งานสอบ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

งานสอบ

on

 • 590 views

 

Statistics

Views

Total Views
590
Views on SlideShare
590
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

งานสอบ Document Transcript

 • 1. ลำดับคำนำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ ตู้ไปรษณี กลุ่มที่ เบอร์โทร 1 นาย สมบัติ ตั้งพรโชติช่วง 67 ถ. แสงชูโต 7100 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 034511738 974/99 หมุ่3 ถ. 2 นาย สมศักดิ์ นวชลาธารทอง 7100 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 034254338 แสงชูโตใหม่ 3 นาย สมศักดิ์ เปรมประยูร 171/12 ถ.อู่ทอง 71170 กลุ่ม วิสทธ14ุ 034512074 4 นาย สมหวัง เซี่ยงคิ้ว 65/7 ตลาดชุกโดน 71110 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 034513966 โรงพยาบาลพหล 5 นาย สมัย ดอกรัก 7100 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 034511266 พลหยุหเสนา โรงเรียนเขาชาน 6 นาย สวรรค์ กุมทสุทธิกล ุ ุ 7100 กลุ่ม วิสทธ14 ุ - หมาก เทษบาลด่าน 7 ด.ต. สันติ จันทร์เพ็ญ 71190 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 018576480 มะขามเตี้ย 8 จ.ส.อ. สุรินทร์ คงถาวร 283 หมู่1 ซอย2 71180 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 018576480 9 นาย ศกดา ทองดี 5/1 ถนนไชยชุมพร 71260 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 034622689 โรงเรียนทองผา 10 นาย ศักดิ์ชัย จานง 71260 กลุ่ม วิสทธ14 ุ - ภูมวิทยา ิ 11 นาย ศิรศักดิ์ ิ ไชยลา 108/4 ต.ปากแพรก 10600 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 034622170 12 นาย สมชัย รักษากุล ร้านรักษากุล 71150 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 034595131 13 นาย สมชาย ปานสะอาด 206 montgmery 81110 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 034349350 14 นาย สมชาย ศรีโรมนต์ 375 หมู่3 71150 กลุ่ม วิสทธ14ุ 034611644 15 นาย สมพร ศศิโรจน์ 88/182 ซอยนาวิก 10600 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 01245845 16 นาย วันชัย บุญยงค์ 85/8 หมู่3 71124 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 012156874 โรงเรียนถาวรวิทยา 17 นาย วันชัย ศูนย์พลอย 81110 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 02458545 ถ.เจ้าขุนเณร ร.19 พัน3 ค่ายสร 18 จ.ส.อ. วันดี อินทมาลา 30000 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 034589322 สีห์ 19 นาย วิชา ถนอมทรัพย์ โรงเรียนโยธินบารุง 81110 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 075323606 60/1 หมู่7 ต.อ่าน 20 ด.ต. วิมล เย็นฉ่า 81110 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 075634243 ลึกใต้ โรงเรียนบ้องตี้ 21 นาย วิศาล เฉลิมกุล 71150 กลุ่มวิสทร15 ุ 034548575 อไทรโยค 144/40 หมู่1 ต.ท่า 22 นาย วิศาล พวงแก้ว 71260 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 0867313708 ล้อ 200/11 ถนนไชย วีศาลวี 23 นาย เพ็ขรปัญญา ชุมพล ต.บ้านใต้ อ. 10120 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 023545854 ชนะ เมือง 89/97 หมู่3 แขวง 24 ร.ต.อ. ศานิข บุญศิริ 71150 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 012784524 ตลาดบางเขน
 • 2. 25 นาย ศราวุฒิ สุขประเสริฐ 546 ถ.แสงูโตเหนือ 71190 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 025458456 26 นาย วันชัย ศูนย์พลอย โรงเรียนถาวรวิทยา 81110 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 035452458 โรงเรียนพังตรุ 27 นาย ศิรชาติ ิ บุญยวง 7100 กลุ่ม วิสทธ14 ุ 026548547 ราษฏร์วิทยา สรรเพช 28 นาย ราคา ญ 29 นาย สกล รักอาชา
 • 3. หมำยเหตุ รูป Frame19 Combo52 List54 7100 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 7100 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71170 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71110 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 7100 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 7100 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71190 ด.ต. กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71180 จ.ส.อ. กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71260 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71260 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 10600 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71150 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 81110 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71150 นาย กลุ่ม วิสทธ14ุ 10600 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71124 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 81110 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 30000 จ.ส.อ. กลุ่ม วิสทธ14 ุ 81110 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 81110 ด.ต. กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71150 นาย กลุ่มวิสทร15 ุ 71260 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 10120 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 71150 ร.ต.อ. กลุ่ม วิสทธ14 ุ
 • 4. 71190 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 81110 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ 7100 นาย กลุ่ม วิสทธ14 ุ ตาย- เสียชีวิ นาย ต ไม่มี นาย ข้อมูล