E-Myth: Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả

4,874 views
4,713 views

Published on

Review cuốn sách cùng tên của Michael E.Gerber. Nếu bạn đang có ý định khởi nghiệp, hãy tham khảo chương trình "Giải Mã Gen Khởi Nghiệp" của tôi tại http://genkhoinghiep.com

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,874
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
263
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E-Myth: Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả

 1. 1. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 1 of 12Quách Tuấn Khanh reviewEEEE––––MythMythMythMythĐểĐểĐểĐể xxxxââââyyyy ddddựựựựngngngngDoanhDoanhDoanhDoanh nghinghinghinghiệệệệpppp HiHiHiHiệệệệuuuu QQQQuuuuảảảảỞ Mỹ, hàng năm, hơn mộttriệu người bước vào kinhdoanh. Sau năm đầu tiên, ítnhất 40% trong số đó sẽphá sản.Trong vòng 5 năm tiếp theo,hơn 80% số đó, khoảng800.000 công ty sẽ phá sản.80% doanh nghiệp nhỏ tồntại trong 5 năm đầu sẽ phásản trong 5 năm tiếp theo.Những con số đủ để làm bạn e ngại, và cũng lànguyên nhân ra đời của cuốn sách “EEEE––––Myth:Myth:Myth:Myth: ĐểĐểĐểĐểxxxxââââyyyy ddddựựựựngngngng doanhdoanhdoanhdoanh nghinghinghinghiệệệệpppp hihihihiệệệệuuuu ququququảảảả”.
 2. 2. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 2 of 12Tôi tạm chia cuốn sách thành 3 phần:TTTTưưưư ttttưởưởưởưởngngngngCó rất nhiều quan điểm mới về doanh nghiệp, ẩnchứa trong các câu chuyện, lời tư vấn hay kinhnghiệm của chính tác giả:1.1.1.1. DoanhDoanhDoanhDoanh nghinghinghinghiệệệệpppp llllàààà ssssảảảảnnnn phphphphẩẩẩẩm,m,m,m, llllàààà đốđốđốđốiiii ttttượượượượngngngng đểđểđểđểllllààààmmmm viviviviệệệệcccc chchchchứứứứ khkhkhkhôôôôngngngng phphphphảảảảiiii llllàààà địđịđịđịaaaa đđđđiiiiểểểểmmmm đểđểđểđể đếđếđếđếnnnnllllààààmmmm viviviviệệệệc.c.c.c. Dù ý định thành lập doanh nghiệp làgì, tôi chắc rằng Giàu Có là điều bạn sẽ nghĩ đến.Và không có gì có thể mang lại lợi nhuận nhiềubằng cách cung cấp cho khách hàng một giảipháp kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và ổnđịnh. Giải pháp mà tác giả đưa ra là Mô hìnhnhượng quyền kinh doanh. Với mô hình này, bạnsẽ xây dựng một doanh nghiệp hoạt động hiệuquả dựa trên một hệ thống có tính tự động caokhông phụ thuộc vào con người.2.2.2.2. DoanhDoanhDoanhDoanh nghinghinghinghiệệệệpppp llllàààà ssssảảảảnnnn phphphphẩẩẩẩmmmm ccccủủủủaaaa bbbbảảảảnnnn kkkkếếếếhohohohoạạạạchchchch cucucucuộộộộcccc đờđờđờđờiiii ccccủủủủaaaa doanhdoanhdoanhdoanh nhnhnhnhâââân.n.n.n. Mỗi ngườisinh ra đều có một mục đính sống của riêngmình. Nếu công cụ mà bạn cần để đạt được mụcđích đó là một doanh nghiệp thì đó chính làphần quan trọng nhất trong bản kế hoạch cuộcđời. Nếu người chủ doanh nghiệp không xácđịnh được bản thân mình coi trọng điều gì,tương lai sẽ ra sao, mong muốn trở thành ngườinhư thế nào…thì phải xem lại ý định thành lập
 3. 3. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 3 of 12doanh nghiệp của mình nếu không muốn chuộclấy thất bại.3.3.3.3. DoanhDoanhDoanhDoanh nghinghinghinghiệệệệpppp llllàààà bibibibiểểểểuuuu ttttượượượượngngngng chochochocho đđđđamamamam mmmmêêêê,,,,uuuuớớớớcccc mmmmơơơơ ccccủủủủaaaa doanhdoanhdoanhdoanh nhnhnhnhâââân.n.n.n. Bạn sẽ không làmtốt bất cứ việc gì nếu thiếu đam mê. Tình yêu,niềm vui đích thực trong công việc phải đến từbên trong con người chứ không phải do mứclương, đồng nghiệp, môi trường làm việc. Ướcmơ của doanh nhân bao trùm lên mọi thứ, từsản phẩm, dịch vụ, con người, văn hóa củadoanh nghiệp.4.4.4.4. DoanhDoanhDoanhDoanh nghinghinghinghiệệệệpppp llllàààà ccccôôôôngngngng ccccụụụụ đểđểđểđể doanhdoanhdoanhdoanh nhnhnhnhâââânnnn đạđạđạđạttttđượđượđượđượcccc ttttựựựự dodododo hohohohoàààànnnn totototoààààn.n.n.n. Đó có thể chưa phải làđiều bạn nghĩ đến khi chuẩn bị hồ sơ xin giấyphép kinh doanh, nhưng đó chính là điều màtiềm thức của bạn mong muốn. Giàu có hay tựdo tài chính chỉ là bước đệm, sự khởi đầu choviệc bạn có thể thực hiện mọi điều mình thích,làm chủ mọi suy nghĩ trong một sự tự do trọnvẹn.5.5.5.5. DoanhDoanhDoanhDoanh nghinghinghinghiệệệệpppp phphphphảảảảnnnn áááánhnhnhnh khaokhaokhaokhao khkhkhkháááátttt mumumumuốốốốnnnnthaythaythaythay đổđổđổđổiiii ththththếếếế gigigigiớớớớiiii ccccủủủủaaaa doanhdoanhdoanhdoanh nhnhnhnhâââân.n.n.n. Con ngườibiết rằng vũ trụ là bao la, bất tận so với khảnăng của vài cá nhân. Nhưng con người lạimuốn mọi thứ theo ý mình. Vì vậy, điều conngười làm là xây dựng một thế giới thu nhỏ chochính mình, đó là doanh nghiệp. Bằng cách xâydựng, duy trì, phát triển doanh nghiệp, conngười có thể thỏa mãn 3 điều:a. Một thế giới riêng để có thể thử nghiệmmọi ý tưởng của mình
 4. 4. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 4 of 12b. Có cảm giác an toàn trong thế giới đóc. Mong muốn áp dụng mô hình thành côngcủa thế giới nhỏ cho xã hội rộng lớn bênngoài.ỨỨỨỨngngngng ddddụụụụngngngngĐể DN hoạt động hiệu quả và phù hợp để mở rộngquy mô theo một số loại hình như Nhượng quyềnkinh doanh, Nhượng quyền thương hiệu, tác giả gợiý một chương trình phát triển doanh nghiệp gồm 7bước như sau:1.1.1.1. MMMMụụụụcccc đíđíđíđíchchchch chchchchíííínhnhnhnhXác định mục đích chính của việc thành lậpdoanh nghiệp không chỉ đơn giản là trả lời câuhỏi: Vì sao bạn thành lập doanh nghiệp. Bạnphải liên hệ nhiều hơn nữa đến cuộc sống củamình.Để hình dung ra mục đích, bạn nên trả lời nhữngcâu hỏi sau:• Tôi muốn cuộc sống của mình sẽ như thếnào?• Tôi muốn một ngày bình thường của mìnhsẽ trôi qua như thế nào?• Tôi cần điều gì để có thể nói rằng tôi thựcsự hiểu cuộc sống của mình?• Tôi muốn mối quan hệ với những ngườixung quanh sẽ ra sao?• Tôi muốn mọi người nghĩ thế nào về mình?
 5. 5. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 5 of 12• Tôi muốn làm gì trong 2 năm tới? 10 nămtới? 20 năm tới? Đến hết cuộc đời?• Tôi muốn học hỏi những gì trong cuộcsống của mình? Về tinh thần, thể chất, tàichính, tri thức, các mối quan hệ?• Tôi cần bao nhiêu tiền để có thể làmnhững gì muốn làm? Khi nào tôi sẽ cần sốtiền đó?Khi trả lời những câu hỏi trên, hãy gạt bỏ nhữngquá khứ, kinh nghiệm, thói quen. Những thứ đócó thể giúp ích bạn trong công việc hiện tạinhưng lại là trở ngại để bạn thỏa sức tưởngtượng khi phác họa một bức tranh sống động,đầy màu sắc, hết sức rõ ràng về cuộc sống màmình mong muốn. Và để biến bức tranh thànhhiện thực, bạn cần một công cụ, đó chính làdoanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp trở thànhmột phần quan trọng, gắn chặt với cuộc sốngcủa bạn.2.2.2.2. MMMMụụụụcccc titititiêêêêuuuu chichichichiếếếếnnnn llllượượượượccccMục tiêu chiến lược là một danh mục những điềucần phải làm để đạt được mục đích chính. Haitiêu chuẩn sau đây bắt buộc phải có trong danhmục này là:• Tài chính: doanh nghiệp của bạn sẽ trị giábao nhiêu sau 5 năm, 10 năm, 20 năm,…?Liệt kê một cách chi tiết tổng doanh thuđến từ đâu, lợi nhuận trước và sau thuế.Đừng e ngại việc không chắc chắn khi đưara số liệu. Hãy dựa vào câu hỏi cuối cùng
 6. 6. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 6 of 12khi xác định mục đích chính của doanhnghiệp: Bạn cần bao nhiêu tiền để làmnhững gì mình thích?• Cơ hội kinh doanh: hay nói cách khác làphạm vi khách hàng. Nếu bạn xác địnhmục đích chính của mình là chăm sóc sứckhỏe cho những người bị lùn bẩm sinh thìhãy quên đi ý định thành lập doanhnghiệp. Bởi vì số khách hàng của bạn cólẽ không đông hơn số dân của một khuphố. Lưu ý phân biệt sản phẩm và giá trị(cảm xúc) bạn mang lại cho khách hàng.Ví dụ: sản phẩm của Revlon mỹ phẩm,nhưng giá trị cảm xúc của họ là Hi vọng;tương tự của Chanel là Sự tưởng tượng.Vậy của bạn là gì?Ngoài ra, các tiêu chuẩn khác mà tác giả đề cậpđến là:• Thời gian: các cộc mốc thời điểm hoànthành mục tiêu ngắn hạn, dài hạn.• Phạm vi hoạt động: doanh nghiệp củabạn ở tầm Việt Nam, Châu Á hay là mộttập đoàn đa quốc gia?• Hình thức kinh doanh: bán lẻ, bản sỉ haycả hai?• Các tiêu chuẩn về trang phục, quản lý,tuyển dụng, đào tạo,…Mặc dù có vẻ đây là một công việc liệt kê nhàmchán nhưng phương pháp mà tác giả yêu cầu khibạn thực hiện công việc này là hình dung cụ thể,chi tiết niềm đam mê của mình. Bạn có yêu
 7. 7. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 7 of 12thích việc mang lại cho mọi người niềm hi vọng,sự tưởng tượng, sự thoải mái, thư giãn, sự sángtạo, sự chu đáo,…?3.3.3.3. ChiChiChiChiếếếếnnnn llllượượượượcccc ttttổổổổ chchchchứứứứccccBạn nghĩ rằng ban đầu mình cần thuê nhữngngười giỏi, nhiều kinh nghiệm để mọi việc suônsẻ? Bạn nghĩ rằng một công ty năm bảy ngườithì không cần chiến lược tổ chức? Đó là một sailầm nghiêm trọng. Một công ty, dù nhỏ, nếukhông có sơ đồ tổ chức, bản mô tả công việc,sớm muộn gì cùng dẫn đến tình trạng chồngchéo, dẫm chân nhau.Các bước để lập chiến lược tổ chức như sau:• Liệt kê những vị trí cần có trong doanhnghiệp, từ chủ tịch, tổng giám đốc chođến nhân viên kinh doanh.• Tự xem mình là nhân viên cho từng vị trí(cho đến khi tìm được người thay thế)• Dùng bản mô tả công việc để đánh giáhiệu quả công việc thay vì kỳ vọng theoquan điểm cá nhân• Chia sẻ ước mơ, mục đích chính củadoanh nghiệp với các ứng viên; chỉ nênnhận những người hiểu và cảm nhận đượcđiều đó.
 8. 8. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 8 of 12• Từng nhân viên phải biết họ có vị trí nàotrong doanh nghiệp, tương lai phát triểnra sao4.4.4.4. ChiChiChiChiếếếếnnnn llllượượượượcccc ququququảảảảnnnn llllýýýýĐể quản lý một doanh nghiệp, không nhất thiếtphải cần những nhà quản lý giỏi. Bí quyết nằm ởchỗ: xây dựng một hệ thống có tính tự động caokhông phụ thuộc vào con người. Có thể bạnkhông đồng ý với quan điểm này nhưng đó là sựthật. Một ví dụ gần gũi: nếu bạn từng vào cáccửa hàng KFC, mọi thứ đều hoạt động như đượclập trình. Cách ăn mặc giống nhau, lời chào đóngiống nhau, cách nhận yêu cầu món ăn củakhách hàng, bưng bê,... đều theo những quyđịnh, nguyên tắc mang tính hệ thống. Mặc dùchưa đạt đến đỉnh cao như ví dụ về cung cáchphục vụ của một khách sạn mà tác giả kể trongsách, nhưng đó chính là điều bạn cần. Một hệthống quản lý.Quay lại với việc bạn thành lập doanh nghiệp đểcó thể tự do làm những gì mình thích. Giả sửbạn đã có đủ, thậm chí dư tiền để vi vu đến vàikiếp nhưng toàn bộ hoạt động của công ty vẫnhoàn toàn phụ thuộc vào những quyết định củabạn thì bạn đã tự do chưa?Hệ thống quản lý không chỉ mang tính quản lýnhư bạn nghĩ. Nó là một công cụ marketingtuyệt vời. Khi xây dựng được một danh mụcnhững việc cần làm, tiêu chuẩn chất lượng cần
 9. 9. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 9 of 12đạt được, khách hàng sẽ phải kinh ngạc và luônnhớ đến dịch vụ của bạn.5.5.5.5. ChiChiChiChiếếếếnnnn llllượượượượcccc nhnhnhnhâââânnnn ssssựựựựĐừng bắt nhân viên làm mọi việc theo ý mìnhmà tạo ra môi trường làm việc để nhân viên cóđộng lực làm việc. Hiểu theo một cách khác, bạnphải nhìn ra và giúp nhân viên nhìn ra khả năngthực sự của họ. Sau đó, hãy bố trí nhân viênvào vị trí phù hợp với khả năng và tiếp theo làtạo điều kiện để người nhân viên đó phát huy.Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều quantrọng không phải là tìm những người giỏi, nhiềukinh nghiệm vì bạn không thể kham nổi mứclương chót vót trong thời gian dài. Mấu chốt làtìm những người có khao khát, những ngườimuốn nhiều thứ hơn là một chỗ làm.Để thu hút những người có thể hiểu, cảm nhậnđược tầm nhìn của doanh nghiệp, hãy biếndoanh nghiệp thành một cuộc chơi. Cách thức,luật lệ, tiêu chuẩn chiến thắng là do bạn đặt ra,nhưng hãy ghi nhớ những điều sau:• Bạn không bao giờ được phép đứng ngoàicuộc chơi• Có người chiến thắng nhưng cuộc chơikhông kết thúc• Đừng hi vọng cuộc chơi sẽ tự tiếp diễn
 10. 10. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 10 of 12• Cuộc chơi phải ý nghĩa và thực tế6.6.6.6. ChiChiChiChiếếếếnnnn llllượượượượcccc marketingmarketingmarketingmarketingBạn thường giả sử rằng mình là khách hàng, từđó đặt ra nhu cầu, giải pháp. Phương pháp thìhoàn toàn đúng, nhưng sai lầm là khi đó bạnchưa hoàn toàn quên đi bản thân. Bạn vẫn bịnhững chức năng, lợi ích của sản phẩm mìnhcung cấp chi phối và như vậy chính sách tiếp thị,bán hàng sẽ đi vào ngõ cụt.Khách hàng ra quyết định dựa trên cảm xúc.Sau khi đã có quyết định này, vùng não lý trímới hoạt động và tìm cách hợp lý hóa lựa chọncủa cảm xúc.Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì không có nhiềungân sách, marketing phải là chiến lược lâu dàichứ không thể làm theo kiểu chiến thuật ngắnhạn. Và điều quan trọng là áp dụng triệt đểmarketing chủ động: Đừng chờ khách hàng cónhu cầu, hãy Khơi gợi nhu cầu của khách hàng.7.7.7.7. ChiChiChiChiếếếếnnnn llllượượượượcccc hhhhệệệệ ththththốốốốngngngngKhi xem xét, giải quyết bất kỳ vấn đề nào trongdoanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, quan trọng haykhông, bạn phải có cái nhìn tổng thể, cái nhìnmang tính hệ thống. Hãy tưởng tượng về cáchhoàn thành một đơn đặt hàng tại công ty bạn.Không chỉ có bộ phận kinh doanh tiếp xúc vớikhách hàng, trên thực tế, toàn bộ công ty, từbảo vệ đến phụ trách kỹ thuật, đều có ảnh
 11. 11. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 11 of 12hưởng đến khách hàng. Chính vì vậy, tác giảnhấn mạnh: thành công của Chương trình pháttriển doanh nghiệp hiệu quả hoàn toàn phụthuộc vào nhận thức của bạn về hệ thống tổngthể.CCCCááááchchchch ththththểểểể hihihihiệệệệnnnnToàn bộ nội dung Chương trình phát triển doanhnghiệp được thể hiện bằng câu chuyện của tác giảvới một chủ tiệm bánh – Sarah.Đó là một thợ làm bánh giỏi. Nghe theo lời khuyêncủa bạn bè, Sarah mở một tiệm bánh. Thời gianđầu, cô luôn vui vẻ vì được làm công việc mình yêuthích. Khách hàng rất hài lòng về chất lượng bánhcũng như chất lượng phục vụ. Cho đến khi, lượngkhách bắt đầu đông hơn.Vì cửa hàng chỉ có mình Sarah nên để đáp ứng nhucầu của tất cả làm điều không thể. Những sai sótbắt đầu xuất hiện. Những lời than phiền của kháchhàng bắt đầu xuất hiện. Nụ cười khi đón khách củacô cũng tắt dần. Sarah bắt đầu thấy không hàohứng với công việc.Rồi Sarah thuê nhân viên đầu tiên – Harry. Côngviệc chính của Harry là kế toán. Nhưng trong thờigian đầu, công việc chưa nhiều, Sarah giao thêmcho Harry việc trả lời điện thoại, rồi giao hàng,chăm sóc khách hàng, tuyển nhân viên. Niềm vuitrở lại với Sarah vì cô gần như không phải đụng tay
 12. 12. www.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comwww.GenKhoiNghiep.comPage 12 of 12vào những việc cô không thích. Cho đến khi, nhữnglời phàn nàn của khách hàng xuất hiện.Cách cư xử không đúng mực, tài khoản bị thấu chi,hàng hóa bị trả lại,… Sarah đích thân đi kiểm tracông việc. Cô ngạc nhiên và bực tức khi thấy mọithứ không theo đúng ý mình. Cô sa thải mọi nhânviên và lại tự mình đảm nhận mọi việc vì cảm thấykhông còn tin tưởng bất kỳ ai.Khi gặp tác giả, Sarah đã kinh doanh cửa hàngbánh được ba năm và vẫn đang tự mình làm mọithứ. Một ngày của cô bắt đầu từ 2h sáng và kếtthúc lúc 10h đêm. Cô đang trải qua những nămtháng kinh khủng nhất đời. Công việc cô từng yêuthích, từng là niềm đam mê, nay trở thành nỗi ámảnh. Cô muốn từ bỏ. Và đó là lúc tác giả hướng dẫncô về Chương trình phát triển doanh nghiệp hiệuquả.ChChChChươươươươngngngng trtrtrtrììììnhnhnhnh CHCHCHCHỈỈỈỈ ddddàààànhnhnhnh chochochocho nhnhnhnhữữữữngngngng aiaiaiaiđđđđangangangang ấấấấpppp ủủủủ ướướướướcccc mmmmơơơơ khkhkhkhởởởởiiii nghinghinghinghiệệệệppppwww.GenKhoiNghiep.com

×