ఉధ్రు త నిరంతర వ్఺ాధినిరోధ్క టీక఺ క఺రాకరమ నిర఺ాహణ సంవతసరము 2013సమస్఺ాతమకమైన ప఺ు ంతాలలో ప్ుతయాక వ్఺ాధినిరోధ్క టీక఺ వ్఺రోతసవ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Banner for Special immunization Weeks in HRAs

161
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
161
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Banner for Special immunization Weeks in HRAs

  1. 1. ఉధ్రు త నిరంతర వ్఺ాధినిరోధ్క టీక఺ క఺రాకరమ నిర఺ాహణ సంవతసరము 2013సమస్఺ాతమకమైన ప఺ు ంతాలలో ప్ుతయాక వ్఺ాధినిరోధ్క టీక఺ వ్఺రోతసవ్఺లువిడత నెల తేదీలుమోదటి ఏప్రిల్ 24.04.13 - 30.04.13రెండవ జూన్ 03.06.13 – 08.06.13మూడవ జూలై 08.07.13 – 13.07.13నాలగవ ఆగస్ట్ 19.08.13 – 24.08.13జిలలా వెైదయ ఆరోగయ శాఖ జిలలా కలక్రుకరనూలు కరనూలు

×