  • Conclusie
  • Blijven investeren in (1):
  • Aandacht voor ‘eigenaarschap’ van het model
  • Overleg tussen raden, besturen en beleidsregie
  • Kansen voor efficiencyvoordeel
  • Rol beleidsregie (nadruk op organiseren en verbinden)
  18
 • 21. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
  • Conclusie
  • Blijven investeren in (2):
  • Integraal management
  • Realisatie doelstellingen (niet alleen nadruk op kosten)
  • Scheiden van verschillende rollen (eigenaar, opdrachtgever, voorzitter, dagelijks bestuur, algemeen bestuur)
  • Verkleinen afstand gemeenten – BEL Combinatie
  19
 • 22. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland
  • Conclusie
  • Blijven investeren in (3):
  • Functioneren van het systeem
  • Samenhang tussen vraagstukken en strategische positie gemeenten
  • Procesmanagement
  • Afstemmen van agenda’s vanuit verschillende colleges
  20
 • 23. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 21
  • Conclusie
  • Wel doen
  • 0-meting vastleggen om resultaten te verantwoorden
  • Veel investeren in het creëren van draagvlak
  • Samen ontwerpen
  • Quick wins doorvoeren
  • Toetsing door experts
 • 24. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 22
  • Conclusie
  • Niet doen
  • Besparingen te vroeg inboeken
  • Bestaan van het samenwerkings-model als doel op zich beschouwen
  • Waak ervoor: groter is niet altijd beter
  • Formaliteiten het belangrijkst laten zijn
  • Breuk met het verleden, ga uit van historisch perspectief
 • 25. De eerste geprivatiseerde gemeente van Nederland 23 Het BEL-model Meer informatie en documentatie: www.belcombinatie.nl