Projektstyring taskforce

1,256 views
1,138 views

Published on

Præsentation v. Dina Haffar, fra workshop 'Med kommunen som partner - byen er for alle' , Organisationen Danske Museers formidlingsseminar 2009

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,256
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projektstyring taskforce

 1. 1. Outreach konference 18. marts 2009
 2. 2. TaskForce Integration (TFI) som brobygger TaskForce Forvaltning I byen Københavns Kommunes Integrationspolitik
 3. 3. De tre hovedformål <ul><li>Vi identificerer barrierer for at gennemføre integrationspolitikken </li></ul><ul><li>Vi udbreder god praksis på integrationsområdet </li></ul><ul><li>Vi hjælper med at finde løsninger på praktiske problemstillinger – facilitere rekvireringer fra forvaltningerne </li></ul>
 4. 4. Hvem kan få hjælp? <ul><li>Kommunale, private og frivillige, der arbejder med integration i København </li></ul><ul><li>Forvaltninger i Københavns Kommune </li></ul><ul><li>Integrationsprojekter, der får støtte af Københavns Kommune </li></ul>
 5. 5. Status 2008 i tal <ul><li>100 projektbesøg </li></ul><ul><li>22 rekvireringsopgaver og 106 rådgivninger </li></ul><ul><li>2600 deltagere til diverse arrangementer og seminarer </li></ul><ul><li>52 foreninger og ca. 20.000 københavnere deltog i International Dag </li></ul><ul><li>Repræsenteret i 3 helhedsplaner og 2 områdeløft </li></ul>
 6. 6. Byens integrationsaktører <ul><li>Udarbejdet oversigt (TFI-atlas) over </li></ul><ul><li>integrationsaktører i områderne: </li></ul><ul><li>Valby </li></ul><ul><li>Haraldsgade og Lundtoftegade </li></ul><ul><li>Mjølnerparken </li></ul><ul><li>Amager </li></ul><ul><li>Tingbjerg </li></ul>
 7. 7. Målgrupper og projektstyring <ul><li>God og systematisk projektstyring gør det muligt at måle effekt og forandring – men det kræver, at vi ved, hvem der skal forandres! </li></ul>
 8. 8. Eksempel: Indsats i 2009 <ul><li>Formål: </li></ul><ul><li>At styrke inddragelsen af forældre med etnisk minoritetsbaggrund i de kommunale, private og frivillige indsatser på børne- og ungeområdet, sikre en større grad af samarbejde på tværs af aktører samt skærpe fokus på effekten af de konkrete indsatser. </li></ul>
 9. 9. TFI´s indsats 2009 <ul><li>Målgruppen: </li></ul><ul><li>Frontmedarbejdere, der arbejder med børn og unge i følgende institutioner, organisationer og projekter i Tingbjerg og Ydre Nørrebro fx skoler, daginstitutioner, ungdomsklubber og boligsocialemedarbejdere </li></ul>
 10. 10. TFI´s indsats 2009 <ul><li>Succeskriterier: </li></ul><ul><li>70 % af de aktører som TFI har samarbejdet med har brugt nye metoder til inddragelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund </li></ul><ul><li>40 % af de aktører som TFI har samarbejdet med oplever en forbedring af deres mulighed for inddragelse og dialog af forældre med etnisk minoritetsbaggrund </li></ul>
 11. 11. TFI´s indsats 2009 <ul><li>Leverancer: </li></ul><ul><li>Besøge og danne netværk blandt relevante frontmedarbejdere, der arbejder med børn og unge i de udvalgte bydele </li></ul><ul><li>Pjece om god praksis i fht. inklusion af forældre med etniske minoritetsbaggrund </li></ul><ul><li>Afholde min. 1 seminar i hver bydel med fokus på forældreinddragelse </li></ul><ul><li>Gennemfører min. 10 forældreinddragelses-forløb på relevante institutioner </li></ul><ul><li>M.fl. </li></ul>
 12. 12. ” F ind vej til din målgruppe ” – god praksis i integrationsprojekter
 13. 13. Dette er gode råd og en konkret guide til dig, som… <ul><li>skal til at igangsætte et nyt projekt </li></ul><ul><li>står for et arrangere et seminar/event </li></ul><ul><li>gerne vil udvide din nuværende målgruppe </li></ul><ul><li>gerne vil skabe kontakt til og involvere en målgruppe udenfor dit eget netværk </li></ul>
 14. 14. Indhold <ul><li>Godt på vej med de syv trin – en guide til at nå målgruppen </li></ul><ul><li>Personas-metoden </li></ul><ul><li>Lær af andre – to cases: Bosatsu og Miljøambassadører </li></ul><ul><li>TFI anbefaler </li></ul>
 15. 15. De syv trin – hele vejen rundt 1. Kortlæg målsætning, formål og ambitionsniveau 2. Identificer din målgruppe 3. Motivering af målgruppen 4. Udform budskabet 5. Udarbejd handlingsplan 6. Evaluering 7. Lær af andre – ”god praksis”-cases
 16. 16. Godt på vej med de syv trin <ul><li>Kortlæg målsætning, formål og ambitionsniveau </li></ul><ul><li>Identificer din målgruppe </li></ul><ul><li>Motivering af målgruppen </li></ul><ul><li>Udform budskab og vælg medie </li></ul><ul><li>Udarbejd handlingsplan </li></ul><ul><li>Evaluering og ”husk til næste gang” </li></ul><ul><li>Lær af andre: Præsentation af case </li></ul>
 17. 17. Opgave <ul><li>Drøft 2 x 2 i 5-7 min. </li></ul><ul><li>Hvornår har du sidste været til koncert? </li></ul><ul><li>Hvorfor var det lige netop den koncert? </li></ul><ul><li>Hvad skulle der til for at du gik mere til koncert? Tid, penge, interesser, sted? </li></ul>
 18. 18. 1. Kortlæg målsætning, formål og ambitionsniveau <ul><li>Definer målsætninger og formål, dvs. hvorfor er det vigtigt at gennemføre denne aktivitet – hvilken effekt forventer I? </li></ul><ul><li>Afklaring af, hvor langt vil du/I gå for at nå jeres målsætning? Fx adgang til ressourcer, netværk, brug af medieprodukter mv. </li></ul>
 19. 19. 2. Identificer din målgruppe <ul><li>Beskriv din målgruppe </li></ul><ul><li>Prioritering af målgruppen – er der nogle der er vigtigere end andre? </li></ul><ul><li>Hvordan skabes der bedst kontakt til målgruppen og af hvilke veje? </li></ul><ul><li>Brug evt. personas-metoden til at beskrive din målgruppe </li></ul>
 20. 20. Historie og baggrund Religion Køn Etnicitet Kultur Bopæl Familie forhold Alder Uddannelse
 21. 21. Hvad er personas? <ul><li>Personas er konstruerede. De er specifikke og fyldt med detaljer, men man kan ikke nødvendigvis finde dem 1:1 ude i befolkningen. </li></ul><ul><li>Personas er en arketype, der bygger på data – kvalitative som kvantitative. </li></ul><ul><li>Personas er en måde at sikre anvendelsen af den viden, der findes om målgruppen på alle niveauer i projektet </li></ul><ul><li>Personas gør din målgruppe levende og konkret </li></ul>
 22. 22. Eksempel på en personas: Mehtap <ul><li>Mehtap Demir , 21 år, er HG og Floor Manager i H&M. </li></ul><ul><li>Hun bor sammen med sine forældre og sine to brødre på Amager. </li></ul><ul><li>Mehtap er tyrkisk kurder, men født og opvokset i Danmark. </li></ul><ul><li>Hun er god til basketball. </li></ul><ul><li>Hun er troende muslim, men beder sjældent. </li></ul><ul><li>Hendes hemmelige kæreste hedder Adam. </li></ul>
 23. 23. Eksempel på en personas: Assam Assam 44, Valby <ul><li>Assam er gift og har 2 børn, Hassan på 2 år og Ali på 4 år </li></ul><ul><li>Hun arbejder som rengøringsassistent 20 timer om ugen – det er nyt for hende </li></ul><ul><li>Børnene er hendes øjesten og har altid første prioritet </li></ul><ul><li>Hun er ikke så god til dansk og derfor tager hendes mand også med, når hun skal til møde med fx hendes sagsbehandler </li></ul><ul><li>Hun har primært tyrkiske veninder og venner og har et godt netværk i Akacieparken hvor hun bor. </li></ul>?
 24. 24. Eksempel på en personas: Ahmed Ahmad 34, Nørrebro <ul><li>Ahmad AL-Shemari er civilingeniør fra DTU og arbejder som rådgivende ingeniør i byggebranchen. </li></ul><ul><li>Han er lidt af en enspænder og nyder at tage ud med fiskestangen en tidlig morgen. </li></ul><ul><li>Han hjælper både sine forældre og sin lillebror med praktiske gøremål og kontakten til samfundet. </li></ul><ul><li>Ahmad flygtede fra Irak som 15-årig sammen med sin bror. Senere kom forældrene til Danmark. </li></ul>
 25. 25. Hvorfor personas? <ul><li>Personas gør det muligt at kvalificere fravalg og tilvalg af specifikke målgrupper </li></ul><ul><li>Med personas er det muligt at træffe både strategiske og konkrete beslutninger om, hvordan man ønsker at nå sin målgruppe bedst muligt, herunder udforme budskaber mm. </li></ul><ul><li>En persona skaber empati og sætter målgruppens målsætninger i naturligt centrum </li></ul>
 26. 26. 3. Motivering af målgruppen <ul><li>Tag afsæt i konkret viden om målgruppen og ikke blot gisninger </li></ul><ul><li>Hvis du ikke selv har denne viden, så: </li></ul><ul><ul><li>lav et pilotprojekt, hvor du undersøger målgruppens behov og ønsker </li></ul></ul><ul><ul><li>kontakt andre lignende projekter og tag afsæt i deres erfaringer </li></ul></ul><ul><ul><li>kontakt personer med et tæt og indgående netværk hos målgruppen </li></ul></ul>
 27. 27. 4. Udform budskab <ul><li>Bulls eye fremfor spredhagl – et budskab til alle rammer ingen! </li></ul><ul><li>Hvilket sprog skal der anvendes? </li></ul><ul><li>Hvilken interesse har målgruppen i dit projekt – hvad kan du tilbyde dem? </li></ul><ul><li>Drop fagjargon og tekniske termer </li></ul>
 28. 28. 5. Udarbejd handlingsplan <ul><li>Hvordan vil du kommunikere til målgruppen? </li></ul><ul><li>Hvilke kommunikationskanaler vil du anvende? </li></ul><ul><li>Hvornår – lav en detaljeret tidsplan for hvilke aktiviteter der skal gennemføres hvornår og af hvem? </li></ul>
 29. 29. 6. Evaluering og ”husk til næste gang” <ul><li>Se på de opstillede målsætninger – har I nået det I gerne ville? Hvis ja, hvorfor og hvis nej, hvorfor ikke? </li></ul><ul><li>Hvad kunne I evt. gøre anderledes næste gang? </li></ul><ul><li>Hvad ville I anbefale et nyt projekt? </li></ul><ul><li>Og hvad skal I selv huske til næste gang? </li></ul>
 30. 30. 7. Lær af andre – Case: Miljøambassadører i Amager Øst <ul><li>Projektet handler om: </li></ul><ul><li>at forbedre miljøforhold og besparelser på el, varme og vand i et specifikt boligområde med mange etniske minoriteter </li></ul><ul><li>øge etniske minoriteters engagement i lokalområdets miljø </li></ul><ul><li>ændre målgruppens adfærd i fht. ressourceforbrug </li></ul>
 31. 31. Case: Miljøambassadørerne i Amager Øst <ul><li>Hvad er målsætningen? Hvad er status i dag? </li></ul><ul><li>Her er et par eksempler på succeskriterier: </li></ul><ul><li>at uddanne 100 kvinder til miljøambassadører – i dag er der uddannet 120 </li></ul><ul><li>at forbedre og synliggøre målgruppens miljøengagement – i dag er der etableret en forening for miljøambassadørerne </li></ul>
 32. 32. Case: Miljøambassadørerne i Amager Øst <ul><li>Hvordan har de nået deres målgruppe? </li></ul><ul><li>Rekruttering er sket via netværk og personlig henvendelse </li></ul><ul><li>Ansættelse af rekrutteringsmedarbejdere med samme etniske minoritetsbaggrund som målgruppens </li></ul><ul><li>Afsat mange ressourcer til rekruttering og opfølgning ved hver kursusdag </li></ul><ul><li>Suppleret kurset med sociale og kulturelle aktiviteter for at skabe en følelse af tilhørsforhold og fællesskab </li></ul>
 33. 33. 7. Lær af andre – Case: Karateklubben Bosatsu <ul><li>Projektet handler om: </li></ul><ul><li>at etablere kontakt til de unge </li></ul><ul><li>at gøre forældrene opmærksomme på tilbuddene </li></ul><ul><li>at etablere et samarbejde med de aktører som har kendskab til målgruppen </li></ul><ul><li>at få flere medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk </li></ul>
 34. 34. Case: Karateklubben Bosatsu <ul><li>Hvad er målsætningen? Hvad er status i dag? </li></ul><ul><li>at udvikle værktøjer og tilbud, der kan tiltrække og fastholde flere etniske minoriteter i foreningen. </li></ul><ul><li>at øge medlemstallet med 20 nye etniske minoritetsmedlemmer under 25 år, hvoraf en tredjedel skal være piger </li></ul><ul><li>Status: flere end 20 nye medlemmer er rekrutteret, hvor mere end tredjedel er piger </li></ul>
 35. 35. Case: Karateklubben Bosatsu <ul><li>Hvordan har de nået deres målgruppe? </li></ul><ul><li>Klar definering af mål, ressourcer og aktiviteter </li></ul><ul><li>Ansættelse af medarbejder med målgruppers baggrund </li></ul><ul><li>Fremvisning af klubbens aktiviteter i lokalområdet </li></ul><ul><li>Testning af budskaberne i informationsfolderen på en gruppe forælder </li></ul>
 36. 36. De syv trin – hele vejen rundt 1. Kortlæg målsætning, formål og ambitionsniveau Hvad er baggrunden for at gennemføre kommunikationen? Hvad vil du opnå med kommunikationen? 2. Identificer din målgruppe 3. Motivering af målgruppen 4. Udform budskabet 5. Udarbejd handlingsplan 6. Evaluering 7. Lær af andre – ”god praksis”-cases Hvad kendetegner din målgruppe? Hvad motiverer din målgruppe? Tag afsæt i konkret viden og ikke bare gisninger Hvordan skal kommunikationen foregå ? Hvilke indsatser skal gennemføres for at nå og overbevise målgrupperne? Hvilke kanaler vil du anvende? Lav en detaljeret tidsplan Nåede du målet med kommunikationsindsatsen? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvad har du lært til næste gang? Miljøambassadørerne i Amager Øst Bosatsu Karateklub m.fl.
 37. 37. TFI anbefaler: <ul><li>Personlig kontakt virker hver gang! </li></ul><ul><li>Brug dit netværk – eller målgruppens netværk </li></ul><ul><li>Inddrag/ansæt personer med kontakt til målgruppen og evt. med minoritetsbaggrund </li></ul><ul><li>Brug kvinder fra målgruppen som budbringere </li></ul><ul><li>Hvis du vil lave en folder – så prøv den af på en repræsentant fra din målgruppe først og lav den på målgruppens modersmål </li></ul>
 38. 38. Tidsplan <ul><li>10.00-10.25: Karima VI KBH´R´ </li></ul><ul><li>10.25-10.35: Intro til TFI </li></ul><ul><li>10.35-10.40: Intro til nå målgruppen </li></ul><ul><li>10.40-11.00: Opgave incl pause </li></ul><ul><li>11.00-11.45: Nå målgruppe og TFI eksempel </li></ul>

×