• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
III კლასი მათემატიკა
 

III კლასი მათემატიკა

on

 • 1,721 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,721
Views on SlideShare
1,708
Embed Views
13

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 13

http://didaqtika.blogspot.com 9
http://www.didaqtika.blogspot.com 4

Accessibility

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  III კლასი მათემატიკა III კლასი მათემატიკა Document Transcript

  • # saxeli, gvari skola klasi ქულა ჯილდო 1 მაღლაკელიძე მარი "აია` GE III 5 2 ფანცულაია მარიამი "აია ` GE III 4 3 ბეჭვაია ანა "აია` GE III 4 4 წურწუმია ნიკა "აია` GE III 4 5 მამასახლისი გიორგი "აია` G III 6 6 გელოვანი ირაკლი "აია` G III 2 7 სამხარაძე ლიზი "აია" III 2 8 ხუნძაყიშვილი ნინი "აია" III 7 9 გოგოლაური ნიკა "აია" III 2 10 ჯაფოშვილი ელენე "აია" III 2 11 ბასლანძე ლუკა "აია" III 4 12 კოტრიკაძე ნიკა "აია" III 5 13 მენაბდე ნატა "აია" III 5 14 daviT galustiani 104-e III 5 15 daviT gamyreliZe #105 III 2 16 daTo meliqiSvili ` III 2 17 luka reviSvili ` III 5 18 mariam mestviriSvili ` III 1 19 beqa boWoriZe ` III 3 20 elene xelaSvili ` III 5 21 mariam tufuria ` III 2 22 melordi benia ` III 3 23 daviT akofovi ` III 3 24 ani alaviZe ` III 1 25 mariam aRniaSvili ` III 3 26 merabi foladiSvili ` III 3 27 daviT zariZe ` III 4 28 levan gogiCaiSvili ` III 2 29 Tamar beruaSvili ` III 1 30 nino maWaraSvili ` III 3 31 ani boWoriZe ` III 3 32 TaTia dundua ` III 1 33 mariam gogberaSvili ` III 2 34 eka gurgenaSvili 107-e sajaro III 3 35 saba momcemliZe ` III 2 36 onise Caganava ` III 5 37 tato taruaSvili ` III 1 38 irakli rexviaSvili ` III 1 39 mari cibiraSvili ` III 2 40 mixa janxoTeli ` III 6 41 einula koxtaevi ` III 3 42 Tamar miqelaZe ` III 8 III xarisxis 43 laSa amiranaSvili ` III 4
  • 44 miSka baziniani ` III 2 45 ekaterine qsovreli #10 III 4 46 luka axobaZe ` III 4 47 nika qimaZe ` III 4 48 elisabed qozauri ` III 1 49 giorgi firaniSvili ` III 3 50 ana qurdaZe ` III 3 51 luka cirekiZe #117 III 7 52 qeTi yenia ` III 7 53 baTu sxirtlaZe ` III 4 54 Tiko saraSvili ` III 4 55 nuci nazRaiZe ` III 4 56 salome miqelaZe ` III 4 57 irine lomaZe ` III 5 58 ana kvantriSvili ` III 4 59 luka fancqalaSvili ` III 5 60 niako kvitatiani ` III 7 61 giorgi kublaSvili ` III 4 62 nika gvaraZe ` III 6 63 avTandil gagniZe ` III 3 64 akaki Selia ` III 5 65 giga lomiZe ` III 2 66 salome amirejibi ` III 4 67 nata metreveli #119 III 2 68 fridon veSaguri ` III 3 69 mariam javaxiSvili ` III 2 70 mariam xizaniSvili ` III 5 71 guliko inauri ` III 2 72 nika sanTelaZe ` III 4 73 oTari baZgaraZe ` III 2 74 givi qadagiSvili ` III 5 75 giorgi kenWoSvili #124 III 6 76 nika didebaSvili ` III 4 77 TaTia daTiaSvili ` III 5 78 giorgi gogoxia ` III 4 79 nino zaaliSvili ` III 4 80 amiran natriaSvili ` III 4 81 mari cabaZe ` III 4 82 laSa kviJinaZe ` III 2 83 nino WunaSvili ` III 3 84 mariam simoniSvili ` III 4 85 irakli maCaiZe ` III 1 86 nino beriZe ` III 4 87 luka Wkadua ` III 4
  • 88 nino grZeliZe ` III 1 89 nikoloz kalandaZe ` III 2 90 nikoloz soxaZe ` III 4 91 SoTiko qvelaZe ` III 2 92 mariam abelaSvili ` III 2 93 nika abelaSvili ` III 5 94 zura narmania ` III 5 95 luka kviJinaZe ` III 2 96 daTo badaSvili ` III 5 97 daviT sulxaniSvili #127 III 7 98 vako jananaSvili ` III 5 99 Teona fircxalava #129 III 5 100 mari caguriSvili ` III 5 101 laSa koroSinaZe #134 III 9 II xarisxis 102 giorgi osaZe #138 III 3 103 beqa Coquri ` III 6 104 zamuli koberiZe ` III 2 105 giorgi gugeSaSvili ` III 6 106 SoTa axalkaci ` III 3 107 Temur ZuroSvili ` III 1 108 luka metreveli ` III 3 109 daTo kapanaZe ` III 4 110 givi kobaxiZe ` III 2 111 giga yaralaSvili ` III 4 112 baCana beruCaSvili ` III 4 113 gvanca xuciSvili ` III 3 114 naTia varZukaSvili ` III 2 115 mariam nacvliSvili #139 III 2 116 giorgi wereTeli ` III 3 117 nato abesaZe ` III 3 118 sofio papava ` III 4 119 nino xvedeliZe ` III 2 120 Tornike CaCaniZe ` III 4 121 mariam qobulaSvili ` III 4 122 Tornike kapanaZe ` III 3 123 rezo gigauri #143 III 4 124 daviT CikvaiZe ` III 2 125 irakli kargareTeli ` III 3 126 giorgi lomsaZe ` III 5 127 mari gegia ` III 2 128 elene kukava #145 III 2 129 SoTa beriaSvili ` III 6 130 naTia gvalia ` III 2 131 mariam boxua ` III 6
  • 132 nika Coxeli #146 III 2 133 mari biZinaSvili ` III 5 134 luka gedeniZe ` III 7 135 luka joloxava ` III 3 136 salome mayiSvili ` III 3 137 jaba zurabaSvili ` III 2 138 nika joloxava ` III 7 139 nerse akofianci ` III 4 140 meri mirzaSvili ` III 4 141 nika gudaZe ` III 4 142 lizi kavilaZe #151 III 4 143 mariam gurjievi ` III 6 144 sandro afaqiZe ` III 4 145 gabriel gorgaZe ` III 1 146 lela SarabiZe ` III 3 147 elene ciramua ` III 5 148 rezi muxigulaSvili ` III 5 149 giorgi kalandaZe ` III 2 150 mari gorgiani ` III 2 151 nika eloSvili ` III 4 152 nika maWavariani ` III 3 153 sofo donaZe ` III 1 154 vaJa fanjakiZe ` III 4 155 Tekla TevzaZe ` III 4 156 ana mamniaSvili ` III 6 157 giorgi eqseuliZe ` III 1 158 nino kaxaZe ` III 4 159 Tamar tyemalaZe #152 III 2 160 lali baqraZe ` III 3 161 saba Jvania ` III 5 162 nino kapanaZe ` III 4 163 Tamaz sulikaSvili ` III 3 164 ana biwaZe ` III 4 165 laSa beJaniSvili ` III 3 166 nino tyemalaZe ` III 3 167 nino jaWvaZe ` III 1 168 daCi lakvexeliani ` III 4 169 sandro xomasuriZe #156 III 0 170 ani araba?Svili ` III 3 171 megi euaSvili (?) ` III 4 172 luka Coquri ` III 5 173 TamTa samakaSvili ` III 4 174 irakli xomasuriZe ` III 0 175 giorgi ruxaZe ` III 5
  • 176 giorgi kostaniani ` III 3 177 daviT begiaSvili #15 III 5 178 Tamar Wanturia ` III 4 179 giorgi zedginiZe ` III 5 180 valeri abuaSvili ` III 4 181 irina kvaracxelia ` III 3 182 revaz vazagaSvili ` III 4 183 beqa bzekalava #161 III 9 II xarisxis 184 giorgi jamaspiSvili #164 III 2 185 giorgi kacaZe ` III 2 186 fatima ojaxkulievi ` III 1 187 giorgi lomsaZe ` III 1 188 mariam sexniaSvili #168 III 4 189 mindia guruli ` III 2 190 TaTia Tungia ` III 2 191 giorgi qarquzaSvili ` III 1 192 miranda zariZe ` III 1 193 giorgi xuciSvili ` III 1 194 amiran oSaymaZe ` III 4 195 sulTaniSvili mariami ` III 1 196 vaxo afiauri (afciauri?) #16 III 1 197 luka siraZe ` III 4 198 tariel kupataZe ` III 7 199 guram jafariZe ` III 2 200 nini nadiraSvili ` III 5 201 mariam kiknaZe ` III 5 202 gio jabniZe ` III 5 203 elene Tamliani ` III 2 204 Tamar tabataZe ` III 3 205 Tamar maTiaSvili #172 III 2 206 Tekla legaSvili ` III 3 207 damiane yavelaSvili ` III 5 208 beqa qobuliZe ` III 5 209 giorgi WikaiZe #179 III 3 210 miSiko maTeSvili ` III 4 211 nika qsovreli ` III 4 212 elene Caganava #181 III 2 213 nato beqauri ` III 4 214 vaJa gvleniZe ` III 4 215 luka xunaSvili #182 III 3 216 zaza Caduneli ` III 4 217 xatia WiWinaZe ` III 5 218 jaba lazviaSvili ` III 2 219 nino nadiraSvili ` III 5
  • 220 mariam yolbaia ` III 3 221 nika gurCiani ` III 4 222 ekuna feriaSvili ` III 5 223 salome inaSvili ` III 3 224 nino aqirTava ` III 5 225 naTia beqauri ` III 5 226 Tamar gegeSiZe ` III 6 227 mariam wulaia ` III 4 228 giorgi joxariZe ` III 2 229 salome mosikaSvili ` III 7 230 daTo kvantriSvili ` III 6 231 vaxtang meliqiZe ` III 3 232 ana faliani ` III 6 233 megi isipaSvili ` III 2 234 elene imedaSvili ` III 5 235 gaga gamcemliZe ` III 4 236 ana qurasbediani ` III 5 237 salome RaReTaSvili (?) ` III 4 238 giorgi xaraziSvili ` III 2 239 elene facacia ` III 6 240 aleqsandre ramazaSvili ` III 4 241 Tazo uturaSvili ` III 3 242 ana basilaSvili ` III 2 243 salome malazonia ` III 2 244 nata beraia ` III 6 245 ia mgalobliSvili ` III 1 246 xatia aduaSvili ` III 2 247 salome mamaiaSvili ` III 2 248 sofo darCiaSvili ` III 2 249 ani nozaZe ` III 2 250 daviT basilaZe ` III 2 251 giorgi kvaracxelia ` III 2 252 luka failevaniani ` III 2 253 elene SubiTiZe ` III 4 254 qeTi dalbaSvili ` III 2 255 giorgi xaCiZe ` III 3 256 gaga goCitaSvili ` III 4 257 Tornike jangiZe ` III 2 258 mari CxeiZe ` III 2 259 elene wiwilaSvili ` III 7 260 nika iriauli ` III 5 261 daTo raevski ` III 4 262 mariam sirbilaSvili ` III 2 263 saba maRlakeliZe #207 III 5
  • 264 Tamar cocxalaSvili #208 III 3 265 Tornike WampuriZe ` III 5 266 dimitri tyemalaZe ` III 7 267 koba beJitaSvili ` III 2 268 salome tuxiaSvili ` III 1 269 luka didebaSvili ` III 6 270 nato niqabaZe ` III 5 271 zurab kirvaliZe ` III 4 272 giorgi koberiZe ` III 5 273 kenCxaZe ` III 6 274 ფოცხიშვილი გიორგი ` III 3 275 ქუთათელაძე ლაშა ` III 3 276 ქუთათელაძე გიორგი ` III 4 277 გუგავა დათო ` III 5 278 შენგელაია ნიკოლოზი ` III 8 III xarisxis 279 ჭიკაძე სალომე ` III 3 280 თხინვალელი მარიამი ` III 5 281 ტორაძე ლუკა ` III 3 282 ლაბაძე ანა ` III 7 283 სიდამონიძე გიგი ` III 3 284 თვალთვაძე ნიკოლოზი ` III 3 285 გუდაძე გიორგი ` III 3 286 ტეხუნაშვილი თათია ` III 2 287 ana-maria qoriZe #21 III 4 288 mariam abramia ` III 4 289 gvanca SalibaSvili ` III 3 290 zuka gogia ` III 4 291 nino jiblaZe ` III 0 292 nuca darCia ` III 4 293 zuka cirekiZe ` III 4 294 giviko sabaSvili ` III 5 295 nikoloz avazaSvili ` III 4 296 Tako nikolaiSvili ` III 5 297 ani SubiTiZe ` III 8 III xarisxis 298 ani goguaZe ` III 4 299 Tinano TergiaSvili ` III 6 300 TaTia dvali ` III 0 301 maqsime xundaZe ` III 4 302 daviT bogacki ` III 3 303 giorgi Catidi ` III 6 304 nika jvebenava ` III 4 305 ana xideSeli #280 III 3 306 anastasia bolqvaZe #34 III 5 307 elene xizaniSvili ` III 4
  • 308 Tekla mamacaSvili ` III 2 309 saba orkoSneli ` III 8 III xarisxis 310 Tamar mgalobliSvili ` III 4 311 iva buaCiZe ` III 2 312 anri fircxalaiSvili ` III 6 313 zurab mindiaSvili ` III 4 314 sandro RuduSauri ` III 7 315 Tamo svaniZe ` III 5 316 luka orkoSneli ` III 4 317 koki kviJinaZe ` III 6 318 nini lobJaniZe ` III 3 319 ana wiklauri ` III 10 I xarisxis 320 nino WiaberaSvili ` III 6 321 daTa JorJoliani ` III 3 322 ana beraia ` III 8 III xarisxis 323 giorgi zibzibaZe ` III 5 324 nikoloz janikaSvili ` III 3 325 nika TuTberiZe ` III 4 326 sandro rCeuliSvili ` III 3 327 andria abaSia ` III 4 328 gio duglaZe ` III 4 329 qeTi comaia ` III 6 330 nodariko nodia ` III 5 331 Sio jaSi ` III 3 332 giorgi danelia ` III 3 333 ana naTenaZe ` III 4 334 nika sayvareliZe ` III 5 335 mariam muriaSvili ` III 4 336 vato koberiZe ` III 7 337 elene ormocaZe ` III 6 338 elene raqviaSvili ` III 3 339 salome lolua ` III 4 340 Tekla gogiCaiSvili ` III 2 341 ana tatiSvili ` III 4 342 ana svaniZe ` III 2 343 elene suxiSvili ` III 4 344 giorgi sanikiZe ` III 4 345 giorgi jabiSvili ` III 4 346 ana gocaZe ` III 5 347 elene gorgaZe ` III 6 348 qeTi rikaZe #36 III 3 349 mari basilia ` III 4 350 TinaTin nemsiwveriZe ` III 3 351 sofio xujaZe ` III 2
  • 352 sofi barbaqaZe ` III 1 353 nata cecxlaZe ` III 3 354 salome elbaqiZe #3 III 2 355 naTia xarebava #43 III 4 356 ana iaSvili ` III 4 357 guram qumelaSvili ` III 3 358 luka bluaSvili ` III 3 359 miSiko niJaraZe ` III 4 360 daTa xuxua ` III 3 361 Tornike marcvalaZe ` III 5 362 maTe Wolokava ` III 3 363 nodar kekenaZe #47 III 6 364 nikoloz baidauri ` III 5 365 gio nacvliSvili ` III 5 366 daviT gujejiani ` III 2 367 nino gigauri #56 III 3 368 sofo SamaTava #57 III 3 369 levan gabadaZe ` III 2 370 nuca gogitiSvili ` III 7 371 rezi kalandariSvili ` III 3 372 elCin mamedovi #60 III 2 373 gega kopaleiSvili ` III 3 374 TinaTin bakuraZe ` III 4 375 qeTi citaiSvili ` III 2 376 anano TavberiZe ` III 2 377 nika basilaZe ` III 4 378 niko qvaWreliSvili ` III 4 379 qeTevan WumburiZe ` III 3 380 ana afrasiZe ` III 2 381 leila badriSvili #70 III 5 382 rusudan jangiraSvili ` III 0 383 naTia boloTaSvili ` III 1 384 rati memarniSvili ` III 5 385 qeTevan qimaZe ` III 4 386 nino gziriSvili ` III 3 387 mariam Jvania ` III 3 388 elene bucxrikiZe ` III 2 389 laSa maTiaSvili #75 III 3 390 ruslan kulievi ` III 2 391 gvanca afaqiZe #76 III 3 392 revaz SubaSvili ` III 2 393 TinaTin ivaniSvili ` III 5 394 laSa TediaSvili #77 III 3 395 narina surmava ` III 1
  • 396 aCiko oqruaSvili ` III 2 397 luka doreuli #87 III 1 398 daCi manaSvili ` III 3 399 irakli xuciSvili ` III 3 400 mariam mWedliSvili ` III 3 401 daviT kvaWantiraZe ` III 5 402 Temur baidaraSvili ` III 4 403 nini devdariani ` III 3 404 giorgi suxiSvili ` III 3 405 mariam gamjaSvili ` III 4 406 andro kiRuraZe ` III 3 407 giorgi amonaSvili ` III 4 408 irina ioramaSvili ` III 5 409 levan xaduri ` III 3 410 luka simoniSvili ` III 4 411 giorgi papalaSvili ` III 4 412 baia zarandia ` III 1 413 mariam kvirikaSvili ` III 4 414 guga kuWuaSvili ` III 3 415 miSiko lekiSvili ` III 5 416 daTo CxaiZe ` III 6 417 eka aqubardia ` III 5 418 ani baRaTuria ` III 4 419 baCana WeiSvili ` III 3 420 andria markozaSvili ` III 5 421 luka abuTiZe ` III 9 II xarisxis 422 mariam mumlaZe ` III 3 423 luka busqanZe ` III 3 424 ღაღანიძე ლევანი ` III 4 425 rati keTilaZe #93 III 4 426 laSa lolaSvili #9 III 2 427 mariam turaSvili ` III 4 428 luka wiklauri ` III 4 429 nino sa(i)xuria (?) ` III 2 430 saba Tolordava ` III 4 431 c. cincaZe ` III 1 432 nika arRuTaSvili ` III 7 433 baCana kasraZe ` III 3 434 nika gelaSvili ` III 4 435 nika kapanaZe ` III 3 436 luka vaSakiZe ` III 8 III xarisxis 437 qeTi inaSvili ` III 3 438 nika CilaCava ` III 3 439 meri mumlaZe ` III 3
  • 440 luka dvalaZe ` III 3 441 laSa duRaSvili `aia` III 2 442 luka inwkirveli ` III 5 443 nika vardiaSvili ` III 7 444 kaxa Samanauri ` III 7 445 Tornike gurCiani ` III 6 446 giorgi doreuli ` III 3 447 boris andreevi ` III 5 448 Tengo WvritiZe ` III 3 449 *** rexviaSvili `? III 4 450 oTar WipaSvili `aTinaTi" III 5 451 daniel daraxveliZe aTinaTi III 5 452 luka gubelaZe ` III 4 453 qeTevan qurTiSvili ` III 3 454 laSa xmalaZe ` III 4 455 laSa daviTuri ` III 4 456 elene aTaneliSvili ` III 3 457 sofio muxiguli ` III 0 458 irakli elizbaraSvili ` III 5 459 lela abulaSvili ` III 5 460 nikoloz naWyebia ` III 1 461 saba CxaiZe ` III 3 462 guram giunaSvili ` III 6 463 giorgi kokaia ` III 4 464 irakli CixlaZe ` III 2 465 laSa xaniSvili ` III 4 466 nika romelaSvili `binuli" III 4 467 giorgi duSuaSvili ` III 2 468 nikoloz kvitaiSvili ` III 3 469 dimitri suxaSvili ` III 1 470 nuca erzaSvili (?) ` III 3 471 iakob gelaSvili ` III 4 472 nikoloz jiqia ` III 3 473 qeTa Jordania ` III 3 474 giorgi xabiauri ` III 4 475 aCi SayulaSvili ` III 2 476 elene kaWkaWiSvili ` III 6 477 irakli juReli ` III 3 478 zuka miqacaZe ` III 3 479 salome kupraSvili `iberia" III 4 480 dimitri vardiZe `lampari" III 4 481 zuriko cqvitiniZe ` III 1 482 giorgi mumlaZe ` III 2 483 baCi qvriviSvili ` III 4
  • 484 mixeil kviJinaZe `momavali" III 3 485 levan CitunaSvili ` III 3 486 levan kvaRiniZe ` III 4 487 joni kobeSaviZe ` III 3 488 nana abazaZe ` III 4 489 mayvala svianaZe ` III 4 490 mariam qemerteliZe ` III 2 491 nika waqaZe ` III 1 492 Tornike buCukuri `opiza" III 5 493 medea kapanaZe ` III 3 494 daTa goginaSvili `polusi" III 4 495 Tornike ZabaxiZe `Savnabada" III 5 496 revaz SalibaSvili ` III 5 497 luka gogia ` III 7 498 mari oqruaSvili ` III 6 499 sofio lulukiani ` III 5 500 elene bilixoZe ` III 7 501 lado gulordava ` III 3 502 oTo danelia ` III 3 503 zaza melua ` III 3 504 medea kapanaZe ` III 5 505 nika brolaZe `sxivi" III 5 506 goCa kapanaZe Tsu III 5 507 levan bragvaZe ` III 4 508 salome wignaZe ` III 4 509 SoTa leJava ` III 3 510 nika ajievi ` III 4 511 nika qinqlaZe ` III 3 512 giorgi mixanaSvili ` III 4 513 oTar maWavariani XXI s. III 1 514 qeTana sturua ` III 0 515 rusudan maisuraZe ` III 3 516 Tamar laRiZe ` III 1 517 salome xundaZe ` III 1 518 elene maxaraZe ` III 1 519 vato gogoxia ` III 3 520 ამირიძე სამუკა `binuli" III 6 521 ბერიძე ნიკა ` III 3 522 გორგაძე გიგი ` III 7 523 მახათაძე თემო ` III 4 524 ბეროზაშვილი გიგი ` III 2 525 შურღაია რეზი ` III 3 526 ცომაია დათო #10 III 4 527 ჩიკვილაძე ანი ` III 4
  • 528 მჟავანაძე სანდრო #16 III 5 529 ბენდელიანი ბექა `Savnabada" III 2 530 აბრამიშვილი საბა ` III 8 III xarisxis 531 დიღმელაშვილი თენგიზი ` III 6 532 შველიძე ლიზი ` III 3 533 ტაბატაძე ნიკა ` III 8 III xarisxis 534 სარალიძე ნიკოლოზი ` III 5 535 კაპანაძე მანანა ` III 3 536 ანდრიაძე ანა ` III 4 537 მუნჯიშვილი გვანცა ` III 5 538 საცერაძე ლუკა ` III 6 539 ფირანიშვილი ელენე ` III 4 540 ცაგარეიშვილი ნიკოლოზი ` III 3 541 ადამია ნიკა ` III 5 542 ყულიაშვილი ლუკა ` III 3